google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Gouden Piramide 2020: Vijf Genomineerden – Patch22 in Amsterdam Is De Winnaar 2018

Geschreven op 11-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Nederland Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Gouden Piramide19 augustus 2020: De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2020, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling:

Heijmans Vastgoed BV met Fenix, Rotterdam
Provincie Limburg met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Stichting De Getijden met De Getijden, Nijmegen
Stichting Schoonschip (namens 46 particuliere opdrachtgevers) met Schoonschip, Amsterdam

De Gouden Piramide wordt tweejaarlijks toegekend. De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee. De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 21 januari 2021. In aanloop naar die dag verschijnen korte films over de vijf genomineerden. Tijdens de prijsuitreiking wordt een publicatie gepresenteerd met het juryverslag, een essay van de Rijksbouwmeester en besprekingen van de vijftien meest interessante inzendingen (waaronder de genomineerden).

1 november 2019: De inschrijving voor de Gouden Piramide 2020 is geopend. De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid zelf is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, waarin zitting hebben:

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK en OCW. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen.

27 september 2018: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag de Gouden Piramide uitgereikt aan Lemniskade Projecten voor het woon-werkgebouw Patch22 in Amsterdam-Noord. De trofee werd in ontvangst genomen door de twee partners van Lemniskade: architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren.

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro.

5 april 2018: De vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2018 zijn bekend. De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling.

De genomineerden zijn: De familie Schutte met landgoed Valkenberg in Agelo. De gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling met Ligne in Sittard. Lemniskade Projecten met Patch22 in Amsterdam.  Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten met de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen. WVO Zorg met woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen.

De Gouden Piramide wordt tweejaarlijks toegekend. De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 27 september 2018.

Familie Schutte met landgoed Valkenberg in Agelo: Een melkveehouder legde op eigen grond een landgoed aan, nadat zijn zoon het boerenbedrijf had overgenomen. Hij verhoogde de natuurwaarde, onder meer door een nieuw beekdal te graven, en ontsloot het landschap voor het publiek. Het nieuwe woonhuis sluit door ligging, oriëntatie en het gebruik van lokale materialen perfect aan op de omgeving. Met 20 hectare heeft het landgoed een flinke omvang. Het particuliere initiatief staat model voor een nieuwe generatie landschapsontwikkeling in het Twentse coulisselandschap.

Gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling met Ligne in Sittard: In een voorheen verwaarloosd gebied net buiten de historische binnenstad, staat nu een multifunctioneel complex met onder meer een hogeschool, een bibliotheek, een filmhuis, woningen en winkels. Voorzieningen als de filmzaal en de bibliotheek worden door verschillende gebruikers gedeeld. Verbetering van de openbare ruimte maakt deel uit van het project. Ligne toont de waarde van integraal opdrachtgeverschap met een lange adem. Het is een rijk project met een belangrijke stedenbouwkundige belofte voor het centrum van Sittard.

Lemniskade Projecten met Patch22 in Amsterdam: In de begintijd van de kredietcrisis schreven een architect en een bouwmanager in op een bouwproject in Amsterdam-Noord, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Zij bewijzen dat een veel hogere graad van duurzaamheid mogelijk is dan traditionele marktpartijen vaak veronderstellen. Patch22 is niet alleen energiezuinig en opgetrokken uit hout, het is ook optimaal flexibel. Woningen kunnen zonder aanpassingen aan het casco worden samengevoegd of gesplitst, of omgebouwd naar bedrijfsruimten. Ook visueel is het gebouw een verrijking voor Amsterdam.

Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten met de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen: Een jezuïetenorde nam een bouwplan over van een marktpartij, nadat het was gestrand in de crisis. De jezuïeten hadden nieuwe huisvesting nodig na verkoop van hun klooster aan de universiteit. Ze vormden de luxe appartementen uit het eerdere bouwplan om tot een woonzorggebouw dat past bij hun ingetogen levenshouding, maar waar ook andere bewoners zich welkom voelen. Met onder meer een publiek toegankelijk park en buurtrestaurant wil de opdrachtgever de sociale structuur in de omgeving versterken.

WVO Zorg met woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen: Een zorginstelling werpt zich op als gangmaker in de transformatie van een voormalige scheepswerf in Vlissingen. De zware plaatwerkerij biedt nu onderdak aan een verpleeghuis. Het gebouw bleek dermate aangetast dat het vanuit de staalconstructie en het dak opnieuw moest worden opgebouwd. Ertegenaan staat een nieuwbouwcomplex met zelfstandige appartementen, deels voor psycho-geriatrische patiënten. De opdrachtgever voegt betekenis toe aan het industriële erfgoed en houdt dankzij de locatiekeuze het contact tussen de bewoners en de stad in stand.

22 maart 2018: Begin april worden drie tot vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt. Zij worden dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018 bezocht door de jury. Donderdag 27 september wordt de mooiste opdrachtgeversprijs van NL uitgereikt door de minister. Alle 70 inzendingen voor de Gouden Piramide 2018 kunt u hier bekijken.

24 juli 2017: De inschrijftermijn voor de Gouden Piramide 2018 opent op woensdag 1 november 2017 17.00 uur en sluit op woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur. Kijkt u alvast even naar de deelname voorwaarden 2018, zodat u uw inzending kunt voorbereiden.

In maart 2018 worden de genomineerde opdrachtgevers gepubliceerd en het jurybezoek aan de opdrachtgevers op locatie is gepland op dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018. Donderdag 27 september 2018 reikt de minister de Gouden Piramide 2018 uit aan de meest inspirerende opdrachtgever van Nederland.

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW en I&W. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen.

20 juni 2017: Voortaan wordt opdrachtgeversprijs de Gouden Piramide tweejaarlijks uitgereikt. Het prijzengeld is verhoogd naar 75.000 euro en er wordt geen onderscheid meer gemaakt in thema’s als gebiedsontwikkeling en architectuur.

27 november 2016: Op 26 november heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Gouden Piramide uitgereikt aan Stichting Xenia voor het Xenia hospice voor jonge mensen in Leiden.

De trofee werd in ontvangst genomen door opdrachtgever en directeur Jacqueline Bouts. De prijs bestaat naast de trofee uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

22 november 2015: Op 21 november heeft minister Ronald Plasterk de Gouden Piramide 2015 uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette. Van harte gefeliciteerd.

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met Industriepark Kleefse Waard (IPKW) beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’). Op basis van een masterplan van West 8 werd het versnipperde gebied getransformeerd tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting. De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met behoud van het historische karakter.

Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een ‘gemeenschap’ te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Schipper Bosch blijft eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Zie ook: Industriepark Kleefse Waard In Arnhem Wint Circular Economy Award 2019

11 november 2015: De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK. Het thema is dit jaar gebiedsontwikkeling.

Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Gouden Piramide TrofeeIn 2015 is het thema gebiedsontwikkeling: ruimtelijke projecten die de schaal van het gebouwde object of een aangelegd terrein overstijgen. Vaak zijn ze gericht op een combinatie van functies: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, monumentenzorg.

Voorbeelden zijn nieuwe of vernieuwde woonwijken, bedrijventerreinen, multifunctionele groenprojecten, infrastructurele ingrepen en herinrichting  van het landelijk gebied.

Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling groeit de laatste jaren een plan- en ontwikkelpraktijk waarin sprake is van nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve verdienmodellen.

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft de jury uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. Het thema is dit jaar gebiedsontwikkeling.

De vijf nominaties zijn: Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk. Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer. Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim. Staatsbosbeheer Drenthe met het Drentsche Aa gebied.

Op zaterdag 21 november wordt de Gouden Piramide 2015 uitgereikt door minister Ronald Plasterk uit in zijn eigen ministerie in Den Haag. Zondag 22 november is om 17.40 uur op NPO2 de special over de vijf genomineerde opdrachtgevers te zien.

In 2014 won De Nieuwe Ooster in Amsterdam de Gouden Piramide 2014. In 2013 won Volkshuisvesting Arnhem met het project Modekwartier te Arnhem. In 2012 ging de Gouden Piramide 2012 naar het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen. In 2011 won Heijmans de opdrachtgeversprijs voor Het Funen in Amsterdam. De Gouden Piramide 2010 ging naar basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo, zie: De Gouden Piramide 2010: Basisschool St. Plechelmus, Dr. Schaepmanstichting en gemeente Hengelo..

Wie neemt in 2015 de Gouden Piramide Trofee en €50.000 mee naar huis?

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  16 december 2015 om 16:40 | Permalink

  Projecten Drentsche Aa in de schijnwerpers voor Gouden Piramide

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (674)
 • Agenda (3.215)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (831)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (511)
 • Design (236)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.340)
 • Educatie (347)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.495)
 • Europa (29)
 • Evenementen (197)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (308)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (31)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (322)
 • Iets anders (380)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.685)
 • Licht (385)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (170)
 • Milieu (749)
 • MVO (109)
 • Natuur (756)
 • Nederland (26)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (228)
 • Vakantie (83)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.478)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Sligro Gaat met Solar Train Stadsdistributie Verzorgen by Trens Solar Train
 • Slibdepot In De Krim Wordt Zonnepark by Pure Energie
 • Groen Licht Voor Zonnepark Bankhoef In Wychen by Pure Energie En ECL
 • Drijvend Zonnepark Met 40.000 Zonnepanelen Op Zandwinplas Balderhaar by GroenLeven
 • Ruim Een Vijfde Minder CO2-Uitstoot In Tweede Kwartaal 2020 Dan In Tweede Kwartaal 2019
 • Solar on Top: Tien Trailers Met Acht Zonnepanelen Op Het Dak by Vos Logistics
 • Grootste Drijvende Zonnepark Floating PV Van België Met 17.250 Zonnepanelen Op Zandgroeve De Schans Naast Sibelco Fabriek
 • Top 3 Autobanden by Autodoc NL
 • Project REFLOW: Gemeente Amsterdam Gaat Textielstromen In De Stad Verduurzamen
 • Rooftop Award Voor DakbosDepot Boijmans Van Beuningen
 • Touchwind MONO: De Drijvende Windturbine Met Een Rotor Uit Één Deel by Touchwind
 • Welke Autoverzekering Kun Je Kiezen En Welke Aanvullende Autoverzekerig by Independer
 • Online Gokkasten Steeds Populairder In Nederland
 • Dwarsliggers Van Hergebruikt Plastic En Zwavelbeton Meest Duurzaam by RIVM
 • Gemeente Zeist Gaat 100 Gemeentelijke Panden Verduurzamen: 35% Energie Besparing
 • Coca-Cola Stapt In Nederland Volledig Over Op Flessen Van 100% Gerecycled Plastic
 • Zonnepanelenpark Met 3.122 Zonnepanelen Voor Coca-Cola Services in Anderlecht
 • Hoe Groen Zijn Online Casino’s? 
 • De Stroomtuin IJlst Met 7.300 Zonnepanelen by Energie Coöperatie IJlst En ENGIE
 • De Hernieuwbare Energiesubsidie Regeling (HER): HER+ Subsidieregeling Weer Geopend
 • Links

  Milieunet op..