Anders Bekeken

Belasting op Luchtvaart: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen

Geschreven op 25-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Vervoer en OV Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

7 december 2018: Het Kabinet wil een vliegtaks van 7 euro per ticket ongeacht de reisbestemming.  Het gaat om één vast bedrag om het de Belastingdienst niet te moeilijk te maken.

Eerder overwoog het kabinet nog een heffing van 3,80 euro voor vluchten binnen Europa en van 22 euro voor intercontinentale vluchten.

De vliegtaks wordt in 2021 ingevoerd. Verder komt er een heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen. Hoewel de vliegtaks is bedoeld voor het milieu, verwacht het kabinet niet dat de invoering tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden.

In 2008 gold in Nederland ook al een vliegtaks, maar die werd een jaar na de invoering weer ingetrokken omdat de maatregel nauwelijks geld en milieuvoordelen opleverde. Toen bleek ook dat reizigers als alternatief vaker uitweken naar het buitenland.

De vliegtaks van 7 euro die het kabinet wil gaan invoeren zal weinig effect hebben. Dat zegt directeur van Natuur & Milieu, Marjolein Demmers in een eerste reactie. Demmers: “Wij zijn blij met het invoeren van een vliegtaks, maar zo’n laag bedrag gaat natuurlijk weinig effect hebben op klimaat, geluidsoverlast of volksgezondheid. Wij vinden dat dit kabinet, dat zich het groenste ooit noemt, dat beter moet kunnen.”

“Het is niet meer te verdedigen dat vliegtickets (maar ook de kerosine) niet worden belast. Tickets zijn daardoor goedkoop, en de vraag naar vliegen veel te hoog. Zou je de luchtvaart wel gewoon belasting vragen, zoals nu bij alle andere sectoren het geval is, dan zouden tickets 35% duurder worden. Gemiddeld kost een ticket ongeveer 200 euro, dus die 7 euro zou eigenlijk 70 euro moeten zijn.” 

30 juni 2018: Ondanks het feit dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat een belasting op vliegen nauwelijks effect heeft, gaat het Kabinet gewoon door met de voorgenomen belasting op luchtvaart: de vliegbelasting.

Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of een nationale belasting per vertrekkende passagier.

De afgelopen tijd zijn deze opties uit het regeerakkoord voor een vliegbelasting verder uitgewerkt en onderzocht. Belanghebbenden kunnen van 5 juli tot en met 5 september aan de hand van een aantal vragen suggesties geven op de verschillende varianten. In het najaar zal het kabinet een keuze maken welke variant vervolgens wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel. Daarna zal de gebruikelijke wetgevingsprocedure worden gestart.

Dit kabinet wil de belastingen vergroenen en de luchtvaartsector verduurzamen. In het regeerakkoord wordt ingezet op een schonere luchtvaart en de introductie van belastingen op luchtvaart. Met de opbrengst van de nieuwe belasting worden de belastingen op werken en ondernemen verlaagd en klimaatmaatregelen gefinancierd. Het kabinet wil hiermee bereiken dat consumenten en bedrijven in hun keuzes meer rekening houden met het milieu. Het gaat onder andere om het zwaarder belasten van gas in plaats van elektriciteit, het verhogen van de afvalbelasting maar ook de introductie van een nieuwe belasting: de belasting op luchtvaart.

Staatssecretaris Menno Snel: “Vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Dit wil het kabinet veranderen. In ons omringende landen is er al wel een vliegbelasting en we zoeken dan ook als eerste de Europese samenwerking op.”

In de afgelopen periode zijn de verschillende opties verder uitgewerkt. Zo is een vliegbelasting besproken met de Europese Commissie en in bilaterale contacten. Ook heeft Nederland een eerste bijeenkomst georganiseerd met verschillende lidstaten (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en Ierland) over samenwerking op het gebied van vliegbelasting.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten van vliegbelasting, uitgevoerd door CE Delft. Uit het onderzoek blijkt dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de Nederlandse welvaart, het BBP en het klimaat. Dat het effect vooralsnog relatief beperkt is, heeft twee redenen. Ten eerste gaat het om een relatief lage belasting. Als gerekend wordt met een opbrengst van 200 miljoen euro gaat het in een van de varianten om een belasting van 3,80 euro per passagier binnen Europa en 22 euro bij intercontinentale vluchten.

Ten tweede is er sprake van knellende capaciteitsrestricties op met name Schiphol. Uit het onderzoek blijkt dat de capaciteitsrestricties er toe leiden dat luchtvaartmaatschappijen in de toekomst hun prijzen kunnen verhogen en extra winst gaan maken. Bij de introductie van een belasting op luchtvaart kunnen zij deze extra winst gebruiken om de belasting in belangrijke mate voor hun rekening te nemen, waardoor de belasting naar verwachting niet tot minder vluchten leidt, zo blijkt uit het onderzoek. Zonder restricties komt de belasting volledig voor rekening van de consument en zijn de effecten op vliegverkeer en milieu groter.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een heffing per vliegtuig op de korte termijn iets beter scoort dan een belasting per passagier als het gaat om lokale milieueffecten.

Na de keuze voor een variant in het najaar wordt wetgeving uitgewerkt. Het voornemen is dat de inwerkingtreding van de voorgestelde heffing plaatsvindt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit geeft de nodige flexibiliteit. Als in 2019 of 2020 blijkt dat beter kan worden gekozen voor een andere uitwerking, hoeft een wetsvoorstel niet in werking te treden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tussen het aannemen van de wet en de beoogde ingangsdatum tot Europese afspraken wordt gekomen.

25 juni 2018: Er wordt al lang over gepraat: een nationale vliegtaks. Onderzoek heeft aangetoond dat het instellen van verschillen de soorten heffingen op vliegen nauwelijks effect heeft. Het aantal vluchten vermindert niet en een vliegtaks heeft dus nauwelijks effect op het klimaat.

Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven.

Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse van CE Delft blijkt dat een vliegtaks nauwelijks bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Als de overheid een vliegtaks invoert, zou minder dan 5 procent van de reizigers kiezen voor een alternatief. In sommige geval is zo’n alternatief zelfs ongunstiger en heeft een grotere CO2-uitstoot tot gevolg. Met name als reizigers kiezen voor een luchthaven in het buitenland. Omrijden met de auto zorgt voor extra vervuiling.

In een reactie stelt de woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat de regering inzet op Europese afspraken over luchtvaartbelasting, in plaats van een puur Nederlandse maatregel. Die kunnen worden gemaakt in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs.

In 2008 had Nederland al even een vliegtaks. Die werd een jaar na de invoering weer ingetrokken omdat de maatregel nauwelijks geld en milieuvoordelen opleverde. Ook toen zochten reizigers vaker een luchthaven buiten Nederland om de toeslag te ontwijken.

Op dit moment heft de overheid geen btw op vliegtickets. Staatssecretaris Menno Snel wil daar verandering in brengen. Zijn voorkeur gaat uit naar een Europese taks, maar als andere landen niet meewerken komt er een nationale belasting. Op Radio 1 zei de staatssecretaris dat hij daarvoor al twee voorstellen heeft liggen. Het eerste is een belasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als dat niet lukt, moet de reiziger betalen via een tickettaks.

“Het kan niet zo zijn dat mensen over benzine wel belasting moeten betalen, maar voor de vervuiling van een vliegtuig niet”, zegt staatssecretaris Menno Snel van Financiën in het radioprogramma 1 op 1. Daarom komt er hoe dan ook een vliegtaks in 2021. “In de tussentijd gaan we bedenken wat de beste oplossing is. Ik wil het liefst een gezamenlijke, Europese vliegtaks. Als dat niet lukt kunnen we besluiten om belasting te hebben op basis van uitstoot of geluidsoverlast. En als dat niet lukt komt er een ordinaire taks op het vliegticket. Die vliegtaks komt er, hoe dan ook.”Deze zomer informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover.

Het kabinet rekent erop dat de vliegtaks per jaar 200 miljoen euro oplevert. Dat bedrag is over vier jaar al ingeboekt in de belastingopbrengsten. De tarieven staan al opgesomd in het regeerakkoord: 7 euro voor vluchten binnen de Europese Unie, 22 euro voor middellange afstanden en circa 40 euro voor verre reizen.

Extra belasting op vluchten met korte afstanden heeft kan een averechts effect hebben. De verwachting is dat vakantiegangers door de kleine prijsverschillen eerder in de verleiding komen om een verre reis te boeken. Ze blijven dus vliegen. Onderzoeksinstituut SEO onderzocht de vliegtaks vijf jaar geleden ook al. Uit dat onderzoek blijkt dat de belasting meer kost dan ze oplevert. De onderzoekers becijferen dat zo’n vliegtaks de Nederlandse economie jaarlijks minstens 700 miljoen euro kost.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat zich de komende jaren inspannen om ruim 2 miljoen passagiers op korte Europese bestemmingen, uit het vliegtuig in de trein te krijgen. Daarbij is haar ambitie dat de trein de beste keuze wordt, voor het vervoer over korte afstanden binnen Europa. Zie: Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030

De groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens zet door. In het eerste kwartaal van 2018 reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017 steeg het aantal passagiers op de luchthavens met 8,2 procent. Deze groei is voornamelijk te danken aan Amsterdam Airport Schiphol en Eindhoven Airport. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Schiphol verwelkomde in het eerste kwartaal 15,2 miljoen passagiers, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, liet een nog grotere stijging zien van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers. In het eerste kwartaal van 2018 reisden ruim 1,2 miljoen passagiers via deze luchthaven, 11,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers op intercontinentale vluchten groeide op deze luchthaven het sterkst, met ruim 48 procent. Het gaat hier echter slechts om 4,4 procent van alle reizigers. Het aantal reizigers dat van of naar andere Europese bestemmingen vloog, nam met 10,4 procent toe.

Groningen Airport Eelde realiseerde de grootste relatieve groei van het aantal passagiers van alle luchthavens. De luchthaven zag 13,5 procent meer reizigers aankomen en vertrekken in het eerste kwartaal van 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groei van het aantal passagiers dat met chartervluchten vliegt. Groningen is echter een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven reist, bedraagt slechts 0,2 procent van het totale aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.

De hoeveelheid vracht op de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 1,3 procent tot 442 duizend ton. Deze groei komt volledig op het conto van Maastricht Aachen Airport. Op deze luchthaven werd in deze periode 30 duizend ton vrachtvolume afgehandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Maastricht verwerkte voornamelijk meer vracht met intercontinentale herkomst of bestemming. Deze hoeveelheid was 4,5 keer zo groot als in het eerste kwartaal van 2017. Op Schiphol, waar 93 procent van alle vracht werd verwerkt, daalde de omvang van de overslag met ruim 2 procent.

3 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  7 december 2018 om 14:40 | Permalink

  Belasting Op Vliegen Heeft Geen Effect Op Aantal Vluchten

  Een nationale vliegtaks heeft nauwelijks effect op het klimaat, want het aantal vluchten vermindert niet. Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.

  Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven, schrijven journalisten van De Telegraaf die het rapport inzagen. Uit een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ van CE Delft zou volgens de krant blijken dat de vliegtaks nauwelijks bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Als de overheid een vliegtaks invoert, zou minder dan 5 procent van de reizigers kiezen voor een alternatief.

  Dat alternatief is niet per se milieuvriendelijker. Als reizigers kiezen voor een luchthaven in het buitenland, verplaatst het ‘probleem’ zich. Omrijden met de auto zorgt bovendien voor extra vervuiling.

  In een reactie stelt de woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat de regering inzet op Europese afspraken over luchtvaartbelasting, in plaats van een puur Nederlandse maatregel. Die kunnen worden gemaakt “in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs”.

 2. Richard Bakker zegt:

  12 december 2018 om 06:34 | Permalink

  Het heeft veel weg van symboolpolitiek, ingegeven door een legistische diplomatieke traditie en PR-overwegingen. Met de invoering van de Nationale Vliegtaks laat de Nederlandse regering aan de buitenwereld zien dat zij de internationale afspraken in het Klimaatakkoord serieus neemt. De nieuwe heffing lijkt vooral ingegeven door de wens het ‘milieu-imago’ van Nederland te verbeteren.

  Ook op binnenlands niveau is er sprake van symboolpolitiek. Enerzijds kan het kabinet goede sier maken met nieuw milieubeleid, anderzijds is de Vliegtaks dermate laag dat er geen sprake is van sturend overheidsbeleid.

  Nog steeds wordt de burgerluchtvaart door de fiscus ontzien, in tegenstelling tot andere – relatief milieuvriendelijke – vervoersmodaliteiten (zoals de HSL). De scheve verhoudingen in de tariefstructuur voor de verschillende vormen van internationaal personenvervoer worden door de Nederlandse regering kunstmatig in stand gehouden.

 3. Erik van Erne zegt:

  12 december 2018 om 12:58 | Permalink

  @Richard
  Is inderdaad symboolpolitie. Daar zijn we in Nederland goed in.

  Ik denk dat de heffing vooral is ingegeven uit financieel oogpunt. Gewoon weer wat geld binnenharken.

  In ons land is er heel vaak sprake van scheve verhoudingen. Bedrijven betalen relatief weinig energiebelasting. Burgers juist heel veel.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (592)
 • Agenda (3.038)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (766)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle – Circulair (471)
 • Design (231)
 • Dieren (173)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.213)
 • Educatie (342)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.157)
 • Europa (29)
 • Evenementen (136)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (302)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (23)
 • Greenwashing (114)
 • Hergebruik-Kringloop (309)
 • Iets anders (371)
 • Int. Samenwerking (190)
 • Investeren (133)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.625)
 • Licht (371)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (167)
 • Milieu (743)
 • MVO (108)
 • Natuur (706)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (120)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (214)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.166)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (294)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Circulair Inzamelconcept Voor Folie by Renewi, Rodepa Plastics En Sphere
 • The Human Element by James Balog
 • Huis & Energie: De Nationale Consumentenbeurs Voor Duurzame Energie by Good!
 • Subsidie Van 5000 Euro Voor Aanschaf Elektrische Bestelauto Voor Ondernemers In Rotterdam
 • ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2018: Interesse Nederlanders In Elektrische Auto Blijft Gelijk
 • Duurzaam Paviljoen Industrieschap Medel Op Bedrijvenpark Medel Geopend
 • Daimler Investeert Miljarden In Elektrische Trucks En Bestelwagens
 • De Elektrische Opel Corsa EV, De Elektrische Opel Mokka X SUV en de Elektrische Opel Vivaro
 • Zes Elektrische Bussen Van Arriva Rondom Leeuwarden
 • Eind 2019 Bestaat Elke Coca-Cola PET-fles Voor 50% Uit Gerecycled PET
 • Nieuwe Circulaire Coalitie Met Vijf Landen
 • Renault Start Autodeelproject Met 200 Elektrische Zoe Deelauto’s In Amsterdam
 • FCEV Vision 2030: Hyundai Zet In Op Waterstof Brandstof Cel Technologie En Auto’s
 • Greenchoice Neemt Minderheidsbelang In Energie Transitie Groep
 • Alle Groene Stroom Van Belgische SeaMade Windparken Op Zee Naar Eneco
 • 181 Elektrische Bussen Voor Quzz In Groningen En Drenthe
 • Geen Elektrische Bussen Voor RET Maar Hybride En Diesel Bussen
 • Zonnepark Andijk Met 44.760 Zonnepanelen by Astronergy/Chint Solar
 • Subsidieregeling Stimulering Bouw En Onderhoud Sportaccommodaties by DUS-I
 • MARK Het Verticale Dorp: Drie Hoge Torens In Leidsche Rijn Centrum In Utrecht by KEES
 • Links

  Milieunet op..