Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Wat betekent RSS?
RSS ofwel really simple syndication is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van favoriete websites. Bezoekers hoeven niet meer te surfen naar internetpagina's om te kijken of de pagina's zijn gewijzigd.
Zij kunnen zich aanmelden voor de RSS-feeds van hun favoriete sites en krijgen dan via RSS automatisch een boodschap wanneer webpagina's zijn geactualiseerd.
De kop en de eerste regels van nieuwe berichten zijn te lezen. Wie doorklikt op het bericht komt op de oorspronkelijke website uit.

Hoe gebruik ik RSS?
Om RSS-feeds te bekijken heeft een computergebruiker een 'RSS-lezer' nodig. Dit computerprogramma toont de RSS-informatie van favoriete websites op het beeldscherm.
Een gebruiker kan zich vervolgens met behulp van de RSS-lezer 'abonneren' op RSS-feeds van zijn/haar favoriete sites.
De internetbrowser Firefox en het bijbehorende e-mailprogramma Thunderbird beschikken standaard al over RSS-functionaliteit. Ook de browser Safari voor Mac-gebruikers beschikt over een RSS-lezer.

Waar vind ik een RSS-lezer?
Er zijn diverse RSS-lezers. Voor ieder besturingssysteem zijn lezers beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht.

Windows: Feed Reader, RSS Reader en Sharp Reader
Mac OS X: NetNewsWire
Linux: Straw
(Al deze RSS-lezers zijn gratis te downloaden)

Hoe ontvangt u RSS-feeds van stichting Milieunet?
Op de nieuwspagina van stichting Milieunet staat een vermelding RSS. Klik op de link [RSS]. De browser toont vervolgens een webpagina met zogeheten xml-code. Het internetadres van deze pagina: www. stichtingmilieunet.nl/nieuws.rss kan worden gebruikt in de RSS-lezer om de feeds te ontvangen.

N.B. Niet alle RSS-programma's plakken links automatisch in de lijst met favorieten. Klik met de rechtermuis op de link, kies voor 'snelkoppeling kopiëren' en plak deze in uw RSS-programma.

Meer informatie?
Kijk op: RSS startpaginaDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet