google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Duurzaamheidscriteria voor Duurzaam Inkopen met Cradle to Cradle by PIANOo

Geschreven op 17-11-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

duurzaam-inkopen.jpgUpdate 3 november 2011: In oktober 2011 zijn alle criteriadocumenten aangepast. Er zijn in alle verwijzingen toegevoegd naar generieke handvatten op het gebied van sociale voorwaarden en social return. Er is een toelichting opgenomen over de status van het document naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen.

Om de vraag naar bewijsstukken en daarmee de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken zijn de bewijsmiddelen bij de criteria geschrapt en verificatieteksten ingekort. Algemene teksten zijn geactualiseerd en verouderde links zijn vervangen of verwijderd.

Zie ook: De Praktijkdag Duurzaam Inkopen 2012 – Handreiking voor Gemeenten: Aan de slag met duurzaam inkopen – Green Deal Circulair Inkopen 2.0 – Meerwaarde: De Oogst van 3 Jaar Green Deal Circulair Inkopen

Van de volgende productgroepen is de inhoud volledig geactualiseerd: Audiovisuele apparatuur – Dienstauto’s incl. onderhoud – Elektriciteit – Gas – Groenvoorzieningen – Hardware – Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer – Openbaar vervoer – Reproductieapparatuur – Schoonmaak – Vraagafhankelijk vervoer (voorheen Aangepast vervoer) en Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen incl. onderhoud (aanschaf).  De actualisaties voor de productgroepen Catering en Uitbesteding zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen zijn nog niet afgerond.

In de volgende criteriadocumenten zijn criteria aangepast of (deels) verwijderd: Gladheidsbestrijding – Kabels en leidingen – Kunstwerken – Openbare verlichting – Post – Riolering – Transportdiensten – Vaartuigen en Waterbouwkundige constructies.

Audiovisuele apparatuur
Bedrijfskleding
Beveiliging
Buitenlandse dienstreizen
Catering 
Conserveringswerken
Dienstauto’s inclusief onderhoud
Drankautomaten
Drukwerk
Elektriciteit
Externe vergader- en verblijffaciliteiten
Gas
Gemalen
Gladheidsbestrijding
Groenvoorzieningen
Grondwerken, bouwrijp maken en sanering/bodemreiniging
Grootkeukenapparatuur
Hardware
Kabels en Leidingen
Kantoorartikelen
Kantoorgebouwen beheer en onderhoud
Kantoorgebouwen huur en aankoop
Kantoorgebouwen nieuwbouw
Kantoorgebouwen renovatieKantoormeubilair
Kantoorstoffering
Kunstwerken
Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer;
Mobiele werktuigen – aanschaf
Mobiele werktuigen – uitbesteding
Netwerken, telefoniediensten en telefoonapparatuur
Onderhoud transportmiddelen
Openbaar vervoer
Openbare verlichting
Papier
Post
Reiniging bedrijfskleding
Reiniging openbare ruimte
Reproductieapparatuur
Riolering
Schoonmaak
Sloop van gebouwen
Straatmeubilair
Tonercartridges
Transportdiensten
Vaartuigen
Verhuisdiensten
Verkeersregelinstallaties
Vraagafhankelijk vervoer
Waterbouwkundige constructies
Waterzuiveringsinstallaties/slibbehandeling
Wegen
Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen incl. onderhoud

7 juli 2011: Beter Duurzaam inkopen. In juni 2011 hebben VNO-NCW, MKB-NL, MVO Nederland, NEVI en De Groene Zaak een advies over het programma Duurzaam inkopen aangeboden aan Staatsecretaris Atsma van Milieu. De belangrijkste aanbeveling is dat de inkoopfunctie verder moet worden geprofessionaliseerd om, waar mogelijk in overleg met het bedrijfsleven, steeds zo duurzaam mogelijke oplossingen te vinden.

Geadviseerd wordt in alle fasen van het inkoopproces kansen op verdere verduurzaming te benutten. Dus niet alleen bij het formuleren van inkoopcriteria, maar ook bijvoorbeeld bij het bepalen van de inkoopbehoefte, door de markt te consulteren, bij de keuze van de aanbestedingsprocedure en via contract- en leveranciersmanagement. Ambitieus duurzaam inkopen gaat verder dan alleen het toepassen van de duurzaamheidscriteria: de markt moet zo veel mogelijk worden uitgedaagd om innovatieve aanbiedingen te doen.

PIANOo en het ministerie van Infrastructuur & Milieu willen inkopers ondersteunen met handvatten voor professioneler duurzaam inkopen en goede voorbeelden van duurzaam inkopen. Voor een aantal onderwerpen zijn al handvatten beschikbaar. U vindt deze handvatten hieronder naar thema ingedeeld. De komende tijd zullen deze handvatten verder worden verbeterd; zo nodig worden nieuwe handvatten ontwikkeld.

Algemeen: Hoe verbeter ik de implementatie van duurzaam inkopen binnen mijn organisatie?
Marktkennis en samenwerking met marktpartijen: Hoe krijg ik kennis van de markt en consulteer ik de markt?
Innovatiegericht inkopen: Hoe kan ik via mijn inkopen duurzame innovatie bevorderen?
Verbeterde criteria Duurzaam inkopen: Welke centraal vastgestelde duurzaamheidscriteria kan ik gebruiken?
Aanmoedigen toepassing Total Cost of Ownership (TCO): Ik wil gunnen op basis van TCO, hoe doe ik dat?
Stimuleren gebruik EMVI: Ik wil op basis van EMVI ook extra duurzaamheidsprestaties belonen, hoe doe ik dat?
Duurzaam GWW: Hoe besteed ik professioneel aan in de GWW?
Praktijkvoorbeelden Duurzaam inkopen: Hoe kunnen wij inkopers van elkaar leren via praktijkvoorbeelden Duurzaam inkopen?

7 december 2010: Overheidsinkopers kunnen vanaf 7 december 2010 voor alle informatie over duurzaam inkopen terecht bij dé website voor overheidsinkoop: PIANOo NL.  Om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, gaat u dus voortaan naar PIANOo NL. Een logische stap, want duurzaam inkopen is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het inkoopproces. Zie: De instructie Duurzaam Inkopen en de Informatiekaart Duurzaam Inkopen

Vragen over duurzaam inkopen? Ook dat verandert! Ook als u vragen heeft over duurzaam inkopen kunt u vanaf 1 januari 2011 ergens anders terecht. Overheden, onderwijs en zorginstellingen stellen dan hun vragen aan PIANOo. Ook kunnen zij hun vragen stellen aan collegas bij andere aanbestedende diensten via het digitale platform PIANOo-desk. Bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2011 terecht bij MVO Nederland.

30 maart 2010: Op initiatief van het ministerie van VROM wordt het volgende meegedeeld over de sociale criteria. Op 11 februari heeft de Tweede Kamer geen bezwaar gemaakt tegen de sociale criteria zoals neergelegd in de kabinetsbrief van 16 oktober 2009 (30196-82).

Ondertussen vinden uitwerkingen plaats: De betreffende ministers hebben besloten voor welke product(groep)en de aanvullende normen gelden. Binnenkort wordt dit op de website van VROM gepubliceerd. Aan de contracttekst wordt met een werkgroep van rijksjuristen hard gewerkt. Binnenkort start de aanmeldingsprocedure voor de lijst van gekwalificeerde keteninitiatieven. Er is een handleiding voor inkopers in de maak. Er is een meeleesgroep van inkopers van diverse overheden. Er vindt overleg plaats met o.a. PIANOo om te komen tot structurele ondersteuning van inkopers en bedrijven. Er wordt een communicatieplan gemaakt om de inwerkingtreding van de sociale criteria, gepland nog voor de zomer, te begeleiden. De minister van VROM zal de koepels van de medeoverheden vragen om het beleid voor de sociale criteria ook te onderschrijven.

31 januari 2010: Onlangs zijn in alle criteriadocumenten kleine wijzigingen doorgevoerd in de teksten over PVC, Cradle to Cradle, sociale aspecten, hout, betongranulaat en over transport in GWW-productgroepen. Ook zijn waar mogelijk opmerkingen van stakeholders (bedrijven en inkopers) verwerkt.

Nu is er ook een passage over Cradle-to-Cradle opgenomen: Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Producten en productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving waarin abiotische materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer en biotische materialen in de biosfeer. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren.

20 augustus 2009: Zo, de criteria voor Duurzaam Inkopen zijn eindelijk klaar. De eerste fase van criteriaontwikkeling is afgerond met de publicatie van criteriadocumenten voor 45 productgroepen. Duurzaamheid is echter een dynamisch begrip.

Verschillende zaken kunnen aanleiding zijn tot onderhoud aan de criteriadocumenten, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt, nieuwe inzichten door toepassing van de criteria bij inkopen, en ontwikkelingen rond inhoudelijke thema’s zoals hout of klimaatcompensatie die op dit moment nog niet uitgewerkt zijn in criteria. Als dit soort ontwikkelingen zich voordoen bij een productgroep, kan het nodig zijn om het criteriadocument op deze specifieke onderwerpen te wijzigen.

9 juli 2009: Zo, dus toch niet klaar, maar het gaat de goede kant uit met de criteria voor duurzaam inkopen, althans de gewijzigde criteria voor duurzaam inkopen, die als alles volgens de planning verloopt op 1 augustus 2009 bekend worden gemaakt voor de 45 productgroepen die nog zijn overgebleven van de oorspronkelijke 80 productgroepen.

In de nieuwsbrief van SenterNovem een interview met minister Jacqueline Cramer die gelijk al aangeeft dat het natuurlijk wel de bedoeling is om de doelen die gesteld zijn, te halen. Enkele vragen en de antwoorden van Jacqueline Cramer.

Eerder waren er 80 productgroepen. Dat zijn er nu nog 45.  Kunt u toelichten op basis waarvan de selectie tot stand is gekomen? “Er kwamen veel signalen uit bedrijven, ngo’s  en de Tweede Kamer dat de eisen te gedetailleerd en te weinig innovatiebevorderend waren. Vervolgens heb ik gekeken met welke productgroepen en criteria aantoonbaar de meeste duurzaamheidswinst kan worden geboekt, voor welke productgroepen andere instrumenten effectiever zijn en productgroepen zonder criteria verwijderd. Die laatste leidden alleen maar tot verwarring; de informatie blijft wel beschikbaar in de vorm van tips.  Na schrappen en bundelen is een pakket ontstaan met meer focus. Bij wijze van samenvatting is voor de Tweede Kamer beschreven wat de doelen zijn van de criteria of op welke keurmerken ze zijn gebaseerd.”

jacquelinecramer3.jpgWat is nu de verdere planning? Wanneer en op welke wijze staan de gewijzigde criteria op de sites van VROM en SenterNovem? Wanneer volgen andere aanpassingen (zoals sociale criteria)? “Vanaf 1 augustus staan de wijzigingen op de websites en kunnen de inkopers de criteria gebruiken. Ze kunnen dan voldoen aan de doelstelling om de eisen uiterlijk vanaf 1 januari 2010 in alle aanbestedingen op te nemen. De focus die we in de eisen hebben gebracht gaan we op eenzelfde manier ook voor de wensen aanbrengen. Ik roep overheden op om die wensen ook zoveel mogelijk te benutten. Dan bieden we kansen voor de meest duurzame producten. We blijven er hard aan werken om de criteria  eenvoudiger en beter maken in samenwerking met het veld. In september gaan de sociale criteria naar de Tweede Kamer waarna we deze ook implementeren.” Bron SenterNovem.

Mooi hoor dat er een vereenvoudiging wordt aangebracht en dat het aantal productgroepen wat is teruggebracht en ik hoor het u denken: gek om dat achteraf te doen. Eerst allemaal werk verrichten -en geloofd u mij het was een enorme klus- en dan weer 35 productgroepen schrappen. Een overzicht van de wijzigingen (PDF) per productgroep.

Kan mij nog wel een gesprek herinneren met wat mensen uit het team Duurzaam Inkopen bij VROM, waaruit ik al voor men begon de conclusie had getrokken: veel te ingewikkelde aanpak. Dat wordt een oerwoud aan regels en bepalingen en dat is in de praktijk onwerkbaar. Ben dan ook heel benieuwd hoe die gewijzigde criteria voor duurzaam inkopen eruit gaan zien.

Zelf had ik het idee dat het een stuk eenvoudiger zou zijn als iedereen -en wie wil dat nou niet- die zich met duurzaam inkopen gaat bezighouden terug zouden kunnen vallen op een lijst met producten die gewoon goed zijn, bijvoorbeeld omdat ze een erkend keurmerk hebben. Kan iedereen gewoon iets uit het lijstje kiezen en is het niet nodig dat er overal in ons land zich het hoofd breken wat niet wel en niet aan de criteria voldoet.

Update: 1 mei 2009: De overheid moet het goede voorbeeld geven door kritisch te kijken naar wat zij inkoopt. We kunnen niet van andere mensen verwachten dat zij goed nadenken over de gevolgen van hun koopgedrag als wij het als overheid ook niet doen. Met deze criteria kan iedereen nu aan de slag.

De Stuurgroep Duurzaam Inkopen heeft in overleg met inkopers en producenten criteria gemaakt voor alle tachtig productgroepen waarvan de overheid gebruik maakt. Consequente toepassing van deze criteria brengt het doel van het kabinet – 100% duurzaam inkopen in 2010 bij de Rijksoverheid – binnen handbereik. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben iets langer tijd nodig om tot 100% duurzaam inkopen te komen: gemeenten kopen volgend jaar voor 75% duurzaam in, provincies en waterschappen voor 50%. Bron: VROM

inkoopcriteria in het eerste kwartaal van 2009 helemaal klaar te hebben, niet gehaald gaat worden. Zie het meeste recente overzicht van duurzaam inkoop criteria hieronder. Zie ook: De VROM Monitor Duurzaam Inkopen 2008

Update 17-11-2008: Op dit moment zijn van 31 productgroepen de milieucriteria klaar. Van de overige 49 productgroepen komen de milieucriteria nog dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009 gereed. Daarmee is de belangrijkste basis gelegd voor duurzaam inkopen – inkopen met gebruikmaking van landelijk opgestelde duurzaanheidscriteria – door de overheid. Dat staat in de voortgangsrapportage duurzaam inkopen, die minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bron: VROM

26 september 2008: Onder leiding van het ministerie van VROM stellen de gezamenlijke overheden duurzaamheidcriteria vast voor Duurzaam Inkopen. De overheden zoeken de koplopers in de duurzaamheidmarkt. Er komen duurzaamheidcriteria voor alle 80 productgroepen die de overheid inkoopt.

Van kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep worden eisen opgesteld voor milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kunt u denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten.

Met behulp van de criteria kunnen de overheden duurzaamheid inpassen in hun inkoopbeleid en de doelstellingen realiseren. 100 procent duurzaam inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld. Bron: SenterNovem

Zo, dat schiet op. Langzaam, maar zeker worden de criteria per productgroep vastgesteld. De milieucriteria wel te verstaan want over de sociale criteria is nog het een en ander te doen.

De rijksoverheid wil in 2010 alleen nog duurzame producten inkopen. Begin 2009 moeten de criteria voor alle productgroepen duidelijk zijn, zodat het bedrijfsleven zich op de overstap kan voorbereiden. Dat zei minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag ter gelegenheid van ‘Duurzame Dinsdag’ Bron: SenterNovem

Zie ook: Groot succes, maar “het zit nog niet tussen de oren” !

Tags: ,

5 Reacties

 1. Jans zegt:

  2 december 2008 om 19:23 | Permalink

  Het is niet te verwachten dat het marktaandeel van duurzame producten substantieel wordt vergroot of dat de criteria innovatie door bedrijven zullen stimuleren. Een oordeel als een guillotine.

  Wow, daar wordt je niet blij van. Het hele artikel plus het rapport waar dit oordeel op is gebaseerd kunt u hier vinden:
  http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1615

 2. GreenSpy zegt:

  5 juli 2009 om 20:34 | Permalink

  Het principe van duurzaam inkopen is heel simpel, aldus minister Jacqueline Cramer in haar brief aan de Tweede Kamer: Voortgangrapportage Duurzaam Inkopen.

  Om het proces van duurzaam inkopen zo efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk administratieve lasten te laten gebeuren, moeten de criteria voor de inkoop helder, doelgericht en praktisch hanteerbaar zijn. Randvoorwaarden voor
  de criteria zijn daarnaast dat zij juridisch verantwoord zijn, dat toepassing over het geheel niet tot substantiële meerkosten leidt en dat zo min mogelijk sprake is van administratieve lasten. Daarnaast moeten de criteria direct toepasbaar zijn, ook in de zin dat er voldoende aanbod in de markt voor bepaalde producten is.

  De ambities voor duurzaam inkopen zijn groot maar de aanpak moet praktisch en realistisch zijn. De productgroepen waar op korte termijn een behoorlijke duurzaamheidswinst geboekt kan worden zijn:

  Gebouwen
  Gebouwen en kantoren vormen een van de grootste inkoopvolumes van de overheid en juist bij deze categorie is een forse duurzaamheidswinst te boeken. Concreet betekent dit dat bij nieuwbouw en renovatie een minimale score op een integraal milieuprestatieinstrument (Greencalc, GPR) verlangd zal gaan worden. Bij huur of aankoop en bij onderhoud wordt ingezet op een hogere energieprestatie van het gebouw of van onderdelen van het gebouw zoals
  beglazing en installaties. Uit een oogpunt van zuinig omgaan met materialen wordt een flexibel inbouwpakket verlangd. Bij vervanging van de dakbedekking wordt aangesloten bij het ambitieprogramma dak- en wegtransitie. Op deze manier maken we de gebouwen van de overheid schoner, zuiniger en duurzamer en besparen we uiteindelijk fors op de energierekening.

  Grond-, weg- en waterbouw
  Een andere grote categorie zijn de projecten op het gebied van grond- weg- en waterbouw. In de toekomst zal ook bij deze projecten een minimale score op een integraal milieuprestatieinstrument worden gevraagd. Een dergelijk instrument bestaat voor deze categorie echter nog niet. Daarom wordt nu reeds ingezet op zuinige voertuigen en werktuigen. Afvalstoffen worden gescheiden, zonodig gebroken conform een nationale beoordelingsrichtlijn, en correct afgevoerd. Zo stimuleren we recycling en hergebruik. Voorts worden bij conserveren bepaalde schadelijke stoffen niet meer toegepast. Energiezuinigheid staat centraal bij verlichting en verkeersregelinstallaties. Ook hier kunnen we dankzij duurzaam inkopen de energierekening straks fors omlaag brengen.

  Vervoer
  Voor de aanschaf van voertuigen en mobiele werktuigen en voor de uitbesteding zoals bij openbaar vervoer zijn vergelijkbare milieuaspecten aan de orde. Waar het energielabel bestaat, wordt een bepaald niveau label gevraagd. Voor het verminderen van luchtverontreiniging wordt aangesloten bij Europese normeringen. Een roetfilter of vergelijkbare techniek is nodig ter vermindering van fijn stof. Tevens worden stille banden gevraagd. Op deze manier stimuleren we schone en zuinige voertuigen, waarmee we de CO2 uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Juist op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij het voertuigenpark van gemeentelijke diensten, gaat de ontwikkeling heel snel. Steeds meer gemeenten zetten in op duurzame mobiliteit. Door aan te sluiten bij
  bestaande en breed geaccepteerde criteria zoals de auto-labels, houden we het proces van inkopen voor deze categorie simpel en efficiënt.

  Apparatuur
  Ook bij de categorie apparatuur is met eenvoudige criteria snel duurzaamheidswinst te behalen. Het voornaamste doel van duurzaam inkopen op dit gebied is een laag energieverbruik. Voor zover beschikbaar wordt hiertoe aangesloten bij het Europese Energy Star label. Op die manier gebruiken we een breed geaccepteerd keurmerk, waardoor de administratieve lasten geminimaliseerd worden. Waar relevant wordt ook een laag waterverbruik en
  maximale emissiewaarden voor NOx gevraagd. Voor tonercartridges wil ik, juist omdat de markt hier zulke veelbelovende kansen biedt, recycling stimuleren.

  Op kantoor
  Eveneens een grote en belangrijke categorie producten bestaat uit kantoormeubilair en kantoorartikelen. Op dit gebied gaat de ontwikkeling in de markt razendsnel. Voor de eenvoud en doelmatigheid van het systeem stel ik voor
  om in te gaan kopen met criteria gebaseerd op ecolabels, voor zover die voor de betreffende productgroep beschikbaar zijn (stoffering, papier, kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, drukinkt). In andere gevallen gelden limietwaarden voor schadelijke stoffen (meubilair, drukproces, bedrijfskleding). Voor meubilair wordt
  ook gekeken naar de levensduur en het mogelijk maken van recycling.

  Diversen
  Naast de grote productgroepen met grote kansen voor duurzaamheid zijn er ook kleinere categorieën die veel potentie hebben. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het inkopen van groene in plaats van grijze stroom. Een ander eenvoudig voorbeeld is de inhuur van externe vergader- en verblijfslokaties. Deze moeten goed
  bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Reizen naar het buitenland met een kortere afstand dan zes uur vinden in principe met de trein plaats; en van alle dienstreizen wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. In aanvulling op het beleid om de biologische landbouw verder te stimuleren, stelt het kabinet ook voor om bij de catering te verlangen dat een bepaald gedeelte van het assortiment bestaat uit biologische producten of producten met een vergelijkbare milieuwinst. Juist vanuit de cateringbranche zelf is aangedrongen op hoge ambities, omdat de markt hier veel te bieden heeft.

  Aldus minister Cramer

  Bij productgroepen met slechts een beperkt potentieel, wegen soms de administratieve lasten niet op tegen de duurzaamheidswinst.

 3. Erik van Erne zegt:

  20 augustus 2009 om 09:54 | Permalink

  Verschillende zaken kunnen aanleiding zijn tot onderhoud aan de criteriadocumenten, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt, nieuwe inzichten door toepassing van de criteria bij inkopen, en ontwikkelingen rond inhoudelijke thema’s zoals hout of klimaatcompensatie die op dit moment nog niet uitgewerkt zijn in criteria. Als dit soort ontwikkelingen zich voordoen bij een productgroep, kan het nodig zijn om het criteriadocument op deze specifieke onderwerpen te wijzigen.

  Naast onderhoud van de criteriadocumenten op specifieke punten kunnen ze ook volledig worden herzien. Dit gebeurt bij criteriadocumenten die al geruime tijd gereed zijn of als ontwikkelingen van dien aard zijn dat onderhoud niet voldoende is. In 2009 start SenterNovem met de herziening van de volgende productgroepen:

  Audiovisuele apparatuur
  Catering
  Dienstauto’s
  Elektriciteit
  Groenvoorziening
  Hardware
  Leerlingenvervoer en aangepast vervoer
  Mobiele werktuigen
  Onderhoud transportmiddelen
  Openbaar vervoer
  Reproductieapparatuur incl. tonercartridges
  Schoonmaak
  Zware voertuigen
  Grond-, Weg- en Waterbouw

  Naast het onderhoud aan de criteria wordt door verschillende opdrachtgevers in de GWW, samen met de markt en maatschappelijke organisaties, gewerkt aan de doorontwikkeling van duurzaam inkopen in de GWW. Zaken die aan bod komen zijn onder andere het formuleren van meer functionele en prestatiegerichte criteria, betere aansluiting bij de verschillende aanbestedingsvormen die in de GWW worden toegepast en beschikbaarheid van instrumenten als DuboCalc en de CO2-prestatieladder.

 4. Frederique van de Borgen zegt:

  28 december 2009 om 14:18 | Permalink

  De markt van milieusparende producten evolueert Zo ook de Milieukoopwijzer.

  De Milieukoopwijzer evalueert de criteria van de 7 productgroepen om de 3 jaar. Hierbij doen we een actieve bevraging van fabrikanten en leveranciers, en passen we de producten en leveranciers in onze database aan. Het hele proces van herziening van criteria tot nieuw product neemt 1 jaar in beslag.

 5. Erik van Erne zegt:

  9 februari 2011 om 01:08 | Permalink

  VVD en gedoogpartner PVV willen af van Duurzaam Inkopen Criteria

  De verplichte criteria voor duurzaam inkopen van overheden kosten veel te veel geld en moeten dus veravllen. Dat zegt VVD-Kamerlid Leegte. Volgens de Telegraaf kost duurzaam inkopen het bedrijfsleven een half miljard euro aan administratieve lasten en andere bijkomende kosten per jaar. „Dit inkoopbeleid is failliet”, zegt VVD-Kamerlid Leegte in de krant. „Kennelijk is duurzaam inkopen alleen duur inkopen.”

  In het artikel betwijfelt Leegte of de strikte criteria leiden tot schonere productie, van bijvoorbeeld het voedsel voor overheidskantines of kantoormeubilair voor ambtenaren. „Inkoopmanagers eisen dat hout een FSC-keurmerk heeft zoals bijvoorbeeld hardhout uit Azië. Maar duurzaam geproduceerd Zweeds out, met een eigen PEFC-keurmerk, komt er niet in. Terwijl daarvoor geen oerwoud wordt gekapt!”

  De krant haalt het onderzoek van Actal aan, waar onlangs van meerdere kanten forse kritiek op is geleverd, onder andere door MVO Nederland.
  PVV-Kamerlid De Mos staat achter het VVD-initiatief. „Ons gedoogakkoord heeft al flink geschrapt in de erfenis van mevrouw Cramer, maar dit moeten we ook aanpakken. Het lijkt erop dat duurzaam nu vooral heel veel centjes moet kosten”, aldus de PVV’er.

  Leegte: „Ik krijg huilbrieven van waterschappen die stellen dat ze een groter budget nodig hebben omdat ze geen geld meer hebben om duurzaam te kunnen inkopen. Dat lijkt me de wereld op z’n kop.”

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..