Anders Bekeken

Rachel Carson Scriptieprijs 2018 by VVM: Loesanne van der Geest (HBO) – Mieke Westerhaus (VO)

Geschreven op 9-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam, Educatie Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

7 juni 2019: De VVM reikt de Rachel Carson afstudeerprijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie.

Samen met een aantal milieustudieverenigingen wil VVM grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheidsonderzoek dat studenten hebben uitgevoerd.

De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro. Heb jij een scriptie geschreven die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger en wil jij graag je afstudeerwerk bekend maken onder een groot netwerk van milieuprofessionals? De student of diens docent/begeleider stuurt uiterlijk 22 juli 2019 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of de scriptie moet tussen 1 januari 2018 en 15 juli 2019 zijn beoordeeld met een 8 of hoger. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van een volledig ingevuld inschrijfformulier en een bewijs van beoordeling door de opleiding. Meld dan jouw scriptie aan!

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

9 november 2018: 8 november 2018: Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVM, netwerk van milieuprofessionals, de prijzen uitgereikt voor de 2018-editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor HBO en Wetenschappelijk Onderwijs.

In de categorie HBO ging de prijs naar Loesanne van der Geest (Hogeschool Leiden) en in de categorie WO naar Mieke Westerhaus (Vrije Universiteit). Het was de zestiende keer dat de prijs voor de meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling werd uitgereikt.

Loesanne van der Geest is de winnaar van de HBO-afstudeerprijs. Zij behandelt volgens de jury een relevant onderwerp: hoe kun je inspelen op de Omgevingswet met instrumenten die er nu al liggen? De nieuwe wet is momenteel een hot-item en de relevantie wordt in de scriptie duidelijk aangegeven. Pluspunt is bovendien dat de aanbevelingen duidelijk én bruikbaar zijn. De scriptie is gericht op Alphen aan de Rijn, maar ook toepasbaar in andere gemeenten.

Winnaar van de Rachel Carson Afstudeerprijs Wetenschappelijk Onderwijs 2018 is Mieke Westerhaus met haar scriptie over de rol van klimaatverandering op het verhuisgedrag van mensen in Afrika en het Midden-Oosten. De jury vindt het een zeer toegankelijke scriptie en noemt de keuze voor het onderwerp niet alleen interessant en origineel, maar ook bijzonder actueel. De eerste klimaatvluchtelingen zijn er immers al. De jury is bovendien zeer te spreken over de toegankelijkheid en leesbaarheid. ‘Mieke Westerhaus zet een duidelijk doel en gaat daar naar toe, zonder omwegen. Je komt in een flow!’, aldus het juryrapport.

5 oktober 2018: De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2018 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend.

De prijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:
Elizabeth Dirth met haar scriptie Governance for Future Generations: A Global Review of the Implementation of Intergenerational Equity equity (MSc Sustainable Development, UU).
Merel van der Most met haar scriptie Modelling the fate and transport of antibiotics and antibiotic resistant genes in agriculture (MSc Environmental Sciences, WUR).
Mieke Westerhaus met haar scriptie The role of water in migration: qualitative and quantitative evidence from africa and the middle east (MSc Environment and Resource Management, VU).
Remi Elzinga met zijn scriptie Consumer behaviour in the circular economy (MSc Sustainable Business & Innovation, UU)

In de categorie afstudeerwerken in het HBO is dit jaar één afstudeerwerk genomineerd:
Loesanne van der Geest met haar afstudeerwerk De verdeling van (milieu)gebruiksruimte in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Hogeschool Leiden).

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen hiermee grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Een vakjury besluit later deze maand over de uiteindelijke winnaar. De jury beoordeelt de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. De juryleden zijn altijd afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 9 november presenteren de genomineerden hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, met de genomineerde in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld. Tot slot zal de juryvoorzitter de afstudeerprijs aan de uiteindelijke winnaars overhandigen.

2 december 2017: Sarah Bedolfe is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2017. De VVM reikt de prijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie.

Het probleem van de invasieve exoten wordt in haar scriptie goed uiteen gezet. Zij maakt duidelijk dat zoetwatersystemen niet alleen plaats bieden aan meer dan 30% van de gewervelde soorten, maar ook van levensbelang zijn voor miljarden mensen over de hele wereld. Invasieve soorten vormen echter in toenemende mate een bedreiging voor onze zoetwatersystemen.

Uit de prijswinnende scriptie blijkt dat, na preventie, uitroeiing de meest kosteneffectieve oplossing is om de schadelijke invloed van invasieve soorten terug te dringen. Sarah Bedolfe presenteert in haar scriptie een plan voor een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich hiertoe inzet.

Haar onderzoek, verricht aan de Rijksuniversiteit Groningen, leest als een trein en belicht een relevant en een tot nu toe wat onderbelicht onderwerp. De routes die Bedolfe kiest zijn bovendien goed onderbouwd en haar scriptie eindigt met een praktisch plan van aanpak. De originaliteit, toepasbaarheid en relevantie scoren heel hoog. Het is een scriptie met een heldere structuur, ondersteunt door figuren en tabellen. Ander pluspunt vormt het feit dat de winnares meerdere disciplines combineert.

Thomas Thorin ontvangt een eervolle vermelding voor zijn scriptie. De jury vond circulariteit als sociaal onderwerp een heel interessante invalshoek. De jury was zeer te spreken over de breedte van de analyse en de bijzonder systematische analyse. De tekst is goed te lezen er zitten goede en leuke voorbeelden in. Het is een heel toegankelijk werk met een verrassend resultaat.

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Zie ook: Rudy Rabbinge Winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 by VVM – De Nationale Milieudag 2018: Wetenschap Versus Emotie by VVM

18 november 2016: Aagje van Meerwijk en Anne-Marie van Noord zijn de winnaars van de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016.  Aagje van Meerwijk is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2016. Haar scriptie over de opslagmogelijkheden van Zwitserse waterkrachtcentrales voor in Duitsland opgewekte zonne- en windenergie noemt de jury erg verrassend en vernieuwend. Bovendien is het gekozen onderwerp uiterst actueel gezien de grote behoefte aan mogelijkheden voor energieopslag in de nabije toekomst. Door de onderwerpkeuze komen zowel de situatie op het gebied van de waterkracht in Zwitserland als de effecten van klimaatverandering daarop aan bod. “Hier komen dingen aan de orde die niet eerder zijn uitgezocht”, aldus de jury. Van Meerwijk verrichtte haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Anne-Marie van Noord, afgestudeerd aan de HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, is uitgeroepen tot winnaar van de Scriptieprijs HBO 2016. Zij onderzocht de effecten van mosselen op de waterkwaliteit. Het onderzoek toont aan dat een mosselfilter onder specifieke omstandigheden een positief effect heeft op de kwaliteit van afvalwater. Het onderzoek geeft inzicht in de condities waaronder dit systeem effectiever en efficiënter kan worden uitgewerkt en biedt perspectief op bredere toepasbaarheid. Om die reden noemt de jury haar werk buitengewoon relevant voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. De prijs is ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.

Rachel Carson Milieuscriptieprijs 201519 november 2015: Voor de dertiende keer is de Rachel Carson Scriptieprijs 2015 uitgereikt aan de beste en meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Winnaar van de HBO-scriptie is Leonie Weima van de Saxion Hogeschool Deventer.

Voor de beste WO-scriptie zijn dit jaar twee winnaars aangewezen: Linda Knoester van de Universiteit Utrecht en Rosanne Wielemaker van de Wageningen Universiteit.

De jury constateert dat de ingezonden scripties methodisch te wensen over laten. Een mogelijke verklaring is dat in het HBO de (werk)stage centraal staat en de studenten niet grondig worden voorbereid op het schrijven van een scriptie. Niettemin heeft de jury met overtuiging één winnaar kunnen aanwijzen: Leonie Weima voor haar scriptie ‘Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress’.

Voor de WO-scriptieprijs heeft de jury dit keer twee winnaars aangewezen: Linda Knoester en Rosanne Wielemaker. Beide scripties heeft de jury als zeer goed beoordeeld. Hoewel totaal verschillend van aard, zijn de twee onderzoeken volgens de jury aan elkaar gewaagd. De ene studie is meer praktijkgericht, de andere meer methodisch. In plaats van de scripties tegen elkaar af te wegen, heeft de jury besloten twee eerste prijzen uit te reiken.

Linda Knoester: Linking land use and ecosystem services. Development of a Life Cycle Impact Assessment method to improve evaluation of biobased products

Rosanne Wielemaker: Harvest to Harvest: Recovering Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter via New Sanitation Systems for Reuse in Urban Agriculture The contribution of soil sealing in urban private gardens to runoff and urban heating

9 november 2015: Op donderdag 19 november 2015 presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Scriptieprijs tijdens een bijeenkomst hun onderzoek. De VVM (Vereniging Van Milieuprofessionals) wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten aan hogescholen (HBO) en universiteiten (WO) rond milieu en duurzaamheid uitvoeren.

De genomineerden voor de Rachel Carson milieuscriptieprijs 2015 zijn bekend. De WO-genomineerden 2015 zijn:
• Casper Borsje, afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, studierichting Environmental Science. Zijn scriptie draagt de titel ‘Behavior of single carbon granules as capacitive bioanodes in microbial fuel cells’.

• Linda Knoester, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, studierichting Sustainable Developement (track: Global Change and Ecosystems). Haar scriptie draagt de titel ‘Linking land use and ecosystem services. Development of a Life Cycle Impact Assessment method to improve evaluation of biobased products’.

• Sandra de Vries, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, studierichting Water Management (Civiele Techniek). Haar scriptie is getiteld
Groundwater use in DKI Jakarta; and the impact of its use on the subsurface of Jakarta’.

• Rosanne Wielemaker, afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, studiereichting Urban Environmental Management. Haar scriptie is getiteld ‘Harvest to Harvest: Recovering Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter via New Sanitation Systems for Reuse in Urban Agriculture’.

De HBO-genomineerden 2015 zijn:
• Leonie Weima, afgestudeerd aan de Saxion hogeschool, studierichting milieukunde. Haar scriptie draagt de titel ‘Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress’.
• Robin Wientjes, afgestudeerd aan de Saxion hogeschool, studierichting milieukunde. Haar scriptie is getiteld ‘Circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas’.

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Zie ook: Debat Is Voedselschaarste onze Toekomst? in Utrecht by VVM sectie Voedsel & Landbouw – Biobrandstoffen bedreigend voor voedselvoorziening ! – Voeding Verknipt by Luc Vankrunkelsven: Samenhang van Werkelijkheid wordt Verknipt, Verborgen

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (648)
 • Agenda (3.125)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (797)
 • Communicatie (375)
 • Cradle to Cradle – Circulair (490)
 • Design (233)
 • Dieren (176)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.268)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.308)
 • Europa (29)
 • Evenementen (169)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (304)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (117)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (368)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.648)
 • Licht (374)
 • Lucht (33)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (729)
 • Nederland (22)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (220)
 • Vakantie (78)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.312)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (300)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Harderwijk Anders Wil Green Deal Afvalvrije Festivals Harderwijk
 • Zwolse Zomerkermis Draait Dit Jaar Volledig Op Groene Stroom
 • Africa, The Next Green Energy Hub: The Power Of Waste In Kenia
 • Heineken Gaat Plastic Afvalberg Op Evenementen Aanpakken: De Heineken Cupholder
 • Beach Food Festival Met Herbruikbare Beker Op Langoed De Bonte Belevenis Texel: Surf & Turf
 • Het Nationaal Binnenvaart Congres 2019: Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.
 • Lingang Songjiang Tech City Rafael Gallery Zonne-Energie PV Modules in Shanghai by Hanergy
 • Het Eerste Offshore Zonne-Energiepark In De Noordzee Bij België by Vlaamse Blauwe Cluster
 • De Koersnota Schone Lucht In Rotterdam: Rotterdam Gaat Luchtkwaliteit Verbeteren
 • Brussel Eerste Gewest In België Met Statiegeld Op Blikjes En Plastic Flesjes
 • De Energieneutrale Naturistencamping De Mierenhoop In Bunne by Lichtbond Noord
 • Rotterdamse Wethouders Krijgen Elektrische BMW 530e Dienstauto
 • Geen Wegwerpplastic Meer In Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius En Bonaire) In 2021
 • Gemeente Wichelen Investeert In Herbruikbare Bekers Voor Evenementen
 • De Kliekjesdagen In Leiden: Foodtruck Evenement Verkoopt Overgebleven Voedsel
 • Maatschappij In Beweging: Ontwikkelingen In Wonen En Werken En Gevolgen Woon-Werkverkeer
 • Radio Circulair Op RaRaRadio Vanuit Plug In City Strijp-S Eindhoven by Bas Luiting
 • Festival Noorderzon In Groningen Stapt Over Op Herbruikbare Bekers
 • Matrix 1: Duurzaam Kantoren- En Laboratoriumcomplex Amsterdam Sciencepark by MVRDV
 • De IJ Klopper: Fietsspiraal Aan Het IJ in Amsterdam by Syb van Breda & Co Architects
 • Links

  Milieunet op..