nieuws de stichting portfolio Toolkit contact e-cards sport Afvalcommunicatie Evenementencommunicatie Energiecommunicatie Personeelcommunicatie Kringloopnet Kringloopbouwmaterialen Kringloopweb
X
 Milieuwinst door hergebruik niet in overheidscijfers 14-02-2007
Overheden kunnen hergebruik van goederen en materialen op eenvoudige wijze stimuleren door op de eigen site aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er in Nederland zijn om gebruikte goederen en materialen aan te schaffen. Zie www.kringloopnet.nl In Milieu Magazine wordt in het artikel "Tweedehandscijfers" ingegaan op de milieuwinst die door hergebruik wordt geboekt. Een stukje uit het artikel: "Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Erik van Erne van stichting Milieunet. "Maar bij de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak." Het klopt dat de milieuwinst die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. "Ik vind dat de aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe." Lees verder.


Cursus 'Energiecommunicatie in de Praktijk'
05-03-2007

Het programma bestaat uit een combinatie van inhoud, communicatie en praktijk. De inhoud omvat de verschillende aspecten van energie, zoals duurzame energie, dag/nachtmeters, energievreters, distributie en opbouw energierekening. Communicatie betreft de inzet van instrumenten, actorenanalyse, specifieke doelgroepen. Het praktijkdeel bestaat uit bestaande voorbeelden van energiecommunicatie aangevuld met de eigen voorbeelden van de cursusdeelnemers. De nadruk ligt op de praktijk en de ervaringen van de medecursisten. Door het geven van feedback en het delen van leerervaringen met elkaar wordt het eigen beeld van de deelnemers aangescherpt en de diversiteit aan mogelijkheden zichtbaar. Samen met de medecursisten en de docenten neemt u voorbeelden van energiecampagnes onder de loep en werkt u aan een communicatiestrategie, waarbij u o.a. gebruik kunt maken van de vele kant-en-klare communicatie items uit de Toolkit Energiecommunicatie en de Toolkit Energiebesparing van stichting Milieunet.
Cursusdata: op verschillende, nader vast te stellen data in mei 2007, van 9.30 tot 17.00 uur.
Cursusmateriaal: inclusief cursusmap, Toolkit Energiecommunicatie + Toolkit Energiebesparing (t.w.v. € 150,- ex. BTW) en de Verjaardagskalender Energiebesparing. Deelnamekosten: € 675,- ex. BTW . Cursuslocatie: nog nader te bepalen (regio Utrecht / Amersfoort)


Medewerkers en raadsleden gemeente Soest ontvangen Verjaardagskalender Energiebesparing 07-02-2007
Alle medewerkers en gemeenteraadsleden van de gemeente Soest ontvangen maandag 12 februari a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis tijdens een speciale bijeenkomst, waarin de nieuwe interne milieubeleidsverklaring wordt ondertekend, de door stichting Milieunet ontwikkelde Verjaardagskalender Energiebesparing. Deze verklaring sluit aan bij de missie van de gemeente Soest: een leefbare toekomst voor ons allemaal. Met de nieuwe milieubeleidsverklaring wil de gemeente de interne milieuzorg opnieuw onder de aandacht te brengen bij alle medewerkers voor een periode van 5 jaar. Na ondertekening wordt de film "An Inconvenient Truth" van Al Gore vertoond. Aansluitend ontvangt iedereen de kalender met vele energiebesparingstips. Cartoons en tips in de kalender gaan vooral in op het gedrag van mensen ten aanzien van energieverbruik. Door aanpassing van het gedrag kan al gauw 10 tot 15% worden bespaard op de energierekening.
De kalenders worden daarnaast in milieu en educatiecentrum de Kwekerij van de gemeente Soest beschikbaar worden gesteld aan de burgers van Soest (zolang de voorraad strekt).
Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer een missie dan een opdracht. De gemeente Soest staat voor een verantwoorde manier van functioneren, zodat milieu, economie en mens er gezamenlijk beter van worden. Niet alleen omdat dit wettelijk moet, maar vooral uit overtuiging. Een leefbare toekomst is immers in het belang van ons allemaal. In het totale functioneren van de gemeente staan people, planet en profit centraal.
De gemeente Soest is al 15 jaar bezig met het nemen van maatregelen op het gebied van de interne milieuzorg. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht voor duurzaam inkopen waardoor nu 100% groene stroom wordt ingekocht voor alle gemeentelijke gebouwen. Op alle lokaties vindt gescheiden inzameling plaats van afvalstoffen, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn procedures en instructies opgesteld voor de hoofdprocessen.

Milieunet doet het licht uit !
30-01-2007

Op 1 februari 2007 doet stichting Milieunet het licht uit. Daarmee geven wij graag gehoor aan de oproep om een gezamenlijk signaal af te geven over de verandering van ons klimaat. De in Frankrijk gestarte Actie tegen Klimaatverandering krijgt in België navolging en ook in Nederland neemt de aandacht voor deze actie in snel tempo toe. Voor meer informatie zie www.energiecommunicatie.nl

Winnaars Energiequiz bekend
19-01-2007

De winnaars van de Energiequiz zijn te vinden op: www.stichtingmilieunet.nl/winnaars.html

De Verjaardagskalender Energiebesparing voor minima in Maassluis
18-01-2007

In het kader van het project "Spaarlampen voor minima in Maassluis" heeft de gemeente Maassluis besloten de door stichting Milieunet ontwikkelde Verjaardagskalender Energiebesparing gratis beschikbaar te stellen aan de deelnemende huishoudens. De kalender zet mensen met cartoons en ondersteundende tips aan om hun gedrag te veranderen. Elke maand komt een ander onderwerp aan de beurt. Opgehangen op het kleinste kamertje in huis ziet het hele gezin met regelmaat op een leuke manier hoe je eigenlijk heel makkelijk veel energie kunt besparen. De gemeente Maassluis zet de Verjaardagskalender Energiebesparing tevens in als presentje in het project "Wonen++" dat deze maand van start ging met twee informatiebijeenkomsten. Op basis van een gratis energieadvies kunnen huiseigenaren uit de gemeente Maassluis voor een scherpe prijs o.a. hun huis laten isoleren, een HR-ketel laten plaatsen of een zonne-energiesysteem aanschaffen. Wie dat advies besluit op te volgen vergroot zijn wooncomfort, bespaart fors op energiekosten en helpt bovendien de C02 uitstoot in de gemeente te verlagen.
Met het Wonen++ concept van Ecostream wordt het huiseigenaren zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om energiebesparende maatregelen te nemen. Op aanvraag komt een adviseur langs, die advies geeft over welke besparingsmaatregelen interessant zijn. Bovendien geeft het advies aan wat de kosten zijn om de maatregelen uit te voeren en ziet de huiseigenaar in één oogopslag hoeveel euro jaarlijks bespaard wordt. Zodra de huiseigenaar aangeeft welke besparingsmaatregelen gewenst zijn, wordt alles voor hem uitgevoerd en geïnstalleerd. De gemeente Maassluis verstrekt tijdens de actie "Wonen++" een subsidie van maximaal 100 euro aan de eerste 100 huishoudens die maatregelen uitvoeren. Meer informatie over de Verjaardagskalender Energiebesparing is te vinden op
www.energiecommunicatie.nl

Milieunet sites zeer goed bezocht in 2006 09-01-2007
De websites van stichting Milieunet uit Utrecht werden in 2006 in totaal 309.552 maal bezocht. Deze bezoekers waren goed voor een totaal van 677.634 pageviews. Stichting Milieunet zet zich als non-profit organisatie op geheel eigen wijze in voor een duurzame samenleving. Enerzijds door eigen initiatieven als www.kringloopnet.nl is gratis. waarmee het hergebruik van goederen en materialen wordt gestimuleerd, www.wk-uitslagen.nl waarmee veel duurzame initiatieven onder de aandacht werden gebracht tijdens het WK voetbal en de WK's hockey voor mannen en vrouwen. Anderzijds door het ontwikkelen en produceren van kant-en-klare communicatiemiddelen zoals de verschillende uitgaven van de Toolkit Milieucommunicatie, de Verjaardagskalender Energiebesparing, het Energie Kwartetspel, het Afval Kwartetspel en de Energiequiz op www.hetkerstcadeau.nl


De Verjaardagskalender Energiebesparing Thuis
27-11-2006

Bespaar energie met deze verjaardagskalender op A5-formaat. Met 12 energiebesparingscartoons én elke maand een nieuwe tip waarmee energie kan worden bespaard. Op het kleinste kamertje in huis zal deze kleurrijke en grappige verjaardagskalender zeker niet misstaan. Deze kalender kost € 9,90 incl. BTW- en verzendkosten. Bestel 'm nu.

Kerstquiz energiebesparing
11-12-2006

Uit de goede inzendingen wordt de winnaar van de hoofdprijs geloot. De winnaar ontvangt een prachtig kerstcadeau: een energiebesparingspakket dat in overleg wordt samengesteld. U kunt zelf aangeven waar uw belangstelling naar uitgaat: een HR++ cv-ketel, dubbelglas, dakisolatie, vloerisolatie, spaarlampen, tijdschakelaars, isolatiemateriaal, een nieuwe waterbesparende douchekop of iets anders. Bovendien krijgt u een gratis energie-advies bij u thuis! U kunt uw oplossing inzenden tot 13 januari 2007. Doe de kerstquiz op www.hetkerstcadeau.nl

Door het beantwoorden van 13 multiple choice vragen kunt u uw energie kennis testen. Als u daarna de letters behorende bij de juiste antwoorden achter elkaar zet ontstaat een woord. Door dit woord te mailen naar stichting Milieunet, maakt u kans op één van de 111 prijzen. Veel succes!.

Achtergrondinformatie
Het project Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan van stichting Milieunet in Utrecht richt zich primair op kinderen (en hun ouders) uit de verschillende groepen van het basisonderwijs. Daarnaast wil stichting Milieunet een veel bredere doelgroep op een soortgelijke, plezierige manier in contact brengen met allerlei aspecten van een duurzame samenleving en hen daar actief bij betrekken. De Kerstquiz Energiebesparing is hier een voorbeeld van. Eerder werd een Sinterklaasgedichten wedstrijd gehouden over het onderwerp hergebruik en oranje-fans bezochten massaal "De Oranje site met een groen accent!".
Spelenderwijs leren via een mix van leuke, goed te begrijpen spellen zoals een quiz, een prijsvraag, kleurplaten, een waterpuzzel, een afvalspel, het energie kwartetspel of een waarden en normen kwartetspel. Hoe gaan we in Nederland om met ons afval, energie, water en aan welke waarden en normen zijn we in Nederland gehecht. De spellen zijn geen complete lespakketten maar kunnen door de kinderen zelf worden gespeeld, zowel op school als thuis. Al spelende leren kinderen en hun ouders al op heel vroege leeftijd hoe we in ons land op een duurzame wijze met respect voor mens en natuur graag willen leven.
Het project Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan gaat uit van het feit dat de zaken die we op jonge leeftijd goed aanleren ons meestal levenslang bijblijven en dat we er ook naar blijven handelen. Het project is uitgetest met een Afval Memoryspel met vragenkaarten tijdens de Kindergemeenteraad vergaderingen in Zouterwoude met deelname van 4 basisscholen. Het Energie Kwartetspel wordt door de provincie Noord-Holland ingezet als beloning voor de deelnemende kinderen aan het provinciale project "Scholen sparen Energie". Ook de gemeente Renkum gaat het Energie Kwartetspel inzetten bij een scholenproject.
Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan beoogd het overbrengen van onze waarden en normen voor een duurzame samenleving aan kinderen van alle basisscholen in Nederland. Zie ook www.duurzamedinsdag.nl

Wilt u meedoen met dit initiatief van stichting Milieunet?
Dat kan door op uw site een link aan te brengen naar www.hetkerstcadeau.nl We kunnen u ook een banner toezenden.


Energie Kwartetspel op scholen in Noord-Holland
04-12-2006

In het kader van het provinciale project 'Scholen sparen energie' heeft de provincie Noord-Holland besloten het door stichting Milieunet ontwikkelde Energie Kwartetspel gratis beschikbaar te stellen aan deelnemende scholen. Met dit spel leren kinderen spelenderwijs over onderwerpen als klimaatverandering, energie en energiebesparing. In het schooljaar 2005/2006 deden ruim 170 scholen mee aan het project 'Scholen sparen energie'. Daarom wordt het project dit schooljaar herhaald. Voor de kinderen is het kwartetspel een leerzame beloning voor de getoonde inzet tijdens het project.
Het Energie kwartetspel is het eerste in een reeks van spellen gericht op leerlingen van basisscholen. Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan is de basisgedachte achter dit initiatief van stichting Milieunet uit Utrecht om een serie leerzame spellen te ontwikkelen, die graag door basisscholieren worden gespeeld. Een tweede kwartetspel over afval en gescheiden afvalinzameling is inmiddels ontwikkeld. Meer informatie over het Energie kwartetspel is te vinden op www.energiecommunicatie.nl Op verzoek sturen wij u graag een voorbeeld exemplaar toe.


De Toolkit Special Energiecommunicatie
22-09-2006
De Toolkit Special Energiecommunicatie is de derde in een reeks specials die erop is gericht u te voorzien van een informatieve cocktail over één onderwerp in het bijzonder, in dit geval over het onderwerp energie! U kunt de Energiespecial aanschaffen en vervolgens gebruiken om uw doelgroep te informeren over alles wat met energie en energiebesparing te maken heeft. Onze Energiespecial laat zien dat dit op een praktische én leuke manier kan.
Er zijn maar liefst 36 pagina’s vol met cartoontjes, wist-u-datjes, heel veel tips, foto’s en tekstjes! De Toolkit Energiecommunicatie kost € 99,-. Bij de aanschaf van de Toolkit Energiespecial ontvangt u tevens een gratis cd-rom met alle teksten en het complete beeldmateriaal. BELANGRIJK! De Toolkit Energiecommunicatie biedt u kant-en-klare communicatiemiddelen die rechtenvrij te gebruiken zijn na uw aankoop zolang deze niet worden ingezet voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie zie: www.energiecommunicatie.nl

Doe de kerstquiz van stichting Milieunet en win € 1500 ! 01-12-2006
Vanaf 6 december vindt u op www.hetkerstcadeau.nl onze kerstprijsvraag. Uit de goede inzendingen wordt de winnaar vastgesteld. De winnaar ontvangt een energiebesparingspakket ter waarde van € 1500, dat in overleg wordt samengesteld, plus een persoonlijk gratis energie advies. Daarnaast ontvangen 12 andere inzenders de Verjaardagskalender energiebesparing. Lees verder.


Natuurlijk uit eten Gids 2007
21-11-2006

In samenwerking met Aarde-Werk biedt stichting Milieunet een nieuwe uitgave aan. Houdt u van vegetarisch, biologisch, lekker en betaalbaar uit eten? In de gids Natuurlijk uit eten vindt u al die restaurants bij elkaar. Hippe restaurantjes, een eenvoudig eetcafé of een sjieke bistro: voor ieder is er een ruime keus en de gebruikte producten zijn veilig en gezond. Zoekt u bijvoorbeeld een creatieve cateraar die ook met vegetariërs overweg kan? In de gids hebt u de keus uit maar liefst 25 adressen. Kosten: € 12,15 incl. BTW, adminstratie- en portokosten. Bestel het boekje hier.

Hét Sinterklaascadeau
05-11-2006

Sinterklaas is een tijd van rijmen en dichten. Daarom kunt u vanaf nu meedoen met onze Sinterklaasactie en een gedicht insturen. Het gedicht moet wel iets met hergebruik te maken hebben. Stuur een mailtje met je gedicht naar de jury. Als je gewonnen hebt, ontvang je bericht en het praktische boekje 'Gebruikte Bouwmaterialen' ter waarde van € 8,93 als Sinterklaascadeau.

10.000 boekjes Secundaire Bouwmaterialen verkocht
16-11-2006

Nederlanders hebben grote belangstelling voor het toepassen van gebruikte bouwmaterialen bij een verbouwing, renovatie of reparatie. Het boekje "Secundaire Bouwmaterialen" van stichting Milieunet blijkt een hit. De magische grens van 10.000 verkochte exemplaren is gepasseerd.
Initiatiefnemer voor de productie van dit boekje was het Factor 4 Initiatief. Het Factor 4 Initiatief was een samenwerkingsverband tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich willen inzetten voor een grondstoffenbesparing met een factor vier.
Door het hergebruik van bouwmaterialen worden er grondstoffen bespaard. Bouwbedrijven, overheden en consumenten die zich interesseren in secundaire bouwmaterialen bleken tegen een aantal obstakels aan te lopen. Eén van die obstakels is de mate van bekendheid van secundaire bouwmaterialen. Stichting Milieunet heeft daarom in opdracht van het Factor 4 Initiatief het boekje "Secundaire Bouwmaterialen" uitgegeven, waarin alle adressen van leveranciers en handelaren in secundaire bouwmaterialen overzichtelijk zijn weergegeven. De kaart van Nederland en Noord-België (A-2 formaat) geeft overzichtelijk aan waar bedrijven voor secundaire bouwmaterialen zich bevinden.
Daarnaast werd de site www.kringloopbouwmaterialen.nl gemaakt. Sinds de start van de site, zo'n 3 jaar geleden vertonen de bezoekersaantallen een stijgende lijn met inmiddels gemiddeld 300 bezoekers per dag. In totaal werd de site 180.000 keer bezocht en werden 425.000 pagevieuws geregistreerd. De dienstverlening aan bezoekers van de site is verder geoptimaliseerd door het activeren van links naar websites van de verschillende leveranciers.
Doel van site en boekje is het inzichtelijk maken van de verkrijgbaarheid van gebruikte bouwmaterialen in Nederland en Noord-België en daarmee een een impuls te geven aan hergebruik van goederen en materialen. Hierdoor wordt een aanzienlijke CO2 reductie gerealiseerd. Hergebruik staat niet voor niets hoog op de Ladder van Lansink.


Kies voor groen en duurzaamheid: verkiezingen november 2006 09-11-2006
Op www.kiesvoorgroen.nl kunnen bezoekers duidelijkheid krijgen over de duurzaamheidsaspecten van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe groen is welke partij, wat wil men investeren in duurzaamheid en wat komt er uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Kiesvoorgroen.nl biedt bezoekers een selectie van de meest informatieve sites waar duurzaamheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten in beeld worden gebracht. Een grafiek toont de door de verschillende partijen geplande extra uitgaven aan milieu in een volgende kabinetsperiode.

RSS-nieuwsfeed stichting Milieunet 05-09-2006
Stichting Milieunet biedt vanaf heden een nieuwsfeed aan. Door http://www.stichtingmilieunet.nl/nieuws.rss in een RSS-reader te plakken kunt u zich 'abonneren' op de feeds van stichting Milieunet. Wilt u meer weten over RSS, klik dan hier voor allerlei informatie over RSS-feed. Ook kunt u hier een keuze maken uit één van de vele RSS-readers.


150.000ste bezoeker voor Kringloopbouwmaterialen.nl
juni 2006
De 150.000ste bezoeker aan www.kringloopbouwmaterialen.nl bezocht vanmorgen de site op zoek naar leveranciers van gebruikte, oude en zelfs historische of antieke bouwmaterialen voor een renovatie, verbouwing, klus of aanleg van de tuin. De bezoekersaantallen vertonen nog steeds een sterk stijgende lijn. Maart 2005 passeerde kringloopbouwmaterialen de 50.000 grens, In december 2005 de 100.000 grens en nu de 150.000 ste bezoeker.Om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen werd eind september 2003 www.kringloopbouwmaterialen.nl gelanceerd in opdracht van het Factor 4 Initiatief dat in een aantal pilot-projecten een grondstofbesparing met tenminste een factor 4 nastreefde. Hergebruik van bouwmaterialen levert relatief veel milieuwinst op doordat er geen beroep wordt gedaan op schaarse grondstoffen en kostbare energie om nieuwe bouwmaterialen te produceren. De site biedt een compleet overzicht van alle leveranciers van secundaire bouwmaterialen in zowel Nederland als Noord-België. Uitbreiding met leveranciers in de grensstreek met Duitsland wordt in de tweede helft van dit jaar gerealiseerd. Opname op de site is en blijft gratis voor leveranciers. Help mee en steun stichting Milieunet om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen en daarmee het milieu te sparen. Op meer dan 300 sites van provincies, gemeenten, overheidsorganisaties, milieuorganisaties en startportalen is al een link naar www.kringloopbouwmaterialen.nl aangebracht. Stichting Milieunet nodigt u graag uit om dit goede voorbeeld te volgen.


Gratis kortingsboekje Kroontjesdagen
25-08-2006
In de periode vanaf heden tot 15 september 2006 ontvangt u een gratis kortingsboekje bij elke bestelling via de sites van stichting Milieunet. Op vrijdag 15 september en zaterdag 16 september 2006 organiseren de Natuurwinkels in Nederland voor het derde achtereenvolgende jaar de welbekende Kroontjesdagen. Een kortingsweekend voor nieuwe en bestaande klanten. Door kortingsstickers, variërend van 10% tot en met 25%, te plakken op uw meest favoriete producten, bepaalt u zelf welke producten u met hoeveel korting wilt kopen.

De Toolkit Special Biocommunicatie mei 2006
De Toolkit Special Biocommunicatie is de tweede in een reeks specials die erop is gericht de lezer te voorzien van een informatie cocktail over één onderwerp in het bijzonder, in dit geval alles over biologisch. Onze Biospecial laat zien dat dit op een praktische én leuke manier kan, want er zijn maar liefst 28 pagina''s vol met cartoontjes, wist-u-datjes, heel veel tips, foto''s en tekstjes!
Abonnees op de Toolkit en niet-abonnees kunnen de Biospecial aanschaffen en vervolgens gebruiken om hun doelgroep te informeren over alles wat met biologisch te maken heeft. De Toolkit Biocommunicatie biedt kant-en-klare communicatiemiddelen die na de aanschaf rechtenvrij te gebruiken zijn, zolang deze niet worden ingezet voor commerciële doeleinden. Bij de aanschaf van de Toolkit Biospecial wordt een gratis cd-rom met alle teksten en het complete beeldmateriaal geleverd. De prijs voor de Toolkit Biospecial bedraagt 79 euro exclusief 19 % BTW. Voorbeeldpagina's bekijken of bestellen kan op: www.duurzaamcommuniceren.nl


100.000ste bezoeker voor WK site met een groen accent! juni 2006
De WK site www.wk-uitslagen.nl die stichting Milieunet op 8 mei jl. lanceerde ontving vanmorgen de 100.000 ste bezoeker. Ook na de uitschakeling van Oranje blijft het sitebezoek hoog. Gemiddeld bezochten ruim 5000 bezoekers per dag de site. Het aantal pagevieuws is inmiddels gestegen tot bijna 250.000. Oranje wordt groen. De site is maandagochtend door de makers van de site compleet aangepast. Dé Oranje site met een groen accent is een stuk groener geworden. Ook de cartoons zijn aangepast of vervangen door een nieuwe. Reacties van bezoekers aan de site zijn: overzichtelijk, handig, mooi, leuk, grappig, goed en heel veel varianten hierop. De fotostrip met foto's van Oranjesupporters blijft op de site maar wordt ook opengesteld voor supporters van de landen die nog in de strijd zijn voor de Wk-bokaal. Voor meer informatie zie: www.wk-uitslagen.nl


Volg het WK-voetbal
mei 2006
Bij veel sport- en oranjefans staat het al in hun agenda: 9 juni, het begin van het WK, het grootste sportevenement ter wereld. Het massa-evenement heeft echter ook een keerzijde: met ruim drie miljoen bezoekers vormt het een aanslag op het milieu. De organisatie van het WK heeft het milieu hoog in het vaandel staan en startte daarom het Green Goal programma. Met een budget van ruim 300.000 euro worden de schadelijke gevolgen van het evenement met zo'n twintig procent vermindert. Het Green Goal milieuprogramma besteed met name aandacht aan afval, energieverbruik, waterverbruik en vervoer. De aanpak is groots. De renovatie van het Berlijnse Olympiastadion met plaats voor ruim 74.000 toeschouwers, heeft een groot ondergronds water-reservoir gekregen om regenwater op te vangen. Daarmee wordt het sportveld bevloeid. Het Westfalenstadion in Dortmund is voorzien van een groot aantal zonnepanelen, goed de opwekking van ongeveer 550.000 kilowattuur aan schone energie. De toiletten zijn voorzien van sensors waardoor er minder water wordt gebruikt voor het doorspoelen. En niet te vergeten: eten en drinken in en rond de voetbalstadions wordt geserveerd op herbruikbare borden en glazen met statiegeld. Verwacht wordt dat veel bezoekers de herbruikbare ecoglazen mee naar huis zullen nemen als souvenier. In totaal worden zo'n 1.6 miljoen herbruikbare glazen ingezet. De WK-faciliteiten gebruiken naar verwachting 13 miljoen kilowattuur tijdens de vier wk-weken. De verbruikte hoeveelheid energie wordt door de energieleverancier weer in een gelijke hoeveelheid groene stroom, opgewekt door een waterkrachtcentrale in Zwitserland, door het Duitse elektriciteitsnet. Supporters worden gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Iedereen met een WK-kaartje kan goedkoop een trein-ticket kopen en in de WK steden is er gratis openbaar vervoer. Dat het WK scoort op milieugebied staat vast, nu Oranje nog. De uitslagen vind je op www.wk-uitslagen.nl


WK-uitslagen.nl: Dé Oranje-site met een groen accent!
mei 2006
Stichting Milieunet maakt bij het uitvoeren van communicatieprojecten veelvuldig gebruik van illustraties en cartoons om de vaak saaie boodschap op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Van alle voor dit WK ontworpen cartoons zijn e-cards gemaakt die door bezoekers via het internet kunnen worden verzonden. De site www.wk-uitslagen.nl is gemaakt door Tim Bijkerk, stagiar van het Grafisch Lyceum met ondersteuning van Jasper Lisman, stagiar van de Hogeschool voor de Kunsten op initiatief van Erik van Erne, sport-fan, oranje-fan en bovenal fan van Marco van Basten. De cartoons zijn afkomstig van Alberts Art Productions. Wilt u ook met uw bedrijf of organisatie op onze site, neem dan contact op de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Jullie kunnen zelf natuurlijk ook meehelpen door een link op jullie site te plaatsen. Als banner bijgaand de oranje/zwarte bal die wij overal gebruiken. De afbeelding van de ansichtkaart kun je natuurlijk ook gebruiken als banner. Door het persbericht door te sturen met een persoonlijke aanbeveling om de site te bezoeken en het verzoek een link aan te brengen en............het persbericht weer door te sturen kunnen we een kettingreactie tot stand brengen. Heb je zelf een goed idee om de site te promoten laat dat dan even weten. Wat ons betreft is alles wat je bedenkt en zelf doet om www.wk-uitslagen.nl te promoten te zien als een zetje in de goede richting: een geslaagd WK, Oranje Wereldkampioen en Gouden reacties voor ons allen.

Normen Milieubarometer Evenementen vastgesteld
maart 2006
Het evenementenseizoen is afgelopen weekend weer knallend en massaal van start gegaan met de viering van Koninginnedag en -Nacht in zo ongeveer elke gemeente in Nederland. De feestvreugde gaat helaas vaak gepaard met een relatief hoge milieubelasting door het vrijkomen van heel veel onnodig afval, zwerfafval, wildplassen, verkeers- en geluidsoverlast en een hoog energieverbruik. De Milieubarometer Evenementen is een keurmerk voor organisatoren die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg op hun evenement. Het is een beloning voor de organisator die meer aan het milieu doet dan de wet- en regelgeving van hem verlangt en het is een middel om het milieubewuste imago van het evenement naar anderen (bezoekers, sponsoren en overheden) te communiceren. De regels voor evenementen zijn nu gebaseerd op de APV-vergunning, waarbij standaardeisen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en calamiteiten slechts zelden worden aangevuld met ad-hoc besloten milieuregels, waaraan organisatoren maar hebben te voldoen. De Milieubarometer Evenementen biedt organisatoren en gemeenten een kant-en-klaar structureel instrument als aanvulling op de APV-vergunning. Hierdoor krijgen organisatoren de mogelijkheid om zelf keuzes te maken bij de Optionele Normen. Bij elk certificeringsniveau horen uiteraard ook een aantal Verplichte Normen. Organisatoren kunnen zich na het behalen van het certificaat positief profileren via het alom bekende Milieubarometer logo. Na de Milieubarometers voor Campings, Bungalowparken, Groepsaccommodaties, Hotel en Conferentiecentra, Minicampings en Dagrecreatie is de Milieubarometer voor Evenementen de 7e Milieubarometer voor de Leisure markt. De Milieubarometer Evenementen kwam tot stand via een pilot-project van Syncera Leisure en stichting Louis d’Eco met financiële steun van Syntens, enkele provincies en gemeenten. Aan het pilotproject namen 24 organisatoren deel.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.milieubarometer.com of contact opnemen met: stichting KMVK, Milieubarometer Evenementen, Enver Loke, 0343-52 47 00 (bereikbaar op dinsdag en woensdag) of een e-mail sturen naar [email protected]


Kringloopnet operationeel 24-01-2006
Kringloopnet, dé site voor hergebruik. Gratis alle adressen van alle leveranciers van tweedehands, oude, gebruikte, antieke, ambachtelijke en historische producten en materialen in Nederland en Noord-België. Kringloopnet is een initiatief van stichting Milieunet, Utrecht en heeft als doel het hergebruik van goederen en materialen in Nederland en Noord-België te bevorderen. Vermelding op de kaarten van www.kringloopnet.nl is gratis.

Stichting Milieunet bestaat 10 jaar! 23-01-2006
Stichting Milieunet bestaat op 23 januari 2006 precies 10 jaar en heeft
'Olie tegen welke prijs?' toegezegd om maximaal € 2.500,- te zullen inzetten voor het opzetten en uitvoeren van een wervingsactie voor donateurs en sponsors. Stichting Milieunet ondersteunt gedurende het jubileumjaar verschillende initiatieven vanuit eigen middelen en donaties.
Ook uw donatie is van harte welkom o.v.v. 'jubileum'.


Stichting Milieunet gaat groen, gaat u mee?
2006
Stichting Milieunet ontvangt voor iedereen die overstapt op zowel groene stroom als groen gas van Greenchoice een éénmalig bedrag van € 25,-. Stichting Milieunet gebruikt deze middelen om minder-draagkrachtige organisaties te ondersteunen met een professionele communicatie aanpak. Met uw overstap via stichting Milieunet ondersteunt u dus niet alleen het milieu maar tevens een aantal non-profit instellingen.


De Toolkit Afvalcommunicatie
december 2005
De Toolkit Afvalcommunicatie is de eerste in een reeks specials die erop is gericht de lezer te voorzien van een informatie cocktail over één onderwerp in het bijzonder, in dit geval afvalmanagement. Abonnees en niet-abonnees kunnen de Afvalspecial aanschaffen en vervolgens gebruiken om hun doelgroep te informeren over alles wat met afval te maken heeft. De Toolkit Afvalcommunicatie kost incl. verzendkosten € 99,- (ex. BTW) en kunt u bestellen op www.afvalcommunicatie.nl

Help mee en bevorder hergebruik
2005
Hergebruik van goederen en materialen levert een aanzienlijk milieuwinst op. Bij een duurzame samenleving past dan ook een breder dan het huidige besef bij zowel de nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert. Leveranciers van tweedehands producten en materialen in Nederland en Noord-België kunnen vanaf nu op zeer eenvoudige wijze worden gevonden via www.kringloopnet.nl Stichting Milieunet doet een dringende oproep aan gemeenten, provincies, milieucentra, nme-centra en anderen met een website die een relatie heeft met milieu c.q. duurzaamheid om een link aan te brengen naar www.kringloopnet.nl De site bestaat op dit moment uit de onderdelen kringloopbouwmaterialen, kringloopgereedschappen, de kringloopwinkels, kringloopmarkten, kringloopautomaterialen en kringloopmeerpalen en omvat de gegevens van 1660 leveranciers. Binnen enkele maanden wordt de site verder uitgebreid met kringloopboten, kringloopcaravans, kringloopfietsen, kringlooptrucks, kringloopmoteren, kringloopkantoor en kringloopbouwgrondstoffen. Opname op de site is en blijft gratis.

Duurzame Dinsdag november 2005
Bij een duurzame samenleving past een breder dan het huidige besef bij zowel de Nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert. Stichting Milieunet heeft met de site www.kringloopbouwmaterialen.nl en de koepelsite www.kringloopnet.nl een eerste aanzet gegeven.


Publiek tevreden over invoering Greencups 2005
In opdracht van het stadsdeel Amsterdam-Centrum zijn door stichting Louis d'Eco, specialist in milieuzorg bij evenementen, enquêtes afgenomen onder het publiek en bij de horeca-ondernemers in Amsterdam. U vindt alle informatie over Greencups bij evenementen op www.evenementencommunicatie.nl

Iedereen kan scoren! 2005
In het kader van het beleidsprogramma Goed voor Goud (Ministerie van VWS) realiseerde stichting Milieunet in opdracht van het NOC*NSF het ontwerp, opmaak en productie van het handboek ´Milieuzorg bij (top)sportevenementen´. U vindt alle informatie over milieuzorg bij evenementen op www.louisdeco.nl

10.000 bezoekers per maand voor Kringloopbouwmaterialen.nl
2005
Help mee en steun stichting Milieunet om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen. Op bijna 300 sites van provincies, gemeenten, overheidsorganisaties, milieuorganisaties en startportalen is al een link naar www.kringloopbouwmaterialen.nl aangebracht. Stichting Milieunet nodigt u graag uit om dit goede voorbeeld te volgen.

Tweedehands bouwmaterialen vermindert CO2 uitstoot
2005
Sinds de introductie van de site in eind september 2003, werd deze al 125.000 keer bezocht. Na anderhalf jaar werd in maart 2005 de 50.000ste bezoeker verwelkomd. In november 2005 werd de 90.000 bezoeker genoteerd en deze maand is de 125.000ste bezoeker een feit. De bezoekersaantallen vertonen een sterk stijgende lijn: op dit moment zo'n 300 bezoekers per dag! Onlangs werd de site geheel vernieuwd en uitgebreid tot 26 rubrieken bouwmaterialen en bouwgrondstoffen, waardoor het zoeken naar secundaire bouwmaterialen nog makkelijker gaat. Het aantal leveranciers dat op de site vermeld staat is toegenomen tot 295. Opname op de site is en blijft gratis voor leveranciers. Help mee en steun stichting Milieunet om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen. Op bijna 300 sites van provincies, gemeenten, overheidsorganisaties, milieuorganisaties en startportalen is al een link naar www.kringloopbouwmaterialen.nl aangebracht. Stichting Milieunet nodigt u graag uit om dit goede voorbeeld te volgen.

Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet


Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over milieu, milieuzorg, afval,
energie, duurzaamheid, biologisch, mensenrechten en personeel(arbo)zorg. Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en particulieren.