Anders Bekeken

Kabinet ziet CO2 afvang en opslag zitten: Barendrecht en Noord-Nederland Gaat Niet Door

Geschreven op 11-2-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Klimaat
Pin It

shell-ad.jpgUpdate 15 februari 2011: Goed nieuws. De ondergrondse opslag van CO2 in Noord-Nederland gaat niet door. Het kabinet werkt liever mee aan een proef om broeikasgas op te slaan in de bodem van de Noordzee, aldus minister Maxime Verhagen.

Maxime Verhagen gaat nu proberen EU-subsidies te krijgen voor de opslag onder zee. “Als er een goed alternatief is, waarom zou je dan onnodige onrust veroorzaken’, vraag Verhagen zich af. Inderdaad waarom onnodige onrust veroorzaken? Lijkt mij een heel goed idee als diezelfde minister Verhagen dit principe gaat toepassen als het gaat om kernenergie.

Waarom zou je dat doen als er voldoende alternatieven zijn in de vorm van echt duurzame energieopwekking? Waarom zou je onnodige onrust veroorzaken? Waarom zou je onnodige risico”s nemen? Lijkt mij duidelijk dat de druk op Maxime Verhagen moet worden opgevoerd en dat er betere informatie over risico, onrust en noodzaak naar Maxime Verhagen moet worden verzonden.

Wellicht kan Maxime Verhagen ook nog even kijken naar de noodzaak, nut, onrust en gevolgen van de bouw van enkele vervuilende energiecentrales in Nederland. Ook daarover bestaat bij grote aantallen Nederlanders onrust in verband met de voortgaande CO2-uitstoot. Klimaatverandering tegengaan kan inderdaad op veel manieren en inzetten op zonne-energie, windenergie, aardwarmte en waterkracht zijn de handigste opties. Zie ook: Burgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050

 

Energie van het Noorden: De Eemshaven Wordt Het Stopcontact van Nederland – Energie van het Noorden: Noorden wil Miljard voor Duurzame Energie – Energie van het Noorden: Nederland Krijgt Een Gigantisch Energieoverschot –Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa

Niemand Begrijpt Nuon: Tijd voor Acht Antwoorden over Nuon Magnum by Nuon – De Essent-RWE Kolen Energiecentrale in de Eemshaven: Antwoorden by Essent – Naar Een Duurzame Energievoorziening: De Schone Taak van Aardgas – Nieuwste Cijfers Hernieuwbare Energie in Nederland: 8,9% geproduceerd, 3,8% verbruik – Minister Jaqueline Cramer kiest weer voor kolencentrales – Toch Nieuwe E.ON Kolencentrale op de Maasvlakte – Wereldprimeur Biokolen: Geroosterde Biomassa als Vervanging van Kolen by Stramproy Green Coal – Minister Maria van der Hoeven lost koffieschillen voor Essent

15 november 2010: De inwoners van Boerakker hebben een actiegroep opgericht tegen de plannen voor opslag van CO2. Ze maken zich zorgen, nu Barendrecht is afgevallen als locatie voor CO2-opslag. Daardoor komen Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld in beeld. De actiegroep wordt gesteund door Dorpsbelangen Boerakker/Lucaswolde.

Zie ook: Provinciale Statenverkiezingen 2011: CO2ntramine lanceert stemwijzer gebaseerd op CO2-opslag

Er komt steeds meer weerstand tegen CO2-opslag in de provincie Groningen. Nadat de PvdA zich er al tegen uitsprak, kwam GroenLinks zaterdag ook tot het besluit dat men CO2 opslag in Groningen niet ziet zitten. Eerder al bleek er weerstand bij de bevolking in Grootegast, Pieterburen en ook in Marum.

Die weerstand is gevoed door minister Maxime Verhagen. Hij liet weten voor ondergrondse opslag Groningen te kiezen omdat de bevolking in Barendrecht het niet ziet zitten. Een ongekend onverstandige uitspraak van deze minister, die bekend staat om zijn soms gladde manier van praten en die zich met deze uitspraak behoorlijk in de kaart laat kijken. Staatssecretaris Henk Bleker maakte het er vrijdag niet beter op. Volgens Bleker is de weerstand tegen CO2 opslag in Groningen misplaatst. ‘Als men hier energie-provincie wil zijn, dan moet men niet alleen de lusten hebben, maar ook de lasten’, zo betoogde hij bij de Friday Move van BNR Radio. Bron: Groninger Internet Courant

CDA-fractielid Greet Seinen zei dat zaterdag tegen Radio Drenthe. Het CDA is tegen CO2-opslag, tenzij nut en noodzaak duidelijk wordt aangetoond en het veilig is. Als aan die twee voorwaarden is voldaan, stelt het CDA als derde eis voor het doorgaan van de proef financiële compensatie door het Rijk. PvdA, GroenLinks en SP in de Staten zeggen keihard nee tegen CO2-opslag. Zij vinden dat de twee kolencentrales bij de Eemshaven niet gebouwd moeten worden, zodat hier in het Noorden ook geen CO2-opslag nodig is. Een spoeddebat zoals in Groningen vinden ze niet nodig, omdat Drenthe zich eerder dit jaar al in een motie heeft uitgesproken. Bron: RTV Drenthe

12 november: Minister Maxime Verhagen vanEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie en heeft donderdag 11 november 2010 gesproken met de gedeputeerden Klip-Martin (Drenthe), Jager (Groningen) en Adema (Friesland) over CO2-opslag in het Noorden. En het was, zoals te verwachten, een constructief gesprek.

Ook een gesprek waarbij er weinig duidelijk is geworden en met weinig nieuws. Het Kabinet ziet, net zoals het vorige Kabinet het nog steeds helemaal zitten met CO2-opslag. Wel werd in het gesprek geconstateerd dat de technologie nog efficiënter moet worden om de kosten naar beneden te brengen en zuiniger te worden.

Het is verder van belang dat er gekeken wordt naar hoe kan worden voortgebouwd op het energieakkoord dat al met het Noorden bestaat. Bijvoorbeeld in de vorm van een breder akkoord of een Green deal. De komende tijd spreken de bestuurders en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie verder. Ook wordt een dialoog met betrokkenen in het Noorden opgestart over nut noodzaak van CO2 opslag en de voordelen.

Greenpeace is verbaasd over de manier waarop Verhagen CO2-dumping probeert door te drukken. Burgers zijn hiervoor terecht niet te porren. CO2-opslag is namelijk geen oplossing voor het klimaatprobleem. Sterker nog, in Noord-Nederland wordt deze omstreden en vervuilende techniek gebruikt om de bouw van twee vervuilende kolencentrales aan de Waddenzee goed te praten. Vervuiler betaald? Honderden miljoenen euro belastinggeld wordt in Nederland in dergelijke projecten gestopt.

Hallo Dit is Niemand, Niemand Praat Graag over het Milieu, Maar Wie is Niemand Eigenlijk? – Niemand Begrijpt Nuon: Tijd voor Acht Antwoorden over Nuon Magnum by Nuon –

5 november 2010: Tja, dat zat er dik in. De drie noordelijke provincies zijn in verwarring en willen zo snel mogelijk om de tafel met minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ondergrondse opslag van CO2. De colleges van GS eisen op heel korte termijn duidelijkheid nu de minister opslag van CO2 bij Barendrecht heeft afgeblazen. Het spoedberaad is mogelijk al volgende week.

4 november 2010: Goed nieuws voor Barendrecht. Het CO2-opslagproject in Barendrecht gaat niet door. Het verlenen van vergunningen is stilgelegd. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Toch blijft de Nederlandse Regering inzetten op CO2 opslag, maar gewoon ergens anders in Nederland. Onbegrijpelijk. De minister gaat nu overleggen met bestuurders in Noord-Nederland. Wordt ongetwijfeld een herhaling van zetten. De bevolking wordt weer overgeslagen en de al in gang gezette pogingen voor een dialoog onder leiding van Elfstedentocht fenomeen Henk Kroes zijn al volledig mislukt. Verschillende partijen hebben al aangegeven het verzet tegen CO2 opslag in Noord-Nederland te gaan organiseren.

“De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim 3 jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen”, zegt Verhagen. De realisatie van dit project is op korte termijn niet langer mogelijk. De opgedane ervaringen zijn buitengewoon waardevol voor de verdere ontwikkeling van CO2-opslag in Nederland. Maar hiermee is het doorgaan van het relatief kleine project in Barendrecht niet langer essentieel. Daarnaast speelt het gebrek aan draagvlak onder de bevolking ook een rol. Deze argumenten hebben de minister doen besluiten te stoppen met dit CO2-opslagproject.

CO2-opslag blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem in Nederland. CO2 opslag is veilig, zo tonen diverse onafhankelijke onderzoeken aan. “Stoppen met Barendrecht betekent ook niet het einde van CO2-opslag in Nederland. Opslag op zee vindt al plaats en we zijn in een vergevorderd stadium voor een nieuw CO2-opslagtraject op zee. Daarnaast is vanuit Noord-Nederland het initiatief gekomen om CO2 op land op te slaan. Ik zal op korte termijn met de bestuurders in Noord-Nederland overleggen. Daarna wordt bezien hoe CO2-opslag in het Noorden zeker gesteld kan worden”, aldus Verhagen. Bron: Rijksoverheid

27 oktober 2010: CO2-opslag in ijskast. ‘Onderzoekers en industrie zijn zwaar teleurgesteld en verbijsterd’, meldt Trouw over het kabinetsbesluit voorlopig niets te doen aan de opslag van CO2. ‘Desastreus’, vindt prof. W. Turkenburg. De koppeling van CO2-opslag aan kernenergie noemt hij ’absurd’.

Inderdaad absurd om CCS te koppelen aan kernenergie. Voor de rest een goed besluit CCS is te duur, te gevaarlijk, te kleinschalig, niet nodig en bovendien is de techniek nog niet gereed. Dat de professor telergesteld is, heeft uiteaard alles te maken met het feit dat wetenschappers altijd weer dingen willen onderzoeken. Ook als dat maatschappelijk gezien niet gewenst is en ook niet wordt geaccepteerd door de bevolking. Overigens kernenergie is helemaal geen duurzame en goedkope oplossing. Ook niet CO2-vrij, zoals vaak wordt beweerd.

Het is dan ook „desastreus”, vindt hoogleraar Wim Turkenburg. Afvang en opslag van CO2 is nodig om de Europese klimaatdoelen in 2020 te halen, stelt Turkenburg, hoofd van de energieonderzoeksgroep aan de Universiteit van Utrecht. De koppeling van CO2-opslag aan kernenergie noemt hij ’absurd’. „Dat slaat helemaal nergens op. Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe kerncentrale voor 2020 draait. Die draagt dus niet bij aan het halen van de doelen.” Maar de ontwikkeling en de toepassing van CO2-opslag wordt feitelijk wel jaren stilgelegd. „En mag je voor een experiment ook geen CO2 onder de grond stoppen?”, vraagt de hoogleraar zich af. „Dan betekent dat zelfs een stop op de wetenschappelijk ontwikkeling. Dat lijkt me strijdig met het streven naar een kenniseconomie.” Bron: Trouw

Kolencentrales onder vuur ! – Minister Jaqueline Cramer kiest weer voor kolencentrales  –Kolencentrale Essent van de baan ! –Help ons klimaat niet naar de kolen: Toch nieuwe kolencentrales – Wereldprimeur Biokolen: Geroosterde Biomassa als Vervanging van Kolen by Stramproy Green Coal – CO2ntramine: Vijftien Redenen waarom Ondergrondse CO2-Opslag Niet Mag Gebeuren

30 september 2010: De statenfractie van de PvdA-Drenthe wil stoppen met het debat over de ondergrondse opslag van CO2 in noordelijke gasvelden. Men wil eerst wachten op de uitslag van ‘Barendrecht. Milieuorganisatie Greenpeace start in oktober een nieuwe actie tegen de twee kolencentrales in de Eemshaven en tegen de plannen voor CO2-opslag.

29 september 2010: Zo, tijd voor wat geruststellende woorden van demissionair minister Maria van der Hoeven: “Bij deze herhaal ik, mede namens de minister van VROM, onze toezegging, gedaan in de brieven van 8 maart jl., 13 juli jl. en het debat met uw Kamer in april, dat wij slechts voorbereidende stappen zullen zetten, die niet leiden tot het onomkeerbaar doorgaan van CO2-opslag onder Barendrecht of het wezenlijk opbouwen van de rechten van de initiatiefnemer.’

Nou, ik ben ik er helemaal niet door gerustgesteld. We moeten zo onderhand wel hoe het in de politiek gaat. A zeggen en B doen. Bent u er ook niet echt gerust op en denkt u waar zou ik dat nou eens kenbaar moeten maken, dan is hier uw kans. 

Tot en met 4 oktober 2010 kunt u bezwaar indienen (formeel een zienswijze kenbaar maken) t.a.v. de CO2-opslag onder Barendrecht en omgeving. Als u tegen deze opslag bent, maak dan alsjeblieft van dit recht gebruik! U kunt natuurlijk uw gehele zienswijze zelf opstellen, maar u kunt ook gebruik maken van (een deel van) de zienswijzen op Veilig Duurzaam Barendrecht.

23 september 2010: Opvangen en opslaan van CO2 van kolencentrales is gedoemd te mislukken. ‘De technologie is te duur’, zeggen Frans Rooijers en Ebel Kemeling, energieconsultants van respectievelijk CE Delft en Spring Associates. De kans dat CCS van de grond komt, is uiterst klein: CCS is te duur.

Een nieuw kabinet van VVD, CDA en PVV is voorstander van ondergrondse opslag van CO2 onder Barendrecht. Volgens bronnen in Den Haag is een deal over de ondergrondse opslag tussen de nieuwe regeringspartijen in de maak. De PVV lijkt het eerdere verzet tegen het omstreden project op te geven. Het debat over CO2 opslag in Barendrecht is voorlopig uitgesteld.

De actiegroep “CO2 = NEE” maakt zich vooralsnog weinig zorgen, omdat er volgens de stichting nog steeds veel weerstand is binnen PVV en VVD over de ondergrondse opslag van CO2 bij Barendrecht. De VVD laat weten nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen. Ze zijn nog in gesprek met deskundigen om tot een finaal oordeel te komen. Voor de verkiezingen zei VVD leider Mark Rutte nog bij RTV Rijnmond dat zijn partij tegen de opslag van CO2 bij Barendrecht is. Bron: RTV Rijnmond

15 september 2010: Het moet en het zal gaan gebeuren in Nederland. CO2 afvangen en opslaan in de Nederlandse bodem stuit op ongelofelijk veel bezwaren, maar de molens van het demissionaire Kabinet draaien op volle kracht door.

Het ministerie van VROM laat weten dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om met de inwoners van de noordelijke provincies in gesprek te gaan over de opslag van CO2. Dat vinden het Rijk, de noordelijke provincies, de noordelijke milieufederaties en de Stichting Borg. Zij starten daarom gewoon met de voorgenomen informatieavonden en een Noordelijke Dialoog, nadat de laten we maar zeggen Barendrechtse Dialoog echt compleet mislukt is.

De rijksoverheid wil klimaatverandering tegen gaan en stimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame bronnen. CO2-opslag biedt volgens de Rijksoverheid uitkomst in de overgangsfase naar een duurzame energiehuishouding. Het rijk heeft daarom locaties aangewezen waar mogelijk CO2-opslag kan plaatsvinden in Noord-Nederland. Is natuurlijk allemaal een gevolg van de eerder genomen besluiten om  vervuilende energiecentrales te bouwen in plaats van al dat geld te gebruiken voor echt duurzame energie opwekking. Zie ook: Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050

Het Rijk, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Natuur- en Milieufederaties Drenthe, Friesland en Groningen en de stichting Borg vinden het belangrijk de inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen op een goede manier te informeren over de ondergrondse opslag van CO2. Ook hechten zij grote waarde aan een goede en onafhankelijk georganiseerde dialoog. Daartoe zijn de handen ineengeslagen. Het doel is om de inwoners en belanghebbenden op adequate wijze van betrouwbare informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. Zie ook:  CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen

De gezamenlijke aanpak bestaat uit het organiseren van informatieavonden waar belanghebbenden en inwoners feitelijke en onafhankelijke informatie aangereikt zullen krijgen en hun vragen beantwoord zullen worden. Daarnaast komt er een Noordelijke dialoog die onder meer bestaat uit debatavonden met deskundigen en het beantwoorden van specifieke vragen. De Noordelijke dialoog, die op korte termijn begint, staat onder leiding van Henk Kroes bekend van de Elfstedentocht, die als onafhankelijk voorzitter boven de partijen staat en aansprekend is voor Noord Nederland. De Natuur- en Milieufederaties zorgen voor de organisatie van de dialoog. Hier is ruimte voor dialoog en discussie, gesprekken met deskundigen en gelegenheid voor het stellen van vragen.

 Ter ondersteuning van de informatieavonden en de dialoog wordt een expertpanel opgericht. Dit panel zorgt voor het onafhankelijk, feitelijk en betrouwbaar beantwoorden van vragen. In het panel zitten deskundigen op verschillende gebieden, zoals veiligheid, klimaat en energie en olie- en gaswinning. De eerste informatiebijeenkomsten staan gepland voor de drie gemeenten waar het Rijk op 24 juni dit jaar een voorkeurslocatie heeft aangewezen. Ze vinden plaats op 20 september in Grootegast, 22 september in Tolbert en 23 september in Ekehaar. Onderdeel van deze bijeenkomsten is een informatiemarkt waar geïnteresseerden informatie over CO2– afvang en opslag kunnen krijgen en vragen kunnen stellen. Ook op andere locaties worden informatieavonden georganiseerd, samen met de betrokken gemeenten.

Bovenstaand informatietraject duurt een jaar en loopt naast het formele consultatie- en inspraakproces. In dat kader zal het Rijk een plan m.e.r.-procedure starten. Vragen en aandachtspunten die uit de maatschappelijke dialoog komen, kunnen een plek krijgen in het formele plan-m.e.r. traject. Het Rijk beslist uiteindelijk over de opslag van CO2 in de ondergrond. Bron: VROM

22 juli 2010: Tja, dat was te verwachten. In Noord Nederland gaat de Lokale partij VZ2000, uit de gemeente Grootegast, het verzet tegen CO2-opslag in Noord-Nederland mobiliseren. Direct na de zomer horen we ongetwijfeld meer van VZ2000 en het verzet tegen de voorgenomen CO2-opslag in Sebaldeburen of Boerakker.

14 juli 2010: Demissionair of niet, dit Kabinet blijft gewoon doorgaan op de ingeslagen weg en alle belemmeringen worden eenvoudig aan de kant geschoven. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken hoopt dat begin 2012 de bouw van de installaties kan starten zodat vanaf eind 2012 CO2 kan worden opgeslagen onder Barendrecht.

“Het klimaatvraagstuk vraagt om spoedige actie. Het kabinet wil daarom dat CCS zo snel mogelijk een reële optie wordt voor het bedrijfsleven om CO2-uitstoot terug te brengen, en het demonstratieproject in Barendrecht is daarbij een zeer belangrijke schakel. Haast mag echter niet betekenen dat de zorgvuldigheid van de vergunningverlening of een heldere communicatie aan alle betrokkenen in gevaar komt”, aldus Maria van der Hoeven.

26 juni 2010: Nou dacht ik dat een demissionair Kabinet helemaal geen besluiten mag nemen over controversiële zaken, maar als het om CO2 opslag in Barendrecht gaat, blijkt dat niet van toepassing. De demissionaire ministers van EZ en VROM hebben de Tweede Kamer laten weten dat CO2-opslag in Barendrecht ‘een noodzakelijke tussenstap’ is. Afblazen om veiligheidsredenen noemen ze ‘hypothetisch’.

Dit kabinet ziet het project in Barendrecht als een noodzakelijke tussenstap voor de verdere uitrol van CO2-opslag in gasvelden onder land. De voorbereiding van het project wordt dan ook voortgezet. Het kabinet heeft tijdens het recente overleg met de Kamer toegezegd geen stappen te zullen zetten die onomkeerbaar leiden tot CO2-opslag bij Barendrecht, dan wel de juridische positie van Shell in deze versterken.

De ministers zijn van mening dat indien zich onaanvaardbare veiligheidsrisico’s zouden voordoen bij het project Barendrecht, dit consequenties zal hebben voor het project in het noorden. Echter, zowel uit het MER als uit de aanvullende onderzoeken blijkt dat de veiligheid van het project in Barendrecht gewaarborgd is. Voor dit kabinet geldt dat veiligheid bij CO2-opslag, waar dan ook, een noodzakelijke voorwaarde is voordat toestemming voor een project zal kunnen worden gegeven.’ De ministers noemen het een ‘hypothetische situatie dat het project in Barendrecht zou worden stopgezet vanwege onaanvaardbare veiligheidsrisico’s van het project’. Overigens zeggen de ministers wel dat áls CO2-opslag in Barendrecht niet veilig zou zijn ‘dit consequenties zal hebben voor het project in het noorden’. 

De ministers Van der Hoeven en Huizinga geven impliciet overigens wel aan dat ze in Noord-Nederland een betere communicatie met de bevolking willen: ‘Het rijk heeft toegezegd dat er een breed communicatietraject over CCS zal worden gestart, gericht op alle bewoners en stakeholders in Noord-Nederland, en heeft de wens uitgesproken dat de noordelijke provincies in dat traject zullen participeren.’

Zie ook: Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl 

25 juni 2010: Zo, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft nogal wat gevolgen voor de samenstelling van de Tweede Kamer en GroenLinks ziet mogelijkheden om de opslag van CO2 onder bewoond gebied van tafel te vegen.

De demissionaire ministers van Economische Zaken en Milieu hebben drie voorkeurslocaties voor CO2-opslag in het Noorden bekend gemaakt. GroenLinks wil zo snel mogelijk stoppen met de voorbereidingen voor CO2-opslag onder bewoond gebied. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (woordvoerder milieu en energie) vraagt daarom een spoedoverleg aan met de demissionaire ministers.

“GroenLinks is niet per se tegen CO2-opslag. Het zou kunnen dat we de techniek nodig hebben om onze klimaatambities te halen, maar het is verstandiger om meteen op duurzame energie in te zetten. Dat is ook goedkoper. Het is prima om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ondergrondse opslag van CO2. Op voorwaarde dat niet de belastingbetaler, maar de vervuiler opdraait voor de kosten van de techniek. Maar zolang de techniek zich nog in de experimentele fase bevindt, ga je niet experimenteren onder de voeten van mensen”, aldus van Tongeren.

Eerder wilde dit kabinet plannen doordrukken om CO2 op te slaan onder Barendrecht. GroenLinks heeft zich daar altijd tegen verzet. Voor de verkiezingen van 9 juni was er geen meerderheid tegen CO2-opslag onder bewoond gebied. Nu lijkt daar wel een meerderheid voor te zijn. Naast GroenLinks, hebben ook de VVD, SP, PVV, SGP en PvdD tegen CO2-opslag in Barendrecht gestemd.

GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent: “Hopelijk zijn deze partijen consequent en zullen ze ons nu ook steunen om volledig af te zien van CO2-opslag onder bewoond gebied. We hebben nog nauwelijks ervaring met de techniek. De kans dat het misgaat is klein, maar we mogen geen enkel risico nemen. Niet in Barendrecht en niet in het Noorden. De voorstellen om CO2 op te slaan in Groningen, Friesland en Drenthe moeten zo snel mogelijk van tafel. Het Noorden is niet het afvoerputje van Nederland.” Bron: GroenLinks

22 april: Tja dat was natuurlijk wel te verwachten. Barendrecht is teleurgesteld over het Kamerdebat over de plannen voor CO2-opslag in deze gemeente. ‘Geen twijfel bij kamerleden over veiligheid. Hoe is dat mogelijk? Feiten spreken toch’!’ Tja, eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet goed. Denk er ergens toch een verborgen agenda is waarin staat dat het project in Barendrecht onder alle omstandigheden moet doorgaan. Of zou de druk van Shell erg groot zijn?

Zie ook: Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer

21 april 2010: Het kabinet mag toch gewoon doorgaan met de voorbereiding van opslag van CO2 onder een woonwijk in Barendrecht, mits het geen onomkeerbare stappen zet. Een Kamermeerderheid ziet nu geen reden af te zien van het project, en schuift een besluit door tot na de verkiezingen. Dit bleek gisteren en vandaag bij een debat met demissionair minister Maria van der Hoeven.

20 april: Anders dan de Tweede Kamerfractie van D66 bleek het D66-congres zaterdag tégen ondergrondse opslag van CO2 zoals beoogd in Barendrecht.

17 april 2010: Dinsdag 20 april 2010 staat er om 16:00 uur een spoeddebat in de Tweede Kamer op het programma over de CO2-opslag in Barendrecht. Aanleiding voor het spoeddebat is de reportage CO2-bom onder Barendrecht van Zembla en een soortgelijke reportage van Netwerk. Bron: Tweede Kamer

14 april: Mooi nieuws voor de mensen in Barendrecht. De demissionaire ministers Maria van der Hoeven en Tineke Huizinga hebben besloten om geen besluit meer te nemen. Dat wordt dus een leuk klusje voor het volgende kabinet.

7 april 2010: Nou echt hard gaat het niet met het ondertekenen van de petitie. Stand vandaag: 3.769 ondertekeningen. Jammer dat Nederland nog niet massaal reageert. De berichten, met name over de veiligheid zijn verontrustend en u weet hoe het gaat in Nederland. Als het éénmaal is gedaan op één lokatie, dan is het logische vervolg: opslag ook elders in Nederland. Precies waar u woont.

Nu is het Barendrecht, maar daarna is de rest van Nederland aan de beurt. Steun daarom Barendrecht in haar strijd tegen CO2-opslag onder de grond en zeg NEE tegen Boris van der Ham (D66), Liesbeth Spies (CDA) en Diederik Samsom (PvdA).

31 maart 2010: zo, het is weer tijd voor wat tegengas want de politieke molens draaien gewoon door. Tijd voor een petitie: Geen CO2 opslag in Barendrecht en de rest van Nederland.

De Tweede kamerfracties van D66, CDA en PvdA zijn vóór de opslag van gevaarlijk CO2 onder een dichtbevolkte woonwijk in Barendrecht. Dat mag niet gebeuren! Wij willen geen líter CO2 onder onze huizen!

Nu is het Barendrecht, maar daarna is de rest van Nederland aan de beurt. Steun daarom Barendrecht in haar strijd tegen CO2-opslag onder de grond en zeg NEE tegen Boris van der Ham (D66), Liesbeth Spies (CDA) en Diederik Samsom (PvdA).

De overheid en Shell willen een proef doen met het opslaan van CO2 in een dicht bevolkte woonwijk in Barendrecht. De bewoners zijn bang omdat niemand ze kan garanderen dat het veilg is. In ZEMBLA legt een woordvoerder van Shell uit dat men wil testen hoe de bevolking reageert. Verschillende deskundigen komen aan het woord die vraagtekens zetten bij de locatie. Volgens geoloog professor Krijn de Jong is niet voldoende onderzocht hoe veilig de opslag van CO2 onder Barendrecht is. Bron: CO2 is Nee  

CO2 is Nee

16 maart 2010: De ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht lijkt met een truc alsnog geregeld te worden. Dinsdag 16 maart komt de zaak plotseling in de Eerste Kamer. Als onderdeel van de Crisis en Herstelwet. De Tweede Kamer wekte vorige week nog de indruk dat de opslag van CO2 één van de omstreden projecten is die niet meer voor de verkiezingen worden behandeld.

11 maart 2010: Intussen kan de behandeling van de Crisis en Herstelwet wel doorgaan. Dit is een pakket maatregelen om de gevolgen van de economische crisis te verzachten. Deze wet is al door de Tweede Kamer en staat dinsdag 16 maart op de agenda van de Eerste Kamer. Vrijdagavond werd de gemeente Barendrecht getipt door een jurist van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de tweede bijlage bij de wet staat dat de wet ook geldt voor projecten waar een Rijksinpassingsplan voor wordt gemaakt. De opslag van CO2 onder Barendrecht is zo’n project.

Wethouder Simon Zuurbier heeft maandag een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het ministerie. Het college heeft maandag ook een brief gestuurd naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, kan de gemeente Barendrecht niet meer bij de rechter in beroep tegen het plan.

Zie ook: CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival

9 maart 2010: Minister Maria van der Hoeven heeft de Tweede Kamer laten weten geen ‘onomkeerbare besluiten’ te zullen nemen over ‘Barendrecht’ zonder de Kamer te raadplegen.

3 maart 2010: De Tweede Kamer wil niet dat minister Maria van der Hoeven als demissionair minister nu al vergunning verleent voor CO2-opslag in Barendrecht. Dat bleek gisteren. De minister moet een  behandeling in de Kamer afwachten.

23 februari 2010: Door de val van het kabinet verdwijnt het plan voor de ondergrondse CO2-opslag waarschijnlijk de ijskast in tot na de verkiezingen. Maar helemaal zeker is dat niet. Het kabinet mag in de aanloop naar de verkiezingen geen controversiële zaken meer behandelen. Bron: De Weekkrant

17 februari 2010: De provincie Zuid-Holland geeft nog geen vergunning af voor de CO2-opslag onder Barendrecht. Voorlopig heeft de provincie de proef ‘in de wachtstand’ gezet. De provincie wil dat minister Cramer eerst met een reactie komt op het laatste Kamerdebat over de CO2-opslag in Barendrecht. Bron: RTV Rijnmond

De opslag van CO2 zal in veel gemeenten tot politieke onrust leiden. Dat blijkt uit een enquete van Greenpeace in de gemeenten waar het kabinet CO2 wil opslaan. De plannen van het kabinet om CO2 uit nieuw te bouwen kolencentrales onder bewoond gebied te pompen, zijn in ieder geval bij 70 gemeenteraadsfracties niet welkom.

De opschudding in Barendrecht over CO2-dumping kan zich in veelvoud herhalen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, spreken steeds meer fracties zich openlijk uit tegen de opslag. In Drenthe vindt komende zaterdag de eerste demonstratie al plaats.

CO2 Nee27 januari 2010: Tweede Kamer toch akkoord met CO2-opslag in Barendrecht, maar de gemeente Barendrecht legt de beslissing van de Tweede Kamer uit als uitstel van de beslissing en Minister Maria van der Hoeven ziet de beslissing van de Tweede Kamer weer geheel anders.

De gemeente Barendrecht is blij met het verzoek van de Tweede Kamer aan de regering om het besluit over het experiment met CO2-opslag met drie maanden uit te stellen. ’Dit uitstel toont opnieuw dat er grote vraagtekens zijn bij de noodzaak van dit proefproject in Barendrecht’, aldus de burgemeester van Barendrecht, Jan van Belzen.

Minister Van der Hoeven toonde zich dinsdag verheugd met de steun van de Kamer. Volgens haar is het van groot belang dat er nu een besluit is genomen. Ze zegt begrip te hebben voor de gevoelens in Barendrecht, maar het gaat volgens haar om ‘een besluit van algemeen belang’. ‘Door nu te starten met een kleinschalig project op land kunnen de grote projecten op land straks naar verwachting sneller en beter worden uitgevoerd’, aldus de minister.

Het kabinet mag van de Tweede Kamer nog geen vergunningen verlenen voor een proef met ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht. De ChristenUniefractie heeft eisen geformuleerd waarmee een meerderheid van de Kamer vandaag heeft ingestemd: ze wil eerst zekerheid hebben of de proef noodzakelijk is voor grootschalige CO2-opslag in het Noorden van Nederland en die noodzaak is op dit moment onvoldoende aangetoond.

Promoten van CO2- afvang en -opslag door onafhankelijke CCS-experts kan publiek wantrouwen opwekken. Op donderdag 21 januari is in Nature een brief gepubliceerd van Heleen de Coninck, ECN onderzoeker internationaal energie- en klimaatbeleid. Zij is kritisch over CCS-experts uit de academische wereld die zich bovenmatig positief uitlaten over CCS. Lees verder bij ECN.

20 januari 2010: Echt soepel loopt het allemaal niet als het gaat over het afvangen en opslaan van CO2 in Barendrecht. Alles en iedereen is zo’n beetje tegen dit onzalige en kostbare project. Nu wil de Tweede Kamer meer tijd om de dossiers nog eens even te bekijken. De ChristenUnie heeft gisteren om uitstel van de stemming gevraagd.

19 november 2009: Zoals verwacht hebben de ministers Jacqueline Cramer en Maria van der Hoeven besloten dat de CO2 opslag onder Barendrecht gewoon kan doorgaan. Alle bezwaren van bewoners, gemeenten en provincie zijn eenvoudigweg terzijde geschoven.

De bewindslieden hebben besloten het project te faseren. In eerste instantie zal de opslag alleen plaatsvinden in het kleine veld onder Carnisselande, waar plaats is voor 0,8 megaton CO2. Na de opslag in dit kleine Barendrecht-veld vindt (na enkele jaren) een evaluatie plaats. Alleen indien zich geen problemen hebben voorgedaan, zal de vergunningverlening voor het tweede grotere veld bij Barendrecht-Ziedewij aan de orde zijn.  Hier is ruimte voor ongeveer 9 megaton.

De ministers beargumenteren dat afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture Storage of CCS) noodzakelijk is als overgangstechnologie om de schade voor het klimaat zoveel mogelijk te beperken. Doel is dat CCS fors bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot de komende decennia. Er is naar verwachting opslagruimte voor 800 megaton CO2 op zee en eveneens 800 megaton op land. Dit is goed voor de opslag van 40 megaton per jaar gedurende 40 jaar, wat overeenkomt met 20 procent van onze huidige jaarlijkse CO2 uitstoot.

Cramer en Van der Hoeven kondigen bovendien aan dat zij met een vorm van wettelijke verplichting zullen komen om te zeker te stellen dat CCS wordt toegepast. Voorjaar 2010 zullen zij de Tweede Kamer daarover nader informeren.

Ten aanzien van projecten voor opslag op zee geven de ministers aan dat vanuit het Rijk het E.ON /Elektrabel project financieel zal worden ondersteund. Dit project is geselecteerd door de Europese Commissie voor grootschalig afvang en opslag vanaf 2015 .

Ten aanzien van opslag op land benadrukken de ministers dat ze in samenwerking met private partijen een tweede,  grootschalig opslagproject willen ontwikkelen, bij voorkeur in Noord Nederland. Ook dit zou in 2015 moeten starten. De ministers stellen vast dat overtuigend aangetoond is dat CO2-opslag in de lege gasvelden onder de wijken Carnisselande en Ziedewij veilig kan plaatsvinden. Eerder verscheen een integrale veiligheidsanalyse van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en een aantal toezichthouders. Hoofdconclusie was dat wettelijke veiligheidsnormen nergens in de keten van het project overschreden worden. Dit bevestigde het eerdere beeld uit de milieu- effectrapportage (MER) en het oordeel van de onafhankelijke commissie MER. 

Aanvullend onderzoek van TNO naar de locatiekeuze toonde aan dat Barendrecht geo-technisch het meest geschikte veld is voor dit project. Een alternatieve locatie was het veld P6-Zuid op de Noordzee, 45 kilometer uit de kust bij Alkmaar. De ministers zien deze optie niet als een realistisch alternatief. Het  doel van de ter beschikking gestelde subsidie van 30 miljoen euro was primair versnelde invoering van CO2-opslag op het land. Op de Noordzee loopt reeds een succesvol kleinschalig project bij het boorplatform K12-B. Een nieuw project op zee zou hier weinig aan toevoegen. Ook zou dit alternatief jaren vertraging opleveren wat de zin van het project met het oog op de grote projecten van 2015 sterk zou verminderen. Daarnaast is onzeker of, wanneer en tegen welke kosten de vergunninghouder van het alternatief op zee zou willen participeren.

De ministers benadrukken dat ze de lokale opvattingen en gevoelens over het project in hun eindafweging hebben betrokken. Zij hechten grote waarde aan de gesprekken die zij het afgelopen jaar met bewoners en bestuurders van Barendrecht en Albrandswaard  hebben gevoerd. Met de extra onderzoeken en aanvullende eisen is naar hun oordeel voldoende tegemoet gekomen aan de verzoeken vanuit de gemeenten om meer informatie en meer zekerheden. Ze zullen hun besluit binnenkort in een openbare raadsvergadering in Barendrecht toelichten. De ministers in hun Kamerbrief: “Het klimaatprobleem is groot en vraagt om krachtig beleid. Daarbij moeten nationale én lokale én persoonlijke belangen zorgvuldig worden gewogen. Wij willen gezamenlijk echt iets veranderen en de hier gepresenteerde acties zijn  een belangrijke stap op weg naar het op korte termijn beperken van onze CO2 uitstoot.” Bron: VROM

Inderdaad is een krachtig beleid absoluut noodzakelijk om de klimaatproblemen aan te pakken. Grappig dat nu net deze twee ministers, die uitblinken in een zwalkend absoluut onsamenhangend beleid, het daar over hebben. Mooi voorbeeld is weer de subsidie voor een windmolenpark op één van de mooiste plekjes van ons land. Ja, bij Urk. Zet die windmolens nou gewoon neer waar er al een heleboel staan of waar niemand er last van heeft en kijk eens naar de mogelijkheden van de Afsluitdijk, de Brouwersdam, River-EnergyBlue-Energy, Wave Energy, Tidal-Energy en een Feed-In voor Solar-Energy.

De feiten zijn vrij simpel. we gaan in Nederland een heel aantal, overbodige kolencentrales laten bouwen. Die worden dan verplicht om CCS toe te passen. Als we even becijferen hoeveel geld hiermee verloren gaat aan grijze, foute energie op basis van fossiele brandstof dan is het direct duidelijk. Al dat geld inzetten voor duurzame energie opwekking. Dat is een krachtig en duidelijk beleid waarmee Nederland echt werk maakt van een duurzame samenleving.

7 september 2009: Zo, de soap rond de opslag van CO2 in Barendrecht gaat de volgende ronde in. Als ik alle berichten even op een rijtje zet, is het eigenlijk niet te verwachten dat we al aan de laatste ronde toe zijn. De voor- en tegenstanders staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

Voor is in elk geval CO2-CATO onder aanvoering van Ruud Lubbers, ook betrokken bij het Rotterdam Climate Initiative. Men heeft dat nog even laten weten via een open brief (PDF). Verder was het Kabinet al voor. Bij het Project Consortium kom ik tot mijn verbazing ook wat organisaties tegen die je daar niet zou verwachten. Bij Greenpeace lees ik dat men de ontwikkelingen kritisch volgt, maar bij stichting Natuur en Milieu en het WWF (of is het eigenlijk het WNF) wordt verder niets aangegeven. Men heeft dat nog even laten weten via een open brief (PDF). Verder was het Kabinet al voor.

De, zeg maar tegenstanders, zijn de betrokken gemeenten, provincies en tal van organisaties en wetenschappers, die het allemaal niet zo’n goed idee vinden.

Op veel grotere schaal inzetten op duurzame energie is een veel duurzamere weg. Al het geld dat nu in de bouw van, binnenkort overbodige, kolencentrales wordt gestoken, inzetten voor duurzame energieopwekking is een betere en goedkopere weg.

11 februari 2009: Het kabinet stelt een besluit over CO2 opslag in Barendrecht nog even uit. Minister Jacqueline Cramer Van VROM wil eerst de tijd nemen om te praten over nut en noodzaak van de ondergrondse opslag van koolstofdioxide.

Zie: Minister Jacqueline Cramer stelt besluit over CO2 opslag Barendrecht uit  

De ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang rond de afvang en opslag van CO2. Het kabinet verwacht er veel van. Zie ook: Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl

De ministers Maria van der Hoeven (EZ) en Jacqueline Cramer (VROM) hadden vorig jaar beloofd de Tweede Kamer te informeren over ‘het nut en de noodzaak van CCS (Carbon Capture and Storage; afvang en opslag van CO2) en de vraagstukken om de verdere ontwikkeling en toepassing van CCS mogelijk te maken’.

Die belofte lossen de ministers nu in met een Voortgangsnotitie (PDF). Wat later krijgt de Kamer een uitgebreidere beleidsbrief. Van der Hoeven en Cramer: ‘De reden van deze fasering is dat pas recent besluitvorming en helderheid van Europa met betrekking tot CCS is gekomen, de voorbereidende onderzoeken die eerder in gang zijn gezet binnenkort worden afgerond en de TaskForce CCS zijn bevindingen over een aantal centrale vraagstukken met betrekking tot CCS op korte termijn aan het kabinet zal meedelen. Daarom zal de besluitvorming in het kabinet dit voorjaar plaatsvinden.’ 

De ministers benadrukken in de Voortgangsnotitie impliciet dat CCS geen Nederlandse hobby is: ‘Na energiebesparing en duurzame energie, is CCS de belangrijkste mogelijkheid tot CO2-reductie. Het belang van CCS wordt dan ook wereldwijd erkend. Tijdens de G8-top in Hokkaido (Japan) in 2008 hebben de regeringsleiders aanbevolen wereldwijd in 2010 te starten met de realisatie van 20 grootschalige demonstratieprojecten, met het oog op commerciële uitrol rond 2020. De Europese Commissie heeft besloten dat binnen de EU vanaf 2015 tien à twaalf grootschalige demonstratieprojecten operationeel moeten worden. Het kabinet zet erop in dat tussen 2012 en 2015 in Nederland twee grote demonstratieprojecten operationeel zullen worden.’  Bronnen: Energieraad en EZ

Opmerkelijk dat ons kabinet CCS zo ontzettend ziet zitten, alhoewel Jacqueline Cramer al eerder de werkelijke reden heeft aangegeven: zonder CCS gaat Nederland de CO2-reductie doelstellingen gewoon niet halen. Verder verbaasd het mij dat de indruk wordt gewekt alsof men het er wereldwijd over eens is dat CCS een slim plan is.

In een nieuwe publicatie komt Mark Z. Jacobson van Stanford University tot de conclusie dat windenergie de beste oplossing is voor een duurzame energievoorziening. Best to worst electric power sources:

1. Wind power

2. concentrated solar power (CSP)

3. geothermal power

4. tidal power

5. solar photovoltaics (PV)

6. wave power

7. hydroelectric power

8. a tie between nuclear power and coal with carbon capture and sequestration (CCS)

Als we dit lijstje even volgen, zitten we inderdaad met een probleem. Windenergie wil niet echt lukken in Nederland. De weerstand tegen windmolens op land wordt groter en groter en minister Jacqueline Cramer heeft daar behoorlijk aan bijgedragen door de windmolens bij Woerden definitief af te blazen: verrommeling van het landschap.

CSP wordt bekeken, onderzocht en biedt geweldige mogelijkheden. Geen concrete plannen. Geothermal power doen we het e.e.a. aan, maar is behoorlijk prijzig en boringen zijn niet altijd succesvol. Tidal Power: een heel, heel klein experimentje. Zonnepanelen is zoals bekend in Nederland slechts summier. De subsidieregeling werkt niet echt lekker. Wave power doen we niets aan, terwijl we toch golven genoeg hebben voor de kust. Hydroelectric power is in Nederland ook mondjesmaat ontwikkeld.

Volkomen logisch dus dat wij in Nederland bij de slechts denkbare opties (vlg Jacobson) uitkomen. De discussie over kernenergie laait weer op. Waarom toch? We weten nog steeds niet hoe we het kernafval echt veilig kunnen opslaan. CCS dan maar. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Wereldwijd zijn er al wat projecten uitgevoerd met schokkende resultaten.

CO2-opslagplaats in de Noordzee lekt: Het meest langlopende en grootschalige opslagexperiment voor CO2 tot nu toe – het Sleipner gasveld in de Noordzee – vertoont ernstige gebreken. Supporters van ondergrondse CO2-opslag hebben het Sleipnerproject jarenlang verkocht als bewijs dat de techniek klaar is voor grootschalige toepassing. Nu zouden ze met schaamrood op de wangen moeten staan.

Het Sleipner-project heeft sinds 1996 ongeveer 1 miljoen ton CO2 geïnjecteerd in een zoutwaterlaag onder de zeebodem in de Noordzee. De trekkers van het project beschreven de Utsira formatie, waar het Sleipnerveld deel van uitmaakt, als potentiële opslagplaats van vele jaren Europese uitstoot. In de lente van 2008 verliet StatoilHydro echter een deel van het project, toen bleek dat de Utsira formatie lekte. Grote verbijstering. Ondanks jaren onderzoek werd duidelijk dat de geologie van de site nog altijd niet volledig gekend was. Het Noorse Petroleumdirectoraat heeft de inschatting van het opslagpotentieel van de Utsira formatie gewijzigd van “able to store all European emissions in hundreds of year” naar “not very suitable”.

Binnenkort gaan bedrijven als Shell nog meer verdienen. Hoe zult u zich afvragen? Ja, dat is een hele mooie truc. Waar normaal gesproken het principe wordt gehanteerd de vervuiler betaald, wordt nu de vervuiler beloond. Daar waren u en ik vast niet opgekomen. Briljante strategie van Jeroen van der Veer.

Eerst roepen dat de olie opraakt met als gevolg een prijsopdrijving die we nog niet eerder hadden meegemaakt. Nu blijkt eigenlijk dat er teveel olie is als gevolg van een afnemende vraag (of zou het afnemende speculatie zijn?) en Shell stort zich op de CCS (afvang en opslag van CO2). Maar ook daar ging ook wat moois aan vooraf. Eerst liet Jeroen van der Veer weten helemaal niets te zien in CCS. Veel te duur, economisch niet haalbaar. Toen kwam er een weergaloze tussenzet: Jeroen laat de wereld even weten dat er een keiharde stijging van CO2 komt en nog een slimme zet: de doelstellingen van de overheden ten aanzien van CO2 zijn absoluut niet haalbaar.

Tenzij, ja het is toch bijna te mooi om waar te zijn, tenzij er iemand komt die CCS in de praktijk kan brengen. Ja, als we nou eens heel veel CO2 zouden kunnen afvangen en op een absoluut veilige manier konden opslaan, ja dan zou het misschien toch nog kunnen lukken om die overheidsdoelstellingen te halen. Dan is Jeroen ook ineens voorstander van energiebesparing. Geweldig. Hij is het zelfs eens met Greenpeace en dat zorgt weer voor een beetje groen tegengas, na deze blamage.

Dan komen de laatste meesterzetten van Jeroen in beeld. Shell laat weten dat het hoogwaardige technologie bedrijf als geen ander in staat is om CCS in de praktijk te brengen. Daarbij is het natuurlijk wel slim om even heel nadrukkelijk wijzen op de hele hoge kosten. Zonder een subsidie eigenlijk volslagen onzinnig om als winstbeluste multinational aan te beginnen. Dan nog even een klein stukje marketing voor gevorderden. Hoe verkoop je dat nou? Hoe maak je van een NEE een JA, hoe kom je van een jarenlang nee tegen CCS uit op een ja tegen CCS. Daartoe bedacht men een hele verrassende advertentie met als weergaloze titel Zeg Nee tegen Nee

Wat is er nodig om van een nee een ja te maken? Nieuwsgierigheid. Een open blik. De bereidheid om risico’s te nemen. Om, als het probleem “nauwelijks” oplosbaar lijkt, als de uitdaging het grootst is en iedereen het hoofd schudt, toch te zeggen:”ja, kom maar op!”

Ja, wat denkt u dat er nodig is. Geld natuurlijk! Dat heeft Shell genoeg, maar dat geld was bestemd om ervoor te zorgen dat de vervuiling wel gewoon blijft doorgaan. Dat geeft namenlijk een hele mooie garantie dat er ook in de toekomst nog wat op te ruimen blijft. Toen kwam het mooie nieuws voor Jeroen. Een heel mooi sinterklaascadeautje eigenlijk: VROM-geld voor twee proefprojecten ondergrondse opslag CO2 en guess what? Ja, Shell is heel toevallig wel één van de twee bedrijven die gezamenlijk 60 miljoen euro subsidie krijgen.

Ben benieuwd of Jeroen ook nog werkt aan een heel mooi kerstcadeau. Ik denk van wel. Dat worden ongetwijfeld de beste jaarresultaten ooit behaald door een multinational. Met het uitstellen van een investering van 125 miljard ligt dat binnen handbereik.

Zie ook: Minister Jaqueline Cramer kiest weer voor kolencentrales 

118 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  11 februari 2009 om 11:18 | Permalink

  Redactie – Verzamelde reacties op Anders Bekeken over CO2 afvang en opslag:
  Bart: Wat er dan precies moet gebeuren met de miljoenen tonnen CO2 die ‘ergens’ opgeslagen gaan worden is wel nog steeds niet nader omschreven. “Carbon capture and storage” (CCS) heeft exact dezelfde problemen als kernenergie, maar dan op veel grotere schaal. Een lekkage in een van de (nog te bouwen) ondergrondse opslagruimtes kan tonnen CO2 de lucht in sturen, en aangezien er geen halveringstijd op de dan vloeibare gecompresseerde CO2 is, kan dit ook nog binnen enkele duizenden jaren.

  Wie gaat er op dergelijk lange termijn die opslagplaatsen controleren en beheren? Zijn we tout court in staat om structuren te bouwen die meer dan duizend jaar intact gaan blijven? Dan lijkt voor mij opeens kernenergie toch de veiligere optie (tot nu toe)

  Henk: Het onderwerp CCS is uiterst complex. Alleen: de voorstanders ervan houden het niet-afschrikwekkend simpel. Het hele idee is geweldig. Maar….bij nader inzien deugen er een massa veronderstellingen niet. Het een en ander is na te lezen op het web-log OVERDRACHTELIJK: een beetje tegengas naast het geweld van de CO2NGSI, een tikje relativering naast de verbloeming en de leugens.

  Wordt Nederland het CO2 afvalveld van heel NoordWest-Europa?

  Bart: Linke soep CO2 opslag. Wat gebeurd er bij een beving? Ik vehuis als die troep hier onder de grond gaat.

  http://www.nrc.nl/achtergrond/article2075172.ece/Zonder_deze_techniek_halen_we_onze_klimaatdoelen_niet

  http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/co2/

  Erik: @Henk,
  Ook in Drachten maakt men zich zorgen: Een collectie berichten en commentaren op plannen om Noord-Nederland te degraderen tot het CO2-afvalveld van NW-Europa. Test 2 opslag CO2: BARENDRECHT e.o.

  http://overdrachtelijk.web-log.nl/

  En onlangs kwam uit dat CO2-opslagplaats in de Noordzee lekt als een mandje: Het meest langlopende en grootschalige opslagexperiment voor CO2 tot nu toe – het Sleipner gasveld in de Noordzee – vertoont ernstige gebreken. Supporters van ondergrondse CO2-opslag hebben het Sleipnerproject jarenlang verkocht als bewijs dat de techniek klaar is voor grootschalige toepassing. Nu zouden ze met schaamrood op de wangen moeten staan.

  Het Sleipner-project heeft sinds 1996 ongeveer 1 miljoen ton CO2 geïnjecteerd in een zoutwaterlaag onder de zeebodem in de Noordzee. De trekkers van het project beschreven de Utsira formatie, waar het Sleipnerveld deel van uitmaakt, als potentiële opslagplaats van vele jaren Europese uitstoot. In de lente van 2008 verliet StatoilHydro echter een deel van het project, toen bleek dat de Utsira formatie lekte. Grote verbijstering. Ondanks jaren onderzoek werd duidelijk dat de geologie van de site nog altijd niet volledig gekend was. Het Noorse Petroleumdirectoraat heeft de inschatting van het opslagpotentieel van de Utsira formatie gewijzigd van “able to store all European emissions in hundreds of year” naar “not very suitable”.

  http://www.bondbeterleefmilieu.be/

  Weetje: Dit verklaart veel: Zonder deze techniek halen we onze klimaatdoelen niet, zegt Jacqueline Cramer. Ze denkt dus zelf ook dat we er niet in gaan slagen om die 2000 windmolens op tijd neer te zetten.

  Barendrechter: Linke soep CO2 opslag. Daar weten we onvoldoende van. Wat gebeurd er bij een beving? Lijkt mij minder geslaagd als die CO2 in Barendrecht vrijkomt. Ik neem aan dat mevrouw Cramer niet in Barendrecht woont, dat is natuurlijk wel zo veilig.

  http://www.nrc.nl/achtergrond/article2075172.ece/Zonder_deze_techniek_halen_we_onze_klimaatdoelen_niet

  http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/co2/

  Erik: @Barendrechter
  @Barendrechter
  Kan mij de zorgen in Barendrecht wel voorstellen. Dank voor de link naar het artikel. Haar uitspraak: Nederland heeft CCS hard nodig, zegt inderdaad genoeg. Op een recentelijk verschenen lijstje bungelt CCS helemaal onderaan en wordt het terecht gezien als de slechtste oplossing, vergelijkbaar met kernenergie.

  In een nieuwe publicatie komt Mark Z. Jacobson van Stanford University tot de conclusie dat windenergie de beste oplossing is voor een duurzame energievoorziening. Lijkt mij dus slim om daar voor te gaan en wel zo snel mogelijk en al het geld daarin te stoppen. Stoppen met onderzoek. Het wordt tijd voor actie en dat lukt gewoon niet als we maar door blijven gaan met onderzoeken.

  Best to worst electric power sources:

  1. Wind power
  2. concentrated solar power (CSP)
  3. geothermal power
  4. tidal power
  5. solar photovoltaics (PV)
  6. wave power
  7. hydroelectric power
  8. a tie between nuclear power and coal with carbon capture and sequestration (CCS)

  Source: http://www.worldchanging.com/archives/009182.html

  Erik: ook de provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen en men wil eerst een veiligheidsonderzoek naar CO2-opslag: CDA in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat het proefproject met de opslag van het broeikasgas C02 in lege gasvelden onder Barendrecht eerst op veiligheid wordt onderzocht. Gedeputeerde Staten moeten van het CDA ook aangeven hoe de besluitvorming over het project is geregeld. Veel bewoners van Barendrecht zijn ongerust over het project, omdat grote concentraties CO2 gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.

  Bron: http://www.radiorijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2008%2Fdecember%2FCDA+veiligheidsonderzoek+naar+CO2-opslag

  Erik: Inwoners van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard kunnen de komende zes weken reageren op de milieu-effectrapportage over de ondergrondse opslag van CO2. Deze week wordt die milieu-effect rapportage officieel gepubliceerd over de gevolgen van de plannen.

  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34048

  CO2-opslag Noorden Europees voorbeeld

  Noord-Nederland moet Europees voorbeeldproject worden voor het afvangen, transporten en ondergronds opslaan (CCS) van CO2. Aanwijzing door de Europese Commissie betekent dat voor honderden miljoenen euro’s subsidiestromen op gang komen en CO2 projecten in het Noorden versneld worden uitgevoerd.

  http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article4334602.ece/CO2-opslag_Noorden_Europees_voorbeeld

  Opslag CO2 in Friese bodem niet aan orde
  Ondergrondse opslag van kooldioxide (CO2) in lege gasvelden of zoutholtes is in Fryslân voorlopig niet aan de orde. Er moet eerst een brede politieke discussie op gang komen of de provincie de risico’s voor de gezondheid wil accepteren. Dat zei gedeputeerde Adema vanochtend.

  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=43128

  Expert Barendrecht negatief over C02-opslag
  Wetenschappelijk gezien zijn er nog te veel onzekerheden om het plan voor ondergrondse CO2-opslag onder Barendrecht door te zetten. Dat stelt emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker, die de gemeente heeft aangesteld als adviseur, vrijdag in PM magazine.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3184453/__Expert_negatief_over_C02-opslag__.html

  Henk Veenstra: In verband met de voorlichting van Shell en NAM over hun plannen om onder de Barendrechtse woonwijken Carnisselande en Ziedewij het afvalgas te pompen plaats ik vandaag nog wat kritische dieptepunten over CCS op het weblog ONLINERS-Friesland. Veel publieksinfo is nog steeds beschikbaar op het web-log OVERDRACHTELIJK. Een landelijk dekkend net van de combinatie CO2- en aardgas-transportleidingen voor CO2-opslag uit heel NW-Europa is in studie.

  http://overdrachtelijk.nl/

  Weetje: Bang voor het broeikasgas

  ‘‘Shell roept wel de hele tijd dat het bij CO2-opslag om een bewezen technologie gaat die volkomen veilig is, maar daar valt wel wat op af te dingen’, zegt Cees van den Akker. De emeritus hoogleraar geohydrologie van de TU Delft is door de gemeente Barendrecht ingehuurd om de grote stapel door Shell aangeleverde rapporten op hun merites te beoordelen.

  ‘Het is de vraag of het CO2 wel goed op zijn plaats blijft zitten. Er kunnen scheurtjes in de afsluitende laag zijn ontstaan’, zegt Van den Akker. ‘Maar het grootste gevaar is dat er bovengronds iets mis gaat bij de injectie van het afvalgas in de bodem.’

  Van den Akker kijkt daarom ook kritisch naar de plannen van de oliemultinational om, bij wijze van proef, CO2 op te slaan in twee oude aardgasvelden nabij Barendrecht. Jaarlijks zal daar, mede dankzij 60 miljoen euro subsidie van het ministerie van VROM, 400 duizend ton CO2 moeten worden opgeslagen.

  http://www.volkskrant.nl/economie/article1149474.ece/Bang_voor_het_broeikasgas

  Henk: Den Haag stelde € 30 miljoen gemeenschapsgeld in het vooruitzicht voor CO2-opslag in het Barendrecht en Ziedewij-gasveld. Shell denkt jaarlijks 150 kiloton te kunnen opslaan.
  Dit experiment zou grootscheepse (en dat mag je letterlijk nemen) opslag en dus de bouw van nieuwe,vervuilende kolencentrales ( die in de Eemsmond)moeten rechtvaardigen.
  De subsidie komt uit een potje, gevormd om Borselle langer open de kunnen houden. Dat geld is bestemd voor de ontwikkeling van SCHONE energie-opwekkingtechnieken. Alleen: Shell produceert petro-chemisch CO2 bij het maken van WATERSTOF. En dát is dus geen schone ENERGIE-OPWEKKING-techniek. De subsidie wordt op valse gronden verstrekt.
  Ook de nieuwste editie van het weblog ONLINERS-FRIESLAND gaat over CCS.

 2. Hugger zegt:

  19 februari 2009 om 18:36 | Permalink

  Shell: Catching CO2 With A Butterfly Net. It seems like Fun With Advertising Week at TreeHugger; first with Clean Coal Carolers, and now with the fantasy behind clean coal, carbon capture and storage. (CCS). Shell is running this ad in the New Yorker, noting that “Perfecting CCS won’t be easy, but we believe it is needed to tackle CO2 emissions.” But what are they really saying in that headline? That it is impossible.

  CCS
  Now that might just be bad copywriting, but if not impossible, it is damned hard. As they point out on the Shell website, it ain’t easy. How much energy does it take to liquify CO2 and transport it by pipeline or truck? To drill and pump it more than a mile below ground? They are proposing this demonstration plant in sunny Australia- how many square miles of photovoltaics or other solar technologies would this pay for?

  It certainly seems as effective as, well, trying to catch CO2 with a butterfly net.

  Source: http://www.treehugger.com/files/2008/12/greenwash-watch-shell-net.php

 3. Barendrechter zegt:

  19 februari 2009 om 18:39 | Permalink

  Barendrecht: anti-stemming over CO2-opslag
  Barendrechters willen niet dat er CO2 onder de grond van een woonwijk wordt opgeslagen. Dat bleek tijdens een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst op 19 februari 2009. De plannen van Shell voor het opslaan van CO2 in een leeg gasveld, stuiten op veel weerstand.

  Zo’n 1000 bewoners lieten gisteravond blijken dat ze zich grote zorgen maken. Ze vragen zich af waarom is gekozen voor een proef in zo’n dichtbevolkt gebied. Ze vrezen de risico’s van het gas voor het geval het mis gaat. Ook zijn zij bang dat hun woningen minder geld waard worden. De aanwezige wethouder Zuurbier en de afgevaardigden van de milieudienst DCMR, Shell en het ministerie konden het wantrouwen niet wegnemen.

  Bron: http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=769

 4. Henk Veenstra zegt:

  19 februari 2009 om 19:06 | Permalink

  1.Waarom zou Shell niet minder H2 en dus CO2 kunnen produceren?

  2.Voorspellers geven een afkoeling van de aardbol aan. Maakt dat beetje CO2-uitstootvermijding (150.000 ton/jr) van Shell dan nog wat uit?

  3.In China worden dit jaar 1000 nieuwe kolencentrales bijgebouwd met bijbehorend CO2-uitstoot. Haalt het beetje CO-2 uitstootvermijding van Shell dan nog wat uit?

  4.In het laatste brokje van de MER voor het Barendrecht-project staat iets over ijsvorming bij uitzetting in het veld van 99% CO2. Zal dat CO2-ijs een doorstroming van de CO2-injectie onmiddellijk blokkeren?

  5.Hoeveel afgesloten boorputten bevatten het Barendrecht- en Ziedewij-veld? Elk (met een betonprop afgesloten) boring geeft grote kans op lekkage (na aantasting cement enz.) door 99% geconcentreerd CO2.

 5. Henk Veenstra zegt:

  19 februari 2009 om 19:25 | Permalink

  Nog even dit:

  MERKWAARDIG, hoogst merkwaardig dat de ZEPP-technologie (gas verbranden met zuivere zuurstof, CO2-afvangen en weer injecteren om het laatste beetje gas uit te drijven) niet wordt gebruikt voor de Barendrechtse dreven.
  Merkwaardig omdat Shell schermt met die beproefde techniek ( om olie-resten uit een veld te pesten).
  We moeten zuinig zijn op ONS aardgas. Dat is nodig om op te koken en om ons warm te houden. Merkwaardig: de Hollandse aardgas-export was nog zó groot.

  Merkwaardig, omdat in de laatste brief aan de kamer de SEQ met het ZEPP-project ( bij Drachten) nog wordt genoemd als gegadigde in de tender voor € 10 miljoen overheidssteun, terwijl dit project vorig jaar werd afgeblazen. ENECO trok zich terug, SEQ heeft geen terrein-optie meer en krijgt die ook niet weer

 6. Barendrechter zegt:

  5 maart 2009 om 19:28 | Permalink

  College Barendrecht heeft talrijke bezwaren tegen CO2-opslag

  Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft talrijke bezwaren tegen het project voor CO2-opslag in de ondergrond van de gemeente. Deze bezwaren zijn vastgelegd in een concept zienswijze, die op maandag 9 maart wordt besproken in de commissie Ruimte van de gemeente en op 23 maart in de gemeenteraad. Op basis van rapportages en gesprekken met externe deskundigen heeft het college vastgesteld dat er onvoldoende basis is om door te gaan met het proces van CO2-opslag in Barendrecht.

  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34527

 7. Professor Zonnebloem zegt:

  6 maart 2009 om 09:28 | Permalink

  ‘CO2-opslag onder Barendrecht onverantwoord experiment’
  De Utrechtse hoogleraar Krijn de Jong vindt de opslag van CO2 in een leeg gasveld niet veilig. Hij noemt het ‘onverantwoord’. Op de opiniepagina van NRC-Handelsblad ventileert hij zijn bezwaren.

  De bijdrage van Krijn de Jong op de opiniepagina van 5 maart:

  ‘Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat de uitstoot van CO2 beperkt moet worden. Een van de opties is opslag van CO2 in lege aardgasvelden onder Barendrecht. Toch is dit een slecht plan. Ik beperk me tot vier redenen waarom we CO2 beter niet kunnen opslaan en zeker niet onder Barendrecht.

  CO2-opslag kost veel energie
  Om 10 moleculen CO2 op te slaan moeten er minimaal 1, maar al snel 3 extra worden geproduceerd vanwege het energieverbruik in afvang en opslag. Dit betekent dat er meer en sneller fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden. Bovendien zal er veel financieel en menselijk kapitaal nodig zijn om de enorme infrastructuur voor CO2-opslag te realiseren. Je kunt je geld en je tijd maar één keer gebruiken.

  CO2-opslag is voor altijd
  Vaak wordt vergeten dat de opslag aandacht vraagt, nu én in de toekomst. Onze achterkleinkinderen zullen ook aan zogenaamde ‘monitoring’ van een eventueel CO2-veld onder Barendrecht moeten doen, terwijl de huidige projectleider van Shell dan al lang vertrokken is. Wie neemt het beheer van het veld over honderd jaar voor zijn rekening? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig: de overheid. In de praktijk blijkt, ook voor de overheid, hoe lastig het is om een complexe infrastructuur over langere tijd te beheren.

  CO2 is niet inert
  Veelal wordt CO2-opslag afgedaan als veilig door het te vergelijken met aardgas dat gedurende geologische tijden ondergronds is opgeslagen (geweest). Deze vergelijking gaat mank. Aardgas, dat vooral uit methaan bestaat, reageert niet met ondergrondse gesteenten, cement en leidingen. CO2 doet dat wel. Hoe veilig is dat? Niemand weet het. In het rapport ‘Algemene Milieu Effecten Studie CO2 Opslag (1 juli 2007)’ wordt dan ook gemeld: “Zelfs deze hoge eisen zijn misschien niet voldoende om zeker te stellen dat het cement en de stalen verbuizing ook duizenden jaren lang bestand blijven tegen chemische aantasting door nat CO2.” Door reactie van CO2 met ondergronds gesteente kan het volume daarvan tot circa 70 procent toenemen. Bodemstijging is dan het gevolg. Opnieuw dit rapport: “Als gevolg van de injectie van CO2 kan de bodem omhoog komen. Naar verwachting zal deze opheffing kleiner zijn dan de daling veroorzaakt door de voorafgaande gaswinning maar er kleeft een aanzienlijke mate van onzekerheid aan dit aspect.” Deze onzekerheid komt voort uit het fundamentele verschil tussen de oorzaak van bodemdaling (lagere gasdruk in poreus gesteente) en die van bodemstijging (chemische omzetting van het gesteente).

  CO2-opslag is een experiment
  Op dit moment is onze kennis van langdurige ondergrondse opslag eenvoudigweg niet voldoende. Uit hetzelfde rapport: “Er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om het risiconiveau van ondergrondse CO2-opslag accuraat vast te stellen.” Het project bij Barendrecht behelst dus een experiment en niet, zoals het consequent wordt genoemd, een demonstratieproject. Een experiment hoort in een geschikte omgeving te worden uitgevoerd. De Nevadawoestijn in de Verenigde Staten lijkt mij in dat opzicht meer geschikt dan Barendrecht in Nederland.

  Geen opslag van CO2 dus, wat dan wel te doen? We moeten minder CO2 uitstoten, door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, meer efficiënte technologie te ontwikkelen. En het belangrijkste is om met grote prioriteit duurzame energie gaan gebruiken.
  De toekomst is aan de zonnecel. Door Shell is de productie van deze zonnecellen afgestoten. En nu is dit bedrijf actief in CO2-opslag. Dat geeft te denken.
  Hoe dan ook, om de CO2-crisis te bestrijden is speculeren geen optie.’

  w.g.
  Krijn de Jong

  Krijn de Jong is hoogleraar anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=8884

 8. Weeje zegt:

  6 maart 2009 om 09:31 | Permalink

  Shell verbindt geen conclusies aan bezwaren Barendrecht
  Shell noemt de bezwaren van het college van B&W van Barendrecht tegen ondergrondse CO2-opslag ’geen opzienbarend nieuws’ en verbindt er, net als VROM, ook geen conclusies aan.
  Tegenover het Financieele Dagblad zegt een Shell-woordvoerder: ’Eind april velt een onafhankelijke commissie van experts een definitief oordeel over de milieueffectrapportage (MER) en de bijbehorende vergunningsaanvragen.Tot die tijd kunnen wij er niets mee.’
  De Volkskrant meldt vanmorgen dat ook het ministerie van VROM ’nog geen conclusies verbindt aan de bezwaren van de gemeente Barendrecht’.
  Shell en de NAM willen in twee lege gaselden onder Barendrecht CO2 opslaan uit de Shell-raffinaderij in Pernis. Eén van de lege gasvelden ligt onder de Vinex-wijk Carnisselande met bijna 8000 woningen.
  Vorige maand was al duidelijk dat de bevolking van Barendrecht er ook niets voor voelt. Zij zijn bang dat er wat fout kan gaan met het gas en vrezen ook dat hun huizen minder waard worden.
  Nu heeft ook B&W zich tegen de opslag uitgesproken: de geschiktheid acht het college onvoldoende onderbouwd, de veiligheidsanalyse te beperkt, en de procedures niet correct.
  Het standpunt van B&W heet nog een ’concept-zienswijze’. Die wordt nog in de gemeenteraad besproken (10 en 23 maart), waarna het definitieve standpunt kenbaar wordt gemaakt aan de MER-commissie die uiterlijk 24 april advies uitbrengt.

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=8944

 9. Barendrechter zegt:

  8 maart 2009 om 15:01 | Permalink

  Zo zit het dus:

  Ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 is de belangrijkste pijler van het klimaatbeleid van het kabinet. Voor twee proefprojecten (in Barendrecht en Geleen) is 60 miljoen euro uitgetrokken.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1159443.ece/CO2_-opslag_draagt_klimaatbeleid

  Daarom moet en zal het in Barendrecht gebeuren. Dat hele klimaatbeleid is waardeloos als ondergrondse opslag de belangrijkste pijler is.

 10. Barendrechter zegt:

  12 maart 2009 om 07:36 | Permalink

  In juni komt er pas een besluit over CO2-opslag Barendrecht.

  Minister Cramer neemt in juni een besluit over de omstreden opslag van CO2 in Barendrecht. Ze doet dat samen met de provincie en de gemeente. De bezwaren van de bevolking en de gemeenteraad zijn volgens haar geen reden om nu al af te zien van het experiment.

  http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmaart%2FIn%20juni%20besluit%20over%20CO2-opslag%20Barendrecht

  Fijn hoe er met de bezwaren van de bevolking wordt omgesprongen.

 11. Barendrechter zegt:

  13 maart 2009 om 20:16 | Permalink

  Maar eerst gaan we eens flink demonsterren. Doe mee en laten we samen laten zien dat CO2 opslag geen goed idee is in Barendrecht. Loop mee op 21 maart vanaf 11 uur. Steun Barendrecht, steun de Barendrechters. Wij willen ook veilig en rustig slapen.

  http://www.groenlinksbarendrecht.nl

 12. Gedonder zegt:

  15 maart 2009 om 20:28 | Permalink

  Friesland zet ondergrondse CO2-opslag in de ijskast

  Friesland ziet niets meer in ondergrondse opslag van CO2. In het nieuwe programmaplan voor duurzame energie komt in tegenstelling tot in 2007 CO2-opslag niet meer voor. “Ondergrondse CO2-opslag is geen speerpunt. In afvangen van kooldioxide en opnieuw gebruiken in kassen zien we meer muziek”, zei gedeputeerde Konst in het Friesch Dagblad.

  http://www.energiegids.nl/details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/03/11/CO2-Friesland.xml

 13. Watnuweer zegt:

  16 maart 2009 om 06:21 | Permalink

  CCS StatoilUit nieuwe seismologische berekeningen in de Utsira-formatie in het Sleipnerveld in de Noordzee blijkt dat de door het Noorse olie- en gasbedrijf Statoil ingepompte CO2 niet weglekt, maar zich uitspreidt in het veld. Dat was zoals verwacht was toen dertien jaar geleden werd gestart met het project, zo meldt Statoil.

  In het Sleipnergasveld werkt Statoil samen met Exxon Mobil en Total; eerder haakte mede-partner Shell af. Inmiddels is meer dan 10 miljoen ton in de Utsira zandsteenformatie gepompt. Daarbij is het gedrag van de CO2 continu gevolgd, en nu geanalyseerd. Daaruit blijkt dat er een stabiele trend van het gedrag van de ingepompte CO2 is waar te nemen. Daarbij verspreidt de kooldioxide zich volgens verwachting over de formatie, zonder door de bovenliggende zoutlaag te lekken.

  Nu de Noren ruim tien miljoen ton CO2 in het gasveld hebben gepompt, berichten ze dat ‘het gas niet lekt en zich volgens verwachting stabiel en voorspelbaar verspreidt’. De Noren injecteren het koolstofdioxide op bijna duizend meter diepte, onder de zout-aquifer. Deze laag is ondoordringbaar voor gas. Het gas is op dit moment verspreid over 3 vierkante kilometer van het grofweg 26.000 vierkante kilometer grote Utsira-veld. Dat bewijst volgens Statoil dat het voormalige gasveld geschikt is voor het voor langere tijd opslaan van CO2. Volgens het gas- en oliebedrijf scheelt het terugpompen van CO2 in het Utsira-veld 3 procent op de totale CO2-uitstoot van Noorwegen.

  Bron: http://www.energiegids.nl/

 14. Barendrechter zegt:

  16 maart 2009 om 18:11 | Permalink

  Albrandswaard wil verlenging inspraak over CO2-opslag
  Albrandswaard wil dat de provincie Zuid-Holland de inspraakprocedure verlengt voor de ondergrondse CO2-opslag. Dit wegens ‘ernstige slordigheden en vormfouten in de kennisgeving’.
  Het college van B&W van Albrandswaard wijst erop dat de provincie inwoners van Albrandswaard die de rapporten over de CO2-opslag wilden inzien naar het (imiddels gesloopte) oude gemeentehuis in Rhoon gestuurd.
  De gemeenteraad van Albrandswaard spreekt zich op 23 maart uit over de plannen van Shell en de Nederlandse Aardoliemaatschappij om ondergronds CO2 op te slaan in aardgasvelden onder Barendrecht en Albrandswaard.

  http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmaart%2FAlbrandswaard%20wil%20verlengde%20inspraak%20over%20CO2

 15. Andrew zegt:

  25 maart 2009 om 20:47 | Permalink

  Leakages in the Utsira formation
  and their consequences for CCS policy
  The Sleipner CO2 project in the North Sea is one of only three large-scale CO2 storage
  projects worldwide. The oldest in operation, Sleipner has been injecting about 1 million
  tonnes of CO2 into a sub-seabed saline aquifer since 1996. Carbon capture and storage
  (CCS) proponents point to Sleipner as proof that CO2 can be stored safely and
  permanently while heralding the Utsira formation, that it is a part of, as large enough to
  hold Europe’s emissions for years to come. However, recent developments in the North
  Sea indicate otherwise:
  · A StatoilHydro-operated project was abandoned in the spring of 2008 after
  leaked process-water from the Utsira formation revealed an incomplete
  understanding of the geology of the storage site.
  · A study by the Norwegian Petroleum Directorate has reversed previous
  estimates of CO2 storage capacity in the Utsira formation from “able to
  store all European emissions for hundreds of years” to “not very suitable”.

  http://static.greenpeace.org/int/pdf/081201BRUtsira.pdf

 16. Barendrechter zegt:

  27 maart 2009 om 19:39 | Permalink

  Dit lijkt mij duidelijk. We willen het niet.

  Barendrecht unaniem tegen CO2-opslag
  De gemeenteraad van Barendrecht heeft unaniem ingestemd met de bezwaar van het college van burgemeester en wethouders op het project voor CO2-opslag onder de grond.

  Het college van burgemeesters en wethouders opperen talrijke bezwaren tegen het project. De gemeente Barendrecht heeft vastgesteld dat er onvoldoende basis is om door te gaan met het proces van CO2-opslag. Met algemene stemmen werd een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om per brief aan minister Cramer van VROM te vragen de procedure voor de Milieu Effect Rapportage stop te zetten. Ook wil de gemeenteraad dat de minister officieel op de hoogte wordt gesteld van het gebrek aan draagvlak onder de inwoners.

  Naar aanleiding van vragen van D’66 heeft de gemeente de huurovereenkomst gezocht en gevonden, waarin de verhuur door de gemeente van de grond aan de Kilweg aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt geregeld. Dit is een van de aardgasvelden van Shell (de huidige huurder) waarin de CO2-opslag plaats moet vinden. Deze overeenkomst bepaalt onder andere dat de grond alleen mag worden gebruikt voor het opsporen en ontginnen van delfstoffen, zoals aardgas. Voor de zienswijze is de overeenkomst niet van belang, maar wel eventueel na het principebesluit van de gemeente over het project eind juni.

  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34048

 17. Erik van Erne zegt:

  8 april 2009 om 14:31 | Permalink

  @ Barendrechter

  Dit lijkt mij ook duidelijk. Minister Jacqueline Cramer blijft zeer optimistisch.

  Reactie Cramer: ‘Geen nieuwe kolencentrale zonder CCS!’ Minister Cramer was gisteren bijzonder ingenomen met het EDN-rapport over CCS.

  Rapport: ‘CO2-opslag onvermijdelijk’
  CO2-afvang en -opslag is een noodzakelijk kwaad in een overgangsperiode van tientallen jaren naar een volledig duurzame energiehuishouding. Dat stelt Energie Dialoog Nederland in een rapport over CCS Carbon Capture and Storage; CO2-afvang en -opslag), ’Vijgenblad, noodzakelijk kwaad, of wereldkans?’

  ’Dit rapport met als basis een uitgebreide expert- en opinieleidersdialoog komt op het juiste moment!’ Minister Cramer onderstreepte de onontkoombaarheid van CO2-opslag. ’De keuze voor CCS verdient niet de schoonheidsprijs maar we blijven op mondiale schaal nog lang afhankelijk van fossiele energie of we dat nou willen of niet. De noodzakelijke emissiereductie kunnen we niet voor elkaar krijgen met alleen duurzaam en efficiencyverbetering. Hoe graag ik dat ook zou willen.’ De minister was zeer duidelijk over nieuwe kolencentrales. ’We moeten voorkomen dat er in Nederland kolencentrales komen die geen CCS toepassen. Geen nieuwe kolencentrale zonder CCS!’

  Bij het in ontvangst nemen van het EDN-rapport legde de minister uit dat er momenteel even een ’radiostilte’ over CCS wordt aangehouden.

  Spreekpunten minister bij het in ontvangst nemen van het rapport
  Korte reactie van minister Cramer bij het in ontvangst nemen van een rapport van Energie Dialoog Nederland (EDN) over CO2-afvang en -opslag op 6 april 2009 in Nieuwspoort in Den Haag.

  Dank opstellers voor rapport EDN. Dank ook aan alle mensen – van onafhankelijke wetenschappers, consultants, milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheid – voor hun inzet dit rapport tot een verhaal te maken waarin nut en noodzaak CCS helder wordt neergezet.
  Rapport is goed voor bepalen verdere koers CCS, goed voor debat, goed voor bevestiging brede draagvlak dat bestaat over toekomstige rol CCS in Nederlandse energiemix. Belangrijk, want de afgelopen week stonden kranten weer vol met CCS-verhalen, soms negatief, soms positief. CCS houdt de gemoederen stevig bezig. Dan komt dit rapport van EDN mét als basis een uitgebreide expert- en opinieleidersdialoog op het juiste moment!
  Mooie titel: Vijgenblad, noodzakelijk kwaad, of wereldkans? Ik kies voor wereldkans! Zal ik u toelichten.
  CCS belangrijke pijler Nederlandse klimaatbeleid. Drie argumenten:
  Op mondiale schaal CCS nodig. Keuze verdient niet de schoonheidsprijs maar we blijven op mondiale schaal nog lang afhankelijk van fossiele energie of we dat nou willen of niet. De noodzakelijke emissiereductie kunnen we niet voor elkaar krijgen met alleen duurzaam en efficiencyverbetering. Hoe graag ik dat ook zou willen.
  Specifieke omstandigheden Nederland. Nederland heeft bij de ontwikkeling en implementatie van CCS een voorsprong: denk aan de gasinfrastructuur, opslagcapaciteit in lege gasvelden en kennis. Kortom, Nederland als CO2-hub oftewel ’omgekeerd OPEC-land’.
  CCS is een tussenstap op onze weg naar een volledig duurzaam energiesysteem. Maar CCS mag niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de ontwikkeling van zon en wind of een vrijbrief zijn om kolencentrales te bouwen. En dat gebeurt dus ook niet. De bedragen die we – Europees en nationaal – aan CCS besteden zijn volledig onvergelijkbaar met de veel grotere bedragen die we investeren in duurzame energiebronnen. Ik wil dat graag nog even kort toelichten.
  Kijk naar het crisisakkoord van het kabinet. Het crisispakket is het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis. Er is een massief investeringspakket opgesteld voor schone energiewinning. Het nieuwe systeem voor de financiering van duurzame energie vervangt een onzekere en politiek onbestendige subsidieregeling voor onder andere windmolens, zonnepanelen en biogasinstallaties door een stabiel, langlopend en politiek resistent financieringssysteem. Behalve dat verdubbelt het kabinet haar ambitie voor windturbines op zee tot duizend megawatt, genoeg stroom voor een half miljoen gezinnen. En er is honderd miljoen euro op tafel gekomen voor nieuwe, innovatieve ideeën voor duurzame energie. Afijn, I rest my case…!
  Terug naar het EDN-rapport. Ik ben het eens met de opstellers van het rapport dat we CCS maximaal moeten benutten bij industrie en ons moeten richten op het aanleggen van CO2-infrastructuur. Focus aandacht ligt veel op kolencentrales terwijl in andere industrieën met CCS óók enorme milieuwinst te maken is.
  We moeten ook voorkomen dat er in Nederland kolencentrales komen die geen CCS toepassen. Geen nieuwe kolencentrale zonder CCS!
  Overheid zal actieve rol spelen, als aanjager markt, regelgever, vergunningverlener en toezichthouder. Zo zal de overheid er voor moeten zorgen zorgt dat bij alle CCS-projecten ook de juiste keuzes worden gemaakt wat betreft locatie en veiligheidsmaatregelen.
  Neem Barendrecht. Ik luister en neem argumenten bewoners uiterst serieus. Ik deel hun zorgen en daarom gaan we ook uiterst zorgvuldig te werk. Mocht uit de MER-procedure blijken dat we de stekker eruit moeten trekken, dan gebeurt dat dus ook
  Ik moet als minister behalve het lokale belang ook oog houden voor het nationaal belang. Hoewel het lokale belang ook zeer serieus wordt genomen, zal het belang van CCS voor het klimaatbeleid ook zeer zwaar meewegen. Die afwegingen gaan collega Van der Hoeven en ik de komende weken maken voor Barendrecht. Ik wil en kan daar niet op vooruitlopen. Dan loop ik met olifantenpoten dwars door de porseleinen MER-kast. En dat is meteen ook de reden waarom wij vanuit het kabinet de afgelopen weken een radiostilte hebben ingelast.
  Tot slot. Nogmaals veel dank voor dit rapport. Het zet de nut en noodzaak van CCS helder op een rijtje. En levert daarmee een positieve en belangrijke bijdrage aan kennis en communicatie rondom CCS. De komende jaren zal duidelijk worden of CCS uitgroeit tot een wereldkans! Dank u wel.

  Bron: VROM

 18. Weetje zegt:

  8 april 2009 om 14:33 | Permalink

  ‘Met CO2-afvang en -opslag kunnen we tijd kopen’

  ’Het lijkt erop dat in Barendrecht de communicatie is misgegaan. Het is tijd voor een hernieuwde start, want zonder maatschappelijk draagvlak komt er geen CCS-demonstratieproject van de grond. Dat kan ons klimaat zich niet veroorloven.’ Dat zegt Heleen Groenenberg, ECN-medewerker in een opiniebijdrage op de ECN-website.
  ’Grootschalige demonstratie van CO2-afvang en -opslag is hard nodig en kan op een veilige manier gedaan worden. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het echter nodig om rekening te houden met de wensen en doelen van alle burgers, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Zeker ook het toepassen van een nieuwe technologie als CCS in de bebouwde omgeving vereist veel vooroverleg en een goede voorlichting van de bevolking, ook en vooral door een onafhankelijke en deskundige partij, in dit geval het kennisinstituut TNO.’
  Over de risico’s van afvang en opslag zegt Groenenberg: ’Zoals bij alle industriële activiteiten, kunnen die ook voor CO2-afvang en -opslag nooit helemaal uitgesloten worden. Maar ze zijn goed te beheersen. CO2 is niet giftig, brandbaar of explosief. Het wordt sinds jaar en dag in grote volumes in de bier- en frisdrankindustrie en in brandblussers toegepast. We ademen het ook elke dag in, maar hoge concentraties kunnen verstikkend zijn en moeten vermeden worden. CCS is dan ook een veilige technologie, mits goede veiligheidsprocedures gevolgd worden. Het is van belang dat leidingen en opslagreservoirs tijdens en na de injectie goed gemonitord en geïnspecteerd worden om lekkage uit te sluiten. Even belangrijk is het om van tevoren het reservoir goed te onderzoeken. Vooral oude winningputten zijn daarbij een punt van aandacht. Dat heeft er een aantal jaren geleden toe geleid dat Shell heeft afgezien van CO2-opslag in een leeg gasveld onder De Lier (ZH). Er kon voor dat veld onvoldoende zekerheid worden gegeven dat er geen lekkage zou ontstaan langs één of enkele van de putten in het gasveld. De gasvelden onder Barendrecht werden wel geschikt bevonden, een conclusie die overigens is bevestigd door TNO. CO2-opslag onder de Noordzee kan ook maar daarvan liggen de kosten hoger. Overigens wordt sinds vorig jaar ook in de buurt van Berlijn onder bewoond gebied CO2 geïnjecteerd.’

  Bron: ECN

 19. Watnuweer zegt:

  8 april 2009 om 15:50 | Permalink

  Energiesector tegen CO -plan Cramer

  Minister Cramer wil dat elektriciteitscentrales hun CO2 onder de grond opslaan. Energiebedrijven zien dat voorlopig niet gebeuren. Volgens Trouw wil minister Cramer ook bestaande kolencentrales CCS laten toepassen. Trouw polste de bedrijven en concludeert dat CCS bij bestaande centrales ’voorlopig een brug te ver is’.

  Trouw wilde weten wat de energiebedrijven vinden van het plan van minister Cramer om ook bestaande centrales te verplichten hun CO2-uitstoot ondergronds op te slaan. Minister Cramer zou dat afgelopen maandag gezegd hebben bij het in ontvangst nemen van het EDN-rapport over CO2-afvang en -opslag. Cramer zou volgens Trouw ’liefst al binnen tien jaar’ alle elektriciteitsbedrijven en grote industrie willen verplichten tot CCS.

  Maar, schrijft het dagblad Trouw vanmorgen: ’Het afvangen en opslaan van CO2-gas bij bestaande energiecentrales is voorlopig een brug te ver. De aanpassing aan de centrales is ingrijpend, duur en misschien niet eens haalbaar. Energiemaatschappijen wachten liever af hoe de techniek zich ontwikkelt.’

  http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2377985.ece/Energiesector_tegen_CO_-plan_Cramer__.html

 20. Weetje zegt:

  20 april 2009 om 08:48 | Permalink

  Concept EU-richtsnoer voor CCS-projecten

  De Europese Commissie heeft concept richtsnoeren voor de monitoring en rapportage van CCS bekend gemaakt. De richtsnoeren zijn op 16 maart jl. door de Klimaatcommissie (’Climate Change Committee’) goedgekeurd en zijn daarna aan het Europees Parlement gestuurd. De richtsnoeren zijn van groot belang voor de implementatie van CCS in het emissiehandelssysteem omdat conform deze richtsnoeren de exploitant van een broeikasgasinstallatie met CCS een monitoringsplan dient op te stellen. Blijkens de concept richtsnoeren zal voor een CCS-project bij de Nederlandse Emissieautoriteit een drietal emissievergunningen moeten worden aangevraagd: voor de afvang, het transport en de opslag van CO2.

  http://www.energierecht.nu/?//Concept+richtsnoeren+voor+monitoring+en+rapportage+CCS+////22444/

 21. Weetje zegt:

  20 april 2009 om 08:51 | Permalink

  Rapport met voorwaarden grootschalige toepassing CCS gepresenteerd tijdens de Nationale CCS-dag

  ‘Zonder een demonstratie- en leerfase en behoorlijke stimuleringsmaatregelen wordt CCS nooit een marktrijpe technologie’. Dat concludeert een rapport over de voorwaarden voor grootschal;ige CCS. Het rapport (‘Setting the incentives right for timely CCS-deployment’) is geschreven in opdracht van het EnergieTransitie Platform Nieuw Gas.

  De auteurs noemen als belangrijkste voorwaarden onder meer het mogelijk maken van pilots en demo’s. ‘Zonder een demonstratie- en leerfase en behoorlijke stimuleringsmaatregelen wordt CCS nooit een marktrijpe technologie’, stellen ze. Het rapport gaat verder in op de rol van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS) en op de vraag of de aangekondigde maatregelen voldoende zijn om CCS op grote schaal te laten slagen.

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10676

 22. Weetje zegt:

  24 april 2009 om 14:19 | Permalink

  ‘CO2-opslag Barendrecht voldoet aan veiligheidsnorm’
  De omafhankelijke Commissie-MER concludeert dat het MER voor de ondergrondse CO2-opslag bij Barendrecht deugdelijk is en dat het project voldoet aan de Nederlandse veiligheidsnorm.

  Het MER voor de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht geeft voldoende informatie voor de vergunningverlening. Het keuzeproces dat resulteert in een voorkeur voor de velden Barendrecht en Barendrecht-Ziedewij en de daarbij gehanteerde criteria zijn op een heldere wijze in het MER beschreven. Het MER beargumenteert op juiste gronden dat het project voldoet aan de Nederlandse veiligheidsnorm. Shell wil CO2 op gaan slaan in twee lege aardgasvelden in de gemeente Barendrecht en heeft hiervoor vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken. Ten behoeve van dit besluit heeft Shell een MER opgesteld. Vandaag bracht de Commissie voor de m.e.r. haar toetsingsadvies over dit MER uit aan de provincie Zuid-Holland en de Minister van Economische Zaken.

  De Commissie concludeert dat het MER voldoende informatie geeft om een besluit te kunnen nemen over de vergunningaanvraag. Het locatiekeuzeproces dat resulteert in een voorkeur voor de velden Barendrecht en
  Barendrecht-Ziedewij is in het MER duidelijk beschreven. Verschillende landlocaties zijn in het MER helder vergeleken aan de hand van criteria van Shell en criteria van de overheidstender, waaronder veiligheid, kosteneffectiviteit, leereffecten en tijdigheid maar ook milieuoverwegingen als de geschiktheid van het bodemreservoir en een zo kort mogelijke transportleiding.
  Bij het bepalen van de veiligheidsrisico´s is uitgegaan van de best beschikbare wetenschappelijke kennis. De conclusie dat voldaan wordt aan de Nederlandse veiligheidsnorm is voldoende onderbouwd. Hoewel er geen volledig vergelijkbaar project bestaat als het Barendrecht-project, zijn voorbeelden van delen van het project (zoals de opslag of het transport) wel beschikbaar. Ook bestaat er veel kennis over de twee velden onder Barendrecht, omdat daar nu gas gewonnen wordt. Daar waar sprake is van onzekerheden, gaat het MER uit van conservatieve aannames. Het MER onderbouwt afdoende dat ook het risico van een zogenaamde blow out kleiner is dan de vigerende risiconorm. Mogelijk optredende chemische reacties in de ondergrond zijn correct beschreven. De maximaal mogelijke berekende bodemstijging van 2 cm als gevolg van de druktoename acht de Commissie aannemelijk. Deze bodemstijging zal niet leiden tot waarneembare milieueffecten.

  http://docs1.eia.nl/cms/nieuws/2047%20ts%20definitief%20persbericht%2023%20april%202009.pdf

 23. Weetje zegt:

  24 april 2009 om 14:21 | Permalink

  Besluit over CO2-opslag Barendrecht valt in najaar

  De ministeries van VROM en Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland brachten gisteren een gezamenlijk persbericht uit:
  De commissie-MER heeft vandaag haar onderzoeksresultaten over het project CO2-opslag onder de Barendrechtse wijken Carnisselande en Ziedewei bekendgemaakt. De commissie is positief over de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen gedaan.
  De ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (Economische Zaken) en gedeputeerde Van Heijningen van de Provincie Zuid-Holland gaan het rapport van de commissie-MER goed bestuderen. Daarbij zullen zij ook de reactie op dit rapport van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard betrekken. Deze wordt eind juni verwacht. Uitgangspunt blijft dat het project alléén kan doorgaan als het veilig is.

  De tussentijd gebruiken de ministers en de gedeputeerde om de zorgen die in Barendrecht leven verder te inventariseren en te bespreken. Daartoe nemen zij op korte termijn contact op met de gemeenten. Het infopunt CO2-opslag in het winkelcentrum Carnisse Veste (Van Beuningenhaven 45 te Barendrecht) verstrekt de komende tijd alle informatie over het project en het advies van de commissie-MER. Het infopunt is toegankelijk voor inwoners en andere belangstellenden.

  Als beide gemeenten hun definitieve standpunt hebben bepaald, nemen de ministers en de gedeputeerde een besluit over de verdere procedure. Een definitief besluit over het project nemen Cramer en Van der Hoeven dit najaar.

 24. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2009 om 22:38 | Permalink

  Shell: World’s Most Carbon Intensive Oil Company

  http://priceofoil.org/2009/05/19/shell-the-worlds-most-carbon-intensive-company/

 25. Dionne zegt:

  29 mei 2009 om 09:50 | Permalink

  Onlangs een artikel over CO2-opslag geschreven voor NCRV’s doemaarduurzaam.nl.
  We probeerden een antwoord te vinden op de vraag of CO2-opslag de langverwachte oplossing is of juist een gevaarlijke onderneming?! We belden met experts.. meer weten? KLik dan op de onderstaande link:
  http://www.doemaarduurzaam.nl/content/blog/de-groene-vraag-5

 26. Barendrechter zegt:

  3 juni 2009 om 14:39 | Permalink

  Albrandswaard: geen aanleg leidingen CO2-opslag

  De gemeente Albrandswaard zal vooralsnog niet meewerken aan het aanleggen van leidingen voor CO2-opslag. B en w vinden dat er nog te veel onzekerheden zijn rondom het project.

  Zolang niet meer zekerheid over de risico’s is, wordt geen vergunning afgegeven voor de aanleg van een pijpleiding en de wijziging van het bestemmingsplan, zo stelt de gemeente Albrandswaard.

  De gemeenteraad van Albrandswaard neemt op 29 juni een definitieve beslissing over de aanleg van leidingen.

  Eerder spraken b en w van Barendrecht zich uit tegen de ondergrondse CO2-opslag in die gemeente. Ook de raad van Barendrecht neemt op 29 juni een beslissing.

 27. Erik van Erne zegt:

  3 juni 2009 om 14:44 | Permalink

  En wat schrijft EU-commissaris Andris Piebalgs op zijn weblog over CCS?

  Carbon capture – no way or Norway?

  All of this shows that carbon capture and storage holds an importance far beyond what is happening in Norway and that the world is waking up to its potential. Soon sites across Europe and the world could follow the example of the Sleipner project in Norway and each year capture and trap millions of tonnes of CO2 in a safe place.

  http://blogs.ec.europa.eu/piebalgs/carbon-capture-%e2%80%93-no-way-or-norway/

 28. Erik van Erne zegt:

  16 juni 2009 om 09:16 | Permalink

  Minister in Barendrecht: ‘Procedure verkeerd begonnen’

  Na minister Cramer was minister Van der Hoeven op bezoek in Barendrecht. Ze erkende gisteren dat de procedure rond de CO2-opslag ’verkeerd begonnen’ was. Maar dat komt goed, zegde ze toe.

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=12567

 29. Barendrecht is Boos zegt:

  20 juni 2009 om 11:08 | Permalink

  Wij burgers, hebben gewoon niets te vertellen. Wij zijn slechts een aandachtspunt.
  Het kabinet wil dit er met alle geweld door krijgen, want anders halen ze de doelstellingen niet.
  Koploper blijven kan alleen als je het al bent. Nederland heeft gelukkig nog niets gepresteerd, gerealiseerd.
  Jammer, maar wij in Barendrecht zullen er alles aan doen om dit waanzinnige, levensgevaarlijke en kostbare project tegen te houden.

  GEEN CO2 in BARENDRECHT Ook elders in Nederland groeit de tegenstand. Wie stopt dit kabinet???

  Het kabinet wil dat Nederland koploper blijft bij de afvang en de opslag van CO2. Dit draagt bij aan de vermindering van CO2. Het kabinet geeft alleen toestemming voor projecten als er voldoende garanties zijn voor mens en milieu. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over het beleid voor de afvang en de opslag van CO2 (CCS). Maatschappelijke acceptatie is voor het kabinet een belangrijk aandachtspunt.

  Het kabinet heeft als doel dat alle nieuwe kolencentrales en de centrales die nu in aanbouw zijn, de afvang en de opslag van CO2 gaan toepassen. Kolencentrales stoten veel CO2 uit.

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Beleidsbrief CCS (Carbon Capture and Storage). In deze brief benadrukt het kabinet de wenselijkheid dat Nederland zijn koploperspositie op het gebied van afvang en opslag van CO2 behoudt en geeft zij aan hoe CCS in Nederland gerealiseerd gaat worden. Hiermee kan Nederland niet alleen nationaal maar ook mondiaal een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2. CCS is, in aanvulling op energiebesparing en stimulering van duurzame energieproductie, noodzakelijk om de komende decennia de benodigde CO2-reductie te realiseren. Het kabinet zal alleen toestemming verlenen voor CCS-projecten als er voldoende garanties zijn voor mens en milieu. Maatschappelijke acceptatie van CCS is voor het kabinet een belangrijk aandachtspunt.

  Het kabinet stelt als doel dat alle thans in aanbouw zijnde en nog nieuw te bouwen kolencentrales – als grote bronnen van CO2-uitstoot – direct na afloop van de fase van de grootschalige demonstratieprojecten CCS toepassen onder het principe de vervuiler betaalt.
  In de beleidsbrief wordt verder aangegeven welke besluiten op het gebied van CCS in de komende periode worden genomen en welke activiteiten worden ondernomen. Het gaat dan onder meer om het volgende:

  Rond de zomer zal worden besloten over een aanvullende rijksbijdrage aan het onderzoeksprogramma CATO-2.
  Aan de overheidsbedrijven Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) is gevraagd uiterlijk eind 2009 bouwstenen te leveren voor een lange termijnstrategie voor transport en opslag van CO2.
  Gasunie en EBN krijgen een initiërende resp. regisserende rol bij de realisatie van het CO2 transport- en opslagnetwerk. Uiterlijk voorjaar 2010 zal het kabinet besluiten nemen over de overheidsbijdrage voor de aanleg van een transport- en opslaginfrastructuur.
  Om bedrijven die actief willen worden op het gebied van CCS helderheid te geven over juridische randvoorwaarden, heeft het kabinet, conform een Europese richtlijn, besloten dat de verantwoordelijkheid voor een opslaglocatie door de overheid kan worden overgenomen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.
  Het kabinet zal zich actief inzetten voor de selectie van Nederlandse projecten door de Europese Commissie als grootschalige CCS-demonstratieprojecten. Rijkssteun is daarbij mogelijk.

  http://tinyurl.com/ndkqnh

 30. Henk Veenstra zegt:

  21 juni 2009 om 20:26 | Permalink

  Gister berichtte de Volkskrant (voorpagina) dat door de economische recessie de Nederlandse klimaat-doelstelling gehaald wordt. Er zijn daarbij nog enkele goede resultaten geboekt bij DSM en ENCI voor reductie van nog kwalijker broeikasgassen als lachgas. http://tinyurl.com/mkr597 en http://tinyurl.com/ln66cm

  De noodzaak voor opslag van het afvalgas CO2 (dat ontstaat bij de productie van WATERSTOF door Shell) onder Barendrecht vervalt.

  Voor de rest is CCS een handeltje ten koste van de belastingbetaler.
  En veilig is de opslag ook al niet….kijk maar eens naar de recente bijna-rampen met CO2 in Duitsland ( Mönchengladbach en Wuppertal).

 31. corne zegt:

  23 juni 2009 om 12:47 | Permalink

  Co2 opslag is dweilen met de kraan open. Als je het niet ziet is het er niet meer?? CO2 opslag is dus struisvogelpolitiek.

  Beter is volgens mij nog altijd het niet producren van CO2. Hoeveel zonnecellen kan je eigenlijk kopen voor 60 miljoen per jaar? Er zijn nog veel andere mogelijkheden dan deze opslag alleen verdient shell er dan natuurlijk niets aan.

 32. Barendrechter zegt:

  1 juli 2009 om 08:14 | Permalink

  De gemeenteraad van Barendrecht is unaniem tegen ondergrondse CO2-opslag in de gemeente. Alle partijen steunden 29 juni een voorstel om zich tegen het proefproject te blijven verzetten.

 33. Boudewijn Genoeg zegt:

  14 juli 2009 om 10:11 | Permalink

  Rotterdam zet druk op beleid CO2-opslag. Het Financieele Dagblad opent vandaag met een verhaal waarmee ’Rotterdam’ extra druk zet op de ketel van het CO2-opslagbeleid. Negen bedrijven willen er honderden miljoen steken in CCS.
  De boodschap van Rotterdam wordt gebracht door Ger van Tongeren, namens het Rotterdam Climate Initiative (RCI).
  Van Tongeren brengt een aantal boodschappen tegelijk:

  Negen bedrijven willen honderden miljoenen investeren in CCS
  Het FD: ’Negen bedrijven zijn bereid honderden miljoenen te steken in het snel realiseren van afvang, transport en opslag van het broeikasgas CO2. Daaronder zijn stroomproducenten EON, Electrabel en Shell-Essent, en waterstofproducenten Air Liquide en Air Products.’

  Het Rijk zal 1 miljard moeten bijdragen
  Voor carbon capture and storage (CCS) is volgens het RCI tot 2025 ongeveer 3 miljard nodig. Het bedrijfsleven moet daarvan 2 miljard op tafel leggen, maar volgens het RCI moet het Rijk nu ook besluiten tot een bijdrage van 1 miljard.
  Volgens het RCI staan de ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) ’open voor cofinanciering’. ’Wouter Bos (Financiën) daarentegen is nog niet overtuigd,’ aldus Van Tongeren.

  Er moeten snel knopen worden doorgehakt
  Het FD: ’Er moeten volgens het RCI snel knopen worden doorgehakt omdat binnenkort een aanzienlijke reeks bouwprojecten – zes energiecentrales, twee waterstoffabrieken en een nieuwe lng-terminal – van start gaat op de Maasvlakte. Van Tongeren: “Nu kunnen al deze projecten nog aangesloten worden op een CO2-netwerk. In een later stadium wordt dat veel lastiger en duurder.”’

  Voorbehoud bedrijfsleven: CO2-deal Kopenhagen
  Het FD: ’”Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft één belangrijk voorbehoud meegenomen in zijn afspraken met het Rotterdam Climate Initiative”, zegt Ger van Tongeren. Als er in december in Kopenhagen geen opvolger van het Kyotoprotocol komt, met harde ineternationale afspraken over CO2-reductie, dan gaat het hele plan niet door. Van Tongeren legt uit dat het initiatief alleen levensvatbaar is als er een internationale afspraak is over de reductie van en handel in CO2. Het RCI bereidt zich daarom voor op pittige gesprekken in Kopenhagen. “Tot nu toe werd CSS nauwelijks serieus bediscussieerd door de klimaatonderhandelaars”, aldus Van Tongeren. Hij verwacht dat het dit jaar wel anders zal zijn.’

  Het is niet ’zomaar’ een innovatief project
  Het FD: ’Van Tongeren hoopt dat Bos snel gaat inzien dat de rijksbijdrage niet wordt besteed aan “een innovatief project” maar aan een “compleet nieuwe infrastructuur waarmee Rotterdam kan uitgroeien tot een gashub”.

  Barendrecht moet doorgaan
  Het RCI mikt vooral op CO2-opslag op zee, maar ’Barendrecht’ moet ook doorgaan. Het FD: ’Het omstreden Barendrechtproject is echter ook “hard nodig en technisch volledig verantwoord”, benadrukt Van Tongeren. In Den Haag wordt er nog volop gestudeerd op dit project, dat een enorme weerstand opriep van omwonenden. In oktober geeft het kabinet uitsluitsel over Barendrecht.’

  Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) mobiliseert het bedrijfsleven om klimaatvriendelijker te opereren en de Rotterdamse doelstelling van 50% CO2-reductie in 2025 mogelijk te maken. Het RCI wordt geleid door oud-premier Ruud Lubbers. In het RCI werken vele partijen samen, onder meer de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, Deltalinqs en de Milieudienst Rijnmond.

 34. Barendrecht is Boos zegt:

  18 juli 2009 om 11:57 | Permalink

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is teleurgesteld over de brief die de ministers Cramer en Van der Hoeven over CO2-opslag hebben geschreven op 26 juni jl.. Deze brief was weer een antwoord op de vragen die het college schriftelijk aan minister Cramer had gesteld op 14 april. De reactie van de bewindsvrouwen roept echter meer vragen op dan dat ze beantwoordt, aldus het college.

  De teleurstelling van het college is gelegen in de impliciete afwijzing van het staken van de voorbereidingen van de CO2-opslag, terwijl de onderbouwing daarvoor ontbreekt. Het college heeft verder gemeld dat het van de aangekondigde ‘locatieafweging’ verwacht dat dit een nationaal onderzoek is waarbij alle potentiële Nederlandse opslaglocaties, zowel op land als op zee, worden meegewogen. Dit onderzoek moet los staan van Shell Pernis, van waaruit de CO2 in Barendrecht zou moeten worden opgeslagen. Overigens waardeert het college dat beide ministers de moeite hebben genomen om poolshoogte te nemen in Barendrecht.

  Het college en de klankbordgroep van de gemeenteraad hebben verder besproken welke concrete consequenties het principebesluit van 29 juni (nee tegen het CO2-project) heeft voor het gemeentelijke beleid. Geconcludeerd is dat de gemeente niet meewerkt aan onderzoeken en geen vergunningen verleent die op een of andere manier kunnen worden beschouwd als voorbereiding op de CO2-opslag. Indien de gemeente wordt verzocht gegevens of rapportages te verstrekken, worden die slechts verstrekt indien de gemeente dit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verplicht is.

  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=24706

 35. Weetje zegt:

  23 juli 2009 om 12:51 | Permalink

  CO2 afvangen en opslaan niet snel praktijkrijp. Technieken voor het afvangen en opslaan van CO2 zullen niet binnen enkele jaren geschikt zijn voor grootschalige toepassing in de glastuinbouw. KEMA legde de bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken (Afvangst met absorbers – HOTCO2 – Compressie en opslag in tanks – CO2-afvangst met membranen – Cryogene CO2-afvangst) voor afvangst en opslag van CO2 naast de eisen waaraan deze voor de glastuinbouw zouden moeten voldoen.

  Deze systemen kunnen bijdragen aan een betere beschikbaarheid van CO2, maar geen enkele van de genoemde systemen is binnen enkele jaren rijp voor grootschalige toepassing binnen de glastuinbouw, aldus de onderzoekers.

 36. Marcus Desmond zegt:

  24 juli 2009 om 10:04 | Permalink

  Carbon capture and storage (CCS) are possible, but the cost of doing so — both early on and even as the technology matures — is likely to be staggering, according to a study from Harvard University’s Belfer Centre for Science and International Affairs.

  The researchers who prepared the study — “Realistic costs of carbon capture” — calculate that a First-of-a-Kind (FOAK) CCS plant would operate at a cost of about $150 (almost £91) per tonne of carbon dioxide emissions avoided.

  http://www.greenbang.com/ouch-study-pegs-carbon-captures-staggering-cost_10886.html

 37. Peter van Vliet zegt:

  7 september 2009 om 07:25 | Permalink

  Koolzuur als rookgordijn

  Een open brief van hoge en geleerde heren die openlijk het parlement oproepen om hun nering te steunen is een niet alledaags fenomeen. Als ze daarbij veinzen dat te doen om de strijd tegen klimaatverandering te steunen is dat een extra reden om de wenkbrauwen te doen rijzen. Maar als de aanvoerder van het stel, Ruud Lubbers, je een paar maanden eerder een afwijzende e-mail stuurde (als antwoord op een verzoek om een open brief voor een echt groen initiatief te steunen) met de woorden: ‘Als minister van staat onderteken ik geen “open brieven” ‘, dan weet je dat er echt iets aan de hand is.

  http://www.duurzaamnieuws.nl/mvo/bericht.rxml?id=52198

 38. Cathy zegt:

  10 september 2009 om 12:10 | Permalink

  Een illusie genaamd: CO2 afvang en opslag (CCS)

  Schone kolen. Wie van jullie heeft daar wel eens van gehoord?

  Wat zouden het zijn; schone kolen? Bloemkool, kolen waar je handen niet vies van worden als je ze aanraakt of kolen die geen CO2 uistoten bij verbranding?

  Met schone kolen, of de Engelse term ‘Clean Coal’ wordt bedoelt dat fossiele brandstoffen, zoals kolen op een milieuvriendelijke en schone wijze geproduceerd kunnen worden. De CO2 die vrijkomt tijdens de verbranding van kolen wordt via een ingenieus systeem afgevangen en vervolgens onder de grond gepompt in bijvoorbeeld lege olievelden.

  Lees verder: http://twoak.com/efdc

  Zie ook: Clean Coal: This Is Reality

 39. frans zegt:

  12 september 2009 om 23:30 | Permalink

  Ik zag hierover een stuk geschreven in saving-energy.eu. Is heel verhelderend.

 40. Henk Veenstra zegt:

  15 september 2009 om 17:16 | Permalink

  Onlangs werd bekend dat er een plan is om CO2 te pompen in een off-shore gasveld nabij Rotterdam, 4 km buitengaats. Zo kan Shell het burgerprotest tegen het gesubsidieerd onder de Barendrechtse zoden schoffelen van het zelfgeproducerde afvalgas omzeilen.
  Alleen Rotterdam ( met de Nederlandse aardgas versjacheraar Lubbers als kwartiermaker) denkt nog een combi te kunnen aangaan met RWE.

 41. Henk Veenstra zegt:

  17 september 2009 om 10:47 | Permalink

  Ik krijg een donkerbruin vermoeden, dat de CO2NGSI nu denkt om het afvalgas te kunnen bergen in aquifers (zout of zoet). Er schijnen onlangs metingen te zijn verricht voor inventarisatie.
  Alleen: aquifers liggen 2-3 km diep en op die diepte is het warm, soms 100-150 graden. Benutting van geothermie (schoon,redelijk onbeperkt beschikbaar) wordt onmogelijk bij opslag van kernafval,aardgas, CO2.

 42. Jan van der Arken zegt:

  30 oktober 2009 om 07:14 | Permalink

  Onderzoeken: ‘CO2-opslag in Barendrecht veilig’

  De ministers Jacqueline Cramer en Maria van der Hoeven en gedeputeerde Van Heijningen (Zuid-Holland) hebben bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat CO2-opslag in Barendrecht veilig kan.

  Locatiekeuze
  TNO heeft onderzocht of er alternatieve locaties zijn voor het CO2-opslagproject. TNO concludeert dat van de 12 geselecteerde locaties alleen Barendrecht en het P06-Zuid gasveld op de Noordzee geen geo-technische minpunten hebben. Een onafhankelijke second opinion van Det Norske Veritas bevestigt de uitkomsten van dit onderzoek.

  Veiligheid
  Onder leiding van DCMR Milieudienst Rijnmond hebben betrokken veiligheids- en toezichtinstanties een gezamenlijke ‘Integrale Veiligheidsbeoordeling CO2-opslag Barendrecht’ opgesteld. Conclusie van dit onderzoek is dat er geen sprake is van risico’s die de wettelijke normen overschrijden. Er zou een beperkte overschrijding van het groepsrisico (kans op een ramp met meerdere slachtoffers) in de buisleidingenstraat tussen Pernis en Barendrecht kunnen ontstaan. DCMR en de toezichtinstanties achten dit beheersbaar met aanvullende maatregelen.

  Gezondheidsklachten
  Het RIVM heeft gekeken naar (voornamelijk psychosomatische) gezondheidsklachten die mogelijk bij omwonenden kunnen ontstaan als gevolg van de opslag van CO2 onder Barendrecht. Het RIVM doet geen voorspelling over de te verwachten omvang van deze gezondheidsklachten bij het doorgaan van het project. Wel doet het RIVM een aantal aanbevelingen om de klachten zoveel mogelijk te beperken.

  Met het verschijnen van de drie aanvullende onderzoeken is er voldoende basis voor de ministers Cramer en Van der Hoeven om een definitief besluit te nemen over het project. Een afschrift van de onderzoeksrapporten is aan de Tweede Kamer aangeboden. Bron: VROM

  Conclusie: het gaat dus door en daar zijn we niet blij mee. Barendrecht blijft boos en tegen !

 43. Erik van Erne zegt:

  2 november 2009 om 09:20 | Permalink

  Barendrecht wil CO2-opslag in zee. Een uitgeput gasveld in de Noordzee ter hoogte van Alkmaar moet worden gekozen voor ondergrondse opslag van CO2. Niet Barendrecht, stelt wethouder Simon Zuurbier van Barendrecht. http://tinyurl.com/yctysja

  CO2 in zeebodem geen alternatief Barendrecht. Shell vindt opslag van het broeikasgas kooldioxyde (CO2) onder de zee geen alternatief voor die onder Barendrecht. Te ver, te duur. http://tinyurl.com/yejou84

  ‘Elf alternatieven voor opslag CO2 Barendrecht’
  Er zijn in Nederland 11 locaties waar het broeikasgas CO2 veiliger kan worden opgeslagen dan onder de grond van Barendrecht. Dat zei Barendrecht gisteren op een persconferentie. De gemeente dreigt naar de rechter te stappen wanneer het kabinet zijn opslagplannen onder Barendrecht doorzet. http://tinyurl.com/yg66797

 44. Erik van Erne zegt:

  7 november 2009 om 12:12 | Permalink

  De gemeente Barendrecht blijft tegenstander van de ondergrondse opslag van CO2. De provincie Zuid-Holland sluit zich nu bij dat standpunt aan.

  http://tinyurl.com/y9492j8

 45. Servaas zegt:

  10 november 2009 om 12:54 | Permalink

  Proef CO2-opslag in Geleen ligt stil

  Een proefproject met de ondergrondse opslag van CO2 in Geleen kampt een jaar na de goedkeuring van het plan al met problemen. http://tinyurl.com/yerxc3r

 46. GreenCowboy zegt:

  19 november 2009 om 09:58 | Permalink

  Weblog Jacqueline Cramer:

  Het moge duidelijk zijn dat het voeren van een serieus klimaatbeleid niet voor hen is die graag op de eerste plaats eindigen van populariteitswedstrijden. Wat ik of mijn collega’s ook besluiten te doen, er is altijd een zekere mate van tegenstand tegen wat voor plan dan ook.

  De 900 miljoen euro die collega Van der Hoeven uittrekt voor het windpark in Urk, is ontvangen met gejuich en met boe-geroep. De kilometerheffing van minister Eurlings eveneens. Ik ervaar hetzelfde in Barendrecht (vrom.nl) met betrekking tot de CO2-opslag.

  Hoewel ik de zorgen van de bewoners erken en de groots mogelijke zorgvuldigheid betracht, blijft het een lastig project. Het wantrouwen is groot, hoe objectief de onderzoeken ook zijn en wat de resultaten van al die onderzoeken ook bewijzen. Het is erg lastig bewoners te overtuigen dat de opslag van CO2 veilig is.

  Zoals gezegd: wie werkt aan een effectief klimaatbeleid, moet zich niet druk maken over de eigen populariteit. http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45212

  CATO blij met beslissing Barendrecht
  Om klimaatverandering tegen te gaan is, naast energiebesparing en duurzame energie, ook CO2-afvang en -opslag noodzakelijk. Er komen steeds meer indicaties dat het klimaat sneller aan het veranderen is dan tot nu toe gedacht werd. Het is dan ook van groot belang dat er navenant gehandeld gaat worden

  http://www.co2-cato.nl/news-events/news/cato-blij-met-beslissing-barecndrecht

 47. GreenFlower zegt:

  19 november 2009 om 10:01 | Permalink

  Als CO2 in de bodem wordt opgeslagen, is dat niet gunstig voor de tuinbouw. Van alle centrales stoten kolencentrales de meeste CO2 per KWh uit. De stroomprijs wordt in 2013 voor een groot deel bepaald door de emissierechten, zegt Bram Hanemaaijer van Agro AdviesBuro. Als kolencentrales de CO2 onder de grond stoppen, hebben ze geen emissierechten nodig. Dat betekent dat ze nog meer gaan concurreren met elektriciteit uit WKK

 48. Henk de Groot zegt:

  20 november 2009 om 08:24 | Permalink

  Kamer steunt CO2-opslag in Barendrecht

  Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, CDA, D66 en VVD) steunt de beslissing van de ministers Cramer en Van der Hoeven tot CO2-opslag onder Barendrecht. Maar niet enthousiast.

  http://www.rnw.nl/nl/nederlands/article/kamer-niet-enthousiast-over-co2-opslag

 49. GreenCowboy zegt:

  20 november 2009 om 08:26 | Permalink

  Provincie Zuid-Holland wil best vergunning verlenen voor CO2-opslag in Barendrecht

  Hoewel de Provinciale Staten van Zuid-Holland zich vorige week unaniem tegen CO2-opslag onder Barendrecht keerden, staat dat een vergunning niet per se in de weg. Het regionale weekblad De Echo (Barendrecht en omgeving) vroeg de Statenfracties naar hun opstelling en het blad concludeert: ‘Provincie wil best vergunning verlenen voor CO2-opslag’. Ondanks de motie.

  http://tinyurl.com/ygc9xzk

 50. Barendrecht is Boos zegt:

  26 november 2009 om 09:04 | Permalink

  Ministers bij bijzondere raadsvergadering CO2-opslag Barendrecht

  Op dinsdag 1 december om 20.00 uur vindt in theater het Kruispunt een bijzondere raadsvergadering plaats. De ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) zullen hun besluit over de opslag van CO2 in Barendrecht toelichten aan de gemeenteraad en de inwoners. De vergadering is openbaar, dus toegankelijk voor publiek. Daarnaast is hij live te volgen via de lokale televisiezender Locom en radiozender Exxact FM.

  Inwoners die de vergadering willen bijwonen kunnen gratis een plaats reserveren via theater het Kruispunt, aan de kassa http://www.theaterhetkruispunt.nl. Zodra het theater vol is, worden er ook kaarten uitgegeven om de raadsvergadering te volgen vanuit het gemeentehuis. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

  Anders dan bij een commissievergadering kan er tijdens raadsvergaderingen niet ingesproken worden. Dit betekent dat inwoners geen gelegenheid krijgen vragen te stellen aan de ministers. De raad nodigt een beperkt aantal mensen uit hun visie kenbaar te maken aan de ministers. http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=49076

  We mogen dus luisteren, maar niks zeggen. Hoezo wordt ons de CO2 opslag door de strot geduwd

 51. Erik van Erne zegt:

  29 november 2009 om 17:18 | Permalink

  Friesland wil geen CO2-opslag

  Gedeputeerde Staten van Fryslân willen geen CO2-opslag in de Friese bodem. ‘Het draagt niet bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.’

  De opslag is volgens het college een end-of-pipe oplossing en het draagt niet bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. ” Als Fryslân streven we ernaar om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, daar past CO2 opslag niet in. Ook is de opslag van CO2 in de bodem nog niet volledig zonder risico’s en dus zeggen wij nu niet doen”, aldus gedeputeerde Piet Adema.

  http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?objectID=31191

  Gelukkig dat er nog mensen zijn die wel de juiste richting weten te vinden. Inderdaad geen fossiele brandstoffen gebruiken. Dat is de echte oplossing:

 52. Erik van Erne zegt:

  30 november 2009 om 08:10 | Permalink

  CO2-opslag: Drenthe vindt Friese afwijzing ‘oncollegiaal’

  Friesland is niet collegiaal en dom bezig. Dat zei de Drentse gedeputeerde Tanja Klip afgelopen zaterdag in reactie op de Friese afwijzing van CO2-opslag. Aldus meldt de Leeuwarder Courant. http://tinyurl.com/ybuephq

  Tja, wat is dom en wat niet. De toekomst zal het wel uitwijzen. Vooralsnog denk ik dat de provincie Friesland de enige juiste keus heeft gemaakt. Ik neem aan dat mevrouw Klip die CO2-opslag graag in Drenthe wil hebben.

 53. Barendrecht is Boos zegt:

  1 december 2009 om 16:08 | Permalink

  Hoi, we mogen wel iets zeggen.

  De opzet van de bijeenkomst met de ministers Cramer en Van der Hoeven over CO2-opslag op dinsdag 1 december 2009 om 20.00 uur in het Kruispunt in Barendrecht is gewijzigd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een buitengewone raadsvergadering zou plaatsvinden. Het was echter de wens van beide ministers in directer dialoog met de inwoners te gaan. Op hun dringende verzoek wordt het nu een bijeenkomst, waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen direct vragen te stellen aan de bewindslieden. De gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten in te stemmen met dit verzoek om ruimte te maken voor de burgers van Barendrecht.

  Tijdens de bijeenkomst zullen de ministers hun besluit toelichten. Drie tot vier inwoners, die al eerder inspraken, geven hun visie op dit besluit, evenals gedeputeerde Van Heijningen en wethouder Simon Zuurbier.

  De bijeenkomst wordt geleid door Dirk Louter, die ook al eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp leidde.

 54. Barendrechter zegt:

  2 december 2009 om 06:47 | Permalink

  Er gaat hier geen liter CO2 de grond in was de boodschap die Jacqueline Cramer en Maria van der Hoeven meekregen uit Barendrecht. Vragen werden beantwoord, maar onze zorgen zijn niet weggenomen. We gaan er via alle mogelijke procedures alles aan doen om dit idiote plan tegen te houden.

  De redenen waarom dit persé moet gebeuren: Shell heeft het nodig en Rotterdam heeft het nodig om de CO2-reductie doelstellingen te halen en Jacqueline Cramer heeft het nodig want CCS is het toverwoord in de vergunning voor nieuwe kolencentrales en het is iets nieuws, iets innovatiefs, iets onderzoeken. Denk dat mevrouw Cramer vergeten is dat ze geen hoogleraar meer is, die allerlei onderzoek doet. Een minister moet zorgen voor goed beleid, goed bestuur.

  De uitzending van RTL

  De inwoners van Barendrecht blijven zich verzetten tegen de ondergrondse opslag van CO2.Ze hebben hun hoop op lange juridische procedures gevestigd, bleek gisteren bij een drukbezochte informatie-bijeenkomst in een theater. NOS

 55. Erik van Erne zegt:

  3 december 2009 om 11:54 | Permalink

  Tja, echt lekker loopt het allemaal niet in Barendrecht. Shell riep al eens dat VROM niet goed heeft gecommuniceerd en op de weblog van minister Jacqueline Cramer lees ik dat haar communicatie de mensen in Barendrecht ook niet kon overtuigen. Sterker nog, de minister was geschokt door zoveel wantrouwen. Als we de communicatie over CCS even in een tijdlijn zetten, snap ik direct dat er zoveel wantrouwen is. Elke actie levert nu eenmaal een reactie op.

  Minister Jacqueline Cramer op haar weblog: Ik kan prima tegen emotionele reacties van bewoners – begrijp deze ook, maar ik ben geschrokken van het grote wantrouwen. Niets wordt nog geloofd. Ik kan naar 10 onafhankelijke rapporten verwijzen, de bewoners weten het zeker: het CCS-project is onveilig en de overheid deugt niet. We zijn de feiten voorbij, het wantrouwen regeert.

  Achteraf had ik graag gewild dat de Barendrechters aanwezig waren tijdens mijn besprekingen met TNO en de Milieudienst Rijnmond. Dan hadden ze kunnen zien hoe ik beide onderzoeksinstellingen heb ondervraagd en hun informatie niet voor zoetekoek heb aangenomen. Helaas. Ik kon gisteravond praten wat ik wilde, mensen vertrouwen het niet.

  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45603

 56. John B te B zegt:

  5 december 2009 om 11:28 | Permalink

  Het wordt steeds gekker.
  Eerst was er het ‘draagvlak-principe’. Zowel Shell als de regering stelden: opslag onder Barendrecht gaat alleen door bij voldoende draagvlak onder de bevolking. Let wel: in dat stadium was er nog geen commotie. Zelfs de wethouder die nu zo stoer doet zei toen letterlijk: liever niet, maar als het niet anders kan…..
  Vanaf dat moment begon het volk te morren. Het verzet kreeg steeds meer volume. Tijdens een voorlichtingsavond van Shell en de gemeente sloeg de vlam in de pan. Een zaal vol mensen die luidkeels tegen waren. Onmiddellijk daarna verdween het draagvlakverhaal van tafel. Shell liet weten: het is Barendrecht of het is niets. De ministers drukten er in ijltempo een beslissing door: Opslag CO2 is GO!

  De conclusie is helder. Wat er ook tegen de plannen wordt ingebracht, keiharde argumenten, twijfels over de gevolgen, ontbrekende garanties voor veiligheid en niet-objectieve rapporten: er wordt niet aan getornd. Het gaat door. De Regering + Shell hebben blijkbaar een geheim verbond.
  Vervolgens kwamen twee ministers een en ander in Barendrecht nog eens uit de doeken doen. Van der Hoeven had in een overmoedige bui beloofd dat ze – hoe de beslissing ook zou zijn – het aan de gemeenteraad uit zou komen leggen. Maar heel sluw rangeerde zij op het allerlaatst de gemeenteraad op een zijspoor. Ze dames Cramer en Van der Hoeven kwamen alleen naar Barendrecht als het een publieksavond werd! Dat stond dapper, maar hoon was hun deel. Want iedereen doorzag dat het die avond niet over argumenten zou gaan. Wel over emoties. En dan kun je als minister je inkoppertje verzilveren. ‘Sorry, met emoties kunnen we niets….’
  In modern Nederlands zeg je dan: de inwoners van Barendrecht zijn gepiepeld. Gevolg: afnemend vertrouwen van de bevolking in de overheid. Dankuwel, mevrouw de minister.
  Je kunt je afvragen of je dan moet doorknokken in een strijd die bij voorbaat verloren is. De Tweede Kamer, de enige machtsfactor die de plannen nog kan verhinderen, verkeert blijkbaar in een diepe winterslaap.
  Het antwoord is ‘ja’. Want als ‘Barendrecht’ doorgaat zijn er straks honderden lege gasvelden onder Nederland die met giftig afvalgas gevuld gaan worden. Ook vanuit het buitenland. Met dit project wordt straks flink geld verdiend. Dat is de geheime agenda van de minister van Economische Zaken…….
  Het enige wapen dat overblijft is ‘imagoschade’. Shell komt onder vuur te liggen. De betrokken ministers ook. Gedeputeerde Van Heijningen (die de hele Provinciale Staten tegenover zich heeft en toch een vergunning af zal geven) gaat voor de bijl, al was het alleen maar omdat hij drie petten op heeft. Onderzoek van de Stichting CO2isNEE heeft aangetoond dat hij persoonlijk (als chef van de Milieudienst Rijnmond) de positieve adviezen aandraagt waarop hij (als gedeputeerde) de vergunning afgeeft. Hij is ‘board member’ van Rotterdam Climate Initiative, een lobbyclub voor ondergrondse CO2-opslag met financiële steun van Shell. De gedeputeerde is dus een stroman van Shell. Wie weet wie er nog meer bij dat geheime leger horen.

  Steunbetuigingen zijn welkom

  Groet van John B te B.

 57. Erik van Erne zegt:

  5 december 2009 om 12:50 | Permalink

  @John B te B

  Denk dat dit alles zegt: De Zuid-Hollandse gedeputeerde Erik van Heijningen (VVD) houdt op 15 december een presentatie op de Klimaattop in Kopenhagen over CO2-opslag als ‘vernieuwend project’. http://tinyurl.com/ylbpvsd

 58. John Brosens, voorzitter CO2isNEE zegt:

  5 december 2009 om 13:31 | Permalink

  Minister Cramer heeft het steeds over ‘onafhankelijke rapporten’. Dit is, mild geformuleerd, een misverstand. TNO heeft over lokaties gerapporteerd, maar wordt voortdurend – ook door de minister – ten tonele gevoerd als de ‘veiligheid’ ter sprake komt. TNO heeft daar niets over gezegd. De veiligheid is door de DCMR (jawel, de milieudienst o. l. v. van gedeputeerde Van Heijningen) onderzocht. En op maar liefst VIER onderdelen was de conclusie: ‘wij weten dit niet’. Hoe kan een minister dan met droge ogen beweren dat ondergrondse opslag van CO2 ‘veilig’ zou zijn? Zij ‘shopt’ in de rapporten….

 59. Henk Veenstra zegt:

  11 december 2009 om 14:43 | Permalink

  Barendrecht kwam uit de bus als ENIGE geschikte locatie. Tja, Shell wil het zo, uit kostenoverwegingen. En….de grootvervuiler blijkt de baas.
  Het is de vraag of ook TNO onpartijdig is.
  Gek, dat in eerdere prognoses gesteld werd dat AL het CO2 uit het Rotterdamse geborgen kon worden in daar voorhanden zijnde AQUIFERS. En dat die aquifers en ook het offshore-gasveld bij Rotterdam, 40 km uit de kust, nu in handen van TAQA-Gazprom, NIET genoemd worden.
  Toen geloofde men dat de berging in aquifers kon, nu misschien niet meer. Maar hoe reëel in de inschatting van berging in oude gasvelden?

 60. Erik van Erne zegt:

  21 december 2009 om 07:46 | Permalink

  Het energieproject Cato-2 ontvangt 10 miljoen euro. Dit project draagt bij aan verdere kennisontwikkeling en -toepassing die nodig is om CO2-afvang en -opslag (CCS) in Nederland op grote schaal te kunnen demonstreren en na 2020 commercieel toe te passen. Dit is noodzakelijk om in de komende decennia te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor Nederland.

  http://www.co2-cato.nl/

 61. henk Veenstra zegt:

  21 december 2009 om 09:01 | Permalink

  Fasering? ALS het al gebeurt, dan zal niet eerder dan in 2012 worden begonnen om CO2 onder Carnisselande te persen. Dan is dat veldje zover leeggehaald en ingeklonken, dat opvulling met CO2 uiterst traag gaat. M.i. zal,mede door mineralisatie,ijsvorming ( 99% zuiver CO2 zet uit) pas na 4-5 jaar de rand van het veld bereikt worden. Ook dan kan NIET aangetoond worden, dat er geen lekkages kunnen optreden. Immers, je blijve ver van de rand.
  Daarna zou een groter veld, Ziedewij, gevuld moeten worden. En pas in 2025 ? kunnen de Noordelijke velden aan de orde komen.EN NIET AL IN 2012.

 62. Erik van Erne zegt:

  21 december 2009 om 09:07 | Permalink

  Het was voor ons heel leuk om in het Holland Climate House een gedeputeerde (Tanja Klip) van Drenthe aan de slag te zien met biomassa en CO2-opslag, Aboutaleb met CCS en Barendrecht, Eneco met klimaatneurale energie, Jeroen van der Veer (oud-Shell) met bedrijven die een op wetenschappelijk inzicht gebaseerd klimaatregiem willen.

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=18571

 63. Barendrecht is Boos zegt:

  4 januari 2010 om 09:29 | Permalink

  Ministers van der Hoeven en Cramer hopen zorgen Barendrecht alsnog weg te nemen

  De zorgen van de bewoners blijven wij ook in het verdere verloop serieus nemen.
  Wij hopen de zorgen weg te kunnen nemen door te tonen hoe in de
  vergunningverlening en de voorwaarden die daarin gesteld zullen worden de
  veiligheid zal zijn gewaarborgd. Alle relevante monitoringsgegevens van het
  project zullen voor de bewoners toegankelijk zijn. Daarnaast zullen wij open en
  transparant communiceren over alle verder te nemen stappen in het project.

  Wij zien daarom geen reden om terug te komen op ons besluit. Temeer omdat wij
  als kabinet ons klimaatbeleid voortvarend ter hand willen nemen.

 64. Barendrecht is Boos zegt:

  8 januari 2010 om 19:07 | Permalink

  Petitie tegen CO2-opslag in Barendrecht

  Verontruste bewoners zijn een digitale petitie gestart tegen de plannen om onder Barendrecht CO2 op te slaan. ‘Het is onethisch en getuigt van slecht rentmeesterschap http://www.petities.nl/petitie/geen-co2-opslag-in-barendrecht

 65. Isabelle zegt:

  12 januari 2010 om 13:42 | Permalink

  Ook in Frankrijk verzet tegen ondergrondse CO2-opslag

  Onder fel protest van milieuactivisten is het olieconcern Total maandag in de buurt van de Franse Pyreneeën een pilootproject voor de ondergrondse opslag van CO2 begonnen.

 66. henk Veenstra zegt:

  12 januari 2010 om 14:27 | Permalink

  Ook in de Verenigde Staten en in Denemarken voerden betrokken burgers met succes strijd tegen CO2-opslag.
  Een beroep op emoties de voorstanders mag van Cramer niet afkomen van omwonenden en wordt afgedaan als onterechte angsthazerij.
  Eerste stellingname: Opslag in B gaat NIET bijonvoldoende draagkracht, wordt nu terzijde geschoven.
  Dan locaties: In CATO-1 werd gesteld, dat rondom Rotterdam voldoende opslag-capaciteit is in aquifers. Waar zijn die aquifers NU gebleven? Pal ten W van Rotterdam ligt een groot off-shore veld. Blijkt plotseling OOK ongeschikt evenals het Bergermeer-gasveld.

 67. Erik van Erne zegt:

  13 januari 2010 om 17:55 | Permalink

  In de Tweede Kamer zullen de SP en de PVV een motie indienen tegen de ondergrondse opvang van CO2 bij Barendrecht. Een kleine meerderheid in de Kamer gevormd door CDA, Partij van de Arbeid en D66 is voor de opslag. De SP trekt de conclusie dat dit maar een ‘wankele meerderheid’is. http://tinyurl.com/ykg9cvd

  De fractievoorzitters in de Barendrechtse gemeenteraad hebben samen een brief gestuurd naar alle fracties en fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Daarin doen ze een beroep op de partijen om in de Tweede Kamer tegen het plan van het kabinet te stemmen. http://tinyurl.com/yhhxvv5

 68. Fred de Vlugge zegt:

  14 januari 2010 om 17:51 | Permalink

  Kamer kritisch over CO2-opslag Barendrecht
  De Tweede Kamer blijft vragen houden over de CO2-opslag in Barendrecht. De meeste oppositiepartijen zijn simpelweg tegen, terwijl ook de regeringspartijen voorwaarden stellen, zo bleek woensdag in de Tweede Kamer.

  ‘Shell wil in gesprek met Barendrecht over CO2-opslag’
  Shell Pernis wil in gesprek met Barendrecht over de opslag van CO2. Dat zegt de president-directeur, Peter de Wit, in een blad voor Shell-medewerkers.

 69. Erik van Erne zegt:

  17 februari 2010 om 18:54 | Permalink

  Nee tegen dumpen CO2
  De opslag van CO2 zal in veel gemeenten tot politieke onrust leiden. Dat blijkt uit een enquete van Greenpeace in de gemeenten waar het kabinet CO2 wil opslaan. De plannen van het kabinet om CO2 uit nieuw te bouwen kolencentrales onder bewoond gebied te pompen, zijn in ieder geval bij 70 gemeenteraadsfracties niet welkom.

  De opschudding in Barendrecht over CO2-dumping kan zich in veelvoud herhalen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, spreken steeds meer fracties zich openlijk uit tegen de opslag. In Drenthe vindt komende zaterdag de eerste demonstratie al plaats.

 70. Erik van Erne zegt:

  21 maart 2010 om 13:33 | Permalink

  Video: What is carbon capture and storage (CCS)?

 71. Erik van Erne zegt:

  22 maart 2010 om 09:21 | Permalink

  Minister Van der Hoeven hoopt dat meer informatie de onrust over CO2-opslag weg kan nemen. Maar, schrijft ze ook, ‘het klimaatprobleem is groot en vraagt om krachtig beleid’.

  Denk dat Maria van der Hoeven de speciale website en het informatiepunt over CCS is vergeten.

  ‘Wetenschappers te enthousiast over CO2-opslag’
  Wetenschappers zijn te optimistisch over de afvang en opslag van CO2. De groepsdruk is zo groot, dat kritiek bijna onmogelijk is. Dat zegt Heleen de Coninck van ECN in De Volkskrant.

  SP: ‘Zet nu stop op projecten CO2-opslag’
  Naar aanleiding van de kritiek van Heleen de Coninck (ECN) over de opstelling van wetenschappers rond CO2-opslag, wil de Socialistische Partij nu een stop op CCS-projecten.

 72. Henk Veenstra zegt:

  22 maart 2010 om 15:16 | Permalink

  Intussen is de crisis-en herstelwet door de eerste kamer gedrukt. Tot grote verontrusting van de Barendrechters valt CO2-opslag er ook onder. Nu kan het Rijk zonder tussenkomst van Provincie en gemeenten hun CO2NZIN doordrijven ten koste van de belastingbetaler en zonder dat het in Barendrecht enige werkgelegenheid oplevert.

  Morgen, 23 maart 2010, gaat Paulus Jansen (SP) vragen stellen aan de minister. Het CO2NZINNIGE is, dat de tweede kamer ook buitenspel staat. Er zijn zes moties met bedenkingen, voorwaarden ingediend. Noodzakelijk is inzicht in opslagcapaciteit in Noord-Nederland. Maar dat Master-rapport over CCTS is niet gereed voor het zomer-reces.
  Henk Veenstra-Drachten.

 73. Erik van Erne zegt:

  23 maart 2010 om 10:38 | Permalink

  De CO2 opslag trein dendert gewoon door.

  Het ministerie van EZ publiceert medio april een voorkeurslijst van gasvelden in het Noorden die in aanmerking komen voor een demonstratieproject van ondergrondse CO2-opslag.

  E.on, Electrabel en Hitachi Power Europe gaan samen een CCS-testfaciliteit bouwen bij de Centrale Gelderland in Nijmegen. Die centrale draait op kolen en biomassa.

 74. Hans Dijkhoven zegt:

  27 maart 2010 om 17:29 | Permalink

  ZEMBLA: ‘CO2 bom onder Barendrecht’, op zondag 28 maart 2010 om 21.50 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.

  De overheid en Shell willen een proef doen met het opslaan van CO2 in een dicht bevolkte woonwijk in Barendrecht. De bewoners zijn bang omdat niemand ze kan garanderen dat het veilg is. In ZEMBLA legt een woordvoerder van Shell uit dat men wil testen hoe de bevolking reageert. Verschillende deskundigen komen aan het woord die vraagtekens zetten bij de locatie. Volgens geoloog professor Krijn de Jong is niet voldoende onderzocht hoe veilig de opslag van CO2 onder Barendrecht is. Onderzoekster naar CO2 dr. Heleen de Coninck verwijt haar collega’s tunnelvisie: kritiek op de opslag van CO2 is taboe. Het onderzoek van ir. Peter van der Gaag, waarin staat dat de locatie Barendrecht alleen gebruikt zou moeten worden voor een kleine proef, heeft de Tweede Kamer zelfs nooit bereikt.

  In Barendrecht ging de vlag uit toen het kabinet Balkenende IV viel. Bewoners verwachtten dat daarmee ook het plan verdween om CO2 onder de gemeente op te slaan. Maar de opslag van CO2 onder Barendrecht gaat door. Ondanks protesterende bewoners en ondanks de vele deskundigen die waarschuwen voor de gevaren. Waarom het experiment in Barendrecht toch wordt doorgezet, is te zien in de ZEMBLA-aflevering ‘CO2 bom onder Barendrecht’ op zondag 28 maart om 21.50 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.

  De klimaattop in Kopenhagen mag mislukt zijn, vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat de uitstoot van CO2 moet verminderen. Volgens afspraken met de EU in Brussel moet de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent verminderen. En dat terwijl onze behoefte aan energie alleen maar toeneemt. De vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales vervangen door zonne- en windenergie zou de oplossing zijn. Maar de ontwikkeling daarvan gaat niet snel genoeg, reden waarom we volgens deskundigen voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. De daarbij vrijkomende CO2 zou moeten worden afgevangen en opgeslagen onder de grond. Nederland is daarvoor zelfs bijzonder geschikt, vinden lobbyisten als voormalig minister-president Ruud Lubbers. We bezitten tientallen gasvelden die leeg zijn of die in de toekomst leeg komen.

  Eén van die gasvelden ligt in Barendrecht onder Vinex-wijk Carnisselande. De bewoners vrezen het broeikasgas onder hun huizen en de complete gemeenteraad heeft tegengestemd, net als een meerderheid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

  Opslag van CO2 verkeert in een experimentele fase en onder woonwijken is het nog nergens ter wereld gedaan. Een TNO-rapport betitelt de geschiktheid van de locatie zelfs als slecht. Voordeel van Barendrecht is wel dat het dicht bij Pernis ligt, bij de fabriek van Shell waar de CO2 vandaan moet komen. De locatie is daardoor goedkoop, maar dat is niet de enige reden waarom Den Haag blijft vasthouden aan Barendrecht.

  Research: Elma Verhey.
  Regie en samenstelling: Daan van Alkemade.
  Eindredactie: Kees Driehuis.

  HET CO2-ALIBI – 2 MAART 2008

  Get Microsoft Silverlight
  Bekijk de video in andere formaten.

 75. Fred de Vlugge zegt:

  27 maart 2010 om 17:24 | Permalink

  Underground CO2 storage: necessary and safeIf we want to limit climate change as a result of the greenhouse gas effect, then underground storage of CO2 is, for the time being, inevitable. TNO has the knowledge in house to do this safely and efficiently, and is organising a conference in April to address this method of suppressing the greenhouse gas effect.

  An inescapable measure. That’s how people at TNO regard subsurface CO2 storage. Of course, they admit, you first have to start by using less fossil fuel and providing incentives for sustainable alternatives. But since CO2 emissions all around the world have to be drastically reduced, underground storage is unavoidable for the time being. http://www.tno.nl/images/shared/overtno/magazine/em_1_2010_09.pdf

 76. Erik van Erne zegt:

  28 maart 2010 om 14:11 | Permalink

  ‘Wetenschap rond CO2-opslag niet te vertrouwen’
  Een commentaar vandaag in De Pers concludeert dat de wetenschap rond CO2-opslag niet meer te vertrouwen is. Dit n.a.v. een interview met ECN-medewerker De Coninck.

  http://www.depers.nl/wetenschap/465613/Column-Barendrecht-gevuld.html

  SP Emmen: ‘CO2 in de Drentse bodem onbespreekbaar’
  De Socialistische Partij in Emmen roept inwoners van de provincie Drenthe op om een duidelijk ‘Nee tegen CO2’ te laten horen. Het provinciebestuur houdt deze dagen hoorzittingen. Aldus meldt Emmen.nu.

  http://www.emmen.nu/index.php?n_id=138271&s_id=48

 77. Erik van Erne zegt:

  29 maart 2010 om 16:47 | Permalink

  GroenLinks wil debat over CO2-opslag Barendrecht

  Geoloog Peter van der Gaag had in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en VROM een rapport samengesteld over de voor- en nadelen van de proef. Volgens van der Gaag heeft hij op verzoek van zijn opdrachtgevers de kritische delen uit het rapport verwijderd.

  Het rapport-Van der Gaag heeft de Tweede Kamer nooit bereikt. Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer zei in de uitzending van niets te weten over dit rapport. ”Ik weet het echt niet, maar er zit geen opzet achter om het buiten de kamer te houden”, aldus Cramer.

  http://www.nujij.nl/groenlinks-wil-debat-over-co2-opslag-barendrecht.8259837.lynkx

  Steun voor debat over CO2-opslag Barendrecht
  De SP en de ChristenUnie willen net als GroenLinks snel een debat over de proef met CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht.

  http://www.nu.nl/politiek/2215268/steun-debat-co2-opslag-barendrecht.html

 78. Erik van Erne zegt:

  30 maart 2010 om 15:46 | Permalink

 79. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2010 om 08:03 | Permalink

  TNO: ‘CO2-opslag onvermijdelijk’
  ’Om in 2030 de doelstelling te halen van een CO2-reductie van dertig procent ten opzichte van 1990, is ondergrondse opslag onvermijdelijk’, stelt TNO.

  Discutabel rapport over CO2-opslag ‘onder de maat
  Het rapport van de geoloog Peter van der Gaag over CO2-opslag in Barendrecht is niet ‘achtergehouden’, maar als ‘onder de maat’ beoordeeld.

  CO2-opslag Barendrecht weer ter discussie
  De twee voormalige gasvelden onder Barendrecht zijn „technisch-geologisch gezien” ongeschikt om er CO2 in op te slaan. Dat stelt een geoloog op basis van onderzoek dat in opdracht van minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) werd geschreven, maar nooit is gepubliceerd.

 80. Barry G zegt:

  6 april 2010 om 13:46 | Permalink

  Vara’s ZEMBLA-reportage CO2-bom onder Barendrecht* heeft heel wat losgemaakt.
  O.a. een spoeddebat in de Tweede Kamer op 13 of 14 april.

  Netwerk (NCRV/EO) doet er een schepje bovenop met twee uitzendingen over de (ondeugdelijke) veiligheidsanalyses waarop Cramer c.s. zich beroepen.
  De risico’s van CO2-opslag onder Barendrecht blijken bewust te zijn onderschat.

  De eerste uitzending staat gepland voor dinsdag 6 april om 20:25 op Ned 2.

 81. Erik van Erne zegt:

  7 april 2010 om 09:03 | Permalink

  Hoe veilig is de CO2-opslag in Barendrecht? De overheid en oliemaatschappij Shell willen in Barendrecht een uniek experiment uitvoeren: het opslaan van broeikasgas CO2 onder een woonwijk. De overheid verzekert dat dit veilig is maar buurtbewoners denken daar anders over. Netwerk onderzocht de uitgevoerde risico-analyses en ontdekte dat het veiligheidsonderzoek niet waterdicht is. Zie http://player.omroep.nl/?aflid=10826281 voor de Netwerk Uitzending van 6 april 2010.

  Hieronder een eerdere uitzending van Netwerk over de CO2 opslag in Barendrecht

  Get Microsoft Silverlight
  Bekijk de video in andere formaten.

  Risicoanalyse CO2-opslag Barendrecht deugt niet
  Het model waarmee Shell en de overheid hebben vastgesteld dat de opslag van CO2 onder Barendrecht veilig is, vertoont ernstige gebreken. Dat stelden twee deskundigen gisteren in Netwerk.

  Volgens de experts zijn er geen experimenten met CO2 uitgevoerd om de berekeningen van het model te staven. De manier waarop berekend is hoe CO2 bij een ongeval uit de pijpleiding in Barendrecht zou stromen en zich in de lucht zou verspreiden, is nauwelijks door proeven onderbouwd.

 82. Erik van Erne zegt:

  12 april 2010 om 09:32 | Permalink

  Op 23 en 24 april aanstaande wordt het landelijk CDA congres georganiseerd. Op dit congres wordt onder andere het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer vastgesteld. Het CDA Barendrecht heeft twee amendementen op dit programma ingediend. In het eerste amendement wordt CO2 opslag onder land helemaal uitgesloten, onder zee blijft wel een optie. Dit betekent dat CO2 opslag projecten zoals in Barendrecht niet meer op de steun van het landelijke CDA kunnen rekenen.

  Het tweede amendement stelt voor om geen CO2 onder land op te slaan totdat meerdere onafhankelijke wetenschappelijke instituten de risico’s hebben onderzocht en hebben aangetoond dat opslag op een bepaalde locatie volstrekt veilig is. Het tweede amendement is minder vergaand en zal worden ingediend als blijkt dat het eerste voorstel niet kan rekenen op een meerderheid in het partijcongres.

  http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1152421

 83. Erik van Erne zegt:

  26 april 2010 om 06:39 | Permalink

  CDA-congres voor CO2-opslag onder Barendrecht

  Een voorstel om CO2-opslag bij voorkeur niet in een dichtbevolkt gebied als Barendrecht uit te voeren, heeft het zaterdag net niet gehaald op het CDA-congres in Den Haag.

 84. Ed Stevenhagen zegt:

  27 april 2010 om 18:08 | Permalink

  Zie de beelden die ik heb gemaakt van de NPM/OCAP leiding te Zoetermeer.
  RIVM heeft deze leiding als veilig bestempeld ook al moest de risicoberekening van TNO de prullebak in van VROM

  http://www.youtube.com/watch?v=hw1XXCVGpPM&feature=player_embedded

 85. Erik van Erne zegt:

  27 april 2010 om 19:13 | Permalink

  @Ed

  Zie http://goo.gl/okpx hier op Anders Bekeken

 86. Erik van Erne zegt:

  30 juni 2010 om 11:11 | Permalink

  Friesland blijft mordicus tegen CO2-opslag

  Friesland blijft fel tegen CO2 in de grond. De provincie heeft zelf geen grote CO2-uitstotende fabrieken, Gedeputeerde Adema vindt dan ook dat Friesland de verantwoordelijkheid daarvoor niet op zich hoeft te nemen. De andere noordelijke provincies staan niet onwelwillend tegenover CO2-opslag. Lees verder bij Binnenlands Bestuur

 87. henk Veenstra zegt:

  30 juni 2010 om 11:41 | Permalink

  Gister in Drachten.
  Er was een besloten contact tussen de demissionaire ministers van EZ en VROM.
  Bedoeld om de gemeentebesturen te vertellen waar de demissionaires CO2-opslag in Noord-Nederland willen hebben.
  Duidelijk werd gesteld, dat een dialoog over nut en noodzaak “een gepasseerd station” zou zijn. Er schemerde door, dat GROOTSCHALIGE opslag en de proefprojecten in Noord-Nederland GESCHEIDEN moeten worden gezien van het experiment in Barendrecht.

 88. Erik van Erne zegt:

  28 augustus 2010 om 10:55 | Permalink

  Midden-Drenthe tegen ondergrondse CO2-opslag

  Het college van Midden-Drenthe wil geen opslag van CO2 in de bodem. Naar aanleiding van de landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van CO2-opslag nemen B&W dit standpunt in. Midden-Drenthe is momenteel nog niet in beeld voor ondergrondse opslag.

  Naast de ondergrondse opslag van CO2 hebben B&W ook aangegeven geen kernafval in de bodem te willen. Eerder dit jaar maakten ministers Huizinga en Van der Hoeven drie noordelijke voorkeurslocaties bekend voor de opslag van het broeikasgas: het buurtschap Eleveld, de gemeente Aa en Hunze en Boerakker en Sebaldeburen. Het Rijk heeft uiteindelijk zeggenschap over de bodem. Bron: Energy Valley

 89. henk Veenstra zegt:

  29 augustus 2010 om 10:34 | Permalink

  CO2-opslag: het “moetje” van Sh€ll en de demissionaires.

  (zie het Vkblog ONLINERS uit FRIESLAND)

 90. Een Groninger zegt:

  19 september 2010 om 21:59 | Permalink

  Ze willen bij ons in het Noorden ook CO2 in de grond jagen. 22 September hebben we een info avond in Tolbert in `de postwagen`. Ik heb geen goed gevoel bij deze zg. info. Ik heb het idee dat men ons gewoon een avond probeert te paaien en het door onze strot duwt.
  Eerst hier het gas weghalen en de rotzooi terug.
  Iemand een advies voor ons?. Niemand wil het hier

 91. Erik van Erne zegt:

  19 september 2010 om 22:25 | Permalink

  @Een Groninger

  Wellicht een goed idee om de krachten te bundelen van tegenstanders in Noord Nederland en in Barendrecht. CO2 opslag is een dom plan van ex-minister Jacqueline Cramer, die de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland heeft goedgekeurd met in het achterhoofd CO2 opslag. Volkomen onnodig. We zijn al exporteur van energie. Vuile energie dat wel.

  Al dat geld gebruiken voor echt duurzame energie dat is een beter plan, maar uiteraard is Shell dan niet blij. De demissionaire ministers gaan gewoon door, alsof er geen weerstand is.

 92. Erik van Erne zegt:

  20 september 2010 om 04:11 | Permalink

  Hoogleraar Catrinus Jepma: CO2-opslag onontkoombaar

  De ondergrondse opslag van CO2 in Noord-Nederland is onontkoombaar en de risico’s zijn verwaarloosbaar klein. Volgens Jepma heeft Nederland de opslag dringend nodig om de periode naar voldoende alternatieve energievoorziening te overbruggen. Nederland kan zijn CO2-besparingsdoelen niet halen zonder ondergrondse CO2-opslag. ‘We hebben tot nu toe maar 3 procent weten te bezuinigen, en moeten in de komende 40 jaar naar de 50 procent.

  Directeur Reinder Hoekstra van de Milieufederatie Drenthe liet weten dat hij onder strikte voorwaarden ook wel in kan stemmen met proeven met de ondergrondse opslag van CO2, maar volgens de Milieufederaties van Drenthe en Groningen moeten niet eerst de nieuwe kolencentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven gebouwd worden, omdat die het probleem van de CO2 uitstoot alleen maar groter maken.

 93. Henk Veenstra zegt:

  21 september 2010 om 10:00 | Permalink

  De heer Jepma heeft mooi praten. Maar op het vakgebied ECONOMIE is recent zowel alles fout gegaan ondanks de kennis ervan. Op het gebied van CO2-opslag geven deskundigen aan, dat er nog minstens 20 jaar op gestudeerd moet worden.
  Er zijn grote economische risico’s en veel veiligheidsrisco’s.

  Met het binnenhalen van een grote CO2-afvalstroom uit heel NW-Europa is veel geld gemoeid. Maar alle aandacht, kreativiteit en subsidie voor CCS gaat TEN KOSTE VAN die voor de ontwikkeling van schone energie-opwekkingstechnieken.

 94. henk Veenstra zegt:

  27 september 2010 om 13:12 | Permalink

  Bundeling initiatieven tegen CO2 opslag noordelijke gasvelden

  Tegenstanders van grootschalige CO2-opslag in de noordelijke gasvelden hebben zich verenigd in een stichting: Co2ntramine. De stichting wil de aandacht vestigen op de bezwaren en gevaren van ondergrondse CO2-opslag. Volgens hen is de voorlichting door de overheid eenzijdig en vaak onjuist.

  Het rijk heeft voor CO2-opslag de voorkeur uitgesproken voor drie noordelijke gasvelden. Dat zijn het gasveld bij Elevel (deze ligt gedeeltelijk onder Assen) en het Groningse Boerakker en Sebaldeburen.

 95. Erik van Erne zegt:

  5 oktober 2010 om 06:31 | Permalink

  VVD Marum, Grootegast en Zuidhorn tegen CO2-opslag

  De lokale afdelingen van de VVD in Marum, Grootegast en Zuidhorn zijn tegen de opslag van CO2 onder de grond. De VVD vindt de noodzaak van CO2 niet dwingend aangezien het conceptregeerakkoord voorziet in de komst van enkele kerncentrales. Ook zou de opslag van CO2 financieel niet haalbaar zijn en zou een eventuele verzameling van CO2 beter op zee kunnen.

  De liberalen noemen de voorbereiding van het plan om CO2 op te slaan ‘een miljoenen verslindende operatie’ ‘Er moet jaar na jaar veel geld bij. Dit is echter eenvoudig te voorkomen. CO2-afvang is een tijdelijke zaak. Alle technologische ontwikkelingen zijn dus ook een tijdelijke zaak en dus zal hierin investeren op lange termijn alleen maar geld kosten.

 96. henk Veenstra zegt:

  5 oktober 2010 om 07:59 | Permalink

  CO2-opslag van CO2 in Noord-Nederland is niet onontkoombaar.
  De veiligheids- en bedrijfsrisico’s zijn groot. CO2-opslag is schadelijk om te komen tot voldoende alternatieve energievoorziening. Nederland kan zijn CO2-uitstoot verminderen zonder ondergrondse CO2-opslag.

  De nieuwe coalitie VVD-CDA zet in op kernenergie. Pas na overeenstemming daarover wil men weer het CCS-dossier openen.
  Intussen is de Stichting CCS Noord-Nederland omgecamoufleerd tot Stichting Borg. Deze club wil uitbreiding van het aantal opslaglocaties.
  Voor grootschalige opslag een KETEN van opslagvelden nodig.

 97. Erik van Erne zegt:

  6 oktober 2010 om 10:58 | Permalink

  ‘Opslag CO2 voorlopig van de baan’
  ’Opslag CO2 voorlopig van de baan’, concludeert Trouw vanmorgen. VROM heeft alle voorlichtingsbijeenkomsten in Noord-Nederland geschrapt.

  De gemeente Barendrecht concludeerde meteen na het verschijnen van het regeerakkoord al: ’De opslag van CO2 onder Barendrecht gaat niet door bij gebrek aan lokaal draagvlak en voordat een vergunning is verleend voor een kerncentrale.’

  Bron Energieraad

 98. Erik van Erne zegt:

  7 oktober 2010 om 05:10 | Permalink

  Barendrecht eist bevestiging stopzetten CO2-opslagplannen

  De gemeenteraad van Barendrecht eist van de nieuwe regering een duidelijke bevestiging van het stopzetten van de CO2-opslagplannen voor Barendrecht. Een motie van die strekking werd dinsdagavond unaniem aangenomen.

 99. henk Veenstra zegt:

  7 oktober 2010 om 07:38 | Permalink

  En dan nog afwachten wat het mogelijke afblazen van de CO2 betekent voor de plannen voor grootschalige CO2-berging in noord-Nederland. Want Barendrecht zou de test-case zijn voor acceptatie, technische mogelijkheid, bepaling van eeuwigdurige veiligheid en financiële mogelijkheid.
  In noord-Nederland heerst de opvatting: Als het daar (in Barendrecht) niet kan, dan gaat het hier ( in het Noorden) niet door.

 100. Sjoerd zegt:

  17 november 2010 om 17:27 | Permalink

  Nog een reden waarom CO2 opslag niet de weg is

  Om het CO2 van de nieuwe centrales te kunnen opslaan worden nu proeven in Groninger bodem voorgesteld door de politieke mooipraters Verhagen en Bleker. Nu gaat het om proeven, maar het echte werk gaat onder de Noordzee plaats vinden.

  Dus naast de vraag of het wenselijk is om in vieze centrales te investeren, zullen er heel veel pijpleidingen die dat CO2 moeten transporteren moeten komen. Dit gaat vele malen duurder worden dan nu door onze politieke positievo’s wordt ingeschat! Wie gaat dat betalen?

  In het novembernummer van het blad Natuur, Wetenschap en Techniek staat een artikel over de kink in de toekomst voor duurzame techniek. Zonnepanelen, windenergie, elektrische auto’s: mooie plannen maar er is één groot probleem: de materialen die daarvoor nodig zijn. Voor CO2 opslag hier het stukje over nikkel, dat nodig is voor de pijpleidingen:

  De velden voor opslag liggen veelal in de Noordzee en de pijpen zijn er nog niet. Deze moeten bij voorkeur gemaakt worden van roestvrijstaal. Plastics zijn niet sterk genoeg en roestplekken zorgen voor lokale verzwakkingen, wat zeer gevaarlijk is bij transport van een gas onder hoge druk. Ruw berekend en afgezet tegen de hoeveelheid ijzer die in 2020 wordt geproduceerd, bedraagt de extra vraag naar ijzer door CCS (Carbon Capture and Storage) niet meer dan 0,9%. Goed te overzien dus. Maar ijzer is dan ook niet het probleem. Roestvrij staal dankt haar corrosiebestendige eigenschappen aan de toevoeging van 10% nikkel. Om extra bestand te zijn tegen schade door cloorrradicalen, wordt daar nog 6% molybdeen aan toegevoegd. CCS zou respectievelijk 22% en 13,5% van de totale wereldproductie van deze metalen vragen. En dat terwijl de mijnbouwindustrie nu al de grootste moeite heeft om de vraag bij te benen.

  Roestvrij staal is met veel soorten metalen te maken. Maar het gevaar is dat het vervangen van één soort metaal door een ander geen echte oplossing is: ook hiervan zou de prijs omhoog schieten. Tien jaar geleden werd de Amerikaanse energiesector verplicht om koperhoudende leidingen te vervangen. Titaan was eerste keus, maar bleek al snel te duur. Toen stapte men over op roestvrij staal met chroom en nikkel. Binnen de kortste keren werd ook nikkel echterf veel te duur. Toen is men nikkel gaan vervangen door molybdeen. Vervolgens wed ook dat te duur en moest men op zoek naar weer een alternatief. Je ziet dat je een cascade van substituties en schaarsten kunt krijgen.

  Hoewel er dus geen harde materiaalbegrenzingen zijn, betekent dit wel dat CCS veel duurder wordt dan nu berekend. Bovendien zullen ook andere grootverbruikers van roestvrij staal in de problemen komen, bijvoorbeeld windturbines. Grootschalige CO2-opslag zou er dus paradoxaal voor kunnen zorgen dat echt duurzame energiebronnen in de problemen komen.=

 101. Erik van Erne zegt:

  18 november 2010 om 11:59 | Permalink

  Ook Noord-Nederland is Tegen Opslag van CO2

 102. Erik van Erne zegt:

  24 november 2010 om 06:24 | Permalink

  De afvang en opslag van CO2 (CCS) is niet alleen duur en onzeker, maar kan ook de grondwaterkwaliteit aantasten.

  Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Duke Universiteit. Er kunnen negatieve effecten zijn als koolstofdioxide ontsnapt en in waterlagen terechtkomt. Het gas kan reageren met mineralen en het drinkwater ongeschikt maken voor consumptie.?De onderzoekers namen stalen van grondlagen net boven plaatsen die getipt worden als mogelijke CCS-sites in Maryland, Virginia, Texas en Illinois. Die stalen werden een jaar lang blootgesteld aan CO2. De chemische samenstelling van de grondwaterstalen werd significant veranderd door de toevoeging van CO2, aldus de onderzoekers in Environmental Science & Technology.

  Vooral de stijgende zuurgraad van het water zorgt voor problemen, zoals het oplossen van sedimenten en een stijging van de concentraties zink, ijzer en cadmium met meer dan een factor tien. In sommige gevallen stegen de concentraties tot boven de drempels die het Amerikaanse Milieuagentschap EPA veilig acht. ??

 103. Erik van Erne zegt:

  7 januari 2011 om 11:15 | Permalink

  Gemeente Aa en Hunze unaniem tegen CO2-opslag

  De gemeenteraad van Aa en Hunze bleek woensdag unaniem tegen de opslag van CO2 in Drentse bodem te zijn. Dit werd bekend tijdens een informatieavond in Ekehaar.

  Raadsleden en bevolking bepaalden daar hun standpunten tegen het onderbrengen van het broeikasgas in lege gasvelden. Eleveld, deel van gemeente Aa en Hunze, is door het rijk aangewezen als geschikte locatie voor ondergrondse berging van CO2, afkomstig van kolencentrales.

  Assen heeft zich al eerder uitgesproken tegen de opslag.

 104. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2011 om 19:25 | Permalink

  CO2-Opslag is Wellicht Wel Gevaarlijk

  CO2-opslag in Noord-Nederland moet misschien opnieuw tegen het licht worden gehouden. Uit onafhankelijk Canadees onderzoek blijkt dat bij een CO2-opslag in Weyburn in de bodem hoge concentraties CO2 zijn gevonden. Landeigenaren hebben dode dieren gevonden en zagen gas omhoog bubbelen.

  A Saskatchewan family, advised by Ecojustice, has called for a full public investigation of documented problems on its Weyburn property, located on top of a Cenovus Energy carbon capture and storage site. Independent research confirms unnaturally high levels of CO2 in the property’s soil.

  Cameron and Jane Kerr first noticed changes in surface water and well water on their property in 2004, one year after CO2 injections in the area began, and reported these incidents to the Saskatchewan Ministry of Energy and Resources. Disturbances included bubbling and foaming water, unusual algae growths in ponds and animal carcasses found strewn around the ponds.

  Although Cenovus, the Saskatchewan Ministry of Energy and Resources and the Kerrs agreed in the fall 2007 that the ministry would conduct a year-long investigation into soil, water and air quality on the Kerrs’ property, no such investigation has taken place. On a single day in July 2008, the ministry took water and air samples. They did not test for CO2.

  Since then, both Cenovus and the ministry have refused to conduct further studies on the property. Should Cenovus and the ministry refuse to conduct a full investigation in the face of credible evidence linking the disturbances on the Kerr property to the carbon capture site, the Kerrs will seek legal action.

 105. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2011 om 20:45 | Permalink

  TNO schrikt van problemen met CO2 opslag in Canada

  TNO is geschrokken van de lekkage van CO2 uit een ondergrondse opslag in Canada. Het CO2 opslagveld in de provincie Saskatchewan lekt volgens omwonenden al jaren. Ook wordt er gesproken over explosies en dode dieren als gevolg van de lekkages.

  Ook in Nederland wordt overwogen CO2 ondergronds op te slaan, bijvoorbeeld in Drenthe. TNO onderzoekt voor het Ministerie van VROM of er opslag in gasreservoirs in Noord-Nederland mogelijk is en wat de risico’s daarvan zijn.

 106. Erik van Erne zegt:

  22 januari 2011 om 10:38 | Permalink

  VVD wil extra eisen stellen aan CO2-opslag

  De opslag van CO2 zou alleen moeten mogen, als het de meest effectieve maatregel is bij het bestrijden van de CO2-uitstoot van koolstofdioxide. Aldus René Leegte van regeringspartij VVD, eerder deze week in de Tweede Kamer.

  Leegte vindt dat er gekeken moet worden naar de kosten van opslag en of dat het grootste milieurendement oplevert. Verder zegt René Leegte dat we ons afval niet onder het tapijt moeten vegen. We moeten pas over opslag praten als alle andere oplossingen niet tot de gewenste CO2-reductie kunnen leiden.

 107. Ed Stevenhagen zegt:

  22 januari 2011 om 11:28 | Permalink

  Na mijn vondst van een doorroestende CO2-leiding onder de A12 in Zoetermeer beschouw ik de rapporten van RIVM als politieke documenten die alleen waarde hebben wanneer ze je de “vertaalsleutel” er bij hebben geleverd.
  Zonder die interpretatie sleutel zijn de rapporten meer dan eens waardeloos en een gevaarlijk instrument.

  Voorbeelden:
  1. De CO2-leiding (onderdeel van het OCAP-Barendrecht consortium). Risicocontour gefrustreerd door RIVM. http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/co2
  2. Sterigenics uitstoot 1600 ton (RIVM 139 ton)etyleenoxide. http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/sterigenics

 108. Erik van Erne zegt:

  24 januari 2011 om 17:18 | Permalink

  CO2-opslag in het Noorden van Nederland gaat niet door by EnergieEnWater

  De plannen om CO2 op te slaan in het Noorden zullen geen doorgang vinden. Dat zegt EnergieEnWater vertrouwelijk vernomen te hebben van iemand ‘die nauw betrokken is bij de planvorming’. De reden is gelegen in het afbreukrisico voor de Nam, zo zegt deze persoon tegen Energieenwater.net. De Nam, die in Nederland verantwoordelijk is voor de gasproductie, wil voorkomen dat het draagvlak voor boringen naar gas wegvalt als het bedrijf door de bevolking te veel met CO2-opslag wordt geassocieerd. Als de Nam dan nieuwe velden gaat aanboren zal er al snel gezegd worden dat het bedrijf dit doet om straks CO2 op te kunnen slaan, waarmee het draagvlak voor die boringen wegvalt.

  Behalve de angst van de Nam zijn er nog andere problemen. Zo zal Nuon afzien van de bouw van een koleneenheid in de Eemshaven, zodat daar geen CO2 vandaan zal komen. Nuon zou samen met RWE de CO2 gaan leveren voor het project. Overigens is RWE (Essent) al wel flink aan het bouwen. Daarnaast is het draagvlak verminderd doordat minister Verhagen van ELI, vlak na zijn aankondiging dat Barendrecht niet doorgaat vanwege gebrek aan draagvlak, met zekerheid stelde dat het project in het noorden wel doorgaat. ‘Waarom doet het draagvlak in Zuid-Holland er wel toe en dat in het noorden niet?’, zo vragen de noordelingen zich af. Bron: Energieraad

 109. Erik van Erne zegt:

  1 februari 2011 om 06:56 | Permalink

  Minister Maxime Verhagen ook niet enthousiast over CO2-opslag

  Minister Verhagen komt donderdag 3 februari naar de provincie Groningen om met voor- en tegenstanders te praten over de opslag van broeikasgas in lege gasvelden. Het is een belangrijk werkbezoek. De minister is degene die de vergunningen moet verlenen om opslag mogelijk te maken. ‘Ik wil erachter komen wat het Noorden nu echt wil. Wat zijn de vragen, zorgen en suggesties? Als ik dat weet, kan ik bepalen of ik het nuttig vind iets in gang te zetten. Ik ben zelf ook niet superenthousiast over de opslag van CO2. Ik zie het als een tussenstap op weg naar meer duurzame energiebronnen.’

 110. Ed Stevenhagen zegt:

  1 februari 2011 om 18:50 | Permalink

  1. CO2-opslag in Geleen. Ik neem aan niet in de steenkoolmijnen. Je hebt een groot aantal natuurlijke breuken in de bovenlaag die tektonisch nog werken. Verder moest er altijd veel grondwater opgepompt worden dat van alle kanten toestroomt. Je kan niet verkopen dat grondwater vrij kan toestromen en dat CO2 blijft zitten.

  2. CO2 is handel. OCAP heeft extra CO2-fabrieken neergezet om aan de levering te kunnen voldoen. Dus waar praten we over: CO2 de grond in stoppen, stoppen, of verstoppen.

  3. Cementindustrie (China..), vliegtuigindustrie, scheepvaart. Wat doen we er aan. Niets=handel.

 111. Erik van Erne zegt:

  4 februari 2011 om 00:44 | Permalink

  Minister Maxime Verhagen Neemt Binnen Een Paar Weken Besluit Over CO2 Opslag in het Noorden

  Maxime Verhagen was donderdagmiddag 4 februari in Leek en Groningen om met bewoners, Nuon en Essent, lokale bestuurders, milieufederatie en actiecomité Co2ntramine te praten over de ondergrondse opslag van broeikasgas. “Mij is duidelijk geworden dat er diep gevoelde emoties en grote twijfels zijn. Daar houd ik rekening mee”, aldus de minister.

 112. Erik van Erne zegt:

  4 februari 2011 om 00:45 | Permalink

  Minister Maxime Verhagen Neemt Binnen Paar Weken Besluit Over CO2 Opslag in het Noorden

  Maxime Verhagen was donderdagmiddag 3 februari in Leek en Groningen om met bewoners, Nuon en Essent, lokale bestuurders, milieufederatie en actiecomité Co2ntramine te praten over de ondergrondse opslag van broeikasgas. “Mij is duidelijk geworden dat er diep gevoelde emoties en grote twijfels zijn. Daar houd ik rekening mee”, aldus de minister.

 113. Erik van Erne zegt:

  10 februari 2011 om 06:03 | Permalink

  Minister Maxime Verhagen heeft discussie over CO2-opslag in Noorden verprutst

  Dat zegt de Groningse gedeputeerde William Moorlag. ,,Verhagen kan maar een ding doen: skippen dat project’’, zei hij. De gedeputeerde verwijt Verhagen dat hij de discussie over opslag zo heeft ,,verprutst” dat er helemaal geen draagvlak meer is. ,,Wij waren altijd voorstander, maar het klimaat om ermee door te gaan is verpest.

  Ik hoop dat de minister door een bliksemschicht van wijsheid wordt getroffen en CO2-opslag afblaast”, zegt Moorlag. ,,Hij weet het zelf ook: het momentum is voorbij, hij heeft zijn kansen verspeeld.”

 114. Erik van Erne zegt:

  13 april 2011 om 15:12 | Permalink

  CO2-opslag in de Noordzee is slecht idee

  Stichting De Noordzee vindt de plannen van Minister Verhagen om CO2 op te slaan in de Noordzee geen goed plan. CO2-opslag is géén oplossing voor klimaatverandering, je verbergt alleen het probleem. Bovendien vormt het mogelijk weglekken van CO2 een bedreiging van het zeeleven. Het kabinet kan beter investeren in energiebesparing, efficiënter gebruik van energie en in duurzame energie.

  Minister Verhagen ziet af van het plan om CO2 op te slaan in Groningen en wijkt uit naar de Noordzee. ‘Een slecht idee’ vindt Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee. Leemans: ‘CO2-opslag is een excuus voor het bouwen van kolencentrales. Met CO2 opslag verminder je de uitstoot niet. Sterker nog, het opslaan van CO2 kost ook energie. Er moet gemiddeld 25% extra energie opgewekt worden om al het geproduceerde CO2 op te slaan. De efficiëntie van de centrale neemt hierdoor af.’

  Ook voor het leven in zee heeft het ondergronds opslaan van CO2 mogelijk negatieve gevolgen.‘Het aanleggen van pijpleidingen verstoort het bodemleven. Als CO2 weglekt verzuurt het water en dit vormt een bedreiging voor kalkhoudende dieren zoals schelpen. Bovendien zijn verhoogde CO2 concentraties in het water giftig voor vissen. Om echt wat te doen aan het klimaatprobleem, moet je de bronnen aanpakken. Het kabinet kan dus beter investeren in energiebesparing, efficiënter gebruik van energie en in duurzame energie’, aldus Leemans.

  Doordat de techniek om CO2 op grote schaal op te slaan nog niet klaar is, is het een enorme investering. En waarom zou je investeren in het verbergen van je afval, in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken? Bron: stichting Noordzee

 115. Erik van Erne zegt:

  29 oktober 2011 om 11:15 | Permalink

  UK Pulls Out Of Carbon Capture And Storage Project Due To High Costs

  Plans to implement the U.K’s first carbon capture and storage (CCS) project at Longannet in Scotland have just fallen through, as the parties involved could not agree on how to finance the project, which was proving more expensive than initially anticipated.

  In a statement released Wednesday, the Department of Energy and Climate Change (DECC) said “A decision has been made not to proceed with Longannet but to pursue other projects with the 1 billion pounds ($1.5 billion) funding made available by the government.”

 116. Ed Stevenhagen zegt:

  30 oktober 2011 om 15:53 | Permalink

  CO2 is handel en daar kan veel geld mee worden verdiend.

  De vliegas van centrales en het slik van zuiveringsinstallatie vol zware metalen stoppen we in de cementovens van de ENCI om er woonhuizen van te bouwen. Over de gezondheidsklachten in nieuwbouwwijken blijven we ons pro forma verwonderen.

  De giftige en kankerverwekkende teerproducten van de olierafinaderijen stoppen we in het asfalt. We vragen ons af waarom de politiek zo veel asfalt in Nederland wil leggen.

  CO2 is handel. Overigens wordt de meeste CO2 al door zeeën geabsorbeerd. Het verschijnt veelal terug via als CaCO3 (kalk).

 117. Ed Stevenhagen zegt:

  12 november 2012 om 19:07 | Permalink

  Deze reactie komt een jaar later. Iedereen is de NPM/OCAP-leiding vergeten die door Zoetermeer loopt en ook Barendrecht moest bedienen.

  Vanaf 2005 is de leiding in strijd met het bestemmingsplan in gebruik. Geen MER, geen deugdelijk onderzoek. Maar nu wordt hij slinks “gelegaliseerd”. Men gebruikt een concept vrijwillige MER-beoordeling en wekt via de media dat het een definitieve MER is. List leugen en bedrog. Om de leiding aan de aandacht te onttrekken heeft men de duiker onder de A12, Waar de leiding op het water ligt, afgesloten. Daardoor is een faunavoorziening onbruikbaar.

 118. Ed Stevenhagen zegt:

  12 november 2012 om 19:12 | Permalink

  Vervolg CO2 leiding Zoetermeer.
  Zie mijn YOUtube over het onzichtbaar maken van 22 bar CO2, 40 bar aardgas, 70 bar kerosine , samen met een waterleiding.
  http://www.youtube.com/watch?v=97FH9FuAeYI
  En dan gaat het om deze roestende CO2-leiding.
  http://www.youtube.com/watch?v=hw1XXCVGpPM

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)
*

Categorieën

 • Afval (511)
 • Agenda (2.627)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (116)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (638)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (388)
 • Design (212)
 • Dieren (181)
 • Duurzaam (2.052)
 • Educatie (335)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.615)
 • English Channel (1)
 • Europa (29)
 • Evenementen (119)
 • Geluid (21)
 • Gezondheid (277)
 • Goed Doel (113)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (274)
 • Iets anders (299)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (157)
 • Klimaat (1.571)
 • Licht (356)
 • Lucht (31)
 • Mensenrechten (161)
 • Milieu (736)
 • MVO (106)
 • Natuur (634)
 • Nederland (7)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (104)
 • Pasen (3)
 • Sinterklaas (32)
 • Sport (197)
 • Vakantie (72)
 • Valentijn (37)
 • Verkiezingen (54)
 • Vervoer en OV (789)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (268)
 • Welzijnswerk (28)
 • Schrijvers

  Recente berichten

 • Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben by Joost Nuissl
 • Valentijnsdag: Als de dag van toen.. by Reinhard Mey
 • Valentijnsdag; Voor Haar by Claudia de Breij
 • The Relationship Between The Earth, The Moon and The Sun: An Amazing Documentary
 • Lef in de Liefde: Handboek voor Gezonde Relaties by Shakti Gawain en Gina Vucci
 • The Ultimate Sports Bra: OMbra and the OMrun Platform by OMsignal at CES 2016 in Las Vegas
 • Death of the Sun Mind Blowing Documentary: What if the Sun Stop Shining
 • Facilitair & Gebouwbeheer 2016: Besparing door Noviteiten – De FGNoviteitenprijs 2016
 • Record Voor Windenergie in Nederland in 2015: Duurzame Energie voor 2,4 Miljoen Huishoudens
 • Natalie Cole Overleden: This will be and Unforgettable – R.I.P. Natalie
 • Nieuwbouw Dutch Institute For Fundamental Energy Research DIFFER met BREEAM Excellent
 • Het E-Vier Pakket voor Elektrisch Rijden by Nissan: Vier keer Voordeel Plus Gratis Oplaadpunt
 • Vakantiesalon Vlaanderen 2016 en B&B Expo 2016 in de Antwerp Expo
 • Fiscaal Voordeel in 2016 voor Circulaire Innovaties met de MIA en Vamil: De Milieulijst 2016
 • Fiscaal Voordeel in 2016 met de Energie InvesteringsAftrek (EIA): De Energielijst 2016
 • De Reis van het Bewustzijn, de Reis van ons Leven: Ontwaken
 • Oudejaarsconference 2015 by Herman Finkers
 • Gute Nacht, Freunde by Reinhard Mey
 • Vuurwerk Afsteken Met Oud en Nieuw: Tips voor het Veilig Afsteken van Vuurwerk
 • Baas Over Je Eigen Energie by Greenchoice: De Groenste Energie is Je Eigen Energie
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com