google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Aandeel Hernieuwbare Energie in Nederland: 8,9% Geproduceerd, 3,8% Verbruik in 2010 by CBS

Geschreven op 30-1-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Aandeel hernieuwbare energie

Zie: Aandeel Hernieuwbare Energie Stijgt Naar 6,6 Procent in 2017 by CBS

Update 27 -04-2011: Zo, ik heb waarschijnlijk een rapportage gemist, waarin het aandeel duurzame energie is gestegen naar 4,2%. Hoe dan ook we zijn weer, waar we al eerder waren op 3,8%. 

Hoeveel procent duurzame energie er is geproduceerd in 2010, is (nog) niet bekend gemaakt.

Het aandeel hernieuwbare (de nieuwe term voor duurzame energie) energie in het totale energieverbruik daalde van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010.

Dit komt enerzijds doordat het totale verbruik van energie is gestegen en anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer. Het totale energetische eindverbruik steeg in 2010 met 7 procent ten opzichte van 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt. Daarentegen werd er minder hernieuwbare energie verbruikt en nam het aandeel in het totale verbruik dus af.Aandeel biobrandstofDe stijging van het totale energieverbruik is toe te schrijven aan de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel. Het verbruik van hernieuwbare energie wordt slechts beperkt beïnvloed door deze twee factoren. Het aandeel hernieuwbare energie daalde ook door een lager verbruik van biobrandstoffen in het wegverkeer.

De CramerCriteria werken nog niet: doelstelling biobrandstof omlaag – Biobrandstoffen zijn meestal niet duurzaam: Rapportage Duurzaamheid Biobrandstoffen 2010 by Nea –Landgebruik meenemen bij beoordeling biobrandstoffen – Huidige biobrandstoffen nog niet beter voor klimaat – Biobrandstof is goed, maar alleen als het duurzaam is !

In 2009 was vervoer nog goed voor 18 procent van alle eindverbruik van hernieuwbare energie. In 2010 liep dit terug tot 11 procent. In 2007 werden leveranciers van motorbrandstoffen verplicht om biobrandstoffen te leveren. Het gaat daarbij vooral om het bijmengen van biobrandstoffen in gewone benzine en diesel. Bron: CBS

Zie ook: Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie – 3105g126-08-2010:  Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland is in 2009 gegroeid van 3,3 naar 3,8 procent van het totale energieverbruik. Dat kwam vooral door de groei van de productie van hernieuwbare elektriciteit. Deze nam toe van 7,5 naar 8,9 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Ook het verbruik van biobrandstoffen in het wegverkeer steeg.

De groei van de hernieuwbare elektriciteitsproductie kwam vooral door een toename van het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en door het in gebruik nemen van middelgrote installaties voor het verbranden van afvalhout en van kippenmest. Daarnaast nam ook de elektriciteitsproductie uit windmolens toe, maar niet zoveel als in eerdere jaren. Dat komt omdat er in 2009 aanmerkelijk minder nieuwe windmolens zijn bijgeplaatst dan voorgaande jaren. Ook waaide het relatief weinig. Het aandeel biobrandstoffen voor het wegverkeer nam toe van 2,6 naar 3,4 procent van alle verbruikte benzine en diesel in 2009. De productie van hernieuwbare warmte groeide met 0,1 procentpunt naar 2,0 procent van het totale warmteverbruik. Bron: CBS

20 juli 2010: Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie

27 april 2010: Het verbruik van duurzame energie in Nederland kwam in 2009 uit op ongeveer 4 procent van het binnenlands energieverbruik. Een jaar eerder was dat nog 3,4 procent. De toename komt vooral doordat biomassa en windenergie meer bijdragen. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020.

Vanaf 1990 tot en met 2003 groeide het verbruik van duurzame energie van 0,7 procent naar 1,5 procent van het totale energieverbruik. Dat is een groei van nog geen 0,1 procentpunt per jaar. Daarna gaat het een stuk sneller met een groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar.

De bijdrage van biomassa aan de energievoorziening steeg van 2,1 procent in 2008 naar 2,5 procent in 2009. Dat komt door de toename van het meestoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales en het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer. Ook het verbruik van overige biomassa nam toe. Bron: CBS

Ben hier even het spoor kwijt. In Nederland is de productie 9% aan duurzame energie, zie tabel hieronder. Van het verbruik is 4% duurzame energie.

Zie ook: Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050 – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling

Duurzame energie in Nederland24 februari 2010: In 2009 is de productie van duurzame elektriciteit gestegen tot bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik.

De productie van duurzame elektriciteit was in 2007 nog 6,0 procent van het elektriciteitsverbruik. In 2008 was dit 7,5 procent en in 2009 ongeveer 9 procent. De stijging komt vooral door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa en windenergie.

Ongeveer 1 procentpunt van de toename van het aandeel duurzame elektriciteitsproductie is toe te schrijven aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie. Daarnaast daalde vorig jaar het elektriciteitsverbruik in Nederland met ruim 5 procent. Dit leidde tot een toename van het aandeel duurzame elektriciteit van ongeveer 0,5 procentpunt. Internationaal is afgesproken om het aandeel duurzame elektriciteit uit te drukken als de duurzame binnenlandse productie gedeeld door het totale verbruik. Bron: CBS

Heel veel nieuws is er eigenlijk niet, behalve dan dat men via een berekening net iets beter uitkomt dan de 8,5% die het CBS vorig jaar nog bekend maakte. Opvallend is het feit dat men het over ongeveer 9 procent heeft, dat is toevallig ook exact het doelpercentage voor Nederland in 2010. Lijkt mij ietwat onnauwkeurig voor een bureau dat zich richt op statistiek, Gek genoeg kan ik nergens vinden hoeveel het nou precies is. Feit is in elk geval dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft naar een 100% duurzame energievoorziening. In het huidige tempo gaat dat nog wel even duren, zie deze grafiek.

Elektriciteitsproductie Nederland7 december 2009: Het CBS heeft een tussentijdse rapportage gedaan en het gaat de goede kant op. De duurzame elektriciteitsproductie in de eerste twee kwartalen van 2009 is gestegen tot 8,5% van het totale binnenlandse energieverbruik.

Over heel 2008 was dit 7,5%. De installatie van het aantal zonneboilers ligt de eerste twee kwartalen van 2009 60% hoger dan in het eerste half jaar van 2008.  Het aandeel van 8,5% van het totale Nederlands energieverbruik is verdeeld over de volgende bronnen: 3,3% wordt opgewekt door windenergie (waarvan 2,8% door wind op land en 0,5% door wind op zee); 2,5% komt van het bij- en meestoken van biomassa in centrales;  ruim 1% komt van afvalverbrandingsinstallaties. De overige bronnen zijn biomassaverbranding, biogas op landbouwbedrijven en waterkracht. Met alle bronnen is totaal 2.314 GWh elektriciteit opgewekt in de eerste helft van 2009.

In de eerste twee kwartalen van 2009 zijn 5.185 zonneboilerinstallaties in gebruik genomen. Dat is ruim 60% meer dan in de eerste helft van 2008. Deze stijging wordt verklaard door het van start aan van de subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen, in september 2008. Doel ervan is duurzame energiemaatregelen in eigen woningen te stimuleren. De subsidie is bestemd voor duurzame warmtetoepassingen die zonder subsidie (nog) niet rendabel zijn: zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtkoppeling. Het budget van de regeling is 66 miljoen euro en loopt door tot eind 2011. Bronnen: SenterNovem en CBS

duurzame-energie-in-nederland.gif24-02-2009: De productie van duurzame elektriciteit is gestegen van 6,0 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2007 tot 7,5 procent in 2008.

Dit komt door een toename van de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa.

De elektriciteitsproductie uit windenergie was in 2008 een kwart hoger dan in 2007. Dit komt vooral doordat er veel nieuwe windmolens in gebruik zijn genomen.

Windenergie is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de duurzame elektriciteitsproductie. Eind 2008 was de windmolencapaciteit 2216 MegaWatt, ongeveer 470 MW meer dan een jaar eerder.

Bron: CBS

solarpower-nederland.bmpUpdate 30 januari 2009: Bij SenterNovem zijn enkele statusrapporten verschenen en op te vragen. Het gaat om de huidige stand van zaken met betrekking tot zonnestroom systemen (PV), warmtepompen en zonneboilers.

PV (PDF) gaat over de toepassing van zonnestroom in Nederland. Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van de markt en technieken van zonnestroom en de knelpunten die er zijn om tot verdere groei van de markt te komen. Het statusrapport warmtepompen (PDF) gaat voornamelijk in op de woningbouw. Nederland loopt in Europees verband niet voorop wat betreft de toepassing van warmtepompen. Dit is wellicht te verklaren doordat wij een uitgesproken gasland zijn met een volwassen industrie voor gaswandketels van een hoog kwaliteitsniveau. Toch zijn er signalen uit de markt die duiden op een trendbreuk. Vooral aan de kant van de toeleverende industrie heeft een ontwikkeling plaatsgevonden die uniek is. Zie ook: Tien miljoen euro voor invoering energiezuinige HRe-ketels !

solarheat-nederland.bmpZonnewarmte, ook wel solarheat genoemd, leeft ook nog niet echt in Nederland, zo blijkt uit het statusrapport Zonneboilers dat gaat over de toepassing van zonnewarmte in Nederland. De belangrijkste toepassing is de zonneboiler voor het maken van warmwater in huishoudens. Andere toepassingen zijn het maken warmwater in grotere gebouwen (bejaardenhuizen e.d.), het verwarmen van woningen en het verwarmen van zwembaden. Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van de markt en technieken voor deze technologie. De nadruk zal liggen op de zonneboiler, maar ook de andere toepassingen komen aan de orde. Bron: SenterNovem via ODE

Zie ook: Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit

12-01-2009: In 2008 is 24% meer groene, duurzame energie geproduceerd met windmolens. Dat is op zich goed nieuws. Helaas zijn de vooruitzichten voor 2009 niet echt goed te noemen.

windenergie-in-nederland.gifIn 2008 werd ongeveer 4,2 miljard kWh windstroom in Nederland geproduceerd, 24% meer dan in 2007. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen vermogen (477 MW).

De record nieuwbouw komt voor 77% voor rekening van twee grote projecten: 264 MW rond de Eemshaven en 120 MW met het Noordzeewindpark Prinses Amalia.

Het totale vermogen aan windenergie komt nu op 2.225 MW, waarvan 228 MW op de Noordzee. In een gemiddeld windjaar wordt nu 5,2 miljard kWh geproduceerd. Daarmee kan voor slechts 4,5% worden voorzien in de Nederlandse behoefte.

Bij de gemeenten wordt in de gemeente Eemsmond nu verreweg de meeste windstroom geproduceerd: 885 miljoen kWh in een 100% windjaar, dat is 17% van het landelijke totaal. Zeewolde zakte naar de tweede plek en levert nu 9%. De provincie Flevoland produceert nog steeds de meeste windstroom (22%), maar Groningen is opgestoomd naar de tweede plaats met 21% van het landelijk totaal. Opvallend laag scoren de provincies Drenthe, Limburg, Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Wellicht scoren juist deze provincies veel beter met andere manieren om duurzame energie op te wekken.

De afgelopen jaren zijn vooral door lokale weerstand erg veel projecten vertraagd of afgewezen. Een tweede belangrijke handicap is nu de economie als gevolg van een ondeugdelijk subsidieregime (SDE) en extra financieringsproblemen door de kredietcrisis. Op dit moment is slechts 17 MW aan windenergie in aanbouw. Bron: Windnieuws

2394g1.gif21-02-2008: Tjonge, tjonge, wat zijn we toch goed bezig in Nederland. Het CBS heeft de cijfers over 2007 bekendgemaakt en daar wordt je niet vrolijk van.

De hoeveelheid duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt is gedaald. Alleen bij windenergie is er sprake van een toename. Opvallend in de grafiek is het ontbreken van zonne-energie, waterkracht en nog wat andere mogelijkheden. Tenzij die allemaal verstopt zitten in Overig.

Naast de eigen productie van duurzame elektriciteit, importeert Nederland groene stroom. In 2007 ging het in totaal om 10,5 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat is een derde meer dan in het jaar daarvoor. Deze stijging werd veroorzaakt door de gestegen binnenlandse vraag naar groene stroom, de daling van de binnenlandse productie en de gestegen voorraden van groene-stroomcertificaten. Bron: CBS

Tags:

13 Reacties

 1. NEW zegt:

  28 maart 2008 om 15:45 | Permalink

  The minewater project examines the issues that must be addressed in order to harness water in the flooded mines for heating and cooling down houses and commercial buildings. In 2008 the project will be concluded and the results of the project will be presented during the two-day International Minewater Conference in Heerlen (the Netherlands) and Aachen (Germany). All results will be presented in an integral form between the energy demands of the build environment and the geological possibilities. The minewater08 conference will be a unique conference establishing a link between subterranean energy extraction and its applications above the surface. For more info: http://www.minewater08.info

 2. Erik van Erne zegt:

  13 december 2008 om 16:55 | Permalink

  De sprong waar minister Jacqueline Cramer het zo vaak over heeft komt eraan denk ik. De gebieden voor een stuk of 2000 windmolens zijn al aangewezen. Dat is goed nieuws.

  Maar gaat het ook lukken om de plannen uit te voeren? Inspraakprocedures, bezwaarprocedures en wat er allemaal nog meer kan worden bedacht, kunnen de realisatie heel erg lang vertragen. Een volgende stap zou een mooi wetje kunnen zijn waarmee allerlei duurzame projecten versneld kunnen worden uitgevoerd.

  Tenslotte is er geld nodig om dit soort projecten te kunnen uitvoeren en dan komen toch weer de aardgasbaten in beeld of het al lang geleden door mij geopperde National Sustainability Fund.

 3. WorldChanger zegt:

  13 december 2008 om 16:58 | Permalink

  Best to worst electric power sources:

  1. Wind power
  2. concentrated solar power (CSP)
  3. geothermal power
  4. tidal power
  5. solar photovoltaics (PV)
  6. wave power
  7. hydroelectric power
  8. a tie between nuclear power and coal with carbon capture and sequestration (CCS)

  Source: http://www.worldchanging.com/archives/009182.html

 4. Erik van Erne zegt:

  21 december 2008 om 15:01 | Permalink

  Energiebedrijf RWE Nederland en de Technische Universiteit Delft gaan samenwerken om praktijkervaring op te doen in een demonstratiewindpark ver op de Noordzee voor de Nederlandse kust. Hiervoor hebben zij gisteren een intentieverklaring getekend.

  In vier tot zes jaar wordt kennis en ervaring opgedaan in innovatieve technieken en onderhoudsconcepten. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan de Nederlandse plannen om 6000 MW offshore windenergie in 2020 te realiseren. Alleen ver op de Noordzee is ruimte voor grootschalige windparken. Maar ‘farshore’ (ver op zee) ervaring is wereldwijd beperkt en per locatie zijn de klimaatomstandigheden verschillend.

  Het kabinet presenteert deze week voor het eerst de daarvoor aangewezen “windwingebieden”. Deze gebieden hebben als voordeel dat windparken hier de minste milieu-effecten hebben en amper hinderlijk zijn voor andere zeegebruikers.

  Wereldwijd is de kennis van en ervaring met ‘farshore’ beperkt. Daarnaast zijn de klimaatomstandigheden per gebied verschillend. RWE Nederland en de TU Delft gaan onderzoek doen naar innovatieve funderingstechnieken, toegang, logistiek en transport voor installatie, operatie en onderhoud en naar zogeffecten.
  Zo wordt ervaring opgedaan met een betonnen voet voor de fundering van windmolens in plaats van stalen palen. Ook is het de vraag of ver op zee het onderhoud beter met helikopters, boten of via tijdelijk bemande onderhoudsplatforms moet plaatsvinden. “Het gezamenlijke onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de betrouwbaarheid van grootschalige windparken en een verlaging van de kosten”, aldus Sjoerd Sieburgh, Director Development RWE Benelux.

  RWE heeft zelf plannen voor meerdere windparken in de Noordzee voor de Nederlandse kust met een totale capaciteit van 2000 MW. Niet eerder zijn parken van deze grootte gebouwd in een waterdiepte van 20-30 meter en zo ver op zee. Windenergie instituut DUWIND van de TU Delft heeft een specifiek offshore onderzoeksprogramma opgezet voor de periode 2009 – 2013. “Praktijkervaring om theorieën en technologieën te testen is hierin cruciaal”, volgens wetenschappelijk directeur Gijs van Kuik.

  Bron: http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=1183

  De conclusie is simpel: we gaan eerst een jaartje of vijf onderzoeken. Rapportage in 2014 of zoiets. Wat nou als er blijkt dat het ambitieuze plan voor 2000 windmolens niet haalbaar is? En wat als ook nog eens blijkt dat CO2 afvang en opslag niet haalbaar is?

  Nou dan blijven we gewoon onderaan het lijstje bungelen in Europa. Waar zijn we toch mee bezig ??

 5. Weetje zegt:

  28 februari 2009 om 10:58 | Permalink

  Duurzame-energiebedrijven: ‘Geen vertrouwen in kabinet’
  Driekwart van de duurzame-energiebedijven is het vertrouwen in het duurzame-energiebeleid van het kabinet kwijt. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 270 duurzame-energiebedrijven. De Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel heeft een bliksemenquête laten houden naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken over de stimulering van Duurzame Energie (20 februari). De bedrijven en organisaties, allen aangesloten bij de brancheverenigingen die onder de Duurzame Energie Koepel vallen, werden ondervraagd over hun situatie rond de kredietcrisis en over hun visie op wat nu nodig is om verder inzakken van de duurzame energiebranche in Nederland te voorkomen.
  De belangrijkste conclusies:

  75% van de duurzame-energiebedrijven is het vertrouwen kwijt in overheidsbeleid;
  bij circa de helft van de bedrijven zal een groot deel (25-75%) van de duurzame-energieprojecten bij ongewijzigd beleid moerten stoppen wegens financieringsproblemen;
  65% van de bedrijven geeft aan dat hun omzet in 2008 meer was dan die in 2007, maar voor 2009 verwacht de helft van de bedrijven een lagere omzet (teruglopend tot zeker 50% ten opzichte van 2008);
  ten aanzien van te nemen fiscale maatregelen, garanties, financiering en promotie van duurzame energie heeft 65% van de respondenten geen vertrouwen in het kabinet (15% heeft dat vertrouwen wel);
  ten aanzien van de subsidieregelingen (inclusief de SDE) heeft 65% van de respondenten geen vertrouwen in het kabinet (30% heeft dat wel);
  de kans dat het kabinetsvoornemen van 20% duurzame energie in 2020 bij huidig beleid wordt gehaald schat 75% van de respondenten op 0 – 25%;
  de duurzame-energiesector verwacht dat bij het huidige overheidsbeleid ca. 6% van de bedrijven de activiteiten in 2009 zal moeten staken;
  70% vindt verlaging van btw voor duurzame energie naar 6% belangrijk tot zeer belangrijk;
  65% vindt een open eind karakter van de SDE regeling (nu is het een stop & go regeling) belangrijk tot zeer belangrijk;
  80% vindt verhoging EIA-tarief van 44% naar bv 80% (zeer) belangrijk;
  70% vindt een noodwet ter versnelling van vergunningen/procedures voor wind op land, ondergrondse koude/warmte-opslag en bio-energie (zeer) belangrijk;
  80% vindt het aftrekbaar maken van duurzame-energiemaatregelen voor de inkomstenbelasting (zeer) belangrijk.
  ‘Mijn conclusie is duidelijk’, zegt Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel. ‘In Nederland lopen we mijlenver achter op andere Europese landen ten aanzien van duurzame energie en bij ongewijzigd beleid blijven we de risée van de sector. Het wordt tijd dat de overheid nu eens echt luistert naar het duurzame energiebedrijfsleven en passende maatregelen neemt die alle overbodige bureaucratie en stop & go-maatregelen overboord zet en daarentegen juist het grote potentieel van deze sector zowel qua omzet, als qua export als qua arbeidsplaatsen erkent en praktisch faciliteert.’

  http://www.dekoepel.org/

  http://www.energieraad.nl/

 6. Weetje zegt:

  1 mei 2009 om 09:20 | Permalink

  Aandeel duurzame energie gegroeid van 2,9% naar 3,4%

  Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2008 gegroeid van 2,9 naar 3,4 procent van het binnenlands energieverbruik. Dat komt vooral doordat biomassa en windenergie meer bijdragen. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020.

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10940

 7. Erik van Erne zegt:

  2 december 2009 om 13:14 | Permalink

  ‘Duurzame energie wordt de nieuwe grote “bubble”‘

  Het dagblad De Pers voorspelt, op gezag van Cleantech Group, dat de grote belangstelling voor duurzame energie zich in 2010 als een ‘bubbel’ zal ontwikkelen. De krant schetst de tien belangrijkste ontwikkelingen rond ‘de duurzame hype’ en vreest dat het woord ‘duurzaam’ een ‘leeg vat’ wordt.

  http://www.depers.nl/wetenschap/357513/De-groene-technologietrends-van-2010.html

 8. Erik van Erne zegt:

  23 januari 2010 om 14:58 | Permalink

  Noord-Holland wil 1000 Megawatt
  De provincie Noord Holland en enkele gemeenten willen over 10 jaar meer dan 1000 megawatt aan duurzame energie opwekken.

 9. besserwessie zegt:

  7 maart 2010 om 16:25 | Permalink

  Groen wensdenken.

  Windmolens besparen geen brandstof, windstroom is alleen goedkoop omdat de rekening bij anderen gelegd wordt. Circa 14-18 uur per dag moeten back-up centrales het overnemen van windproductie omdat er dan onvoldoende wind is.

  In de jaren 70-80, in de tijd van de ludieke mens, de kabouters, flower power en de verbeelding aan de macht is de ontwikkeling van de moderne windturbine gestart. Die windstroom kun je niet allemaal zelf gebruiken dus wilden de molenaars dat aan het net verkopen. Groot was hun woede over de nutsbedrijven die alleen de brandstof besparing verminderd met de back-up kosten wilden betalen. En dat waren maar een paar centen per kwh, daar kon je geen molen van exploiteren.

  In de loop der jaren is niet de verbeelding maar de beeldvorming aan de macht gekomen. En de stroomproductie bedrijven zijn geprivatiseerd. Die willen tegen betaling best wel de back-up functie voor windmolens uitvoeren. Voor het windplan Urk van 430MW is dat ongeveer 30 miljoen per jaar. Dat wordt in de elektriciteit tarieven verrekend, dat ziet verder niemand. En zo is iedereen tevreden: de molenboer, de stroomproducent, Diederik Samsom en andere groene wensdenkers. Het kost een paar centen maar het geeft een duurzaam groen gevoel. Erg jammer dat het letterlijk op lucht is gebaseerd want de brandstofbesparing is nul of negatief.
  Maar goed, we komen nu in politiek vaarwater en dan gaat het om emoties, wensdenken en beeldvorming. Nuchtere berekeningen spelen dan alleen een rol als ze de emoties ondersteunen.

  Voor een nuchtere analyse van de niet bespaarde brandstof zie: http://www.clepair.net

 10. Erik van Erne zegt:

  14 mei 2010 om 07:36 | Permalink

  Twee nieuwe windmolenparken met slechts 120 windmolens in Noordzee
  Nederland gaat minder windenergie op zee produceren dan gepland. In plaats van 950 megawatt aan windvermogen komt er hooguit 700 bij in het Nederlandse deel van de Noordzee. Samen met de twee al bestaande windparken van 200 megawatt dus pas 700 megawatt.

  Opvallend is bovendien dat het project wordt uitgevoerd door het Duitse Bard Engineering dat 120 windturbines met een vermogen van 5 megawatt gaat neerzetten in twee gebieden 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

 11. Erik van Erne zegt:

  20 september 2010 om 15:19 | Permalink

  Wubbo Ockels over duurzame energie (intentie en oprechtheid)

 12. Zielinski Miroslaw Roman zegt:

  25 september 2010 om 11:20 | Permalink

  Lees het boek “De menselijke tragedie (of een boodschap voor ons allen” dan weet je alles!! Dit boek zal uw leven met zekerheid veranderen. Het zal u aan het denken zetten over het leven om ons heen. De wereld waarin de macht van het geld al de overhand heeft genomen. Waarin oorlogen mensen ongewenst verdriet en pijn doen. Dat de primaire levensbronnen, die essentieel zijn voor ons mensen op deze planeet, bewust verbruikt en vernietigd worden. Dat de gevolgen van het menselijke gedrag, politieke machten en religieuze dogma’s de oorzaak zijn van al die ellende. Een maatschappelijk levenssysteem dat niet meer werkt.

 13. Erik van Erne zegt:

  21 november 2010 om 11:29 | Permalink

  93 % van de primaire energie voor onze elektriciteitsproductie was in 2009 van fossiele aard, het hoogste % ter wereld

  97 % van de primaire energie voor onze mobiliteit was in 2009 nog van fossiele aard, het hoogste % in de EU

  Onze prestaties op het gebied van Duurzame Energie zijn weliswaar verwaarloosbaar, maar onze plannen (17 MB) waren aanvankelijk veruit de grootste in de hele EU Bron: ODE

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..