Groene stroom - groen gas

Energiebespaartips

Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 


Vrouw en Milieu - VeM

Stichting Vrouw en Mileu, oftewel VeM, heeft zich de afgelopen 25 jaar ingezet met als missie: een duurzame, kleurrijke wereld waarin vrouwen invloed hebben in de milieubeweging en vrouwenbelangen zijn verankerd in het milieubeleid.

Dit deed VeM door:

- het ondersteunen van vrouwen die actief zijn op het gebied van milieu;
- het stimuleren van vrouwen om invloedrijke posities te bekleden;
- het betrekken van nieuwe groepen vrouwen bij milieuzaken;
- het duidelijk maken van de noodzaak om rekening te houden met de belangen van vrouwen in het milieubeleid.

Door middel van publicaties, trainingen en het organiseren van verschillende bijeenkomsten heeft VeM haar missie willen bereiken. De activiteiten van VeM zijn inmiddels beeindigd en stichting Milieunet heeft aangeboden zoveel mogelijk VeM activiteiten voort te laten leven.

 

 


Overzicht publicaties VeM

* Milieu dichtbij, een mini handboek voor een milieuvriendelijk leven. April 2009. Een boekje met praktische informatie gebundeld van de ‘Themacyclus Milieu’

* Gender mainstreaming van milieubeleid, een handleiding. Augustus 2008. De beknopte handleiding biedt aanknopingspunten om aan de slag te gaan met gender mainstreaming. Op basis hiervan kan beleid met een andere blik bekeken worden en lokt het hopelijk andere inzichten uit.

* Vrouw en Milieu: divers naar duurzaamheid. December 2007. Deze brochure bevat een beschrijving van de ‘Themacyclus Milieu’ en de factoren die multiculturele (milieu)activiteiten tot een succes kunnen maken. Het geeft handvatten om met de doelgroep (allochtone vrouwen) aan de slag te gaan.

* Vrouw en Milieu: een duurzame relatie!Juni 2005. Deze interessante brochure gaat over de zoektocht van VeM naar de relatie tussen vrouw en milieu en de gevolgen van deze relatie voor milieubeleid. Het geeft een beeld van de begrippen gender en gender mainstreaming. Verder komen voorbeelden uit andere onderzoeken aan bod en worden er een aantal aanbevelingen gedaan.

* Borstkanker en Milieu - Naar een Preventief Beleid. Oktober 2008. WECF - Women in Europe for a Common Future, VeM, centrum Vrouw en Milieu, Platform Gezondheid & Milieu en Stichting Ecobaby beschrijven in deze gezamenlijke uitgave ‘Borstkanker en Milieu - Naar een Preventief Beleid’ waarom het noodzakelijk is te komen tot een strategie waarin milieuvervuiling en het gebruik van schadelijke chemische stoffen meegenomen worden als risico-factoren voor het krijgen van kanker.

Indien u belangstelling heeft voor deze publicaties dan kunt u even contact met ons opnemen.Overzicht van trainingen van VeM

Duurzaam netwerken; Trainer: Gerda Dekker

Invloed op duurzaam waterbeleid; Trainer: Jettie van den Houdt

Milieucommunicatie; Trainer: Keete Voerman

Wervend schrijven; Trainer: Irene Kuipers

Workshop gif(vrije) schoonmaakmiddelen: Trainer Mine Yapar

Workshop gif(vrije) verzorgingsproducten: Trainer Mine YaparBestel alle Klimaat Specials en ontvang € 72,- korting!

De Toolkit Klimaatcommunicatie, Energiecommunicatie en Energiebesparing samen van € 297,- voor slechts € 225,- Bovendien ontvangt u de Verjaardagskalender Energiebesparing en het Energie Kwartetspel er gratis bij! Bestel hier.


Energiebespaartip van de week
Energie besparen is eigenlijk heel makkelijk, als u weet waar u op moet letten. Energie besparen wie wil dat niet? De kosten voor energie lopen steeds verder op. Besparen is de oplossing. Met de wekelijkse energietips kunt u uw energieverbruik al snel verminderen en dat levert direct geld op. Bovendien levert energiebesparing directe winst op voor het klimaat. De CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk. Lees verder.

Zie ook: Oktober, de Maand van de Energiebesparing

Fonds 0,7 procent

Het Akkoord van Schokland

0,7% is twee en een halve dag per jaar. 0,7% is een creatief idee tijdens de ochtenddouche. 0,7% is zo'n klein stukje van een pizza dat je het nauwelijks kunt afsnijden, maar al die stukjes samen kunnen geweldig helpen. Stichting Milieunet gaat voor die 0,7% inzet van tijd, geld en talent om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in grote delen van de wereld. Lees verder. Het Akkoord van Schokland is een initiatief van Project 2015, één van de tien nationale projecten uit het coalitieakkoord van de Nederlandse regering. Doel is de opgelopen achterstanden bij het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen te verkleinen. Maar de overheid kan het niet alleen. Stichting Milieunet ziet het als haar taak om zelf een actieve rol te vervullen door de aandacht te vestigen op de Milleniumdoelstellingen. Lees verder.
Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet