google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland: Aardwarmte Project In Gebruik Genomen

Geschreven op 11-5-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

6 oktober 2021: Vrijdag 10 september jongstleden hebben overdag onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.

Bij de inbedrijfstelling na afronding van die werkzaamheden heeft een bovengrondse leiding het begeven.

Met als gevolg een uitstroom van water en gas die tot ontbranding is gekomen. Dit heeft gedurende een korte periode brand veroorzaakt met schade aan het bovengronds leidingwerk.

Er is gestart met het onderzoeken van de aard en de oorzaak van het incident.

Het onderzoek moet nog worden afgerond. Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is vermoedelijk een waterslageffect in de leiding de hoofdoorzaak geweest waardoor de leiding het heeft begeven.

Met het volledige resultaat van het onderzoek, dat eind volgende week zal zijn afgerond, wordt bepaald hoe de herstelwerkzaamheden,  mogelijk benodigde technische modificaties en/of aanpassing in de procedures worden doorgevoerd.

Het herstelplan zal eerst door de toezichthouder (SodM) worden gecontroleerd. Als de schade is hersteld kan de gehele installatie (of een gedeelte daarvan) na inspectie en goedkeuring van de toezichthouder weer in gebruik worden genomen.

De warmtelevering zal in ieder geval een aantal weken stil liggen. Na volgende week wordt meer duidelijk over de verwachting wanneer er weer warmte geleverd kan worden. Hierover zijn we in nauw contact met de aangesloten glastuinbouwondernemers. De ondernemers maken nu tijdelijk gebruik van andere warmtebronnen.

30 juli 2019: Aardwarmteproject Trias Westland is in bedrijf genomen. Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland.

Vanaf 15 juli jongstleden is de aardwarmtebron in bedrijf. De warmte wordt gewonnen uit de Onder-Krijtlaag op 2,3 kilometer diepte en leveren we uiteindelijk aan 26 glastuinbouwondernemers in de omgeving.

Het gebruik van aardwarmte levert een forse verduurzaming op. De warmte uit deze bron is goed voor ongeveer 20 MWth. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 15.000 tot 20.000 huishoudens per jaar.

Vorige week zijn de werkzaamheden aan de injectieput naar tevredenheid afgerond. Na het schieten van nieuwe aanvullende perforaties op 2,3 kilometer diepte is de injectieput grondig schoongespoeld met behulp van een tijdelijke pomp. Daarna zijn injectietesten uitgevoerd met formatiewater uit de productieput via de geothermie installatie die klaar stond voor gebruik. Hierbij is kortdurend ook de eerste warmte geleverd aan enkele afnemers. Hiermee is het aardwarmtedoublet deze week in gebruik worden genomen. De productie verloopt inmiddels stabiel, waarbij de flow de komende periode langzaam wordt opgevoerd.

Via een warmtenet krijgen de aangesloten deelnemers duurzame warmte geleverd. Dankzij de inspanning van de aangesloten glastuinbouwondernemers gaat het afkoelen boven verwachting goed. “Een goede uitkoeling van het geproduceerde water is belangrijk voor een optimale benutting van de bron. Het is erg mooi om te zien dat er veel interactie is tussen de deelnemers en ons team om de retourtemperatuur zo laag mogelijk uit te laten komen”, aldus Marco van Soerland, directeur Trias Westland.

Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt. Het biedt een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas en mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in het Westland. De aandeelhouders Capturam, HVC en Royal FloraHolland zien na dit resultaat voldoende mogelijkheden voor het realiseren van een tweede aardwarmtedoublet.

Trias Westland is een geothermiebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. In november 2017 zijn de boringen van de productie- en injectieput gestart, in mei 2018 de aanleg van het warmtenet en nu gaat de aardwarmtebron in bedrijf. Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en een geothermieproject op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject.

4 mei 2018: De tweede put van het Trias Westland-doublet is succesvol gerealiseerd.  De derde sectie van deze put is afgelopen dagen voorzien van ‘screens’: geperforeerde buizen die de put verstevigen. In de eerste sectie is een dubbele buis aangebracht, als ‘reserve’ voor de toekomst.

Deze week is gestart met de demobilisatie van de boortoren. Het hele proces zal ongeveer tien dagen duren. De productietest zal worden uitgevoerd met een speciale pompunit in plaats van met de boortoren.

Uit de metingen tijdens het boren is vastgesteld dat het Delftzandsteen in de productieput ongeveer 75 meter dik is. Dit is ongeveer hetzelfde als bij de eerste boring. De productietest zal eind mei plaatsvinden en halverwege de maand juni wordt er meer bekend over de reservoir-eigenschappen rond de productieput.

1 mei 2018: Langs de verlengde veilingroute en de Broekpolderlaan is de aanleg van het warmtenet gestart. Voor de aangevoerde leidingen zijn opslagterreinen ingericht, onder andere aan de Broekpolderlaan. De eerste boringen worden voorbereid. Dat houdt in dat er van de warmteleidingen boorstrengen worden gemaakt. Dat gebeurt door de leidingen aan elkaar te lassen en te isoleren. De werkzaamheden duren tot begin oktober 2018.

Bij het ontwerp van het tracé van het warmtenet is vooral rekening gehouden met het verkeer en de omgeving. Toch gaat het doorgaand verkeer op de Broekpolderlaan enige overlast ondervinden van de werkzaamheden.

28 maart 2018: De Trias Onderzoeksboring Westland levert verrassende resultaten op. Alhoewel de boring is gelukt, blijkt de warmtewinning in deze laag niet rendabel.  Trias Westland gaat nu een geothermie project realiseren op zo’n 2,3 kilometer diepte.

Marco van Soerland, directeur Trias Westland, onderzoekt of en hoe deze methode kan worden toegepast: “De Triaslaag blijkt bij verre na niet doorlatend genoeg om water uit naar boven te pompen. Bovendien zijn in deze laag sporen van gas aangetroffen, die een productietest complex maken. Deze factoren leiden ertoe dat uit deze laag geen warmte gewonnen wordt.” Aan een plan B was al gedacht: “Trias Westland realiseert een geothermieproject op zo’n 2,3 kilometer diepte met een boorlengte van 2,7 kilometer. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit tot op heden ook de andere Westlandse geothermieprojecten warmte winnen.”

Trias Westland heeft inmiddels de productietest uitgevoerd in het Onder Krijtreservoir. Daarbij is water van 2,3 kilometer diepte naar boven gepompt. “De test is uitstekend verlopen. Het hete water stroomde zeer vlot het bassin in en het gas in het water is afgefakkeld. Er zijn monsters genomen en metingen uitgevoerd naar onder andere de druk en temperatuur. De resultaten hiervan worden nog geanalyseerd.”

Het projectteam start aan de hand van deze informatie met de realisatie van het warmtenet. Het exacte vermogen van het aandeel geothermie wordt eind april duidelijk, als ook de tweede put is geboord en getest. Trias Westland had graag een Triasproject gerealiseerd, ondanks dat zijn de glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders positief over de mogelijkheden die de Onder Krijtlaag biedt voor de benutting van duurzame warmte.

Wat hebben de metingen in de week van 16 februari opgeleverd? “De boorkern op 3,8 km diepte en de metingen die Trias Westland heeft uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland”, stelt van Soerland. “Die wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door onder meer de TU Delft, TNO en internationale instellingen. We komen door de metingen meer te weten over de regionale geologie, spanningen in de diepe ondergrond en kansen voor nieuwe geothermieprojecten. Overigens zeggen de onderzoeksdata van Trias Westland alleen iets over de doorlaatbaarheid van de Triaslaag in de regio Naaldwijk. Ze zeggen niets over andere regio’s.”

De eerste aansluitingen zullen in het vierde kwartaal van 2018 in bedrijf gaan, de uitrol van het warmtenet zal doorlopen tot het eerste kwartaal van 2019. Dan kunnen de deelnemende tuinbouwbedrijven de aardwarmte gaan benutten.

Zie ook: Aardwarmte in de Glastuinbouw: Het Handboek Geothermie – Hoe Werkt Aardwarmte?: Mooie Animatiefilm – Uitleg van Geothermie – De Regeling Nationale EZ Subsidies: Risico’s Dekken voor Misboring bij Aardwarmte – Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – De Warmtekaart van Nederland: Warmtevraag en Potentieel Warmteaanbod in Nederland – Kas als Energiebron: Zeven Projecten van Start

Grootste Geothermiecentrale in de Benelux van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) – Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power – Green Well Westland Geothermie : Schone en Duurzame Aardwarmte Energie in de Kas –

Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Warmtenet Noordwest by WarmteStad: Duurzame Aardwarmte (Geothermie) voor Groningen – Utrecht Wil Gaan Boren Naar Aardwarmte in Noord- en/of Oost-Utrecht

11 mei 2017: Om de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder te verduurzamen willen de tuinders gebruikmaken van aardwarmte uit de Triasaardlaag.

Deze aardlaag bevindt zich ongeveer vier kilometer onder het aardoppervlak. Het temperatuur van het water uit deze aardlaag is circa 140 graden Celsius.

Volgens de energiescan Westland gebruikt de gehele gemeente Westland op dit moment jaarlijks rond de 29,64 PJ warmte. Benutting van de Triasaardlaag kan in meer dan 80% van de warmtebehoefte voorzien, het resterende deel komt uit de Onderkrijt-aardlaag.

Onzeker is of de Triasaardlaag geschikt is. Boring moet daar uitsluitsel over geven. Pas dan is duidelijk of er voldoende water is, hoe poreus de aardlaag is en hoe het gesteld is met de waterdoorlatendheid van de aardlaag. Het uitvoeren van een onderzoeksboring naar de Triasaardlaag zorgt voor een beter inzicht in het geothermisch potentieel van deze aardlaag in het Westland.

Het project Trias Onderzoeksboring Westland omvat een gecombineerde proefboring naar het Triasgesteente en het reguliere Onderkrijt (op circa 2,5 kilometer diepte). Als warmte uit het Triasreservoir niet economisch winbaar is, zal de eerste boring worden gebruikt voor het winnen van warmte uit het Onderkrijt.

Partijen van Trias Westland willen onderzoeksboringen naar de Triasaardlaag realiseren. Hierdoor kunnen zij de potentie van de aardlaag in kaart brengen. Na vaststelling van de eigenschappen van de Triasaardlaag in de gemeente Westland zullen zij een geothermisch doublet (gesloten aardwarmtesysteem) realiseren voor de winning van aardwarmte.

Op 10 mei 2017 is na jarenlange voorbereidingen het startsein gegeven voor een zeer diepe aardwarmteboring in het Westland. 49 glastuinbouwbedrijven in Westland boren op 4 kilometer diepte naar aardwarmte. Het is de eerste keer dat er in Nederland op vier kilometer diepte wordt geboord voor de winning van aardwarmte. Door gebruik te maken van warmte uit deze Triasaardlaag, wil de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder verduurzamen.

Zie ook: Aardwarmte in de Glastuinbouw: Het Handboek Geothermie – Hoe Werkt Aardwarmte?: Mooie Animatiefilm – Uitleg van Geothermie – De Regeling Nationale EZ Subsidies: Risico’s Dekken voor Misboring bij Aardwarmte – Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – De Warmtekaart van Nederland: Warmtevraag en Potentieel Warmteaanbod in Nederland – Kas als Energiebron: Zeven Projecten van Start

Grootste Geothermiecentrale in de Benelux van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) – Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power – Green Well Westland Geothermie : Schone en Duurzame Aardwarmte Energie in de Kas –

Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Warmtenet Noordwest by WarmteStad: Duurzame Aardwarmte (Geothermie) voor Groningen – Utrecht Wil Gaan Boren Naar Aardwarmte in Noord- en/of Oost-Utrecht

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..