google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Meerdere DEI+ Subsidie Regelingen: 76 + 9 Miljoen Voor Energie-Innovatie by Topsector Energie

Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Topsector EnergieUpdate 19 januari 2021: Op 18 januari isde subsidieregeling Energie- en Klimaatinnovatie DEI+ 2021 geopend.

Deze subsidieregeling draagt dit jaar ook bij aan een project, waarbij een kleinschalig decentraal datacenter niet alleen zelf veel energiezuiniger wordt, maar ook zorgt voor een forse daling van het aardgasgebruik van een kas.

Deze regeling stimuleert de demonstratie van innovatieve energie- en klimaattechnologieën, die gericht is op de reductie van CO2-emissies. De regeling zal ongeveer één jaar geopend zijn.

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee we CO2-uitstoot verminderen? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maakt u uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan krijgt u mogelijk subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

In een pilotproject test u een nieuwe technologie en verbetert deze in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat u maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2021 de volgende de thema’s: Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen; Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie); CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage); Energie-efficiëntie; Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing; Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots); Lokale infrastructuur; Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustasius en Saba). Het beschikbare budget voor deze thema’s is 76,6 miljoen euro. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart aanvullend budget van 9 miljoen euro beschikbaar.

9 januari 2020:De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opent op 15 januari de DEI+ subsidieregeling 2020. Deze regeling stimuleert de demonstratie van innovatieve energie- en klimaattechnologieën, die gericht is op de reductie van CO2-emissies. De regeling zal ongeveer één jaar geopend zijn.

De DEI+ regeling biedt ruimte voor pilotprojecten die gericht zijn op het testen en verbeteren van nieuwe technologie in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een volgende stap, een demonstratieproject, investeert een afnemer in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. Voorwaarde is dat de projecten innovatief zijn.

Bij pilotprojecten kijkt RVO daarvoor naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Het beschikbare budget voor de DEI+ thema’s is ruim 86 miljoen euro. Dat is exclusief projecten voor ‘aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’, waarvoor een apart budget van 9 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. De looptijd van de projecten is maximaal 4 jaar.

Voor projecten onder het thema Circulaire economie zijn er twee openstellingen. Voor projecten die minder dan 3 miljoen euro subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die 3 miljoen euro of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

DEI+ 2020 aanvragen kunnen ingediend worden bij RVO vanaf 15 januari 2020 om 9:00 uur en de openstelling eindigt op 7 januari 2021 om 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

23 juli 2019: Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) opent een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie.

U vraagt deze aan vanaf 1 augustus 2019. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor 44 miljoen euro beschikbaar.

Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook bijvoorbeeld het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom’.

Met de uitbreiding bevordert het Kabinet de transitie naar een circulaire economie. Bovendien komt het hiermee tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 te realiseren. Ook sluit het aan bij de maatregelen in het Klimaatakkoord. Het DEI+-thema ondersteunt projecten die bijdragen aan de CO2-reductiedoelstelling voor 2020.

Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO.nl behandelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de 80 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Zie: Kabinet Stelt 80 Miljoen Euro Extra Beschikbaar Voor Bevorderen Circulaire Economie

22 december 2018: De DEI-subsidieregeling wordt uitgebreid en zet in op CO2-reductie. De subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) verandert in 2019 ingrijpend. De voorwaarde CO2-reductie wordt belangrijker en er komen nieuwe thema’s bij. RVO.nl behandelt voorstellen voortaan op volgorde van binnenkomst.

De DEI-regeling gaat naar verwachting in februari 2019 open. De DEI was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven demonstreerden hun technologieën met export als oogmerk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar de doelen van het Klimaatakkoord.

Vooral de bijdrage aan CO2-reductie is belangrijk. Daarnaast zijn innovaties welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap. Belangrijk bij de beoordeling is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij.

Een andere belangrijke verandering is de aanvraagprocedure. De DEI heeft geen tenders meer. Bedrijven kunnen het hele jaar door aanvragen volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Voordeel is dat bedrijven kunnen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput.

Vanuit het Klimaatakkoord reserveert het Kabinet extra geld in zogeheten klimaatenveloppen. Een deel van dat geld is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Om één loket te maken voor deze projecten krijgen de budgetten van het Klimaatakkoord een plek binnen de DEI. Zie: De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie

De voorlopige planning voor de DEI-subsidie is als volgt:
1 februari 2019 – publicatie in de Staatscourant
aanvragen mogelijk vanaf 4 februari 2019
april 2019 opening aanvragen voor aardgasloze projecten
13 augustus 2019, 17.00 uur – sluiting aanvragen voor aardgasloze projecten
24 september 2019, 17.00 uur – sluiting aanvragen kortlopende projecten
31 december 2019, 17.00 uur – sluiting overige aanvragen

Ondernemers kunnen naast de reguliere DEI-projecten kortlopende projecten indienen. Deze hebben een looptijd tot eind 2019 (als een deelnemer  125.000 euro subsidie of meer ontvangt. Of de looptijd is maximaal 1 jaar (als alle deelnemers minder dan 125.000 euro ontvangen).

Het gaat om projecten die specifiek gaan over: CO2-reductie in de industrie, inclusief CO2-afvang en -opslag (CCS) en recycling. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, inclusief maatschappelijk vastgoed. Flexibilisering van het elektriciteitssysteem. Ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit via wind en zon

3 juli 2018: Vanaf 2 juli 2018 zijn er weer vijf subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties open binnen de Topsector Energie. Indienen is nu mogelijk. Doel van deze regelingen is om Nederland schoner en economisch sterker te maken. De gevraagde innovaties gaan bovendien over energiebesparing en slimme inpassing.

De regelingen die open staan zijn de pilots chemische recycling van kunststoffen (onderdeel BBEG tender) en tenders voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en de Demonstratie Energie Innovatie (DEI) tender (tweede openstelling dit jaar).

Een nieuw onderdeel van de BBEGR tender zijn pilotprojecten voor chemische recycling van kunststoffen. Het doel van de regeling is om via innovatie de kosten van chemische recycling te verlagen en concurrerend te maken ten opzichte van verbranding. Zo draagt de regeling bij aan minder CO2-emissie in Nederland. Het budget voor deze tender is 3 miljoen euro en is afkomstig uit de ‘klimaatenvelop’ uit het regeerakkoord.

De regeling MVI-Energie stimuleert energie-innovatieprojecten die de maatschappelijke component centraal stellen. De slagingskans van deze projecten wordt daarmee vergroot. Nieuw dit jaar is dat er voor 7 bijzondere uitdagingen een MVI-E oplossing wordt gevraagd.

Een nieuwe regeling om de diepe ondergrond te gebruiken voor geothermie en hernieuwbare energieopslag is de regeling Geo-energie. Deze richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe concepten, componenten en producten. Dit moet kostenefficiënt, veilig en robuust gebeuren en bijdragen aan de energiedoelstellingen in 2030.

Zeer grote hoeveelheden offshore windstroom integreren in het energiesysteem tegen lage maatschappelijke kosten. Daar gaat het om bij de regeling Systeemintegratie op de Noordzee. Zowel transport en opslag van energie als het afstemmen van vraag en aanbod spelen een rol.

28 februari 2018: Op dinsdag 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie.  Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee wordt de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart versterkt.

Het budget van 130 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten is bedoeld voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april 2018 openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, Biobased Economy en Groen Gas (BBEG), Urban Energy, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP) en Wind op Zee R&D. De subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie wordt in 2018 ook opengesteld voor ondernemers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Begin mei 2018 volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie en Systeemintegratie op de Noordzee.

Zie ook: Animatie Hybride Eenergiesysteem by Topsector Energie – Werkconferentie Topsector Energie: Transitiepaden Naar de Toekomst 2050 – STEM-congres ’n Crash of ‘n Succes: Over Energie-Innovaties, de Mens en Zijn Gedrag – De Subsidieregeling Waterstof by Topsector Energie – Subsidie Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) 2018 Voor Glastuinbouw – Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport – Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie)

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  19 januari 2021 om 15:00 | Permalink

  Innovatief datacenter zorgt voor lokale bestemming restwarmte

  Op 18 januari opent de subsidieregeling Energie- en Klimaatinnovatie DEI+ 2021. Deze subsidieregeling draagt dit jaar ook bij aan een project, waarbij een kleinschalig decentraal datacenter niet alleen zelf veel energiezuiniger wordt, maar ook zorgt voor een forse daling van het aardgasgebruik van een kas.

  Startup BlockHeating heeft een innovatief datacenter ontworpen dat zijn warmte kwijt kan aan een lokale tuinder. Dankzij de DEI+-subsidie startte onlangs de bouw van de eerste twee demonstratie-units die een plek krijgen bij een Limburgse tuinbouwbedrijf.

  Datacenters zijn aan een enorme opmars bezig. De verwachting is dat ze in 2025 zo’n 20 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen. Nederland is een van de hotspots met de gigantische datacenters van Google en Microsoft als prominente voorbeelden. Tot ongenoegen van omwonenden nemen deze energieslurpende datacenters vaak een groot deel van de lokaal opgewekte groene stroom af. Door de afname van groene stroom stoten de datacenters op papier geen CO2 uit.

  Verkeerde plek, verkeerde koeling
  Bij de koeling van de servers komt een enorme hoeveelheid warmte vrij, die nodeloos in de lucht verdwijnt. Die verspilling was Jeroen Burks (BlockHeating) een doorn in het oog. “Er is geen incentive om iets met die restwarmte te doen. Niemand wil warme lucht van 30 graden Celsius. Je krijgt er niets voor. De eigenaar van het datacenter niet en zijn klanten ook niet. De kern van het probleem is dat datacenters op de verkeerde plek staan en op de verkeerde manier gekoeld worden.” Door de vraag en het aanbod van warmte bij elkaar te brengen, wil Burks daarin verandering brengen.

  Was een aantal jaar geleden een datacenter van 5 tot 10 MW al een behoorlijke installatie, inmiddels is een vermogen van meer dan 100 MW geen uitzondering meer. Voor elke megawatt die een server gebruikt, is nog eens 0,3 tot 0,6 MW aan airco’s voor de koeling nodig, weet Burks. “Opgeteld gaat er per megawatt aan servers dus 1,5 MW aan warmte de lucht in.”

  Burks en medeoprichter Fonger Ypma hebben het ontwerp van een datacenter daarom kritisch onder de loep genomen. Ze zijn begonnen met de Central Processing Units (CPU’s), de componenten die de meeste warmte ontwikkelen. Deze processors worden al vanaf het begin gekoeld met lucht.
  “Innovatief aan ons ontwerp is dat we de airco eruit hebben gehaald en vervangen door een koelblok met water”, zegt Burks. “Langs de processor loopt een buizenstelsel met koud water dat als een soort warmtewisselaar de warmte van de processor opneemt en afvoert. Daardoor hebben we voor 1 MW aan servers slechts 0,05 MW koelvermogen nodig.”

  Een doorslaggevend winstpunt is dat het water op deze manier opgewarmd kan worden tot 60 graden Celsius. En voor dat warme water zijn wél afnemers te vinden. Zo hebben glastuinbouwers voortdurend behoefte aan warmte, ook in de zomer. “Zij moeten van het gas af en zijn voortdurend op zoek naar innovaties, in aanvulling op alternatieven als biovergisting en bodemenergie.”

  Door minder aardgas te verstoken, vermijdt de tuinder jaarlijks 420 ton CO2-uitstoot. Daar komt nog eens 200 ton CO2 bij door het innovatieve koelsysteem. “Dit is het enige echte groene datacenter”, stelt Burks. Bijkomende voordelen zijn een grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet door een lagere (piek)belasting en meer keuze voor ondernemers om hun eigen datacenter te ontwikkelen.

  Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar. Na de engineering en het zoeken van teamleden en partners, bevindt BlockHeating zich nu in de bouwfase. Samen met commerciële partners bouwt het bedrijf twee units van 0,2 MW. De twee units ter grootte van een zeecontainer komen in de buurt van een tuinder in Noord-Limburg. “We hopen 1 juli te kunnen gaan testen. We bouwen twee units om te bewijzen dat je door het verplaatsen van IT-capaciteit kunt inspelen op de variërende warmtevraag van verschillende bedrijven.”

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..