Anders Bekeken

Het 19de National Sustainability Congres 2019: Duurzame Daadkracht by Sustainalize

Geschreven op 1-9-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

NSC 2015 2

22 januari 2019: Op donderdag 7 november 2019 organiseren Sustainalize en CKC Seminars de 19e editie van het Nationaal Sustainability Congres.

Het Nationaal Sustainability Congres is inmiddels uitgegroeid tot het grootste duurzaamheidscongres in Nederland. 

Het NSC is een begrip vóór en dóór duurzaam Nederland.

7 november 2018: Mooi hoor die duurzame daadkracht. De organisatie van het 18e Nationaal Sustainability Congres geeft het goede voorbeeld

Waste-to-productbedrijf Renewi en de organisatie van het Nationaal Sustainability Congres hebben de handen ineen geslagen om het congres op 8 november geheel afvalvrij te maken.

De twee partijen willen zo laten zien dat materialen die tijdens het evenement vrijkomen, goed gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Dat klinkt weer geweldig, net zoals het Nationaal Sustainability Congres bij één van de eerdere edities al liet weten helemaal te zullen gaan voor klimaatneutraal. Onzin en daar hebben we verder ook terecht nooit meer iets van gehoord.

Iets roepen is toch weer heel iets anders dan iets realiseren. Afvalvrij is zonder afval, dus ook geen afval dat goed gerecucled of hergebruikt kan worden, alhoewel dat wel een mooi streven is.

Renewi laat tijdens dit congres zien, dat slimme oplossingen voor afvalscheiding die eenvoudig toepasbaar zijn, een behoorlijke impact kunnen hebben. Ook deelt Renewi praktijkcases en praktische oplossingen voor duurzame uitdagingen met de bezoekers van het congres.

De doelstelling voor het NSC 2018 is om minder dan 10% restafval over te houden. Tijdens het congres zet Renewi daarom het EcoSmart inzamelconcept in voor de inzameling van afvalstromen. Op het NSC worden speciale inzamelmiddelen geplaatst om afvalstromen aan de bron zo goed mogelijk te scheiden. Op die manier is het de bedoeling om een minimum aan afval over te houden en een maximale hoeveelheid grondstoffen. Dat is een geweldig streven, maar dus niet afvalvrij. Dat kun je in feite alleen maar bereiken als er wordt ingezet op het voorkomen van afval.

Typische afvalstromen voor een congres als het NSC, zijn koffiebekers, papier/karton, etensresten en plastic. Uniek voor dit congres is de ‘Twijfelbak’; een apart inzamelmiddel waarin bezoekers hun afval kunnen gooien dat niet bij de andere afvalstromen hoort. De Twijfelbak wordt door Renewi ter plekke nagescheiden. Het idee hierachter is bezoekers bewust te maken van hun eigen ‘afvalgedrag’ en afvalscheiding te stimuleren.

Kortom het 18e Nationaal Sustainability Congres gaat zwaar inzetten op het optimaliseren van afvalscheiding en dat heeft weinig tot niets te maken met afvalvrij. Wel mooi dat men dit gaat doen. Overigens is afvalscheiding bij dit soort evenementen al jarenlang een wettelijke verplichting.

Gijs Derks, Commercieel directeur Renewi Nederland, verwoordt het als volgt: “Renewi is als bedrijf uitermate geschikt om verbinding te maken tussen uitdagende doelstellingen en realisatie in de dagelijkse praktijk. Samen met het NSC laten we zien dat een ‘zero waste’-evenement realiseerbaar is. En zeker van de bezoekers van een duurzaamheidsevenement mogen we verwachten dat dit gaat lukken. Uiteindelijk zorgen we alleen samen voor duurzame daadkracht én impact.”

Zie ook: Voorkom En Recycle PMD Bedrijfsafval: Scheiden En Recyclen van PMD-Verpakkingsafval by RWS – Plastic Promise: Op Weg Naar Afvalvrije Evenementen Met Herbruikbare Bekers – Evenementen, Bedrijven en Instellingen: Eénmalige Kunststof Bekers Gescheiden Inzamelen

25 april 2018: Op donderdag 8 november 2018 organiseren Sustainalize en CKC Seminars de 18e editie van het Nationaal Sustainability Congres met als thema: Duurzame daadkracht.

De maatschappelijke opgaven (zowel milieu- als sociale uitdagingen) waarvoor we staan, zijn groter dan ooit maar inmiddels geagendeerd. De tijd begint te dringen om met drastische acties tot verbeteringen te komen en het tij te keren.

Niet voor niets committeerden bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich eensgezind achter de Sustainable Development Goals.

Daarnaast zijn er doelstellingen gedefinieerd voor duurzame energie en CO2-reductie, zowel vanuit het Klimaatverdrag van Parijs, op Europees niveau als door Nederland zelf. Ook voor een onderwerp als circulaire economie zijn ambities vastgelegd.

Om alle doelen te realiseren, is een gestroomlijnde daadkrachtige samenwerking tussen deze actoren vereist. Met snelle en brede marktintroducties van innovaties, kostenefficiency, snelle leercurves, brede gedragsverandering en sturing. Daarover gaat deze editie van het Nationaal Sustainability Congres in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch.

Op het Nationaal Sustainability Congres zal de bokaal aan de winnaar van de MVO Manager van het Jaar 2018 verkiezing worden uitgereikt.

Zie ook: MVO Manager van het Jaar 2018: Wie Gaat de MVO Bokaal 2018 Winnen? – MVO-Manager van het Jaar 2017: Tanja Roeleveld van Landal GreenParks – MVO-Manager van het Jaar 2015: Birgitta Kramer Manager Duurzaamheid bij Vitens

19 mei 2017: De 17e editie van het Nationaal Sustainability Congres (NSC) vindt plaats op donderdag 9 november 2017 in Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar ligt de nadruk op het versnellen van de duurzame ontwikkeling door purpose, action en impact. Tijdens het NSC 2017 geen focus op visies en meningen, maar op concrete plannen en acties. Accelereren naar een duurzame toekomst.

Onder meer MVO Nederland, De Groene Zaak en B Corps Europe hebben zich als organisaties bij het National Sustainability Congres aangesloten. Laat u inspireren en wordt onderdeel van deze actiegerichte beweging.

Op het Nationaal Sustainability Congres zal Maurits Groen de bokaal aan de winnaar Van de MVO Manager van het Jaar 2017 verkiezing overhandigen. Zie ook: MVO-Manager van het Jaar 2017: De Finalisten Geanne van Arkel, Niels Geenhuizen en Tanja Groenendaal

Op dinsdag 3 november 2015 vindt de 16de editie van het jaarlijkse duurzaamheidsevenement, het Nationaal Sustainability Congres, plaats in Spant! te Bussum. Het thema voor dit jaar is Social innovation for Climate Change.  Het congres richt zich op bestuurders, managers, beleidsmakers, onderzoekers, product- en marktontwikkelaars, docenten en consultants. Uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap, overheid en NGO’s. Allen met een sterke drive om te werken aan duurzaamheid.

Op het Nationaal Sustainability Congres zal Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu de bokaal aan de winnaar Van de MVO Manager van het Jaar 2015 verkiezing overhandigen. Zie ook: MVO-Manager van het Jaar 2015: De Finalisten Birgitta Kramer, Harry Hofman en Fokko Wientjes

Eind vorig jaar voorspelde secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de United Nations dat 2015 The Year of Sustainability zou worden, onder meer vanwege de VN Klimaatconferentie in december te Parijs. Wat ook de uitkomsten van deze onderhandelingen zullen worden, hoe een eventueel nieuw klimaatakkoord er ook uit zal zien, de urgentie voor het spoedig grootschalig en daadkrachtig werken aan klimaatverandering is groot. We kunnen en mogen de rekening niet doorschuiven naar de volgende generaties. Steeds meer organisaties en communities nemen daarom hun verantwoordelijkheid en gaan zelf aan de slag.

Het Nationaal Sustainability Congres van vorig jaar liet zien dat de benodigde (disruptive) technologieën die doorbraken kunnen veroorzaken, reeds beschikbaar zijn of spoedig tot ontwikkeling komen. Maar er is meer nodig, een ‘nieuwe economie’ waarin ‘social innovation’ (een verzamelnaam voor nieuwe vormen van samenwerken gericht op innovatieve oplossingen) volop tot wasdom komt. Daarbij zijn ook andere waarderingsgrondslagen voor onze economie noodzakelijk. Economische groei vraagt om een andere, inclusieve, definitie en grondslag.

Uit onderzoek van Erasmus Universiteit blijkt dat technologie maar 25% bijdraagt in het succes van innovaties. Social Innovation (nieuwe manieren van werken, zoeken naar synergie) is verantwoordelijk voor de andere 75%. Met het gebruik maken van de gezamenlijke kracht van technische en niet-technische expertisevelden, en door niet altijd de voor de hand liggende keuzes te maken kunnen we het verschil maken!

De 16de editie van Het Nationaal Sustainability Congres vindt een kleine maand vóór aanvang van de klimaatconferentie in Parijs plaats. Rond het thema Social innovation for Climate Change gaat men met een groot gevoel van urgentie aan de slag. De al actieve partijen en community’s worden bij elkaar gebracht om tot kruisbestuiving en versnelling te komen, tussen stromingen en tussen generaties. U kunt zich hier registreren. Bron: NSC

Why 2015 will be the year of sustainability by Ban Ki-moon, the eighth Secretary-General of the United Nations

2015 will be an historic year for the United Nations. The Organization will celebrate its 70th anniversary, offering a chance to look back on its contributions to peace, human rights and development since its creation in 1945. The year will also be an opportunity to look forward — and in particular how to ensure that people everywhere can thrive on our one and only planet. 2015 is when we will set our course for a sustainable future.

At its essence, sustainability means ensuring prosperity and environmental protection without compromising the ability of future generations to meet their needs. A sustainable world is one where people can escape poverty and enjoy decent work without harming the earth’s essential ecosystems and resources; where people can stay healthy and get the food and water they need; where everyone can access clean energy that doesn’t contribute to climate change; where women and girls are afforded equal rights and equal opportunities.

There is no country or society where sustainability is not important or necessary. We all share the responsibility to work for a sustainable future and we will all reap the benefits.

2 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  12 december 2015 om 10:42 | Permalink

  IKEA sluit zich aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie

  IKEA heeft zich tijdens het 16e Nationaal Sustainability Congres in Spant! te Bussum officieel aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Het woonwarenhuis tekende de Code of Conduct waarmee zij aangeeft om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Zelf heeft IKEA de ambitie om al vanaf 2020 wereldwijd volledig energieneutraal te zijn. Door haar deelname aan de Nederlandse Klimaatcoalitie wil IKEA bedrijven en organisaties inspireren om ook in actie te komen voor een duurzamere samenleving.

 2. Erik van Erne zegt:

  9 augustus 2018 om 17:25 | Permalink

  Project Drawdown: Terugdraaien Klimaatverandering by Climate Cleanup

  Op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november 2018 wordt Project Drawdow’ in Nederland gelanceerd. Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De bekende Amerikaanse milieu-activist en auteur Paul Hawken is de initiatiefnemer.

  Zijn boek Drawdown is inmiddels een New York Times bestseller en in 17 talen beschikbaar. Tijdens het congres zal Chad Frischmann (Vice President & Research Director van Project Drawdown) in een key-note speech het gedachtegoed, de noodzaak en de potentie van Drawdown toelichten. Ook zal op het congres de Nederlandse vertaling van het boek gelanceerd worden. Tenslotte zal ook een coalitie van Nederlandse bedrijven worden gepresenteerd die gezamenlijk voortvarend met Drawdown aan de slag gaan.

  Velen hebben het gevoel dat klimaatverandering inmiddels sneller gaat dan alles wat we er tegenin kunnen brengen. Wat dan rest is de gedachte dat we de teloorgang van een bewoonbare aarde nu hooguit nog wat kunnen vertragen. En dat perspectief is niet bepaald inspirerend bij een transitie die heel veel van de samenleving vraagt.

  Maar wat als we tegelijkertijd de kraan dichtdraaien én gaan dweilen? Emissies terugdringen en een schoonmaak starten waarbij we koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer halen en vastleggen? Er opent zich dan een hoopvol toekomstscenario dat te lang onbesproken is gebleven. Koolstof verwijderen zou immers kunnen uitnodigen tot luiheid aan de uitstootkant, en daarmee principieel onwenselijk zijn (echter, het is al veel te laat om uitsluitend uitstoot terug te dringen). Of verwijderen wordt gelijkgesteld aan geo-engineering, terwijl dat echt wat anders is. Veel wetenschappelijk gefundeerde klimaatoplossingen blijven daardoor buiten beeld. Een gemiste kans op hoop in de race tegen klimaatontwrichting. Daar gaat Project Drawdown verandering in brengen is de ambitie!

  Een coalitie van investeerders en ondernemers werkt onder de naam Een coalitie van investeerders en ondernemers werkt onder de naam Climate Cleanup aan grote stappen in de terugdringing van emissies en aan implementatie van schaalbare methodes om CO2 vast te leggen. Duurzaam ondernemer Maurits Groen en Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra maken deel uit van het netwerk. Professor Tim Flannery, bekend van het boek ‘De Weermakers’, leidt de raad van advies. Climate Cleanup creëert zakelijke ecosystemen: innovatieve ondernemers, financiering en een glashelder wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Het gemeenschappelijk doel is oplossingen van klimaatverandering door het grootschalig vastleggen van broeikasgas. Kortom: Project Drawdown tot uitvoering brengen in de praktijk!” rel=”noopener” target=”_blank”>Climate Cleanup‘ aan grote stappen in de terugdringing van emissies en aan implementatie van schaalbare methodes om CO2 vast te leggen. Duurzaam ondernemer Maurits Groen en Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra maken deel uit van het netwerk. Professor Tim Flannery, bekend van het boek ‘De Weermakers’, leidt de raad van advies. Climate Cleanup creëert zakelijke ecosystemen: innovatieve ondernemers, financiering en een glashelder wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Het gemeenschappelijk doel is oplossingen van klimaatverandering door het grootschalig vastleggen van broeikasgas. Kortom: Project Drawdown tot uitvoering brengen in de praktijk!

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (650)
 • Agenda (3.137)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (804)
 • Communicatie (375)
 • Cradle to Cradle – Circulair (493)
 • Design (233)
 • Dieren (176)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.281)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.338)
 • Europa (29)
 • Evenementen (174)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (305)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (117)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (368)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.650)
 • Licht (374)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (733)
 • Nederland (22)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (221)
 • Vakantie (80)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.324)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (300)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Zonnepanelen Op 400 Huurwoningen HW Wonen In Hoeksche Waard by Saman Group
 • Zon op Bedrijfsdaken Van Ondernemers Coöperatie Tiel: 25.000 Zonnepanelen by ECONNETIC
 • Shell Opent Tweede Energiezuinige Tankstation Met Zonnepanelen Op Het Dak In Nederland
 • Tijdelijk Zonnepark Met 22.500 Zonnepanelen Bij Autotransport Hooikammer In Rouveen
 • Havendebat Amsterdam 2019: Energietransitie In De Haven – Versnelling Energietransitie
 • Vanaf 2020 Geen Wegwerpbekers, Blikjes En Petflessen Meer In Voetbalstadions In Vlaanderen
 • Gigantisch Drijvend Zonnepark Met 5 Miljoen Zonnepanelen In Saemangeum In Zuid-Korea
 • Zonnepark Oosterweilanden Met 40.000 Zonnepanelen In Twenterand
 • Zonnepark Heemserpoort Met 48.580 Zonnepanelen In Hardenberg by Solarfields
 • Zonnepark Kooypunt Met 36.000 Zonnepanelen In Port of Den Helder by Vattenfall
 • Energiepark Haringvliet Zuid: 6 Windturbines, 124.000 Zonnepanelen, Energieopslag by Vattenfall
 • Grote Kansen Elektrische Stadslogistiek by Topsector Logistiek
 • VIBE-Congres Veerkrachtige En Gezonde Steden
 • Cities | Possibilities Forum in Singapore: Building Circular Cities
 • Olam Food Prize Voor Innovatie In Voedselzekerheid 2019: Innovation Mapping for Food Security
 • Zeverrock Start Met Herbruikbare Bekers Zonder Statiegeld
 • Enusual: Expand Your Horizon by Enpuls – Ervaar De Emotie Achter Transitie by Enpuls
 • De Enpuls Challenge: De Winnaars Zijn QuinteQ Energy En HeatPuls Van Sobolt
 • Bedrijven Zijn Vanaf 2020 Verplicht Een Laadpaal Voor Elektrische Auto’s Te Installeren
 • Beddenfabriek Royal Auping In Deventer Voorzien Van 2.826 Zonnepanelen
 • Links

  Milieunet op..