Anders Bekeken

De Groene Versnelling: Nu Projecten Indienen Voor De Groene Parel Award 2011

Geschreven op 18-11-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam, Water Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

De Groene Parel14 april 2011: Zo, het is weer tijd voor het indienen van duurzaamheidsprojecten voor de Groene Parel Award 2011. 

Het BlomBerg Instituut daagt lokale en regionale overheden en hun maatschappelijke en private partners uit om met één of meerdere vooruitstrevende duurzaamheidprojecten mee te dingen naar De Groene Parel Award 2011. De inschrijving voor het indienen van projecten sluit op 13 mei 2011.

Inzendingen voor de Award dienen kansrijke, innovatieve en daadkrachtige projecten te zijn die bijdragen aan de versnelling in omvangrijke publieke en publiekprivate transitieprocessen op weg naar een duurzaam Nederland. Het doel van de Award is onder andere het bieden van een podium om kansrijke klimaatprojecten in de schijnwerpers te zetten, het delen van kennis en ervaring, en het genereren van bekendheid voor vooruitstrevende projecten die een inspiratiebron en stimulans vormen voor publieke en private partners.

Op 31 mei 2011 begint ronde 2 met de bekendmaking van de 10 nominaties. Dan kunnen we ook weer online stemmen tot 9 oktober 2011. Op 13 oktober staat de Meet & Greet met de jury op het programma. De 10 genomineerde projecten ontmoeten de jury tijdens een speed date sessie. Hier krijgen zij gelegenheid om de juryleden te overtuigen van hun kansen op de award. (middagsessie, locatie nader bekend te maken)

De eerste stemronde van het publiek en internetstemmers (50%) en de stemmen van de jury (50%) bepalen welke drie projecen doorgaan naar de eindronde. Op die projecten kan vanaf 14 oktober 2011 weer worden online gestemd door het publiek tot 2 december 2011.

Op woensdag 7 december 2011 wordt tijdens het Captains Dinner De Groene Versnelling de winnaar van de Groene Parel Award 2011 bekendgemaakt. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de drie genomineerde projecten de gelegenheid zich in zeven minuten te presenteren aan jury en publiek. Na afloop vindt de bekendmaking van de winnaar plaats. De stemming voor de eindronde vindt plaats o.b.v. stemmen van de jury (50%), verzamelde publiekstemmen via internet (25%) en stemmen van het publiek aanwezig bij het diner (25%).

9 december 2010: Het project ‘Energieteams in de buurt’ van Gemeente Sittard-Geleen is de winnaar van De Groene Parel 2010. Tweede werd het burgerinitiatief ‘Stichting Vogelwijk Energie(k)’ en derde ‘Energyweb Moerdijk’.

8 september 2010: Zo, het is weer tijd om te stemmen. De tien genomineerden voor de Groene Parel 2010 zijn bekend. Na diverse, intensieve beoordelingsrondes door kennispartners en de deskundige vakjury zijn tien projecten geselecteerd voor de volgende ronde van de Groene Parel Award 2010. De komende maanden ‘strijden’ de volgende projecten verder voor deze prestigieuze award.

Energieteams in de buurt Gemeente Sittard-Geleen
Energyweb Moerdijk Gemeente Moerdijk
Groen Gas Netwerk Bergambacht Milieudienst Midden Holland (mede namens Gemeente Bergambacht)
Hoogkerk, duurzaamste wijk Milieudienst Gemeente Groningen
Knooppunt Innovatief Groen N.V. BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Project Versnelling Bomenbuurt Gemeente Oude IJsselstreek
Ultra diepe geothermie Consortium UDGP
Vervoermanagement Gemeente Zaanstad
Vogelwijk Energie(k) St. Vogelwijk Energiek
Zeeuws Klimaatfonds St. Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds

Breng uw stem uit op uw favoriet! Welke van de geselecteerde projecten voldoet volgens u het beste aan de beoordelingscriteria en verdient daarom De Groene Parel Award 2010? Beoordeelt u de genomineerde projecten op de volgende criteria.
Het project: kent een integrale aanpak waarbij borging en organisatie van groot belang zijn, is gebaseerd op eigentijdse en (on)verwachte samenwerking, heeft betrekking op één of meerdere thema’s: mobiliteit, energie, gebouwde omgeving, duurzame gemeentelijke organisatie, gebiedsinrichting, bedrijfsterreinen & industrie, burgerparticipatie, publiek ondernemerschap, etc., komt voort uit vooruitstrevend lokaal klimaatbeleid en mag daarom met recht de stempel ‘lef, visie en ambitie’ dragen, heeft veelbelovende resultaten of aantoonbare resultaten geboekt in de duurzame praktijk, heeft minimaal een inspirerend en innovatief element, dat toepasbaar is binnen andere sectoren/gemeenten.

Blomberg InstituutEcht makkelijk is het stemmen niet, u moet een ware waslijst aan gegevens invullen. Geen idee waarom het Blomberg Instituut al deze gegevens nodig heeft, maar voor mij voldoend reden om toch maar niet te stemmen.

Bijna alle velden moeten verplicht worden ingevuld. Achternaam* Tussenvoegsel Voorletters* Voornaam* Titel Geslacht* Telefoon* E-mail* Functie* Naam organisatie* Postadres en nummer* Postcode en plaats* Telefoon organisatie*

Op 8 december 2010, Kasteel De Vanenburg te Putten, staat de Bestuurlijke Top Werkplaats, inclusief Captains Diner De Groene Versnelling en uiteraard met de finale en uitreiking Groene Parel Award 2010, op het programma. Het wenkend toekomstperspectief van uw duurzame gemeente is niet spannend…maar de weg er naartoe!

Om uw klimaatambities in tijden van bezuinigingen daadwerkelijk én florerend te realiseren zijn eigentijdse allianties nodig tussen publieke, bekende en onbekende private partijen, burgers en kennisinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst staan innovatieve financiële arrangementen en het delen van goede voorbeelden centraal. Waardoor overheid, bedrijfsleven en burgers gaan ‘scoren’ op weg naar de klimaatneutrale gemeente.

Na afloop van deze Bestuurlijke Top Werkplaats heeft u antwoord op vragen als: Hoe zien succesvolle en innovatieve lokale en regionale klimaat ‘verdien’concepten er uit? Welke partijen zijn betrokken en hoe vind ik mijn (onverwachte) partners? Welke eigentijdse en innovatieve financiele arrangementen zijn mogelijk? Wat kan ik leren van voorbeeldprojecten op het gebied van lokale energie ontwikkeling, mobiliteit, industrie en stedelijke vernieuwing?

Vooraanstaande lokale en regionale klimaatbestuurders, koplopers, investeerders, innovators en wetenschappers gaan met u in debat. Samen ontwikkelt u handreikingen en keert u gegarandeerd naar huis met nieuwe kansen om de ontwikkeling van uw klimaatneutrale gemeente verder te versnellen.

It’s an Illusion: Klimaatneutraal en CO2 compensatie volksverlakkerij. Klimaatneutraal een Trend?

27 april 2010: Zo, de strijd om de Groene Parel Award gaat weer van start met de editie 2010. Gemeenten en gemeentelijke organisaties kunnen projecten indienen die bijdragen aan een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig Nederland. Gedreven vanuit het nationaal klimaatbeleid worden op lokaal niveau veel successen behaald op het gebied van duurzame innovatie. Lokale overheden spelen als aanjager een zeer belangrijke rol. Zij staan dicht bij burgers en bedrijfsleven, zijn vaak initiatiefnemer als het gaat om eigentijdse (on)verwachte samenwerkingsverbanden en spelen bepalende rollen als beleidsmaker en via het vergunningsysteem en bestemmingsplannen. Het is dan ook van groot belang dat we deze lokale successen vieren, en nog belangrijker, dat deze een podium krijgen!

Naast de koplopers volgen nu de overige gemeenten om invulling te geven aan vooruitstrevend lokaal klimaatbeleid met bijbehorende investeringen en projecten. Het delen van kennis en ervaring van lokale klimaatinitiatieven is belangrijk om versnelling te brengen in de uitwerking van lokaal en regionaal klimaatbeleid. Daarnaast is het genereren van bekendheid voor vooruitstrevende projecten belangrijk, die daarmee een inspiratiebron en stimulans zijn voor andere partijen. Bovendien verbindt deze positieve strijd lokale bestuurders en beleidmakers met hun specifieke kennis en ervaring. Waardoor men de competenties en verantwoordelijkheden van elkaar beter leert kennen en verantwoordelijke bestuurders en beleidmakers elkaar (her)kennen.

Om deze kansrijke projecten in de schijnwerpers te zetten is De Groene Parel Award geïnitieerd. De winnaar van deze prestigieuze prijs ontvangt een kunstwerk en kan rekenen op bijbehorende publiciteit. Het proces op weg naar de uitreiking is een kweekvijver voor kansrijke, innovatieve en daadkrachtige projecten die bijdragen aan de versnelling in omvangrijke publieke en publiekprivate transitieprocessen op weg naar een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig Nederland. Een plaats waar u uw project(en) letterlijk in de schijnwerpers zet. De inschrijving voor het indienen van projecten is geopend en sluit op 1 juli aanstaande.

De strijd om De Groene Parel Award 2010 staat open voor elke gemeentelijke organisatie of voor een verband van samenwerkende organisaties, waaronder een gemeentelijke organisatie actief met één of meerdere initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig Nederland.

De Groene Parel 200914 december 2009: Het project ‘de Energiefabriek’ van de Waterschappen is unaniem als winnaar uit de bus gekomen van klimaat innovatieprijs De Groene Parel 2009.

Waterschappen als energieproducent dat is het plan, want afvalwater, dáár zit energie in. Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) ontvangen grote hoeveelheden van een energiedrager: afvalwater. Waarom deze energie niet gebruiken voor de zuiveringsprocessen die vragen om energie? Dat gebeurt al bij grotere RWZI’s, maar kan breder worden uitgerold. Afvalwater bezit namelijk veel meer energie dan nodig is om het te zuiveren. Dus een potentie van 350 RWZI’s als 350 nieuwe energiebronnen voor groen gas of elektriciteit; waarmee waterschappen in hun eigen energiebehoefte voorzien en nog overhouden voor energielevering. Twaalf waterschappen zijn al om. Nu de rest nog. De eerste ontwerpen rollen al van de band en worden in stelling gebracht voor realisatie.

Met de Energiefabriek leveren de waterschappen niet alleen een bijdrage aan het beperken van de CO2 uitstoot, het is ook niet ondenkbaar dat ze de grootste groene energieproducent van Nederland worden. We wachten niet af langs de zijlijn, maar gaan ervoor. Dit gaat elke inwoner van Nederland aan.

18 november 2009: Het kennis- en netwerkplatform ‘De Groene Versnelling’ vormt met haar bestuurlijke bijeenkomsten hét integrale platform voor duurzame innovatie binnen de diverse domeinen als energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving, duurzame overheidsorganisatie, etc. Deze bijeenkomstenreeks draagt actief bij aan het aanjagen, ontwikkelen en verbinden van een duurzaam en florerend Nederland.

Op 10 december aanstaande organiseert het BlomBerg Instituut in het Zalmhuis in Rotterdam exclusief voor topbestuurders, beleidsmakers, professionals, strategische publieke en private partners, betrokken kennisinstituten en innovatiepartners het Captains Diner De Groene Versnelling. Hier verenigt zich een duurzaam gedreven topgezelschap tijdens een voortreffelijk netwerkdiner. Strategische inspiratie in een culinaire ambiance Naast een terugblik biedt dit diner vooral inspiratie voor het jaar 2010 waarin duurzame innovaties ook weer volop in ontwikkeling zijn.

Strategische managementthema’s, innovatie en daadkracht staan centraal
Welke strategische en integrale stappen gaan we nú verder zetten op weg naar Nederland als Duurzaam en Florerend Prachtland? Wat is hierbij eenieders rol? Hoe kan de overheid hierbij een faciliterende rol vervullen en wat vraagt dit van de bestuurders? Hoe kunnen krachten gebundeld worden en welke (onverwachte) partners komt men hierbij tegen?

Bekendmaking winnaar Groene Parel 2009
Om de kansrijke lokale klimaatprojecten in de schijnwerpers te zetten is De Groene Parel geïnitieerd. Een innovatieprijs voor het meest vooruitstrevende lokale initiatief op weg naar de duurzame samenleving. Onder andere gemeete Lochem is kandidaat. Tijdens het diner presenteren de 3 genomineerde projecten zich aan het publiek. De aanwezigen stemmen stemt deze avond mee.

Zie ook: Energie in het riool: de RWZI als Energiefabriek

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (625)
 • Agenda (3.092)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (784)
 • Communicatie (375)
 • Cradle to Cradle – Circulair (482)
 • Design (231)
 • Dieren (174)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.257)
 • Educatie (345)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.261)
 • Europa (29)
 • Evenementen (147)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (303)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (27)
 • Greenwashing (116)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (369)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (135)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.641)
 • Licht (373)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (168)
 • Milieu (746)
 • MVO (109)
 • Natuur (724)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (218)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.260)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (299)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Personeel Zeeuwse Sloecentrale Rijdt In Elektrische Leaf Van en Naar Het Werk
 • Wie Onwerpt Het Strandpaviljoen Van De Toekomst? Duurzaam En Energieneutraal
 • Miljoenensubsidie Voor Iconische Nederlandse Monumenten: 35 Miljoen Euro Voor 12 Iconen
 • Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen
 • Community of Sustainable Packaging Innovators Voor Duurzame Verpakkingsideeën by KIDV
 • Maar Liefst 98,4% Van Afgedankte Auto’s Wordt Nuttig Toegepast by ARN
 • De Elektrische Citroen 19_19 Concept Auto: Een Soort Maanwagen Met Actieradius Van 800 KM
 • De Elektrische Volkswagen I.D. 3 1ST: De Eerste Editie Met Een Bereik Van 420 Kilometer
 • Waar Zit Wat In: Juiste Informatie Over Chemische Stoffen In Producten
 • Sikkens Ecosure Verf, De Beste Duurzame Verf Ter Wereld by Verf NL
 • De Toekomst Van Duurzaam Verpakken In Zeventien Brancheplannen by KIDV
 • Stop De Miljarden Subsidie Voor Biomassacentrales In Nederland: Teken De Petitie Nu
 • Hoe Lang Is De Lont by Robert Long
 • Huiseigenaren Wachten Op De Overheid Met Verduurzamen Van Hun Huizen by Nibud
 • Green Deal Aquathermie: Warmte En Kou (Thermische Energie) Uit Verschillende Waterbronnen
 • $10,000 Off-The-Grid Tiny House With Huge Solar System in Melbourne, Victoria
 • Albert Heijn Gaat Minder Plastic Om Groente En Fruit Gebruiken Na Succesvolle Test
 • Albert Heijn Laat 25 VW Crafters Ombouwen Naar Elektrisch Voor Bezorging In Amsterdam
 • Bedrijfsvoering Rijk 2018: Duurzamer, Extra Aandacht Voor Diversiteit En ICT
 • Green Deal Groene Daken Legacy: Verder Als Nationaal Daken Plan
 • Links

  Milieunet op..