Anders Bekeken

De Open Monumentendag 2017 en de Molenprijs 2017: Boeren, Burgers en Buitenlui

Geschreven op 3-4-2011 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Bouwen-Klussen
Pin It

6 november 2017: Zaterdag 11 november is de historische binnenstad van Leeuwarden het decor van de vijfde Open Monumentendag Special.

Het thema Nieuw Gebruik – Oud Gebouw gaat over nieuw leven voor historisch waardevolle panden in de stad. Exclusief voor deze dag zijn 8 panden opengesteld voor bezoekers, waarvan een aantal nog niet eerder te bezichtigen is geweest.

Tijdens de Open Monumentendag Special in Leeuwarden staat grootschalige herontwikkeling van monumentale panden centraal. De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met de Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden een route langs 8 acht panden samengesteld, waar herontwikkeling centraal staat. Het startpunt van de route van de Open Monumentendag Special is de Blokhuispoort, een gebouwencomplex dat zijn oorsprong vindt als huis van bewaring en gevangenis.

De Blokhuispoort wordt sinds 2015 herontwikkeld. Nieuwe functies (sommige in ontwikkeling) zijn onder andere een hostel, openbare bibliotheek, infocentrum culturele hoofdstad Europa 2018 Leeuwarden, kantoren en horeca. Bezoek op 11 november de nieuwe bibliotheek-in-wording en het alkovengebouw. Ook is er een informatiemarkt voor monumenteigenaren op de binnenplaats.

Bekijk daarnaast het Beursgebouw, tot kortgeleden bibliotheek, voor de allerlaatste keer in de huidige staat. Straks is het een universiteitsgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. Exclusief en voor het eerst open is de r.k. Julianaschool, Tweebaksmarkt 44. Architect Meine Gerbenzon is aanwezig en vertelt over de verbouwing tot appartementengebouw.

De panden zijn opengesteld van 10.00 -17.00 uur. Het huidige Huis van Eysinga en de Porseleinvleugel van het vroegere Fries Museum zijn open vanaf 11.00 uur.

Op zondag 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Dit unieke evenement wil Nederlanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is het herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant. Maar ook in de rest van Nederland is dit een uitdaging voor kerken.

Open Monumentendag maakt van dit evenement een ‘special’ en vraagt aandacht voor dit evenement, vanwege het culturele, maatschappelijke belang. maar ook omdat zo veel kerken echt de moeite waard zijn eens een kijkje te nemen.

Het streven is om zoveel mogelijk kerken te openen voor bezoekers, maar ook dat er culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen etcetera. Bekijk alle open kerken en activiteiten.

10 oktober 2017: De winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2017 is geworden Molen de Traanroeier in Oudeschild op Texel. De Traanroeier heeft daarmee 50.000 euro verdient.

Molen De Traanroeier op Texel is een levend en bewegend monument. De laatste jaren is hard gewerkt aan het onderhoud, maar er is nog één grote noodzakelijke klus over. Het riet op de romp van de molen moet worden vervangen. De tijd, stormen, zeewind en vogels hebben hun tol geëist. Lekkage dreigt, funest voor het houtwerk en het graan. Met het geld van de BankGiroLoterij Molenprijs kan de hele romp opnieuw gedekt worden. Een fantastische kans! U kunt helpen dit te realiseren door te stemmen op De Traanroeier.

De Traanroeier is in 1727 gebouwd in Zaandam, waar hij bijna twee eeuwen lang dienst heeft gedaan. In 1902 is hij naar Texel verscheept. Sindsdien hoort hij bij Oudeschild. Zes vrijwilligers houden De Traanroeier draaiend, malen graan, zorgen voor het onderhoud en houden het ambacht van molenaar levend.

De Traanroeier staat op het terrein van Museum Kaap Skil en maakt het museumbezoek compleet. Bij Kaap Skil worden verschillende oude ambachten getoond. Als de molen nieuw riet krijgt, zal ook aan het ambacht van rietdekken aandacht worden besteed. Zo wordt het werk meteen een educatieve attractie.

14 september 2017: Bijna 1 miljoen bezoekers trok de Open Monumentendag dit jaar. Om precies te zijn 950.000 belangstellenden. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, maar dat komt waarschijnlijk door het regenachtige weer. Meer dan vierduizend monumenten die normaal niet toegankelijk zijn, waren het afgelopen weekend gratis te bezoeken.

Grote publiekstrekkers waren dit jaar onder meer de Martinikerk in Groningen, de Cereolfabriek in Utrecht en de Ridderzaal in De Haag. In Amsterdam kwamen de meeste bezoekers naar de monumenten toe, zo’n 38.000. Ook Den Haag (32.000) en Bergen op Zoom (30.000) waren in trek.

De Open Monumentendag 2018 is op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 en heeft als thema: In Europa

20 augustus 2017: In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn tijdens de Open Monumentendag meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Het thema van de Open Monumentendag 2017 is: Boeren, Burgers en Buitenlui.

De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

Boeren, burgers en buitenlui, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen.

Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Vier molens strijden om de BankGiro Loterij Molenprijs 2017. De Traanroeier in Oudeschild (Texel), De Hoop in Hellendoorn (Overijssel), De Kroon in Arnhem (Gelderland) en De Volmolen in Loobeek/Venray (Limburg) zijn genomineerd voor de Molenprijs 2017.

De molen die wint, ontvangt 50.000 euro om een langgekoesterde droom te verwezenlijken. En jij bepaalt welke molen deze prijs verdient, door te stemmen op de Molenprijs. Bovendien is jouw stem 1 euro waard. Want de molens die de hoofdprijs niet winnen, krijgen het aantal stemmen uitgekeerd in euro’s. Stemmen kan van 2 september tot 2 oktober 2017, 12.00 uur. De winnaar wordt 6 oktober bekendgemaakt tijdens het Nationale Molenfeest in het Muntgebouw in Utrecht.

25 jaar Open Monumentendag3 april 2011: Het thema van de 25e Open Monumentendag is Nieuw gebruik – Oud gebouw en gaat over herbestemming.

Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten.

Zie ook: De Nationale Monumenten Estafette 2011 Ter Gelegenheid van 25 Jaar Open Monumentendag

Bij zowel de Open Monumentendag als bij herbestemming is aandacht voor behoud, maar ook voor ontwikkeling en een nieuwe vorm. En net als bij de Open Monumentendag wordt ook bij herbestemming vooruit gekeken en krijgen monumenten, ongeacht hun leeftijd, een nieuw leven, een nieuwe betekenis, en kunnen daarmee een verbetering voor hun omgeving betekenen.

In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen, om ze te kunnen behouden, een nieuwe bestemming gekregen. De komende decennia zullen veel gebouwen leeg komen te staan, zo is de verwachting. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of minder boeren zijn een paar redenen. Gebouwen die daarbij vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving.

Open MonumentendagOpen Monumentendag is de tweede zaterdag en/of tweede zondag in september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendagvlag zoals hiernaast afgebeeld.

De Open Monumentendag werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma Open Monumentendag en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de Open Monumentendag ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

Het bezoekersaantal van de eerste Open Monumentendag bedroeg 350.000. Dat was een goed begin, en in enkele jaren groeide het uit tot zo’n 600.000. Tegenwoordig ligt het bezoekersaantal tussen de 800.000 en 900.000 en daarmee is de Open Monumentendag een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er tussen de 3.000 en 4.000 monumenten open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee, tussen de 80 en 90%, en in het gemeentelijk beleid wordt de Open Monumentendag ook een steeds belangrijker factor.

De Open Monumentendag heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema’s voor een inhoudelijke verdieping van de Open Monumentendag gezorgd. Onderwerpen die afgelopen jaren aan bod kwamen waren Industrieel erfgoed (1996), Schoolgebouwen (1997), Historische bouwmaterialen (1998), Monumentaal groen (1999), Water (2000), Wonen (2001), Handel (2002), Boerderijen (2003), Verdediging (2004), Religieus erfgoed (2005), Feest! (2006) Moderne Monumenten (2007) en Sporen (2008). Bron: Open Monumentendag

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.

Op de Open Monumentendag 2011 op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 zal de link gelegd worden tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving.

2 Reacties

 1. Luuk zegt:

  20 juni 2011 om 12:15 | Permalink

  op 3 september vindt de estafette plaats in het Groot handelsgebouw in Rotterdam, svp aanpassen op uw mooie en informatieve website!

 2. Erik van Erne zegt:

  21 juni 2011 om 13:14 | Permalink

  Dag Luuk,

  Bedankt voor de info. Zie: De Nationale Monumenten Estafette 2011 Ter Gelegenheid van 25 Jaar Open Monumentendag

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (535)
 • Agenda (2.834)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (688)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (424)
 • Design (226)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.124)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.839)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (288)
 • Iets anders (349)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.598)
 • Licht (367)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (734)
 • MVO (106)
 • Natuur (669)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (948)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (282)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • TED Talks: Transition To A World Without Oil by Rob Hopkins
 • The Fight For The Arctic by DW Documentary
 • Duurzame Energiezuinige LED-Verlichting Op Perrons Van 250 NS-Stations by Prorail
 • De Duurzame Energietransitie in Hart van Brabant by MOED
 • InnovA58: De Brabantse Energiecorridor Langs De A58 by MOED
 • Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen
 • China’s New Silk Road by DW Documentary
 • Our Oceans And Seas Documentary 2018 by First Documentary
 • How to Beat Your Meat by Amanda Cerny
 • Studium Generale Universiteit Utrecht: Redden We de Aarde Met een Vegetarisch Dieet?
 • De Zevende Editie van de ABN AMRO Duurzame 50: Nomineer Uw Favoriet
 • Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst
 • CarbonKiller: Website Voor Het Kopen en Vernietigen van CO2-Rechten by WISE
 • De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks
 • Nederlandse Natuur by Vroege Vogels
 • Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht
 • Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers
 • Het Limburgs Energie Akkoord: Energieslurpende Bedrijven Gaan Uitstoot Verminderen
 • Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019
 • Lectoraat Energietransitie by Hanzehogeschool Groningen
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com