Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Prijzen van het Afval Kwartetspel
In deze tabel zijn de prijzen van het Afval Kwartetspel uitgebreid en toegelicht te zien.
Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet