google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Valkuilen Bij Het Aanvragen Van Subsidie Voor Zonnepanelen

Geschreven op 9-3-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam, Energie en Besparing, Investeren Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

zonnepanelen1.jpgDe regeling is nog niet officieel van kracht maar als u een subsidie wilt aanvragen is het van belang u goed voor te bereiden. En zoals ik al eerder schreef op=op, wie het eerst komt enzovoort. Het wordt een echte wedstrijd om de zo begeerde subsidie binnen te slepen.

Daar komt nog wel wat meer bij kijken, zo lees ik in De Volkskrant. Wie zonnepanelen op zijn dak plaatst, heeft vanaf april recht op subsidie – althans wie er snel bij is. Rijk word je daar niet van; de bijdrage van 33 cent per kilowattuur is bedoeld om het prijsverschil tussen reguliere stroom en elektriciteit uit zonnepanelen te overbruggen.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Als de elektriciteitsprijzen stijgen doordat de olie duurder wordt, zal de subsidie omlaag gaan, omdat het verschil tussen reguliere en zonnestroom dan kleiner wordt. De Belastingdienst kan nog geen uitsluitsel geven over de vraag of zonnepanelen aftrekbaar zijn.

Met 600 Wp (ongeveer 4 m2) valt de consument in de categorie middelgrote producenten, die recht heeft op subsidie. Wie minder dan 600 wattpiek of meer dan 3.500 wattpiek aan vermogen inzet, heeft geen recht op subsidie. Huiseigenaren die al zonnepanelen hebben geplaatst, hebben geen recht op de nieuwe subsidie.

Zonnepanelen mogen meestal zonder vergunning op het dak worden geplaatst, al geldt voor veel gemeenten wel een meldingsplicht. Informeer bij de gemeente of u niet in een beschermd stadsgezicht woont. Ook monumenten mogen niet zomaar worden voorzien van panelen. Huiseigenaren die in een appartement wonen, moeten toestemming vragen bij hun Vereniging van Eigenaren.

Zijn al deze hobbels genomen, dan staat niets de bouw van de privézonnecentrale in de weg. Bron: De Volkskrant

7 Reacties

 1. Watnuweer zegt:

  11 januari 2009 om 15:19 | Permalink

  De regering heeft een nieuwe valkuil aangenomen: Het Capaciteitstarief

  De regering heeft besloten een nieuw systeem voor de elektriciteitstarieven in te voeren. Je betaalt voor de levering van elektriciteit, voor het meten en voor het transport. En nog energiebelasting aan de fiscus. Voor de levering kun je zelf kiezen welk bedrijf je neemt (er zijn best wel veel mensen die een alternatief bedrijf zoals Greenchoice of Elektran nemen). Hier kun je ook een leverancier kiezen die een goedkope aanbieding heeft. Je betaalt per gebruikte kWh en soms een klein vastrechtbedrag. Voor het meten kun je ook kiezen maar in de praktijk maakt dat niet veel uit.

  Wat ze nu bedacht hebben is dat de klanten een vast bedrag voor het transport gaan betalen onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die je gebruikt. Voor gas gaat net zoiets gebeuren. Om toch mensen aan te moedigen te bezuinigen wordt de energiebelasting aangepast zodat het variabele deel van de prijs ongeveer hetzelfde blijft. Het idee is dat een normaal huishouden er weinig van merkt. Het tarief wordt wel afhankelijk van de capaciteit die je aansluiting heeft en heet daarom het capaciteitstarief.

  Wij hebben door heel veel maatregelen ons energieverbruik flink naar beneden kunnen schroeven. Dit betreft o.a. extra isolatie in het huis, een warmtepomp, zonnecollector, warmteterugwinning in zowel ventilatie als douchewater, en nu recent ook zonnepanelen. Ik heb berekend hoe hoog onze energierekening hiermee zou worden en afhankelijk van de leverancier kom ik dan op € 500 à 600. Daarbij gebruiken wij groene stroom (windenergie) en dus is onze energievoorziening 100% CO2-vrij. Maar door deze nieuwe maatregel dreigt onze energierekening dus te verdubbelen. Zo worden dus juist mensen gestraft die investeren in duurzame energie. Dit zou wel weer eens het zoveelste voorbeeld kunnen zijn van een maatregel waar de regering een energiebesparende maatregel effectief om zeep helpt, gesteund door de energielobby. Er is nu een subsidiemaatregel voor o.a. het installeren van warmtepompen maar wanneer potentiële gebruikers hiervan zullen zien dat ze € 500 per jaar extra kwijt zijn aan energie zullen velen afhaken, denk ik.

  Zie: http://www.pietvanoostrum.com/energy/capaciteitstarief/nl/

 2. Watnuweer zegt:

  11 januari 2009 om 15:27 | Permalink

  Per 1 januari 2009 gaat het capaciteitstarief in. Dit betekent dat u voor het transport en de aansluiting van elektriciteit een vast bedrag gaat betalen. Tot op heden werden deze kosten berekend op basis van uw verbruik. Door invoering van de nieuwe regeling worden bepaalde woningeigenaren op kosten gejaagd.

  Heeft uw woning een elektra-aansluiting van meer dan 3 x 25 Ampère of hebt u een meer-fase-aansluiting, dan valt u straks in een hoger tarief dan een normaal huishouden. Het betreft met name woningen met stadsverwarming, een warmtepomp en appartementencomplexen met een lift. Deze woningen hebben vaak een hogere aansluitcapaciteit nodig om piekbelastingen te kunnen opvangen.

  Vereniging Eigen Huis wil graag weten hoeveel leden worden gedupeerd door invoering van het capaciteitstarief. U kunt dat hier melden:
  http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Meldpunt/Meldpunt+capaciteitstarief/

 3. Pietje Precies zegt:

  13 maart 2009 om 19:23 | Permalink

  Sinds 1 januari 2009 is het zogeheten capaciteitstarief van kracht geworden. Het capaciteitstarief voor het elektriciteitstransport houdt in dat het tarief is gebaseerd op de doorlaatwaarde van een aansluiting, waarmee het principe wordt gevolgd dat de gebruiker betaalt voor de kosten die hij veroorzaakt.

  Waar aansluitingen een doorlaatwaarde hebben die hoger is dan noodzakelijk, kunnen afnemers deze doorlaatwaarde laten verlagen tegen een gereduceerd tarief van 50 euro. Zij krijgen dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 een lager transporttarief.

  Daarnaast doet minister Van der Hoeven in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer de volgende toezeggingen met betrekking tot de knelpunten bij de invoering van het capaciteitstarief:

  Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van 1x6Ampère zal het belastingplan 2010 zodanig worden gewijzigd dat ze een belastingvermindering krijgen van 119,62 euro in de energiebelasting;
  Voor afnemers die een substantieel nadeel ondervinden van het capaciteitstarief wordt een overgangsregeling in het leven geroepen. Die komt erop neer dat ze in 2009 ongeveer 38 procent van de meerkosten vergoed krijgen en in 2010 19 procent;
  Er komt een subsidie voor huishoudens die beschikken over warmtepompen met een vermogen van tussen de 6 en de 10 KiloWatt voor de aanschaf van een piekregelsysteem. Hierdoor kunnen ze toe met een lagere doorlaatwaarde. Voor warmtepompen met een lager vermogen dan 6 kiloWatt is een dergelijk systeem niet nodig. Voor warmtepompen met een hoger vermogen dan 10 kiloWatt blijft een hogere doorlaatwaarde noodzakelijk.

  http://www.ez.nl

 4. Erik van Erne zegt:

  1 april 2009 om 20:48 | Permalink

  Ik kwam op Dick’s website een zeer compleet overzicht tegen over de installatie van zonnepanelen op zijn eigen huis met de mooie naam De Zonnehoek.

  Eind november 2008 heb ik een zonne-energie systeem op mijn huis geplaatst. Voor dit systeem is een SDE subsidie verleend door Senternovem (SDE = Stimulering Duurzame Energieproductie). Het systeem heeft een vermogen van 3500 Watt piek, en is geleverd door de firma Esdec. Deze firma heeft voor mij ook de subsidieaanvraag gedaan. De stroom wordt opgewekt door 20 panelen van 175 Watt piek van het merk: Trina solar

  Wilt u zonnepanelen gaan aanschaffen dan is het een aanrader om even verder te lezen bij Dick: http://www.dicks-website.eu/zonnepanelen/index.html

  Altijd goed om te weten: de totale investering bedroeg 17.025 euro en Dick heeft er ook nog een hele mooie Excell-sheet tegenaan gegooid. Daaruit blijkt dat de zonnepanelen na een jaar of 10 zijn terugverdiend. Vergeleken met 17.025 euro vastzetten op een spaarrekening 4% gaan de zonnepanelen na 13 jaar al meer opleveren.

  http://www.dicks-website.eu/zonnepanelen/zonneenergie.xls

 5. Weetje zegt:

  13 april 2009 om 12:51 | Permalink

  In Nederland is voor het plaatsen van zonnecollectoren (voor warm water) of zonnepanelen (voor elektriciteitsopwekking) geen bouwvergunning nodig. Maar er zijn wel een aantal regels waar men zich aan moet houden.

  Op de website van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) staat de volgende informatie:

  Om een zonnecollector of zonnepaneel bouwvergunningsvrij aan te brengen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
  1. De zonnecollector of het zonnepaneel moet op of aan een bouwwerk worden geplaatst;
  2. De zonnecollector of het zonnepaneel moet bedoeld zijn voor de energie- of warmtevoorziening van het bouwwerk waarop of waaraan het is geplaatst. Het is ook toegestaan om een collector of een paneel op of aan een bouwwerk te plaatsen ten dienste van een ander op het perceel aanwezig bouwwerk. Zo is een zonnepaneel op een garage (onder voorwaarden) ook bouwvergunningsvrij als het stroom opwekt voor de woning op hetzelfde perceel;
  3. De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet de installatie in het betreffende bouwwerk worden geplaatst;
  4. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:

  de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
  de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
  de hellinghoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat;
  5. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat:

  de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn;
  de hellingshoek van de collector of het paneel niet meer dan 35º mag zijn.
  6. De zonnecollector of het zonnepaneel mag niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 tot en met 6) mag u de zonnecollector of het zonnepaneel zonder bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een zonnecollector of –paneel. Overigens mag u meerdere zonnecollectoren of zonnepanelen bouwvergunningsvrij plaatsen, zolang er maar wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden.

  http://www.olino.org/articles/2009/04/13/spelregels-voor-het-plaatsen-van-zonnepanelen

 6. Dailybits zegt:

  9 februari 2010 om 16:46 | Permalink

  De hellingshoek en vooral de oriëntatie is inderdaad van belang bij de aanvraag van vele premies. Je kan ook zelf nakijken welk rendementsverlies er optreedt op de grafiek, die je kan vinden op:
  http://www.zonneboiler-info.be/optimale-hellingsgraad-en-orientatie-zonneboiler

 7. Erik van Erne zegt:

  27 juli 2010 om 13:02 | Permalink

  Zelf Energie Produceren: Een gids voor Huishoudens en Bedrijven

  De helft van de Nederlanders gelooft dat zelf duurzaam energie opwekken het antwoord is op energieproblemen. En meer dan de helft vindt het belangrijk dat consumenten zelf energie kunnen produceren. Met Zelf Energie Produceren wil Enexis iedereen die zelf duurzaam energie wil opwekken, wegwijs maken in het traject dat men dan moet doorlopen. Zowel de particulier met een zonnepaneel thuis als de tuinder met een grote WKK installatie kan gebruik maken van de site. Het doel van de website is de drempel om zelf duurzaam energie te produceren te verlagen, zodat duurzame energie de kans krijgt die het verdient.

  Zelf Energie Produceren is een gids voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame energie willen opwekken. Stapsgewijs leidt de site de bezoeker door het traject om de wens zelf energie te produceren te kunnen realiseren. Welke stappen de bezoeker precies moet nemen, hangt af van de doelgroep waartoe hij behoort. Wil de bezoeker bijvoorbeeld zelf gas of elektriciteit opwekken, woont hij/zij binnen of buiten het werkgebied van Enexis en wil hij wel of juist geen subsidie aanvragen. In de mediatheek vindt de bezoeker allerhande informatie die hem op weg helpt bij het waarmaken van zelf energie produceren. Denk aan informatie over subsidies, zonne-energie, wind-energie, bio-energie, brutoproductiemeter, teruglevermeter, rollen van instanties als Certiq, Agentschap NL en netbeheerders.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (694)
 • Agenda (3.342)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (886)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (526)
 • Design (238)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.430)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.672)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (318)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (327)
 • Iets anders (415)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (147)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.720)
 • Licht (395)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (172)
 • Milieu (756)
 • MVO (113)
 • Natuur (784)
 • Nederland (39)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (234)
 • Vakantie (86)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.646)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (308)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Groene Cirkel Groene Gezonde Stad: Zuid-Hollandse Steden Moeten Groener Worden
 • Sugbsidieregeling Groenere En Gezondere Woonomgeving 2021-2023 In De Provincie Utrecht
 • De Mensenrechtentulp 2021: Shortlist Met 12 Genomineerden Is Bekend
 • The New MOKE: A Fully Electric Car From A Full Electric Brand by MOKE International
 • List of Noteworthy Electric Vehicles in 2022: Release Dates, Range and Prices
 • Smallest Electric Cars In 2022: Vision For The Future Of Transportation by Automative Territory
 • Webinar Wat Betekent De Europese Green Deal Voor Gewasbescherming?
 • 25 Years of a Multi Billion Dollar Maritime City Construction: Sabah Al-Ahmad Sea City In Kuwait
 • Deelslee Elektrisch Deelvervoer In Loppersum: Op Weg Naar Een Fossielvrije Gemeente
 • 50 Jaar Milieubeleid In Nederland: Met Oog Voor De Toekomst by I en W
 • Summit Duurzaamheid In Logistiek: De Rol Van Logistieke Sector In De Circulaire Economie
 • Metropoolregio Amsterdam Kiest Voor Groene, Duurzame Koers: Regio Verduurzamen
 • Windparken Prinses Elisabethzone In België Krijgen Grotere Capaciteit Van 3,5 GW
 • Energiebelasting Gaat Fors Omlaag En Heffingskorting Gaat Omhoog: 150 Miljoen Voor Isolatie
 • BeFrank en Stichting De Noordzee Starten Samenwerking: Afval Op Noordzeestrand Stoppen
 • Aardwarmte Trias Westland Springplank Voor Warmtesysteem Westland (WSW)
 • Dutch Water Week Watersport Event: Allianz Regatta Vanuit Almere
 • Agrifoodmonitor 2021: Duurzaam Voedsel Steeds Belangrijker Voor Nederlanders
 • 70 Nederlandse Startups Op Techbeurs Consumer Electronics Show (CES) In Las Vegas
 • Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022: De Transitie Naar Een Circulaire Economie
 • Links

  Milieunet op..