Groene stroom - groen gas

Energiebespaartips

Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Iedereen kan scoren!

In het kader van het beleidsprogramma Goed voor Goud (Ministerie van VWS) realiseerde stichting Milieunet in opdracht van het NOC*NSF het ontwerp, opmaak en productie van het handboek ´Milieuzorg bij (top)sportevenementen´. Milieu en sport hebben een aantal raakvlakken. Het is prettiger sporten in een schoon en gezond milieu en een schoon milieu nodigt dus ook meer uit om te gaan sporten. Daarnaast dient bij het beoefenen van sport rekening te worden gehouden met bestaande milieuregelgeving en kan de sportsector bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen van de overheid.

Op 1 oktober 1998 is een milieubeleid specifiek voor de sport in werking getreden. Hierna heeft de sportsector het als taak opgevat om een eigen verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen bij de uitvoering van een goed milieubeleid. Sportevenementen nemen binnen de combinatie milieu en sport een aparte plaats in door hun tijdelijke karakter. Dit laatste was voor het NOC*NSF een belangrijke reden om stichting Louis d´Eco, specialist in milieuzorg bij evenementen, dit handboek op te laten stellen voor hun leden. Hieronder kunt u de gehele handleiding Milieuzorg bij (top)sportevenementen downloaden.Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet