google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW): Derde Ronde Aardgasvrije Wijken Met 14 Projecten

Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 10 maart 2022: Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kent vandaag aan 14 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een dorp, buurt of wijk.

Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 50 miljoen euro.

De belangstelling voor de 3e selectieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was opnieuw groot, 47 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Minister De Jonge: ‘Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel grote en kleine gemeenten een aanvraag hebben ingediend en klaar staan om hun plannen uit te voeren samen met hun inwoners. Met dit programma doen we belangrijke ervaringen op hoe we wijken duurzaam en toekomstbestendig maken. Gezien de huidige ontwikkelingen hebben we duurzame energiebronnen hard nodig. Zeker nu moeten we meer vaart maken met het behalen van de klimaatdoelen en zorgen dat Nederland uiteindelijk niet meer afhankelijk is van aardgas.’

De selectie van deze 3e ronde is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Behalve de gezochte variatie in aanpakken is bij alle plannen nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners. In bijna alle aanpakken wordt intensief samengewerkt met bestaande bewonerscollectieven en is er veel aandacht voor het borgen van de betaalbaarheid voor bewoners. Opvallend in de 3e ronde is dat de samenwerking met lokale partijen nog steviger is verankerd dan in voorgaande rondes en er wordt samengewerkt met universiteiten en kenniscentra.

Veel gemeenten zetten met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing naar aardgasvrij. Eerst wordt het energieverbruik verlaagd en later wordt er overgestapt op een duurzame warmtebron. In deze 3e en laatste ronde is gericht uitgevraagd op stapsgewijze aanpakken zodat gemeenten ook hiervan kunnen leren. De gemeenten die met hun aanpak direct naar aardgasvrij gaan, doen dat vooral met lage temperatuur warmtenetten, vaak op basis van aquathermie. Ook wordt de warmtetransitie slim verbonden aan andere maatschappelijke opgaven, zoals energiearmoede en leefbaarheid.

In het Programma Aardgasvrije Wijken werken het ministerie van BZK, het ministerie van EZK, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen met de wijkgerichte aanpak richting aardgasvrij. Het kabinet heeft de ambitie om stapsgewijs de uitstoot van CO? te beperken die vrijkomt bij het verwarmen van onze gebouwen. Het doel is om de uitstoot tot 0 terug te brengen in 2050. Alle gemeenten hebben een transitievisie warmte gemaakt waarin ze aangeven in welke buurt, wijk of dorp voor 2030 wordt gestart met een aardgasvrije aanpak en welk alternatief de voorkeur heeft. Het PAW draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie zodat Nederland van het aardgas af kan.

21 januari 2021: De uitvraag voor de derde selectieronde proeftuinen start naar verwachting op 1 juni 2021 met als indieningsdatum 1 november. De bekendmaking van de selectie vindt dan plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Uit de evaluatie van de aanpak van de tweede selectieronde, uitgevoerd door TwynstraGudde, blijkt dat de aanpak in de basis goed heeft gewerkt. De informatievoorziening van het aanvraagproces, de regionale bijeenkomsten, het digitale aanvraagformulier en de rekentool werden gewaardeerd door de respondenten. De selectieprocedure in twee stappen, met de expertanalyse per thema als hulpmiddel voor de Adviescommissie aardgasvrije wijken, bleek een doelmatige manier om tot een selectie te komen.

Uiteraard kan het altijd beter. De koppeling van de PAW-leerdoelen aan de selectiecriteria mag scherper en de transparantie van het selectieproces blijft een aandachtspunt. Ook worden de afwegingen van de Adviescommissie explicieter gemaakt. Dat betekent meer aandacht voor de informatievoorziening rond de selectie en met name voor een uitgebreide motivatie van selectie of niet-selectie.

In de derde en laatste ronde zoeken we gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande 46 proeftuinen om van te leren. Uit analyse van de huidige proeftuinen blijkt dat er nog weinig aanpakken zijn met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55oC) en aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp. Wel zijn er voldoende proeftuinen met midden (MT)- of hogetemperatuur-warmtenetten (HT) (70-90 oC), waterstof en groen gas.

Anders dan in de 2e ronde behoren stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel ook tot de mogelijkheden. Stapsgewijs betekent een gefaseerde aanpak waarbij eerst de gebouwen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door goede woningisolatie. Dit kan in combinatie met een hybride warmtepomp als tussenstap naar aardgasvrij. Hierbij is het van belang dat het eindbeeld (het alternatief voor aardgas) bekend is en dat de wijkgerichte aanpak centraal staat. Er worden zowel proeftuinen gezocht die voor 2030 volledig aardgasvrij zijn (dus binnen de looptijd van de proeftuin), als proeftuinen die eerst inzetten op de stapsgewijze aanpak en op middellange termijn (2035-2040) overgaan naar aardgasvrij.

In de huidige portefeuille proeftuinen bevinden zich nog relatief weinig aanpakken die inzetten op isolatie als onderdeel van de wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Er kan nog veel geleerd kan worden over onder andere collectieve ontzorging. In de derde ronde worden uitsluitend proeftuinen geselecteerd waarbij isolatie integraal onderdeel is van de aanpak. De mate van isolatie moet gericht zijn op het bereiken van de standaard voor woningisolatie.

In de tweede ronde was het mogelijk om zogenaamde facultatieve thema’s in te vullen. Het ging om klimaatadaptatie, circulair bouwen, utiliteitsbouw als aanjager voor de energietransitie in de wijk en arbeidsmarkt & scholing. Bij selectie van de tweede ronde proeftuinen is ook gekeken of er voldoende spreiding was op deze additionele onderwerpen. Na analyse van de huidige proeftuinen is bepaald dat er nu voldoende aanpakken zijn om te leren op bovenstaande thema’s. Daarom wordt hier niet meer apart naar gevraagd. Klimaatadaptatie kan nog wel worden opgenomen bij het hoofdonderwerp ‘Verbinden van opgaven’ Naar de aanwezigheid van utiliteitsbouw in de betreffende wijk wordt wel gevraagd, maar niet meer specifiek naar de functie van utiliteit als aanjager voor de energietransitie in de wijk.

De vijf hoofdthema’s zijn hetzelfde als bij de 2e ronde proeftuinen, te weten: financiele onderbouwing en businesscase, technische oplossingen, regie & organisatie, participatie & communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk.

3 december 2020: Op donderdagmiddag 4 maart 2021 organiseert Programma Aardgasvrije Wijken de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken. Dit keer online.

Hier krijg je de nieuwste inzichten mee, doe je inspiratie op en breid je je netwerk uit. Leren van de praktijk en van elkaar. Dat gaan we doen op het tweede congres Aardgasvrije wijken op 4 maart van PAW.

Een congres voor professionals die zich bezig houden met het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpskernen. De eerste editie afgelopen januari werd bezocht door 1200 bezoekers. Dat smaakt naar meer. We rekenen op de aanwezigheid van veel gemeenten, maar ook voor andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven is dit congres een aanrader. Net als voor wetenschappers, studenten en onze vele kennispartners.

De officiële uitnodiging met daarin het programma voor het congres volgt begin volgend jaar. Vanaf dat moment opent ook de registratie.

26 oktober 2020: Minister Kajsa Ollongren (BZK) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro.

De selectie is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners.

De belangstelling voor de tweede ronde proeftuinen is groot: in totaal hebben 71 gemeenten een voorstel ingediend.

Minister Kajsa Ollongren: ‘De kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen om met de aardgasvrij opgave aan de slag te gaan. En ik zie dat er al veel geleerd is van de eerste 27 proeftuinen’.

In het Programma aardgasvrije wijken (PAW) doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Met de proeftuinen en het kennis- en leerprogramma draagt PAW bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd worden. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en ander gebouwen.

Met de toevoeging van 19 nieuwe proeftuinen ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Die schuilt onder meer in de beoogde warmtetechnieken, de wijze waarop bewoners meedoen en ook in het type wijken en woningen. Daarnaast zijn proeftuinen geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven, inclusief klimaatadaptatie en circulair bouwen. De toename van het aantal proeftuinen maakt het mogelijk om beter ‘rode draden’ in kaart te brengen. Waar kan het beste worden begonnen en welke aanpak werkt in welke situatie?

Proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde
Amsterdam Wilhelmina Gasthuisbuurt
Apeldoorn Kerschoten en Kerschoten-West
Arnhem Elderveld-Noord
Deventer Zandweerd
De Wolden Schoolkring Ansen Groen
Doesburg De Ooi
GoereeOverflakkee Stad aan ‘t Haringvliet
Groningen De Wijert
Hilversum De Hilversumse Meent
Hoogeveen Erflanden
Lingewaard Zilverkamp
Nijmegen Hengstdal
Opsterland Wijnjewoude
Pijnacker-Nootdorp Klapwijk
Roermond Maasniel
Rotterdam BospolderTussendijken
‘s-Hertogenbosch Het Zand
Venlo Hagerhof-Oost
Zwolle Berkum

Utrecht Science Park aanvraag afgewezen

Volgend jaar volgt een derde ronde proeftuinen. Die wordt onder meer gebaseerd op een evaluatie van deze tweede ronde. In deze derde ronde zal meer nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Hiermee kan een goede aanvulling gerealiseerd worden op het huidige palet aan proeftuinen.

Zie ook: Online Congres Aardgasvrije Wijken by Rijksoverheid, VNG, IPO En UVW – Evenement Under construction: Verduurzaming Gebouwde Omgeving by Klimaatakkoord

20 november 2019: De inschrijving voor de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken gaat in december van start. Gemeenten kunnen weer deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen.

Op dit moment doen al 27 gemeenten mee met de proeftuinen in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Zij kregen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Samen leren we op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. Dit doen we via een Kennis- en Leerprogramma (KLP) en grootschalige proeftuinen – waarvan de eerste 27 inmiddels zijn gestart. Het KLP en de proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, zodat gemeenten samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met de wijkgerichte aanpak.

2 oktober 2018: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk.

Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend.

Met het programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen.

De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin.

Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen.

Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW).

Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro).

Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid.

In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Gemeenten kunnen daar in bijzondere omstandigheden een uitzondering op maken. Bijvoorbeeld als een project vertraging zou oplopen of als aardgasvrij op een bepaalde locatie (nog) niet mogelijk is.

Overzicht deelnemende gemeenten en wijk
Amsterdam Van Der Pekbuurt
Appingedam Opwierde-Zuid
Assen Lariks West
Brunssum Brunssum-noord
Delfzijl Delfzijl Noord
Den Haag Bouwlust/Vrederust
Drimmelen Terheijden
Eindhoven ‘t Ven
Groningen Paddepoel en Selwerd
Hengelo Nijverheid
Katwijk Smartpolder
Loppersum Loppersum-‘t Zandt- Westeremden
Middelburg Dauwendaele
Nijmegen Dukenburg
Noordoostpolder Nagele
Oldambt Nieuwolda-Wagenborgen
Pekela Boven Pekela en de Doorsneebuurt
Purmerend Overwhere-Zuid
Rotterdam Pendrecht
Sittard-Geleen Limbrichterveld-Noord
Sliedrecht Sliedrecht-Oost
Tilburg Quirijnstok
Tytsjerksteradiel Garyp
Utrecht Overvecht Noord
Vlieland Duinwijck
Wageningen Benedenbuurt
Zoetermeer Palenstein

Zie ook: De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie

20 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  27 oktober 2020 om 15:53 | Permalink

  Miljoenen Voor Proeftuin Aardgasvrij WijnjewoudeIn Opsterland

  Een enorme boost voor Wijnjewoude Energieneutraal (WEN). De gemeente Opsterland krijgt 4,3 miljoen euro subsidie om Wijnjewoude aardgasvrij te maken. Naast het isoleren van woningen staat de productie van groen gas uit mestvergisting centraal. De ervaringen in proeftuin Wijnjewoude moeten helpen ook elders in het land aardgasvrije wijken en dorpen te realiseren.

  De toekenning van de proeftuinsubsidie is een belangrijke stap in de doelstelling om Wijnjewoude al in 2025 energieneutraal te maken. Dorpscorporatie WEN gaat een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van de plannen. “At wy twa jier lyn sein hiene dat ús plannen goed wêze soene foar fjouwer miljoen euro subsydzje, dan hiene se ús opsluten”, aldus een trotse WEN-voorzitter Pieter de Kroon. In Den Haag waren ze onder de indruk van wat er in Wijnjewoude al is gerealiseerd. “Wy binne al fiif jier dwaande, mar it begjint no pas echt.”

  De proeftuinsubsidie is vooral gericht op realisatie van een aardgasvrij dorp. WEN wil dat doel langs twee wegen bereiken. Door woningen te isoleren en op andere manieren zuinig met energie om te gaan moet het huidige gasverbruik worden teruggedrongen van 1,8 naar 1 miljoen kuub gas per jaar. Daarnaast wil WEN zelf jaarlijks die benodigde miljoen kuub groen gas produceren door mest van melkveehouders uit het dorp te vergisten. Onder melkveehouders is voldoende belangstelling voor dit project. Het bestaande gasnet wordt dan gebruikt voor de distributie. “De fergister is essinsjeel foar ús doelstelling. Sûnder fergister komme wy net fan it ierdgas ôf.” De Kroon benadrukt daarentegen dat het subsidiegeld vooral naar de inwoners van Wijnjewoude moet gaan voor het verduurzamen van hun woningen.

  De plannen voor de mestvergister zijn niet onomstreden, een aantal dorpsbewoners keert zich vooralsnog tegen de plannen. Op initiatief van de gemeente Opsterland lopen er gesprekken tussen WEN en de tegenstanders. De net aangestelde programmamanager Tjerk Sinnema krijgt als belangrijke opdracht mee om de vergister te realiseren. “En draachflak yn it doarp is dêrby hiel belangryk.” Vooralsnog staat de mestvergister gepland op de locatie van de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. De Kroon: “Mar wy stean altyd iepen foar bettere opsjes.” Realisatie van een vergister vergt een lang vergunningstraject, met onder andere een milieueffectrapportage.

 2. Erik van Erne zegt:

  27 oktober 2020 om 15:59 | Permalink

  Vier Miljoen Rijkssubsidie Voor Verduurzamen Berkum: Berkum Energieneutraal

  De gemeente Zwolle krijgt een subsidie van 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). PAW is een programma van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het heeft als doel om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

  Het Rijk vindt de aanpak van Berkum Energieneutraal uniek: in Berkum trekken inwoners namelijk zelf een groot deel van de verduurzaming van hun wijk. Door goed te luisteren en mee te denken in het project sluit de gemeente aan bij het tempo van de wijk. Deze kenmerken maken dat Berkum zich nu ook nationale proeftuin mag noemen: een voorbeeld voor anderen.

  De subsidie is bedoeld om samen met Berkum Energieneutraal het traject naar een aardgasvrije en energieneutrale wijk te verbeteren en waar mogelijk versnellen. De bijdrage is bestemd voor de eerste stap: energiebesparing en het verduurzamen van de koopwoningen in de wijk. Binnenkort gaan 85 woningen, op vrijwillige basis, al collectief aan de slag met het verduurzamen van hun huis. De werkzaamheden worden gezamenlijk in de markt gezet en uitgevoerd. Wanneer alles klaar is, wordt gekeken naar de ervaringen. Daarna wordt een plan gemaakt voor de volgende fase. Zwolle ziet deze eerste stap als belangrijke voorwaarde om de energietransitie op een verantwoorde manier uit te voeren.

  Met de subsidie krijgen woningbezitters in de wijk bijvoorbeeld de mogelijkheid om zaken in hun huis aan te passen. In overleg met de Stichting Duurzaam Berkum (opgericht door de wijkvereniging en de voetbalvereniging Berkum) wordt bepaald hoe de subsidie exact wordt besteed. Hierdoor hebben de inwoners van Berkum zelf invloed op de juiste besteding en wordt een maximaal voordeel behaald.

  Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie gemeente Zwolle: “Ik ben super-enthousiast over het ontvangen van de PAW-subsidie. Berkum verdient het! Ik zie dit als groot compliment voor al het werk dat is verzet door de samenwerkende partners. Dit is goed voor Berkum, maar ook goed voor Zwolle als stad. Deze subsidie vanuit het Rijk komt op een heel mooi moment. Samen met alle partners zetten we de komende jaren de schouders eronder en gaan we belangrijke ervaringen opdoen die waardevol zijn voor Berkum en voor onze hele stad. En omdat we nu officiële PAW-proeftuin zijn ook voor heel Nederland.”

  Ben Koopman, voorzitter Stichting Duurzaam Berkum: “Wij zijn als stichting erg blij met de subsidie van het Rijk. Dit is een erkenning voor de plannen die we hebben om Berkum te verduurzamen, als eerste belangrijke stap naar een energieneutraal Berkum. Deze financiële ondersteuning van het Rijk gaat dat het proces aanzienlijk versnellen. Tegelijkertijd is het een waardering voor de wijze waarop bewoners zelf met en voor hun wijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid.”

 3. Erik van Erne zegt:

  27 oktober 2020 om 16:07 | Permalink

  Hilversumse Meent Landelijke Proeftuin Aardgasvrij: Ruim 600 Woningen Aardgasvrij In 10 Jaar

  De Hilversumse Meent is door het Rijk geselecteerd voor het landelijke project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Slechts 19 van de 71 gemeenten die een aanvraag hadden ingediend mogen aan deze tweede ronde proeftuinen meedoen.

  Meer dan 600 woningen van de Hilversumse Meent moeten de komende tien jaar van het aardgasnet af. Dat streven heeft de gemeente Hilversum. De gemeente is door het Rijk geselecteerd als ‘proeftuin’ voor aardgasvrije wijken.

  Hilversum heeft al jaren het streven om de Hilversumse wijk, grenzend aan Bussum, van het gas af te halen. Dat is namelijk een stuk beter voor het milieu en maakt de maatschappij minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hilversum wil de woningen van de Hilversumse Meent de komende jaren gefaseerd van het gas halen. Er wordt eerst gekeken naar ‘koplopers’, zo’n dertig huishoudens die nu al hebben aangegeven graag van het gas te willen.

  Met de ervaringen die daarmee worden opgedaan wil Hilversum stap voor stap verder gaan. “Van dertig woningen van de koplopers naar ruim 600 woningen aardgasvrij in tien jaar tijd. Daarbij blijven we uiteraard dicht bij de ambitie, wensen en zorgen van de bewoners”, aldus de gemeente.

  Hilversum richt zich straks als eerst op het noordelijk deel van de Hilversumse Meent. Samen met bewoners en andere betrokkenen worden de plannen nu verder uitgewerkt. Ook wordt er een kwartiermaker aangetrokken die alles in goede banen moet gaan leiden.

 4. Erik van Erne zegt:

  4 november 2020 om 23:54 | Permalink

  Nijmegen Krijgt Vijf Miljoen Euro Voor Aardgasvrij Hengstdal In Nijmegen-Oost

  De gemeente Nijmegen krijgt een rijksbijdrage van vijf miljoen euro om het project Buurt Energie Systeem in Hengstdal op te zetten. Met dat geld wordt ervoor gezorgd dat Hengstdal een proeflocatie wordt voor aardgasvrij wonen, waarbij buurtbewoners zelf meebeslissen over hoe het warmtesysteem eruit komt te zien.

  Het gaat in eerste instantie om vijfhonderd woningen in Hengstdal. Huurders en particuliere huiseigenaren krijgen zeggenschap over de exploitatie en het benodigde eigenaarschap over het zogeheten Buurt Energie Systeem (BES).

  Het is de bedoeling dat alle partijen die meedoen in het BES leren van wat ze doen in de wijk, om zo in de toekomst een voorbeeld te kunnen zij voor een Buurt Energie Systeem dat in heel Nederland te gebruiken is.

  Wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens zegt over de toekenning: “Het Buurt Energie Systeem is een mooie stap in het aardgasvrij maken van Nijmegen. We hebben de afgelopen periode geleerd dat iedere buurt een eigen aanpak nodig heeft die we zo veel mogelijk samen met de bewoners bepalen. Het idee van een Buurt Energie Systeem past heel goed daarbij. Ik ben daarom erg blij dat we nu met deze belangrijke rijksbijdrage en de grote inzet van Alliander, Woonwaarts en buurtbewoners echt aan de slag kunnen in en met de wijk.”

 5. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:04 | Permalink

  Rijk Stelt 4,4 Miljoen Euro Beschikbaar Voor Project Waterstof Erflanden In Hoogeveen

  De gemeente Hoogeveen krijgt via het Programma Aardgasvrije Wijken een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels.

  Het doel van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Wethouder Werner ten Kate is blij met deze toekenning: ‘Met deze bijdrage kunnen we aan de slag in Erflanden, samen met de bewoners en onze samenwerkingspartners, om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.’

  De bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken is belangrijk om de overgang van aardgas naar waterstof voor bewoners betaalbaar te maken. De ombouw van de woning naar waterstof wordt ermee betaald; bewoners gaan dus niet meer betalen dan zij op dit moment voor aardgas betalen.

  Het komende jaar gaat de gemeente, samen met de bewoners van Erflanden en de samenwerkingspartners, het plan verder uitwerken onder het motto ‘Samen verzinnen, samen doen’. De verwachting is dat de eerste zes woningen in Erflanden rond de zomer van 2022 aangesloten kunnen worden op het waterstofnet.

  De gemeente werkt bij de planvorming van de Waterstofwijk Hoogeveen samen met Stad aan het Haringvliet, een dorp in de gemeente op Goeree-Overflakkee. Stad aan het Haringvliet heeft vergelijkbare plannen voor toepassing van waterstof en heeft ook een bijdrage gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. Ten Kate: ‘Nu kunnen we de kenniswisseling voorzetten en samen zorgdragen voor een twee mooie proeftuinen als bijdrage aan de energietransitie in Nederland.’

 6. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:12 | Permalink

  Gemeente Goeree-Overflakkee Ontvangt 5,6 Miljoen Euro Voor Verwarmen Met Waterstof In Stad aan ‘t Haringvliet

  Het project Stad Aardgasvrij ontvangt 5,6 miljoen euro uit het programma Aardgasvrije wijken voor duurzame verwarming met waterstof in Stad aan ‘t Haringvliet. Dit nieuws werd maandag 26 oktober 2020 bekendgemaakt.

  Met waterstof stappen de inwoners over naar een duurzame vorm van verwarming zonder CO2 uitstoot. De financiële bijdrage wordt onder andere besteed aan maatregelen waarmee inwoners de overstap naar waterstof kosteloos kunnen maken. Het uitgangspunt is dat zij gedurende de komende 15 jaar geen hogere rekening hebben voor waterstof dan ze zouden hebben voor aardgas. Deze randvoorwaarde moet in het vervolg van het project nog worden ingevuld. Ook kunnen inwoners investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, spreiden over meerdere jaren. Bij bijvoorbeeld volledig elektrisch verwarmen, moet je deze investeringen doen voorafgaand aan de overstap.

  Gemeente Goeree-Overflakkee was één van de 71 gemeenten die een aanvraag hadden ingediend. 19 aanvragen zijn hieruit geselecteerd, waaronder de aanvraag voor Stad Aardgasvrij. In de motivatie voor de toekenning wordt benoemd dat het voorstel financieel, technisch en organisatorisch goed is uitgewerkt en de juiste stakeholders worden betrokken. Wat ook voor het project spreekt is dat het een initiatief is van de inwoners.

  De gemeente werkt bij de realisatie van het project samen met gemeente Hoogeveen. Hoogeveen heeft vergelijkbare plannen voor de toepassing van waterstof en heeft ook een bijdrage gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. Wethouder Tea Both-Verhoeven: “Nu kunnen we de kennisuitwisseling voorzetten en samen zorgdragen voor twee mooie proeftuinen als bijdrage aan de energietransitie in Nederland.”

  Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners van Stad aan ’t Haringvliet om Stad aan ‘t Haringvliet aardgasvrij te maken. Zij werken samen met negen partijen, te weten Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee. Onderzocht wordt of dit mogelijk is door op grote schaal waterstof te leveren via de bestaande aardgasleidingen en door een speciale waterstofketel in de woningen. Inwoners, woningcorporatie en gemeente bewaken samen dat de overstap pas plaatsvindt op het moment dat inwoners dit willen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat inwoners en pandeigenaren voldoende informatie en kennis hebben om een weloverwogen beslissing te nemen.

  De samenwerking tussen de verschillende partijen is in de zomer van 2020 bekrachtigd met een intentieovereenkomst. Deze is aangeboden aan de actieve groep inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet en wordt op dit moment verder uitgewerkt.

  De ambitie is om in 2025 de overstap naar waterstof daadwerkelijk te maken. Daarvoor moeten het komende jaar belangrijke beslissingen worden genomen en antwoorden worden geformuleerd op technische vragen en vragen over wet- en regelgeving. Hiervoor zijn de samenwerkende partijen in het project Stad Aardgasvrij in gesprek met de verschillende ministeries. Daarnaast ligt er nog een forse investeringsvraag voor de ontwikkeling, bouw en onderhoud van het systeem voor productie en levering van waterstof. De samenwerkende partijen zoeken op dit moment naar aanvullende mogelijkheden voor financiering van het hele project. Verder wordt gewerkt aan systeemontwikkeling en bouwen gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen en de betrokken inwoners aan een degelijk participatieproces. De inwoners zijn namelijk de eersten die een besluit nemen over de overstap.

 7. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:22 | Permalink

  Gemeente Arnhem Krijgt 6 Miljoen Euro Voor Project Aardgasvrij Elderveld In Arnhem-Noord

  De gemeente Arnhem krijgt een bijdrage van zes miljoen euro van het Rijk om ongeveer 800 woningen in de wijk Elderveld aardgasvrij te maken. “Met deze bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken is de kans dat deze woningen vóór 2028 kunnen worden verwarmd met restwarmte groter geworden. Die restwarmte komt van de rioolwaterzuivering van Waterschap Rivierenland die aan de rand van de wijk staat”, aldus gemeente Arnhem. In totaal is met het project een investering van zo’n dertig miljoen euro gemoeid waarvan de gemeente via het Klimaatfonds circa 500.000 euro bijdraagt.

  Belangrijk voor de gemeente is dat bewoners er financieel niet op achteruit gaan. Dat geldt zowel voor de huurders als de betrokken woningeigenaren. De 800 huishoudens in Elderveld-Noord zijn door gemeente Arnhem geïnformeerd via een huis-aan-huis brief over het positieve nieuws uit Den Haag. Op 23 november houdt gemeente Arnhem een online informatiebijeenkomst om het project verder toe te lichten. “Een exacte planning wanneer woningen daadwerkelijk aardgasvrij kunnen worden gemaakt is op dit moment lastig te voorspellen. De ambitie is om het vóór 2028 te realiseren.”

  Omdat voor het project een warmtenet moet worden aangelegd is een forse ingreep nodig in de openbare ruimte. De gemeente wil dat moment aangrijpen om gelijktijdig de enigszins gedateerde openbare ruimte in dit deel van Elderveld-Noord een flinke opknapbeurt te geven en het riool te vervangen. Zo is er mogelijk ook meer ruimte voor meer groen en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

  Om 800 woningen in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord aardgasvrij te maken heeft Firan samen met gemeente, woningcorporaties en het waterschap onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een warmtenet. De bron van dat nieuwe warmtenet is de restwarmte van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 8. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:32 | Permalink

  Project ‘t Ecozand: Wijk Het Zand in Den Bosch Aardgasvrij Met Zonnewarmte

  De Rijksoverheid investeert een bedrag van bijna 100 miljoen euro in proeftuinen die 19 gemeenten moeten helpen aardgasvrij te worden. Een van de gemeenten die hiervoor zonnewarmte in gaat zetten is de wijk het Zand in Den Bosch. Plan ‘t Ecozand is een buurtinitiatief uit ‘t Zand Noord West in ‘s-Hertogenbosch. Het plan heeft de ambitie partijen bij elkaar te brengen om een ecosysteem in te creëren, zodat de wijk ‘t Zand op termijn een energieneutrale wijk is.

  Op 26 oktober publiceerde het Programma Aardgasvrije Wijken een eerste opzet van de plannen van de verschillende gemeentes. Twee wijken hebben zonnewarmte al benoemd als een techniek die ze willen hanteren in hun plan. Het Zand in Den Bosch is één van de 19 wijken die aan de slag mag en de zon wil inzetten voor warmte en energie. Initiatiefnemer William Droog vertelt meer over het plan.

  Het is eigenlijk toevallig dat Droog aan dit project gekoppeld werd. “Ik had zelf het initiatief genomen om de gemeente te benaderen over duurzame energie in de wijk. Mijn interesse ligt bij duurzaamheid, maar het grootste obstakel voor mij en vele anderen is dat we een woning huren. Er zijn allerlei subsidies om iets met je huis te kunnen doen, maar het huis is niet van mij.” Toen William twee jaar geleden met een plan op de gemeente en woningcorporaties afstapte, waren alle partijen meteen enthousiast. De gemeente koppelde het initiatief van William vervolgens aan het plan met de proeftuinen.

  Droog is zelf kunstenaar en is gewend om in concepten te denken, zoals een ecosysteem. “De wijk heeft een groen karakter. We hebben om die reden onder meer voor een monobron-WKO gekozen, zodat je een put hebt met een koude-warmteopslag erin. Doordat alles ondergronds is zie je er niets van. Het zou misschien mooi zijn als we in de toekomst groene gevels zouden kunnen integreren, met zonnepanelen erop. Je kunt dan spelen met de vorm. Verder in de toekomst hebben we plannen om iets onder het pleintje in de wijk te doen. Een energieopslag bijvoorbeeld.”

  In de wijk het Zand begint het project met 20 woningen. Andere woningen kunnen zich later aansluiten. Het ecosysteem kan dan ook stapsgewijs worden uitgebreid. Binnen het gehele programma worden uiteindelijk 50.000 woningen en andere gebouwen aangepakt. De volgende ronde waarin gemeentes zich kunnen kwalificeren begint volgend jaar.

 9. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:45 | Permalink

  Subsidie Voor Roermonds Proefproject Met Aardgasvrij Tegelarijeveld In De Wijk Maasniel

  Roermond krijgt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een proefproject waarbij het doel is de wijk Tegelarijeveld aardgasvrij te maken. Het Tegelarijeveld is een buurt van de wijk Maasniel in Roermond en is ontstaan in de jaren 60 door de grote uitbreiding van het voormalige dorp Maasniel. De wijk ligt in het noordoosten van Roermond en bestaat vooral uit appartementen en flats. De wijk is genoemd naar kasteel de Tegelarije, een rijksmonument.

  De gemeenten Roermond krijgt subsidie om de een deel van de wijk Tegelarijeveld te verduurzamen. De restwarmte die vrijkomt bij processen in de fabriek van Smurfit Kappa Roermond Papier kan gebruikt worden om woningen te verduurzamen. In dit deel van Tegelarijeveld zijn diverse woningen van woningbouwcorporaties Wonen Zuid. Zij denken als partner mee in de totstandkoming van het laagtemperatuur warmtenet. In de wijk liggen ook woningen van huiseigenaren of andere verhuurders welke wellicht in de toekomst ook aangesloten kunnen worden.

  Slim Energienet Roermond is een initiatief van Enpuls, ENGIE, de gemeente Roermond en de Provincie Limburg. Samen ontwikkelen zij momenteel de randvoorwaarden om een betrouwbaar en betaalbaar warmtenet aan te leggen. De (rest)warmte voor dit slimme energienet komt in eerste instantie van Smurfit Kappa Roermond Papier en zorgt straks voor warmwater in woningen en kantoorpanden. “Door slim gebruik te maken van lokale warmte kan het aardgasverbruik in de woningen omlaag wat bijdraagt aan duurzamer en energiezuiniger wonen,” aldus Rens Evers, wethouder gemeente Roermond.

  De wijk waarnaar gekeken wordt om een warmtenet aan te leggen is Tegelarijeveld in Roermond. Deze wijk ligt vlakbij Smurfit Kappa. In Tegelarijeveld liggen diverse woningen van woningbouwcorporaties Nester en Wonen Zuid. Zij denken als partner mee in de totstandkoming van een warmtenet. Ook particuliere woningeigenaren worden hierbij betrokken. Uitgangspunt voor alle partners is dat het warmtenet een goed en betaalbaar alternatief moet zijn voor wat er nu in de woningen aanwezig is; namelijk de op aardgas gestookte CV ketel. Inwoners van de betreffende woningen in Tegelarijeveld ontvangen een brief met meer informatie.

  Slim Energienet Roermond is voornemens de komende jaren meer woningen en woonwijken aan te gaan sluiten op een warmtenet. Ook wil ze andere lokale industrieën die restwarmte kunnen leveren koppelen aan het open warmtenet. Momenteel wordt er nog onderzocht hoe in eerste instantie zo’n 600 woningen in de wijk Tegelarijeveld aangesloten kunnen worden. De eerste stap is nu om het complete plan van aanpak rond te maken om vervolgens met inwoners in gesprek te gaan. Naar verwachting wordt het warmtenet vanaf 2021 aangelegd.

 10. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 00:59 | Permalink

  Deventer Ontvangt 4,9 Miljoen Euro Subsidie Voor Slim Warmtenet In De Wijk Zandweerd

  Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna 4,9 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

  De gemeente Deventer krijgt subsidie om de wijk Zandweerd te verduurzamen. De restwarmte van de rioolzuiveringsinstallatie kan worden benut voor een laagtemperatuur warmtenet. Dit net levert als 1e warmte aan de nieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd (237 woningen). Ook de bestaande jaren 60/70 woningen in de wijk worden daarna met het warmtenet van warmte voorzien. Met gemeenschappelijke warmtepompen wordt het water op de juiste temperatuur gebracht.

  Deventer krijgt de subsidie onder meer vanwege het keuzemodel dat aan bewoners wordt aangeboden (zowel qua maatregelen als financiële oplossingen), het realisme dat Deventer laat zien en het feit dat de gemeente Deventer verantwoordelijkheid neemt en kiest voor een regisserende rol.

  Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd circa 450 woningen worden verwarmd. Begonnen wordt met de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd.

  In de loop van 2021 worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse gepeild. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet of voor andere alternatieven voor aardgas. Het warmtenet kan in stappen uitgebreid worden tot ruim 2.000 bestaande huur- én koopwoningen.

  Aardgasvrij betekent dat woningen moeten worden aangepast. Een groep buurtbewoners heeft op verzoek van de gemeente het afgelopen jaar geïnventariseerd wat er nodig is om enerzijds energie te besparen en anderzijds over te schakelen op andere energiebronnen. Deze inventarisatie is vastgelegd in een buurtplan dat op 2 november online wordt aangeboden aan wethouder Verhaar.

  Het Slim Warmtenet Zandweerd is een project van de gemeente Deventer, waterschap Drents Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, ieder1 en de Stichting Eigen Bouw en Enpuls.

 11. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 01:06 | Permalink

  Gemeente Venlo Krjgt 7,6 Miljoen Euro Subsidie Voor Aardgasvrij Maken Wijk Hagerhof-Oost In Venlo

  De gemeente Venlo ontvangt een bijdrage van € 7,6 miljoen van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Hagerhof-Oost aardgasvrij te maken. Hagerhof-Oost moet de eerste gasloze wijk van Venlo worden. Woonwenz bezit meer dan de helft van de woningen in deze wijk en is partner in dit project. Hoe de rijkssubsidie wordt besteed en wat dit betekent voor de bewoners van de wijk, wordt het komende jaar uitgewerkt.

  In Venlo starten we met de wijk Hagerhof-Oost. Voor deze wijk is een warmtenet met als bron de Maas (aquathermie) de meest kansrijke oplossing met de laagste kosten. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit water, bijvoorbeeld de Maas. De warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en daarna verder opgewarmd met een warmtepomp. Een warmtebedrijf gaat dit hele proces uiteindelijk realiseren.

  Om woningen door middel van aquathermie te verwarmen is het van belang dat deze voldoende geïsoleerd zijn. Woonwenz is al een hele tijd bezig met het verduurzamen van haar woningen. Ook in Hagerhof-Oost is een groot deel van de woningvoorraad al goed geïsoleerd. Daarnaast zijn (en worden nog) veel woningen voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. Toch moet er de komende jaren ook nog flink wat gebeuren. Voor Woonwenz is het uitgangspunt dat al haar woningen helemaal ‘klaar’ zijn om aangesloten te worden op het nieuwe warmtewet, zónder huurverhoging voor de bewoner. Dat betekent dat de kosten voor energiebesparende maatregelen, zoals extra isolatie, HR++ glas of zonnepanelen, voor rekening van Woonwenz zijn. De planning en fasering van deze ingrepen moeten nog gemaakt worden.

  In Hagerhof-Oost kijken we niet alleen naar een andere manier van verwarmen. We hergebruiken en delen spullen, zoals bijvoorbeeld de uitleen van gereedschappen. Daarnaast kijken we samen met de bewoners hoe we de wijk groener kunnen maken, zodat de wijk in de toekomst beter bestand is tegen de hevige regenbuien, periodes van droogte en extreme hitte. Juist deze brede aanpak en het samenwerken met diverse partners hebben ervoor gezorgd dat deze bijdrage van het Rijk aan Venlo wordt gegeven. Naast Woonwenz, werkt de gemeente in deze wijk ook samen met een actieve groep bewoners, Enexis, Samenstroom en Waterschap Limburg. Ook worden omliggende scholen, ondernemers, verenigingen en andere vertegenwoordigen van de wijk hierin betrokken.

 12. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 01:26 | Permalink

  Groningen Kijgt 4 Miljoen Euro Voor Aardgasvrij De Wijert

  De gemeente Groningen krijgt 4 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het aardgasvrij maken van De Wijert.

  De Wijert is één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. In de Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar afgesproken om onder de noemer Wijkdeal De Wijert samen te werken aan een vitale en leefbare wijk.

  Binnen Wijkdeal De Wijert wordt gewerkt aan een betaalbare en daarmee toegankelijke overgang naar een aardgasvrije wijk.
  De aanleg van een warmtenet in De Wijert staat na 2030 gepland. Met de 4 miljoen euro van het Rijk kan het voorwerk gedaan worden zodat de daadwerkelijke aansluitingen op het warmtenet straks sneller kunnen plaatsvinden. Het gaat om 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen ten noorden van de Van Iddekingeweg.

 13. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 01:35 | Permalink

  Bijdrage 7,5 Miljoen Euro Van Het Rijk Voor Aardgasvrij Klapwijk In Pijnacker-Nootdorp

  Het Rijk stelt meer dan € 7,5 miljoen euro beschikbaar om de wijk Klapwijk van het aardgas af te halen. Dit bedrag is bijna de helft van het bedrag dat nodig is om Klapwijk aardgasvrij te maken. De rest van het geld moet worden opgebracht door de gemeente, bewoners en de exploitant van het nieuwe warmtenet.

  In Klapwijk liggen verschillende mogelijkheden om de woningen van het aardgas af te halen. Zo realiseert Wayland Energy binnen nu en twee jaar in het nabijgelegen glastuinbouwgebied een geothermiebron die de woonwijk kan verwarmen met duurzame warmte. Het plan is om deze geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk.

  Daarnaast voert de gemeente in de komende jaren al werkzaamheden in de openbare ruimte uit. Zo worden de straten heringericht en de riolering, kabels en leidingen opgehoogd. Tijdens deze werkzaamheden kan ook het nieuwe warmtenet worden aangelegd. Hierdoor ervaren bewoners maar één keer overlast door werkzaamheden.

  Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op dit nieuwe warmtenet. De gemeente verwacht dat veel bewoners positief zullen reageren. De kosten van het nieuwe warmtenet zijn naar verwachting aanvaardbaar. Hierdoor wordt de eenmalige aansluitkosten na verloop van tijd terugverdiend en daarna zijn bewoners goedkoper uit. De gemeente gaat samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet.

  Bij de start van het project Klimaatbestendig Klapwijk, enkele jaren terug, bleken wijkbewoners zich al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk. Uit onderzoek destijds bleek het nog te vroeg om Klapwijk op grote schaal aardgasvrij te maken. De enige warmtebron was op dat moment een warmtepomp op lage temperatuur. Deze oplossing zou een te grote investering van woningeigenaren vragen in onder andere de isolatie van hun woning. Met de nieuwe geothermiebron van Wayland zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager.

 14. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 01:43 | Permalink

  Lingewaard Krijgt 4,15 Miljoen Euro Voor Aardgasvrij Zilverkamp

  Lingewaard ontvangt 4,15 miljoen euro van het Rijk. Hiermee wil de gemeente 600 tot 700 woningen in de Zilverkamp in Huissen aardgasvrij maken. Dit doen we door het aanleggen van een duurzaam warmtenet. Wethouder duurzaamheid Aart Slob: “Met een warmtenet bieden we de bewoners een andere mogelijkheid voor het verwarmen van hun woning. Dit willen we ook qua kosten aantrekkelijk maken. Zo wordt het betaalbaar om van het aardgas af te gaan. Met dit bedrag kunnen we hiermee nu een start maken.”

  De gemeente gebruikt het geld om een duurzaam warmtenet aan te leggen. Een warmtenet verspreidt warm water via een netwerk van leidingen naar de woningen. Dit warme water halen we uit een warmtebron. In de Zilverkamp zijn verschillende warmtebronnen een optie. We onderzoeken nu welke warmtebronnen in de Zilverkamp mogelijk zijn.

  Het warmtenet biedt uiteindelijk aan alle bewoners van de ruim 2700 woningen in de Zilverkamp een extra mogelijkheid om van het aardgas af te gaan. Zo kunnen bewoners op een makkelijke manier en tegen betaalbare kosten overstappen.

 15. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 01:52 | Permalink

  Doesburg Ontvangt 4 Miljoen Euro Voor Aardgasvrije Wijk De Ooi

  Het water van de Oude IJssel verwarmt in de toekomst mogelijk de huizen in de wijk De Ooi in Doesburg. Dat is het plan van Woonservice IJsselland, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, wijkraad De Ooi en de gemeente Doesburg. Het Rijk trekt 4 miljoen euro uit om de wijk De Ooi in Doesburg aardgasvrij te maken. Het project is opgenomen in het landelijke programma Aardgasvrije Wijken.

  De wijk De Ooi in Doesburg is uniek gelegen, pal naast de Oude IJssel. De warmte van de rivier is een duurzame bron om een warmtenet te voorzien van warmte, blijkt uit onderzoek van IF Technology. Om dit mogelijk te maken, diende de gemeente Doesburg een aanvraag in bij het Rijk voor een bijdrage aan dit project. Na de zomer wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Als alles loopt als gepland, zullen woningen en gebouwen in De Ooi voor 2028 aangesloten worden op een warmtenet.

  Voorwaarde van alle partners om de aanvraag te doen, is dat huurders en woningeigenaren niet meer gaan betalen voor warmte dan nu. En dat er een betrouwbaar systeem voor warmtelevering komt. Voor de woningen betekent een warmtenet dat zij een warmte-afleverset krijgen die past in een standaard meterkast. Hierdoor zijn de aansluitkosten laag. De CV-ketel kan hierna het huis uit.

  In dit project, de Proeftuin Aardgasvrije Wijk De Ooi, werken alle betrokken partijen samen onder de regie van de gemeente. Tijdens het proces worden alle wijkbewoners betrokken bij het uitvoeringsplan. Woonservice IJsselland betrekt haar huurders bij de aanpassing van de huurwoning.

  “We leggen verbindingen tussen inwoners en experts maar ook tussen het warmtenet en andere opgaven in De Ooi. Zo werken we samen naar een realistisch uitvoeringsplan waar bewoners goed mee kunnen leven. We zullen inwoners ook ondersteunen bij hele concrete zaken zoals een actie rondom het koken op inductie. Alleen wanneer bewoners soepel kunnen over stappen op een betrouwbaar warmtenet, is het plan succesvol. De Proeftuin in De Ooi is een van de eerste grootschalige duurzame projecten in Doesburg die voortkomen uit het duurzaamheidsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050. Het is een bijzonder traject binnen Doesburg maar zeker ook daarbuiten. De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal op termijn de andere wijken in Doesburg helpen om ook te verduurzamen.”

 16. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 02:12 | Permalink

  Rijk Geeft Ansen 2,4 Miljoen Euro Subsidie Voor Aardgasvrije Wijk De Schoolkring Ansen

  De schoolkring Ansen is door Het Rijk geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk. Dat betekent dat een aangevraagde subsidie van 2,4 miljoen euro naar Ansen gaat.

  In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen voor dit bedrag een aanvraag ingediend voor de tweede ronde proeftuinen. EnergieKansen is hier nu dus voor geselecteerd. Wethouder Gerrie Hempen-Prent is blij met de selectie. „Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100 procent groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energieKansen in de gemeente.”

  De bijdrage van het Rijk helpt Ansen de plannen voor het dorp te verwezenlijken. De inwoners van de schoolkring profiteren van de bijdrage, doordat een deel van het geld bedoeld is voor de verduurzaming van hun woning.

  Een proeftuin aardgasvrije wijk richt zich op het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, een dorp of buurt in 2028. Het aardgasvrij maken van wijken of dorpen is een lastig proces waar geen eenduidige oplossing voor is. In een proeftuin moet daarom geleerd worden hoe belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid aangepakt kunnen worden.

  EnergieKansen ziet de proeftuinstatus als een enorme steun in de rug om haar plannen voor het dorp te realiseren. „Het project betekent niet alleen verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken van energie, maar het gaat ook om lokaal produceren, consumeren en profiteren”, laat voorzitter Albert Smand weten. „De coöperatie ziet met de bijdrage van het Rijk een grote kans om de doelen te bereiken om Ansen duurzaam en energie-onafhankelijk te maken en als dorp geld te verdienen aan de energietransitie.” Volgens energieKansen is de proeftuinstatus een lot uit de loterij en daarmee een unieke kans voor de inwoners van Ansen om met verduurzaming aan de slag te gaan.

 17. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 02:18 | Permalink

  Aanleg Warmtenet Kerschoten En Kerschoten-West Stap Dichterbij Danzij Subsidie Van 7,3 Miljoen Euro

  De gemeente Apeldoorn en samenwerkingspartners hebben een subsidie ontvangen van 7,3 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag komt ten goede aan het onderzoek naar en aanleg van een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West. Deze wijk zou hiermee de eerste bestaande wijk in Apeldoorn kunnen zijn die van aardgas overstapt op een nieuwe, duurzame manier van verwarmen.

  Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment met de woningcorporaties De Goede Woning, Woonmensen en Ons Huis, Waterschap Vallei-Veluwe, Firan en Jacobus Fruytier scholengemeenschap aan een plan voor de komst van het warmtenet, in samenspraak met bewoners uit de wijk.

  De komst van het warmtenet is hiermee een stap dichterbij, maar nog niet zeker. Kerschoten is de eerste wijk in Apeldoorn waar dit traject onderzocht wordt. Van Vierssen: “Het is financieel en organisatorisch een ingewikkeld proces met veel partijen. Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige aanpak, en dat kost tijd. We moeten nog veel zaken uitzoeken om te komen tot een duidelijk en concreet aanbod. Dat aanbod moet bovenal haalbaar en betaalbaar zijn voor bewoners in de wijk. ”

  Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad. Leidingen onder de grond transporteren warm water en geven warmte af in de woning. In dit geval zal de warmte opgewekt worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg. Het warmtenet zal een temperatuur van 70 graden krijgen. Dit betekent in praktische zin dat inwoners niet teveel aan hun woningen hoeven te veranderen. De huizen en gebouwen van de woningcorporaties in deze wijk zijn of worden zijn al op de komst van het warmtenet voorbereid.

  De gezamenlijke partijen werken de plannen verder in detail uit en verwachten in het voorjaar van 2021 meer te kunnen zeggen. Dan zal ook een tweede, wijkbrede bewonersavond georganiseerd worden, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Energieregisseur in Kerschoten Marjolein Tillema begeleidt de ‘werkgroep warmte’. Deze groep betrokken mensen uit de wijk volgt de plannen nauwgezet. Zij kijken kritisch mee en geven feedback op de plannen. Ook organiseert ze met vrijwilligers uit de wijk al jaren energiebesparende acties: “Dit jaar organiseren we bijvoorbeeld de actie Zet ‘m op 70!. Daarmee kunnen inwoners testen of hun huis al voldoende geïsoleerd is voor het warmtenet. De energieconciërges van de A helpen de deelnemers hun cv-temperatuur terug te zetten naar 70 graden. Er zijn sensoren beschikbaar die officiële metingen doen in de huizen. En we bevragen uiteraard ook de deelnemende mensen naar hun ervaring van het comfort in huis. Na het stookseizoen, in maart, worden de resultaten van deze actie aan de wijk gepresenteerd.

 18. Erik van Erne zegt:

  5 november 2020 om 02:24 | Permalink

  Miljoenen Voor Aardgasvrije Ketelhuis Wilhelmina Gasthuisbuurt In Amsterdam-West

  De Wilhelmina Gasthuisbuurt in Amsterdam-West krijgt geld van het Rijk om verder te verduurzamen. Dat is goed nieuws! Het WG-terrein is een bijzondere buurt met een interessante geschiedenis. En nu wordt het ook een buurt met een boeiende toekomst. Hier wil men namelijk helemaal van het gas af. Met in de hoofdrol: het Jacob van Lennepkanaal.

  De Wilhelmina Gasthuisbuurt is ook klaar met aardgas. Dus het extra geld gebruikt Ketelhuis Wilhelmina Gasthuisbuurt voor een collectief, duurzaam energiesysteem van en voor de buurt. En als het hier kan, kan het vast ook elders.

  Van pesthuis in de 17e eeuw, buitengasthuis voor zieken, ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis tot pioniersplek: het WG-terrein heeft een hele bijzondere geschiedenis (mocht dit u interesseren, lees dan over vroeger). De WG-buurt was én blijft een buitengewoon stukje stad. Hier is altijd gepleit voor behoud van het open en groene karakter en hergebruik van de bestaande gebouwen. De volgende stap is om verder te onderzoeken hoe het WG-terrein energieneutraal kan worden.

  Er is al gezocht naar manieren om de gebouwen in de WG-buurt aardgasvrij te maken. Aquathermie is de beste oplossing. Nog nooit van Aquathermie gehoord? U bent de enige niet. In het kort: het water uit het Jacob van Lennepkanaal is de bron. Aquathermie is een techniek waarbij de warmte uit het oppervlaktewater van het kanaal wordt gebruikt om woningen te verwarmen. ‘s Zomers wordt de warmte uit het water ondergronds opgeslagen in een warmtekoudeopslag (WKO) en ’s winters wordt het opgepompt en ingezet als verwarming.

  Een aantal bewoners, huurders en ondernemers van het WG-terrein is samen de energiecoöperatie KetelhuisWG gestart. De initiatiefnemers willen deze locatie in 2030 klimaatneutraal hebben. Sinds de oprichting eind 2018 heeft de energiecoöperatie KetelhuisWG zichzelf op de kaart gezet. Met steeds meer leden, geïnteresseerde buurtbewoners, gemeentelijke steun en in samenwerking met Waternet en Stadgenoot zit de vaart er goed in. De gezamenlijke aanpak is vernieuwend en eigenlijk nog niet eerder vertoond: met een eigen energiebedrijf willen bewoners overstappen op een lokaal fossielvrij energiesysteem voor de hele buurt.

  Amsterdam ondersteunt het initiatief van de bewoners. Ted Zwietering, voorzitter: “Met deze bijdrage kan KetelhuisWG starten met een collectief, duurzaam energiesysteem van en voor de buurt.” Projectleider Annette Schermer vult daarbij aan: “Zoveel mogelijk eerst aansluiten en dan isoleren, dat is het motto van KetelhuisWG. Buurtbewoners beslissen over het moment van aansluiting van hun eigen gebouw. Dat is de volgende, belangrijke stap.” Per gebouw kunnen zij meedenken over wat daarvoor nodig is. Daarnaast blijft de energiecoöperatie doorgaan met informeren en het werven van nieuwe leden. De buurtbewoners maken altijd zelf de keuze of ze wel of niet mee willen doen.

 19. Erik van Erne zegt:

  18 februari 2021 om 20:26 | Permalink

  Aardgasvrij maken van wijken vraagt om maatwerk by PBL

  Onderzoek bij veertien proeftuinen voor aardgasvrije wijken laat zien de rijksoverheid een paar structurele knelpunten moet oplossen. Maatwerk is ook nodig om de gebouwde omgeving in het gewenste tempo aardgasvrij te maken.

  Dat komt onder andere door grote verschillen tussen woningen en ook in de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om mee te doen. Ook ontbreken er standaard methodes om de kosten te verdelen, en zijn risico’s en verantwoordelijkheden vaak onduidelijk. Als sommige bewoners nog niet aangesloten willen worden op een warmtenet is soms nog een gasnet nodig, wat kostbaar is.

  De proeftuinen leverden veel lessen op, waarvoor ze ook bedoeld waren. Maar het is moeilijk om die ervaringen in andere wijken toe te passen. Een taai probleem is bijvoorbeeld een beperkte betrokkenheid van bewoners, of zelfs weerstand. Voor veel alternatieven voor aardgas (zoals restwarmte, geothermie, elektrisch of waterstof) moeten namelijk ín het huis maatregelen worden genomen. Ook is soms niet meteen duidelijk welke alternatieven in de toekomst de beste zullen zijn.

  De hoogste drempels naar ‘aardgasvrij’ zijn structurele problemen die bijvoorbeeld liggen op het vlak van wetgeving, zoals Europese aanbestedingsregels of de nog onvoltooide Warmtewet 2. Gemeenten zelf hebben ook moeite om voldoende kennis, kunde en tijd te organiseren, om de benodigde nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. En er ontbreekt nog een breed gedragen ‘verhaal’ over nut en noodzaak van een aardgasvrije woonomgeving, waardoor minder steun in de wijken ontstaat.

  PBL concludeert dat de rijksoverheid nu aan zet is om de genoemde structurele problemen op te lossen. Zo moeten gemeentes betere mogelijkheden krijgen om kennis, kunde, tijd en menskracht te organiseren, om de regie te kunnen nemen. Ook moeten de gemeenten in staat zijn om bewoners goed te betrekken. De verdeling van kosten en risico’s vraagt ook om keuzes van het rijk.

 20. Erik van Erne zegt:

  14 september 2021 om 23:19 | Permalink

  Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

  De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel delen deze ambitie en dienen graag een aanvraag in namens alle betrokkenen.

  In deze dorpen zijn al inwoners bezig om van het aardgas af te gaan. De voordelen van een proeftuin aardgasvrij zijn hogere subsidies, goede advisering en gezamenlijke uitvoering. In de proeftuin leer je met elkaar en van elkaar, met proeftuinen door heel Nederland. De Plaatselijk Belangen van Drogeham en Kootstertille, Dorpsbelang Jistrum-Skulenboarch en Enerzjyk Eastermar onderzoeken samen met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hoe ze een proeftuin aardgasvrij kunnen worden.

  “Door mee te doen aan de proeftuin, kunnen we onze inwoners helpen bij het aardgasvrij maken van de woningen. Samen kunnen we stappen zetten naar een duurzame gemeente”, aldus wethouder Margreet Jonker.

  In 2022 start het Rijk met de derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Gemeenten kunnen voor 1 november 2021 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deelname aan de proeftuin voor het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, dan kan vanaf 2022 uitvoering gegeven worden aan deze proeftuin.

  In Tytsjerksteradiel is sinds 2018 een proeftuin aardgasvrij in Garyp. “Nu gaan we met vier dorpen uit twee gemeenten samenwerken in een proeftuin, dat is best bijzonder. Duurzaamheid gaat over grenzen heen,” zegt wethouder Andries Bouwman.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..