google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Duurzame Zekerheid: Transformatie Van Asbestdaken Naar Zonnedaken by Univé En GroenLeven

Geschreven op 7-11-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

29 september 2021: Univé, Rabobank en Greenchoice gaan binnen het project Duurzame Zekerheid een samenwerking aan om asbestdaken bij boerenbedrijven te saneren en te vervangen voor daken met zonnepanelen.

Univéleden nemen de groene stroom van deze daken af voor een eerlijke prijs, waarvan een deel weer wordt ingezet voor nieuwe zonnedaken.

Voor veel ondernemers is asbestsanering een kostbare aangelegenheid. Daarom heeft Univé een pilot opgezet waarbij het asbestdak wordt vervangen voor een zonnedak zonder dat dit de ondernemer in de portemonnee raakt. De pilot was zeer succesvol en daarom wordt deze in samenwerking met de Rabobank en Greenchoice verder uitgebreid.

Wanneer de bedrijfsdaken eenmaal zijn aangesloten op het energienet, wil de Rabobank particuliere klanten ook toegang geven tot de duurzame energie die Duurzame Zekerheid oplevert. Door de samenwerking met Greenchoice is het voor consumenten mogelijk om de energie van deze daken af te nemen voor een eerlijke prijs. Een deel van de energieprijs wordt opnieuw geïnvesteerd: van iedere verbruikte kilowattuur gaat minimaal 0,02 euro naar de investering in asbestvrije zonnedaken.

Het streven van Univé, Rabobank en Greenchoice is om eind 2022 bij minstens 500 bedrijfspanden het asbestdak te hebben vervangen door en dak met zonnepanelen die samen 50.000 huishoudens van elektriteit voorzien.

GroenLeven is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept van Univé. Op dinsdag 28 september is het partnerschap tussen de partijen onderstreept met de ondertekening van een nieuw contract. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatie de daken van haar zakelijke leden asbestvrij maken. GroenLeven voorziet als ervaren marktleider in grootschalige zonne-energie deze daken daarna van zonnepanelen: slimme inzet van bruikbare oppervlakte in Nederland voor de opwekking van groene energie.

Asbest in het dak is een probleem dat vroeg of laat middels saneren opgelost moet worden. Daarnaast wordt het afsluiten van een verzekering van een asbestdak steeds lastiger. Door het dak asbestvrij te maken en te verduurzamen door hier zonnepanelen op te installeren, biedt Duurzame Zekerheid een totaaloplossing en volledige ontzorging voor de ondernemer. Daarnaast wordt er meteen ook een steentje bijgedragen aan een andere uitdaging: de energietransitie.

De samenwerking voor Duurzame Zekerheid is uitgebreid met nieuwe partners die het programma gaan versterken. Zo is op 28 september ook Greenchoice aangesloten bij het samenwerkingsverband, die de distributie van de opgewekte stroom zal organiseren. Verder is de Rabobank eveneens aangesloten bij het initiatief als financier en partner om de uitvoering op landelijke schaal mogelijk te maken en te versnellen.

7 november 2020: Univé gaat kosteloos asbestdaken saneren voor haar zakelijke leden. De coöperatie lanceert het nieuwe energieconcept Duurzame Zekerheid, waarmee Univé in samenwerking met diverse partners bedrijfsdaken asbestvrij maakt en voorziet van zonnepanelen.

De duurzame energie die het dak opwekt, levert het vervolgens aan particuliere leden in de streek.

De komende periode verwacht Univé 50 boerderijen, bedrijfspanden, sportcomplexen en ander zakelijk vastgoed in een aantal regio’s asbestvrij te maken en een eerste 2.500 huishoudens van duurzame, regionaal opgewekte energie te gaan voorzien.

Veel ondernemers met een asbestdak zitten in een financiële spagaat. Hun asbesthoudende bedrijfspand is nagenoeg onverkoopbaar, wat problemen kan opleveren voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast zijn asbestdaken moeilijk verzekerbaar en is sanering van het dak vaak een (te) kostbare investering. Als een van de grootste agrarisch verzekeraars in Nederland herkent Univé het probleem waar ook haar zakelijke leden in de agrarische sector mee te maken hebben.

In de aanloop naar Duurzame Zekerheid testte de coöperatie in samenwerking met een van hen vorig jaar de uiteindelijke oplossing in de praktijk. Nadat onderzoek voldoende afnemerspotentieel in de regio bevestigde, saneerde de coöperatie het dak van een boerenbedrijf in Groenlo en bracht op de vrijgekomen ruimte zonnepanelen aan die Univé-leden in de regio van energie gingen voorzien. Met inmiddels vijftig aangesloten huishoudens is de pilot een groot succes.

In 2019 werd een verbod op asbestdaken door de Eerste Kamer afgewezen, kort nadat de Tweede Kamer had ingestemd met het voorstel. Ruim een jaar later deelde Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven-van der Meer, in juni per brief aan de Tweede Kamer de bevindingen van haar verkenning van de mogelijkheden voor de oprichting van een zakelijk asbestdakenfonds voor bedrijven. Naast haar aanbevelingen voor een borgstellingskrediet voor banken, de komst van een transitiefonds en risicodraagkracht door het Rijk en provincies om sanering te kunnen helpen financieren, wijst uitvoerend onderzoeker SIRA Consulting ook op interessante ontwikkelingen vanuit de markt. In het meegestuurde verkenningsrapport licht de onderzoeksinstelling de totaaloplossing van Univé uitvoerig uit als voorbeeld van de innovatieve marktinitiatieven die worden ontplooid.

Na de zomer zet Univé het initiatief in de markt. Onder de noemer Duurzame Zekerheid start de coöperatie in september met de kosteloze asbestsanering van de eerste van vijftig bedrijfsdaken in Nederland en als gevolg daarvan met het aanbieden van duurzame energie in de omliggende regio’s. Jan Willem Bolhuis, propositiemanager bij Univé en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Duurzame Zekerheid, vindt de naam passend: ‘Door onze zakelijke leden kosteloos van een duurzaam dak te voorzien, geven we ze met een unieke oplossing de zekerheid van een toekomst zonder zorgen over asbestrisico’s. En het geeft meer financiële armslag om te investeren in hun onderneming. Bovendien laten we hiermee zien dat vanuit de markt uitstekend oplossingen bedacht kunnen worden waar alle betrokkenen voordeel bij hebben.’

Dat de gewonnen zonne-energie vervolgens doorstroomt naar leden in de regio sluit aan bij Univé’s coöperatieve gedachte Voor Leden, Door Leden, legt Bolhuis uit. ‘Van oudsher is Univé een regionaal betrokken coöperatie, die dichtbij haar leden staat en oog heeft voor hun belangen op lokaal niveau. We kunnen hen tegen een vaste, marktconforme prijs voorzien van schone, regionaal opgewekte energie en zo bijdragen aan de verduurzaming van hun leefomgeving. Dat past perfect bij de coöperatie die we willen zijn.’

Univé, de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel spannen zich samen in voor een asbestvrij en duurzaam Overijssel. Onder de vlag van Univé’s energieconcept Duurzame Zekerheid ging de samenwerking in september formeel van start met de verduurzaming van de eerste van tenminste 50 bedrijfsdaken in de regio.

In Haaksbergen ziet agrarisch ondernemer Gerjan Berenbroek hoe asbest op zijn bedrijfspand plaatsmaakt voor zonnepanelen: ‘Dit is de ultieme oplossing van mijn asbestzorgen, zeker omdat de kosten vanuit Duurzame Zekerheid worden gedekt. Dat ik er door het beschikbaar stellen van mijn nieuwe dak toe kan bijdragen dat mensen in de buurt straks schone energie gebruiken maakt het helemaal geweldig!’

Omdat het steeds moelijker wordt om asbesthoudende bedrijfspanden te verzekeren, zijn voor ondernemers als Berenbroek de zorgen groot. ‘Onverzekerbaar ondernemen is natuurlijk geen optie,’ legt de veehouder uit. ‘Maar tegelijkertijd zijn de kosten om een asbestdak te saneren te hoog om zelf te kunnen dragen. Er zijn collega’s die om die reden hun bedrijf hebben moeten opheffen.’

In augustus presenteerde Univé met Duurzame Zekerheid een oplossing voor haar zakelijke leden. In dit energieconcept nemen de coöperatie en haar partners in duurzaamheid zowel de sanering als de kosten van de dakwissel voor hun rekening. Met de zonnepanelen die op het asbestvrije dak geplaatst worden, wordt vervolgens duurzame energie opgewekt waarmee huishoudens in de omgeving worden voorzien. Met de opbrengsten hieruit wordt uiteindelijk de investering op lange termijn terugverdiend.

Door vroege interesse van de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel (EFO) in een samenwerking rond het energieconcept, is de provincie Overijssel één van de eerste regio’s waar Duurzame Zekerheid gestalte krijgt in de praktijk. Voor de provincie staat niet alleen de energietransitie hoog op de agenda; vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen is ook de sanering van asbestdaken een speerpunt. Energiefonds Overijssel zorgt met een leningverstrekking van 14,7 miljoen euro voor de financiering van het plaatsen van de zonnepanelen op de daken die met Duurzame Zekerheid worden gesaneerd in Overijssel. Op deze manier draagt het bij aan de versnelling van de overgang naar meer duurzame energie uit hernieuwbare bronnen in de provincie. Uiteindelijk wil Overijssel in 2050 volledig energieneutraal zijn.

Na recente financieringen van het innovatieve zonnepark Bomhofsplas bij Zwolle en de verduurzaming van acht basisscholen in de gemeente Hof van Twente is Univé’s Duurzame Zekerheid de volgende samenwerking waarmee Energiefonds Overijssel de energietransitie verder hoopt te versnellen. ‘De urgentie van deze transitie is zo groot dat we krachten moeten bundelen,’ legt Anouk Blüm, algemeen directeur van het fonds uit. ‘We werken daarom graag samen met partijen die uit lastige situaties een win-win situatie weten te creëren. Zoals Univé dit nu met Duurzame Zekerheid doet voor ondernemers, die hun asbestdak vervangen zien worden door een duurzaam dak dat zonne-energie levert.’

Tijs de Bree, gedeputeerde voor Energie, Arbeidsmarkt en Handhaving voor de provincie Overijssel, sluit zich daarbij aan en wijst op het streven van de provincie om in 2023 20 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken. ‘Energie uit zon levert hierin een belangrijke bijdrage. Bovendien willen we dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken worden gelegd en niet in het veld,’ aldus De Bree. ‘Het initiatief van Univé draagt hieraan bij en biedt voor ons tegelijkertijd kansen om Overijssel zoveel en zo snel mogelijk asbestdakenvrij te maken. Een mes dat dus aan meerdere kanten snijdt. Vandaar dat we hier samen met ons energiefonds graag partner in willen zijn.’

‘Als coöperatie willen we onze leden helpen risico’s te voorkomen of te beperken. Met Duurzame Zekerheid bieden we een probleemoplossing voor onze zakelijke leden en de toekomst van hun bedrijf,’ aldus Ellen Peper. Het lid van de Raad van Bestuurd bij Univé is trots dat Duurzame Zekerheid nu echt van start gaat en verheugd met de samenwerking die dit mogelijk maakt. ‘Met de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel is Univé met twee regionale duurzaamheidspartners van formaat in zee gegaan. Omdat verduurzamen natuurlijk een landelijk thema is verwachten we in de toekomst ook met andere provincies en partners samenwerkingen op te starten. Zo kunnen we samen de asbestzorgen van ondernemers wegnemen en tegelijkertijd zorgen voor een duurzame energievoorziening in de regio.’

Duurzame Zekerheid is op 7 september van start gegaan met de asbestsanering en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van een boerenbedrijf in Haaksbergen. In eerste instantie beogen Univé, de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel 50 bedrijven in Overijssel asbestvrij te maken en te voorzien van zonnepanelen. Met de duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, verwacht Univé in de energiebehoefte van tussen de 4.000 en 6.000 huishoudens in Overijssel te voorzien.

Univé heeft GroenLeven geselecteerd als leverancier van het energieconcept Duurzame Zekerheid. GroenLeven gaat hiermee bij zakelijke klanten van Univé oude asbestdaken vervangen door zonnedaken.

De komende periode verwacht Univé via het energieconcept ruim 100 boerderijen, bedrijfspanden, sportcomplexen en ander zakelijk vastgoed in een aantal regio’s asbestvrij te maken en zo de eerste 2.500 huishoudens van duurzame, regionaal opgewekte energie te gaan voorzien. De eerste daken, in Haaksbergen en Ruurlo, zijn inmiddels al asbestvrij gemaakt en voorzien van zonnepanelen. Univé voerde vorig jaar ook al een eerste pilot uit.

?‘Voor de landelijke uitrol van Duurzame Zekerheid hebben we nu een betrouwbare zonne-energiepartner’, aldus Ellen Peper, bestuurslid van Coöperatie Univé. Volgens Peper zijn de zonnepanelen cruciaal voor het succes van Duurzame Zekerheid in de praktijk. ‘Niet alleen vanwege de bijdrage aan de energietransitie, maar het zonnedak maakt dat we tegen een marktconforme prijs de gewonnen energie kunnen aanbieden aan leden in de omgeving. Op deze manier kunnen we de investering die Duurzame Zekerheid vergt realiseren en kunnen we een asbestdak saneren zonder dat het de ondernemer financieel raakt.’

Zie ook: Nieuwe Asbestdakenregeling Provincie Drenthe: Asbest Eraf, Zon Erop by SNN – 1 Miljoen Euro Extra Voor Sanering Asbestdaken In Provincie Overijssel – Sanering Asbestdaken: Fonds voor Huishoudens en Bedrijven Voor Verwijderen Asbest Daken – Aanpak Asbestdaken Krijgt Vervolg Met Asbestfonds Voor Leningen Om Asbest Te Verwijderen – Asbest Eraf, Zon Erop: Dakvrienden Gaan Asbestdaken Vervangen Door Zonnepanelen by Essent – Cradle to Cradle: Asbest Recycling Tot Vulstof Voor Cement = Beststof – Asbest Eraf, Zon Erop: Boeren Flevoland Schakelen Over Op Zonnepanelen – SamenZONderAsbest: Vervanging Asbestdaken Door Zonnedaken by Provincie Groningen –  Asbest Op Je Dak In Utrecht: Daar Wil Je Toch Vanaf? by Gemeente UtrechtStal Eraf, Zon Erop: Op Weg Naar Een Duurzaam Platteland by Provincie Noord-Brabant – Duurzame Zekerheid: Transformatie Van Asbestdaken Naar Zonnedaken by Univé En Groen Leven

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (697)
 • Agenda (3.360)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (893)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (529)
 • Design (238)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.443)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.698)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (319)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (329)
 • Iets anders (418)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (147)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.723)
 • Licht (396)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (172)
 • Milieu (757)
 • MVO (113)
 • Natuur (788)
 • Nederland (40)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (234)
 • Vakantie (86)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.668)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Eerste Vlucht Met Waterstof Vliegtuig In 2024 Van Rotterdam Naar London by ZeroAvia
 • CO2-Uitstoot Shell Zal Komende Tien Jaar Stijgen Met Ruim 4% In Plaats Van Dalen
 • KNMI Klimaatsignaal ’21: Zeespiegel Stijgt Sneller, Meer Zon, Meer Extreme Buien by KNMI
 • Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022: Recycleketen Verpakkingen Sluitend Maken
 • Vodafoon Eco-SIM Kaarten: Vodafone Maakt Sim-Cards Voortaan Kleiner En Van Gerecycled Plastic
 • Circulair Bouwen In De Metropoolregio Amsterdam (MRA): Future Or Tradition by C-Bèta
 • Drijvend 330 MW Mar de Ágata Windmolenpark Andalusië, Spanje by BlueFloat Energy En Sener
 • Drijvend 1,3 GW Parco Eolico Marino Windmolenpark In Puglia, Italië by Odra Energia
 • Drijvend 1GW Parc Tramuntana Windmolenpark In Golf de Roses Catalonië, Spanje by BlueFloat Energy En Sener
 • Alaska Air En ZeroAvia Ontwikkelen Waterstof Elektrisch Vliegtuig Met 76 Zitplaatsen
 • Fiido X Folding Electric Bike: Electric Bicycle With Folding Mechanism by Fiido
 • De Nieuwe Elegante Elektrische Range Rover Komt in 2024 by Land Rover
 • Nautilus Eco-Resort: Triple Zero Ecotoerisme – Zero-Energy, Waste, Poverty by Vincent Callebaut
 • Zes Scholen Van Stichting Sarkon En Twee Scholen Van SBBK Stappen Over Op LED by Saled
 • The European Commission’s Pollinator Park by Vincent Callebaut
 • Energy Conservation: Seven Methods For Energy Conservation
 • Monteurs VodafoneZiggo Rijden in Utrecht Elektrische Bakfiets Met Zonnepanelen by SunRider
 • State Of The Energy Union: Meer Stroom Uit Duurzame Dan Uit Fossiele Bronnen In EU In 2020
 • New Chinese Shouhang 100 MwP Solar Power Plant by Innovative Techs
 • SnappStory: Het Eerlijke Verhaal Achter 10 Jaar SnappCar by Victor van Tol En Anka Jacobs
 • Links

  Milieunet op..