Anders Bekeken

Commissie Regeldruk Bedrijven brengt advies uit over Duurzaam Inkopen

Geschreven op 10-2-2010 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

duurzaam-inkopenDe Commissie Regeldruk Bedrijven constateert in haar advies dat bedrijven positief zijn over duurzaam inkopen en de rol van de overheid als ‘launching customer’, maar dat de gekozen aanpak in de praktijk tot een aantal serieuze knelpunten leidt voor ondernemers.

De Commissie doet daarom de aanbeveling aan het kabinet om in overleg met branches de regeldruk terug te dringen door de huidige aanpak te toetsen aan de volgende zes eisen:
1. De systemen voor duurzaam inkopen moeten kosteneffectief zijn.
2. Bij de totstandkoming moeten de best beschikbare inzichten over duurzaamheid of productietechnieken betrokken worden; daarin moeten ook ambitieniveaus onderscheiden worden.
3. De systemen voor duurzaam inkopen moeten nieuwe marktontwikkelingen mee kunnen nemen en innovatiebevorderend werken.
4. Ze moeten doorwerking kunnen hebben van bedrijven naar bedrijven en van bedrijven naar consumenten.
5. Ze moeten regelarm ingericht zijn.
6. De systemen moeten EU-proof zijn, dat wil zeggen zo veel mogelijk ingebed zijn in een Europese interne markt. Bron: ANP

De rapportage (PDF)  is inmiddels wel te vinden bij EZ. Heb er nog even een stukje uitgellicht: Getuige de nog vele kritische reacties van branches op de nu voorliggende criteria is er in de huidige aanpak nog teveel discussie over de mate van duurzaamheid. De punten van kritiek of zorg richten zich onder meer op:
– De keuze voor de meetmethoden (zoals Greencalc) waarmee de prestatie op één of meer duurzaamheidsaspecten in beeld wordt gebracht. Bestaande Milieurelevante ProductInformatie (MPRI) voor metaalsoorten wordt daar niet in meegenomen ondanks dat het bedrijfsleven al hoge kosten heeft gemaakt om deze op te laten stellen. De in de criteria voorgestelde methoden worden als weinig transparant beschouwd. Het is niet duidelijk waar de kosten voor deze software gaan neerslaan. De Commissie merkt daarbij op dat Nederland te klein is om telkens in meetinstrumenten te investeren die enkel hier worden toegepast. Het is zeer gewenst dat dit op EU-niveau gebeurt.
– Er is onvoldoende oog voor levensduur van producten en gebruiksfase.
– De criteria leiden tot onterechte materiaaldiscriminatie door het gebruik van de in de criteria aanbevolen methoden en tot discussie inzake recyclebaarheid; ze zijn weinig flexibel, geven geen ruimte aan innovatieve ontwikkelingen en zijn daarmee beperkend in de keuze voor materiaal.
– Bij de vaststelling van de criteria is onvoldoende rekening gehouden met Europese regelgeving, met technologische ontwikkelingen en met door de sector zelf ingezette trajecten.
– inhoud van de criteriadocumenten leidt mede tot uitvoeringsproblemen,uitsluiting, onterechte concurrentieverstoringen en regeldruk. De aanpak leidt tot het vastzetten van duurzaamheid op één moment in de tijd, ook door het voorschrijven van middelen en procedures terwijl, zoals eerder is gememoreerd,ontwikkelingen in dit kader zich kenmerken door dynamiek.Het bedrijfsleven wordt weliswaar in toenemende mate geconsulteerd over concept criteria, maar dit leidt in teveel gevallen nog niet tot het noodzakelijke bredere draagvlak voor de criteria.

De Commissie betreurt dat dit thans leidt tot gemiste kansen om de gewenste aanpak meer gezamenlijk uit te voeren. Met name de toegang van het MKB – vaak de leverancier voor de (hoofd)aannemer van een overheidsopdracht – komt door de complexiteit en lasten in gevaar. Het werkelijke doel van duurzaam inkopen moet centraal staan: namelijk als vliegwiel fungeren zodat het reguliere productaanbod op de hele markt duurzamer wordt en toegankelijk wordt voor alle consumenten. Het moet marketable worden. Dus ook de articuliere markt moet de producten herkennen en kunnen gebruiken. Op die manier kunnen de directe meerkosten terugverdiend worden. Wel moeten die meerkosten zo beheersbaar mogelijk zijn. De overheid moet het bedrijfsleven daartoe op de juiste manier uitdagen om met duurzame producten en productieprocessen aan de slag te gaan.

De Commissie beveelt daarom ten eerste aan dat de volgende uitgangspunten centraal komen te staan in de aanpak:
Continue samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid stimuleren om kennis te bundelen en te ‘updaten’. Zowel bij het toeleverende bedrijfsleven als bij grote inkopende bedrijven bestaat veel kennis over duurzaamheid en duurzaam inkopen. Op dit moment lijken overheid en bedrijfsleven meer naast elkaar te opereren.

Stimuleren van eigen initiatieven binnen het bedrijfsleven door overheid,zowel door aansluiting te zoeken bij huidige praktijk van verschillende branches, zoals duurzaam bouwen, keteninitiatieven en bestaande EU-wetgeving (bijvoorbeeld REACH). Dat voorkomt een stapeling van regels en normen bij het inkopen.

Gebruikmaken van een gedeelde en objectieve kennisinfrastructuur ten behoeve van de samenwerking. Het gaat dan over (het bevorderen van) duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen in duurzame technologieën, en marktwerking. Belangrijke vragen in dit kader zijn: hoe kan marktwerking duurzaamheid bevorderen dan wel hoe voorkom je dat duurzaam inkopen de marktwerking onnodig frustreert en partijen hun positie misbruiken. Maar ook hoe onnodige regeldruk voorkomen kan worden: is het noodzakelijk om (gedetailleerde) normen voor te schrijven en informatieverplichtingen op te leggen als productieprocessen al duurzame producten leveren en als erketeninitiatieven zijn?

Op basis van voorgaande komt de Commissie tot haar tweede aanbeveling Die betreft de herinrichting van de huidige overleg- en kennisinfrastructuur op het gebied van Duurzaam Inkopen. Dit moet de opzet krijgen van een gedeeld en objectief kennisplatform waarop de verschillende relevante overheidspartijen zijn aangesloten, evenals het relevante bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het doel moet erop gericht zijn dat duurzaam inkopen door overheid en bedrijfsleven beter wordt gefaciliteerd.

Het platform moet zich richten op de totstandkoming van algemeen aanvaarde duurzaamheidsclassificaties voor inkopers. Het gaat daarbij ook om het verzamelen van de benodigde informatie voor de overheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de hierboven beschreven ontwikkelingen en het delen van kennis en best practices. Nederland kan zo internationaal een voortrekkersrol vervullen op het terrein van duurzaamheid in het algemeen en duurzaam inkopen in het bijzonder zonder zijn concurrentiepositie te beschadigen. Bron: EZ Advies Regeldruk en Duurzaam Inkopen (PDF).

Tja, een uitgebreid verhaal dat we kort kunnen samenvatten: het zit aan alle kanten helemaal fout met de gekozen aanpak. Ik schreef al eens bij een discussie over Duurzaam Inkopen op Linkedin: Ben er van overtuigd dat Duurzaam inkopen een succes gaat worden. Helaas is de gekozen insteek door het VROM en SenterNovem team dat de duurzame inkoopcriteria heeft bedacht, niet echt handig in de praktijk.

Had daar paar jaar geleden contact over toen het Duurzaam Inkoop team bij VROM werd samengesteld. Zag de bui toen al aankomen: volkomen wereldvreemde en volstrekt onpraktische benadering. Had zelf nog een vrij eenvoudig plan met als eindresultaat producten en diensten die zeg maar Duurzaam Inkopen goedgekeurd zijn. Leek mij handig voor alles en iedereen die Duurzaam wil Inkopen.

Nu gaat elke gemeente het wiel opnieuw uitvinden. Bij elke inkoop moeten de criteria erbij worden gepakt. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan?

Nog een reactie van mij op de vraag, hoe ik dat nou precies zie: Echt 100% duurzame producten bestaan nauwelijks. Denk dat C2C producten op dit moment het meest duurzaam zijn. Inkopen nu betekent dus de beste keus maken die nu mogelijk is. Kun je doen met allerlei criteria, maar eenvoudiger is het inkopen van producten voorzien van een erkend duurzaam of eko-keurmerk. Daar gewoon mee beginnen.

Het is dus jammer dat er bij Duurzaam Inkopen geen lijst is met producten die al een keurmerk hebben. Men heeft het gewoon te ingewikkeld gemaakt in een streven naar criteria die alles omvatten. Overigens zijn de Sociale Criteria nog steeds niet klaar. Waarom niet met de makkelijke zaken beginnen: zou mooi zijn als alles en iedereen alvast eens 100% duurzame energie zou afnemen. Opgewekt in Nederland uiteraard.

In de praktijk maakt men het zichzelf erg ingewikkeld. De criteria bieden eigenlijk veel te veel ruimte. Dat kan als nadeel worden gezien, maar ook als voordeel. Kiezen voor een praktische stap-voor-stap benadering biedt de beste mogelijkheden. Wel door blijven lopen.

Lijkt mij overigens goed om ook een soortgelijk onderzoek te doen, maar dan bij gemeenten, want Duurzaam Inkopen heeft ook daar nogal wat gevolgen en ook daar is sprake van toegenomen regeldruk. Ook gemeenten zijn positief over duurzaam inkopen maar ervaren net als bedrijven dat de gekozen aanpak in de praktijk tot een aantal serieuze knelpunten leidt voor gemeenten en met name de uitvoerende ambtenaren.

Zie ook: De duurzaamheidscriteria voor Duurzaam Inkopen zijn gewijzigd – Duurzaam Inkopen: Groen is de Boodschap van Jacqueline Cramer – Aan de slag met duurzaam inkopen –Duurzaam Inkopen, gewoon doen ! – De instructie Duurzaam Inkopen en de Informatiekaart Duurzaam Inkopen –  Het kennisnetwerk Duurzaam Inkopen gaat van start – Het Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen: Workshop Leveranciersmanagement en Contracten – Duurzaam Inkopen: Gemeenten lappen duurzaamheid aan hun laars

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (614)
 • Agenda (3.079)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (776)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle – Circulair (482)
 • Design (231)
 • Dieren (174)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.243)
 • Educatie (343)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.237)
 • Europa (29)
 • Evenementen (142)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (302)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (26)
 • Greenwashing (115)
 • Hergebruik-Kringloop (317)
 • Iets anders (371)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (134)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.634)
 • Licht (373)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (168)
 • Milieu (744)
 • MVO (109)
 • Natuur (721)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (215)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.240)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (297)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • MVO Manager Van Het Jaar 2019: Wie Gaat De MVO Bokaal 2019 Winnen?
 • Bijzondere Woonbeurs Nederland: Duurzame Energieoplossingen
 • Samenwerking Eneco en Het Nationale Park De Hoge Veluwe: Duurzame Energie En Natuurherstel
 • Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Kopen Windpark Greenport Venlo Van Etriplus
 • Tilburg Heeft Het Lekkerste Kraanwater Van Nederland? De Gouden Kraan by KRNWTR
 • Tuinbouwakkoord: De Tuinbouwagenda 2019-2023 Op Weg Naar Een Circulaire Tuinbouwsector
 • Zonnepark Magnumcentrale Eemshaven Met 18.000 Zonnepanelen by Vattenfall
 • Bugatti 110 Jaar: De Elektrische Bugatti Baby II Opvolger Van De Bugatti Baby Uit 1926
 • EU Gaat Greenwashing Aanpakken: Classificatiesysteem Voor Groene Activiteiten Op Komst
 • Zonnedak Familie Kelderhuis In Legeweer Met 202 Zonnepanelen by Coöperatie Sinnich Langwar
 • Nederlanders Wachten Op De Overheid Om In Zelf In Actie Te Komen Tegen Klimaatverandering
 • Hemweg Vattenfall Kolencentrale In Amsterdam Gaat Dicht In 2020
 • De Eerste Elektrische Toyota Komt In 2021
 • Coolblue TV-Bus: TV’s In Amsterdam en Rotterdam Bezorgen Met Elektrische Bestelbusjes
 • De Elektrische Fiat Centoventi Concept: De Elektrische Stadswagen Van De Toekomst
 • Veel Ruimte Voor Zonnepanelen Op Water In De Vier Noordelijke Provincies by ROM3D
 • Eco-Glazen Bij Leidens Ontzet 2019: Alleen Nog Herbruikbare Eco-Glazen Toegestaan
 • The Under2 Coalition: Governments Committed To Keep Temperature Rise Under 2 Degrees
 • Ecologische Verbindingszone Op Golfterrein Langs De Bleekloop In Noord-Brabant
 • Sustainable Brand Index 2019: The Nordics & The Netherlands
 • Links

  Milieunet op..