In mei 2021 oordeelde de rechter dat Shell de uitstoot in 2030 met 45 procent verminderd moet hebben ten opzichte van 2019 en dat Shell daar direct mee beginnen.

“Het oordeel van de rechter is duidelijk en noodzakelijk: Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering”, aldus campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie. “Het bestuur moet zich ervan bewust zijn dat het Shell moedwillig blootstelt aan potentiële schadeclaims die het bedrijf nooit zou kunnen betalen.”

Shell besloot zoals te verwachten was om in hoger beroep te gaan. Shell zegt dat het niet effectief is om klimaatverandering aan te pakken door één bedrijf en zijn klanten de uitstoot te laten verminderen.

De Pater zegt het hoger beroep tegen Shell met vertrouwen tegemoet te zien. “De bewijzen dat Shell gevaarlijke klimaatverandering bevordert en daarmee mensenlevens bedreigt, stapelen zich sinds het vonnis vorig jaar alleen maar op”, aldus de campagneleider. Nu is er nog een kans om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, benadrukt de milieuorganisatie in haar brief aan Shell. Ook de grootste aandeelhouders hebben de brief ontvangen.

Milieudefensie stelt dat Shell veel meer investeert in fossiele energie dan in duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Plannen om de uitstoot in alle delen van het bedrijf omlaag te brengen ontbreken. De milieuorganisatie roept het bestuur op om zich te houden aan de uitspraak van de rechter.

Shell is het niet eens met Milieudefensie en stelt in een reactie dat het huidige beleid er wel degelijk voor zorgt dat het bedrijf tijdig voldoet aan de eisen van de rechter. “We nemen wereldwijd belangrijke maatregelen om de uitstoot terug te dringen en leidend te zijn in de energietransitie”