Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Stichting Milieunet ondertekent het Akkoord van Schokland 29-06-2007

Het Akkoord van Schokland is een initiatief van Project 2015, één van de tien nationale projecten uit het coalitieakkoord van de Nederlandse regering. Doel is de opgelopen achterstanden bij het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen te verkleinen. Minister voor ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders voert de regie over Project 2015. Het project heeft nadrukkelijk een kabinets- en maatschappelijk brede uitstraling: ook de beleidsterreinen van andere ministers hebben immers met de millenniumdoelen te maken.

Maar de overheid kan het niet alleen. De inzet van de samenleving is van cruciaal belang: bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, kerken, vakbonden en particulieren
- gezamelijk kunnen zij een concrete bijdrage leveren aan de realisatie van de millennium ontwikkelingsdoelen in 2015. Door kennis te delen en krachten te bundelen. Door samen te werken. Door elk te doen waar je goed in bent, zodat je elkaar kunt versterken. Stichting Milieunet ziet het als haar taak om zelf een actieve rol te vervullen door de aandacht te vestigen op de Milleniumdoelstellingen. Klik hier voor ons Akkoord.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet