Anders Bekeken

Stroomranking 2018: Energieleveranciers Consumenten En Zakelijke Markt 2018 by WISE

Geschreven op 28-10-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

22 november 2018: Voor het zesde jaar deed Natuur&Milieu samen met de Consumentenbond, Greenpeace en WISE onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers.

De stroomleveranciers werden beoordeeld op de duurzaamheid van hun investeringen, inkoop en levering. Dat leverde de stroomranking 2018 op.

Voor het eerst levert is er naast een consumentenranglijst ook een zakelijke ranglijst opgesteld. Met verschillende uitkomsten. 

Hoewel het stroomaanbod voor consumenten langzaam steeds groener wordt, krijgen zakelijke afnemers, buiten het zicht van consumenten, volop grijze stroom geleverd.

Bij het opstellen van de ranglijst wordt gekeken naar drie cruciale onderdelen in de bedrijfsvoering, namelijk: Investeringen, inkoop en levering

Op basis van deze informatie zijn de energieleveranciers beoordeeld met een eindcijfer. Daarmee is  eenvoudig te zien wie de voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid en welke stroomleveranciers achterblijven.

Tussen juli en oktober 2018 onderzochten de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE 54 stroomleveranciers op drie cruciale onderdelen: investeringen, inkoop en levering. Daarbij werd er voor inkoop en levering uitgegaan van gegevens over het boekjaar 2017.

Bij investeringen werd ook productievermogen dat in 2018 in aanbouw is meegenomen. De drie onderdelen werden tot een eindcijfer gecombineerd dat laat zien welke stroomleveranciers voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid, en welke bedrijven achterblijven. In voorgaande onderzoeken werd ook de eigen productiecapaciteit van de stroomleveranciers onderzocht. Dit onderdeel wordt nu meegenomen in de beoordeling van de inkoop.

In de presentatie van het onderzoek is een scheiding aangebracht tussen leveranciers die zich richten op de consumentenmarkt en leveranciers die zich richten op de zakelijke markt. In de eerste groep vallen 29, in de tweede 25 leveranciers. Voor beide groepen is er een aparte ranking gemaakt waarin de stroomleveranciers op duurzaamheid zijn gesorteerd. De meest duurzame stroomleverancier staat telkens bovenaan de lijst.1

Als we kijken naar de bedrijven die in dit onderzoek zijn meegenomen dan constateren we dat er fors wordt geïnvesteerd in duurzame stroomopwekking. Er vinden nauwelijks meer investeringen in fossiele energie plaats. We zien dat Nuon/Vattenfall en Essent, die onderdeel uitmaken van internationale concerns als respectievelijk Vattenfall en innogy, beter scoren omdat hun moederbedrijven grote investe-ringen doen in duurzame energie. Deze twee bedrijven komen voor het eerst in de middengroep terecht. Nuon/Vattenfall maakt een opvallend grote sprong omhoog: door veel investeringen in duurzame energie en desinvesteringen in kolencentrales van het moederconcern Vattenfall stijgt het cijfer van 4,7 naar 6,0. Nuon/Vattenfall was tijdens dit onderzoek ook transparanter over het inkoopbeleid dan in voorgaande jaren.

Elektriciteit uit gascentrales wordt in deze editie van het onderzoek slechter gewaardeerd. Dit heeft grote gevolgen voor alle stroomleveranciers die zwaar leunen op de inkoop van de Nederlandse handelsmix; deze bestaat immers voor 52% uit stroom uit gascentrales. De score van veel ‘handelshuizen’, energieleveranciers die niet zelf investeren in stroomopwekking en geen eigen inkoopcontracten voor elektriciteit hebben, daalt hierdoor.

Veel leveranciers die in dit onderzoek zijn meegenomen leveren stroom aan particulieren én aan zakelijke afnemers. Maar er zijn ook 12 leveranciers die uitsluitend de zakelijke markt bedienen. 45,8 TWh van de levering die in het kader van dit onderzoek in kaart zijn gebracht gaan naar het particuliere marktsegment, 56,4 TWh naar het zakelijke.

De particuliere stroomleveranciers scoren gemiddeld een 6,3, de zakelijke een 4,5. En voor leveranciers die zowel aan particulieren als ook aan zakelijke afnemers leveren geldt dat de zakelijke bedrijfstak altijd gelijk of slechter scoort. De belangrijkste oorzaak voor dit verschil is dat er meer grijze stroom naar de zakelijke markt gaat. Het gemak waarmee fossiele stroom doorgeschoven wordt van particuliere naar zakelijke gebruikers baart zorgen. Door de grote urgentie van het klimaatprobleem hebben zakelijke stroomgebruikers een groeiende verantwoordelijkheid om duurzamer in te kopen; zakelijke stroomleveranciers zullen dan hierop moeten inspelen door hun investeringen en hun inkoop- en leveringsbeleid te vergroenen.

28 mei 2018: Nog maar vier stroombedrijven die in Nederland actief zijn leveren alleen grijze stroom: Gazprom, Robin Energie, Naked Energy en Scholt.

Twee derde van de 42 stroomleveranciers die WISE onderzocht heeft leveren uitsluitend groene stroom. Hierbij zetten de meesten in op windenergie.

Vijf jaar terug bestond het merendeel van de groene stroom nog uit (grotendeels Noorse) waterkracht, door WISE omgedoopt tot sjoemelstroom.

Elk jaar in mei maken de Nederlandse energieleveranciers verplicht bekend hoe hun stroometiket er uit ziet; een overzicht van de bronnen waarmee de stroom is opgewekt.

Het stijgend aantal leveranciers dat alleen nog groene stroom levert stemt op het eerste gezicht hoopvol maar Nederland bungelt nog steeds onderaan als het gaat om de opwekking van duurzame stroom.

Slechts 12,5% van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit kwam in 2017 uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa.

De paar energiebedrijven die nog wel veel grijze stroom leveren bedienen een heel groot deel van de markt. Dit zijn de grote jongens, bedrijven als Nuon, Essent en Engie.

Minder bekend zijn de grijze leveranciers die uitsluitend aan zakelijke klanten leveren zoals Gazprom, Scholt en Robin Energie.

Daarnaast speelt de import van groene stroom certificaten (garanties van oorsprong) een grote rol: het merendeel van de groene stroom die in Nederland wordt verkocht is vergroend met buitenlandse certificaten.

Veel ogenschijnlijk groene stroomleveranciers kopen de goedkoopste grijze stroom op de stroombeurs in en vergroenen die door er spotgoedkope certificaten uit het buitenland aan toe te voegen.

Met ruim 40 leveranciers wordt de markt steeds onoverzichtelijke voor de consument.

Het stroometiket geeft enig inzicht en biedt enig houvast.

Wie de energietransitie echt wil versnellen wordt klant bij een echt groen energiebedrijf dat vrijwel uitsluitend Nederlandse groene stroom maakt en verkoopt.

Zie: Overzicht van alle Nederlandse Stroometiketten

28 oktober 207: De stroom die energiebedrijven aan consumenten leveren wordt steeds groener. De jaarlijkse stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise laat zien dat energieleveranciers gevoelig zijn voor de vraag van consumenten naar duurzame stroom.

Met een gemiddelde score van 6,1 doen ze het beter dan vorig jaar. Tegelijkertijd worden kolen- en kerncentrales niet gesloten, maar verkocht of ondergebracht in aparte (dochter)ondernemingen, vooral gericht op de zakelijke markt. Daarmee blijft de verduurzaming van het totale energie-aanbod in Nederland achter.

De stroommarkt is volop in beweging. Zo verkocht Vattenfall, eigenaar van NUON, haar Duitse bruinkoolactiviteiten en bracht RWE, eigenaar van Essent, haar fossiele activiteiten onder in een aparte onderneming. Die vervuilende stroom gaat voornamelijk naar de zakelijke markt. De onduidelijke constructies doen denken aan de ingewikkelde financiële producten uit de bankensector. De transparantie over de herkomst van stroom komt daarmee in het gedrang. Om dat te veranderen zal ook de vraag van de zakelijke markt naar groene stroom moeten groeien. Consumenten laten immers zien dat dat werkt. En uiteindelijk kan de overheid ingrijpen om kolen- en kerncentrales te sluiten.

Negen bedrijven scoren boven de 7 en zijn met recht voorlopers. Deze bedrijven maken door hun consequente keuze voor duurzaamheid het verschil in de omslag naar een schone energievoorziening. Pure Energie, om en Qurrent voeren de lijst aan met een score van 10.

Dertien bedrijven scoren tussen de 5 en de 7 en zijn volgers. Deze bedrijven leveren nauwelijks een bijdrage aan de omslag naar een duurzame stroomvoorziening. Veel van deze bedrijven kopen hun stroom grotendeels in via de groothandelsmarkten en voegen (vrijwel) geen duurzame energieproductie toe aan het aanbod. In deze categorie zitten onder andere Budget Energie en Oxxio. Eneco (7,9) is het meest duurzaam grote energiebedrijf

Bedrijven met een rapportcijfer van 5 of lager zijn vervuilers. Zij produceren of kopen relatief veel stroom opgewekt door vervuilende kolen- en kerncentrales waarmee hun duurzame investeringen in het niet vallen. Vervuilers zijn onder andere grote energiebedrijven als ENGIE, NuonEssent en E.ON. Zie ook: Overzicht duurzaamheidsscores door de jaren (tabel)

Ranking Stroomleveranciers 201528 oktober 2015: De Nederlandse energiebedrijven produceren meer kolenstroom dan vorig jaar. Dit blijkt uit de ranking stroomleveranciers 2015, een gezamelijk initiatief van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE.

Er zijn slechts drie energiebedrijven die een tien behalen: DE Unie, Pure Energie en Qurrent.

Van de energiereuzen scoren Nuon en Essent buitengewoon slecht. Ze behoren tot de groep vervuilers: Vattenfall/Nuon (3,9), DGB (3,8), Atoomstroom (3,4) en RWE/Essent (3,0) is de allerslechtste. Eneco (6,2) is het meest duurzaam grote energiebedrijf, maar scoort lager dan voorgaande jaren.

De organisaties beoordeelden alle 37 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Beoordeeld werden de investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen: voorlopers (score 6 en hoger), volgers (4 tot 6) en vervuilers (lager dan 4). Klik hier voor een volledige ranking van alle 37 stroomleveranciers en een korte uitleg over de onderzoeksmethode. De acht voorlopers bezitten een gezamenlijk marktaandeel van 3,3% in Nederland.

Over de gehele linie worden de energiebedrijven in het onderzoek als minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Het gemiddelde eindcijfer daalde van 5,7 naar 5,5. Dat komt met name doordat de stroomproducenten in 2015 meer stroom uit kolen produceerden.

Van de vijf grote internationale bedrijven, die in Nederland een marktaandeel bezitten tussen 75 en 80%, is Eneco nog steeds het meest duurzaam. Toch zakt Eneco in de ranking en behoort met een 6,2 nog maar net bij de voorlopers. De daling komt doordat Eneco minder duurzaam inkoopt. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. Het energiebedrijf investeert onder andere in zonne- en windenergie. De andere drie grote energiebedrijven (E.ON (4,8), Nuon (3,9) en Essent (3,0)) verduurzamen helaas niet en zijn in de beoordeling zelfs gezakt. Bron: WISE

Zie Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Het Energy Next! Congres 2015: Het Roer Moet Om, Maar Hoe?

Het opwekken van energie door kolencentrales is een historische vergissing volgens Olof van der Gaag van Natuur en Milieu. “Die kolencentrales zijn ontzettend slecht. Het is de meest vervuilende stroom die bestaat.” De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe kolencentrales bijgekomen, maar er zijn ook nog verouderde centrales uit de jaren 80, zegt Van der Gaag. “Die moeten in ieder geval dicht. Maar we hadden die nieuwe nooit moeten bouwen.”

Helemaal mee eens, maar waar was Natuur en Milieu in 2008 toen toenmalig minister Jacqueline Cramer haar handtekening zette onder het besluit om veel nieuwe kolencentrales te gaan bouwen in Nederland. Nergens, want Natuur en Milieu en mevrouw Cramer waren toe dikke maatjes. Zelfs nu spreekt Olof van der Gaag nog over een historische vergissing, terwiijl ik het gewoon een enorme blunder zou willen noemen. Eén van de vele blunders in het tijdperk minister Jacqueline Cramer.

Zie ook: Minister Jaqueline Cramer kiest weer voor kolencentrales – Toch nieuwe kolencentrales – Kolencentrales onder vuur –Kolencentrale Essent van de baan Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale – De Groene Delta van Nijmegen: Zonnepark Nijmegen – Van Kolencentrale naar Duurzame Energie

De stroom in Nederland wordt steeds grijzer in plaats van groener. Dat komt doordat er steeds meer elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales, zo lees ik bij de NOS. Niets nieuws wat mij betreft. Al jaren schrijf ik over het feit dat Nederlandse politici en ministers steeds maar weer de verkeerde keuzes maken. Het gevolg is inderdaad steeds meer grijze in plaats van steeds meer groen stroom.

Zie ook: Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Is Uw Groene Stroom Echt Groen? Een Test Met Verrassende Uitkomst –  Greenpeace Graadmeter voor Energiebedrijven klopt voor geen meter – Is het nou groene stroom of niet ? –Gebrek aan kennis bij consument rond groene stroom – Is Uw Groene Stroom Echt Groen? Een Test Met Verrassende Uitkomst – TenneT vergroent stroom van netverlies – Dreigend tekort aan Groene Stroom !

Twee jaar geleden ondertekenden meer dan veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Daarbij is onder meer afgesproken dat in 2020 veertien procent van de energie duurzaam moet zijn. De stroomranking laat zien dat er nog erg veel moet gebeuren, voordat dat doel wordt gehaald.

Inderdaad moet er nog heel veel gebeuren en in het huidige tempo en met het huidige Kabinet gaat dat gewoon nooit lukken. Bovendien moeten we vaststellen dat als het doel wel wordt behaald, het nog steeds een armzalig doel is, waarmee Nederland gewoon onderaan de ranglijst blijft bungelen in Europa.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie RakhorstBurgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050 – Lokaal Energieneutraal: Op Weg naar een Energieneutrale Gebouwde Omgeving – Hier Opgewekt 2015 in Den Haag: Het Evenement voor Lokale Energie Initiatieven in Nederland – Het Energy Next! Congres 2015: Het Roer Moet Om, Maar Hoe?

Nuon is, zoals wel vaker, verbaasd over de lage notering die het energiebedrijf krijgt in de jaarlijkse Stroomranking van consumenten- en milieuorganisaties. Nuon komt daarin met een 3,8 als een van de slechtste uit de bus.

Zie ook: Niemand Begrijpt Nuon: Tijd voor Acht Antwoorden over Nuon Magnum by Nuon – Hallo Dit is Niemand, Niemand Praat Graag over het Milieu, Maar Wie is Niemand Eigenlijk? – NUON Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: NUON Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nieuwe Kolencentrales, waarom? – De Essent-RWE Kolen Energiecentrale in de Eemshaven: Antwoorden by Essent – Essent Kan het Goed Verkopen, Maar Hoe Milieubewust is Essent Eigenlijk? – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa

2 Reacties

 1. henkz zegt:

  10 november 2017 om 12:31 | Permalink

  Lees vooral mijn kritische reactie op hetzelfde onderzoek.

  Ik ben blij met het de volgende alinea in het voorwoord van het rapport: “Herstructureringen bij internationale concerns die geschuif met fossiele bedrijfsonderdelen tot gevolg hebben en de verplaatsing van de grijze stroom levering van de particuliere naar de zakelijke sector maken duidelijk dat het niet zal lukken om alleen via de vraag van consumenten bijvoorbeeld kolencentrales gesloten te krijgen. Ook overheidsingrijpen zal nodig blijven.

 2. Erik van Erne zegt:

  10 november 2017 om 15:31 | Permalink

  @Henk

  Heb jouw kritische reactie gezien. Er is inderdaad nog veel te doen en het geschuif en gerommel bij energiebedrijven moet zo snel mogelijk worden beëindigd.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (654)
 • Agenda (3.150)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (806)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (495)
 • Design (233)
 • Dieren (176)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.290)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.377)
 • Europa (29)
 • Evenementen (177)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (306)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (117)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (370)
 • Int. Samenwerking (192)
 • Investeren (135)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.663)
 • Licht (375)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (735)
 • Nederland (23)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (221)
 • Vakantie (80)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.353)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (301)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • New Energy Chalenge 2019: NanoSUN En EcoG Zijn De Winnaars
 • Rotterdamse Afvalcampagne Van Zooi Naar Mooi Wint Bronzen ISWA Communication Award
 • De Nota Varen Deel 2: Gemeente Amsterdam Gaat Stadslogistiek Over Water Stimuleren
 • De Elektrische Lexus Concept Car (BEV) by Lexus
 • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE): 87 Miljoen Euro Voor Energiebesparing Huiseigenaren
 • We Are Tomorrow Klimaatfestival: De Jonge Klimaatagenda 2.0 by Jonge Klimaatbeweging
 • Regeerakkoord Vlaanderen: Vlaanderen Gaat Voor 6,7 GigaWatt Zonnepanelen In 2030
 • Groepsaankoop Scholen, Gemeenten En Verenigingen Herbruikbare Bekers 2019 West-Vlaanderen
 • Subsidie Voor Zonnepanelen Voor Zaanse Ondernemers In Nooderveld-Molletjesveer In Zaanstad
 • Zonnepark Op Voormalige Stortplaats Armhoede In Lochem by TPSolar
 • Marktconsultatie Zonnepark Oranjebuitenpolder In Hoek van Holland by Gemeente Rotterdam
 • Zero Emissie Conferentie 2019: Busvervoer En Stadslogistiek Op Weg Naar Zero-Emissie
 • Aandeel Hernieuwbare Energie Gestegen Naar 7,4 Procent In 2018 by CBS
 • Grote Klimaat Oplossingen Congres by MilieuCompleet En VVM
 • PostNL Neemt Honderdste Pakket- En Briefautomaat (PBA) In Gebruik In Zwolle
 • ZorgSaamWonen Congres: Vitaal Ouder Worden. Wonen En Woonomgeving. Omzien Naar Elkaar
 • Ice On Fire by Leonardo DiCaprio
 • Energie Halen Uit Biomassa Is Slecht Voor Het Milieu En Verhoogd De CO2-Uitstoot by NOS op 3
 • Waterwheel Poort Van Zwolle Vechtdal Bij De Kruising Van De A22 En N365
 • Grootste Zonnewarmtesysteem Van Nederland In Glastuinbouwgebied Alton Heerhugowaard
 • Links

  Milieunet op..