Anders Bekeken

De Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen: De Winnaars Zijn Bekend

Geschreven op 23-9-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Water
Pin It

28 november 2017: De Waterinnovatieprijs 2017 is gisteren uitgereikt aan de winnaars in de vier categorieën.

Multiflexmeter won in de categorie Voldoende Water, Sondeertechniek in de categorie Waterveiligheid, GE(O)ZOND Water in de categorie Schoon Water en EQA-Box in de categorie Energie en Waterschappen. 

De Publieksprijs ging naar het project Verbetering IJsseldijk.

16 oktober 2017: Nederland zit niet stil als het gaat om water en innovatie. Ook dit jaar zijn er meer dan 100 veelbelovende inzendingen die kans maken op de Waterinnovatieprijs.

Variërend van een robot die eendenkroos uit de grachten kan filteren, tot een innovatieve techniek om zuiveringsslib om te zetten in een hoogwaardig gas. Ook zijn er veel ideeën ingediend om overtollig regenwater (tijdelijk) op te slaan of te gebruiken om bijvoorbeeld het toilet mee door te spoelen.

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de NWB Bank, en wordt uitgereikt in vier categorieën: Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Energie en Waterschappen. Daarnaast is er een Publieksprijs.

Uit de 115 inzendingen kiest een deskundige jury 3 genomineerden per categorie. Van 8 tot en met 22 november 2017 kan op deze genomineerden worden gestemd voor de Publieksprijs. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

31 augustus 2017: Meer piekbuien, langere perioden van droogte en ambitieuze energiedoelstellingen: het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen. Heeft u een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Zend uw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2017!

De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Energie en waterschappen’. Winnaars van de Waterinnovatieprijs krijgen een intensief versnellingstraject aangeboden dat hen helpt bij de volgende stap in de ontwikkeling van hun product of idee.

Tot 22 september kunnen innovatieve projecten aangemeld worden om mee te dingen naar deze prijs. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2017 worden door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beoordeeld op hun innovatieve, duurzame karakter en haalbaarheid als business-case.

Begin november worden de genomineerden bekend gemaakt, waarna het publiek de kans krijgt op hun favoriete innovatie te stemmen voor de Publieksprijs. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Zie ook: Making Waves Helps Innovative Ideas in The Netherlands: Ideas from Europe –Het Water Kwartetspel: Duurzaam Geleerd Duurzaam Gedaan – Nederlander Verbruikt 2,3 Miljoen Liter Water per Jaar – Wat weet u over water ? – De Water Footprint en nog wat andere voetafdrukken – Wereld Waterdag – Wereld Waterdag: Drie indrukwekkende filmpjes ! –Wereld Waterdag in Nederland: Internationale Samenwerking 2.0 – Wandelen voor water – Prins van Oranje: ‘Samen in actie voor water en sanitatie’ – Prins van Oranje in Kenia voor Wereld Waterdag – Wereld Waterdag: Water uit de kraan lijkt zo gewoon ! – Prins van Oranje bij Wereldwaterdag en Walk for Love of Water in Kaapstad – WINN Waterinnovatie Rijkswaterstaat: Anders Kijken naar Water – Cradle to Cradle by Rijkswaterstaat: WINN

20 november 2016: Op 17 november werden in de Rijtuigenloods in Amersfoort de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 bekendgemaakt. Onder meer een dijk voor en door bewoners, een zoetwaterfabriek en een zandkastelenwedstrijd vielen in de prijzen bij de ‘Oscars van de watersector’.

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die passen bij de taken van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en waterbewustzijn. Dit jaar waren er 160 inzendingen. Ruim 4.000 mensen stemden voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs.

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 zijn:
Categorie Waterveiligheid: de Diefdijklinie, meer dan alleen een dijkversteviging
Categorie Schoon water: Water besparen en hergebruiken door S.C.H.O.O.N.
Categorie Voldoende water: Achteroever Wieringermeer, proeftuin voor innovatieve landbouw
Categorie Waterbewustzijn: Battle of the Beach, een lesmodule voor de basisschool
Publieksprijs: Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

Waterinnovatieprijs 20151 december 2015: De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Uit de 135 inzendingen heeft de jury op 30 november de winnaars in de categorieën Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Klaar voor de Toekomst bekendgemaakt. Dit jaar werd voor het eerst ook de Duurzaamheidsprijs uitgereikt.

De eerste Duurzaamheidsprijs, een initiatief van de Nederlandse Waterschapsbank, ging naar GEOWALL, een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS.

De GEOWALL is een duurzaam en groen antwoord op de vele duizenden kilometers aan houten beschoeiing van watergangen. De GEOWALL is een muurelement van samengeperst natuurlijk materiaal. De kosten van een Geowall beschoeiing zijn circa 25 tot 50% lager dan de traditionele hardhouten beschoeiing. Bovendien gaat een Geowall beschoeiing naar verwachting twee maal zo lang mee.

De jury onder leiding van Annemieke Nijhof (Tauw Group) sprak waarderende woorden over de Geowall: “De Geowall laat zien dat beschoeiingen duurzamer en goedkoper kunnen. Het werken met natuurlijke materialen, het verminderen van transportkosten en het hergebruik van bagger zijn daarbij in het oog springende elementen. Een idee met potentiële exportwaarde”

In de categorie Waterveiligheid ging de Waterinnovatieprijs 2015 naar het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Deltares voor de ‘Dijken op veen’-methode. De Markermeerdijken zijn in het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangewezen voor dijkversterking. Uit de ontwerpberekeningen met de gangbare ontwerpmethodiek bleken relatief grote ingrepen nodig. Het vermoeden rees dat het veen onder de dijken sterker was dan in de huidige rekenregels tot uitdrukking kwam.

In de categorie Schoon Water mocht het bedrijf Wingssprayer de Waterinnovatieprijs 2015 in ontvangst nemen. Fruit en andere gewassen worden in de akkerbouw en fruitteelt vaak zijwaarts besproeid met gewasbeschermingsmiddelen. Op deze manier komt een hoge concentratie van dit soort middelen in het oppervlaktewater terecht. De verticale Wing van ondernemer Hoeben uit Maarheeze biedt de oplossing voor dit probleem. De neerwaartse Wingssprayer heeft zich in de akkerbouw al bewezen en zorgt voor een reductie van 99% van de “verwaaiing” van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

De Waterinnovatieprijs 2015 in de categorie Voldoende Water ging naar de ‘Inlaat op maat’-methode van Acacia Water, SODAQ en Akvo. Bij deze methode wordt door middel van een innovatieve geleidbaarheidsensor bepaalt hoeveel water er moet worden ingelaten in een polder om tot een wenselijk waterpeil te komen. De geleidbaarheidsensor kan op de smartphones van gebruikers en beheerders worden aangesloten. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen, is de sensor in de sloot te hangen en met één druk op de knop wordt de meting uitgevoerd en verstuurd naar een online databank. De gegevens worden vervolgens vertaald naar operationeel advies.

Door deze methode beschikken de agrariër en het waterschap over meer informatie van het watersysteem. Door de samenwerking worden knelpunten sneller opgemerkt en gemeld aan het waterschap. Door slimmer te meten, hoeft minder water ingelaten te worden. Minder inlaat bespaart fors op de energiekosten van gemalen, omdat die minder hoeven te worden uitgemalen.

Nieuw dit jaar was de categorie Klaar voor de Toekomst. In deze categorie wilde de jury initiatieven op het gebied van HRM en educatie in het zonnetje zetten. De Waterinnovatieprijs 2015 werd uitgereikt aan de lesmodule ‘Hoogwater op het schoolplein?’ van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en het hoog-heemraadschap Hollands Noorderkwartier. In deze lesmodule voor 3 havo/vwo worden leerlingen bewuster gemaakt van overstromingsgevaar. Naast inzicht en begrip gaat het erom dat leerlingen in hun eigen leefomgeving op indringende wijze ervaren wat voor impact een overstroming kan hebben.

De lesmodule zorgt ervoor dat jongeren in contact komen met de waterschapspraktijk en zich bewust worden van het vele werk dat hiervoor verzet moet worden. ‘Hoogwater op het schoolplein?’ maakt daarbij duidelijk dat waterbeheer geen ver-van-je-bed-show is, maar heel nadrukkelijk deel uit maakt van ieders leefomgeving. ‘Hoogwater op het schoolplein?’ wist ook de Publieksprijs in de wacht te slepen. Op waterinnovatieprijs.nl kon de afgelopen maand worden gestemd op de genomineerde projecten. Met maar liefst 34,5% van de stemmen schaarde ‘Hoogwater op het schoolplein?’ de meeste stemmen achter zich.

De winnaars van de vier categorieën krijgen een intensief versnellingstraject ter waarde van 15.000 euro. Het is een traject op maat, waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktin-troductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

11 november 2015: Zo, de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2015 zijn bekend. Uit de 135 inzendingen heeft de jury, onder leiding van Annemieke Nijhof, de genomineerden per categorie bekendgemaakt.  De jury wees genomineerden aan in de categorieën Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Klaar voor de Toekomst.

Op initiatief van de nieuwe partner, de Nederlandse Waterschapsbank, wordt dit jaar de groenste inzending beloond met de Duurzaamheidsprijs. En er is een Publieksprijs voor het project dat de meeste stemmen heeft gekregen. U kunt hier stemmen voor de Publiesprijs. U kunt tot 27 november stemmen op uw favoriet.

Genomineerden Waterveiligheid: Waterschap Aa en Maas is genomineerd met ‘Dijkwacht in control’, een innovatieve applicatie waarin alle acties rond een calamiteit worden geregistreerd. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is maar liefst twee keer genomineerd met het project ‘Kust op kracht’, waarbij inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden creatieve ideeën aanleveren voor een kustversterkingsproject en met ‘Dijken op veen’ Met dit project toont het hoogheemraadschap aan dat veendijken sterker zijn dan gedacht, wat betekent dat dijkversterkingsprojecten goedkoper uitpakken dan aanvankelijk verwacht.

Genomineerden Schoon Water: Acacia Water is genomineerd met het ‘Spaarwater-systeem’. Door water ondergronds op te slaan zorgt dit systeem voor schoon water in droge perioden. Het hoogheemraadschap van Rijnland is genomineerd met ‘Efficiënte stikstofverwijdering’. Met dit concept kan de bestaande techniek van stikstofverwijdering op grotere schaal worden toegepast. Verder maakt de ‘Verticale Wing’ van het bedrijf Wingssprayer kans op de Waterinnovatieprijs. Deze innovatie zorgt ervoor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Genomineerden Voldoende Water: Het hoogheemraadschap van Delfland is genomineerd met de innovatie ‘Tuinders aan het stuur’. Bij dit project stellen tuinders hun gietwaterbassins ter beschikking voor tijdelijke wateropslag bij hevige regenval. Ook Upfall B.V. is genomineerd met hun ‘Waterbesparende douche‘. Met deze douche kun je tot maar liefst 90% zuiniger douchen. De derde nominatie is voor de innovatie ‘Inlaat op maat’ van het samenwerkingsverband Acacia Water, SODAQ en Akvo. Deze methode levert advies aan het waterschap over de optimale doorspoelhoeveelheid in de polder.

Genomineerden Klaar voor de toekomst:  ‘Hoogwater op het schoolplein’ van het KNAG en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is genomineerd. Deze lesmodule maakt leerlingen van 3 havo/vwo bewuster van overstromingsgevaar. Wetsus is genomineerd met de educatieve game ‘AquaEmporium’, waarin jongeren op leuke wijze kennismaken met de veelzijdigheid van de watersector. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is genomineerd met hun webapplicatie de ‘Handhavingsadviseur’.

De Waterinnovatieprijs 2015 wordt uitgereikt op maandag 30 november 2015 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De winnaars ontvangen een intensief versnellingstraject ter waarde van 15.000 euro, aangeboden door de Unie van Waterschappen, de NWB Bank, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. Ook ontvangen de winnaars een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée.

Tijdens de prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs 2015 wordt ook de winnaar van de Jaar van de Ruimte Prijsvraag voor Waterschappen: Wie Maakt Nederland? bekend gemaakt.

Zie ook: Het Water Kwartetspel: Duurzaam Geleerd Duurzaam Gedaan – Nederlander Verbruikt 2,3 Miljoen Liter Water per Jaar – Wat weet u over water ? – De Water Footprint en nog wat andere voetafdrukken – Wereld Waterdag – Wereld Waterdag: Drie indrukwekkende filmpjes ! –Wereld Waterdag in Nederland: Internationale Samenwerking 2.0 – Wandelen voor water – Prins van Oranje: ‘Samen in actie voor water en sanitatie’ – Prins van Oranje in Kenia voor Wereld Waterdag – Wereld Waterdag: Water uit de kraan lijkt zo gewoon ! – Prins van Oranje bij Wereldwaterdag en Walk for Love of Water in Kaapstad – WINN Waterinnovatie Rijkswaterstaat: Anders Kijken naar Water – Cradle to Cradle by Rijkswaterstaat: WINN

23 september 2015: Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2015. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water.

Waterschappen, bedrijven, organisaties en particulieren kunnen 1 of meerdere projecten inschrijven in de volgende categorieën: waterveiligheid (dijken, waterkeringen, oplossingen voor hoogwater), schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering), voldoende water (kwantiteit, peilbeheer), klaar voor de toekomst (een project of organisatie draagt bij aan de toekomstbestendigheid van (waterschaps)gerelateerde organisaties, diversiteit, jong talent, mobiliteit en toekomstgerichte HRM). U kunt tot 2 oktober projecten inschrijven.

Uw inzending is daarnaast automatisch in de race voor de Duurzaamheidsprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de groenste inzending van 2015. Verder maken alle genomineerden kans op de Publieksprijs. Het publiek kan vanaf begin november tot en met 27 november via deze website stemmen op hun favoriete project.

De Waterinnovatieprijs 2014: Uit de 135 inzendingen zijn door een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof van Tauw Group vier winnaars uitgeroepen. Kunststof sluisdeuren, een nieuwe techniek om water te zuiveren, waterbergende kasdaken en educatieprogramma De Poepfabriek waren de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014.

In de categorie ‘Droge voeten’ sleepte FiberCore Europe de Waterinnovatieprijs in de wacht met vezelversterkte kunststof sluisdeuren.

De techniek Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) won de prijs in de categorie ‘Schoon water’. Het samenwerkingsverband tussen onder meer Brightwork, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Attero heeft met deze techniek een nieuwe, duurzame methode tot waterzuivering in handen.

In de categorie ‘Voldoende water’ trok een samenwerkingsverband van onder meer Royal HaskoningDHV, het hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht met de waterbergende kasdaken aan het langste eind. Met deze toepassing vermindert het risico op wateroverlast in glastuinbouwgebieden en het draagt bij aan de effectievere inzet van regenwater in tijden van droogte.

De Unie van Waterschappen riep in 2014 de categorie ‘Ruimte voor innovatie’ in het leven om initiatieven, waar ‘anders denken, anders doen’ centraal staat, te belonen. De Poepfabriek, een innovatie van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ging er met de prijs vandoor. In dit project maken basisschoolleerlingen kennis met waterzuivering door waterschappen. De Poepfabriek viel dubbel in de prijzen. Het project sleepte namelijk ook de Publieksprijs in de wacht.

4 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  28 november 2017 om 14:23 | Permalink

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 Categorie Voldoende Water

 2. Erik van Erne zegt:

  28 november 2017 om 14:25 | Permalink

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 Categorie Waterveiligheid

 3. Erik van Erne zegt:

  28 november 2017 om 14:27 | Permalink

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 Categorie Schoon Water

 4. Erik van Erne zegt:

  28 november 2017 om 14:28 | Permalink

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 Categorie Energie en Waterschappen

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (535)
 • Agenda (2.834)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (688)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (424)
 • Design (226)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.124)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.839)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (288)
 • Iets anders (349)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.598)
 • Licht (367)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (734)
 • MVO (106)
 • Natuur (669)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (948)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (282)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • TED Talks: Transition To A World Without Oil by Rob Hopkins
 • The Fight For The Arctic by DW Documentary
 • Duurzame Energiezuinige LED-Verlichting Op Perrons Van 250 NS-Stations by Prorail
 • De Duurzame Energietransitie in Hart van Brabant by MOED
 • InnovA58: De Brabantse Energiecorridor Langs De A58 by MOED
 • Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen
 • China’s New Silk Road by DW Documentary
 • Our Oceans And Seas Documentary 2018 by First Documentary
 • How to Beat Your Meat by Amanda Cerny
 • Studium Generale Universiteit Utrecht: Redden We de Aarde Met een Vegetarisch Dieet?
 • De Zevende Editie van de ABN AMRO Duurzame 50: Nomineer Uw Favoriet
 • Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst
 • CarbonKiller: Website Voor Het Kopen en Vernietigen van CO2-Rechten by WISE
 • De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks
 • Nederlandse Natuur by Vroege Vogels
 • Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht
 • Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers
 • Het Limburgs Energie Akkoord: Energieslurpende Bedrijven Gaan Uitstoot Verminderen
 • Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019
 • Lectoraat Energietransitie by Hanzehogeschool Groningen
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com