Anders Bekeken

De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050

Geschreven op 24-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat
Pin It

Klimaatwet

26 november 2015: Mooi. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kabinet alle kolencentrales in Nederland op termijn gaat sluiten. Minder mooi is dat op termijn.

Er wordt geen jaar genoemd waarin dat moet zijn voltooid.

Vrijblijvendheid troef dus weer in de politiek. De regering wordt vriendelijk verzocht om in samenwerking met de energiesector een plan op te stellen om de kolencentrales uit te faseren. Dat plan moet in 2016 klaar zijn.

In de aangenomen motie staat dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering door de eigen CO2-uitstoot te verlangen. De kolencentrales zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2, maar ook voor fijnstof, stikstof en kwik.

Zie ook: Uitstoot van Broeikasgassen Weer Gestegen: Plus 4 procent in 2015 by RIVM – Aandeel Hernieuwbare Energie Blijft Vrijwel Gelijk: 5,9 Procent in 2016 by CBS

24 november 2015: Zo, draaideur politicus Diederik Samson, de man die met alle winden meewaait, komt ineens in actie en steunt het plan van GroenLinks. Gauw even politiek scoren na een Open Brief van 64 hoogleraren en als echte politicus direct aan de pannen van die hoogleraren sleutelen. In september kwam de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) al tot het advies voor een Klimaatwet.

Afzwakken. Geen sluiting van alle elf kolencentrales in 2017 of op zijn laatst in 2020, nee Diederik Samson gaat voor sluiting in 2025.

Er zijn voldoende schonere gascentrales, maar het extra gas mag niet uit Groningen komen, gezien de aardbevingsproblemen met de gaswinning.Gas uit Noorwegen is de oplossing.

In het voorontwerp voor een De Klimaatwet van de fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA), staat dat in 2050 de uitstoot van kooldioxide (CO2) verminderd moet zijn met 95 procent. De energievoorziening moet in 2050 voor de volle 100 procent duurzaam zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot 50 procent lager liggen dan in 1990, het jaar van het ‘Kyoto-Protocol‘. Zie ook: UN Climate Change Conference: COP21 in Paris

Het voorstel is dat het Kabinet eens in de vijf jaar een Klimaatplan opstelt en ieder jaar een Klimaatbegroting, met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie gaat maken. Ministers leggen na afloop van een begrotingsjaar verantwoording af over het ter uitvoering van de Klimaatbegroting gevoerde beleid en over de effectiviteit daarvan.

Ministers stellen éénmaal in de vijf jaar – voor het eerst in het jaar van inwerkingtreding van de Klimaatwet– een Klimaatplan vast. Bindende taakstellingen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie als duurzame bijdragen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen worden geformuleerd ten behoeve van de jaarlijkse Klimaatbegrotingen. Bij het opstellen van dit plan vervult de Minister van Algemene Zaken een coördinerende rol. Zie ook: Samenvatting Klimaatwet en De Klimaatwet (PDF).

Uiteraard zie coalitiepartner VVD het plan totaal niet zitten. Kamerlid André Bosman (VVD) vindt dat Nederland al goed op weg is met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Hij vindt dat Nederland daar niet in moet doorslaan. Minister Kamp (VVD) van Economische Zaken zegt in een reactie dat hij niets voelt voor het sluiten van kolencentrales. Denk dat het geen kwaad kan als iemand de VVD politici eens even wat bijles geeft over klimaat, klimaatverandering en duurzame oplossing. Ik neem aan dat één van de 64 hoogleraren graag bereid is dat te doen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) over de klimaattop. Na de uitspraak van de rechter in een klimaatzaak afgelopen juni heeft het kabinet opdracht gegeven te onderzoek welke maatregelen goed zijn voor het nog verder terugdringen van de uitstoot van kooldioxide (CO2). Het sluiten van kolencentrales is daarbij één van de opties.

Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. Dit maakten zij maandagavond bekend bij tv-programma Pauw.

Zie ook: Adviesraad Bepleit Klimaatwet: Rijk zonder CO2 naar een Duurzame Energievoorziening in 2050Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te SluitenEnergie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van EuropaOpen Brief 16 Hoogleraren: Stop de Bouw van KolencentralesNederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors HogerRanking Stroomleveranciers 2015: Nuon, Essent, Atoomstroom en DGB zijn de Grote VervuilersWij Stoppen Steenkool: Alle Kolencentrales in Nederland Dicht, niet Investeren in de KolenindustrieBattle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame EnergieHet Energy Next! Congres 2015: Het Roer Moet Om, Maar Hoe?Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook BiomassaEnergie van het Noorden: Nederland Krijgt Een Gigantisch EnergieoverschotING Stopt Financiering Kolencentrales Maar Blijft Investeren in Bedrijven die Steenkool Gebruiken

Kan de gaskraan in Groningen dicht? Minder Gaswinning uit Groningen: Goed voor het KlimaatOns Gas van de Toekomst: Hoezo Ander Gas?Naar Een Duurzame Energievoorziening: De Schone Taak van AardgasHoe Groen en Duurzaam is Aardgas? En Hoe Zit Het Met Het Bijmengen van Groen Gas?De Duurzaamheid van Groen Gas: Groen Gas Lang Niet Altijd Duurzaam

2 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  24 november 2015 om 11:24 | Permalink

  Samenvatting Klimaatwet van Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA)

  Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de Klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. De initiatiefwet Klaver/Samsom legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald zullen worden.

  De Klimaatwet moet een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid betekenen. De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaaten energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag gaat niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

  Deze Klimaatwet verbindt lange-termijn doelen met beleid op de korte termijn. Niet langer kunnen doelen voortdurend worden verlaagd of beleid worden uitgesteld. Klimaat- en energiebeleid wordt voorspelbaar, waardoor en innovatie en investeringen in een groene economie worden gestimuleerd. De wet verankert dat Nederland voldoet aan haar bijdrage om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95% gereduceerd, met een tussendoel van 55% in 2030. Het aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%.

  Klaver en Samsom verbinden beiden hun naam aan deze initiatiefwet. Dat is een bijzondere samenwerking tussen twee politiek leiders. Het is voor net eerst in 35 jaar dat twee fractieleiders samen een initiatiefwet indienen.

  Klimaatdoelen
  • Voor het eerst wordt in een Klimaatwet voor Nederland verankerd welke doelstellingen voor het klimaatbeleid op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
  • In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990.
  • In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95% ten opzichte van 1990.
  • In 2050 moet het aandeel duurzame energie 100% zijn.
  • De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende realisatie is van drie doelstellingen: vermindering van broeikasgassen, verhoging van het aandeel duurzame energie en jaarlijkse energiebesparing.
  • De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

  Klimaatbegroting en Klimaatplan
  • De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks een klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
  • De jaarlijkse klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de
  voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstellingen niet gehaald worden.
  • Iedere vijf jaar maakt het kabinet een klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse klimaatbegroting.
  • Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
  • Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te melden voor behandeling in de Tweede Kamer.

 2. Erik van Erne zegt:

  16 januari 2016 om 10:15 | Permalink

  Een versnelde sluiting van de kolencentrale van energiebedrijf Nuon in het Westelijk havengebied in Amsterdam is ‘bespreekbaar’. Dat zegt bestuurder Martijn Hagens van Nuon in EenVandaag.

Categorieën

 • Afval (547)
 • Agenda (2.859)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (693)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (431)
 • Design (228)
 • Dieren (171)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.145)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (2.889)
 • Europa (29)
 • Evenementen (122)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (13)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (289)
 • Iets anders (350)
 • Int. Samenwerking (187)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.603)
 • Licht (367)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (166)
 • Milieu (736)
 • MVO (107)
 • Natuur (677)
 • Nederland (16)
 • Olympische Spelen (66)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (978)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (287)
 • Welzijnswerk (29)
 • Recente berichten

 • Green Deal Participatie Van De Omgeving Bij Duurzame Energie Projecten: Grotere Slaagkans
 • De WAT-Kaart Rotterdam: Rotterdam Aardgasvrij Wat Betekent Dat Voor Mijn Wijk?
 • Dutch PAL-V Liberty Flying Car: The World’s First Flying Car Production Model by Pal-V
 • Zonnepark Transberg Met 25.000 Zonnepanelen op Voormalige Vuilstort in Dordrecht by TPSolar
 • Zonnepark Met 30.000 Zonnepanelen Op Voormalige Vuilstort Armhoede in Lochem by TPSolar
 • Wereldrecord Grootste Parade van Duurzame Voertuigen by Elfwegentocht
 • Plan(t) Our Future: Conferentie Brabant aan de Waterstof by Werkplaats De Gruyter
 • Eco-Park Amsterdam: Windmolens en Drijvende Zonnepanelen op Noorder IJplas by NDSMEnergie
 • Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden Met 43.000 Zonnepanelen by TPSolar
 • Drijvende Eilanden Met Zonnepanelen op de Haarrijnseplas in Utrecht
 • Nieuwe Faunapassage Kootwijkerzand Vanuit de Lucht: Ecoduct Over A1 en Tunnel Onder Spoor
 • Parijs op z’n Zeeuws – De Zeeuwse Energiedialoog: Hoe Pakt Zeeland de Energietransitie Aan?
 • Rotterdamse Energie Coöperatie Wil 10.000 Zonnepanelen op Rotterdamse Daken by Greenchoice
 • Nieuw Hotel in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht Met WELL Certificaat: Aloft Utrecht by Marriott
 • Natuurlijke Schatkamers van Drenthe: Ontstaan van Pingo’s en Pingoruïnes
 • Subsidie van Provincie Gelderland Voor Vijf Zon op Erf Zonneboerderijen by AGEM
 • Green Technology Revolution Documentary 2018 by Modern Marvels
 • Kabinet Gaat Duurzaamheidsinitiatieven Klimaat en Dierenwelzijn Ondersteunen
 • Subsidie Voor Groningse Windparken Oostpolder, Westereems III en Oostpolderdijk by Innogy
 • Zonnedak Distributiecentrum Venlo Met 28.000 Zonnepanelen by KiesZon
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com