google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Nationale Milieudag 2019: Transities: Effectieve Aanpak Of Modieuze Illusie? by VVM

Geschreven op 20-4-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

VVM

17 januari 2019: De term transitie is inmiddels in het publieke debat gemeengoed geworden: Nederland werkt aan een Energietransitie en er is een internationale beweging van Transitiontowns.

Ook het sociale domein zit in een transitie en onze hele economie moet bovendien in transitie naar een circulaire economie. Sommigen spreken liever van transformatie, systeeminnovatie of zelfs van metamorfose.

Milieuprofessionals zitten er dus midden in, zijn er druk mee bezig, of kunnen er niet om heen. Hoog tijd om samen te onderzoeken wat het betekent om aan een transitie te werken. Wat moet je weten? Wat kun je doen? Wat is de rol en visie van de verschillende maatschappelijke groepen en actoren? Wat zijn valkuilen? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? En wat zijn de toekomstperspectieven?

Tijdens de 2019-editie van de Nationale Milieudag op woensdag 14 mei 2019, getiteld ‘Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?’ worden we bijgepraat, komen verschillende visies aan de orde en gaan we samen aan het werk om beter beslagen ten ijs te komen. We gaan een paar topsprekers strikken, die the state of the art presenteren. In deelsessies gaan we aan de slag gaan met de transities op verschillende beleidsterreinen. Wat zijn de uitdagingen? Wat houdt de transitie op dit terrein in? En welke handelingsperspectieven biedt dit denken?

Aan het einde van de dag maken we de balans op. Is er sprake is van één grote transitie? Zijn we op een de goede weg? Welke uitdagingen liggen er nog voor ons? Wat betekent het voor de milieuprofessionals en voor de VVM?

10 mei 2018: De spanning tussen wetenschap en emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag op vrijdag 29 juni 2018. Actueel, want steeds vaker voeren emoties en wensdenken de boventoon in het debat over actuele milieuthema’s. Inhoudelijke kennis wordt ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt.

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen?

Een voorbeeld vormt de ketelmuziek van de klimaatsceptici die het leven van serieuze onderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het ‘Van het gas los’-beleid, waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening dichterbij brengt. Ook over nut en noodzaak van biologische landbouw bestaan tal van misvattingen. En wat te denken van natuurbeheer? De commotie over het wel of niet bijvoederen van grote grazers in de Oostvaardersplassen laaide begin dit jaar hoog op.

Zo spelen er tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd dreigt te raken. De vraag hoe deze tendens de beslissingen van politici, ondernemers én individuen beïnvloedt, vormt de rode draad van de Nationale Milieudag 2018 bij het RIVM in Bilthoven. U kunt zich hier aanmelden.

Zie ook: Rudy Rabbinge Winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 by VVM – De Rachel Carson Scriptieprijs 2017 by VVM: Sarah Bedolfe van RUG

18 mei 2017: Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen.

Reden om tijdens de Nationale Milieudag op woensdag 7 juni 2017 in de Hogeschool van Amsterdam een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma’s die het gebruik van deze data kan opleveren.

Toepassingen van moderne datatechnologie winnen snel terrein, neem de slimme energiemeter, de rijgegevens die een auto verzamelt of de chip in afvalcontainers. Ook de term Big Data duikt steeds meer op in relatie tot milieubeleid en –onderzoek; hiervan is sprake wanneer datasets die op grote schaal (automatisch) gegenereerd worden te groot zijn om op de traditionele manier te beheren, koppelen of analyseren. Denk aan slimme energienetwerken die bijdragen aan verduurzaming of het leggen van relaties tussen omgeving en gezondheid (fijnstof, geluidsoverlast). Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma’s die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is inmiddels een schat aan data beschikbaar. Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling gaat het veelal om een mix van rijp en groen. Soms wordt een kans optimaal benut, minstens zo vaak ook niet. Het combineren van verschillende systemen is nog een braakliggend terrein. Hetzelfde geldt voor het generen van nieuwe datasystemen en de mogelijkheden van ‘citizen science’.

Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een schonere leefomgeving onbenut blijven, terwijl dilemma’s niet of nauwelijks aan de orde komen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met privacy? Hoe kun je alle verzamelde data optimaal gebruiken? En hoe maak je van (Big) data bruikbare informatie? Dergelijke vragen, gericht op een efficiëntere én verantwoorde inzet van de moderne technologische mogelijkheden van data, staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2017.

9 november 2015: In samenwerking met de HAS Hogeschool (opleiding Milieukunde) en ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie organiseert de VVM op 2 juni 2016 de Nationale Milieudag 2016 met als onderwerp Duurzame Wereldvoedselvoorziening.

Om te komen tot een duurzame wereldvoedselvoorziening is het niet langer voldoende om het bestaande voedselsysteem efficiënter en duurzamer te maken. Systeeminnovaties zijn nodig, maar welke? Moet een transitie voortbouwen op het systeem van productie en consumptie dat nu leidend is of juist voor een andere weg kiezen? Of kunnen we de twee sporen tegelijk bewandelen?

De Nationale Milieudag 2016 wil tot concrete keuzes komen om op voort te bouwen. Dit is gezien zowel de ernst van de problematiek als de verdeeldheid over de te kiezen route dringend nodig.

Zie ook: Debat Is Voedselschaarste onze Toekomst? in Utrecht by VVM sectie Voedsel & Landbouw – Biobrandstoffen bedreigend voor voedselvoorziening ! – Voeding Verknipt by Luc Vankrunkelsven: Samenhang van Werkelijkheid wordt Verknipt, Verborgen

1 juni 2015: Economische groei overdekt met een duurzaam sausje werkt niet. De som van alle innovaties lijkt volstrekt onvoldoende om het einddoel – een wereld verlost van hardnekkige milieuproblemen – echt dichterbij te brengen. Het is hoog tijd dat we wakker worden uit die droom. Onder het motto ‘wie is er bang voor het grotere plaatje’ gaat de Nationale Milieudag 2015 op 11 juni dieper in op deze ongemakkelijke waarheid.

Centraal staat wat er écht nodig is om de belangrijkste milieuvraagstukken de wereld uit te helpen. Denk aan een energievoorziening zonder impact op klimaat en gezondheid, voldoende voedsel voor iedereen zonder aantasting van de biodiversiteit en grondstoffenbeheer zonder de voorraden uit te putten.

vvm.JPG2 mei 2010: Het milieu verbeteren en geld verdienen. Gaan die twee zaken succesvol samen? Dat moet blijken tijdens de Nationale Milieudag 2010 op vrijdag 18 juni in Den Haag.

Doel van de 20ste editie van de Nationale Milieudag is helder te krijgen of er systematiek zit in het succes en het falen van milieuondernemers. Dagvoorzitter Peter van der Geer (debat.nl) interviewt hiertoe zes ondernemers over hun ervaringen. Ondernemers die hun verhaal komen vertellen zijn: Arnout van Diem (Biosol), Gilbert Curtessi (Happy Shrimp), Jos Hugense (Meatless), Rob van Rees (Greenchoice), Henk Lagerweij (Lagerwey Wind) en Geanne van Arkel (InterfaceFLOR). Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak, zal reflecteren op de verhalen.

De dag mondt uit in een tienpuntenplan om te komen tot dubbele winst: een schoner milieu en een concurrerende BV Nederland. Dit plan wordt aangeboden aan Jan Kamminga, voorzitter van FME-CWM en aan Annet Jonk, directeur microfinanciering van het ministerie van Economische Zaken. Zij gaan vervolgens in debat met de zaal.

Tijdens de Nationale Milieudag 2010 worden ook nog wat prijzen uitgereikt, zoals de EEP Award 2010. Dé prijs voor innovatieve milieutechnologie. Met de instelling van deze prijs wil de EEP de inspanningen van de Europese milieusector op het gebied van innovatie erkenning geven en bevorderen. Ieder jaar reikt de VVM tijdens de Nationale Milieudag de Rachel Carson Milieuscriptieprijs uit aan de auteur van de beste Milieuscriptie.

20 april 2009: Wat is er voor nodig om de burger tot milieubewuster gedrag aan te zetten? Strengere regelgeving? Of juist de teugels laten vieren, maar dan wel de burger op alle fronten motiveren en faciliteren? En zijn er wellicht andere wegen om consumenten aan te zetten tot het leveren van een grotere inspanning?

Deze vragen staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2009 op 12 juni in het provinciehuis Zuid Holland. Het motto van de 2009-editie van de Nationale Milieudag luidt ‘Makkelijk Milieu’ en daar is alles mee gezegd en tegelijk ook weer niet. Het aanbod aan duurzame producten in de supermarkt groeit gestaag. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden om energie te besparen of de tuin milieuvriendelijk te onderhouden.

Dit alles laat onverlet dat in de praktijk van alledag maar bar weinig verandert: er worden slechts minieme stapjes gemaakt naar een meer milieuvriendelijk consumptiepatroon. Het programma van de Nationale Milieudag is zo in elkaar gezet dat voor alle deelnemers helder wordt wat we wel en niet moeten doen om grote stappen te maken richting een milieubewuste samenleving. Als opwarmertje is er ‘s ochtends een prikkelend debat met voorstanders van overheidsingrijpen en anderen, die juist vinden dat bedrijven aan zet zijn: juist zij moeten milieuvriendelijke producten op een presenteerblaadje aanbieden en dan gaat de rest vanzelf.

Sprekers tijdens de Nationale Milieudag 2009 zijn Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid, Wageningen Universiteit, Marjan Minnesma, directeur DRIFT en directeur Urgenda (onder voorbehoud) en Vera Dalm, directeur Milieu Centraal.

vvm.bmp25 mei 2008: Biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. Eenderde van het totale aandeel duurzame energie moet in 2020 afkomstig zijn uit deze ‘schone’ bron. Maar is bio-massa wel duurzaam? Dié vraag staat centraal tijdens de Nationale Milieudag 2008 op 20 juni.

‘Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en houtketen’, kopte het ministerie van LNV onlangs in een persbericht. ‘Brood. Geen biobrandstoffen’, scandeerde Milieudefensie niet veel later. ‘Vergeet biobrandstoffen maar’, berichtte niet veel later de Volkskrant naar aanleiding van de oplaaiende discussie tussen voor- en tegenstanders.

Het mag duidelijk zijn, Nederland zit met de handen in het haar als het gaat om de het op verantwoorde wijze inzetten van deze oneindige energiebron. Heeft u hier een mening over?  Of bent u nieuwsgierig naar de argumenten van voor- en tegenstanders?

Kom dan naar de Nationale Milieudag 2008 op 20 juni in het Provinciehuis Zuid-Holland. Bron: VVM

Tags:

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..