google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Groen, Open en Sociaal Utrecht

Geschreven op 10-2-2010 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Groen Open Sociaal UtrechtUpdate 16 april: GroenLinks, PvdA en D66 vormen samen het nieuwe college van Utrecht. Dit college staat voor een groen, sociaal en financieel gezond Utrecht.

Vandaag hebben de drie partijen hun collegeprogramma en de nieuwe wethouders gepresenteerd. Deze collegeperiode zijn er zes in plaats van zeven wethouders.

De nieuwe wethouders zijn:
1. Mirjam de Rijk (GroenLinks): Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Openbare Ruimte en Groen. Zie ook: 101 Ideeën van GroenLinks voor Klimaatbeleid gemeente Utrecht
2. Frits Lintmeijer (GroenLinks): Verkeer, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Regiozaken, Internationale Zaken.
3. Rinda den Besten (PvdA): Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inburgering, Jeugd, Sport, loco-burgemeester.
4. Harrie Bosch (PvdA): Ruimtelijke Ordening, Wonen, Leidsche Rijn, Utrecht Vernieuwt, Krachtwijken, Grondzaken en Vastgoed.
5. Victor Everhardt (D66): Volksgezondheid, Welzijn/WMO, Stationsgebied.
6. Jeroen Kreijkamp (D66): Onderwijs, Bibliotheek, Personeel, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening.
7. Aleid Wolfsen (burgemeester): Openbare Orde en Veiligheid (Politie, Brandweer), Ombudszaken, Juridische Zaken en Bestuursinformatie, Burgerzaken, Utrechts Archief, Veiligheidshuis.

Het nieuwe college wil dat Utrecht een duurzame en financieel gezonde stad is. Een stad waarin iedereen zijn toekomst in eigen handen kan nemen en waar voor kwetsbare groepen een sociaal vangnet is. Om dat te realiseren krijgt Utrecht een open en transparant bestuur dat volop samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. Het volledige collegeprogramma 2010-2014 (PDF)

Lerende en open stad
Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners van de stad om zich te ontwikkelen, te emanciperen en deel te nemen aan de samenleving. De school speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kansen voor iedereen. Het college wil dat in 2014 iedere jongere zijn schoolcarrière afsluit met een startkwalificatie. Met scholen maakt het college afspraken om verzuim en schooluitval tot een minimum terug te dringen. Het college faciliteert Brede Scholen, multifunctionele accommodaties waar naadloos kan worden samengewerkt met culturele- en sportorganisaties voor de talentontwikkeling van kinderen. Het slechte binnenklimaat van scholen wordt met voorrang aangepakt.
Het college staat een open en transparant bestuur voor. Het bestuur gaat meer gebruik maken van de kracht, kennis, creativiteit en de verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. Ook het gaat het college op open wijze verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
De gemeente moet een organisatie worden die uitblinkt in dienstverlening aan burgers en ondernemers – digitaal en wijkgericht. De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd.

Duurzame en financieel gezonde stad
Utrecht is vooruitstrevend en een stad van kennis. Het nieuwe college wil hiervan optimaal gebruik maken bij zijn ambitie om Utrecht dé groene en duurzame stad van Nederland te maken. Dit college wil de komende vier jaar de beslissende impuls geven om in 2030 klimaatneutraal te worden. Ook gaat het college een financieel solide beleid voeren. Het college gaat uit van een bezuiniging van 50 miljoen per jaar, op te bouwen in de loop van acht jaar vanaf 2012. Voor deze bezuinigingen wil het college de pijn niet bij burgers leggen. Het college wil minder management- en beleidsfuncties, bundeling van loketten en minder externe inhuur. Ook kijkt het kritisch naar welke taken de gemeente moet uitvoeren. Een externe doorlichting moet duidelijkheid geven over de precieze invulling. Vooruitlopend op de doorlichting stelt het college een vacaturestop in voor functies vanaf schaal negen.

Aantrekkelijke en bereikbare stad
Dit college gaat van Utrecht dé openbaar-vervoer- en fietsstad van Nederland maken. Dit college neemt maximale maatregelen om OV en fiets te stimuleren en het gebruik van de auto af te remmen. Natuurlijk is ook de auto– mits gedoseerd – onlosmakelijk verbonden met bereikbaarheid van een vitale stad. De ambitie is de groei van de automobiliteit te halveren in 2030. Dit college kiest om gerichter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur (Noordelijke Randweg, Papendorp), gecombineerd met maatregelen om autoverkeer te beperken. Ook wordt de parallelweg langs de A2 tussen de afslag Lage Weide en de Verlengde Vleutenseweg definitief ingepast voor de ontsluiting van Utrecht-West. Het Actieplan Luchtkwaliteit wordt aangepast op de bijgestelde ambities. Ook wil het college autogebruik beprijzen. Als dit niet landelijk wordt geregeld, wil het college samenwerken met de G4 om regionaal te gaan beprijzen. Daarnaast wil het bestuur de tram naar de Uithof voor 2015 realiseren. Ook wil het college dat in 2014 in Utrecht 5.000 elektrische voertuigen rijden. Om dit te realiseren komen in Utrecht 300 oplaadpunten. Verder wil het college een binnenstad die zoveel mogelijk autoluw is.

Sociale en actieve stad
Het nieuwe college streeft naar een sociale, open en gastvrije stad. Een stad waar mensen zich kunnen ontwikkelen naar eigen vermogen, inzicht en interesses. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij mensen zelf. Maar niet iedereen kan zich op eigen kracht staande houden in de samenleving. Dit college is er ook voor hen en is er op gericht om mensen zo snel mogelijk weer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leven. Het college gaat allianties sluiten met onderwijs en bedrijven om via scholing, praktijkgericht beroepsonderwijs en eventueel gesubsidieerd werk nieuwe kansen te creëeren voor werkloze Utrechters. Ook krijgen werkgevers een vergoeding voor de verminderde productiviteit van de werknemer en Utrecht gaat meedoen aan de landelijke pilot voor loondispensatie. Het college wil de komende vier jaar minimaal 1.200 tijdelijke arbeidsplaatsen realiseren. Met scholen maakt het college afspraken om verzuim en schooluitval tot een minimum terug te dringen. Ook wil het college zijn rol bij de zorg voor de jeugd de komende jaren flink versterken. Het jongerenwerk wordt stedelijk georganiseerd en biedt expliciet ruimte aan meiden.

Woonstad
In Utrecht willen veel mensen wonen en de druk op de woningmarkt is hoog. Het college wil in de periode tot en met 2014 11.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan 40% sociaal. Het bestuur zet hierbij extra in op studenten (500 eenheden op de Uithof) en starters (ruim 1.400 woningen). Om de wachttijden voor huurwoningen te verminderen wil het college scheve instroom beperken en andere vormen van woningtoewijzing onderzoeken. Het college wil met corporaties nieuwe afspraken over de herstructurering. De verwachting is dat het aandeel sloop-nieuwbouw lager zal zijn, terwijl het aandeel renovatie hoger zal uitkomen. Ook krijgen bewoners een gelijkwaardigere rol bij bouwprojecten om de kwaliteit en draagvlak van plannen te verhogen. De duurzaamheid van woningen op het gebied van energie en materialen moet verbeteren. In bouwprojecten worden hiervoor nieuwe duurzame technologieën ingepast. De aanpak van de krachtwijken gaat onverminderd door.

Gezonde stad
Het nieuwe college wil Utrechters gezond hebben en houden. Speciale aandacht is nodig voor ouderen, allochtonen en kinderen. Het college zorgt voor goede voorzieningen in de buurt, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Eenzaamheid en depressiviteit onder ouderen worden aangepakt is samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, sportclubs en huisartsen.
De gemeente en welzijnsorganisaties gaan komende jaren werken aan het ondersteunen van eigen initiatief van burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. Met deze organisaties maakt de gemeente resultaatafspraken. Daarnaast bestaat goede één-op-één hulpverlening voor wie het echt nodig heeft.

Veilige stad
Een veilige leefomgeving is één van de belangrijkste zaken voor inwoners. Uitgangspunt is: preventief waar kan, repressief waar moet. Toezichthouders en straatcoaches blijven actief in gebieden waar de criminaliteit hoog is. Alleen waar cameratoezicht aantoonbaar kan helpen zet het college dit in. Er komen geen nieuwe vergunningen voor coffeeshops, prostitutieplekken of gokhallen bij. Als eerste G4-gemeente gaat Utrecht starten met een experiment voor het legaal bevoorraden van coffeeshops. Dit experiment moet aantoonbaar leiden tot afname van de (georganiseerde) criminaliteit en de overlast rondom coffeeshops. Tot slot geeft de gemeente actief invulling aan haar zorgplicht voor dak- en thuislozen, asielzoekers en vluchtelingen. Bron: gemeente Utrecht

14 april 2010: Directeur Mirjam de Rijk gaat Natuur en Milieu verlaten. Ze is namens GroenLinks kandidaat voor een wethouderspost in Utrecht.

logo verkiezingen 201019 maart 2010: GroenLinks, D66 en de PvdA gaan het nieuwe college van Utrecht vormen. Dat meldt de gemeente Utrecht donderdag.

5 maart 2010: De stemmen zijn geteld en zoals eigenlijk wel te verwachten was, heeft de PvdA fors verloren. Zo fors zelfs dat GroenLinks nu de grootste partij in de gemeente Utrecht is. Kan mij de vorige colleges met GroenLinks nog herinneren en vooral wat we er in Utrecht aan hebben overgehouden, zoals die briljante fietsstraat. Bedankt nog Hugo voor die ellende.

Nu wordt GroenLinks in Utrecht aangevoerd door Mary Moss en na enkele gesprekken met die mevrouw over het GroenLinks pand in Utrecht dat uitblinkt als slecht voorbeeld als het gaat om ons milieu, weet ik al wat ons in Utrecht te wachten staat: één doffe ellende. Zie: GroenLinks pand kan een heel stuk energiezuiniger ! en 101 Ideeën van GroenLinks voor klimaatbeleid gemeente Utrecht

De voorlopige zetelverdeling in de gemeente Utrecht is ook al bekend en dus komt nu het leukste: het college formeren en dan blijkt maar al te vaak dat de grootste partijen heel makkelijk niet in het college kunnen komen. Kwestie van goochelen en wie wil met wie cq wie wil zeker niet met …….

zetelverdeling

3 maart 2010: Zo, het is zover. Vandaag mogen we stemmen. De grote vraag is natuurlijk op welke partij en op welke kandidaat? Blijft wat lastig om echt goed te beoordelen waar de verschillende partijen voor staan en waar individuele kandidaten voor staan blijft helemaal onduidelijk. Ben dan ook zeer benieuwd naar de uitslag, met name in de gemeente Utrecht.

Als de Landelijke Scholierenverkiezingen een graadmeter zijn is de uitslag duidelijk. De PvdA wordt de grootste, alhoewel men wel verliest. VVD op twee, D’66 op drie en pas op een zevende stek komen we het CDA tegen met slechts 7,2 procent.

10 februari 2010: Minder auto’s en een beter OV, meer duurzame energie, voor of tegen meer asfalt… Milieucentrum Utrecht vindt het belangrijk dat Utrechters weten welke duurzame standpunten de Utrechtse politieke partijen hebben. Maak daarom de juiste keuze met de Milieu-kieswijzer. Milieucentrum Utrecht heeft alle duurzame standpunten voor u op deze website verzameld. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken.

De Milieu-kieswijzer geeft de standpunten van alle deelnemende partijen in Utrecht over een aantal milieuthema’s, zoals die zijn verwoord in de respectievelijke programma’s. De partijen staan in alfabetische volgorde in de lijst. Wat algemener zijn de StemWijzer Utrecht en KiesKompasUtrecht. Vraag mij altijd weer af welke briljante gedachten er allemaal zitten achter op zo op het eerste gezicht meest idiote vragen.

Zie ook: Een Beter Milieu begint bij jezelf: Energiebesparing Tweede Kamer met veegpulsen en Gemeenteraadsverkiezingen 2010: De StemWijzer, KiesKompas, StemmenTracker

LIJSTTREKKERS DEBAT presented by TUMULT. Utrecht kiest! Wie en waarom?
Nog één keer treden de 12 lijsttrekkers tegen elkaar in het strijdperk. Op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, maandag 1 maart vanaf 20 uur, komen de grote issues van de campagne nogmaals aan bod – het gaat tenslotte om de toekomst van onze stad.

Inmiddels hebben alle lijsttrekkers toegezegd aanwezig te zijn: Rinda den Besten – PvdA; Mirjam Bikker – ChristenUnie; Ingrid de Bondt – VVD; Otto ter Haar – De Groenen; Peter Heijnsdijk – Partij Voor de Eenvoud; Harm Janssen – CDA; John Koenders – TON; Marry Mos – GroenLinks; Vincent Oldenborg – stadspartij Leefbaar Utrecht; Gerda Oskam – D66; Tim Schipper – SP; Wim Vreeswijk – PVU. Bron: Tivoli

Zie ook: Luchtpost voor minister Jacqueline Cramer en de Milieuzone in Utrecht – Meer parkeerbelasting voor vuile auto’s in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, e.a.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (706)
 • Agenda (3.419)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (931)
 • Communicatie (380)
 • Cradle to Cradle – Circulair (541)
 • Design (245)
 • Dieren (181)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.477)
 • Educatie (351)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.773)
 • Europa (29)
 • Evenementen (205)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (322)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (121)
 • Hergebruik-Kringloop (337)
 • Iets anders (434)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.744)
 • Licht (399)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (762)
 • MVO (114)
 • Natuur (811)
 • Nederland (43)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (17)
 • Sport (243)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.797)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (314)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Nederlandse Glastuinbouw Slaat Alarm: Energietransitie In Gevaar
 • Nieuwe CAO Met Klimaatbudget Van 2.500 Euro Voor Medewerkers Achmea
 • ShiftLimburg: Nieuw Plat­form Voor Duur­zaam En In­no­va­tief On­der­ne­men In Limburg
 • Gered Gereedschap 40 Jaar: Een Tweede Leven Voor Gered Gereedschap
 • Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed: Willem de Zwijgerschool In Den Haag
 • Five Inventions And Technologies That Will Change The World by Innovative Techs
 • The CityTree: Improve Air Quality With Moss by Green City Solutions
 • Rotterdam Is Groener Geworden: Voorbeelden Van Nieuw Groen In Rotterdam
 • The Powerpod Small Scale Windturbine: Safe, Innovative Wind Energy by Halcium
 • Project Roboat: An Autonomous Robotic Electric Boat Transportation System For Amsterdam
 • The WindTree With Biomorphic Aeroleafs: by New World Wind
 • Anders Werken, Anders Reizen En Anders Inkopen by Ministerie Van Binnenlandse Zaken (BZK)
 • IKEA Plaatst 1.584 Zonnepanelen Op Carports IKEA Eindhoven Son en Breugel
 • Hydrohub Gigawatt Scale Electrolyser: 1 GW Industriële Groene Waterstof Fabriek by ISPT
 • De Elektrische Bugatti Step by Bugatti En Bytech International
 • Europese Unie Heeft Doelstelling Van 20% Groene Stroom Voor 2020 Ruim Behaald
 • Boost je Buurt Challenge 2022 Voor Impact Ondernemers In Amsterdam
 • 2022: Het Jaar Van De Tijger by WNF
 • Zeeuwind Innovatie Challenge 2022: Iedereen Kan Meedoen Aan Energietransitie by Zeeuwind En Dockwize
 • Animatie Slimmer Laden: Vervolg Leven Van De Wind, Rijden Op De Zon! by ElaadNL
 • Links

  Milieunet op..