google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Gouden Piramide 2020: Projectbureau Ooijen-Wanssum Is De Winnaar 2020

Geschreven op 11-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Nederland Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Gouden Piramide13 oktober 2021: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gouden Piramide 2020 toegekend aan het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg.

De Gouden Piramide is de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro.

Het winnende projectbureau is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg met het waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat. De directe aanleiding voor de gebiedsontwikkeling was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen. Deze vormde een groot risico op overlast bij hoge waterstanden.

De belangrijkste ingrepen waren het herstel van een oude rivierarm die in het verleden van de Maas was afgesneden, en de aanleg van 2 hoogwatergeulen. Het projectbureau combineerde deze ingrepen met de ontwikkeling van een vrij toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, de infrastructuur en de regionale economie. Het projectbureau als opdrachtgever, de combinatie Mooder Maas als aannemer en het daaraan verbonden bureau H+N+S Landschapsarchitecten pasten op honderden plekken maatwerk toe in het ontwerp.

19 augustus 2020: De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2020, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling:

Heijmans Vastgoed BV met Fenix, Rotterdam
Provincie Limburg met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Stichting De Getijden met De Getijden, Nijmegen
Stichting Schoonschip (namens 46 particuliere opdrachtgevers) met Schoonschip, Amsterdam

De Gouden Piramide wordt tweejaarlijks toegekend. De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee. De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 21 januari 2021. In aanloop naar die dag verschijnen korte films over de vijf genomineerden. Tijdens de prijsuitreiking wordt een publicatie gepresenteerd met het juryverslag, een essay van de Rijksbouwmeester en besprekingen van de vijftien meest interessante inzendingen (waaronder de genomineerden).

1 november 2019: De inschrijving voor de Gouden Piramide 2020 is geopend. De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid zelf is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, waarin zitting hebben:

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK en OCW. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen.

27 september 2018: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag de Gouden Piramide uitgereikt aan Lemniskade Projecten voor het woon-werkgebouw Patch22 in Amsterdam-Noord. De trofee werd in ontvangst genomen door de twee partners van Lemniskade: architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren.

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro.

5 april 2018: De vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2018 zijn bekend. De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling.

De genomineerden zijn: De familie Schutte met landgoed Valkenberg in Agelo. De gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling met Ligne in Sittard. Lemniskade Projecten met Patch22 in Amsterdam.  Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten met de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen. WVO Zorg met woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen.

De Gouden Piramide wordt tweejaarlijks toegekend. De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 27 september 2018.

Familie Schutte met landgoed Valkenberg in Agelo: Een melkveehouder legde op eigen grond een landgoed aan, nadat zijn zoon het boerenbedrijf had overgenomen. Hij verhoogde de natuurwaarde, onder meer door een nieuw beekdal te graven, en ontsloot het landschap voor het publiek. Het nieuwe woonhuis sluit door ligging, oriëntatie en het gebruik van lokale materialen perfect aan op de omgeving. Met 20 hectare heeft het landgoed een flinke omvang. Het particuliere initiatief staat model voor een nieuwe generatie landschapsontwikkeling in het Twentse coulisselandschap.

Gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling met Ligne in Sittard: In een voorheen verwaarloosd gebied net buiten de historische binnenstad, staat nu een multifunctioneel complex met onder meer een hogeschool, een bibliotheek, een filmhuis, woningen en winkels. Voorzieningen als de filmzaal en de bibliotheek worden door verschillende gebruikers gedeeld. Verbetering van de openbare ruimte maakt deel uit van het project. Ligne toont de waarde van integraal opdrachtgeverschap met een lange adem. Het is een rijk project met een belangrijke stedenbouwkundige belofte voor het centrum van Sittard.

Lemniskade Projecten met Patch22 in Amsterdam: In de begintijd van de kredietcrisis schreven een architect en een bouwmanager in op een bouwproject in Amsterdam-Noord, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Zij bewijzen dat een veel hogere graad van duurzaamheid mogelijk is dan traditionele marktpartijen vaak veronderstellen. Patch22 is niet alleen energiezuinig en opgetrokken uit hout, het is ook optimaal flexibel. Woningen kunnen zonder aanpassingen aan het casco worden samengevoegd of gesplitst, of omgebouwd naar bedrijfsruimten. Ook visueel is het gebouw een verrijking voor Amsterdam.

Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten met de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen: Een jezuïetenorde nam een bouwplan over van een marktpartij, nadat het was gestrand in de crisis. De jezuïeten hadden nieuwe huisvesting nodig na verkoop van hun klooster aan de universiteit. Ze vormden de luxe appartementen uit het eerdere bouwplan om tot een woonzorggebouw dat past bij hun ingetogen levenshouding, maar waar ook andere bewoners zich welkom voelen. Met onder meer een publiek toegankelijk park en buurtrestaurant wil de opdrachtgever de sociale structuur in de omgeving versterken.

WVO Zorg met woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen: Een zorginstelling werpt zich op als gangmaker in de transformatie van een voormalige scheepswerf in Vlissingen. De zware plaatwerkerij biedt nu onderdak aan een verpleeghuis. Het gebouw bleek dermate aangetast dat het vanuit de staalconstructie en het dak opnieuw moest worden opgebouwd. Ertegenaan staat een nieuwbouwcomplex met zelfstandige appartementen, deels voor psycho-geriatrische patiënten. De opdrachtgever voegt betekenis toe aan het industriële erfgoed en houdt dankzij de locatiekeuze het contact tussen de bewoners en de stad in stand.

22 maart 2018: Begin april worden drie tot vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt. Zij worden dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018 bezocht door de jury. Donderdag 27 september wordt de mooiste opdrachtgeversprijs van NL uitgereikt door de minister. Alle 70 inzendingen voor de Gouden Piramide 2018 kunt u hier bekijken.

24 juli 2017: De inschrijftermijn voor de Gouden Piramide 2018 opent op woensdag 1 november 2017 17.00 uur en sluit op woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur. Kijkt u alvast even naar de deelname voorwaarden 2018, zodat u uw inzending kunt voorbereiden.

In maart 2018 worden de genomineerde opdrachtgevers gepubliceerd en het jurybezoek aan de opdrachtgevers op locatie is gepland op dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018. Donderdag 27 september 2018 reikt de minister de Gouden Piramide 2018 uit aan de meest inspirerende opdrachtgever van Nederland.

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW en I&W. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen.

20 juni 2017: Voortaan wordt opdrachtgeversprijs de Gouden Piramide tweejaarlijks uitgereikt. Het prijzengeld is verhoogd naar 75.000 euro en er wordt geen onderscheid meer gemaakt in thema’s als gebiedsontwikkeling en architectuur.

27 november 2016: Op 26 november heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Gouden Piramide uitgereikt aan Stichting Xenia voor het Xenia hospice voor jonge mensen in Leiden.

De trofee werd in ontvangst genomen door opdrachtgever en directeur Jacqueline Bouts. De prijs bestaat naast de trofee uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

22 november 2015: Op 21 november heeft minister Ronald Plasterk de Gouden Piramide 2015 uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette. Van harte gefeliciteerd.

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met Industriepark Kleefse Waard (IPKW) beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’). Op basis van een masterplan van West 8 werd het versnipperde gebied getransformeerd tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting. De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met behoud van het historische karakter.

Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een ‘gemeenschap’ te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Schipper Bosch blijft eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Zie ook: Industriepark Kleefse Waard In Arnhem Wint Circular Economy Award 2019

11 november 2015: De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK. Het thema is dit jaar gebiedsontwikkeling.

Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Gouden Piramide TrofeeIn 2015 is het thema gebiedsontwikkeling: ruimtelijke projecten die de schaal van het gebouwde object of een aangelegd terrein overstijgen. Vaak zijn ze gericht op een combinatie van functies: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, monumentenzorg.

Voorbeelden zijn nieuwe of vernieuwde woonwijken, bedrijventerreinen, multifunctionele groenprojecten, infrastructurele ingrepen en herinrichting  van het landelijk gebied.

Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling groeit de laatste jaren een plan- en ontwikkelpraktijk waarin sprake is van nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve verdienmodellen.

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft de jury uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. Het thema is dit jaar gebiedsontwikkeling.

De vijf nominaties zijn: Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk. Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer. Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim. Staatsbosbeheer Drenthe met het Drentsche Aa gebied.

Op zaterdag 21 november wordt de Gouden Piramide 2015 uitgereikt door minister Ronald Plasterk uit in zijn eigen ministerie in Den Haag. Zondag 22 november is om 17.40 uur op NPO2 de special over de vijf genomineerde opdrachtgevers te zien.

In 2014 won De Nieuwe Ooster in Amsterdam de Gouden Piramide 2014. In 2013 won Volkshuisvesting Arnhem met het project Modekwartier te Arnhem. In 2012 ging de Gouden Piramide 2012 naar het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen. In 2011 won Heijmans de opdrachtgeversprijs voor Het Funen in Amsterdam. De Gouden Piramide 2010 ging naar basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo, zie: De Gouden Piramide 2010: Basisschool St. Plechelmus, Dr. Schaepmanstichting en gemeente Hengelo..

Wie neemt in 2015 de Gouden Piramide Trofee en €50.000 mee naar huis?

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (702)
 • Agenda (3.390)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (913)
 • Communicatie (379)
 • Cradle to Cradle – Circulair (536)
 • Design (244)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.465)
 • Educatie (351)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.741)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (320)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (121)
 • Hergebruik-Kringloop (332)
 • Iets anders (423)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (150)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.735)
 • Licht (397)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (175)
 • Milieu (760)
 • MVO (114)
 • Natuur (799)
 • Nederland (42)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (130)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (17)
 • Sport (240)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.743)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Limburgse Circulaire Innovatie Top 20: U Kunt Zich Nu Aanmelden
 • Een Inclusief Openbaar Vervoersysteem In Het Digitale Tijdperk: Op Het Juiste Spoor? by KiM
 • Cleantech Battle 2021: De Infrawall – De Geluidswal Van De Toekomst by HAN
 • Cleantech Battle: Het Duurzame, Circulaire Bushokje Van Rijstvlies Met Sedumdak In De Bilt
 • Why This Icewind Wind Turbine Will Change The World by Innovative Techs
 • The Network Readiness Index (NRI): Netherlands Tops Network Readiness Ranking In Global Study
 • Giant Solar Power Plants And Wind Farms In The Sahara by Innovative Techs
 • The Making of Reishi Fine Mycelium: Mushroom Based Leather by MycoWorks
 • The Mystery Of Siberia’s Exploding Craters At Yamal Peninsula by BBC REEL
 • Subsidie Uitstootvrij Bouwmaterieel: Kabinet Wil Meer Schone Meer Schone Machines In De Bouw
 • Wat Mensen Beweegt: Onderzoekproject Duurzame Mobiliteit In Johan Cruijff ArenA Gebied
 • De Elektrische Luxe Off-Road Mercedes: Project Maybach Coupé by Mercedes-Benz – Virgil Abloh
 • Wereldwijde Groei Hernieuwbare Energie Breekt Alle Records: 290 GW Renewables In 2021 by IEA
 • GAME OVER! End Of The Great Pacific Garbage Patch by Innovative Techs
 • Dit Jaar Al Evenveel Schone, Duurzame Energie Opgewekt Als In 2020 by Energieopwek
 • Uitwerking Van Brede Welvaart Voor De Monitoring En Evaluatie Man mobiliteitsbeleid by KiM
 • RDM-Subsidieregeling: Ministerie EZK Investeert 52,9 Miljoen Euro In Maritieme R&D
 • CO2-Uitstoot Door Biomassa Blijft Toenemen by CBS
 • Bijna 100.000 Huishoudens In De Provincie Utrecht Hebben Zonnepanelen Op Het Dak
 • De Elektrische BMW i7: De Elektrische Variant Van De Nieuwe 7-Serie by BMW
 • Links

  Milieunet op..