Anders Bekeken

De Afsluitdijk van de Toekomst: De Nieuwe Afsluitdijk – Wordt het een Duurzame Energiedijk?

Geschreven op 8-10-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen, Duurzaam, Energie en Besparing, Water Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

dijk-resonator.jpg10 mei 2018: De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een aantal vernieuwingen. In Den Oever worden twee grote pompgemalen gebouwd. De energie voor deze pompen wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever.

Rijkswaterstaat heeft vorig jaar al de ambitie uitgesproken om de Nieuwe Afsluitdijk energieneutraal te maken. De energie die nodig is wil men dan ook lokaal, op eigen grond en duurzaam opwekken met zonnepanelen.

8 april 2018: Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group) (46%), BAM (in samenwerking met PGGM) (46%) en Rebel (8%).

Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen in 2023 zijn afgerond.

Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: ‘Spuien als het kan, pompen als het moet.’ Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, zogenoemde Levvel-blocs. Deze blokken wegen circa 6.500 kilogram per stuk, zijn sterk, hebben een golfremmende werking en zijn eenvoudig te plaatsen. Vanaf een kraanponton worden in totaal zo’n 75.000 Levvel-blocs geplaatst. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd.

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat en het bouwconsortium versterkt de dijk, vergroot de spuicapaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In opdracht van regionale overheden, samenwerkend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk worden ook enkele regionale ambities uitgevoerd.

Er zullen onder meer een coupure voor de Vismigratierivier en een fietspad aan de kant van de Waddenzee worden aangelegd. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21ste eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw.

Zie ook: Vismigratierivier De Nieuwe Afsluitdijk: Permanente Opening voor Trekvissen in de Afsluitdijk – Gaat  De Nieuwe Afsluitdijk Blue Energy Leveren? Duurzame  Energie uit Zout en Zoet WaterDe  Vergeten Kracht van Nederland: WaterkrachtBlue Energy from Holland: Energie uit zoet en zout water – De Agenda IJsselmeergebied 2050: Versterking IJsselmeergebied Klaar Voor de Toekomst

8 oktober 2018: Nou, die had ik helemaal gemist en ik denk met mij vele anderen. De verkiezing van het ontwerp voor De Afsluitdijk van de Toekomst is alweer voorbij. Bijna niemand die het wist en dat is goed te merken ook want er waren slechts zes inzendingen. Wel mooi natuurlijk om daar dan drie winnaars uit te kiezen.

De eerste prijs ging naar Derk van der Velden van de Academie van Bouwkunst Amsterdam voor zijn ontwerp ‘de Resonator’: een 42 km lange dam ten zuiden van de huidige Afsluitdijk die ervoor zorgt dat getijgolven uit de Waddenzee en reflecterende getijgolven elkaar versterken. Een mooie kans voor elektriciteit uit zout-zoet water.

De tweede prijs werd toegekend aan het studententeam ‘Future Vision‘ van de Universiteit Twente, bestaande uit Harm Nomden, Jorick Velema en Meinte Vierstra. Zij ontwierpen het concept ‘Een dijk van een dam’: een superlevee die hoog genoeg en breed genoeg is om zeespiegelstijging te kunnen weerstaan en tevens plaats te bieden aan andere functies: woningbouw, ecologie en recreatie.

De derde prijs, en tevens de publieksprijs van degenen die via deze website hadden gestemd, was voor het duo Sanne Duyve en Lian Zigterman van de hogeschool Van Hall – Larenstein. Met hun ontwerp ‘De dijk in z’n element’ bleven zij nog het dichtst bij de traditionele dijk.

Het niveau van de ontwerpen is volgens Prof. Pier Vellinga vergelijkbaar met de ontwerpen die de marktverkenning van Rijkswaterstaat onder gerenommeerde instituten heeft opgeleverd. Dit toont aan dat er veel inventiviteit aanwezig is bij de nieuwe generatie professionals!

Heel mooi, maar ik mis toch nog wat zaken waarvan ik mag hopen dat die wel gaan terugkomen als men de inmiddels 75 jaar oude Afsluitdijk onder handen gaat nemen. Maak van de Afsluitdijk een echte Energiedijk zou ik zo zeggen en daarbij de mogelijkheden van Blue Energy optimaal benutten.

Gaat  De Nieuwe Afsluitdijk Blue Energy Leveren? Duurzame  Energie uit Zout en Zoet WaterDe  Vergeten Kracht van Nederland: WaterkrachtBlue Energy from Holland: Energie uit zoet en zout water

12 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  27 juli 2010 om 12:20 | Permalink

  DHV en ARCADIS werken aan nieuw spuicomplex in Afsluitdijk

  De advies- en ingenieursbureaus DHV en ARCADIS werken samen aan de aanleg van een nieuw spuicomplex in de Afsluitdijk. Het water in het IJsselmeer is te vaak hoger dan het streefpeil. Om wateroverlast en onveilige situaties te voorkomen, moet daarom in de toekomst sneller en vaker overtollig water in de Waddenzee worden gespuid. Het is noodzakelijk dat het spuicomplex wordt aangelegd. Tot medio 21e eeuw wordt een zeespiegelstijging van circa 25 centimeter verwacht en valt er meer neerslag in de winter. Bovendien zijn de huidige spuicomplexen in de Afsluitdijk aan renovatie toe. Het nieuwe complex kan twee keer meer water spuien dan nu het geval is. Omdat de afsluitdijk als barrière werkt voor trekvis is binnen het spuicomplex ook een vispassage voorzien.

  Medio 2011 is deze studie afgerond. Het samenwerkingsverband maakt zo mogelijk dat de bewindspersoon van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een voorkeursbesluit kan nemen over de locatie, inrichting en het gebruik van het spuicomplex. In 2016 moet het nieuwe spuicomplex in bedrijf zijn. Bron: DHV

  Heel mooi. Nu maar hopen dat er met het nieuwe spuicomplex ook een forse hoeveelheid duurzame, hernieuwbare energie wordt opgewekt.

 2. Erik van Erne zegt:

  26 februari 2013 om 11:00 | Permalink

  Vismigratierivier De Nieuwe Afsluitdijk: Permanente Opening voor Trekvissen in de Afsluitdijk

  Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat een Vismigratierivier bij de Nieuwe Afsluitdijk technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee.

  Kern van het project is de aanleg van een slingerende ecologische verbinding voor vis, gelokaliseerd naast de spuisluizen van Kornwerderzand. Door de grote lengte van de rivier (6 kilometer) is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Aan beide kanten is de rivier af te sluiten, zodat zout water uit de Waddenzee de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet aantast. Door de afsluitbaarheid is er evenmin een risico voor de veiligheid. Bron: provincie Fryslân

 3. Erik van Erne zegt:

  23 november 2013 om 17:47 | Permalink

  Afsluitdijk 2.0

  The Ministry of Public Works and Watermanagement will strengthen the enclosure dam (Afsluitdijk). This video shows the use of innovations safeguarding the dam from the water. The government and contractors are working together towards a safe and sustainable Afsluitdijk.

 4. Erik van Erne zegt:

  12 juli 2014 om 17:50 | Permalink

  Opening en sluiten van de bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand

 5. Erik van Erne zegt:

  20 juni 2016 om 16:05 | Permalink

  The New Afsluitdijk in The Netherlands: The Largest Pumping Station in Europe

  The Afsluitdijk has protected the Netherlands against the sea for over 80 years. To ensure our safety in the future, Rijkswaterstaat will reinforce the Afsluitdijk and construct pumps in the locks to enhance the drainage of excess water from the IJsselmeer. This will make the Afsluitdijk the largest pumping station in Europe. Regional governments, working together under the name “De Nieuwe Afsluitdijk”, have formulated ambitions for economic development, ecology and renewable energy. Those can be realized simultaneously with the refurbishment of the Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk and the government are working closely together to ensure a safe, sustainable, attractive and future-proof dike. The implementation of the project is planned from 2018.

 6. Erik van Erne zegt:

  1 juli 2017 om 13:50 | Permalink

  Het Woudagemaal bij de Friese Boezem en het IJsselmeer

 7. Erik van Erne zegt:

  29 augustus 2017 om 14:26 | Permalink

  Gates of Light: Icoon Afsluitdijk by Daan Roosegaarde

  The Afsluitdijk is the 32 kilometer long dike which protects the Netherlands against water and flooding. Built mostly by hand in 1932 it is an engineering highlight of the Netherlands and an unique place in the world. Now after almost 100 years the Afsluitdijk is in need of a thorough renovation. The Dutch state together with the surrounding municipalities and provinces have joined forces to lead an ambitious programme to protect and safeguard the future of the dike.

  Part of this renovation is Daan Roosegaardes Icoon Afsluitdijk first commissioned by the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment. Icoon Afsluitdijk will create a subtle second layer of light and energy enhancing Afsluitdijk’s unique experience between man and landscape. A special focus is to create a smart landscape which is energy-neutral and makes light polluting and energy consuming streetlights obsolete.

  GATES OF LIGHT will bring a retro reflective layer to the 60 monumental historical floodgates from 1932 enabling the lines of its architecture to light up through the headlights of passing cars. In this way, the sketches of the architect Dirk Roosenburg (grandfather of Rem Koolhaas) come back to life. GATES OF LIGHT is a unique installation in the world and crafted for the Afsluitdijk. As the red line throughout the program, it provides an example of a future energy neutral landscape where polluting street lighting becomes obsolete. (2017 – Permanent) It will be accompanied with temporary installation of WINDVOGEL, an energy generating kite, and GLOWING NATURE, immersive bioluminescent algae.

  Zie ook: Studio Roosegaarde koopt Droomfabriek Het Glazen Pand in de Merve4Haven in RotterdamSpace Waste Lab At Kunstlinie KAF in Almere, the Netherlands by Daan Roosgaarde

 8. Erik van Erne zegt:

  8 november 2017 om 13:21 | Permalink

  Afsluitdijk Neemt Icoon Afsluitdijk Lichtpoort by Daan Roosegaarde in Gebruik

  Icoon Afsluitdijk, het permanente ontwerp Lichtpoort, van ontwerper Daan Roosegaarde wordt 17 november 2017 in gebruik genomen.

  Vanaf de Afsluitdijk is Lichtpoort, waarbij de essentie van de heftorens aan beide zijden van de dijk wordt uitgelicht door de koplampen van auto’s, te bezichtigen.

  Naast de Lichtpoort die permanent op de Afsluitdijk blijft zijn er Windvogel, een slimme lichtvlieger en Glowing nature, licthgevende algen die van 17 november tot 21 januari 2018 tussen 6 en 11 uur ’s avonds te zien zijn.

 9. Erik van Erne zegt:

  16 november 2017 om 12:45 | Permalink

  Daan Roosegaarde over Icoon Afsluitdijk by DWDD

  Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk de komende jaren om Nederland ook in de toekomst tegen de kracht van het water te beschermen. In 2018 start Rijkswaterstaat de uitvoering van dit project. Aan ontwerper Daan Roosegaarde is twee en een half jaar geleden gevraagd een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Dit werd het project Icoon Afsluitdijk. Hij heeft er meer dan 30 maanden aan gewerkt.

 10. Erik van Erne zegt:

  23 januari 2018 om 12:27 | Permalink

  De Afsluitdijk van toen

 11. Erik van Erne zegt:

  20 februari 2018 om 13:31 | Permalink

  Film De Nieuwe Afsluitdijk: Een Energiedijk

 12. Erik van Erne zegt:

  22 december 2019 om 18:47 | Permalink

  Project Film Levvel Blocks

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (672)
 • Agenda (3.210)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (831)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (509)
 • Design (236)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.329)
 • Educatie (347)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.464)
 • Europa (29)
 • Evenementen (197)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (308)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (321)
 • Iets anders (372)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.681)
 • Licht (385)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (170)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (756)
 • Nederland (26)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (226)
 • Vakantie (82)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.455)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Michael Moore Presents Planet of the Humans: Full Documentary Directed by Jeff Gibbs
 • GoodFoodClub Zet Alle Duurzame, Lokale Streekprodukten Op De Kaart by NMF’s
 • Duurzaam Nu Of Nooit by VPRO Tegenlicht
 • Freek de Jonge Publiceert Al Zijn Werk: Oud- En Nieuwjaarsconferencies, Verkiezingsconferencies
 • Better Than Tesla Cybertruck? 10 Electric Pickups Dorm a New EV Segment by Automotive Territory
 • ’s Werelds Eerste Elektrische 1-12 Ton Wals In Gebruik Genomen by BAM Infra
 • Kabinet Neemt Maatregelen Voor Extra CO2-Reductie
 • Trends En De Nederlandse (Internationale) Zeevaart by KiM
 • Nieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL Excellent
 • Het Nieuwe Holland Casino Langs De A67 In Venlo: Duurzaam, Cradle to Cradle En LED-Verlichting
 • Philips Innovation Award 2020: De Acht Finalisten Zijn Bekend
 • Mobiliteit En De Coronacrisis: Verandert Werksituatie En Mobiliteit Mogelijk Blijvend by KiM
 • Kabinet Wil Minder CO2-Uitstoot Kolen Energiecentrales: Eén Of Twee Kolencentrales Gaan Dicht
 • Stop De Grote Gifroute: Bayer, Syngenta En BASF Exporteren In EU Verboden Pesticiden
 • Trendprognose Wegverkeer 2020-2025: Coronacrisis Remt Groei Wegverkeer Aanzienlijk by KiM
 • Verbruiken We Meer Energie Nu We Ons Vermaak Steeds Meer Online Halen?
 • JABROER Onemanshow by Ton Kas
 • Monitoren Van De Transitie Naar Autonoom Vervoer by KiM
 • Zonnegevel Met 504 Zonnepanelen Bij De Hoog Orchideeën Langs De N470 by SolSolutions
 • Duitse Retailer Kaufland Gaat Herbruikbare Deksels Gebruiken Voor Yoghurt- En Roomkaas
 • Links

  Milieunet op..