google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Koning Willem-Alexander Kersttoespraak 2021: Koning Roept Op Tot Verbinding Tussen Burgers

Geschreven op 28-12-2013 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Kerst, Oranje Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

25 december 2021: 25 december 2020: Koning Willem-Alexander hield vandaag zijn traditionele kersttoespraak, de achtste, vanuit de ontvangsthal van Paleis Huis ten Bosch.

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagmiddag in zijn jaarlijkse kersttoespraak opgeroepen tot verbinding tussen burgers met verschillende verhalen en opvattingen.

Ook zei hij dat Nederlanders samen moeten werken aan een oplossing voor de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Het was de eerste keer dat de vorst het thema klimaatverandering zo groot uitlichtte in zijn jaarlijkse boodschap.

Volgens de koning kennen alle mensen het verlangen naar verbinding. „Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal”, zei hij, waarna hij opriep om samen te werken bij de aanpak van zowel het coronavirus als klimaatverandering. „In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Dat verhaal maken wij zelf.”

Koning Willem-Alexander deed een oproep tot verzoening: “Zelfs al weten we dat we het op één onderwerp nooit eens worden, we moeten blijven zoeken naar wat we wel delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven.”

De koning sloeg ook een hoopvolle toon aan: “Wij maken de geschiedenis. De invloed van ons is groter dan we vaak denken.”

Alvorens iedereen een gezegend kerstfeest te wensen, sloot de koning zijn kersttoespraak af met een Joods gezegde: „Als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered.” Een jaar eerder eindigde de toespraak met een uitspraak van apostel Paulus uit 1 Korintiërs over het belang van onbaatzuchtige liefde.

25 december 2020: Koning Willem-Alexander hield vandaag zijn traditionele kersttoespraak, de achtste, vanuit de Chinese Zaal in Paleis Huis ten Bosch.

“Aan het einde van een zwaar jaar is dit niet het kerstfeest waarop we hadden gehoopt. We hebben allemaal onze plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling.

In huiskamers overal in Nederland blijven stoelen leeg, terwijl we maar al te graag extra stoelen hadden aangesleept.

Mijn hart gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is. Mensen met een droom die geknapt is. Ondernemers die hun gezonde bedrijf zien kapseizen. Mensen die zich eenzaam voelen en niet weten waar ze het zoeken moeten.

Bodemloos is het verdriet van iedereen die een dierbare heeft verloren – door COVID of welke oorzaak dan ook – en het gevoel heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.” aldus Koning Wllem-Alexander.

Koning Willem-Alexander toonde vrijdag tijdens zijn kersttoespraak sympathie voor de mensen die het tijdens deze coronapandemie even niet meer weten. “Misschien bent u moe van de manische meningenmachine, maar ook u verdient het om gehoord te worden,” zei hij.

25 december 2019: Koning Willem-Alexander hield woensdag zijn traditionele kersttoespraak vanuit de Vestibule van zijn woonpaleis Huis ten Bosch.

In zijn zevende kersttoespraak noemde de koning Nederland één van de succesvolste landen ter wereld.

Ook benadrukte hij dat streven naar geluk mooi is, maar geen obsessie mag worden.

Koning Willem-Alexander stond ook uitgebreid stil bij vrijheid: “Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.

Onze Nederlandse taal, onze democratie, de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid, samen stand houden tegen het water, de feestdagen die we samen vieren, de gezelligheid…

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.

Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend. Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.

Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.”

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

25 december 2018: Koning Willem-Alexander heeft vanuit de bibliotheek van Paleis Noordeinde zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden.

In zijn zesde kertsttoespraak riep hij het volk op om actief de boel bij elkaar te houden.

“Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over.”

“Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost.

Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots. De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht. Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Zoiets was nog nooit eerder vertoond.”

“Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.”

“Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.

Dat is ook aan U te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ U Uw bijdrage zelf misschien ook vindt.

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.

Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren. Dat kan het opknappen en runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten overschakelen op duurzame energie. Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een tuin waar alle bewoners plezier van hebben.”

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

25 december 2017: Koning Willem-Alexander heeft vanuit Villa Eikenhorst zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden. In zijn toespraak riep hij het volk op ‘elkaar te ontmoeten en op zoek te gaan naar een groter wij’.

In zijn vijfde kersttoespraak  pleit de Koning voor stapje voor stapje naar een groter wij te werken. “Het oude kerstlied laat er geen misverstand over verstaan, we zijn met elkaar verbonden.”

“Kerstmis verbindt ons nadrukkelijk met elkaar. Het zet aan tot nadenken, over hoe we zelf in het leven staan. Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen”

“Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl.”

“Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Dat zoeken naar een groter wij is altijd een drijvende kracht geweest in de geschiedenis van ons land en onze democratie. Eenvoudig is het niet. Het gaat vaak met horten en stoten en het vereist volhouders die doorgaan tegen de verdrukking in.”

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

25 december 2016: Vanuit Villa Eikenhorst heeft Koning Willem-Alexander heeft zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden. In zijn vierde kersttoespraak erkende hij te worstelen met deze onzekere tijden en pleitte voor meer redelijkheid en verdraagzaamheid.

Koning Willem-Alexander benadrukte vandaag tijdens zijn kersttoespraak dat Nederlanders zich moeten verenigen om de vrede te bewaren. ,,Kerstmis kan confronterend zijn. Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld.”

De Koning noemde de boodschap van kerstmis een boodschap van hoop, vrede en naastenliefde. “Dat is een oproep aan iedereen”, zei hij. “Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?”

,,Vrijheid heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zonder angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook.” Die vrede begint volgens de koning bij het beschermen van wat we delen en ,,het aanwenden van positieve krachten”. ,,Zonder u, zonder jou gaat het niet. Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis schijnt voor ons allemaal, en maakt ons opnieuw voor elkaar zichtbaar.”

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

Kersttoespraak 2015 Koning Willem Alexander25 december 2015: Vanuit Villa Eikenhorst heeft Koning Willem-Alexander zijn derde kersttoespraak gehouden met als thema vrijheid.

In zijn toespraak legde de koning de nadruk op de gevolgen van de vluchtelingencrisis, en de gevoelens die daarover spelen in de Nederlandse samenleving.

De koning toonde begrip voor de gevoelens van angst onder veel Nederlanders, maar zei dat die angst niet moet overheersen. Nederland moet een land zijn waar iedereen zich thuis kan voelen.

“Wat past, is trots op onze vrije en open manier van leven. Op onze overtuiging dat iedereen in ons Koninkrijk op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen doen. En op onze rechtsstaat die beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord.”

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

25 december 2014: Vanuit Villa Eikenhorst heeft Koning Willem-Alexander zijn tweede kersttoespraak gehouden met als thema eenheid.

Eenheid in verscheidenheid dus, maar “eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend, verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies.”

Ieder mens wil graag zijn opgenomen in grotere verbanden, zich daar veilig voelen en daar gehoord worden. Dat is de kern van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. De koning benadrukte dat we moeten accepteren dat niet iedereen gelijk is.

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

28 december 2013: Vanuit Villa Eikenhorst heeft Koning Willem-Alexander zijn eerste kersttoespraak gehouden met als thema verbinding. Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten.

Anders dan zijn moeder soms deed, zie Kersttoespraken Koningin Beatrix, gebruikte koning Willem-Alexander zijn eerste kersttoespraak niet om zijn zorg uit te spreken over maatschappelijke ontwikkelingen. Hij verwees wel naar de gevolgen die veel mensen ondervinden van de economische crisis, en naar het leed dat mensen treft als gevolg van natuurgeweld, honger, haat en terreur.

Iedereen kan volgens Koning Willem-Alexander bijdragen aan vrede door verbindingen te zoeken. Met het aanhalen van een Afrikaans spreekwoord “Mensen zijn mensen door andere mensen”  onderstreepte Koning Willem-Alexander het wezenlijke belang van het aangaan van verbindingen.

De volledige kersttoespraak van Koning Willem-Alexander kunt u hier nog even op uw gemak nalezen.

Het Koninklijk Huis Filmarchief: Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prinses Beatrix – Het Koninklijk Huis start You Tube Channel – Koningsdag 2018: Koning Willem-Alexander en Oranjes naar Groningen – Oranje Boven

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  18 juli 2017 om 13:20 | Permalink

  Te gast op Paleis Noordeinde

  Paleis Noordeinde is voor het tweede jaar opengesteld voor publiek. Bijzondere, eeuwenoude zalen en hypermodern koninklijk servies is nu voor iedereen (met een ticket) te zien op vier zaterdag tijdens de zomermaanden

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..