Anders Bekeken

Madaster, The Cadastre For Materials: Waste Is Material Without Identity

Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle - Circulair Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Madaster, the ‘cadastre’ for materials is a new on line facility for real estate. This online library facilitates the creation of digital documentation of materials for real estate objects.

Through documentation and registration of materials, an online archive makes the reuse of materials easier, stimulates smart design and eliminates waste.

Thomas Rau and Pablo van den Bosch, directors of the Madaster Foundation, launched their initiative last year to a select audience. With the financial and content support of 33 so called Kennedy’s, the Madaster Foundation realized their goal in just seven months.

“Our planet is a closed system and that’s why we have to make our limited editions – indefinitely available. The current situation shows us that waste is material without an identity – endlessly available. Waste can be eliminated by providing them with a documented identity through material passports.” Thomas Rau

“The vast amount of data in a material passport helps to make innovative decisions during the design, build and management phase of buildings. Financial institutions can include the intrinsic value of materials as documented in material passports in their core financing process.” Pablo van den Bosch.

See also: Tegenlicht Lab: Het Einde van Bezit – The Next Economy by Thomas Rau – Turntoo: vergeet eigendom, wat telt is prestatie by Thomas Rau – Architect Thomas Rau über Cradle to Cradle: Vergiss Eigentum, was zählt ist Leistung – Re-Thinking Progress: The Circular Economy – The Cradle to Cradle Economy – Closing the Loop: An EU Action Plan for the Circular Economy – De Zevende Editie van de ABN AMRO Duurzame 50: Thomas Rau Is De Winnaar

Een Madaster Materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. De methodiek van de onafhankelijke Madaster Foundation om zo’n paspoort op te stellen wordt tot nationale standaard ontwikkeld.

VolkerWessels was de eerste partner van Madaster en is sinds de lancering ervan actief betrokken bij de doorontwikkeling ervan. Eerder kregen al de bijna duizend woningen die volgens het MorgenWonen-concept gebouwd zijn een materialenpaspoort en werd het project Tunnelveiligheid Schiphol van VolkerWessels onderneming Vialis als eerste infraproject ooit met een materialenpaspoort uitgerust.

VolkerWessels gaat zijn bouwprojecten Circulaire Viaduct, de Biomakerij en het duurzame woonconcept PlusWonen voorzien van een Madaster Materialenpaspoort.

Het Circulair Viaduct is een innovatie van VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort. Daarbij wordt samengewerkt met een consortium dat bestaat uit Rijkswaterstaat, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en VolkerInfra VolkerWessels. Uitgangspunt is dat het viaduct in onderdelen of tot op grondstofniveau ongeschonden terugwinbaar is. Het wordt nog dit jaar in Nederland gerealiseerd.

VolkerWessels onderneming M.J. Oomen Groep realiseert op het terrein van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven de eerste Biomakerij van Nederland. In plaats van afvoer via het riool, wordt het afvalwater van de trappistenabdij voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij. De bouw is op 26 januari gestart. In november 2018 is de Biomakerij klaar.

PlusWonen is totaalconcept voor woningbouw, met duurzaamheid als uitgangspunt en het garanderen van het levenskwaliteit binnen de context van beperkte fysieke ruimte, oprukkende verstedelijking en veranderende bevolkingssamenstelling als doel.

Zie ook: De Toekomst van Duurzame Woningbouw: MorgenWonen by VolkerWessels – Samen Bouwen We aan de Stad van de Toekomst by VolkerWessels

7 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  4 mei 2018 om 14:26 | Permalink

  Madaster: Alfa-College Hoogeveen Eerste Onderwijsinstelling

  Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste onderwijsinstelling met een materialenpaspoort. Alle materialen van het Alfa-college zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd in Madaster. het kadaster van materialen. Daardoor wordt hoogwaardig hergebruik in de toekomst mogelijk.

  De registratie in Madaster sluit aan bij de ambitie van het Alfa-college om haar schoolgebouwen grootschalig te transformeren: sloop, renovatie en nieuwbouw. Het project Volta 2020 moet een voorbeeld geven hoe circulair bouwen in de praktijk vorm krijgt.

 2. Erik van Erne zegt:

  5 juni 2018 om 15:10 | Permalink

  Madaster: Materialenpaspoort Voor Het Energie Positieve BREEAM Outstanding Kantoorgebouw van Alliander in Duiven

  Bij de bouw van het complex worden grondstoffen en materialen maximaal circulair toegepast. Er is sprake van tenminste 80% circulaire grondstoffen. Dit is vastgelegd in het materialenpaspoort en wordt toegevoegd aan het publieke grondstoffen register: Madaster.

 3. Erik van Erne zegt:

  7 juni 2018 om 20:03 | Permalink

  Madaster in Switzerland by Marloes Fisher, Madaster

  In the Netherlands, circularity has become a relatively well-known concept, whereas, in Switzerland, it only plays a role in a few sectors of the economy. The high quality standards and strategic focus on sustainability in the Swiss construction and real-estate sectors, however, offer a favourable climate for strong circularity initiatives such as Madaster.

  Marloes Fischer, who is an experienced expert in international transformation processes, is preparing Madaster’s launch in Switzerland. Representatives from the construction and real-estate sectors, together with Swiss Kennedys, are invited to draw widespread attention to circularity.

 4. Erik van Erne zegt:

  8 juni 2018 om 15:22 | Permalink

  Arcadis Bouwt Mee Aan Het Materialenpaspoort Madaster

  Arcadis en Madaster tekenden afgeopen dinsdag 5 juni 2018 een samenwerkingsovereenkomst met als doel de eliminatie van afval in de gebouwensector. Dit gebeurde op de eerste dag van vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

  Madaster is een onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten documenteert met als groter doel wereldwijd afval te elimineren. Een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen gedocumenteerd worden, zoals het kadaster dit organiseert voor verkaveling en grondbezit.

  Iedereen kan een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Dit maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen eenvoudiger. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en staat onder toezicht van de Madaster Foundation. De organisatie bevordert het hergebruik van bestaand materialen en investeren in slimme ontwerpen om hergebruik van materialen te ondersteunen en afval te elimineren. Bron: Duurzaam-Ondernemen

 5. Gert zegt:

  14 september 2018 om 19:28 | Permalink

  Madaster Infra Leeromgeving: Madaster Succesvol Getest In Infra Projecten

  Bestaat beton van een viaduct uit hetzelfde materiaal als beton in de vloer van je woning? Geldt het grondstoffenakkoord ook voor ons elektriciteitsnet? En hoeveel materiaal is er eigenlijk in onze regio toegepast voor infrastructuur? Vragen die van groot belang zijn in de transitie naar een circulaire economie.

  Het Kadaster voor Materialen, het Madaster, is de afgelopen periode gebruikt als leeromgeving door Rijkswaterstaat, ProRail en Alliander. Afgelopen donderdag 6 september zijn de eerste resultaten bekend gemaakt op de bijeenkomst ‘Madaster Infra Leeromgeving’.

  De nationale infrastructuur is grootgebruiker van materialen. Niet alleen de initiatiefnemers van de leeromgeving, maar ook gemeenten, provincies en bijvoorbeeld waterleidingbedrijven bezitten en verwerken grote hoeveelheden materialen. Samen met adviseurs, aannemers en productleveranciers genereren zij bovendien waardevolle informatie die de circulaire economie kunnen faciliteren.

  De Madaster Infra leeromgeving is benut om te onderzoeken hoe die data kan worden ingezet voor realisatie van een online materialenbibliotheek, die hergebruik sterk moet vereenvoudigen.

  Madaster kan de grote diversiteit aan standaarden, richtlijnen, objecten en data uitstekend verwerken. De leeromgeving werpt ook nieuwe vragen op, zoals hoe met veiligheid en privacy moet worden omgegaan, hoe samenwerking kan worden ingezet om stroomlijning tussen standaarden en richtlijnen te krijgen en hoe het toezicht moet worden ingericht. Deze vragen waren input voor het publiek debat dat de initiatiefnemers faciliteerden.

  Het doel van de leeromgeving is om te verkennen hoe en onder welke condities een online bibliotheek van toegepaste producten en materialen in onze infrastructuur kan worden ingezet voor de transitie naar een circulaire economie. De bibliotheek dient inzicht te verschaffen in de beschikbaarheid en eigenschappen van toegepaste producten en materialen, hetgeen een hoogwaardig hergebruik van materialen faciliteert.

 6. Erik van Erne zegt:

  15 september 2018 om 15:37 | Permalink

  Bouwonderneming TBI Doet Mee Aan Madaster

  TBI Holdings heeft een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Met het partnership levert TBI een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Madaster. Een onafhankelijk publiek platform welke materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren.
  Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation.

  “Met het partnership kunnen de TBI-ondernemingen klanten optimaal bedienen om ambities op het gebied van circulair bouwen waar te maken. Onze medewerkers ontvangen training om het Madaster platform te kunnen gebruiken en zo materialenpaspoorten zelf op te stellen. Continue verbeteren is daarbij het sleutelwoord. Dit doen wij niet alleen met onze eigen organisatie maar ook in nauwe samenwerking met Madaster. Zo zetten wij in op meer toegevoegde waarde voor onze klanten, circulair ondernemerschap en innovatie.”- Wendeline Besier, Manager MVO TBI Holdings.

 7. Erik van Erne zegt:

  31 januari 2019 om 18:28 | Permalink

  Lening Groen Gezond Slim Fonds Impuls Voor Doorontwikkeling Madaster

  ”Afval is materiaal zonder identiteit”. Met dit motto in het achterhoofd koppelt Madaster vraag en aanbod van gebruikte materialen in de gebouwde omgeving aan elkaar middels een online materialenpaspoort. Om materialen oneindig beschikbaar te houden, dienen ze gedocumenteerd te worden. Co-founder Thomas Rau: “Waar opgeschreven wordt, wordt geschiedenis geschreven. En dat gebeurt in Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland. De enorme bouwopgave hier biedt de mogelijkheid nieuwe gebouwen als materialendepots in te richten.”

  De toekenning uit het Groen Gezond Slim fonds is bekend gemaakt in de week van de circulaire economie. Een week waarin extra wordt stilgestaan bij de opgave waar we voor staan: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% minder verbruik in 2050.

  Gedeputeerde economie Pim van den Berg: “In deze regio is veel ruimte voor innovatie en zijn schone energie en circulaire economie wat mij betreft vanzelfsprekend. TNO becijferde in 2016 de economische potentie van circulair bouwen en demonteren in de provincie Utrecht niet voor niets op 180 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar en 1.500 extra banen.”

  Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaalidentiteit aan een locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

  Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie, de financiële en circulaire waarde. Ieder gebouw krijgt als het ware een eeneiige digitale tweeling. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt zo eenvoudiger.

  ICT-platform Madaster, gevestigd in Utrecht, zal de komende tijd flink blijven investeren in de autonome- en partnerfunctionaliteiten van het platform. Inmiddels is het aantal klanten van Madaster de 200 gepasseerd en nadert het 1.500.000 geregistreerde m2.

  Met de bijdrage uit het Utrechtse Groen Gezond en Slim-fonds kan Madaster de ambities van Utrecht beter faciliteren bij nieuwbouw, maar ook bij registratie van bestaande materiaalvoorraden in haar vastgoed. De stad, provincie en Economic Board Utrecht werken bijvoorbeeld al samen bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en toepassing van blockchain in het project Koplopersstraat. Rau: “De investering in de ontwikkeling van Madaster geeft ons de mogelijkheid nog veel meer samen op te trekken. Door te kiezen voor ondersteuning van Madaster wordt de ambitie van Utrecht echt – terecht!”

  Van den Berg: “Voor dit soort innovatieve projecten die daadwerkelijk bijdragen aan een circulaire economie in de regio hebben we destijds met de EBU het Groen, Gezond, Slim fonds in het leven geroepen. Dankzij toekomstbestendig ontwerp en door het inzetten en hergebruik van hoogwaardige materialen kunnen we in blijven spelen op de bevolkingsgroei en intensief ruimtegebruik van de regio. Ik ben er trots op dat een bedrijf als Madaster, winnaar van de Europese startup-verkiezing Tech for Social Impact, in Utrecht is gevestigd en een circulair product met wereldwijde potentie op de markt zet.”

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (646)
 • Agenda (3.121)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (797)
 • Communicatie (375)
 • Cradle to Cradle – Circulair (490)
 • Design (233)
 • Dieren (176)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.268)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.304)
 • Europa (29)
 • Evenementen (165)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (304)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (117)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (368)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.648)
 • Licht (374)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (729)
 • Nederland (22)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (220)
 • Vakantie (78)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.310)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (300)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Gemeente Wichelen Investeert In Herbruikbare Bekers Voor Evenementen
 • De Kliekjesdagen In Leiden: Foodtruck Evenement Verkoopt Overgebleven Voedsel
 • Maatschappij In Beweging: Ontwikkelingen In Wonen En Werken En Gevolgen Woon-Werkverkeer
 • Radio Circulair Op RaRaRadio Vanuit Plug In City Strijp-S Eindhoven by Bas Luiting
 • Festival Noorderzon In Groningen Stapt Over Op Herbruikbare Bekers
 • Matrix 1: Duurzaam Kantoren- En Laboratoriumcomplex Amsterdam Sciencepark by MVRDV
 • De IJ Klopper: Fietsspiraal Aan Het IJ in Amsterdam by Syb van Breda & Co Architects
 • Tesla And Elon Musk: The Future Of Electric Cars by DW Documentary
 • Charging In Europe 2019: Official Mini Documentary by Dave & Jelle
 • Circulaire Centrale Het Swettehûs In Fryslân: Voor Afstandsbediening 40 Friese Bruggen
 • Africa, The Next Green Energy Hub: The Power Of Water In Ethiopië
 • Tivoli Oudegracht Utrecht: Klankkast – Van Kraak Tot Muziekpaleis
 • Slapend Onderweg: Het Potentieel Van De Internationale Nachttrein Van En Naar Nederland by KiM
 • De Bus Over De Grens: Grensoverschrijdende Busverbindingen In Nederland by KiM
 • Energie Voor Scholen: Collectieve Inkoop Energie Voor Ruim 6.000 Scholen
 • Nieuwe Energie Overijssel: 20% Nieuwe Duurzame Energie In 2023 – Energieneutraal In 2050
 • Het Vijverfestival In Dilbeek Gaat Herbruikbare Eetbakjes En Herbruikbare Bekers Gebruiken
 • Iedereen Kan Het Dak Op: Ook Zonnestroom Voor Sociale Huurders by Greenchoice En D2E
 • Kabinet Stelt 80 Miljoen Euro Extra Beschikbaar Voor Bevorderen Circulaire Economie
 • Causes and Effects of Climate Change by National Geographic
 • Links

  Milieunet op..