google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Metropoolregio Amsterdam Werkt Aan Duurzaamheid: Nieuwe Website MRA Duurzaam

Geschreven op 14-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle - Circulair, Duurzaam, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

22 oktober 2021: De bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam hebben tijdens de Duurzaamheid Top 2021 concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen.

Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

“Ik ben trots op waar we nu staan”, luidde de openingszin van gedeputeerde Cora Smelik tijdens de Duurzaamheid top 2021 op 15 oktober in het WTC Almere. “Tijdens onze eerste top, twee jaar geleden, werden we het vooral eens over intentieverklaringen. Inmiddels heeft er verdieping en verbreding plaatsgevonden, met name richting onderwijs en bedrijfsleven. Wel is het nog steeds een uitdaging om de kleinere MRA-gemeenten die worstelen met capaciteitsgebrek te laten aansluiten. We willen hen hierbij helpen. De regio speelt een grote rol binnen deze transities, daarvoor moeten alle gemeenten goed geëquipeerd zijn. Ik hoop dat we nu gaan doorpakken.”

Prof. Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het gezicht van de jaarlijkse Economische Verkenningen van de MRA. In zijn keynotespeech waarschuwde hij de bestuurders dat er veel werk aan de winkel is. Hij onderstreepte daarbij de wens om duurzaam uit de crisis te komen, maar constateerde ook dat de neiging om terug te vallen op oude patronen daarvoor een bedreiging vormt.

De Groot moedigde de MRA-bestuurders aan de mouwen op te stropen. In dat verband wees hij op de topdrukte op Schiphol, juist op de dag van de Duurzaamheid Top. “Alle voornemens om duurzaam uit de crisis te komen lijken alweer te verdampen.”

Volgens De Groot heeft de MRA een Barbapapa nodig om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die de grootste economische regio van het land wacht. “Dan bedoel ik iemand die flexibel, zorgzaam, verbindend en visionair is en leider durft te zijn. Al die eigenschappen komen allemaal samen in deze figuur, mijn jeugdheld. U zet vandaag een betekenisvolle stap, zeker, maar er zal veel meer nodig zijn.”

De hoogleraar benadrukte het belang om te investeren in scholing en draagvlak, zeker met het oog op het meenemen van jongere generaties in deze transitie. “Dit vraagt om persistent beleid.” Dat is volgens hem geen sinecure. “ Het milieubeleid van de afgelopen decennia kenmerkt zich door twee stappen vooruit en eentje achteruit. Linksom of rechtsom betekent dit dat we toe moeten naar de vervuiler betaalt.” Hij riep in dit verband op om door te pakken “Er is geen tijd te verliezen. Deze top is prima getimed om de eerste betekenisvolle stappen te zetten. Invulling geven aan het thema brede welvaart is daarbij een must.” Zijn slotzinnen vergen de komende tijd ongetwijfeld ook aandacht. “Ik zie dat de gemiddelde leeftijd in de zaal best hoog is. Jongeren moeten echt een plek krijgen in de uitdaging waar we voor staan. Je krijgt een andere dynamiek wanneer je hen laat meedenken.”

Zie ook: MRA Green Deal Textiel

21 oktober 2021: De MRA Green Deal Houtbouw is een feit. Dit betekent dat de regio de mouwen opstroopt om vanaf 2025 minimaal 20% van alle nieuwbouw met hout of biobased materialen uit te voeren.

Wethouder Thijs Kroese van Purmerend, samen met zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck trekker van de Green Deal Houtbouw, had maar een paar woorden nodig om de urgentie van de Green Deal te schetsen. “Maar liefst 40% van de grondstoffen van de aarde gebruiken we voor de bouw en voor de CO2-uitstoot geldt hetzelfde. Dat is het belang!” Marieke van Doorninck gaf op haar beurt aan dat de uitdaging waar de MRA voor staat zo min mogelijk verplichtend zal worden opgelegd. “Wij willen niet voorschrijven wat moet, maar tenders uitzetten. Daar komen ontwikkelaars op af met mooie voorstellen weten we inmiddels.” Wel dient de MRA af te rekenen met de vele mythes waarom bouwen met hout niet zou kunnen. Dat er bijvoorbeeld een tekort aan hout is. “Dat is niet zo en bovendien is bomen planten sowieso goed, want dan wordt onze omgeving groener.

29 september 2021: Op 15 oktober vindt in Almere de Duurzaamheid Top 2021 van de Metropoolregio Amsterdam plaats. Er zijn tal van inspirerende sprekers, waaronder prof. dr. Henri de Groot en voormalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven, sinds kort Vice President en Directeur Europa voor het World Resources Institute. De top is voor bestuurders en genodigden live bij te wonen en ambtenaren kunnen online aansluiten.

Tijdens de Duurzaamheid Top maken de MRA-bestuurders afspraken over drie Green Deals: circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. Ook staan twee afspraken geagendeerd die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie, over niet-herbruikbaar plastic en circulair inkopen door MRA-overheden.

14 januari 2019: De 33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig.

Op de nieuwe website MRA Duurzaam leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden in de MRA willen met elkaar samenwerken in de omslag naar een circulaire economie. Want zo kunnen zij echt betekenis hebben bij die omslag in de regio. Bijvoorbeeld door circulair in te kopen, door belemmeringen voor ondernemers weg te nemen en door een goede lange termijn circulaire beleidsvisie neer te zetten, waar ondernemers op kunnen investeren.

Op verzoek van diverse bestuurders op het thema Duurzaamheid binnen de MRA is een ontwikkelvisie Circulaire Economie gemaakt voor de overheden in de regio. Kern van die aanpak is de samenwerking op zes grondstofstromen, het maken van een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap, het werken aan belemmerende wet- en regelgeving en monitoring.

De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben. De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Zie ook: Circular Commitment Event #2 in de Metropoolregio Amsterdam – Amsterdam Wint World Smart City Award Voor Circulaire Economie – Amsterdam Circulair: Een Visie en Routekaart Voor de Stad en Regio – Paviljoen Circl aan de Zuidas in Amsterdam: Circulair Bouwen by ABN AMRO

Green Deal Warmtenet Metropoolregio Amsterdam voor Verduurzamen Woningen – Warmtenet IJmond in Ontwikkeling: Duurzame Warmte Voor Regio IJmond – Geen Gasaansluiting Meer In Nieuwbouwwoningen In MetropoolRegio Amsterdam – NZKG Jaarcongres: Energietransitie Welke Kansen Kunnen Wij Benutten? – Industrie in Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) Wil CO2-Uitstoot Halveren in 2030 – Ontwikkelstrategie brengt stappen naar energieneutraal NZKG in beeld –  Steeds meer zwembaden in Amsterdam met warm water van afval: Het Noorderparkpad wordt het paradepaardje – Ruim 80 Organisaties Tekenen Green Deal Convenant Houtbouw MRA – Metropoolregio Amsterdam Kiest Voor Groene, Duurzame Koers: Regio Verduurzamen

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  22 oktober 2021 om 21:38 | Permalink

  Ruim 80 Organisaties Tekenen Green Deal Convenant Houtbouw MRA

  In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw waar op 21 oktober 2021 in meer dan 80 organisaties hun handtekening onder hebben gezet.

  Vanaf 2025 is 20 procent van de MRA-woningproductie van hout en andere biobased materialen, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks ca. 220.000 ton CO2 uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof op.

  Het Green Deal convenant Houtbouw is opgesteld door een intensieve triple helix samenwerking. Samen met overheden, marktpartijen (van startups tot de grote bedrijven) en kennisinstellingen is er gekomen tot een flinke lijst met afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. Het gezamenlijke gestelde doel vergt flinke inspanningen van alle partijen op talloze gebieden: van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen bereikt worden door voortdurende samenwerking. Dit betekent elkaar blijven opzoeken. Partijen willen met de Green Deal convenant Houtbouw gebruiken maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds in open source en zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

  Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Natuurlijk werken partijen ook actief samen aan kennisdelen. Daarnaast bekijken partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden.

  Het convenant is officieel getekend en daarmee kunnen de partijen werken aan de 20 procent circulaire houtbouw. De komende jaren zetten zij deze intensieve triple helix samenwerking door. Zo hebben gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties getekend. Dit zijn de volgende partijen:

  Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Purmerend, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Beemster, Provincie Flevoland, Het Rijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, HBB Groep, Waterland Real Estate, NEPROM, VORM, AM, Synchroon, Fakton, BPD, Boelens de Gruyter, Bart de Jong Projectontwikkelaar, Heutink Groep, Heijmans, Koopmans Bouwgroep, De Groot Vroomshoop, BAM Wonen, Daiwa House, De Nijs, Dura Vermeer, Parteon, Wooncompagnie, Ymere, Timpaan, Goedestede, Intermaris, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, De Alliantie, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ROC van Amsterdam-Flevoland, Stichting Techlands, TU Delft, Boom Builds, Centrum Hout, Lister Buildings, Derix, Finch Buildings, Ursem, Stichting WikiHouse NL, SustainerHomes, Noordereng Groep, Staatsbosbeheer, Startblock, Holland Houtland, Lingotto, LEVS Architecten, Common Affairs, Olaf Gipser Architects, Orga Architect, Ssse|OvO associates architects, JoustraReid architecten bv, Dam en Partners Architecten, DP6, M3H, Mecanoo, Dok architecten, VMX Architects, Lab03, Natrufied Architecture, Team V, Superuse Studios, Vesteda, Syntrus Achmea, Home.Earth, Bouwinvest, Rabobank, ABN AMRO, Arup en Sweco.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (702)
 • Agenda (3.390)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (913)
 • Communicatie (378)
 • Cradle to Cradle – Circulair (535)
 • Design (244)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.463)
 • Educatie (351)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.739)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (320)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (121)
 • Hergebruik-Kringloop (332)
 • Iets anders (423)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (150)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.735)
 • Licht (397)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (175)
 • Milieu (760)
 • MVO (114)
 • Natuur (799)
 • Nederland (42)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (130)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (17)
 • Sport (240)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.742)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • The Making of Reishi Fine Mycelium: Mushroom Based Leather by MycoWorks
 • The Mystery Of Siberia’s Exploding Craters At Yamal Peninsula by BBC REEL
 • Subsidie Uitstootvrij Bouwmaterieel: Kabinet Wil Meer Schone Meer Schone Machines In De Bouw
 • Wat Mensen Beweegt: Onderzoekproject Duurzame Mobiliteit In Johan Cruijff ArenA Gebied
 • De Elektrische Luxe Off-Road Mercedes: Project Maybach Coupé by Mercedes-Benz – Virgil Abloh
 • Wereldwijde Groei Hernieuwbare Energie Breekt Alle Records: 290 GW Renewables In 2021 by IEA
 • GAME OVER! End Of The Great Pacific Garbage Patch by Innovative Techs
 • Dit Jaar Al Evenveel Schone, Duurzame Energie Opgewekt Als In 2020 by Energieopwek
 • Uitwerking Van Brede Welvaart Voor De Monitoring En Evaluatie Man mobiliteitsbeleid by KiM
 • RDM-Subsidieregeling: Ministerie EZK Investeert 52,9 Miljoen Euro In Maritieme R&D
 • CO2-Uitstoot Door Biomassa Blijft Toenemen by CBS
 • Bijna 100.000 Huishoudens In De Provincie Utrecht Hebben Zonnepanelen Op Het Dak
 • De Elektrische BMW i7: De Elektrische Variant Van De Nieuwe 7-Serie by BMW
 • De Eerste Elektrische Dodge Komt Er Aan In 2024 by Stellantis
 • Elektrische Deelauto’s In Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam by GO Sharing
 • Container Terminal Utrecht (CTU) Test Elektrische, Stille Waterstof Terminal Trekker by Terberg
 • Zeventien Elektrische Volvo FH Trucks Voor CTU by Theo Pouw En Volvo Trucks
 • Onyx Power Kolencentrale In Rotterdam Gaat Definitief Sluiten
 • De Horecava Innovation Award 2022: Karel De Vos Duurzaamheid Award 2022
 • Solar@Sea II: TNO Onderzoekt Potentieel Flexibel Zonnepark Op Zee
 • Links

  Milieunet op..