google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Nationale DenkTank 2009: Energie in Beweging – Energiebesparing door consument is moeilijk

Geschreven op 24-8-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Energie in BewegingDe Nationale DenkTank 2010: Interactie met een Betrokken en Vertrouwende Burger

7 december 2009: Zo, de Nationale DenkTank heeft alles even op een rijtje gezet en samengevat in het rapport Energie in Beweging dat vandaag wordt aangeboden aan minister Jacqueline Cramer, VROM.

De Nationale DenkTank toont aan dat de consument een cruciale rol speelt om de kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing in 2020 te realiseren en het draagvlak voor Kopenhagen te vergroten. De DenkTank beantwoordt in haar rapport daarom de vraag hoe de consument ook echt in staat gesteld kan worden om te besparen.

De DenkTank presenteert een samenhangend pakket van 22 concrete adviezen die energiebesparing en duurzame energieopwekking door de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker maken. Overheid en markt kunnen hiermee samen zorgen voor een versnelling van het besparen door de consument.

Zo moet de informatievoorziening over eigen energieverbruik beter, vergunning- en subsidieprocedures sneller en minder complex, het kennisniveau bij de consumemt over besparende maatregelen in en om het huis omhoog en het aanbod van producten en diensten om energie te besparen verbeterd worden. Moderne communicatiemiddelen moeten worden ingezet om de consument in beweging te krijgen. Daarnaast is een meer sturend optreden van de overheid gewenst. Voorbeelden van concrete adviezen die de Nationale DenkTank aandraagt zijn onder andere.

De Nationale DenkTank lanceert in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en SenterNovem ‘de Visionair’. Dit is een krant voor en door gemeenten met concrete, praktische informatie om de consument aan te zetten tot energiebesparing.

Nationale Denktank 2009De DenkTank introduceert een concept groen loyaliteitsprogramma ‘Greenpoints’, waarbij consumenten beloond worden met spaarpunten voor de aankoop van duurzame producten en diensten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor duurzame cadeaus. Dit is in Canada een bewezen concept en zou in Nederland opgepakt moeten kunnen worden door één van de reeds bestaande loyaliteitsprogramma’s.  Belangrijk is dat commerciële partijen hierbij betrokken worden. Een aantal marktpartijen is hier inmiddels over in gesprek.

Vergroen de NHG. Alleen A en B-label woningen mogen in aanmerking komen voor een financiering onder NHG-voorwaarden. De hypotheekadviseur zal de consument de keuze voorleggen om onder normale voorwaarden of onder de (financieel aantrekkelijker) NHG-voorwaarden te financieren.

Verplicht woningcorporaties om bij hun huurwoningen de totale woonlasten te vermelden en
deze vervolgens uit te splitsen in de kale huurprijs en de geschatte energiekosten. Door de totale woonlast te presenteren krijgen huurders een beter inzicht in de maandelijkse vaste lasten. Huurders worden hierdoor verleid om voor een energiezuinige huurwoning te kiezen, en verhuurders worden gestimuleerd om woningen te isoleren voordat ze die in de verhuur aanbieden.

54 maatregelenDe Nationale DenkTank analyseerde al eerder dat consumenten hun aandeel in de 20% besparingsdoelstelling voor 2020 kunnen halen aan de hand van 54 maatregelen. Deze vergen een investering van in totaal ongeveer 6.400 euro gemiddeld per huishouden maar leveren daarna gemiddeld ruim 1.000 per jaar op.  Ook vond de DenkTank een groot draagvlak voor energiebesparing bij de Nederlandse consument. De Nederlandse consument is ook goed op de hoogte van energiebesparingsmaatregelen. Echter, dit draagvlak en het kennisniveau zijn maar voor een klein deel terug te zien in het energieverbruik, want dat krimpt slechts met 0,01% per jaar. De consument doet dus nog te weinig. Uitgangspunt voor effectieve verandering is een door de DenkTank ontwikkeld model dat laat zien dat de consument geholpen kan worden op het gebied van  ‘weten’, ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘doen’. Een integrale aanpak is vereist op op deze vier aspecten om de consument aan te zetten tot meer besparing en het zelf duurzaam opwekken van energie.

Het eindrapport van de Nationale DenkTank 2009, Energie in Beweging”, kunt u downloaden als PDF 

De Nationale DenkTank7 oktober 2009: De Nationale DenkTank rapporteert: Besparen energie vergt 48 miljard van consumenten en energiebesparing door de consument is moeilijk, maar kan veel opleveren. De kabinetsdoelstelling om twintig procent energie te besparen in 2020 kan alleen worden gehaald als ook consumenten alle zeilen bijzetten en forse energiebesparende maatregelen treffen. Daar staat tegenover dat zij dan jaarlijks bijna 1100 euro zullen besparen op hun energierekening. Om dit te bereiken, is een grote gedragsverandering nodig. Ook vergt het de komende tien jaar een investering door consumenten van in totaal 48 miljard euro, blijkt uit onderzoek van De Nationale DenkTank naar de barrieres en kansen voor consumenten om meer energie te besparen en zelf energie op te wekken.

De Nationale DenkTank, bestaande uit 21 talentvolle studenten en aio’s, heeft de afgelopen vijf weken een brede analyse uitgevoerd van de energieconsument. Deze wordt vandaag gepresenteerd aan minister van Milieu Jacqueline Cramer en aan een gezelschap van experts en betrokkenen. Samen met hen gaat de DenkTank de komende maand op zoek naar concrete oplossingen. Deze worden op 12 december aanstaande aangeboden aan Cramer voordat zij vetrekt naar de klimaattop in Kopenhagen.

De consument speelt een essentiële rol in het bereiken van de nationale milieudoelstellingen, zo constateert de DenkTank. Hoewel verantwoordelijk voor 24% van het energieverbruik, vormt de vraag van de consument de drijvende kracht voor het verder ontwikkelen van de markt voor energiebesparende producten en diensten. Daarnaast is de consument nodig voor draagvlak voor veel van de overheidsmaatregelen. Huishoudens kunnen gemiddeld 1058 euro netto per jaar besparen indien zij alle besparende maatregelen nemen. Daar is een additionele investering van gemiddeld 6.391 euro per huishouden voor nodig. Dit zijn extra kosten bij bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw huis of bij een verbouwing.

Uit een representatief onderzoek van de DenkTank uitgevoerd door bureau Motivaction blijkt een groot draagvlak voor energiebesparing. Toch neemt niet iedere consument evenveel maatregelen. Energiezuinige consumenten zijn vaker vrouw, zijn ouder dan 34 jaar, hebben een inkomen van rond de één tot twee keer modaal en hebben een eigen huis en een eigen auto. Jonge, mannelijke huurders nemen veel minder besparende maatregelen. Stedelingen blijven opvallend achter met energiebesparing. Het gasverbruik is in de stad toegenomen, terwijl die in landelijke gebieden is gedaald. De daling in elekriciteitsgebruik is in de landelijke gebieden drie keer groter. Elektriciteitsbesparing, zo blijkt uit het onderzoek, wordt vooral gedreven door zorgen rond milieu en klimaat. Dit is een groot verschil met warmtevraag waar financiële motieven belangrijker zijn.

De Denktank heeft kansen en belemmeringen voor besparing door consumenten in kaart gebracht op vier verschillende gebieden: warmte, elektriciteit, vervoer en het zelf opwekken van energie in en om het huis. Enkele conclusies:

Consumenten geven hun geld liever uit aan meer gemak en comfort dan aan warmtebesparende maatregelen. Deze zijn vaak onzichtbaar en hebben te lange terugverdientijd om de consument te overtuigen. Een terugverdientijd van meer van 5 tot 7 jaar is voor de meeste consumenten de maximale psychologische grens van wat acceptabel is.

Om elektriciteit te besparen zijn heel veel kleine gedragsveranderingen nodig, die samen ook relatief weinig bijdragen aan de portemonnonee van de consument. Dat maakt gedragverandering moeilijk. En toch blijven eenvoudige besparingsmaatregelen onbenut, zoals de ‘stand-by killer’. Zie ook: Oktober: De Maand van de Energiebesparing!

Het is onduidelijk of er financieel voordeel te behalen is door eigen energieopwekking door bijvoorbeeld zonnecellen of kleine windturbines. De locatie van een woning, het eigenaarschap van de woning (huur of koop) en het type huishouden maken het moeilijk te beslissen welke maatregelen passend zijn voor welke situatie. De markt van aanbieders is daardoor gefragmenteerd en staat nog in de kinderschoenen. De potentiële markt voor decentrale vormen van opwekking bedraagt volgens de berekeningen van de DenkTank echter zo’n 18 miljard in de komende 10 jaar.

Besparing in het persoonsvervoer kan consumenten 53% van hun energiekosten schelen. Echter, de auto is niet weg te denken in de toekomst. Pogingen tot gedragsbeïnvloeding hebben niet gewerkt en zullen ook in de toekomst niet het gewenste effect hebben zonder het versneld invoeren van kilometerheffing. De auto zal daarom zelf zuiniger moeten. De DenkTank ziet een technologische route als meest kansrijk door steeds verdere introductie van steeds zuiniger technologie. Bron: ANP

Geweldig toch? Persoonlijk had ik er nog nooit van gehoord en eerlijk gezegd is mij ook helemaal niets bekend van de aangedragen oplossingen door de DenkTanks uit voorgaande jaren, laat staan dat ik er ooit iets van heb gemerkt in de praktijk. Mooie conclusie ook: het kan, maar het is lastig en het kost wat.

Nou hebben wij er ook weleens over nagedacht, tenslotte is gedragsverandering ons vak en het aanzetten van mensen tot een ander gedrag blijft altijd lastig. We zijn gewoontedieren en dat weet menig dierenliefhebber, die kun je het beste paaien. Dieren dwingen tot ander gedrag werkt eigenlijk nooit en bij mensen is dat net zo. Even een kaartje leggen is toch een stuk leuker.

Wat werkt dan wel? Al die dingen die zich in het verleden allemaal al hebben bewezen. Mooiste en verreweg eenvoudigste regeling was het mooie systeem van de Energiepremie. Voor de consument was er een mooie premie voor energiezuinige apparaten en voor energie besparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. Formulier invullen, bonnetjes erbij, opsturen naar de energieleverancier en het geld stond in no-time op de rekening. Geweldig.

Tegenwoordig is het allemaal een stuk ingewikkelder met regelingen die er soms wel zijn en dan weer niet, regelingen waarvan het geld op is en niet te vergeten de ongelofelijke administratieve romslomp. Daarnaast wordt de Nederlander aan alle kanten aangeboden om de CO2-uitstoot te compenseren met als summum “klimaatneutraal leven” voor luttele euro’s. Tja, dan doe je toch al gauw een heleboel voor het milieu en daar blijft het dan vaak bij. Zie ook: LCD-Televisies steeds onzuiniger !

24 augustus 2009: De Nationale DenkTank 2009 is van start. Eénentwintig ambitieuze, maatschappelijk betrokken en getalenteerde jonge academici buigen zich de komende drie maanden over de vraag hoe en door wie de consument aangezet kan worden om meer energie te besparen en meer te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen.

De DenkTank start met een tweeweekse Zomerschool. Daar ontmoeten de deelnemers specialisten uit bedrijfsleven en overheid, wetenschappers en (oud) politici. Sprekers zijn onder andere de ex- ministers Terlouw en Winsemius en ondernemer en topman van het jaar 2008 Ad van Wijk. Na de Zomerschool gaat de DenkTank drie maanden fulltime aan de slag en zal zijn plannen op 12 december aanbieden aan het kabinet aan de vooravond van de klimaattop in Kopenhagen.

De onderzoeksvraag die dit jaar aan de DenkTank wordt voorgelegd is tot stand gekomen in samenspraak met het ministerie van VROM, de Interdepartementale Directie EnergieTransitie en EnergieNed, de vereniging van energieproducenten, – handelaren en – retailbedrijven in Nederland.

Minister Jacqueline Cramer laat in een reactie weten uit te zien naar de resultaten in december: ‘Eind van het jaar maken we in Kopenhagen internationale klimaatafspraken om onze planeet ook in de toekomst te beschermen. Het is prachtig dat ik voorafgaand aan die klimaattop concrete voorstellen van de Nationale Denktank ontvang om consumenten te bewegen bewuster met energie om te gaan. Van ruim twintig jonge academici die zich drie maanden vastbijten in het energievraagstuk heb ik namenlijk hoge verwachtingen!’

Hans Alders, voorzitter van EnergieNed: ‘Energiebedrijven hebben grote ambities om de energievoorziening duurzamer te maken en betrouwbaar te houden. Het tempo daarvan kan en moet wat ons betreft omhoog. Het is de energiesector er alles aan gelegen om hun klanten effectief te bereiken en aan te zetten tot meer besparing. De consument hebben we hard nodig om die omschakeling snel te maken, maar dat is niet eenvoudig. De DenkTank kan ons helpen nieuwe wegen te vinden om het onze klanten makkelijker te maken energie te besparen.’  

Recent onderzoek toont aan dat de Nederlander klimaatverandering weliswaar als een serieus probleem ziet, maar vooral als een probleem van de volgende generatie. De meerderheid vindt dat de burgers zelf het voortouw moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan en meent tegelijkertijd dat hij of zij zelf al genoeg doet aan milieu en klimaat. Negen van de tien Nederlanders geeft aan al te werken aan minder verbruik van energie (bron: www.21minuten.nl). Dit staat echter in contrast met de cijfers die aantonen dat het particuliere energiegebruik nog steeds toeneemt. Aan de DenkTank  daarom de taak om dé ideeën aan te dragen die de burgers moeten stimuleren om de overstap te maken naar duurzamer gebruik van energie.

Het doel van Stichting de Nationale DenkTank is het stimuleren van innovatie door een multidisciplinair netwerk te creëren van ondernemende en creatieve mensen. De stichting brengt talent bij elkaar met een brede blik en maatschappelijke interesse en stimuleert ze om buiten de bestaande kaders te denken. Het netwerk vormt een brug tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven, en bevordert kruisbestuiving tussen verschillende disciplines.

Ieder jaar wordt een Nationale DenkTank samengesteld, bestaande uit ongeveer twintig excellente masterstudenten, pas-afgestudeerden en promovendi. Zij worden geselecteerd op basis van intellectuele capaciteiten, interpersoonlijke vaardigheden, creativiteit en maatschappelijke interesse. Net als de vorige jaren is een zeer multidisciplinair team samengesteld. De achtergrond van de deelnemers loopt uiteen van Experimentele Natuurkunde tot Internationale Betrekkingen en van Econometrie tot Fiscaal Recht.

De voorgaande DenkTank-edities hebben zich gericht op de zorg voor chronische zieken, problemen in het onderwijs en de ongezonde leefstijl van jongeren. Deze DenkTanks bleken heel vruchtbaar en hebben tal van nieuwe inzichten en acties opgeleverd om deze maatschappelijke problemen aan te pakken. Media en politiek hebben de verschillende DenkTanks dan ook met veel aandacht gevolgd. De onderzoeksvraag die dit jaar aan de DenkTank wordt voorgelegd is tot stand gekomen in samenspraak met de hoofdsponsors: het ministerie van VROM, de Interdepartementale Directie EnergieTransitie, Netbeheer Nederland en EnergieNed, de koepel van samenwerkende Energiebedrijven.

Structureel wordt de DenkTank ondersteund door onder andere de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit, McKinsey & Company, De Baak, YER, De Brauw Blackstone Westbroek, Menzis, Sp!ts en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Bron: ANP

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (706)
 • Agenda (3.419)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (931)
 • Communicatie (380)
 • Cradle to Cradle – Circulair (541)
 • Design (245)
 • Dieren (181)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.477)
 • Educatie (351)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.773)
 • Europa (29)
 • Evenementen (205)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (322)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (121)
 • Hergebruik-Kringloop (337)
 • Iets anders (434)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.744)
 • Licht (399)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (762)
 • MVO (114)
 • Natuur (811)
 • Nederland (43)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (17)
 • Sport (243)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.797)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (314)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Nederlandse Glastuinbouw Slaat Alarm: Energietransitie In Gevaar
 • Nieuwe CAO Met Klimaatbudget Van 2.500 Euro Voor Medewerkers Achmea
 • ShiftLimburg: Nieuw Plat­form Voor Duur­zaam En In­no­va­tief On­der­ne­men In Limburg
 • Gered Gereedschap 40 Jaar: Een Tweede Leven Voor Gered Gereedschap
 • Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed: Willem de Zwijgerschool In Den Haag
 • Five Inventions And Technologies That Will Change The World by Innovative Techs
 • The CityTree: Improve Air Quality With Moss by Green City Solutions
 • Rotterdam Is Groener Geworden: Voorbeelden Van Nieuw Groen In Rotterdam
 • The Powerpod Small Scale Windturbine: Safe, Innovative Wind Energy by Halcium
 • Project Roboat: An Autonomous Robotic Electric Boat Transportation System For Amsterdam
 • The WindTree With Biomorphic Aeroleafs: by New World Wind
 • Anders Werken, Anders Reizen En Anders Inkopen by Ministerie Van Binnenlandse Zaken (BZK)
 • IKEA Plaatst 1.584 Zonnepanelen Op Carports IKEA Eindhoven Son en Breugel
 • Hydrohub Gigawatt Scale Electrolyser: 1 GW Industriële Groene Waterstof Fabriek by ISPT
 • De Elektrische Bugatti Step by Bugatti En Bytech International
 • Europese Unie Heeft Doelstelling Van 20% Groene Stroom Voor 2020 Ruim Behaald
 • Boost je Buurt Challenge 2022 Voor Impact Ondernemers In Amsterdam
 • 2022: Het Jaar Van De Tijger by WNF
 • Zeeuwind Innovatie Challenge 2022: Iedereen Kan Meedoen Aan Energietransitie by Zeeuwind En Dockwize
 • Animatie Slimmer Laden: Vervolg Leven Van De Wind, Rijden Op De Zon! by ElaadNL
 • Links

  Milieunet op..