Anders Bekeken

Waterinnovator of The Year 2018: De Drie Finalisten NOAH – PHARIO – FractioMate

Geschreven op 14-12-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Water
Pin It

Water Innovator of the Year14 februari 2018: De drie finalisten voor de Water Innovator of the Year 2018 zijn bekend.

De elektrocoagulatie-flocculatie-flotatie installatie van NOAH, het PHARIO bioplastics-project en de FractioMate strijden om de eer.

De drie innovators verzorgen een pitch tijdens het Watervisie 2018 Congres dat op 15 februari 2018 wordt gehouden in het ICDuBo Rotterdam.

De uitdagingen voor de industriële watersector zijn groot. Door klimaatverandering en een snelle groei van de wereldbevolking neemt de druk op schoon water, maar ook op energie en grondstoffen toe. De drie finalisten leveren alle drie op hun eigen manier een bijdrage aan het vervullen van de taak van de industrie om zijn afvalwater of proceswater zo goed mogelijk te zuiveren.

Het idee van elektrocoagulatie is niet geheel nieuw. Men zet een spanning op een tweetal elektrodes waardoor aan de kant van de elektrode ijzer- of aluminiumionen vrijkomen en aan de kathodezijde waterstofgas en hydroxylionen. De ionen reageren tot metaalhydroxiden die colloïdale deeltjes en vervuilingen insluiten tot een slibmassa. Daardoor kunnen de meeste negatief geladen deeltjes zoals bacteriën en organische vervuilingen worden afgevangen, alsook fosfaten, zwarte metalen, fluoriden en cyaniden. Het bijzondere van het ontwerp van NOAH Water Solutions is dat men de vorming van waterstofgas in de reactor maximaal benut om het gevormde slib naar boven te stuwen, maar ook om emulsies te breken. Op deze manier gebruikt men de zwaartekracht om het slib binnen een half uur te scheiden van het gezuiverde water.

Het is soms lastig en tijdrovend om ongewenste stoffen in water te detecteren, helemaal als het om zogenaamde microvervuilingen gaat. Jeroen Kool ontwikkelde samen met Marja Lamoree en Timo Hamers (VU) in samenwerking met Spark-Holland een apparaat dat razendsnel duizenden verschillende stoffen in een watermonster via chromotografie kan opdelen, ook wel nanofractioneren genoemd, op basis van hun chemische eigenschappen: De FractioMate. Kool: ‘Groepjes van stoffen komen dan in een eigen nanofractie terecht. Als je die nanofracties vervolgens direct doormeet met behulp van toxicologische tests en chemische technieken, ook wel high throughput effect directed analysis (HT EDA) genoemd, kun je veel preciezer nagaan welke vervuilende stoffen in het water zitten dan wanneer je het watermonster als geheel analyseert, of als slechts enkele fracties.’

Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) zijn afbreekbare polyesters die 150 verschillende monomeren kunnen vormen en zo in vele kunststofproducten kunnen worden verwerkt. Het mooie is dat bacteriën deze duurzame plastics kunnen maken uit het slib van een rioolwaterzuivering. Het Phario-project produceerde al succesvol PHA en is nu klaar voor opschaling. In 2015 en 2016 bewezen vier waterschappen en partners in een tien maanden durend pilotproject op de rioolwaterzuivering in Bath dat ze PHA konden maken. Sterker nog: de kunststof bleek betere eigenschappen te hebben dan de commercieel verkrijgbare PHA. Met name de consistente thermische en mechanische eigenschappen maken het materiaal geschikt voor de productie van vezels of voor een hogere kwaliteit polymelkzuur, wat weer een duurzaam alternatief is voor polyetheen.

14 december 2017: De Water Innovator of the Year verkiezing is een onderdeel van het Watervisie 2018 Congres. Innovatieve bedrijven, start-ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid, publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan, kunnen zich aanmelden.

We zoeken naar innovaties die het gebruik van (industrie)water goedkoper, duurzamer of efficiënter maken. Daarbij kijken we niet alleen naar technologie, maar ook naar samenwerking binnen de waterketen.

De genomineerden voor de award zullen tijdens Watervisie 2018 tijdens een pitch hun innovatie tonen aan het publiek. Uiteindelijk bepaalt een vakjury, samen met het publiek en de internetstemmers de uiteindelijke winnaar.

Wilt u zich inschrijven voor de verkiezing: Waterinnovator of the Year 2018, stuur dan een mail naar de organisatie. Ook als u tips heeft of bedrijven, personen of innovatieve samenwerkingsverbanden wilt voordragen, kunt u een mail sturen.

14 december 2015: Tijdens het Watervisie 2016 Congres op 18 februari in Rotterdam wordt de Waterinnovator of the Year 2016 bekend gemaakt. Innovatieve bedrijven, start ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid, publiek private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan kunnen zich hier nog steeds voor aanmelden.

Electrocoagulatie maakt afvalwater textielindustrie schoner: Textielfabrieken kunnen hun waterverbruik tot negentig procent verminderen door gebruik te maken van de EColoRO-techniek bestaande uit electrocoagulatie gevolgd door membraanfiltratie om hun afvalwater te behandelen en vervolgens te hergebruiken.

De basis van EColoRO is de zogenaamde electrocoagulatie, waarmee ongeveer 93 tot 96 procent van de kleurstoffen en pigmenten in het afvalwater kan verwijderen. In een volgende stap kunnen membranen worden gebruikt om het water volledig te zuiveren via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Hierdoor kan tot negentig procent van het water worden hergebruikt. Ongeveer tien procent van het water verdwijnt met de geconcentreerde afvalstroom of ontsnapt via verdamping. De nieuwe technologie heeft twee grote voordelen: het waterverbruik van de textielfabrieken neemt af met zo’n negentig procent en de kosten van de behandeling van afvalwater nemen aanzienlijk af. Andere voordelen zijn het relatief lage energie- en chemicaliënverbruik. Daarbij hoeven de bestaande processen niet te hoeven worden aangepast.

Helixtechnologie pakt vervuiling membranen aan: Pentair Advanced Filtration heeft net haar nieuwe fluxversterkende Helix-technologie gelanceerd. Bij ultrafiltratie van sterk vervuild afvalwater met buisvormige membranen vervuilen de membranen snel. Om de onoplosbare deeltjes te verwijderen wordt normaal gesproken de langsstroomsnelheid opgevoerd, wat meer energie kost. Helix lost dit probleem op door een wervelstroom in de membranen te creëren. De membranen hebben aan de binnenkant een draaiend profiel die een constante wervelstroom opwekt. Door de extra flux spoelen de membranen vanzelf schoon, ook bij lage snelheden.

Volgens Pentair kan de inzet van de Helix-membranen het energieverbruik met de helft verminderen. Dat resultaat is met name afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater. De Helix-technologie is beschikbaar op alle X-Flow buis (Compact) membranen.

Waterschap en afvalverwerker bundelen krachten in waterbehandeling: De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk van waterschap Aa en Maas produceert biogas in een vergister voor zuiveringsslib. Dit biogas werd tot voor kort in twee warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) omgezet in elektriciteit en warmte. Omdat deze gasmotoren aan vervanging toe waren, besloot het waterschap synergiemogelijkheden in de omgeving te verkennen. Hieruit is een interessante optie naar voren gekomen voor samenwerking met Attero, specialist in duurzame oplossingen voor afvalstromen.

De meest duurzame en tegelijkertijd ook economisch meest aantrekkelijke optie voor het waterschap was om samenwerking te zoeken met de naastgelegen stortplaats van Attero. Hiermee ontstond de optie om het stortgas van de stortplaats en het eigen biogas gezamenlijk te verwerken in een centraal opgestelde WKK-installatie. Dit bleek een gezamenlijk voordeel op te leveren.

De WKK’s van het waterschap waren verouderd en aan vervanging toe. Ditzelfde gold voor de WKK van de stortplaats. Daar kwam nog eens bij dat de WKK van de stortplaats te groot was gedimensioneerd omdat de hoeveelheid stortgas afneemt als een stortplaats wordt gesloten. Bovendien kon Attero de warmte niet nuttig inzetten.

Eerste kilo bioplastic uit rioolwater: Drie waterschappen en partners hebben de eerste kilo PHA getoond die met bacteriën uit rioolwater is gemaakt. PHA is een volledig biologisch afbreekbaar plastic dat onder natuurlijke omstandigheden snel afbreekt. Slib, het restproduct dat ontstaat door het zuiveren van rioolwater wordt zo omgezet in een duurzaam product. De proef laat zien dat het mogelijk is om rioolwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. De proef vindt plaats op de rioolwaterzuivering in Bath.

Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project gezamenlijk (grootschalige) productiemogelijkheden en marktkansen. De betrokken partijen onderzoeken hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie.

Zeewater ontzilten met behulp van duurzame energie: Door omgekeerde osmose te koppelen aan een systeem dat fluctuerende duurzame energiestromen kan bufferen, kan het Nederlandse bedrijf Elemental Watermakers dagelijks 12599 liter zoetwater maken van zeewater.

De meest gebruikte en meest energie-efficiënte oplossing voor het ontzilten van zeewater is omgekeerde osmose. Enige nadeel van RO is dat er een constante druk moet worden opgebouwd om het zeewater door de membranen te persen, wat aardig wat energie kost. Het zou ideaal zijn als er duurzame energie kan worden ingezet voor dit proces, maar de output van wind- en zonne-energie fluctueert nogal. Tot nog toe was de enige oplossing om batterijen te gebruiken als energiebuffer, maar batterijen zijn vooralsnog redelijk duur.

Elemental Water Maker, opgericht door twee ingenieurs van de TU Delft en onderdeel van de incubator YES! Delft, gebruiken de zwaartekracht om druk op te bouwen. Basisidee is om het zoute zeewater met een door duurzame energie aangedreven pomp een heuvel op te pompen om zo voldoende druk op te bouwen voor het RO-proces. Enige uitdaging is dat er normaal gesproken een redelijk groot hoogteverschil nodig is om de voor RO benodigde druk te krijgen. De innovatieve ondernemers hebben dit probleem opgelost door de druk die ontstaat door het ophopen van het zout weer te gebruiken om extra druk aan de voorkant op te bouwen. Bijkomend voordeel is dat door die gebruikte techniek de installatie ook weinig last heeft van scaling, waardoor minder onderhoud nodig is. Indien nodig kan het zeewater aan de voorkant nog worden gefiltreerd en het zoete water zou eventueel kunnen worden nabehandeld.

Draag een Waterinnovator of The Year 2016 aan. Zie ook: Watervisie 2016: Industriewater in de Circulaire Economie

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (536)
 • Agenda (2.836)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (688)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (426)
 • Design (226)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.125)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (2.840)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (12)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (288)
 • Iets anders (349)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.598)
 • Licht (367)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (734)
 • MVO (106)
 • Natuur (670)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (951)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (283)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • NIO ES8 Seven-Seater High Performance Electric SUV
 • Green Deal Marktordening Warmtetransporten: Warmtesysteem by Warmtealliantie Zuid-Holland
 • Saving Papua New Guinea’s Rainforests by DW Documentary
 • Top 7 All-Electric SUV’s in 2018/19 Compared With Tesla Model X by Future Lab
 • The Alpha Electric (Prototype WATTsUP): An All-Electric Two-Seater Airplane by Pipestrel Slovenia
 • Daphina Misiedjan wint Agnites Vrolikprijs 2017 Voor Duurzaam Waterbeheer by Utrecht University
 • Circulaire Economie Festival: De Impact van de Circulaire Economie by SmartCircle
 • Plastic Whale Circular Furniture: Circulair Kantoormeubilair van Amsterdams Grachtenplastic
 • Fairtrade Fortnight 2018: Come On In to Coobana Fairtrade Banana Plantation by Fairtrade
 • New Plastics Economy: Circular Materials Challenge by Ellen MacArthur Foundation
 • TED Talks: Transition To A World Without Oil by Rob Hopkins
 • The Fight For The Arctic by DW Documentary
 • Duurzame Energiezuinige LED-Verlichting Op Perrons Van 250 NS-Stations by Prorail
 • De Duurzame Energietransitie in Hart van Brabant by MOED
 • InnovA58: De Brabantse Energiecorridor Langs De A58 by MOED
 • Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen
 • China’s New Silk Road by DW Documentary
 • Our Oceans And Seas Documentary 2018 by First Documentary
 • How to Beat Your Meat by Amanda Cerny
 • Studium Generale Universiteit Utrecht: Redden We de Aarde Met een Vegetarisch Dieet?
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com