google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Eerlijke Geldwijzer 2021: ABN AMRO, ING En Rabobank Investeren Miljarden Fossiele Energie

Geschreven op 31-10-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 6 oktober 2021: De klimaatplannen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De plannen zijn niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis.

Grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW en verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Grote banken zoals Rabobank en ABN Amro hebben geen beleid om al hun leningen en beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Slechts één op de drie instellingen heeft een uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met scenario’s die de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C. Slechts één op de negen heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten. De resultaten zijn alarmerend.

30 september 2021:De meeste financiële instellingen in Nederland hebben nog altijd geen goede klimaatplannen, zeggen de opstellers van de Eerlijke Geldwijzer.

Zij hebben alle grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderzocht en komen tot de conclusie dat die vrijwel allemaal “meer stappen moeten zetten om een ambitieus klimaatbeleid op te stellen”.

In het vandaag verschenen rapport steekt de Volksbank het gunstigst af bij de rest. Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen scoort een 8,6. Verzekeraar Athora staat met een 8,4 op de tweede plaats.

Verder scoren alleen bunq, Triodos Bank, ING en ASR een voldoende. De overige 21 financiële instellingen presteren volgens de onderzoekers ondermaats. Daar zitten onder meer Rabobank en ABN AMRO bij, die niet verder kwamen dan een 4,5. Verzekeraar Menzis staat met een score van 0,9 op de laatste plaats. Ook pensioenfondsen doen volgens het rapport te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, komt met een 4,8 het dichtst in de buurt van een voldoende.

Het onderzoek is gedaan door bureau Profundo. Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection zijn de opdrachtgevers. De organisaties noemen de uitkomsten alarmerend en pleiten voor meer regelgeving om de sector klimaatproof te maken. De onderzoekers bekeken of de bedrijven concrete doelen hebben gesteld om opwarming van de aarde tegen te gaan. Verder wordt uitgezocht of ze de zogeheten CO2-voetafdruk op een betrouwbare manier meten en of ze actieplannen hebben.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat in een reactie weten dat banken “de urgentie delen” om klimaatverandering tegen te gaan. Ze zullen uiterlijk volgend jaar actieplannen hebben die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, aldus de brancheorganisatie. Die wijst er verder op dat in het Nederlandse Klimaatakkoord al de nodige afspraken zijn gemaakt.

Pensioenfondsen benadrukken dat ze bezig zijn met de invoering van beter klimaatbeleid. Ook die komen uiterlijk in 2022 met actieplannen. Enkele fondsen hebben al besloten niet meer te investeren in bedrijven die handelen in fossiele energie. Andere fondsen proberen als aandeelhouder de energiebedrijven te bewegen schoner te worden, stelt de Pensioenfederatie.

27 januari 2021: European Banks BNP Paribas, Credit Suisse, Rabobank And ING Stop Financing Amazon Oil Trade

4 december 2020: ING en ABP investeren fors in het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de enorme milieuramp die het kwetsbare Russische poolgebied op 29 mei 2020 heeft getroffen.

ABP belegt $221 miljoen in aandelen van?Norilsk Nickel.  Uit praktijkonderzoek van begin februari 2020 bleek al dat ING $307 miljoen aan leningen uitgaf aan Norilsk Nickel en $207 miljoen belegde in bedrijfsobligaties.

Eind februari 2020 leende ING opnieuw naar schatting $332 miljoen uit, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer.

Maar liefst 21.000 ton diesel lekte weg in het kwetsbare permafrost gebied boven de poolcirkel en vervuilt nu 350 vierkante kilometer. De nabijgelegen Ambarnaya rivier werd bedekt door een dikke rode petrochemische laag die langzaam naar zee stroomde. Deze olieramp is qua volume de op één na grootste in de moderne Russische geschiedenis.

Norilsk Nickel wordt al langer door diverse investeerders uitgesloten vanwege herhaaldelijke betrokkenheid bij het veroorzaken van ernstige milieuschade in het poolgebied. Daarom belegt één van de grootste beleggers ter wereld, het Noorse Staatspensioenfonds, niet langer in Norilsk Nickel. In Nederland sluit Actiam van Vivat het bedrijf uit.

28 oktober 2020: Veel Nederlandse banken scoren steeds beter op het gebied van duurzaamheid. Qua vrouwenrechten en belastingontwijking is ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de Eerlijke Bankwijzer op basis van onderzoek.

ING, ABN AMRO en Rabobank hebben op het gebied van duurzaamheid duidelijk verbeteringen laten zien in vergelijking met twee jaar geleden. ABN en ING zijn inmiddels transparanter over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Ook heeft ABN concrete doelstellingen ontwikkeld voor leningen aan onder andere energiebedrijven.

Triodos en de Volksbank, het bedrijf achter ASN, scoren het beste op duurzaamheidsgebied. Negatieve uitschieter is Van Lanschot, die volgens de onderzoekers geen vooruitgang heeft geboekt in de voorbije jaren.

De drie grootbanken ING, ABN AMRO en Rabobank doen het aanmerkelijk minder goed qua belastingontwijking en vrouwenrechten. Aan bedrijven die geld bij hen lenen, vragen de banken bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen en schikkingen met de belastingautoriteiten.

Maar liefst zes van de acht onderzochte banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank (ASN), Triodos, Van Lanschot, Bunq en NIBC schieten tekort als het gaat om de aanpak van vrouwendiscriminatie bij bedrijven die ze financieren. Ook het bevorderen van meer vrouwen aan de top en het verminderen van de loonkloof tussen mannen een vrouwen kan beter.

De Eerlijke Bankwijzer kijkt naar het beleid van banken op het gebied van diverse maatschappelijke thema’s, waaronder duurzaamheid, mensenrechten en volksgezondheid. Daarbij ligt de nadruk op de keuzes die banken maken bij het financieren van andere bedrijven. Het is een initiatief van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

19 juli 2020: Uit onderzoek dat de Eerlijke Pensioenwijzer in november 2019 uitbracht, blijkt dat de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen samen ruim 1 miljard euro beleggen in veertien omstreden wapenleveranciers.

Het gaat om bedrijven die wapens leveren aan landen die de mensenrechten schenden, die in conflict zijn, of die zwaar corrupt of zeer fragiel zijn. Negen fondsen belegden in deze bedrijven, één fonds (PMT) deed dat niet.

De investeringen zijn opvallend, omdat het onder meer gaat om bedrijven die wapens leveren aan Saoedi-Arabië. De Nederlandse regering is tegen wapenleveringen aan dit land. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegde begin maart de Tweede Kamer toe dat ze hierover met financiële instellingen in gesprek zou gaan.

Boeren en vissers in Indonesië zijn bezorgd over de komst van een nieuwe kolencentrale. De centrale wordt voor 125 miljoen dollar gefinancierd door ING. ING steekt als enige Nederlandse bank geld in dit project, ondanks protesten van de lokale bevolking en Indonesische ngo’s.
De kolencentrale schendt internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten, corruptie, klimaat, vervuiling en compensatie voor de lokale bevolking. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Japanse Bankwijzer.

In reactie op Kamervragen over ING’s financiering, antwoordde minister Hoekstra van Financiën in maart dat hij ‘verwacht van ING (en andere banken) dat zij onderzoeken zoals het onderzoek van de Japanse Bankwijzer meenemen in hun afwegingen’ en dat ING ‘klachten van ngo’s en de lokale bevolking ter harte neemt’. De minister zei ook dat hij zich binnen de EU in zal zetten voor een snellere ’uitbreiding van de taxonomie naar activiteiten die significant schade toebrengen aan milieudoelstellingen’.

Rabobank, ING en ABN Amro leenden in vijf jaar tijd bijna 12 miljard euro aan 20 bedrijven die plofkippen en kooivarkens produceren of verkopen. Dit bleek uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in december. Bovendien beleggen vier banken – Rabobank, ING, ABN Amro en Van Lanschot – in totaal 265 miljoen euro in dergelijke bedrijven. Daarmee investeren ze grootschalig in dierenleed. De chronische stress, pijn en het fysieke ongerief dat deze dieren moeten doorstaan is enorm. Deze banken kunnen veel meer invloed uitoefenen om dierenwelzijn in de vee-industrie te verbeteren dan zij nu doen. De Volksbank (waaronder ASN Bank, SNS) en Triodos Bank investeren niet in bedrijven die grootschalig dierenleed veroorzaken.

In reactie op Kamervragen antwoordde minister Hoekstra van Financiën in maart dat hij dierenwelzijn onder de aandacht zal brengen bij de banken.

De negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland verbeterden afgelopen jaar hun beleggingsbeleid op thema’s als corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, gepubliceerd in januari.  De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelde het beleggingsbeleid van de verzekeraars aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Samen haalden ze 44 hogere scores vergeleken met het vorige beleidsonderzoek (2018).

ASR, Vivat en Achmea zijn de koplopers in de beleidsvergelijking, op ruime afstand gevolgd door middenmoter NN Group. Allianz, Aegon, VGZ, Menzis en CZ sluiten de rij.

Uit onderzoek in februari blijkt dat banken bij elkaar miljarden investeren in olie- en gasbedrijven die boren rond de Noordpool. Olie en gas oppompen in het poolgebied bedreigt de kwetsbare biodiversiteit. Extra olie en gas oppompen verergert bovendien de klimaatcrisis. Rabobank, De Volksbank (waaronder ASN Bank en SNS), Triodos Bank en NIBC investeren bewust niet in oliebedrijven die actief zijn in Arctisch gebied.

Veel Nederlandse banken schieten zwaar tekort in hun aanpak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit blijkt uit het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in maart. Vier van de zeven onderzochte banken – ABN Amro, ING, NIBC en Van Lanschot – halen het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top niet. De Volksbank, Rabobank en Triodos halen dit wel. ABN Amro haalt het minimum van 30% vrouwen niet voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. In ING’s Executive Board zit zelfs geen enkele vrouw.

Vrijwel geen van de banken komt op voor vrouwenrechten bij bedrijven waarin ze investeren. De Bankwijzer onderzocht investeringen in tien mijnbouw-, elektronica-, papier- en kledingbedrijven. Dit zijn allemaal bedrijven waar het risico op geweld tegen vrouwen groot is en de gezondheid van vrouwen gevaar loopt. ABN Amro, ING en Rabobank lenen bij elkaar voor miljarden dollars aan deze bedrijven, maar rapporteren niet of ze deze bedrijven aanspreken op het aanpakken van ongelijkheid, of op het beschermen van de gezondheid en mensenrechten van vrouwen.

De Volksbank eist van bedrijven dat zij genderdoelstellingen voor hun bestuur vaststellen; andere banken doen dit niet. Positief is dat ABN Amro zich in maart aansloot bij de Women’s Empowerment Principles, een initiatief van UN Global Compact en UN Women.

31 oktober 2019: De meeste grote banken en verzekeraars in Nederland investeren volop in bedrijven die schaliegas winnen en plastics produceren. ING is verreweg de grootste financier, gevolgd door Allianz, Aegon en ABN Amro.

In totaal steken de banken $5,3 miljard en de verzekeraars 3,6 miljard dollar in tien voor het onderzoek geselecteerde schaliegas- en plasticbedrijven.

Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, in samenwerking met de Plastic Soup Foundation.

In 2017 produceerde de wereld bijna 350 miljoen ton plastic. Bijna 80% van het plastic afval sinds 1950 is gestort op vuilnisbelten, of komt in het milieu terecht. Plasticvervuiling veroorzaakt ophoping van ‘plastic soep’ in oceanen. De productie en verwerking van plastics veroorzaakt bovendien veel CO2-uitstoot. Als de productie in dit tempo blijft groeien, nemen plastics in 2050 tot 15 procent van de CO2 uitstoot die past binnen de klimaatgrenzen in beslag. Tegen die tijd bevat de zee meer plastic dan vis.

De wereldwijde plasticproductie gaat omhoog. Dat komt mede door de schaliegaswinning in onder andere de Verenigde Staten. Het ethyleen uit schaliegas vormt een goedkope grondstof voor plastics. Maar om de plasticvervuiling tegen te gaan, moet er juist minder plastic worden geproduceerd.

ING ($4 miljard), ABN Amro ($0,8 miljard) en Rabobank ($0,3 miljard) en Van Lanschot ($181 miljoen) steken samen in totaal $5,3 miljard in de tien schaliegas- en plasticbedrijven. Rabobank financiert geen schaliegasbedrijven maar wel één plasticbedrijf. Allianz ($1,5 miljard), Aegon ($1 miljard), NN Group ($622 miljoen), Vivat ($394 miljoen), Achmea ($60 miljoen), ASR ($48 miljoen) en Menzis ($8 miljoen) beleggen in totaal $3,6 miljard dollar in de tien schaliegas- en plasticbedrijven

NIBC, Triodos Bank en de Volksbank (ASN & SNS) investeren niet in de tien grote schaliegas- en plasticbedrijven.

Ook het investeringsbeleid van de zestien banken en verzekeraars is onder de loep genomen. De Rabobank, NIBC, de Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank sluiten bedrijven die geheel of gedeeltelijk hun omzet halen uit de winning van schaliegas uit van investeringen. Het beleid van ING staat schaliegaswinning alleen buiten Europa toe. Bij de overige banken en verzekeraars is geen uitgesproken beleid gevonden.

Als het gaat om investeringen in plastic en/of plastic producerende bedrijven, hebben alleen Triodos en de Volksbank beperkend beleid. Alle banken en verzekeraars zeggen  de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) te omarmen. Daarin zijn bescherming van het klimaat en van de oceanen opgenomen. Investeringen in schaliegasbedrijven en bedrijven die plastics produceren staan haaks op het behalen van de SDG’s.

29 maart 2019: ABN Amro, ING en Rabobank leenden samen voor ruim 10 miljard euro aan vijf grote mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en de slachtoffers niet of onvoldoende compenseren.

De leningen liepen tussen 2013 en 2016. Dit bleek uit een praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in oktober 2018. Banken hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en horen daarom actie te ondernemen in de richting van deze bedrijven.

ING, Rabobank en ABN Amro willen echter niet willen laten zien of zij dit in de praktijk ook doen. Daarom blijft het voor de slachtoffers en de samenleving onduidelijk of ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen. Het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer leidde tot Kamervragen. De minister van Financiën antwoordde hierop dat hij het onderzoek in 2019 wil bespreken binnen het IMVO-convenant voor de bankensector.

Uit een praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer in november 2018 bleek dat ABN Amro en ING de afgelopen twee jaar de financiering van fossiele energiebedrijven niet hebben verminderd. In de eerste twee jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) leenden ze samen in totaal 11,4 miljard euro aan fossiele – en slechts 2,4 miljard aan duurzame – energiebedrijven. Bij beide banken gaat ruim 80 procent van de energieleningen naar fossiele energiebedrijven.

De verzekeringsgroepen AEGON, Allianz, Achmea, APG Group en NN Group belegden elk grofweg 95 procent van hun beleggingen in de energiesector in fossiele – en slechts 5 procent in duurzame – energiebedrijven. Vivat en ASR doen het iets beter dan de andere verzekeraars: zij belegden voor respectievelijk 84 procent en 89 procent in fossiele energiebedrijven. De zeven verzekeringsgroepen samen belegden voor in totaal 12,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven; minder dan een tiende van dat bedrag ging naar duurzame energiebedrijven.

N.a.v. dit praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank – en Verzekeringswijzer stelden vijf Tweede Kamerfracties vragen aan de regering. In reactie hierop schreef minister Hoekstra van Financiën dat de financiële sector de middelen zal moeten leveren om de energietransitie mogelijk te maken en dat hij DNB heeft gevraagd om de investeringen van de Nederlandse financiële sector op CO2-intensieve sectoren te blijven monitoren. De bankensector en de verzekeringssector hebben in het ontwerp-Klimaatakkoord in december 2018 aangegeven de beoogde energietransitie in Nederland te willen steunen.

15 december 2018: ABN AMRO en ING Groep verstrekken meer dan 80 procent van hun financiering in de energiesector aan fossiele bedrijven. In een nieuwe lijst van de Eerlijke Geldwijzer presteren zij van alle Nederlandse financiële instellingen relatief het slechtste als het gaat om het financieren van groene en fossiele energie.

Op 27 november publiceerde de Eerlijke Geldwijzer de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Still undermining our Future’. Helaas constateerden we dat vooral de grote banken nog steeds veel te veel investeren in klimaatontwrichtende fossiele energiebedrijven. Onder meer ABN Amro stelde teleur: in 2016-2017 leende de bank voor maar liefst 3 miljard euro aan fossiele energiebedrijven. Dat was 82 procent van alle energieleningen van de bank. Geen conclusie om blij over te zijn dus. Niet voor ons en ook niet voor de financiële instellingen, zoals ABN Amro, die zeggen te willen verduurzamen.

ABN Amro Bank leende in 2016 en 2017 voor maar liefst 3 miljard euro uit aan fossiele energiebedrijven, relatief veel meer dan in de periode 2013-2014. In die periode investeerde ABN Amro Bank nog 68 procent van zijn energieleningen in fossiele energiebedrijven, maar in 2016-2017 steeg dit naar 82 procent. De leningen aan duurzame energiebedrijven daalden van 32 procent van alle energieleningen in 2013-2014, naar 18 procent in 2016-2017. ABN Amro is hiermee in dit onderzoek het slechtst beoordeeld van de zeven onderzochte banken. We roepen ABN Amro op om echt groen te worden. De bank zou de leningen aan de fossiele energiesector snel moeten afbouwen en de financiering van duurzame energiebedrijven fors vergroten.

Van de Nederlandse banken is ING Groep verrreweg de belangrijkste financier van fossiele energie. In 2016-2017 stak de bank een bedrag van 7 miljard euro in fossiele energiebedrijven, tegenover 1,6 miljard euro in duurzame energie. Hoewel het aandeel van fossiele energie in de energieleningen van ING Groep iets daalde – van 87 procent in 2013-2014 naar 83 procent in 2016-201 – blijft het overgrote deel gericht op fossiele energie. De Eerlijke Bankwijzer roept ING Groep op om snel te stoppen met de financiering van fossiele energiebedrijven en de financiering van duurzame initiatieven en bedrijven uit te breiden. Ook zou ING Groep uitvoering moeten geven aan haar recente voornemen om bedrijven waarmee zij zaken doet, in lijn te brengen met de Klimaatakkoord van Parijs.

Rabobank leende in 2016-2017, net zoals in 2013-2014, ongeveer evenveel uit aan fossiele als aan duurzame energiebedrijven. De bank stak in 2016-2017 zo’n 1,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven, waarmee het percentage ‘fossiel’ in Rabobanks energieleningen steeg van 51 procent in 2013-2014 naar 55 procent in 2016-2017. De Eerlijke Bankwijzer vindt dat geldstromen naar gas-, olie- en kolenbedrijven snel moeten worden afgebouwd als de bank klimaatverandering echt serieus neemt. Financiering van duurzame energiebedrijven dient verder te worden verhoogd.

Van de andere onderzochte banken, belegden en leenden de Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank, net als in de vorige onderzoeksperiode, ook in 2016-2017 voor 100 procent in duurzame energiebedrijven. NIBC investeerde alleen in energiebedrijven die niet voorkomen in de lijst met onderzochte bedrijven.

9 oktober 2018: ABN Amro, ING en Rabobank negeren mensenrechten. Drie Nederlandse grootbanken leenden miljarden aan vijf mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. De bedrijven deden onvoldoende tot niets om de slachtoffers daarvan te compenseren.

Onder de andere bedrijven waar het rapport van de Eerlijke Bankwijzer op ingaat zijn Freeport-McMoran en Shell. Allebei deze bedrijven zijn betrokken bij schendingen van het recht op voedsel, werk, schoon drinkwater en gezondheid, als gevolg van zware vervuiling van water en landbouwgebied. ING leende aan de vijf bedrijven in totaal bijna 5 miljard euro. ABN Amro leende in totaal 2,4 miljard aan vier van de vijf bedrijven, en Rabobank 3,5 miljard aan twee van de vijf. NIBC, Triodos Bank, de Volksbank (inclusief ASN Bank) en Van Lanschot financierden deze bedrijven niet.

Volgens internationale standaarden horen banken actie te ondernemen richting bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten zonder de bevolking te compenseren. ING, Rabobank en ABN Amro willen echter niet laten zien of zij dit in de praktijk doen. ‘De banken maken niet de goede afweging tussen de belangen van hun klant en de belangen van slachtoffers’, aldus Cor Oudes namens de Eerlijke Bankwijzer. ‘De Nederlandse grootbanken investeren in deze bedrijven, maar weigeren inzicht te bieden in wat zij doen om de bedrijven aan te spreken op structurele mensenrechtenschendingen.’

De Eerlijke Bankwijzer probeerde anderhalf jaar lang de banken ertoe te bewegen mee te werken aan het onderzoek. Volgens de banken was dat niet mogelijk vanwege de klantvertrouwelijkheid, maar in werkelijkheid kan het wel wanneer de klant daar toestemming voor geeft. De banken gaven desgevraagd aan geen pogingen te doen om die toestemming te verkrijgen.

Uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat ABN Amro, ING en Rabobank tussen 2013 en 2016 in totaal 10 miljard euro leenden aan vijf grote mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten. Hieronder zijn het Zweedse Lundin Petroleum, dat tussen 1997 en 2003 naar olie zocht in Zuid-Soedan. In Zweden loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar dit bedrijf, vanwege medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden die strijdende partijen pleegden in het gevecht om controle over de olievelden.

3 juli 2018: ABN AMRO, ING en Rabobank steken al jaren geld van hun klanten in bedrijven die het regenwoud kappen, het land stelen van de lokale bevolking en mensenrechten schenden in Azië en Afrika.

Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten van Milieudefensie. De drie banken beloven al jaren dat ze de problemen gaan oplossen, maar tot nu toe is daar niks van terecht gekomen. Milieudefensie roept daarom de banken op om hun geld terug te trekken uit de industriële palmolie-sector.

“Met de financiering van palmoliebedrijven staan deze banken aan de basis van ernstige mensenrechtenschendingen. Duizenden mensen verloren hun huis, de lokale bevolking werd geintimideerd of gevangen gezet en grote stukken bos zijn kaalgekapt of platgebrand.” zegt Rolf Schipper, campagneleider Bossen van Milieudefensie. Milieudefensie roept klanten op mee te doen aan onze ansichtkaarten actie: Trek de Grens. Samen roepen we de drie banken op zich terug te trekken uit de industriële palmoliesector.

Milieudefensie zette ruim honderd schandalen van bedrijven waar de banken bij betrokken zijn (of zijn geweest) op een rij in het zwartboek Draw the Line (PDF). Met dit rapport brengt Milieudefensie daarmee voor het eerst de enorme omvang van foute palmolie in beeld; maar liefst 118 schandalen van 14 palmoliebedrijven in 9 landen komen langs. Eerst speelden de problemen alleen in Azië, maar door de grote vraag breiden palmoliebedrijven nu ook uit naar Zuid-Amerika en Afrika.

Milieudefensie onderzocht ook de palmoliesector én de betrokkenheid van Nederlandse banken in Liberia. Dat deed zij samen met zusterorganisatie Sustainable Development Institute (Friends of the Earth Liberia); het resultaat is terug te vinden in het rapport High Risk in the Rainforest (PDF)De ABN AMRO en Rabobank blijken onderdelen te financieren van Golden Agri-Resources, een Aziatisch palmoliebedrijf dat nu met investeringen in Golden Veroleum Liberia (GVL) uitbreidt naar Afrika. De onderzoekers stuitten op schokkende verhalen. In Liberia blijkt dat GVL het land met dwang afpakt van de lokale bevolking.

Milieudefensie spreekt banken al sinds 2001 aan op de misstanden in de palmoliesector. De drie banken weigeren echter de structurele problemen in deze schandaalsector onder ogen te zien. Rolf Schipper: “Banken weten al ruim twintig jaar wat er aan de hand is. Tóch blijven ze geld steken in deze dubieuze bedrijven.”

28 februari 2018: Uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat ING, ABN Amro en Rabobank de afgelopen zes jaar samen ten minste 8,8 miljard euro investeerden in zeer dieronvriendelijke vleesproductiebedrijven. Zij staken onder meer geld in de omstreden vleesgigant Tyson Foods. Dit bedrijf hanteert heel lage normen voor dierenwelzijn en is betrokken bij schandalen rond dierenmishandeling. Banken zouden strenge eisen voor dierenwelzijn moeten stellen aan bedrijven waarin zij investeren.

De Volksbank (ASN Bank en SNS Bank), NIBC, Triodos Bank en Van Lanschot financierden geen van de onderzochte bedrijven.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek (PDF) van de Eerlijke Bankwijzer. Nederlandse banken hebben financiële relaties met vleesproductiebedrijven, supermarktketens en restaurantketens die vaak zeer lage dierenwelzijnsnormen hanteren. Zeugen worden in krappe kooien opgesloten, biggetjes worden onverdoofd gecastreerd, plofkippen zitten opeengepakt in gigantische fabrieken en de dieren worden op omstreden manieren geslacht. Daarnaast zijn de bedrijven regelmatig onderwerp van schandalen. Zo kwam het Amerikaanse bedrijf Tyson Foods herhaaldelijk in het nieuws vanwege dierenmishandeling.

De drie de banken stopten tussen 2012 en 2017 geld in Tyson Foods: Rabobank 1,9 miljard euro, ABN Amro 45 miljoen euro en ING 44 miljoen euro. Rabobank financierde veel van de onderzochte vleesproductiebedrijven. Rabobank – ‘de bank die staat voor een betere wereld’ – is met 6,8 miljard euro met afstand de grootste financier van dierenleed. ING financierde een deel van de onderzochte vleesproductiebedrijven. De bank stopte maar liefst 1,3 miljard euro in de bedrijven. ABN AMRO financierde de onderzochte vleesproductiebedrijven met 658 miljoen euro.

Zie ook: De Eerlijke Bankwijzer 2015: Hekkensluiter ING Bank Blijft Investeren in Fossiele Energie – Bank Secrets onthuld: ING gaat de meeste klanten verliezen – De ASN Bank: 50 jaar Duurzaam Bankieren – Triodos Bank winnaar Financial Times Sustainable Bank of the Year Award – Banken Investeren Fors in Fossiele Energie: ING Meest Klimaatschadelijke Bank van Nederland – ING Stopt Financiering Kolencentrales Maar Blijft Investeren in Bedrijven die Steenkool Gebruiken

6 december 2017: De afgelopen jaren zijn sommige banken opener geworden over hoe ze jouw spaargeld investeren. En ook over de vraag of ze het gesprek aangaan als bedrijven bijvoorbeeld het milieu vervuilen, en over activiteiten die ze niet willen financieren, zoals wapenhandel en landroof.

Dit blijkt uit het nieuwe rapport Transparantie en Verantwoording (PDF) dat de Eerlijke Bankwijzer heeft gepubliceerd.

De maatschappij en overheid roepen banken al lange tijd op om opener te worden over hun investeringen. Nu zien we dat banken vooruitgang boeken. Zo scoorden ABN Amro, ING en Rabobank in het vorige onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (2013) nog een 4 op transparantie. Nu doen ze het beter. Het is te vroeg om de bankensector ‘transparant’ te noemen. Maar de mist trekt op!

In 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin stond dat spaarders onvoldoende inzicht hebben in hoe banken hun spaargeld investeren. Sindsdien laten vooral ING, De Volksbank (SNS en ASN Bank) en Rabobank beter zien aan welke sectoren ze geld uitlenen. ABN Amro, NIBC en Van Lanschot gaan daarin minder ver. Triodos Bank en ASN Bank zijn hierover verreweg het meest transparant: beide banken publiceren een lijst van bedrijven en instellingen die zij financieren. Andere banken doen dit niet.

Rabobank en Triodos?Bank: beiden banken scoren een 7. Rabobank is het meest transparant over de kritische dialoog die zij voert met bedrijven die betrokken zijn bij misstanden. Andere banken gaan daarin minder ver. Triodos publiceert een lijst van bedrijven en instellingen die zij financieren. Andere banken doen dit niet.

ABN Amro, ING en?De Volksbank: alle drie de banken scoren een 6. ABN Amro rapporteert, als eerste bank ter wereld, over mensenrechten volgens de richtlijnen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Andere banken doen dit nog niet.  ING en Volksbank hebben een publiek toegankelijke klachtenprocedure opgezet die ook gebruikt kan worden door derden.

Van Lanschot scoort een 5. Van Lanschot geeft als enige bank geen informatie over welke activiteiten de bank uitsluit van financiering.  Van Lanschot heeft ook geen klachtenmechanisme gepubliceerd dat ook open staat voor niet-klanten.

NIBC is de hekkensluiter met slechts een 4. NIBC is niet open over zijn dialoog met bedrijven  over sociale en milieuproblemen. Ook is de bank niet open over de sectoren waarin het spaargeld investeert. Bron: Eerlijke Bankwijzer

ING Bank

31 oktober 2015: Hoe is het mogelijk. De slechtste grote bank van Nederland wordt beloond door de Nederlandse overheid en wordt voor de komende vier jaar de nieuwe huisbankier van de overheid. Daar kan toch helemaal niemand vrolijk van worden, uitgezonderd uiteraard de bobo’s bij de ING Bank, die alweer uitkijken naar een vette bonus.

De ING Bank heeft de Europese aanbesteding gewonnen die het ministerie van Financiën had uitgeschreven. Sinds 2008 regelde Royal Bank of Scotland (RBS) de financiële zaken van de overheid, maar RBS kreeg een dikke onvoldoende van de Eerlijke Bankwijzer ten aanzien van beleid op het gebied van klimaatverandering en mensenrechten. Ook investeert RBS in wapens. De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin het kabinet werd verzocht een nieuwe huisbankier te zoeken. Daarna werd een Europese aanbesteding uitgeschreven.

ING gaat voor minimaal vier jaar het volledige betalingsverkeer van alle ministeries en overheidsinstanties zoal het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en onderwijsuitvoerder DUO voor zijn rekening nemen. Per jaar gaat het om circa 40 miljoen betalingstransacties. ING handelt al sinds 2011 de financiële zaken voor de Belastingdienst af. Dit blijft de ING Bank ook doen.

Denk dat de Partij voor de Dieren heel snel een motie moet indienen om dit besluit heel snel terug te draaien. De ING Bank scoort bijzonder slecht als het om dierenwelzijn (score 2) gaat net zoals trouwens op tal van andere punten: klimaatbeleid (score 3), wapenbeleid (score4), energiebeleid (score 4) en bonusbeleid (score 4). Er is eigenlijk maar één onderdeel van de Eerlijke Bankwijzer waar ING Bank goed scoort en dat is het mensenrechtenbeleid (score 8). ING is terecht de hekkensluiter in de Eerlijke Bankwijzer 2015 als het gaat om het duurzaamheidbeleid.

ING weigert investeringen in kolencentrales uit te sluiten. ING sluit olieboringen in het Noordpoolgebied niet uit. ING stimuleert bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. ING stelt geen voorwaarden aan bedrijven op het gebied van diervriendelijke huisvesting. ING spoort bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie. ING verlangt van veehouderijbedrijven geen certificering op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld met een scharrel- of Beter Leven keurmerk. ING sluit kernwapenproducenten niet consequent uit. ING sluit daarnaast wapenbedrijven die wapens leveren aan regimes waartegen geen embargo bestaat maar die wel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen niet uit. 

Het klimaatbeleid van ING is ruim onvoldoende (score 3) Reductiedoelstellingen gelden alleen voor de eigen CO2-uitstoot en niet voor door ING gefinancierde emissies. De bank heeft geen heldere strategie om door haar investeringsbeleid bij te dragen aan de omschakeling naar een economie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Wel sluit ze onconventionele fossiele brandstoffen als teerzandolie uit.. Er is geen beleid op het gebied CO2 compensatie, biobrandstoffen en ondersteuning van toeleveranciers in ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. ING legt bedrijven waarin ze investeert ook niet als voorwaarde op dat ze zich niet bezighouden met lobbypraktijken gericht op het tegenhouden van klimaatbeleid. (15e beleidsupdate sept. 2015)

Het dierenwelzijnbeleid van ING is slecht (score 2). Uitsluiting van dierproeven voor cosmetica en het fokken van pelsdieren. Geen beleid over de Five Freedoms van dieren. Geen criteria voor dierenproeven voor medische doeleinden. Genetische modificatie wordt niet beschouwd als geheel onacceptabel. Er zijn geen criteria voor veehouderij (huisvesting, transport) of gebruik van wilde dieren voor entertainment doeleinden. Er worden geen eisen gesteld aan toeleveranciers. (15e beleidsupdate sept. 2015).

Het wapenbeleid van ING is onvoldoende (score 4). Producenten van controversiële wapens en bedrijven die zich niet aan VN en EU wapenembargo’s houden zijn uitgesloten van financiering. Echter: geen criteria voor ‘dual-use’ technologie. Geen beleid over wapenhandel en leveranties van militaire goederen naar conflictgebieden of naar landen met regimes die mensenrechten schenden, corrupt zijn of een buitenproportioneel hoog defensiebudget hebben. Er worden uitzondering gemaakt in het beleid voor bepaalde typen financiering en activiteiten of projecten die niet met de productie van wapens te maken hebben, waaronder een aantal kernwapenproducenten. (15e beleidsupdate sept. 2015).

Het beleid van ING op elektriciteitsopwekking is onvoldoende (score 4). ING doet investeringen in hernieuwbare energiebronnen, maar er is geen beleid over het verminderen van investeringen in fossiele brandstoffen. Vervuilende vormen van energieproductie en kernenergie worden niet uitgesloten. In het beleid ontbreken ook eisen voor duurzaamheidrapportage en instemming (FPIC) van alle landgebruikers bij landverwerving door bedrijven. (15e beleidsupdate sept. 2015)

Het mensenrechtenbeleid van ING is goed (score 8). Beleid benoemt de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) maar gaat niet in op de belangrijkste stappen die bedrijven moeten zetten: commitment, due diligence proces, genoegdoening.. Wel speciale aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen. Het principe van voorafgaande instemming bij landverwerving (FPIC) geldt alleen voor de inheemse bevolking en niet voor alle betrokken landgebruikers.. Bedrijven dienen mensenrechten te integreren in hun inkoopbeleid maar niet als bindende voorwaarden voor voor toeleveranciers. (15e beleidsupdate sept. 2015).

Het bonusbeleid van ING is onvoldoende (score 4). De maximering van bonussen is van toepassing op de Raad van Bestuur en senior management. Voor risk takers worden uitzonderingen gemaakt: zij kunnen hogere bonussen krijgen, tot wel 200% van het vaste jaarsalaris. Het hoogste vaste jaarsalaris binnen ING is niet beperkt tot twintig keer het laagste vaste salaris. Bonussen zijn voor een beperkt deel gebaseerd op niet-financiële en duurzaamheidscriteria.(15e beleidsupdate sept. 2015). Bron: Eerlijke Bankwijzer ING Bank Zie Klanten woedend om forse loonsstijging ING-top

Zie ook: De Eerlijke Bankwijzer 2015: Hekkensluiter ING Bank Blijft Investeren in Fossiele Energie – Bank Secrets onthuld: ING gaat de meeste klanten verliezen – De ASN Bank: 50 jaar Duurzaam Bankieren – Triodos Bank winnaar Financial Times Sustainable Bank of the Year Award – Banken Investeren Fors in Fossiele Energie: ING Meest Klimaatschadelijke Bank van Nederland – ING Stopt Financiering Kolencentrales Maar Blijft Investeren in Bedrijven die Steenkool Gebruiken

Tags:

3 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  31 oktober 2015 om 12:29 | Permalink

  Klanten woedend om forse loonsstijging ING-top

  23 maart 2015: In Nederland waait er een storm door het bankenlandschap. ING kondigde enkele dagen geleden aan dat de top op een forse loonsverhoging kan rekenen. De voorzitter van de bank zal straks bijna 2 miljoen euro par jaar verdienen. En dat enkele jaren nadat de bank noodgedwongen met belastinggeld gered moest worden en de rente op spaarrekeningen steeds daalt en bijna onbestaande is geworden. Dat was echter buiten de klanten van ING gerekend.

  Inmiddels is de voorgenomen salarisverhoging ingetrokken.

 2. Erik van Erne zegt:

  5 november 2015 om 10:42 | Permalink

  Reactie Eerlijke Bankwijzer op besluit overheid

  Een punt van zorg vormt nog altijd het wapenbeleid van ING: ook al is dit enkele jaren geleden aangescherpt, ING investeert nog altijd in zowel kernwapenproducenten als in bedrijven die conventionele wapens leveren aan dictaturen, zolang er tegen deze landen geen embargo’s zijn ingesteld door EU of VN.

  Onderbelicht in de aanbestedingsprocedure van de overheid lijkt de ‘planet’- kant te zijn van PPP (‘People, Planet, Profit’). MVO houdt uiteraard ook goed beleid en uitvering hiervan in op onderwerpen als ‘milieu’, ‘klimaat’ en ‘dierenrechten’. Het beleid van ING op klimaat en dierenwelzijn schiet ernstig tekort, zo bleek in september opnieuw bij de jaarlijkse beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer. De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer roepen ING al jaren op om hier actie op te ondernemen.

 3. Erik van Erne zegt:

  14 december 2017 om 14:24 | Permalink

  ING en Rabobank financieren granietbedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid

  In de steengroeven in India komen kinderarbeid en schuldslavernij helaas nog steeds voor. Rabobank en ING hebben leningen verstrekt aan 3 Nederlandse granietbedrijven die inkopen uit steengroeven waar kinderarbeid en schuldslavernij is aangetoond.

  Het voortduren van kinderarbeid en schuldslavernij in Indase steengroeven is onaanvaardbaar. Banken moeten in actie komenen hun klanten in de natuursteensector actief aanmoedigen om schendingen van arbeidsrechten in steengroeven te voorkomen. De Eerlijke Bankwijzer roept ING en Rabobank op om goede afspraken te maken met hun klanten om kinderarbeid uit te bannen en goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor werknemers te garanderen.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..