google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Nederland Steeds Verder Achterop – Nederland Wil een Feed-IN Tarief voor Duurzame Energie

Geschreven op 28-10-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

open-brief.jpgUpdate 20 april 2010: Terwijl in andere Europese landen steeds meer stroom uit zonne-energie wordt geproduceerd, voor vele duizenden Megawatt aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd en gespecialiseerde bedrijven zich opmaken voor een sterke groei van de zonne-energiemarkt, dreigt Nederland achterop te raken en de boot bij deze vorm van duurzame energie te gaan missen.

In Duitsland werd vorig jaar voor 3800 Megawatt aan zonnepanelen geplaatst, tegen minder dan 10 Megawatt in Nederland. Zelfs België was met 220 Megawatt aan nieuwe zonne-energievermogen zijn noorderburen veruit de baas. In die landen krijgen eigenaren van zonnepanelen subsidie voor de elektriciteit die ze aan het net leveren. Zie ook: Status of feed-in tariffs in Europe 2010

Nederland subsidieert het verschil in kostprijs en dreigt ook die minder succesvolle regeling af te schaffen. Andere  Europese landen als Engeland, Frankrijk en Italië hebben eenzelfde regeling als Duitsland. Daarmee zou Nederland een van de weinige landen worden waar de toepassing van zonne-energie niet wordt ondersteund.

Zie ook: SDE-subsidie: er is heel veel geld over en weinig gerealiseerd in 2008 – 2010: Het Jaar van de Duurzame Energie – Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit – Deltawet Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050

28 oktober 2008: brief aan: De regering: de premier, de ministers van economische zaken en milieu, De leden van het parlement en de directies en bestuurders van energiebedrijven.

Energie is van en voor ons allemaal. In de uitzending van Tegenlicht (Here comes the sun, maandag 20 oktober) werd andermaal helder uiteen gezet welke kansen er liggen voor onze economie en voor onze samenleving als iedereen zich kan inzetten voor het opwekken van schone en hernieuwbare energie. Landen om ons heen hebben inmiddels aangetoond dat een decentrale aanpak werkt en een duurzaam inkomen verschaft aan honderdduizenden mensen en (nieuwe, innovatieve maar ook bestaande) bedrijven.

Mensen als het Duitse SPD parlementslid Hermann Scheer en Al Gore wijzen er bij herhaling op dat er een samenhang dient te zijn tussen alle elementen van bestuur, economie en samenleving om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. Het International Energy Agency noemt het feed-in tarief de meest effectieve beleidsmaatregel voor het bevorderen van hernieuwbare energie. (Het feed-in tarief is het bedrag dat wordt betaald voor teruglevering van electriciteit aan het net.)

Onze energievoorziening speelt een cruciale rol in zowel de transitie naar een duurzame samenleving, als in onze toekomstige economische ontwikkeling. Om een zo groot mogelijke deelname in de energietransitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een behoorlijke en op lange termijn vaste vergoeding wordt verleend aan iedereen die duurzaam opgewekte electriciteit aan het net levert: het feed-in tarief.

Daarom verzoeken wij, de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen (niet zijnde subsidie), zonder limiet en op basis van een vast tarief op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (dan wel de bestaande regeling in deze zin om te vormen).

Energie is van ons allemaal, net zoals onze toekomst. Het belang van een maatschappijbrede participatie in de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid overstijgt dan ook individuele politieke en zakelijke belangen. Daarom doen wij deze oproep aan alle partijen die een sleutelrol spelen in de versnelling van de energietransitie om deze cruciale stap mogelijk te helpen maken.

Peter van Vliet, stichting iNSnet mede namens De Kleine Aarde

Tags:

33 Reacties

 1. vincent frowijn zegt:

  28 oktober 2008 om 11:09 | Permalink

  prima idee

 2. René Albers zegt:

  28 oktober 2008 om 11:29 | Permalink

  Goed initiatief, Ik ben het van harte eens dat Feed-in een goede oplossing is om duurzame energie meer en beter kansen te geven. Succes

 3. Dennis Valent zegt:

  28 oktober 2008 om 12:35 | Permalink

  Lijkt mij een uitstekend concept om duurzame energie te bevorderen.

 4. F.J. van der Werf zegt:

  28 oktober 2008 om 13:03 | Permalink

  Heel goed initiatief, dat ik van harte ondersteun.

 5. Wim Terpstra zegt:

  28 oktober 2008 om 13:27 | Permalink

  We hebben maar 1 aarde, inruilen gaat niet. Onze politic moeten voor 1 keer hun eigen belangen van minder gasinkomsten aan de kant zetten.

  Men durft ook miljarden in de financiele sector te steken, waarom niet een forse injectie in de duurzame energievoorziening zodat onze kinderen nog hetzelfde mogen beleven als wij nu doen.

  Wim Terpstra

 6. Erik Alsema zegt:

  28 oktober 2008 om 13:38 | Permalink

  Ik ben het er volledig mee eens dat de SDE regeling een gedrocht is, maar het is jammer dat in de brief zelf niet helder wordt gemaakt in welk opzicht een feed-in verschilt van de SDE:
  1)financiering niet uit rijksbegroting maar uit opslag energiekosten
  2) eenvoudiger uitvoering (één aanspreekpunt ipv vijf)
  3) afschaffen van ongelukkige salderingsregeling voor zon-PV, en in plaats daarvan gewoon 55 ct/kWh feed-in tarief.

  Verder vindt ik het vreemd dat in brief gesproken wordt over vergoeding voor geleverd vermogen, volgens mij is de essentie van feed-in juist een vergoeding op geleverde energie (kWh)!

 7. Albert Calbo zegt:

  28 oktober 2008 om 14:12 | Permalink

  Natuurlijk mag enrgie niet worden toegeeigend worden door een kleine groep
  Energie is algemeen
  Gebruiken, niet mis bruiken
  Het moet de mens ten goede komen
  Natuurlijk schoon
  Natuurlijk mileu( mens ) vriendelijk

 8. Hak van Nispen zegt:

  28 oktober 2008 om 16:30 | Permalink

  In de discussie over nieuwe kolencentrales en nieuwe kerncentrales is het op zijn minst relevant om deze goedkope en milieuvriendelijke optie van zonne-energie verder te verkennen voor Nederland.
  Inderdad: bezwaren verdwijnen of zijn oplosbaar op het moment dat je dat wilt! Continue levering een probleem? Dit is op te lossen door verschillende duurzame energiebronnen te combineren. Er is namelijk nog een andere duurzame energievorm die nauwelijks bekend is: met energie uit water kunnen we economisch en maatschappelijk de helft van onze energiebehoefte uit water winnen!Onlangs hebben Rijkswaterstaat en Deltares hier een conferentie over gehouden en een rapport daarover geproduceerd. Rijkwaterstaat neemt hierin het voortouw.
  Ik kijk uit naar reacties van Kamer en ministers van EZ en VROM

 9. Kees van der Graaf zegt:

  28 oktober 2008 om 16:31 | Permalink

  Het komt er uiteraard ook op neer dat er niet meer geinvesteerd moet gaan worden op logge en kwetsbare energiecentrales. Houdt de toekomst schoon van lange afschrijvingstermijnen en dan verouderde technieken.

 10. Astrid Boekel zegt:

  28 oktober 2008 om 22:44 | Permalink

  Scheer en Gore hebben absoluut gelijk , daarnaast moet je als mens hier bewust van zijn en er naar handelen en dat is nog een langdurig proces ben ik bang van .

 11. Harry zegt:

  31 oktober 2008 om 03:35 | Permalink

  Wat houdt dat in:
  Feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen (niet zijnde subsidie), zonder limiet en op basis van een vast tarief.

  Begrijp er niets van. Leg even uit.

 12. Erik van Erne zegt:

  31 oktober 2008 om 09:20 | Permalink

  @Harry
  Een vaste vergoeding (vast tarief) die hoger ligt dan de geldende electriciteitsprijs, gegarandeert over een langere periode.

  Het is dus een vergoeding voor de aan het electriciteitsnet geleverde groene stroom, opgewekt met zonnepanelen, windmolens, enz. Aan de hoeveelheid stroom die teruggeleverd mag worden zit geen beperking.

  Duitsland is daarbij het grote voorbeeld. Investeren in duurzame energie is dan zinvol en je weet waar je aan toe bent. Een vaste vergoeding. Variabel blijft het weer. Meer zon is meer inkomsten.

 13. Els Berk zegt:

  31 oktober 2008 om 23:56 | Permalink

  Ik sta hier volledig achter, zo geef je mensen de kans om zelf actief bij te dragen aan een duurzamere manier van energie winnen.

 14. Richard Posthumus zegt:

  1 november 2008 om 13:23 | Permalink

  Na jarenlang zwalkend beleid van onze overheid wordt het nu écht tijd om onze schouders onder ons energievraagstuk te zetten en de achterstand op de doelstellingen in te lopen (of liever te overtreffen!). De feed-in-regeling geeft partikuliere en grootschalige investeerders langdurig uitzicht op rendement van deze investering en vereenvoudiging van aanvraagprocedures waardoor de drempel zeker lager zal worden. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor werkgelegenheid en onafhankelijkheid van het Midden-Oosten en Rusland. Perfect initiatief!

 15. Jan Vlagsma zegt:

  2 november 2008 om 17:00 | Permalink

  We hebben al eens een Delta-plan tegen het water gerealiseerd. Het moet in NL ook mogelijk zijn om een soort ENERGIE-DELTA-plan te maken en uit te voeren. Feed-in is een prima onderdeel van zo’n energie-deltaplan. Het fasciliteert de mogelijkheid voor transitie van olie naar renewable energie. Het is slim om de energie en oliebedrijven te betrekken in zo’n plan. Het moet nl. ook voor hun aantrekkelijk zijn om die transitie te maken.

  Kijk ook eens naar Freiburg, Duitsland.
  http://www.thesolarvillage.com

 16. arno snellen zegt:

  3 november 2008 om 08:08 | Permalink

  lijkt mij de manier om investeringen in duurzame energie te bevorderen.

 17. Lily Venema zegt:

  4 november 2008 om 11:12 | Permalink

  Prima idee. Bevorderd kleinschalige energie opwekking. Dan is de kolencentrale van E.On niet meer nodig.

 18. Bart zegt:

  15 november 2008 om 11:47 | Permalink

  Bij Natuur en Milieu zie ik dat men daar nu ook pleit voor een andere regeling. Ik weet niet of ik het goed begrijp want zij willen nu toch ook een FEED-IN tarief.

  Milieuorganisaties, vakbonden en energiebedrijven vragen het kabinet het huidige stimuleringsbeleid voor duurzame energie te verbeteren. Ten eerste door voldoende geld tot 2020 te reserveren zodat een stabiel investeringsklimaat voor duurzame elektriciteit wordt gegarandeerd. Hierbij gaat het om een subsidiebudget oplopend tot 2 miljard euro per jaar in 2020.

  Daarnaast pleiten de partijen er voor om de financiering van de subsidie voor duurzame elektriciteit (SDE) via de elektriciteitsprijs te laten verlopen in plaats van via de rijksbegroting. Op die manier kan Nederland zijn achterstand op het gebied van duurzame energie in Europa inhalen.

 19. sprengers zegt:

  22 november 2008 om 00:28 | Permalink

  Die duurzame electriciteit uit zonne-energie moet zo massaal zijn dat we onze volledige energiebehoefte kunnen dekken. Ook onze mobiliteit en onze verwarming. Als steun en hulpmiddel kunnen we warmtekoudeopslag en geothermiek inzetten. Allemaal manieren om vanaf de bron zuivere energie te maken zonder fijnstof en CO2 uitstoot. Nu steken we teveel subsidie en inspanningen aan de uitlaat (denk aan isolatie, roetfilters, katalysatoren, CO2 opslag) maar als je bij de ingang van het productieproces geen eindige fossiele brandstoffen inzet hoef je bij de uitgang niet het probleem op te lossen. Rationeel gesproken zouden onze aardgasopbrengsten vertaald in geld de basis moeten zijn om de transitie naar duurzame energie-opwekking te financieren. Eindigheid vervangen door duurzaamheid.

 20. Erik van Erne zegt:

  6 december 2008 om 10:42 | Permalink

  U.K. to Offer Solar Incentives by 2010
  The government will create a feed-in tariff program to boost electricity production from solar, wind and other renewable energy. Similar programs exist in Germany, Spain, France and elsewhere.

 21. Fred zegt:

  25 maart 2009 om 15:07 | Permalink

  “SDE-regeling wordt vervangen door Duitse feed in-systeem”

  De SDE-regeling wordt vervangen door het Duitse feed-in systeem voor duurzame energie, zo meldt het NRC Handelsblad op basis van bronnen rondom het crisisberaad van het kabinet en de drie coalitiefracties. Het is onderdeel van het crisisakkoord, waarbij voor 6 miljard geïnvesteerd wordt in duurzame maatregelen, aldus het NRC.

  Consumenten en bedrijfsleven betalen daarbij voor elke kWh aan verbruikte stroom een vaste ‘duurzaamheidstoeslag’. Dat geld wordt doorgesluisd naar aanbieders van groene stroom, die zo voor langere tijd verzekerd zijn van een financiële bijdrage.

  In een reactie laat EZ weten nog niets te hebben vernomen van deze “interessante” wijziging. Zo is nog niet duidelijk per wanneer deze wijziging zal plaatsvinden. Onlangs nog ging de Tweede Kamer akkoord met de SDE-regeling voor dit jaar, waardoor per 1 april er weer SDE-subsidie vrijkomt voor duurzame energie-productie.

  Vorige week nog bracht Herman Scheer, de Duitse SPD-politicus en ontwerper van het Duitse systeem, een bezoek aan EZ-minister Maria van der Hoeven. Hij pleitte onder meer voor een invoering van dit systeem in Nederland.

  http://www.energiegids.nl/nieuws/details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/03/24/DE-feed-in.xml

 22. Pieter zegt:

  27 april 2009 om 12:07 | Permalink

  @Fred
  Volgens mij is dat een beetje te optimistisch.

  Minister Van der Hoeven vindt het Duitse subsidiesysteem voor zonne-energie niet beter. Ze heeft vooral bezwaar tegen het openeindekarakter van de Duitse regeling. In haar antwoord op een motie van de Tweede Kamer waarin gepleit wordt voor het stimuleren van zonne-energie met een subsidiesysteem zoals in Duitsland, laat minister Van der Hoeven weten het enthousiasme voor de Duitse ‘feed in-regeling’ niet te delen en de Nederlandse SDE-regeling beter te vinden.

  Zowel het Duitse als het Nederlandse systeem garandeert een prijs voor zonne-energie, concludeert minister Van der Hoeven. ‘De systematiek van de SDE voorziet, net als in Duitsland, in een meerjarig gegarandeerde prijs per geproduceerde kWh zonne-energie. Deze gegarandeerde prijs wordt in de SDE aangeduid met de term “basisbedrag”. Net als in Duitsland is de hoogte van de gegarandeerde prijs gebaseerd op een berekening van de integrale kostprijs van een Zon-PV-installatie. In de systematiek van de SDE wordt de hoogte van het basisbedrag voor de gehele looptijd van de beschikking vastgesteld, i.c. bij Zon-PV voor 15 jaar. De vergoeding die een huishouden van haar energiebedrijf krijgt voor de door haar opgewekte energie wordt via de SDE-subsidie gedurende de genoemde 15 jaar aangevuld tot het niveau van het basisbedrag. In Nederland is het gegarandeerde bedrag dat men ontvangt dus opgebouwd uit een deel subsidie en een deel opbrengst uit energieverkoop. In Duitsland wordt alleen het gegarandeerde bedrag uitgekeerd en gaat het niet om een uit twee delen samengesteld bedrag. Beide systemen bieden zoals gezegd een meerjarige zekerheid en verschillen op dat punt dus niet van elkaar.’

  Ook de financiering van de subsidie is volgens Van der Hoeven vergelijkbaar. Er ‘is in het aanvullend beleidsakkoord afgesproken dat de SDE zal worden gefinancierd uit een opslag op het elektriciteitstarief. Met deze beslissing is er ook voor wat betreft de financieringsbron geen verschil meer tussen de SDE en het Duitse systeem.’

  Van der Hoeven ziet maar één verschil: ‘Het voor de stimulering van (kleinschalige) Zon-PV beschikbare budget in de SDE jaarlijks is geplafonneerd, terwijl het in Duitsland om een openeinderegeling gaat. Een aantal jaren geleden is besloten om het toenmalige openeindekarakter van de voorganger van de SDE, de MEP-regeling, te beëindigen en ik zie geen reden om deze beslissing (gedeeltelijk) terug te draaien voor huishoudens. In het aanvullend beleidsakkoord is ook aangegeven dat de SDE in zijn huidige vorm zal blijven bestaan en de plafonnering is een integraal onderdeel van de SDE-systematiek. Bij de discussie over de invulling van de SDE 2008 en 2009 heb ik reeds aangegeven dat ik, gelet op de op dit moment relatief hoge meerkosten van Zon-PV en het feit dat de marktpartijen de technologie nog moeten leren toepassen, een beperkt budget voor Zon-PV beschikbaar stel. Ik sta nog steeds achter die keuze.’

  Bron: http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10788

 23. Gregory zegt:

  15 juli 2009 om 22:11 | Permalink

  Are the proposed UK feed-in tariffs high enough to stimulate investment in small-scale generation?

  http://www.carboncommentary.com/2009/07/15/686

 24. Peter van Vliet zegt:

  24 augustus 2009 om 10:43 | Permalink

  Enige tijd geleden ondertekende u de open brief, waarin we oproepen tot invoeren van een stabiele teruglever vergoeding voor groene energie in Nederland. Samen met u deden dat bijna 16.000 Nederlanders. De reactie van de regering daarop is en blijft in onze ogen onvoldoende.

  Daarom gaan we verder. We blijven de politiek volgen en waar mogelijk onder druk zetten. Maar we willen ook een praktische mogelijkheid bieden aan alle ondertekenaars van de open brief (en aan alle andere inwoners van Nederland) om direct aan de slag te gaan met het opwekken van zonne-energie.

  Lees verder: Coöperatieve vereniging de Zonvogel opgericht http://tinyurl.com/nxk2u8

 25. Professor Zonnebloem zegt:

  28 december 2009 om 09:03 | Permalink

  Groei Duitse zonnestroom: 50% in 2009
  De Duitse zonnestroom markt groeide nog nooit zo hard. In Duitsland, wereldleider op het gebied van zonne-energie, is er in 2009 volgens voorlopige schattingen bijna 50% groei geboekt.

 26. Adri de Groot zegt:

  2 februari 2010 om 08:51 | Permalink

  Engeland komt, in navolging van Duitsland, Frankrijk en Italië, nu ook met een feed-in tarief voor zonne-energie. Voor stroom uit zonnepanelen wordt een gegarandeerde prijs betaald. http://tinyurl.com/ye6wl52

  Waarom hebben wij dat niet????

 27. Berdien de Gave zegt:

  16 maart 2010 om 20:33 | Permalink

  Vandaag 16 maart 2010 doen commissies van bijna alle politieke partijen een gezamenlijke oproep aan hun achterban om op hun partijcongres in te stemmen met het Deltaplan Nieuwe Energie.

  Het unieke samenwerkingsverband is er van overtuigd dat met het Deltaplan de welvaart en het welzijn voor de 21ste eeuw behouden blijft en verder uitgebouwd wordt.

 28. hiddema zegt:

  31 maart 2010 om 09:51 | Permalink

  Het is schandalig dat nederland vergiftigd gaat worden in zijn bodem-onderlagen met CO2, zoals de plannen zijn voor de lege gasvelden.
  In oost-gronigen zullen dan die achterlijke (in dubbele betekenis) kolencentrales komen en de CO2 uitstoot moet daar onder de grond verdwijnen.
  Fossiele brandstoffen en biomassa geven zonne-energie langs een omweg, evenals kernenergie. Het moet daaruit vrijgemaakt worden gepaard gaande met kwalijke afvalstoffen.
  We hebben nu de mogelijkheden en de kennis van DIRECTE ZONNE-ENERGIE, financiëel zeer haalbaar. Is onze regering nog wel voor de bevolking?

 29. Erik van Erne zegt:

  24 augustus 2010 om 19:04 | Permalink

  Oettinger backs EU-wide renewables feed-in tariff

  European Energy Commissioner Günther Oettinger said the EU would need a harmonised feed-in tariff to boost investment in solar power and other renewable energies. His comments came as the parliament in his native Germany was voting to approve cuts to the national feed-in tariff.

  The commissioner praised the German Renewable Energy Sources Act (EEG) for guaranteeing “a fair price” for renewable energy, urging Europe to adopt something similar. “I think we need a European EEG,” the German suggested. The ground-breaking regulation, adopted a decade ago, made Germany the world’s biggest solar market despite its northern location and paved the way for similar schemes to be applied elsewhere across Europe.

  To integrate solar power from the Mediterranean region into the European market, infrastructure will have to be built between Morocco, Spain and France, as well as Tunisia, Italy and Germany, capable of reaching as far as Central European markets, Oettinger said.

  “Maybe we need a Europe-wide guarantee and a Europe-wide price to get enough investment,” he said.
  Feed-in tariffs (FiTs) oblige grid operators to buy renewable electricity at a favourable price in order to give emerging technologies such as solar and wind a fair chance of competing with fossil fuels. Over time, the tariffs are reduced as technological development brings production costs down. Source: EurActiv

 30. Erik van Erne zegt:

  8 september 2010 om 21:36 | Permalink

  UK: Solar panel installations on homes ‘hit record high’

  A record number of homeowners had solar panels installed this month as growing numbers of people and companies look to cash in on the Government’s renewable energy scheme, figures showed on 25 August 2010. So far during August, solar panels have been fitted to 2,257 homes, up from 1,700 in July and 1,400 in June, according to energy regulator Ofgem. Since April, more than 6,688 homes have had solar panels fitted, with these panels cable of generating more than 16 MW. The boom in solar panels has been sparked by a change to the Government’s scheme to reward people who generate their own energy. The feed-in tariff system was introduced on April 1, and enables homeowners to currently receive 41.3p for every unit of energy they generate, regardless of whether they use the energy themselves or sell it back to the National Grid. The tariff is paid for 25 years after the panels are installed and is increased in line with inflation. It replaces the previous system under which people could obtain grants to help cover the cost of installing the green technology. But the change to the scheme has led to a growing number of companies looking to cash in on the generous feed-in tariff. These firms are offering to install solar panels for homeowners free of charge and let them use the energy generated for free. But the company retains ownership of the panels and keeps all of the money generated from the feed-in tariff. The Energy Saving Trust said solar panels typically cost between £6,000 and £12,000 to buy and install, depending on their size, although it said the cost was coming down. The panels most commonly installed by homeowners, which consist of eight panels able to generate up to 2.5kW, cost around £10,000 to £12,000. It calculates that panels of this size could generate around £700 a year from the feed-in tariff, as well as saving homeowners around £100 a year on their energy bills. In addition to this, people could make around £25 to £30 through selling any energy they have not used back to the National Grid. As a result, if homeowners paid the £12,000 cost of the panels up front, it would take them around 14-and-a-half years to recoup their investment, meaning the remaining £8,715 they would generate through the scheme, in today’s prices, would be profit. Read more at Build Up

 31. Erik van Erne zegt:

  10 september 2010 om 08:41 | Permalink

  Italian Feedin Tariffs: Clean Electricity Generated from Residential & Commercial Solar Rooftop Systems

  The Italian Conferenza Stato e Regioni – the country’s committee of representatives and the central government – plans to adjust national feed-in-tariff (FIT) levels. The new levels will take effect Dec. 31. The FIT – known as the Conto Energia III – “still offers a high degree of investment security, despite the moderate reductions made in line with current market conditions,” says EuPD Research in a research note announcing the reduction.

  Funds allocated to solar electricity generated by open-space systems with a capacity up to 5 MW will be cut by 9.3% – on average – during the first four months of 2011, according to EuPD Research. Incentives for systems with a capacity of 5 MW and greater will be decreased by 14.2%. Adjustments for rooftop solar systems are between 4.75% and 13.28%, depending on the size of the system. Source: Solar Thermal Magazine

 32. Erik van Erne zegt:

  6 december 2010 om 05:56 | Permalink

  Hermann Scheer in the Netherlands

 33. Frans Hoffstaetter zegt:

  7 april 2012 om 01:03 | Permalink

  mestprobleem??? bull shit in duitsland produceren ze biogas , zij gebruiken met relatief goedkope instalaties met mest biogas dat is nog goedkoper als het aardgas, nog een pretigge bijkomstigheid amper of geen co2 uistoot van het residu word briketten gemaakt voor de openhaard dus ook geen schadelijke afvalprodukten, waar blijft Nederland nou met zijn milleu beleid??

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..