google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Biobrandstoffen Zijn Meestal Niet Duurzaam: Rapportage Duurzaamheid Biobrandstoffen by Nea

Geschreven op 10-8-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

biobrandstof-geen-goed-idee.jpg31 maart 2011: Zo er is weer een nieuw rapport verschenen over de stand van zaken met betrekking tot de biobrandstoffen die in Nederland worden gebruikt. Los van het feit dat heel veel biobrandstoffen worden gemaakt van voedsel, is er min of meer positief nieuws.

Uit de Rapportage Duurzaamheid Biobrandstoffen 2010 door de Nederlandse Emissieautoriteit blijkt dat inmiddels 64% van die biobrandstoffen duurzaam is, voor zover je daar echt van kunt spreken als er voedsel wordt gebruikt als grondstof. Blijf daar grote mijn twijfels over houden, zolang er zoveel mensen in de wereld zijn die honger hebben. Bovendien komt maar een klein deel van al die grondstoffen uit eigen land. WE halen dus voedsel uit andere landen om hier te verwerken tot brandstof.

Aard van de biobrandstoffen: Figuur 1 geeft weer uit welke grondstoffen de gerapporteerde biobrandstoffen zijn geproduceerd, die in 2010 aan de Nederlandse markt zijn geleverd. Er is gerapporteerd over vijf typen biobrandstof, namelijk ethanol, FAME (biodiesel), methanol, MTBE en ETBE. Voor ethanol worden negen verschillende grondstoffen gerapporteerd, waarvan maïs (39%), tarwe (19%) en suikerriet (10%) de belangrijkste zijn. Een vergelijkbaar beeld kwam ook reeds uit de eerste twee rapportages naar voren. Van 18% van de gerapporteerde hoeveelheden ethanol is de grondstof onbekend. In de derde rapportageperiode is dit percentage iets gestegen ten opzichte van de voorafgaande periode (tweede rapportage: 17%).

Ruim de helft (53%) van de FAME wordt geproduceerd uit Used Cooking Oils (UCO, gebruikte vetten en oliën) en mengsels daarvan met tall olie of dierlijk vet. Dierlijk vet en talg zijn na UCO(-mengsels) de belangrijkste grondstoffen voor FAME met elk een aandeel van 10%. Bij 18% van de gerapporteerde hoeveelheden FAME is de grondstof onbekend. Dit was een stuk lager in de voorafgaande periode (8%). Enkele bekende grondstoffen voor FAME, zoals koolzaad (6%), soja (1,2%) en oliepalm (0,3%) spelen een relatief kleine rol als grondstoffen voor de in Nederland gebruikte FAME, waarover is gerapporteerd. De aandelen van deze grondstoffen zijn echter wel sterk toegenomen in de tweede en derde rapportageperiode vergeleken met de eerste rapportageperiode, waarin koolzaad en soja beide een aandeel hadden kleiner dan 1% en oliepalm zelfs geheel afwezig was. De in Nederland gebruikte hoeveelheden methanol en MTBE2 worden volledig uit glycerine geproduceerd. Alleen in de tweede rapportageperiode is een kleine hoeveelheid ETBE gerapporteerd (grondstof onbekend), die ten opzichte van de andere stromen zo klein is dat deze in Figuur 1 niet meer terug te zien is.

Figuur 1

Voor meer over dit onderzoek met vrij onduidelijke, maar kleurrijke figuren verwijs ik graag naar de PDF

10 augustus 2009: Vormen biobrandstoffen een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzocht met internationale collega’s de invloed van de productie van biobrandstoffen in Zuid-Oost Azië op de lokale biodiversiteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Ze concludeerden in een recent gepubliceerde studie dat wanneer rekening wordt gehouden met het verlies in biodiversiteit en het vrijkomen van CO2 ten gevolge van de aanleg van de benodigde biobrandstofplantages, biobrandstoffen meestal niet duurzaam zijn.

Tja, wie had dat, zie het hele artikel, nou gedacht? Ik zou zeggen 1 +1 = 2 en dan weet je het wel. De verwoestingen voor het aanleggen van palmolie plantages waren toch al veel langer in beeld en dat de produktie van biobrandstof uit voedsel ook geen echt goed plan is, kunnen we elk jaar weer zien in de Golf van Mexico, zie Dead Zone: Corn Ethanol is Killing the Gulf of Mexico en 30 procent van alle mais in de USA wordt biobrandstof Het beeld is duidelijk en het is al eerder gezegd door Wouter Bos: biobrandstof is een misdaad tegen de mensheid !

Nee, het is duidelijk. De CramerCriteria werken nog niet en het is de vraag is of die hele mooie duurzame criteria ooit wel waar gemaakt kunnen worden. Ik hou het er op dat dat onmogelijk is, tenzij we het hebben over produktie van biobrandstof in een algen-fabriek, zie algen-biobrandstof fabriek start productie !

regenwoud_gekapt_thumbnail.jpgDie duurzaamheidseisen, beginnen al een beetje te leven in Europa en wie weet gaan ze nog eens echt de geschiedenisboeken in als de Cramer-Criteria. Deze eisen betekenen dat biobrandstoffen veel minder CO2 moeten uitstoten. Europa zegt 35%, Nederland noemt 50% het minimum. Voedselvoorziening en biodiversiteit mogen niet in het geding zijn en daar moet controle op zijn. Kortom duurzame biobrandstof is goed.

De EU houdt dan ook vast aan het 10%-doel. Mits de CO2-uitstoot fors naar beneden gaat, mits het oerwoud er niet voor wordt gekapt en mits de voedselvoorziening er niet de dupe van is. Die eisen zouden elke twee jaar streng moeten worden gecontroleerd, aldus Jacqueline Cramer en wie zou het daar nu niet mee eens zijn.

En mocht het, wetenschappelijk onderbouwd, vaststaan dat er wel sprake is van een stijging van de voedselprijzen door biobrandstoffen, dan hebben we natuurlijk een heel nieuwe situatie. Bronnen: VROM en FD

Voor iets wetenschappelijk bewezen is en dus vaststaat zijn we natuurlijk wel een fors aantal jaren onderweg. Kijkt u maar eens naar de klimaatproblemen. Komt dat nu door de mens of door de zon. De wetenschappers zijn het er nog steeds niet helemaal over eens en van een vaststaand feit is natuurlijk helemaal geen sprake.

Wat mij ietwat vreemd over komt is dat wij ons heel erg bezighouden met dat 10%-doel biobrandstof. Dat betekent nog steeds 90% gebruik van fossiele brandstof en die wordt steeds duurder, schaarser en de verbranding levert een ongewenste hoeveelheid CO2-uitstoot op. Zie: Rotterdammers krijgen tot 7000 euro korting op bio-auto

De echte oplossing zit ‘m toch meer in de richting van de waterstof auto of de 100% elektrische auto (EV). Ook daar is een mits aan verbonden: mits opgewekt met groene stroom.

Zie ook: Een vreemd pleidooi voor Palmolie – KitKat: Give the Orang-Oetan a Break – Public Eye Award 2011: People’s Award for Neste Oil Green Diesel –Palmolieleverancier betrokken bij illegale ontbossing – Palm oil: how our consumer choices affect wildlife – De CramerCriteria werken nog niet – doelstelling biobrandstof omlaag – Waar Trek Jij De Grens? Stop de Ontbossing voor Palmolie Plantages by Mileudefensie

5 Reacties

 1. Paul Cohn zegt:

  11 augustus 2009 om 09:09 | Permalink

  Helaas: uitsluitend “Kurieren am Symptom”!

  De meest voor de hand liggende manier om CO2-emissies te verminderen en verlies van biodiversiteit te voorkómen is terugdringen van het hoge energieverbruik!
  In NL bedraagt dat energieverbruik 1.900.000 ton oil equivalent/km2.jaar; onze CO2-emissiedichtheid is 4,4 miljoen kilo/km2.j, véruit de hoogste ter wereld.
  http://www.cogen.nl/fileadmin/cogen_nl_userfiles/symposia/symp_06_Power_Politics.pdf

  Maar wie parkeerplaatsen en nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam bekijkt merkt weinig animo bij de dames en heren wetenschappers om het energie probleem FUNDAMENTEEL aan te pakken, dus de Trias Energetica te volgen.
  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=43404

 2. Buiten zegt:

  4 november 2009 om 13:56 | Permalink

  Er wordt steeds braaf over duurzaamheidnormen (rapport Cramer) gesproken, maar er wordt niets gezegd over de concrete invulling en de controle of deze normen ook worden nageleefd. Wie controleert in Nederland of de palmolie uit Brazilië of India duurzaam is geproduceerd?. Wordt er geen bos gekapt of natuurlijke terreinen bewerkt voor de aanplant van palmolie bomen? Temeer daar o.a. Brazilië en India bij de WTO protesteren tegen de duurzaamheids criteria van de EU (News Monabay november 2008). Want zij kunnen of willen op dit moment niet aan deze EU normen voldoen. Als je in de “tropen” hebt gewerkt weet je dat er geen controle is. De duurzaamheidnomen zijn een schertsvertoning. Nederland en Europa wordt wakker voordat het te laat is.

 3. Erik van Erne zegt:

  5 mei 2010 om 09:57 | Permalink

  Landgebruik meenemen bij beoordeling biobrandstoffen

  Minister van VROM Tineke Huizinga en minister van LNV Gerda Verburg pleiten ervoor om in EU-verband de bestaande duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen uit te breiden. Negatieve effecten van nieuw landgebruik doordat oude landbouwgronden worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, zouden voortaan moeten worden meegenomen bij de beoordeling van de duurzaamheid van biobrandstoffen.

  Bij de berekening van de broeikasgasbalans van biobrandstoffen zouden emissies ten gevolge van indirecte effecten een rol moeten spelen. Daarbij moet rekening gehouden worden met verschillende gewassen en verschillende typen land. Hoe dit precies zou kunnen is nog onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en moet in de loop van dit jaar duidelijk worden. Hierbij willen de bewindslieden zekerheid blijven bieden voor nieuwe investeringen en moet voorkomen worden dat bestaande investeringen teniet worden gedaan.

  De bewindspersonen vinden – net als de Commissie Corbey – dat beschikbare ruimte die voor landbouwproductie wordt gebruikt, zo doelmatig mogelijk gebruikt moet worden. Nieuwe productiewijzen voor landbouw (zoals opbrengstverhoging per hectare, het stimuleren van teelt op braakliggende gronden, het nuttig toepassen van bijproducten), kunnen zorgen voor een efficiëntere landbouwproductie of minder ruimtebeslag. Daarmee zou bij de beoordeling van biobrandstoffen rekening gehouden moeten worden.

 4. Erik van Erne zegt:

  29 juni 2010 om 14:03 | Permalink

  Huidige biobrandstoffen nog niet beter voor klimaat

  De Europese Unie schrijft een verplicht percentage biobrandstof voor bij iedere liter autobrandstof die getankt wordt. Maar de directe CO2-reductie die wordt bereikt met het gebruik van de huidige generatie biobrandstoffen, wordt helaas teniet gedaan door de extra CO2-uitstoot die ontstaat door ontbossing door het indirect in gebruik nemen van meer landbouwgrond. Per saldo zijn eerste generatie biobrandstoffen daarmee net zo slecht als gewone benzine en diesel. CE Delft concludeert dit na bestudering van zeven verschillende internationale agro-economische modellen die schattingen geven over de effecten van indirect landgebruik.

  Het rapport is vandaag (dinsdag 29 juni 2010 om 14.00 uur) gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement. De Europese Unie zou het effect van indirect landgebruik mee moeten wegen in regels voor de broeikasberekening voor biobrandstoffen, zodat het verplicht gebruik van biobrandstoffen ook werkelijk leidt tot terugdringing van de CO2-uitstoot met 70 Mt in 2020. Het ontmoedigen van biobrandstoffen die tot indirect landgebruik leiden, zorgt voor een verschuiving van eerste generatie biobrandstoffen naar biobrandstoffen uit afval of gewassen die op marginaal land worden verbouwd.
  De effecten van indirect landgebruik zijn moeilijk vast te stellen, maar door de zeven verschillende agro-economische modellen te gebruiken is een afgewogen factor te bepalen.

  Gebruik de maximumwaarden uit de zeven modellen (meest voorzichtige scenario).
  Gebruik de gemiddelde waarde uit de zeven modellen (voorzichtig-generieke).
  Gebruik de gewasspecifieke kenmerken uit de zeven studies (voorzichtig-specifiek).

  Door deze indirect landgebruik factoren te hanteren is het mogelijk om de lastige effecten op indirect landgebruik mee te nemen, en kan Europa zorgen dat biobrandstoffen straks echt gaan bijdragen aan verbetering van ons milieu. Bron: CE

 5. Erik van Erne zegt:

  15 mei 2011 om 09:43 | Permalink

  MIT study: Biofuels not necessarily greenest choice

  Biomass used to make biofuels must be carefully sourced, or the biofuels they produce may be no greener than conventional jet fuel.
  That’s according to a study that was published this week in the online version of Environmental Science and Technology and was conducted by a group of scientists at the Massachusetts Institute of Technology. Source: Wolfram Publications

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (696)
 • Agenda (3.358)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (890)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (527)
 • Design (238)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.442)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.690)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (318)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (329)
 • Iets anders (418)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (147)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.723)
 • Licht (395)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (172)
 • Milieu (757)
 • MVO (113)
 • Natuur (788)
 • Nederland (40)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (234)
 • Vakantie (86)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.660)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen by Duurzaam Gebouwd
 • Webinar Werken Aan Een Duurzaam En Innovatief Zeeland
 • Kingdom of Bhutan: Sustainable, Happy And Carbon-Neutral? by DW Documentary
 • Prinses Beatrix Opent Prins Clausbrug In Dordrecht: Dordtse Nereïde by René van Zuuk
 • Schouders Onder Schoon: Hoe Ontstaat Zwerfafval En Hoe Pakken We Het Aan? by Rijkswaterstaat
 • The Problem With Solar Energy in Africa by Real Engineering
 • De Elektrische Volkswagen ID. 5 SUV Coupé En De Elektrische Volkswagen ID.5 GTX
 • MeeMetDeStroom Energietransite Vlaanderen Communicatiecampagne: Zuiniger, Slimmer, Groener
 • Orkney Balfour Ziekenhuis: Het Eerste Zero-Energie Ziekenhuis in Schotland
 • Zonnedak Century Aluminium Vlissingen Met 9.000 Zonnepanelen by Zeeuwind
 • Nederlanders Vinden Dat Regering Meer Moet Doen Aan Energietransitie by Windunie
 • The Rise Of Solar Power In The World: Faster Then Expected by CNBC
 • Kingdom of Bhutan: Only Country in the World That Does Not Kill The Planet by Innovative Techs
 • Gokken Met Miljarden Euro’s Voor Waterstof by Nieuwsuur
 • China’s Energy Crisis: Why Is China On The Edge Of The Abyss by Innovative Techs
 • Natuurlijk: Het Congres Voor Natuurinclusief Bouwen In Overijssel
 • Autoshow 100% Auto-Live In Rotterdam: Aandacht Voor Elektrische Auto’s In Electrified Paviljoen
 • The Barry Callebaut Chocolate Box Lokeren: Grootste, Duurzaam Chocolade Magazijn Ter Wereld
 • Why Dutch Bikes Are Better And Why You Should Want One
 • Gouden Cirkel Award Provincie Noord-Brabant: Bedrijven Die Uitblinken In Circulair Ondernemen
 • Links

  Milieunet op..