Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Natasja Westerink, vierdejaars student communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht, heeft haar zes maanden durende afstudeerstage (nov. 2007 - mei 2008) gelopen bij stichting Milieunet. Voor haar stage heeft zij onderzoek gedaan naar welke communicatiemiddelen Nederlandse gemeenten in kunnen zetten om duurzaam inkopen binnen de gemeente te bevorderen. Hiervoor heeft zij desk research gedaan en exploratieve en diepte interviews gehouden. Deze interviews zijn gehouden onder inkopers en communicatiedeskundigen van verschillende gemeenten. De diepte interviews dienden ertoe inzicht te krijgen in de gemeentelijke organisatie en de huidige stand van zaken op communicatie- en duurzaam inkoopgebied. Doel van het onderzoek was het uitbrengen van een communicatieadvies aan gemeenten die duurzaam (willen) inkopen, waarin met name de in te zetten communicatiemiddelen worden besproken. Natasja kijkt terug op een nuttige en leerzame stage!


Liselotte Sorée, vierdejaars studente Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht, heeft zes maanden stage gelopen bij stichting Milieunet. Zij heeft voor haar afstudeerstage (nov. 2007 - mei 2008) een onderzoek gedaan naar de beste manier van communiceren voor milieubewegingen. Tijdens haar onderzoek heeft zij deskresearch gedaan en interviews met verschillende milieubewegingen gehouden. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek was om een advies uit te brengen voor milieubewegingen. In dit algemeen advies staat beschreven welke communicatiestijl milieubewegingen het beste kunnen hanteren.
Liselotte Sorée: “Ik heb bij stichting Milieunet ruimschoots de ruimte gekregen om een leerzame stage te lopen. Ik kreeg de vrijheid en het vertrouwen om op mijn manier mijn onderzoek uit te voeren. Met een goed gevoel kijk ik op deze stage terug.”


Jantien Warners is vanuit haar studie, Communicatie aan de Hogeschool INHOLLAND Den Haag, aan de slag gegaan bij stichting Milieunet. Zij heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het schrijven van een marketingcommunicatieplan voor het Afval Kwartetspel van stichting Milieunet. Dit marketingcommunicatieplan vormt de basis van alle communicatieactiviteiten rond het Afval Kwartetspel en heeft als doel bekendheid te genereren en verkoop te stimuleren. Stichting Milieunet heeft Jantien de unieke kans gegeven om na haar afstuderen het marketingcommunicatieplan te gaan uitvoeren.


Marleen van Leeuwen, vierde jaars student Communicatie aan Hogeschool INHOLLAND Den Haag zal de komende maanden een marketingcommunicatieplan schrijven voor de websites van www.kringloopnet.nl Deze sites worden beheerd door stichting Milieunet te Utrecht. Deze site is de plek om adressen te vinden van handelaren in secundaire goederen. Denk aan, bouwmaterialen, meerpalen, gereedschappen en auto-onderdelen, maar ook adressen van kringloopwinkels en –markten. De site wordt erg goed bezocht, niet zo gek want, geen andere site is zo compleet als www.kringloopnet.nl Door het marketingcommunicatieplan van Marleen, moet de site nog meer bekendheid verwerven, want het gebruik van secundaire goederen is nog lang niet bekend genoeg. Daarnaast zullen er meer financiële bronnen aangesproken moeten worden, bijvoorbeeld subsidies en donaties. Zonder deze financiële middelen is de continuïteit van de websites niet gegarandeerd.


Tim Bijkerk
Tim Bijkerk loopt stage via het Grafisch Lyceum Utrecht en doet bij stichting Milieunet verschillende opdrachten met betrekking tot internet. Zo heeft hij gewerkt aan de website www.wk-uitslagen.nl, waarmee stichting Milieunet op slimme wijze de aandacht op het milieu wil vestigen. De behoefte en doelgroep voor dit type website is groot en de url is eenvoudig.

Werkervaringsstage (reïntegratiestage)
Na 2 jaar te hebben gewerkt ben ik langdurig ziek geworden. Dit heeft een jaar geduurd. Uiteindelijk ben ik op eigen initiatief op zoek gegaan naar een voor mij passende aanpak. In samenwerking en met steun van stichting Milieunet is het UWV akkoord gegaan met een werkervaringsstage.
In ruim een half jaar tijd, heb ik weer een werkritme opgebouwd. Het begon met gewoon aanwezig zijn en inlezen en breidde zich uit met verschillende werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden waren de tijd, ruimte, vrijheid én persoonlijke begeleiding voor mij zeer belangrijk.
Hierdoor heb ik kunnen ontdekken wat mijn mogelijkheden en vaardigheden zijn, maar ook wat er niet bij mij past. Door deze aanpak is mijn zelfvertrouwen gegroeid en zie ik weer kansen op de arbeidsmarkt. Nu kan ik met een realistische kijk verder met mijn reïntegratie.


In het kader van zijn opleiding Communicatie aan de Hogeschool INHOLLAND Rotterdam voert Arnold Cijvat momenteel een afstudeeropdracht uit, waarbij onderzoek naar de identiteit en het imago van stichting Milieunet centraal staat. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre het imago van de stichting aansluit op de identiteit van de organisatie. Hiervoor zal Arnold allereerst de identiteit van de organisatie helder in kaart brengen en dit vervolgens toetsen aan de beeldvorming die er bij opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers over de stichting bestaat. Het onderzoek vindt plaats van februari t/m juni 2006, waarbij Arnold eventueel aanbevelingen zal geven over hoe identiteit en imago beter op elkaar afgestemd kunnen worden.


Jasper Lisman
Als eerstejaars student Media Management aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft Jasper Lisman een module ontwikkeld voor Kringloopbouwmaterialen.nl waarin het vraag en aanbod van gebruikte bouwmaterialen overzichtelijk wordt weergegeven. Door deze stage heeft hij geleerd welk proces moet worden doorlopen om zo’n website tot stand te brengen. Ook is enige technische kennis van verschillende codeertalen nodig als basis voor een mediamanager. Het ontwikkelen van deze website moest uiterst doordacht gebeuren, omdat het imago van stichting Milieunet ten opzichte van andere verkoopsites moest verschillen. Verder moest de website overzichtelijk en functioneel worden.

Monique Veenswijk
Hoi, Ik ben Monique. Ik volg een opleiding bij het Grafisch Lyceum in Utrecht en ik heb nu 2 maanden stage gelopen bij stichting Milieunet. In deze periode heb ik onder andere een kwartetspel gemaakt voor kinderen met als thema energie. Ik vond dit erg leuk om te doen en daarnaast heb ik ook veel tijd kunnen besteden aan mijn stageverslag waar ik zelf erg tevreden over ben. Vandaag is alweer mijn laatste dag, maar ik zal zeker op deze stage terugkijken, met een lach.


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet