google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Rachel Carson Scriptieprijs 2022 by VVM: De Genomineerden Zijn Bekend

Geschreven op 9-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Educatie Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 24 maart 2022: De zes genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2021 zijn bekend.

De prijs voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen.

Zij willen zo grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten uitvoeren.

De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd: Marina Dumont – The decarbonisation of process heat in the German food and beverages industry (Het koolstofvrij maken van proceswarmte in de Duitse voedings- en drankenindustrie)
Sietse Gronheid – Transition Experiments for Circular Construction: Learning-by-doing, but how (Transitie-experimenten voor circulaire bouw: Leren door te doen, maar hoe)
Virginia Pellerey – (In)Just Resilience? Bridging the Gap Between Environmental Justice and Urban Climate Resilience in Amsterdam ((On)rechtvaardige veerkracht? De kloof overbruggen tussen milieurechtvaardigheid en stedelijke klimaatbestendigheid in Amsterdam)
Julian Stapper – Development of a sustainable cementitious binder based on incineration bottom ash and converter steel (Ontwikkeling van een duurzaam cementachtig bindmiddel op basis van bodemas en convertorstaal)

In de categorie Afstudeerwerk in het HBO zijn genomineerd: Esther de Kroon – Iron oxidation in groundwater using a hyperbolic water vortex system (IJzeroxidatie in grondwater met behulp van een hyperbolisch waterwervelsysteem
Sjoerdje Meijers – Discovering Healix’s opportunities in the European open-loop market for recycled plastic (Ontdekking van de kansen van Healix op de Europese open loop markt voor gerecycleerde kunststof).

Op woensdagavond 18 mei presenteren de genomineerden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het VVM-kantoor (Daalsedijk 6a te Utrecht, 18:00 tot 19:30, met inloop vanaf 17:30 en aansluitend borrel) hun onderzoek. De genomineerden krijgen allereerst de kans hun werk in vijf minuten te presenteren. Onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne gaan zij vervolgens ieder nog vijf minuten in gesprek met een VVM-lid dat werkzaam is op het terrein waarover de scriptie gaat; de zogenaamde referent.

Op 20 mei worden om 11:15 uur de winnaars van de Rachel Carson Afstudeerprijs 2022 bekendgemaakt. Dit gebeurt online tijdens het slotprogramma van Groene Peper, hét event voor duurzaam onderwijs, in de Hogeschool van Amsterdam.

1 oktober 2021: De Rachel Carson prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

De wedstrijd staat open voor voltijd- en deeltijdstudenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen waarvan de afstudeerscriptie of het afstudeerwerk handelt over een onderwerp met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling. Afstudeerwerken die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelor scripties en bachelor eindwerkstukken zoals adviesrapporten, video’s, en andere werken uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO inzendingen worden apart beoordeeld.

De voorselectiecommissies voor HBO en WO beoordelen alle inzendingen en bepalen welke werken worden genomineerd. Op een feestelijke bijeenkomst waarop de winnaar bekend wordt gemaakt, kunnen alle genomineerden hun afstudeerwerk presenteren.

Verder biedt de VVM de winnaars de mogelijkheid om een artikel te publiceren in tijdschrift Milieu. Hierdoor wordt het werk van de student onder de aandacht gebracht van een breed netwerk van milieuprofessionals. De winnaar ontvangt een geldbedrag van ten hoogste € 500,-.

De student of diens docent/begeleider stuurt uiterlijk 1 december 2021 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of de scriptie moet tussen 1 januari 2020 en 24 november 2021 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van:

5 november 2020: Ben of ken jij iemand die een scriptie of afstudeerwerk heeft geschreven op het gebied van milieu en/of duurzame ontwikkeling? Ding dan mee naar de Rachel Carson Afstudeerprijs 2021.

De winnaar ontvangt een geldbedrag en krijgt de kans om zijn/haar scriptie te publiceren in het tijdschrift Milieu. De deadline voor aanmelding is 1 december 2020.

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu¬studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen januari 2019 en 24 november 2020 zijn afgestudeerd op een onderwerp met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling. Afstudeerwerken die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelor scripties en bachelor eindwerkstukken zoals adviesrapporten, video’s, en andere werken uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO inzendingen worden apart beoordeeld.

In 2020 reiken we de afstudeerprijs niet uit. We steken de feestelijke uitreikingsbijeenkomst namelijk in een nieuw jasje. In 2021 vindt de prijsuitreiking plaats op vrijdag 28 mei tijdens Groene Peper, hét duurzaamheidsevenement voor hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (voorheen bekend als NDDHO).

22 november 2019: De winnaars van de zeventiende editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor HBO en Wetenschappelijk Onderwijs (WO) zijn bekend.

De HBO-prijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van duurzaamheid is toegekend aan Sebastiaan de Jongh (Hogeschool Inholland, Delft).

De WO-prijs kent dit jaar twee winnaars: Sándor Kruse (links) (Rijksuniversiteit Groningen) en Anthea van Scherpenzeel (Universiteit Utrecht).

Dit jaar waren er 29 inzendingen: 21 van universiteiten en 8 van hogescholen. Volgens de jury waren het ook sterke scripties en allen heel actueel. Wel bevatten de WO-scripties veel inventarisatie, weinig hypotheses en mist de jury wetenschappelijke diepgang. De toepasbaarheid viel juist in positieve zin op.

Sebastiaan de Jongh is uitgeroepen tot winnaar van de HBO-scriptieprijs. De jury noemt zijn scriptie, getiteld ‘De bodemzorgen van morgen’, een bijzonder actueel werk. Voor de meeste Omgevingsdiensten zijn chemische stoffen nog helemaal geen item. De scriptie kan dienen om ze te waarschuwen: ‘Pas op! Dit komt er aan, daar moeten jullie iets mee’. “Met dit werk geef je echt een handreiking, heel waardevol”, aldus de jury. Het werk eindigt met heel heldere adviezen, wat de toepasbaarheid erg groot maak.

Het afstudeerwerk van Sándor Kruse handelt over de capaciteit van het elektriciteitsnet, met de focus op modellering van de inputkant. Om overcapaciteit te voorkomen, willen netwerkbeheerders doorgaans het net aanpassen. Nu is het uitgangspunt dat het net een beperking is voor de levering van elektriciteit uit zon en wind. Kruse maakt duidelijk dat afschakelen bij overproductie gemakkelijker en niet veel duurder is. Die insteek is een omslag in het denken. “Kruse brengt hiermee een nieuw element in deze discussie”, aldus de jury, “dat is verrassend, praktisch en toepasbaar.” De jury noemt de wetenschappelijkheid degelijk en de resultaten zijn goed uitgelegd, evenals het analytisch kader. Jammer is wel dat door de vele cijfers en lettertjes de toegankelijkheid tegenvalt, maar niettemin scoort het werk heel hoog op toepasbaarheid.

De jury vindt het afstudeerwerk van Anthea van Scherpenzeel eveneens zeer waardevol. Hierin staan de circulaire keuzes op basis van data met betrekking tot materiaalgebruik centraal. Dat is precies waar de praktijk met circulariteit tegenaan loopt. In de studie wordt aangegeven wat er voor nodig is om circulariteit te laten werken en hoe je de juiste beslissingen rondom materiaalgebruik maakt. De jury noemt het een originele studie. “Hier zit men op te wachten. Het kan bedrijven helpen om de overstap naar circulair te maken.” Te meer daar de studie duidelijk maakt wat niet goed gaat, waar knelpunten zitten en wat daaraan te doen is.

De scripties van Sandor Kruse en Anthea van Scherpenzeel geven beiden een impuls aan een heel andere doelgroep. Vandaar dat zij allebei de Rachel Carson WO Afstudeerprijs 2019 krijgen toegekend.

16 oktober 2019: De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2019 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs kent twee categorieën: Masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd: Sem Duijndam van de Universiteit Maastricht, met de scriptie getiteld ‘Public Perceptions of Climate Change in the European Union: A Quantitative Inquiry on Spatial and Temporal Determinants’.

Sándor Kruse van de Rijksuniversiteit Groningen die de volgende scriptie schreef ‘A solution to more efficient grid use by intermitted renewable energy sources: applied to large-scale solar PV plants’.

Rhiannon Lee van de Universiteit Utrecht met haar scriptie ‘Assessment of policy instruments for Integrated Pest Management (IPM); Learning from a systematic literature review and an application of findings to a case study in the Netherlands’.

Anthea van Scherpenzeel van de Universiteit Utrecht schreef de scriptie ‘From Data to Circular Decision: Exploring how data-driven decision-making fosters circular business strategies in the manufacturing sector’.

In de categorie Afstudeerwerken in het HBO zijn genomineerd: Sebastiaan de Jongh van de Hogeschool Inholland die de scriptie ‘De bodemzorgen van morgen’ schreef.

Diederik Vinke van de Aeres Hogeschool Dronten met zijn scriptie getiteld: ‘Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij’.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 22 november presenteren de genomineerden hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens met de genomineerde in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld. Tot slot zal de juryvoorzitter de afstudeerprijs aan de winnaars overhandigen.

7 juni 2019: De VVM reikt de Rachel Carson afstudeerprijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie. Samen met een aantal milieustudieverenigingen wil VVM grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheidsonderzoek dat studenten hebben uitgevoerd.

De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro. Heb jij een scriptie geschreven die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger en wil jij graag je afstudeerwerk bekend maken onder een groot netwerk van milieuprofessionals? De student of diens docent/begeleider stuurt uiterlijk 22 juli 2019 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of de scriptie moet tussen 1 januari 2018 en 15 juli 2019 zijn beoordeeld met een 8 of hoger. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van een volledig ingevuld inschrijfformulier en een bewijs van beoordeling door de opleiding. Meld dan jouw scriptie aan!

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

9 november 2018: 8 november 2018: Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVM, netwerk van milieuprofessionals, de prijzen uitgereikt voor de 2018-editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor HBO en Wetenschappelijk Onderwijs.

In de categorie HBO ging de prijs naar Loesanne van der Geest (Hogeschool Leiden) en in de categorie WO naar Mieke Westerhaus (Vrije Universiteit). Het was de zestiende keer dat de prijs voor de meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling werd uitgereikt.

Loesanne van der Geest is de winnaar van de HBO-afstudeerprijs. Zij behandelt volgens de jury een relevant onderwerp: hoe kun je inspelen op de Omgevingswet met instrumenten die er nu al liggen? De nieuwe wet is momenteel een hot-item en de relevantie wordt in de scriptie duidelijk aangegeven. Pluspunt is bovendien dat de aanbevelingen duidelijk én bruikbaar zijn. De scriptie is gericht op Alphen aan de Rijn, maar ook toepasbaar in andere gemeenten.

Winnaar van de Rachel Carson Afstudeerprijs Wetenschappelijk Onderwijs 2018 is Mieke Westerhaus met haar scriptie over de rol van klimaatverandering op het verhuisgedrag van mensen in Afrika en het Midden-Oosten. De jury vindt het een zeer toegankelijke scriptie en noemt de keuze voor het onderwerp niet alleen interessant en origineel, maar ook bijzonder actueel. De eerste klimaatvluchtelingen zijn er immers al. De jury is bovendien zeer te spreken over de toegankelijkheid en leesbaarheid. ‘Mieke Westerhaus zet een duidelijk doel en gaat daar naar toe, zonder omwegen. Je komt in een flow!’, aldus het juryrapport.

5 oktober 2018: De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2018 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend.

De prijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:
Elizabeth Dirth met haar scriptie Governance for Future Generations: A Global Review of the Implementation of Intergenerational Equity equity (MSc Sustainable Development, UU).
Merel van der Most met haar scriptie Modelling the fate and transport of antibiotics and antibiotic resistant genes in agriculture (MSc Environmental Sciences, WUR).
Mieke Westerhaus met haar scriptie The role of water in migration: qualitative and quantitative evidence from africa and the middle east (MSc Environment and Resource Management, VU).
Remi Elzinga met zijn scriptie Consumer behaviour in the circular economy (MSc Sustainable Business & Innovation, UU)

In de categorie afstudeerwerken in het HBO is dit jaar één afstudeerwerk genomineerd:
Loesanne van der Geest met haar afstudeerwerk De verdeling van (milieu)gebruiksruimte in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Hogeschool Leiden).

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen hiermee grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Een vakjury besluit later deze maand over de uiteindelijke winnaar. De jury beoordeelt de scripties op originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. De juryleden zijn altijd afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962. Dit boek was in de V.S. en Europa de eerste aanzet tot brede bewustwording van milieuproblematiek. De titel verwijst naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen, doordat ze als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 9 november presenteren de genomineerden hun afstudeerscripties. Een deskundige op het terrein van hun afstudeeronderwerp zal vervolgens, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, met de genomineerde in gesprek gaan over de relevantie van het onderzoek voor het werkveld. Tot slot zal de juryvoorzitter de afstudeerprijs aan de uiteindelijke winnaars overhandigen.

2 december 2017: Sarah Bedolfe is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2017. De VVM reikt de prijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie.

Het probleem van de invasieve exoten wordt in haar scriptie goed uiteen gezet. Zij maakt duidelijk dat zoetwatersystemen niet alleen plaats bieden aan meer dan 30% van de gewervelde soorten, maar ook van levensbelang zijn voor miljarden mensen over de hele wereld. Invasieve soorten vormen echter in toenemende mate een bedreiging voor onze zoetwatersystemen.

Uit de prijswinnende scriptie blijkt dat, na preventie, uitroeiing de meest kosteneffectieve oplossing is om de schadelijke invloed van invasieve soorten terug te dringen. Sarah Bedolfe presenteert in haar scriptie een plan voor een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich hiertoe inzet.

Haar onderzoek, verricht aan de Rijksuniversiteit Groningen, leest als een trein en belicht een relevant en een tot nu toe wat onderbelicht onderwerp. De routes die Bedolfe kiest zijn bovendien goed onderbouwd en haar scriptie eindigt met een praktisch plan van aanpak. De originaliteit, toepasbaarheid en relevantie scoren heel hoog. Het is een scriptie met een heldere structuur, ondersteunt door figuren en tabellen. Ander pluspunt vormt het feit dat de winnares meerdere disciplines combineert.

Thomas Thorin ontvangt een eervolle vermelding voor zijn scriptie. De jury vond circulariteit als sociaal onderwerp een heel interessante invalshoek. De jury was zeer te spreken over de breedte van de analyse en de bijzonder systematische analyse. De tekst is goed te lezen er zitten goede en leuke voorbeelden in. Het is een heel toegankelijk werk met een verrassend resultaat.

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Zie ook: Rudy Rabbinge Winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 by VVM – De Nationale Milieudag 2018: Wetenschap Versus Emotie by VVM

18 november 2016: Aagje van Meerwijk en Anne-Marie van Noord zijn de winnaars van de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016.  Aagje van Meerwijk is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2016. Haar scriptie over de opslagmogelijkheden van Zwitserse waterkrachtcentrales voor in Duitsland opgewekte zonne- en windenergie noemt de jury erg verrassend en vernieuwend. Bovendien is het gekozen onderwerp uiterst actueel gezien de grote behoefte aan mogelijkheden voor energieopslag in de nabije toekomst. Door de onderwerpkeuze komen zowel de situatie op het gebied van de waterkracht in Zwitserland als de effecten van klimaatverandering daarop aan bod. “Hier komen dingen aan de orde die niet eerder zijn uitgezocht”, aldus de jury. Van Meerwijk verrichtte haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Anne-Marie van Noord, afgestudeerd aan de HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, is uitgeroepen tot winnaar van de Scriptieprijs HBO 2016. Zij onderzocht de effecten van mosselen op de waterkwaliteit. Het onderzoek toont aan dat een mosselfilter onder specifieke omstandigheden een positief effect heeft op de kwaliteit van afvalwater. Het onderzoek geeft inzicht in de condities waaronder dit systeem effectiever en efficiënter kan worden uitgewerkt en biedt perspectief op bredere toepasbaarheid. Om die reden noemt de jury haar werk buitengewoon relevant voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. De prijs is ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.

Rachel Carson Milieuscriptieprijs 201519 november 2015: Voor de dertiende keer is de Rachel Carson Scriptieprijs 2015 uitgereikt aan de beste en meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Winnaar van de HBO-scriptie is Leonie Weima van de Saxion Hogeschool Deventer.

Voor de beste WO-scriptie zijn dit jaar twee winnaars aangewezen: Linda Knoester van de Universiteit Utrecht en Rosanne Wielemaker van de Wageningen Universiteit.

De jury constateert dat de ingezonden scripties methodisch te wensen over laten. Een mogelijke verklaring is dat in het HBO de (werk)stage centraal staat en de studenten niet grondig worden voorbereid op het schrijven van een scriptie. Niettemin heeft de jury met overtuiging één winnaar kunnen aanwijzen: Leonie Weima voor haar scriptie ‘Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress’.

Voor de WO-scriptieprijs heeft de jury dit keer twee winnaars aangewezen: Linda Knoester en Rosanne Wielemaker. Beide scripties heeft de jury als zeer goed beoordeeld. Hoewel totaal verschillend van aard, zijn de twee onderzoeken volgens de jury aan elkaar gewaagd. De ene studie is meer praktijkgericht, de andere meer methodisch. In plaats van de scripties tegen elkaar af te wegen, heeft de jury besloten twee eerste prijzen uit te reiken.

Linda Knoester: Linking land use and ecosystem services. Development of a Life Cycle Impact Assessment method to improve evaluation of biobased products

Rosanne Wielemaker: Harvest to Harvest: Recovering Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter via New Sanitation Systems for Reuse in Urban Agriculture The contribution of soil sealing in urban private gardens to runoff and urban heating

9 november 2015: Op donderdag 19 november 2015 presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Scriptieprijs tijdens een bijeenkomst hun onderzoek. De VVM (Vereniging Van Milieuprofessionals) wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten aan hogescholen (HBO) en universiteiten (WO) rond milieu en duurzaamheid uitvoeren.

De genomineerden voor de Rachel Carson milieuscriptieprijs 2015 zijn bekend. De WO-genomineerden 2015 zijn:
• Casper Borsje, afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, studierichting Environmental Science. Zijn scriptie draagt de titel ‘Behavior of single carbon granules as capacitive bioanodes in microbial fuel cells’.

• Linda Knoester, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, studierichting Sustainable Developement (track: Global Change and Ecosystems). Haar scriptie draagt de titel ‘Linking land use and ecosystem services. Development of a Life Cycle Impact Assessment method to improve evaluation of biobased products’.

• Sandra de Vries, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, studierichting Water Management (Civiele Techniek). Haar scriptie is getiteld
Groundwater use in DKI Jakarta; and the impact of its use on the subsurface of Jakarta’.

• Rosanne Wielemaker, afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, studiereichting Urban Environmental Management. Haar scriptie is getiteld ‘Harvest to Harvest: Recovering Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter via New Sanitation Systems for Reuse in Urban Agriculture’.

De HBO-genomineerden 2015 zijn:
• Leonie Weima, afgestudeerd aan de Saxion hogeschool, studierichting milieukunde. Haar scriptie draagt de titel ‘Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress’.
• Robin Wientjes, afgestudeerd aan de Saxion hogeschool, studierichting milieukunde. Haar scriptie is getiteld ‘Circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas’.

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Zie ook: Debat Is Voedselschaarste onze Toekomst? in Utrecht by VVM sectie Voedsel & Landbouw – Biobrandstoffen bedreigend voor voedselvoorziening ! – Voeding Verknipt by Luc Vankrunkelsven: Samenhang van Werkelijkheid wordt Verknipt, Verborgen

Tags:

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..