google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Energy Wall: Energieleverend Geluidsscherm N470 bij Keijzershof Pijnacker Zuid by BAM Infra

Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing, Geluid Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 26 november 2020: De duurzaamste weg van Nederland is in gebruik genomen. De N470 is de eerste weg met een zelfvoorzienend energiesysteem. Groene energie wordt lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt.

De zonnepanelen in het geluidsscherm bij Delfgauw wekken voldoende energie op om 323 lichtmasten en 225 verkeerslichten langs de weg van stroom te voorzien. Een grote batterij zorgt ervoor dat de stroom die overdag wordt opgewekt, ’s avonds gebruikt kan worden. Dit “DC-grid” is een van 16 innovaties die de N470 over de hele lengte van 17 kilometer de duurzaamste weg van Nederland maken. De provincie Zuid-Holland wil in deze weg producten en technieken uitproberen waarmee ze ernaar streeft om uiteindelijk alle wegen in de provincie CO2-negatief te maken.

De N470 is CO2-negatief doordat de weg meer CO2 compenseert dan dat er vrijkwam bij de werkzaamheden. Het werk aan de N470 heeft 1.600 ton CO2 uitgestoten, terwijl tijdens het groot onderhoud en de levensduur van de weg ruim 5.000 ton CO2 bespaard en gecompenseerd wordt met maatregelen in en rond de weg, zoals asfalt dat de rolweerstand van autobanden verlaagt, slimme verkeerslichten en natuurlijk het zelfvoorzienend energienetwerk langs de weg dat de lichtmasten en verkeerslichten van eigen duurzame stroom voorziet.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland ziet in het project 2 ambities gerealiseerd: “We willen de best bereikbare provincie van Nederland zijn en we willen onze wegen, kanalen, bruggen en sluizen CO22-neutraal beheren en onderhouden. Op beide vlakken hebben we bij de vernieuwing van de N470 grote stappen gemaakt.” Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met bouwbedrijf Boskalis Nederland, advies- en ingenieursbureau TAUW en Dynniq die het DC-Grid heeft ontworpen en gebouwd.

De N470 is de eerste weg met een eigen zelfvoorzienend energiesysteem. 220 zonnepanelen verwerkt in een geluidsscherm langs de weg bij Delfgauw wekken gelijkstroom op die direct opgeslagen wordt in de “groene batterij” ernaast.

Langs 5 kilometer van de weg werken alle verkeerslichten en lichtmasten op dit netwerk.

De afstanden zijn klein, zodat geen elektriciteit verloren gaat bij transport door hoogspanningskabels en omzetting naar wisselstroom. Dat voorkomt energieverlies en CO2-uitstoot. Doordat de energie lokaal opgewekt, opgeslagen én gebruikt wordt, is het elektriciteitsnetwerk van de weg nagenoeg zelfvoorzienend, waardoor het stroomnet niet onnodig wordt belast. De wegverlichting zelf is vervangen door energiezuinige LED-armaturen die ook nog eens kunnen dimmen als het ’s nachts rustig is op de weg.

23 april 2019: Nou het is zover. Eind april starten de werkzaamheden aan de meest duurzame weg van Nederland: De N470. De volledige 17 kilometer van de N470 wordt onder handen genomen. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de veiligheid en doorstroming verbetert.

De provincie Zuid-Holland schreef acht duurzame maatregelen voor. Aannemer Boskalis voegde daar innovaties en duurzame materiaalkeuzes aan toe, waarmee het groot onderhoud en het beheer van de weg de komende 12 jaar CO2-negatief wordt uitgevoerd. Er wordt bij de wegvernieuwing dus meer CO2 gecompenseerd dan dat er vrijkomt. Daarmee is de N470 na oplevering begin 2020 de meest duurzame weg van Nederland.

Ruim 10 innovaties en duurzame maatregelen maken het verschil. In het oog springend is de Energy Wall bij Delfgauw. Een geluidsscherm dat óók energie opwekt met geïntegreerde zonnepanelen en micro-windturbines. De opgewekte energie wordt geleverd aan het eerste gelijkstroomnetwerk langs de openbare weg. Doordat de stroom direct lokaal gebruikt kan worden, treedt er minder verlies op bij transport en omzetting van en naar wisselstroom.

Overdag wordt deze energie opgeslagen in De Groene Batterij naast de weg. De Energy Wall levert daarmee efficiënt stroom voor de openbare verlichting en verkeerslichten langs de weg. Imflow (een adaptief verkeersmanagementsysteem) verbetert de doorstroming op de weg en voorkomt veel CO2-uitstoot doordat auto’s minder hoeven te remmen en op te trekken.

Ook het rolweerstandverlagend asfalt verlaagt de CO2-uitstoot van auto’s en daarmee ook het brandstofverbruik. Ingenieursbureau Tauw begeleidt het traject, waarbij bewoners en bedrijven al vroeg in het ontwerpproces werden betrokken.

De provincie Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. De N211 tussen Westland en Den Haag werd vorig jaar al onder handen genomen en CO2 –negatief opgeleverd. Samen met de N470 vormt de weg een vliegwiel voor verduurzaming. In deze projecten legt Zuid-Holland de lat net iets hoger dan gangbaar in de markt waardoor aannemers en leveranciers uitgedaagd zijn te innoveren, samen te werken en hun creativiteit te gebruiken om de opdracht te mogen uitvoeren. Zie ook: De Energieweg N211 in Zuid-Holland: De Eerste CO2-Negatieve Weg by BAM Infra

5 juli 2018: Boskalis wordt de aannemer van het voorbeeldproject N470 Geeft Energie. Met 13 innovaties zal het onderhoud en beheer CO2-negatief worden uitgevoerd.

Over de volledige lengte van 17 kilometer gaat de N470 komend jaar op de schop. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de doorstroming verbetert.

Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen.

Deze drukke verbindingsweg was een uitgelezen kans om een nieuwe aanpak te kiezen gericht op energieopwekking en CO2-besparing. Het resultaat is een voorbeeldproject met 13 innovaties waarin aannemersbedrijf Boskalis het groot onderhoud en het beheer de komende 12 jaar CO2-negatief zal uitvoeren. Dat betekent dat bij de wegvernieuwing meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt.

De duurzame transformatie zal niemand na het groot onderhoud kunnen ontgaan. In het oog springend is de Energy Wall bij Delfgauw. Een geluidsscherm dat óók energie opwekt met geïntegreerde zonnepanelen en micro-windturbines. Bijzonder is bovendien dat de opgewekte energie wordt geleverd aan het eerste gelijkstroomnetwerk langs de openbare weg. De Energy Wall levert daarmee efficiënt stroom voor de openbare verlichting en verkeerslichten langs de weg. De opgewekte energie wordt overdag opgeslagen in De Groene Batterij naast de weg die ’s nachts de openbare verlichting van stroom voorziet. Imflow, een adaptief verkeersmanagementsysteem, verbetert de doorstroming op de weg en voorkomt veel CO2-uitstoot doordat auto’s minder hoeven te remmen en op te trekken.

Vroeg in het ontwerpproces zaten bewoners en bedrijven uit de buurt al aan tafel. Daar is bijvoorbeeld het idee ontstaan om bij twee tunnels op de weg testen uit te voeren met geluidsabsorberende tunnelbekledingen van houtvezelbeton en van olifantengras.

Gedeputeerde Floor Vermeulen bruist van de energie als hij over de wegen spreekt. Want niet alleen de N470, ook de aanpak van de N211 tussen Westland en Den Haag komt voort uit de ambitie om voorop te lopen in duurzame mobiliteit en infrastructuur. “Ik ben enorm trots op wat we voor elkaar krijgen. Je ziet gewoon het Klimaatakkoord in uitvoering!”, aldus Vermeulen, “Deze 2 wegen zijn een vliegwiel voor verduurzaming van al onze wegen en vaarwegen, maar ook voor investeringen in duurzame mobiliteit.” In al deze projecten legt Zuid-Holland de lat net iets hoger dan gangbaar in de markt waardoor aannemers en leveranciers uitgedaagd zijn te innoveren, samen te werken en hun creativiteit te gebruiken om de opdracht te mogen uitvoeren.

Boskalis heeft in haar winnende voorstel 13 energiebesparende maatregelen voorgesteld die in de N470 zullen worden toegepast. Boskalis start de komende realisatieperiode in samenwerking met 14 partners. Niek Klinkenberg van Boskalis licht toe: “De eisen van provincie Zuid-Holland hebben ons flink uitgedaagd. Er ligt daardoor een totaalplan met -over de gehele lengte van de weg- een afgewogen mix aan maatregelen die grotendeels ook in andere wegen toegepast kunnen worden. Over de looptijd van 12 jaar wekt de weg meer dan 150% op dan we uitstoten bij de werkzaamheden. Dat bespaart in totaal 2.831 ton CO2 en dat maakt de weg beter dan CO2-neutraal.”

De CO2-besparing is niet eenmalig. De zonnepanelen en windturbines leveren nog jarenlang energie nadat de weg open is. Burgers en bedrijven profiteren direct mee door toepassing van asfalt dat de wrijving van autobanden vermindert. Het weggeluid vermindert en weggebruikers besparen daarmee enkele procenten aan brandstof. Dat scheelt in de portemonnee en vermindert de dagelijkse CO2-uitstoot van de weg.

Met de voorbereidende werkzaamheden wordt in september 2018 reeds gestart. In het vierde kwartaal van 2018 zullen de werkzaamheden op de weg beginnen. Eind 2019 wordt de vernieuwde weg geopend.

28 april 2018: De werkzaamheden aan de N470 starten eind 2018. Onderdeel van het groot onderhoud is het vervangen van de huidige geluidsmuur tussen de oprit A13 en de wijk Emerald. De N470 en de geluidsmuur zijn onderdeel van het project N470 Geeft Energie.

De provincie Zuid-Holland wil daarom onderzoeken of de nieuwe muur niet alleen geluid kan reduceren, maar ook energie op kan wekken. Deze Energy Wall bestaat uit verwisselbare panelen met een functie, zoals het filteren van fijnstof of het opwekken van energie uit wind en zonlicht.

Een windleaf miniwindturbine op geluidsscherm is de volgende fase in het onderzoek naar energieopwekking langs de N470.

Een jaar lang wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windenergie op te wekken met geïntegreerde windmolens in de geluidsmuur. Eerder werden meetpalen aan de huidige geluidsmuur gemonteerd, waarmee werd onderzocht uit welke richting de wind hoofdzakelijk komt en wat de kracht van de wind is.

Met deze informatie kon onlangs een miniwindturbine, de windleaf, geïnstalleerd worden. Daarmee wordt getest hoeveel energie er wordt opgewekt onder verschillende omstandigheden en hoeveel geluid de windturbine produceert. Een van de dingen die onderzocht wordt, is of de wind die tegen de geluidsmuur op botst ervoor zorgt dat het net boven de geluidsmuur harder waait. Daarmee zou er meer energie opgewekt kunnen worden. Ter vergelijking staat er ook een windleaf in een weiland in de buurt.

Op basis van al deze gegevens kan bepaald worden hoe effectief het is een kleine windturbine in een geluidsscherm te integreren. Gekeken wordt naar technische, economische en sociale aspecten. De windleaf zal tussen de 1 en 3 maanden getest worden.

10 september 2017: In Pijnacker Zuid wordt na de zomer over een lengte van 480 meter een geluidsscherm van 2,5 meter hoog tussen de nieuwe wijk Keijzershof en de N470 geplaatst om geluidsoverlast te voorkomen: De Energy Wall. Nog mooier is het feit dat de geluidsschermen ook duurzame energie gaan leveren door de integratie van zonnecellen in het glas.

Glas met geïntegreerde zonnecellen wordt wel al toegepast in gevels en daken maar niet eerder als geluidsscherm. Het scherm is goed te onderhouden en weers- en vandalismebestendig. Extra dik glas beschermt de zonnecellen tegen opspringende steentjes. Stroomkabels, omvormers en ander elektraonderdelen wil BAM Infra op nette wijze in het scherm verwerken.

In juni 2016 meldde Heijmans tevreden te zijn over de voortgang van een veldtest met energieleverende geluidsschermen. Het SONOB (Solar Noise Barriers) project liep op dat moment een jaar; de proef vond plaats in de Willemspoort te ‘s-Hertogenbosch. Bij deze test zijn verschillende zonneceltechnologieën uitgeprobeerd, onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. De schermen werden ook getest op vandalisme en graffiti-bestendigheid en de invloed van graffiti op de energie-opbrengst.

In Nederland staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Al jarenlang wordt onderzocht of dat enorme oppervlak is te gebruiken voor meerdere functies. Naast energiewinning via zonnecellen kan ook worden gedacht aan het afvangen van fijnstof, integratie van verlichting of elektronische mededelingen.

Zie ook: Koninklijke BAM Groep Gaat Duurzaam Bouwen en Rijden, Maar Niet Te Vlug – Energy Wall: Energieleverend Geluidsscherm N470 bij Keijzershof Pijnacker Zuid by BAM Infra – De Energieweg N211 in Zuid-Holland: De Eerste CO2-Negatieve Weg by BAM Infra – De Wattway Solar Road: De Zonnepanelen Energiemat op de N401 bij Kockengen by BAM Infra  – BAM Wonen Presenteert Energiezuinige Woningen op LiVIN –  Energieneutrale Nul op de Meter Woningen van Lefier in Emmerhout en Emmermeer by BAM Wonen – Hof van Gerwen in Veldhoven: 34 Duurzame Nul op de Meter Koopwoningen by BAM Wonen – Opgewekt Wonen in Schilderskwartier Woerden: Nul Op De Meter Woningen by BAM Wonen – Het Keurmerk Bewuste Bouwers voor BAM, Ballast Nedam, Strukton en Volker Wessels – BAM presenteert energiezuinige woningen op LiVIN 2008 ! –Duurzaam Stadskantoor Leyweg by BAM in Duurzaamste Wijk van Nederland: Erasmusveld Den Haag – De Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen by Vogelbescherming en BAM – ’s Werelds Eerste Elektrische 1-12 Ton Wals In Gebruik Genomen by BAM Infra – BAM Neemt ’S Werelds Eerste Hybride Sondeertruck In Gebruik – Elektrische Asfaltspreidmachhine by BAM

Solar Noise Barriers (SONOB) by Heijmans: Proef met Zonne-Geluidsscherm Geslaagd – Solar Highways: Integratie van Dubbelzijdige Zonnepanelen in een Geluidsscherm langs de A50 – The Wall, The Cockpit en The GZN  Langs de A2 bij Utrecht – De Duurzame Provinciale Weg N272 in Noord-Brabant: Renovatie met BioBased Materialen – Nationaal Consortium Zon op Infra: Grootschalige Inzet Van Zonne-Energie Op Infrastructuur

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..