google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De CramerCriteria Werken Nog Niet: Doelstelling Biobrandstof Omlaag

Geschreven op 14-10-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

biobrandstof-geen-goed-idee.jpg8 november 2010: Europese bio-energieplannen rampzalig voor mens en milieu. Een Europese richtlijn om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren, kan leiden tot de verwoesting van duizenden vierkante kilometers regenwoud en de extra uitstoot van miljoenen tonnen CO2. De plannen werken zelfs averechts.

Dit blijkt uit een groots opgezette studie naar de effecten van biobrandstoffen die vandaag wordt gepresenteerd. De richtlijn is juist bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen door het Europese verkeer te verminderen. Greenpeace roept samen met een brede coalitie van Europese NGO’s, de Europese Unie op om de regelgeving voor biobrandstoffen aan te passen.

Zie ook: Biobrandstoffen zijn meestal niet duurzaam: Rapportage Duurzaamheid Biobrandstoffen 2010 by Nea

In 2020 moet 10 procent van alle benzine en diesel zijn vervangen door alternatieven als biobrandstoffen of auto’s op groene stroom. Nederland en andere Europese landen willen biobrandstoffen op basis van voedselgewassen als vervanging gebruiken. Daardoor ontstaat een grotere vraag naar koolzaad, palmolie, soja en tarwe. En er is dan tot 69 duizend km2 extra nodig voor plantages en landbouwgrond. Het omzetten van natuurgebieden in landbouwgrond leidt ertoe dat de CO2 vrijkomt die nu zit opgeslagen in de vegetatie en bodem. Het gaat om zeer grote hoeveelheden CO2. Voor Europa zou het gelijk staan aan tussen de 12 en 26 miljoen extra auto’s op de weg.

‘Op dit moment stimuleert de regering dat we biobrandstoffen gaan tanken die méér in plaats van minder CO2 uitstoten dan gewone benzine en diesel. Dat is het paard achter de wagen spannen’, zegt Michiel van Geelen, campageleider bossen bij Greenpeace. ‘Nederland en de EU moeten inzetten op klimaatvriendelijke alternatieven die niet leiden tot ontbossing en vernietiging van natuur.’ De behoefte aan nieuwe landbouwgrond vormt ook een bedreiging voor de lokale bevolking van landen waar de plantages worden aangelegd. Zij zijn van de grond afhankelijk voor hun levensonderhoud. Bron: Greenpeace

14-10-2008: De regering heeft vrijdag 10 oktober 2008 ingestemd met het voorstel van minister Jacqueline Cramer van VROM om de biobrandstoffendoelstellingen voor 2009 en 2010 aan te passen. Mooi, een goed besluit om de doelstelling naar beneden bij te stellen. Zolang er nog geen biobrandstoffen zijn die wel voldoen aan de CramerCriteria is het beter om de lat voor de verandering eens wat lager te leggen. Zie ook: Landgebruik meenemen bij beoordeling biobrandstoffen en Huidige biobrandstoffen nog niet beter voor klimaat

De biobrandstoffendoelstelling voor 2009 wordt naar beneden bijgesteld van een bijmeningspercentage van biobrandstof van 4,5 naar 3,75 procent. De doelstelling voor 2010 gaat van 5,75 naar 4 procent.   Belangrijkste reden voor deze bijstelling zijn volgens de ministerraad de zorgen over de effectiviteit en duurzaamheid van de biobrandstoffen. Daarbij speelt bijvoorbeeld de concurrentie met voedsel een rol. Zie ook: USA gaat voedselhulp drastisch verminderen !

Verder is de beslissing om het bijmeningspercentage naar beneden bij te stellen genomen op basis van een rapport waarin wordt aangegeven dat juist een snelle groei in de vraag naar biobrandstoffen aanleiding kan zijn tot niet duurzame ontwikkelingen. Van belang hierbij is dat het op dit moment nog niet mogelijk is de herkomst en de productieomstandigheden van biobrandstoffen te achterhalen. Ook ontbreekt nog grotendeels een betrouwbaar certificeringssysteem. Bron: Groen op Weg

16 mei 2008: Vorige week verscheen er een uitgebreid artikel in Het Financieele Dagblad van de hand van minister Jacqueline Cramer over de mogelijkheden van biobrandstof.

In het artikel wijst Jacqueline Cramer de critici, opiniemakers en tegenstanders van biobrandstof op de mogelijkheden en kansen van biobrandstof. En natuurlijk heeft Jacqueline Cramer gelijk als ze nog eens uitlegt onder welke voorwaarden biobrandstof wel kunnen worden ingezet om fossiele brandstoffen te vervangen.

Die duurzaamheidseisen, beginnen al een beetje te leven in Europa en wie weet gaan ze nog eens echt de geschiedenisboeken in als de Cramer-Criteria. Deze eisen betekenen dat biobrandstoffen veel minder CO2 moeten uitstoten. Europa zegt 35%, Nederland noemt 50% het minimum. Voedselvoorziening en biodiversiteit mogen niet in het geding zijn en daar moet controle op zijn. Kortom duurzame biobrandstof is goed.

De EU houdt dan ook vast aan het 10%-doel. Mits de CO2-uitstoot fors naar beneden gaat, mits het oerwoud er niet voor wordt gekapt en mits de voedselvoorziening er niet de dupe van is. Die eisen zouden elke twee jaar streng moeten worden gecontroleerd, aldus Jacqueline Cramer en wie zou het daar nu niet mee eens zijn.

En mocht het, wetenschappelijk onderbouwd, vaststaan dat er wel sprake is van een stijging van de voedselprijzen door biobrandstoffen, dan hebben we natuurlijk een heel nieuwe situatie. Bronnen: VROM en FD

Voor iets wetenschappelijk bewezen is en dus vaststaat zijn we natuurlijk wel een fors aantal jaren onderweg. Kijkt u maar eens naar de klimaatproblemen. Komt dat nu door de mens of door de zon. De wetenschappers zijn het er nog steeds niet helemaal over eens en van een vaststaand feit is natuurlijk helemaal geen sprake.

Wat mij ietwat vreemd over komt is dat wij ons heel erg bezighouden met dat 10%-doel biobrandstof. Dat betekent nog steeds 90% gebruik van fossiele brandstof en die wordt steeds duurder en schaarser. De echte oplossing zit ‘m toch meer in de richting van de waterstof auto of de 100% elektrische auto (EV).

Ook daar is een mits aan verbonden: mits opgewekt met groene stroom.

Tags:

9 Reacties

 1. Hoezo zegt:

  16 mei 2008 om 13:07 | Permalink

  In de Stentor las ik: West-Overijssel krijgt vanaf volgend jaar de primeur van de drie eerste bussen in het land die gaan rijden op bio-ethanol (een brandstof uit graan, maïs, tarwe of suikerbieten).

  Drie jaar lang wil busondernemer Connexxion kijken hoe de bussen zich in de praktijk houden. Kernvragen: hoe is de uitstoot van CO2? En zijn de bussen duurder in het dagelijks gebruik en onderhoud? Het is de bedoeling dat Connexxion drie fonkelnieuwe bussen uitrust met een ethanolinstallatie.

  Valt dit nu ook binnen de Cramer Criteria ??

 2. Weetje zegt:

  4 maart 2009 om 22:27 | Permalink

  Cramer-criteria voor duurzame biomassa geformaliseerd

  Marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties hebben in een vrijwillige afspraak de eisen vastgesteld waaraan biomassa moet voldoen om als ’duurzaam geproduceerd’ te mogen worden bestempeld. De eisen zijn een uitwerking van de duurzaamheidscriteria die in 2007 bepaald zijn door een commissie onder voorzitterschap van huidige milieuminister Cramer. Met deze afspraak is een belangrijke stap gezet om gecertificeerde duurzame biomassa op de markt te brengen.

  Biomassa wordt steeds vaker ingezet om energie op te wekken of brandstoffen te produceren. Hiermee wordt ingespeeld op onderwerpen als klimaatverandering en energiezekerheid. Het gebruik van biomassa voor energie of brandstof is onderwerp van discussie. Om deze reden is het belangrijk dat aantoonbaar gemaakt kan worden dat biomassa duurzaam geproduceerd is. Hiervoor zijn toetsbare duurzaamheidseisen nodig op basis waarvan gecertificeerd kan worden.

  Europees en mondiaal lopen trajecten om duurzaamheidseisen vast te stellen, wat vaak meerjarige trajecten zijn gericht op specifieke gewassen. Onder meer de Europese organisatie voor normalisatie (CEN) is hiermee bezig. Ook de Europese Commissie wil duurzaamheidscriteria opnemen in haar regelgeving. Vooruitlopend hierop willen Nederlandse partijen op korte termijn al gecertificeerde duurzame biomassa inzetten. Een breed samengestelde werkgroep met marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties heeft onder begeleiding van NEN de Cramer-criteria uitgewerkt in toetsbare duurzaamheidseisen. Deze eisen zijn vastgelegd en gepubliceerd in een vrijwillige afspraak.
  Het kabinet wil de productie en het gebruik van duurzame energie stimuleren. Met deze vrijwillige afspraak heeft de overheid een instrument in handen om de minimumeisen voor duurzame biomassa aan te geven op basis van gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld bij het verlenen van subsidies.

  De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in NTA 8080 ’Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden’.

  http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=274031&parentid=000009

 3. Frans zegt:

  8 mei 2009 om 09:35 | Permalink

  Biobrandstoffen, klimaat en natuurlijke hulpbronnen

  Biobrandstoffen zijn in Nederland gepropageerd als ‘klimaatneutraal’. Maar zijn ze dat ook? En wat is hun beslag op natuurlijke hulpbronnen?

  http://www.olino.org/articles/2009/05/04/biobrandstoffen/comment-page-1#comment-3436

 4. Erik van Erne zegt:

  19 juni 2009 om 11:42 | Permalink

  Een gezamenlijke studie van Wageningen Universiteit en Research Centrum, Ecofys, ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat bij een 10% bijmengdoelstelling door Nederland in 2020 niet aan alle duurzaamheidscriteria zal worden voldaan zoals vastgesteld door de commissie Cramer voor biobrandstoffen.

  http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/biobrandstoffen150609.htm

 5. Erik van Erne zegt:

  28 maart 2010 om 08:57 | Permalink

  Telen biobrandstoffen slecht voor klimaat

  Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt niet, omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, maar juist vergroot. In het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen beschrijft Natuur en Milieu de risico’s voor het klimaat van de huidige biobrandstoffen op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat bijna alle biobrandstoffen die geteeld worden negatief zijn voor het klimaat, als je de effecten van vergroting van het wereldwijde landbouwoppervlak meerekent. Lees meer bij Joop

 6. Erik van Erne zegt:

  22 september 2010 om 08:16 | Permalink

  Biodiesel: Bioshape trekt spoor van vernieling

  Bioshape uit Neer had grootse plannen met biodiesel uit Tanzania, maar stevent nu af op een bankroet – een spoor van omstreden houtkap, gedupeerde boeren en misleide geldschieters achterlatend.

 7. Fibronot zegt:

  27 september 2010 om 13:59 | Permalink

  Volgens een organisatie van advocaten die zich inzet voor het milieu, ClientEarth, manipuleert de EU het biobrandstofonderzoek.
  De EU houdt systematisch studies achter die de schadelijkheid van biobrandstoffen aantonen.
  ClientEarth gaat daarom de EU voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dagen.

  Zie: http://www.fibronot.nl/nieuwsarchief2010.php#eumanipulatiebiobrandstoffen

 8. Erik van Erne zegt:

  15 mei 2011 om 09:44 | Permalink

  Huidige biobrandstoffen nog niet beter voor klimaat

  MIT study: Biofuels not necessarily greenest choice

 9. Erik van Erne zegt:

  13 juli 2011 om 06:45 | Permalink

  Climate impact threatens biodiesel future in EU

  Europe’s biodiesel industry could be wiped out by EU plans to tackle the unwanted side effects of biofuel production, after studies showed few climate benefits, four papers obtained by Reuters show.

  Europe’s world-leading $13 billion biodiesel industry, which has boomed in the wake of a decision by Brussels policymakers in 2003 to promote it, is now on the verge of being legislated out of existence after the studies revealed biodiesel’s indirect impact cancels out most of its benefits.

  The EU has been arguing for two years over the extent of indirect damage to the environment caused by it setting a target of increasing biofuel use to 10 percent of all road fuels by 2020, from less than three percent today. Source: CNet

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..