google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Het Asser Servicekostenmodel: Geen Energiekosten voor Bewoners Appartementencomplex Ellen

Geschreven op 12-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Bouwen-Klussen, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

12 september 2020: De provincie Drenthe wil de Expeditie naar Energieneutraal Wonen voortzetten om ook de komende jaren inwoners te ondersteunen met kennis, kunde en middelen voor lokale energie-initiatieven en het verduurzamen van woningen.

Vanuit de expeditie zet de provincie onder andere in op het stimuleren en ontwikkelen van lokale initiatieven, een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven en de pilot comfortabel wonen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om hiervoor een bijdrage van 4 miljoen euro beschikbaar te stellen tot 2023.

De Expeditie naar Energieneutraal Wonen is een netwerkorganisatie van de provincie Drenthe waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, die werken in de gebouwde omgeving. Binnen het netwerk wordt kennis gedeeld over de energietransitie en worden nieuwe ideeën ontwikkeld om de energietransitie te versnellen. De provincie speelt hierin een faciliterende en ondersteunende rol tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners(-collectieven) uit Drenthe.

10 december 2019: Op 9 december was het zover: de diploma-uitreiking van de laatste groep energiecoaches van 2019. Dit jaar zijn er 40 Drentse energiecoaches opgeleid. Ook de Woonbond (belangenvereniging voor huurders) heeft in 2018 energiecoaches opgeleid. Daarmee komt het aantal Drentse energiecoaches in totaal op 100.

Wat bij de laatste groep vooral opviel is de expertise die de deelnemers al bezitten over dit thema. Zo waren er een aantal gepensioneerden van het Drenthe College, een paar oud-medewerkers van de Gasunie en een deelnemers met een Milieukundige achtergrond. Mooi dat mensen met deze kennis zich inzetten in deze adviesrol.

Energiecoaches zijn Drentse woningeigenaren en spelen een belangrijke rol bij het vergroten van bewustwording onder woningeigenaren. Zij informeren op vrijwillige basis andere Drentse woningeigenaren over laagdrempelige energiebesparende maatregelen in hun woning.

De Drentse energiecoaches worden opgeleid en ingezet om persoonlijke voorlichting en informatie te geven aan huishoudens over hun energierekening en bespaarmogelijkheden via eenvoudige (gedrags-)maatregelen. Tevens wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie.

De energiecoach gaat met een heldere checklist op pad om bewoners voor te lichten over hun energieverbruik. Met de uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de Energiecoach de woning door met de bewoner. De coach geeft besparingstips over wat de bewoner kan doen om zijn/haar energieverbruik te verlagen door zijn/haar gedrag aan te passen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren.

19 november 2019: De jaarlijkse Expeditiedag vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november, waarop de provincie Drenthe terugblikt op 3 jaar Expeditie Energieneutraal Wonen.

Het thema van de Expeditiedag is ‘Samenwerken in een netwerk(organisatie)’, waarvan het fundament al is gelegd. Nu wordt de nadruk gelegd op hoe partners van de expeditie samen verder kunnen gaan.

Zie ook: Aftermovie Expeditiedag 2019

16 oktober 2019: De Energiebespaarlening Drenthe is een aantrekkelijke mogelijkheid voor Drenten om energiebesparende maatregelen in of aan hun eigen woning te kunnen financieren.

Onlangs is de 1500e lening verstrekt aan aanvrager Coby Hoffman. De inwoonster van Assen kreeg op de Dag van de Duurzaamheid een presentje van gedeputeerde Stelpstra.

Met de Energiebespaarlening kunnen inwoners van Drenthe energiebesparende maatregelen voor de eigen woning financieren.

In Drenthe kent de lening een extra korting waardoor het nog aantrekkelijker is om ook daadwerkelijk te investeren in het verduurzamen van de eigen woning.

Voor Vereniging van Eigenaren is er de speciale VvE Energiebespaarlening.

6 juli 2018: Sinds de Drentse Energie Organisatie zo’n 3 weken geleden een rentekorting aankondigde en ondernemers tevens 75% van het geïnvesteerde bedrag bij het Energiefonds van de Provincie Drenthe kunnen lenen, loopt het storm op de website en met telefoontjes.

Van de 2 miljoen euro die door de Drentse Energie Organisatie is gereserveerd voor Energieleningen in 2018, is binnen 3 weken al ruim een half miljoen euro weggezet bij 16 Drentse ondernemers die allemaal gaan voor energiezuinig of zelfs energieneutraal ondernemen.

Steeds meer ondernemers nemen energiebesparende maatregelen in hun bedrijf. Door het aanbrengen van isolatie, LED-verlichting en/of een warmtepomp brengt men de energiekosten behoorlijk omlaag. Daarnaast maken veel bedrijven de keuze om de benodigde stroom zelf op te
wekken door het dak vol te leggen met zonnepanelen.

Naast de lage rente op de Energielening Drenthe (al vanaf 1% lenen voor looptijden van 5 en 10 jaar), kan het Drentse MKB bij de Provincie Drenthe een gratis Energiescan via Klimaatroute aanvragen. Naast de scan krijgt de ondernemer begeleiding bij het offerte traject. De provincie Drenthe en de
Drentse Energie Organisatie willen met deze acties de ondernemers optimaal ondersteunen en de knelpunten naar duurzaam ondernemen wegnemen.

Ondernemers kunnen op Energielening Drenthe de financiering digitaal aanvragen. Actuele rentepercentages worden wekelijks op de website gepubliceerd.

12 juni 2018: Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van 500.000 euro te verlenen aan de Stichting Nationale Energiebespaarfonds (NEF). De subsidie komt ten goede aan het toepassen van de rentekorting die in Drenthe op de Energiebespaarlening wordt gegeven.

In 2017 heeft het college een subsidiebedrag van  720.828 euro toegekend. Door de toenemende populariteit blijkt dit niet toereikend. Met het verlenen van de extra subsidie verwacht de provincie Drenthe tot eind 2018 over voldoende middelen te beschikken om honderden woningeigenaren en VvE’s te kunnen laten profiteren van de lage rente.

Door de provinciale korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening is het voor bijna 500 woningeigenaren al mogelijk geweest om te investeren in verduurzaming van de eigen woning.

Met de Energiebespaarlening kunnen inwoners van Drenthe energiebesparende maatregelen voor de eigen woning financieren. In Drenthe kent de lening een extra korting waardoor het nog aantrekkelijker is om ook daadwerkelijk te investeren in het verduurzamen van de eigen woning. Voor Vereniging van Eigenaren is er de speciale VvE Energiebespaarlening.

30 maart 2018: Dinsdag 3 april start de duurzame renovatie van de flat Ellen in Assen. VvE Ellen is de eerste VvE in Nederland die de flat renoveert naar Nul op de Meter en dit financiert met een gebouwgebonden financiering.

In de praktijk betekent de gebouwgebonden financiering dat de renovatie zonder een verhoging van de woonlasten wordt uitgevoerd. Bewoners van de flat betalen straks geen energiekosten meer, maar betalen in plaats daarvan meer servicekosten aan de VvE. De financiering heeft een looptijd van 30 jaar en is overdraagbaar bij de verkoop van de woning.

22 februari 2018: Zo, de datum voor de Expeditiedag 2018 is al bekend. Op vrijdag 5 oktober 2018 kunt u weer terecht in het Provinciehuis in Assen.

4 oktober 2017: De Expeditie Energieneutraal Wonen bestaat 1 jaar. Dat wordt op vrijdag 6 oktober in het Provinciehuis in Assen gevierd samen met de 100 partners vanuit overheden, woningcorporaties, huurdersverengingen, ondersteuners en marktpartijen.

In 2016 is de Expeditie Energieneutraal Wonen gestart met 70 partners vanuit verschillende disciplines. Met het ondertekenen van een deal hebben deze partners aangegeven samen te werken of elkaar te versterken in deze unieke Drentse Energiedeal. Het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven opgestart.

12 juli 2017: Geen energierekening meer voor de bewoners van appartementencomplex Ellen in de wijk Lariks in Assen. Dat is de inzet bij de renovatie van het appartementencomplex aan de Ellen. Gedeputeerde Staten staan garant voor de borgstelling van 1,2 miljoen euro.

Binnen de gemeente Assen is het Asser Servicekostenmodel geïnitieerd. Met dit model wordt de financiering van een verbouwing naar Nul op de Meter mogelijk gemaakt.

Het appartementencomplex aan de Ellen in Assen profiteert als eerste in Nederland van een nieuwe financieringsvorm die grootschalige energierenovatie door een Verenigingen van Eigenaren (VvE) mogelijk maakt. De financieringsvorm het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld door de provincie Drenthe, de gemeente Assen, de Triodosbank en adviesbureau Segon.

In Nederland is het gebruikelijk dat bij aankoop of verbouwing van een woning de bewoner zelf de lening afsluit. De pilot richt zich op een gebouwgebonden lening, waardoor niet de bewoner, maar de Vereniging van Eigenaren (VvE) de lening aan gaat. Triodos Bank is de eerste bank in Nederland die zo’n lening verstrekt. Deze nieuwe vorm van lenen moet als voorbeeld dienen voor de andere circa 130.000 VvE’s in Nederland.

De verduurzaming van het appartementencomplex Ellen betreft een pilotproject met een groot opschalingspotentieel voor de rest van Nederland. De gemeente Assen telt circa 600 VvE’s en in Drenthe zijn er totaal 4.500 VvE’s. Investeringen in al deze VvE’s vormen een flinke stimulans voor bouw- en installatiepartijen, financiers en gemeenten die de komende jaren óók werk willen maken van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

In de wijk Lariks staan woningen en appartementen uit de jaren zestig en zeventig met vaak een hoge energierekening. Om te onderzoeken of het technisch, financieel, juridisch en qua draagvlak van de bewoners mogelijk is deze te verduurzamen, is samen met de gemeente Assen een pilot met het appartementencomplex aan de Ellen gestart.

De provincie heeft als ambitie dat in 2040 iedereen in Drenthe energieneutraal woont. De Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe zet zich, samen met meer dan tachtig partners, in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit leidt uiteindelijk tot een energieneutrale woning voor iedere Drent.

De stichting Nationaal Energiebespaarfonds begon in 2014 met een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan huiseigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van 720.828 euro heeft de provincie Drenthe voor haar inwoners een aanzienlijke rentekorting weten te realiseren. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag en de mate van verduurzaming.

De Energiebespaarlening Drenthe blijkt een groot succes te zijn, aldus de provincie Drenthe. Bijna 300 woningeigenaren sloten het afgelopen half jaar een lening af voor het investeren in energiemaatregelen voor de eigen woning. Dankzij de zeer lage rente in Drenthe is het aantal aanvragen voor een Energiebespaarlening bijna verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De aanschaf van HR++glas en zonnepanelen zijn het populairst, gevolgd door isolatie van vloeren, daken en muren. Interessant is de opkomst van de warmtepomp als vervanger van de traditionele CV-ketel.

Zie ook: LDEB MeppelEnergie: Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf Woonwijk Nieuwveense Landen in Meppel – Energieloket Assen: Unieke Tool Voor Berekenen Waar en Wanneer Zonnepanelen Rendabel Zijn – Grootschalige Verduurzaming VvE-Appartementen: Een Nieuw Financieringsmodel – Drenthe Woont Circulair: De Acht Drentse Wooncorporaties Gaan Circulair Bouwen – Nationaal Energiebespaarfonds: Lening Voor Verduurzaming Door Woningeigenaren En VvE’s – De Drentse Energie Driedaagse In Regio Drenthe by De Regionale Energiestrategie (RES)

5 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  24 juli 2017 om 15:51 | Permalink

  Subsidie Energiebesparing Eigen Huis populair

  De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is populair onder woning-eigenaren. Op dit moment is er 38 miljoen in aanvraag. Tot en met 31 december 2018 is er in totaal 60 miljoen euro beschikbaar. Er is voor 16 miljoen euro subsidie verstrekt.

  De wettelijke termijn bedraagt 13 weken om een besluit te nemen over een ingediende aanvraag. RVO.nl heeft extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo aanvragers snel duidelijkheid te verschaffen over hun aanvraag. Aanvragers van volledige aanvragen die – langer dan verwacht – wachten op een beoordeling zijn hier reeds van op de hoogte gesteld.

  Eigenaar-bewoners kunnen geen aanvragen meer indienen. De subsidieregeling is sinds 26 april uitgeput.

 2. Henk zegt:

  25 juli 2017 om 08:17 | Permalink

  De informatie van dhr. van Erne is niet correct.
  De subsidieregeling is al een tijd uitgeput.
  Er is via het Rijk GEEN subsidie meer op energiebesparende maatregelen.

  http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-sinds-26-april-uitgeput

 3. Erik van Erne zegt:

  25 juli 2017 om 14:38 | Permalink

  @Henk,

  Bedankt voor de info. Heb e.e.a. aangepast

 4. Erik van Erne zegt:

  23 februari 2018 om 20:04 | Permalink

  Om lokale energie-initiatieven beter te ondersteunen is in 2017 de Energiewerkplaats opgericht, een samenwerking tussen NMF Drenthe, Drentse KEI, Buurkracht, SEN en de Hanzehogeschool Groningen.

 5. Erik van Erne zegt:

  2 december 2019 om 13:25 | Permalink

  Aftermovie Expeditiedag 2019

  Vrijdag 29 november bevolkten ruim 100 partners van de Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe de Statenzaal in Assen voor de vierde editie van de Expeditiedag. Met een gezamenlijk doel: Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040.

  Aandachtig werd geluisterd naar de interessante keynote van gastspreker Marjet Rutten. In de interactieve sessie van Ruben van Wendel de Joode van CommonEye stond het thema van de dag centraal: samenwerken in een (netwerk)organisatie. Daarna verspreidden de deelnemers zich over de 7 workshops. Een korte terugblik.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..