google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Essent-RWE Kolen Biomassa Energiecentrale in de Eemshaven: Antwoorden by Essent

Geschreven op 10-10-2010 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

stkc-eemshaven25 september 2019: Energiebedrijf RWE start deze week voor het eerst met de bijstook van biomassa in de kolengestookte Eemshavencentrale.

Woensdag 18 september arriveerde het eerste schip vanuit Estland met gedroogde geperste houtkorrels.

RWE gaat de installatie stap voor stap testen en verwachten over 2 weken al 15% biomassa te kunnen bijstoken.

Het kabinet heeft vanwege de klimaatdoelstellingen besloten dat vanaf 2030 geen kolen meer mogen worden gestookt voor de energievoorziening. Sluiten of ombouwen is dus het devies. Anders dan branchegenoot Uniper, dat geen heil ziet in biomassa bijstoken in zijn kolencentrale op de Maasvlakte, ziet RWE er wél veel toekomst in. Het energiebedrijf stookt al biomassa bij in Geertruidenberg en gaat dat nu ook doen in de Eemshavencentrale. Er is nu een vergunning voor de bijstook van 15% biomassa, maar uiteindelijk wil RWE overgaan op 100% biomassa.

Het gebruik van biomassa is controversieel. De Europese Commissie beschouwt biomassa als hernieuwbare energie, omdat de uitstoot bij verbranding wordt opgenomen door de aangroei van de geoogste biomassa. Daarmee wordt het gezien als klimaatneutraal. Natuurorganisaties en een aantal wetenschappers zijn fel gekant tegen het verbranden van hout voor het klimaat. Het is volgens hen niet klimaatneutraal en levert op korte termijn meer CO2-uitstoot op dan bomen kunnen opnemen, omdat ze pas na een tijd weer zijn volgroeid. Voor de biomassa van RWE worden geen bomen gekapt, maar reststromen gebruikt uit de bosbouw voor hout voor meubels en de bouw, aldus RWE.

Zie ook: Biomassa Voor Energieproductie Bestaat In Nederland Vrijwel Volledig Uit Reststromen by PBE

10 oktober 2010: Essent en RWE bouwen een energiecentrale in de Eemshaven. Deze hypermoderne centrale, die op poederkool en biomassa draait, moet in 2013 gereed zijn.

Zie ook: Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger

De centrale, kan dan twee miljoen huishoudens in Nederland voorzien van betrouwbare stroom. Ook wordt de centrale gereed gemaakt om in de toekomst CO2 af te vangen. RWE, het moederbedrijf van Essent, doet internationaal op grote schaal onderzoek naar deze technieken. De centrale zal 1600 megawatt (MW) schone en verantwoorde elektriciteit leveren. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit vermalen steenkool en biomassa. De hypermoderne technieken zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de emissies en daarmee ook voor een veel lagere belasting van de omgeving. Omdat de steenkool eerst wordt vermalen tot poeder, verbrandt het volledig en blijven er minder reststoffen over. Alle rookgassen die wel overblijven worden gefilterd en gereinigd. Hierdoor komen er veel minder stoffen in de lucht dan bij oude kolencentrales. De emissies blijven onder de wettelijke normen.

Naast poederkool wordt een substantieel percentage biomassa bijgestookt dat bestaat uit o.a (afval)hout, houtsnippers en papierpulp. De biomassa zorgt voor een vermindering van de CO2 uitstoot en draagt bij aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. De centrale zal het hoogste rendement tot nu kennen, namelijk 46%. De huidige centrales in Nederland hebben een gemiddeld rendement van 36%. Een hoger rendement betekent ook minder CO2 uitstoot, spaart brandstof en geeft minder reststoffen. Bron: Essent

Greenpeace is een actie gestart tegen de bouw van energiecentrales in de Eemshaven in Groningen. Naar aanleiding van deze actie ontvangt Essent mails van mensen die hun bezorgdheid over de bouw van deze centrales uitspreken. Essent begrijpt die bezorgdheid en waardeert die betrokkenheid, maar is van mening dat die zorg niet terecht is.

Dus komt ook Essent met wat antwoorden op vragen. Die nemen we net zoals de antwoorden van Nuon op gestelde vragen, graag even met u door.

1. De centrale die wij aan de Eemshaven bouwen is namelijk een zeer moderne en efficiënte centrale. Hij behoort daarmee tot een ‘nieuwe generatie centrales’ die vele malen schoner produceren dan de conventionele centrales.

Zo, dat klinkt mooi en is ongetwijfeld waar. Geldt eigenlijk wel voor alles wat nieuw wordt neergezet. Dat is altijd efficiënter en beter voor het milieu dan wat er vroeger werd neergezet. Ik hoor Essent niet zegegn: door de bouw van deze vervuilende centrale gaan wwe een nog vuilere centrale sluiten. Dat zou nog een beetje milieuwinst opleveren. De uitleg is dus waar maar gaat voorbij aan het feit dat we helemaal geen nieuwe kolencentrales nodig hbben. Kan dus een streep door.

2. Deze centrale – met een vermogen van 1600 megawatt – zal het hoogst haalbare rendement halen dat we tot nu kennen, namelijk 46%. De huidige centrales in Nederland hebben een gemiddeld rendement van 36%. Een hoger rendement betekent ook minder CO2 uitstoot, spaart brandstof en geeft minder reststoffen. Dat past ook in de ambitie van de overheid om te komen tot vernieuwing en verbetering van het Nederlandse productiepark.

Wow, daar ben ik bijna helemaal stil van. Een iets rendement. Nou echt super geweldig, maar niet heus. De overheid heeft helemaal geen ambitie tot vernieuwing en verbetering van het Nederlandse productiepark. De overheid heeft wel de ambitie om te komen to meer duurzame energieopwekking en daar hoort de Essent-RWE kolencentrale niet bij. Kan dus een streep door.

3. Deze centrale zal onder andere gaan draaien op (vermalen) steenkool, maar een substantieel deel van de brandstof zal biomassa worden. Bijstook van biomassa is een speerpunt in ons beleid om meer duurzame energie (Groene Stroom) op te wekken. We doen dat omdat daarmee de uitstoot van CO2 krachtig wordt teruggedrongen. Bovendien sparen we zo fossiele brandstoffen uit.

Tja, daar kunnen we kort over zijn. Essent zegt het zelf al. Deze centrale zal gaan draaien op steenkool. Of dat nou vermalen steenkool is, gewone steenkool of biosteenkool. Het blijft steenkool. Niet duurzaam, dus een verkeerde insteek. Slecht voor het klimaat. Dat Essent biomassa meestookt is bekend, dat is de groene saus over de inktzwarte energie. Dit argument kan dus ook weg.

4. Toepassing van hypermoderne technieken zorgen voor een forse vermindering van CO2 uitstoot in de nieuwe centrale aan de Eemshaven. Omdat de steenkool eerst wordt vermalen tot poeder, verbrandt het volledig en blijven er minder reststoffen over. Alle rookgassen die wel overblijven worden gefilterd en gereinigd. Hierdoor komen er veel minder stoffen in de lucht dan bij oude kolencentrales. De emissies (uitstoot van schadelijke stoffen) blijven onder de wettelijke normen.

Klinkt leuk, maar stelt weinig voor. Nog steeds veel CO2-uitstoot. Ongewenst, onnodig en niet duurzaam. Weg ermee. dat emissie onder de wettelijke norm blijven, is logisch. Als dat niet zo zou zijn, zou deze centrale niet mogen functioneren. Een non-argument.

5. Essent heeft zich gecommitteerd aan de nationale duurzaamheids-doelstellingen. Wij nemen de daaruit voortvloeiende verantwoording serieus. Een deel van onze medewerkers werkt voortdurend aan nieuwe technieken voor duurzame energieopwekking. Zolang de vraag naar energie nog steeds groeit en die behoefte niet te dekken is met uitsluitend duurzame opwekkingsmethoden, moeten we gebruik maken van conventionele technieken, zoals kolencentrales. Maar daarbij streven we naar een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Terwijl ondertussen de zoektocht naar duurzame totaaloplossingen onvermoeibaar doorgaat.

Ach wat klinkt dat mooi, maar ook best wel zielig. De zoektocht naar duurzame oplossingen wordt onvermoeibaar doorgezet door Essent. Nou met die zoektocht kan ik Essent wel even helpen. De duurzame energieoplossingen zijn  al lang bekend. Kwestie van kiezen voor duurzaam en wellicht net iets minder winst. Dat kolencentrales nog steeds meer winst opleveren komt vooral omdat alle milieuschade niet in rekening wordt gebracht. Zou dat wel gebeuren dan is het vrij simpel: duurzame energieopwekking is gewoon goedkoper, levert meer winst op en is uiteraard een stuk beter voor het klimaat.

Zolang de vraag naar energie nog steeds stijgt is onzin. Nederland is al exporteur van energie. Dat die behoefte niet te dekken is met duurzame energieoplossingen komt vooral omdat Essent en veel collega energieproduceten inzetten op conventionele technieken en niet 100% kiezen voor echt duurzame energie opwekking.

Tags:

15 Reacties

 1. henk Veenstra zegt:

  10 oktober 2010 om 09:30 | Permalink

  Het excuus voor de bouw van deze centrale is, dat deze “Capture Ready” zal worden gebouwd. Ook bij de technische mogelijkheid om het afval- en broeikasgas CO2 af te vangen kost dat een sloot geld en energie: voor CCS van 3 centrales is de bouw van een veoerde nodig.
  Bij de mogelijkheid alleen is er nog geen gram CO2 opgeslagen. Daarvoor moet bijzonder kostbare infrastructuur worden aangelegd. Er zijn duurbetaalde technici nodig en: er moet een snoer lege aardgasvelden ter beschikking zijn. En dat zal niet lukken.
  De belastingbetaler betaalt het gelach van de buitenlandse energiebedrijven.

 2. Erik van Erne zegt:

  12 oktober 2010 om 20:05 | Permalink

  Reacties Nuon en Essent op onthullende filmpjes

  Kolencentrales niet zo vies?
  Essent beweert in haar persbericht dat haar centrale schoon is, omdat het een moderne kolencentrale is.

  Modern, wie weet, maar de grootte van de centrale en de recorduitstoot die ermee gepaard gaat maakt het de grootste en meest vervuilende kolencentrale van Nederland. De centrale zal net zoveel CO2 gaan uitstoten als 2,5 miljoen auto’s.

  Essent zegt dat Greenpeace van harte welkom is om te praten. Die uitnodiging grijpt Greenpeace met beide handen aan áls we het gesprek breder kunnen voeren. Als we ook over andere opties dan een kolencentrale kunnen spreken. Want een kolencentrale schoon maken, dat gelooft Essent zelf toch ook niet?

 3. henk Veenstra zegt:

  12 oktober 2010 om 20:18 | Permalink

  Het rendement van een kolencentrale daalt met 25% bij CO2- afvang en -transport. Het gaat natuurlijk niet aan dat een BUITENLANDS energiebedrijf (RWE) met een bedrijfswinst gaat strijken en de Nederlandse consument/belastingbetaler laat opdraaien voor de kosten middels een hogere energie-nota en hogere belastingen/minder voorzieningen vanwege de douceurtjes van rijks- en europese subsidies.
  Ook wordt de consument gepakt met een opslag op de energierekening ivm de ontwikkeling van duurzame opwekkingstechnieken, maar: uit zo’n pot zal zelfs de opslag van het afvalgas CO2 worden bekostigd.

 4. Erik van Erne zegt:

  28 oktober 2010 om 17:24 | Permalink

  Essent bouwt illegaal een koelwaterinstallatie in de Waddenzee.

  Het energiebedrijf Essent heeft geen vergunning voor de installatie, bedoeld voor de kolencentrale die Essent bouwt in de Eemshaven. Greenpeace vraagt vanochtend de rechtbank Groningen om ervoor te zorgen dat Essent de bouw onmiddellijk staakt.

  Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: “De Waddenzee is een kwetsbaar en daarom beschermd natuurgebied. Sinds 2006 geldt hier een bouwstop. Toch bouwt Essent hier, zonder vergunning, een enorme koelwaterinstallatie. Wij willen dat deze bouwwerkzaamheden onmiddellijk worden stilgelegd.”

  Door de bouw verdwijnt ten minste 3,1 hectare beschermd natuurgebied. Via het koelwatersysteem wil Essent dagelijks miljoenen liters warm water in de Waddenzee lozen. Dat zal een grote negatieve impact hebben op de waterhuishouding. Op 8 september wees Greenpeace de gemeente Eemsmond op de overtreding van Essent. Het handhavingsverzoek werd door de gemeente afgewezen. Zowel de gemeente als Essent stelt dat de aanleg van de koelwaterinstallatie niet als ‘bouwwerkzaamheid’ kan worden aangemerkt. Schipper: “Dit lijkt verdacht veel op een juridisch woordspelletje om toch te kunnen bouwen in de kwetsbare Waddenzee. Wie hier in de Eemshaven komt kijken, ziet Essent aan het werk met gigantische pijpen en metershoge damwanden. Dat hier wordt gebouwd, staat buiten kijf.”

  De bouw van deze koelwaterinstallatie in de Waddenzee veroorzaakt slechts een van de vele schadelijke effecten van de kolencentrale van Essent. Eenmaal in bedrijf stoot de centrale evenveel CO2 uit als 2,5 miljoen auto’s per jaar en is daarmee een enorme klimaatvervuiler. Bovendien zorgt uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals koper, kwik en fijnstof voor aantasting van het Waddengebied. Bron: Greenpeace

  Zie ook: Essent Kan het Goed Verkopen, Maar Hoe Milieubewust is Essent Eigenlijk?

 5. Jan zegt:

  25 november 2010 om 19:15 | Permalink

  Ik sta open voor de actie van Greenpeace tegen de kolencentrales maar wil eerst graag wat meer onderbouwing van facts en figures zien. Welke wetenschappelijke bronnen geven daar duidelijkheid over? Je kunt van alles roepen (knappe commercial hoor) maar geef me een goede controleerbare onderbouwing.

  Jan

 6. henk Veenstra zegt:

  25 november 2010 om 19:36 | Permalink

  Ook in de DUURZAAMHEIDSSECTOR is lang niet alles bio-logische koek en ei.
  Wat zeg je hiervan?

  De MAX-Green electriciteitcentrale van Electrabel in Belgïe zal vanaf 2011 niet alleen meer dan een miljoen Megawatt/uur stroom leveren, maar ook de meeste emissierechten opslokken. En dát is een rem op de ontwikkeling van ECHT schone energie-opwekkingstechnieken. Voor de centrale worden geperst houtzaagsel geïmporteerd uit Canada. Per schip, brandstofslurpende en CO2-uitbrakend. Ook de verbranding van de pellets verontreinigt het milieu.

  Is de NUON-centrale zoveel milieuvriendelijker?

 7. student zegt:

  8 december 2010 om 11:37 | Permalink

  Ik kwam toevallig op deze website terecht, omdat mijn afstudeeropdracht de verbranding van biomassa betreft.
  Tot mijn spijt lees ik hier de mening van gefrustreerde zielen die helaas niet de technische achtergrond hebben om met duidelijke argumentatie op tafel te komen.

  De technologische mogelijkheden voor energie-opwekking die in deze nieuwe centrale worden toegepast zijn uitermate efficient en op de toekomst gericht, m.b.t. biomassa en CO2-afvang.
  De efficientie gaat volgens u met 10% omhoog. Echter een basisschoolleerling kan u voorrekenen dat dit percentage ((46-36)/36)*100% = 27.8% is.

 8. Erik van Erne zegt:

  8 december 2010 om 12:10 | Permalink

  @student
  Dank, weet niet exact wie er gefrustreerd is en waar u dat zo snel uit kunt opmaken. Best mooi dat er uitermate efficiënte technieken worden toegepast, maar daar gaat het niet om.

  Nog steeds is er sprake van CO2-uitstoot en daar gaat het dus wel om. Afvangen en opslaan is toekomst en ook dan zal niet alle CO2 worden afgevangen. Gewoon dom dus om vervuilende centrales neer te zetten. Beter inzetten op echt duurzame energie.

  Dank voor uw berekening.

 9. student zegt:

  8 december 2010 om 14:10 | Permalink

  Fijn dat mijn reactie gewaardeerd wordt.

  Echter CO2 heeft niets met vervuiling te maken. CO2 is namelijk geen gif. Als je hebt opgelet op de biologieles dan had je moeten weten dat elk mens CO2 uitademt. De vervuiling waar u het over heeft, wordt netjes uit de verbrandingsgassen gefilterd. De uitstoot van schadelijke NOx en UHC wordt hiermee geminimaliseerd.

  In de huidige kolencentrales wordt al biomassa verbrand, echter hier zijn modificaties voor nodig, welke al wel in deze centrale zijn ingebouwd. Er wordt wel degelijk aan duurzame energie gedacht.

 10. henk Veenstra zegt:

  8 december 2010 om 14:50 | Permalink

  Het afvalgas CO2 zal MISSCHIEN worden afgevangen. De nieuwe centrales moeten “capture ready”zijn. Een aanmerkelijk volume kooldioxide komt nog decennialang in de atmosfeer. Het afvangen gaat niet met het handje. Het kost onbehoorlijk veel energie en het is een chemisch proces, waarna er een vervuiilende hulpstof vrijkomt.
  In deze hoge concentratie is CO2 dodelijk bij een calamiteit. ook is Co2 wel degelijk giftig.
  Zie maar op het Vkblog ONderLINERS-Nederland.

 11. Erik van Erne zegt:

  8 december 2010 om 15:55 | Permalink

  @student
  U heeft nog veel te leren. CO2 is inderdaad geen giftig gas in lage concentraties. In hoge concentraties is het echter dodelijk.

  Hoge concentraties CO2 in de atmosfeer leveren ook wat problemen op. Verschillende effecten versterken elkaar en de klimaatveranderingen gaan razendsnel.

  Beste optie: geen CO2 uitstoot, dus windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte en geen gas-, kolen-, biomassa- en kernenergie

 12. student zegt:

  9 december 2010 om 10:30 | Permalink

  Ik raad u allen aan toch wat meer de boeken in te duiken.

  Elk gas is in hoge concentratie dodelijk. Uitzondering daarop is zuurstof. Zeer lage concentraties zuurstof zijn namelijk dodelijk. Dus het is niet de CO2 die gevaarlijk is.

  Daarnaast zijn er tegenwoordige roterende deeltjesscheiders beschikbaar die alleen gebruik maken van fysische processen om CO2 uit de rookgassen te scheiden. Hierbij spelen chemische reacties geen enkele rol.

  Daarnaast is hier sprake van marktwerking. Als men geen elektriciteit zou gebruiken zou er ook geen CO2 vrijkomen. De oplossing zou dus zijn dat iedereen zelf bespaart op de energierekening. Dan zal deze energiecentrale niets te doen hebben en dus ook geen CO2 uitstoten.

 13. Erik van Erne zegt:

  9 december 2010 om 10:44 | Permalink

  @student
  Dank voor uw advies. Ik heb er niet voor gestudeerd. Mijn vak is communicatie.

  Goed voorstel: iedereen zou inderdaad heel veel moeten doen aan het verminderen van het energieverbruik. Dat betekent helaas niet dat dze vervuilende centrale niets te doen zal hebben. De energieopwekking met bijbehorende CO2-uitstoot gaat gewoon door. Energie wordt namenlijk geexporteerd.

  Voor uw info: er wordt nu al meer energie in ons land opgewekt dan we zelf verbruiken. Die situatie wordt alleen maar versterkt.

 14. @jansens zegt:

  18 december 2010 om 23:24 | Permalink

  Weg met die zooi van RWE ESSENT

 15. Anne zegt:

  11 december 2013 om 18:15 | Permalink

  Is de bouw al klaar?

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..