Anders Bekeken

Zullen We Samen Eneco Kopen? Word Lid van EneCoöperatie en Houd Eneco in Publieke Handen

Geschreven op 19-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing
Pin It

Het gaat geweldig. In korte tijd is er al iets meer dan 20 miljoen euro (20.280.938) toegezegd door 2126 deelnemers aan de crowdfundingsactie om Eneco in publieke handen te houden. Een super voorbeeld van burgerparticipatie in Nederland.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen. Samen gaan voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Je kunt je hier aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets.

1 november 2017: Zo, de deadline van 31 oktober 2017 is verstreken en we weten iets meer over de standpunten van de gemeenteraden van de aandeelhoudende Gemeenten. Te beginnen met de grote aandeelhouders: Rotterdam is voor verkoop, Den Haag is tegen. Dordrecht is ook voor.

De gemeenten die de aandelen Eneco willen verkopen zijn samen goed voor bijna drie kwart van alle aandelen. Dat is ruim voldoende om een verkoopproces in gang te zetten, maar is onvoldoende voor de potentiële koper om de volledige zeggenschap te krijgen bij Eneco. Daarvoor is een meerderheid vereist van drie kwart van de aandelen.

De komende maanden wordt de belangstelling voor de aangeboden aandelen Eneco in kaart gebracht. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De gemeenten die zich tot dusver tegen een verkoop hebben uitgesproken, bezitten bij elkaar meer dan een kwart van de stukken.

Overigens is het nog mogelijk dat de nieuwe gemeenteraden van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een andere beslissing gaan nemen, waardoor het percentage voor-verkoop gemeenten nog kan stijgen of dalen. Kortom het duurt nog vele maanden voor echt duidelijk wordt of en aan wie er aandelen Eneco gaan worden verkocht.

12 oktober 2017: De gemeenteraad in Rotterdam heeft ingestemd met de plannen van het college om de aandelen in Eneco te verkopen. Rotterdam is met een belang van bijna 32 procent in Eneco de grootste aandeelhouder van het energiebedrijf. Met de verkoop van de aandelen zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer negenhonderd miljoen euro.

6 oktober 2017: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil de aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkopen. Het voorstel daartoe van het college van burgemeester en wethouders is verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen. De gemeente Den Haag heeft 16,55% van de aandelen Eneco in bezit.

Door deze beslissing komt het aantal aandelen Eneco dat te koop wordt aangeboden op 53,17% mits de gemeenteraden van de gemeenten die willen verkopen akkoord gaan. De gemeenteraad van Rotterdam besluit op 12 oktober 2017 of zij instemt met het principebesluit van het college om de aandelen af te bouwen. De gemeenteraad van Dordrecht is gevraagd vóór 31 oktober 2017 met een standpunt te komen.

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Rotterdam is de grootste aandeelhouder, gevolgd door Den Haag dat een belang heeft van 16,5% en Dordrecht met 9,1% van de aandelen. Verder zijn er 44 gemeenten die minder dan 2% van de aandelen hebben. Voor 31 oktober 2018 moeten de gemeenten aangeven of ze hun aandelen willen behouden of willen afbouwen. Pas dan wordt er eventueel een volgende stap gezet om echt te gaan verkopen. Het definitieve besluit tot verkoop vindt uiteindelijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats.

5 oktober 2017: De Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland heeft besloten net als veel andere lokale overheden de aandelen in energieleverancier Eneco te verkopen. Een meerderheid van de gemeenteraad ging inmiddels akkoord met het voorstel van het college. De gemeente Lansingerland heeft 3,38 procent van de stukken Eneco in handen.

Dat brengt het totaal van de aandelen Eneco die te koop worden aangeboden door gemeenten al op 70,18%. Het ziet er dus naar uit dat Eneco echt verkocht gaat worden.

24 september 2017: De gemeente Albrandswaard is van plan zijn aandelen in energiebedrijf Eneco van de hand te doen. Dat voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gedaan. Albrandswaard heeft 0,4 procent van de stukken Eneco in handen.

De gemeente Zoetermeer (2,34%) wil haar belang in energiemaatschappij Eneco verkopen mits de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat. Heemstede en Capelle aan den IJssel willen hun belang (van samen 2,81%) ook verkopen. Leidschendam-Voorburg (3,44%) had al eerder aangegeven te willen verkopen. De gemeenten Rotterdam (31,7%), Den Haag (16,5%) en Dordrecht (9,1%) hebben samen een belang van 57,29% in Eneco dat ze willen verkopen.

De acht gemeenten die hebben aangegeven hun belang in Eneco te willen verkopen, mits de gemeenteraden dat ook goedkeuren, bieden daarmee al 66,4% van de Eneco-aandelen te koop aan.

19 augustus 2017: Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er deze week veel te doen is geweest over energiebedrijf Eneco. Inmiddels hebben vier grote aandeelhoudende gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg aangegeven hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen.

Een belangrijke afweging die de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?

De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met nee en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.

Greencrowd is van mening dat Eneco in publieke handen moet blijven om te voorkomen dat verkoop aan een buitenlands energiebedrijf of een investeerder zal leiden tot banenverlies en een remmende werking zal hebben op de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Eneco speelt hier een belangrijke rol in en dat willen we graag zo houden. Sterker nog: om de klimaatdoelstelling van de BV Nederland te halen, zullen Eneco en de andere energiebedrijven nog flink wat duurzame stroom bij moeten geven.

Daarom is het plan ontstaan om een coöperatie op te richten van burgers en bedrijven, lokale energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties maar ook andere lokale overheden dan degenen die hun aandeel nu willen verkopen. Deze coöperatie koopt dan de aandelen van de verkopende gemeenten en daarmee houden we Eneco in Nederlandse en publieke handen.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen. Samen gaan voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Je kunt je hier aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets.

GreenCrowd wil nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Zie ook: Royal Schiphol Group Kiest voor 100% Duurzame Windenergie uit Nederland by Eneco – Treinen NS Rijden vanaf 2018 voor 100% op Duurzame Energie van Nieuwe Windparken by Eneco – Eneco Windpark Delfzijl Noord: Duurzame Stroom voor Nieuw Datacenter van Google – Windpark Slufterdam by Nuon en Eneco bij Rotterdam Krijgt Nieuwe Grotere Windmolens: 50 MW –  Het Eneco Windpark Luchterduinen: 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Gemini Offshore Windpark in Gebruik Genomen: 600 MW Duurzame Wind Energie –Nieuwe Hoofdkantoor Eneco in Rotterdam Alexanderpolder met Energielabel A+ – Eneco kiest voor 100% elektrische auto’s – Eneco plaatst hoog rendement zonne-energie-installatie in Medemblik – Eneco Biomassa Energiecentrale Bio Golden Raand Gaat Stoom Leveren aan AkzoNobel –Van Not In My Back Yard naar Wind In My Back Yard by Eneco – Stad van de Zon –  – Windpark Nijmegen-Betuwe: Vijf Windturbines op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Windpark Westermeerwind – Eneco Zonnepark Ameland: Het Grootste Zonnepark van Nederland met 23000 Zonnepanelen – Eneco Gaat 50 Slimme, Semipublieke Laadpalen voor Elektrische Auto’s Plaatsen in Noord-Brabant – De NRGSPOT by Eneco voor Opladen van Elektrische Voertuigen in Rotterdam – Onze Clubkracht by Eneco Helpt Sportclubs bij Aanvraag Subsidie: De Energie van Pure Winst – 18% Nederlanders over Tien Jaar Zelfvoorzienend: De Intelligente Thermostaat Toon by Eneco – Jedlix SlimLaden-App by Eneco: The Smartest and Cheapest Way to Charge Your Electric Car – Tesla Powerwall voor Huishoudens by Eneco: Zelf Opgewekte Duurzame Zonne-Energie Opslaan – EnspireME: The Largest Battery System in Europe by Eneco and Mitsubishi Corporation – Eerste Eneco ZonneHub van Start: 170 Zonnepanelen op Dak Rabobank in Etten-Leur by Eneco – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Energiepark Rijnenburg in Utrecht: Windmolens en Zonneparken by Rijne Energie en Eneco

Deze week werd bekend gemaakt dat Schiphol, net als eerder de NS en nog eerder Google, volledig overstapt op Hollandse Wind. Van Eneco. Eneco heeft meer dan 1 Gigawatt aan windproductie staan waarmee ze op jaarbasis, afhankelijk van de wind, zo’n 2,3 Terrawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor het jaarverbruik van bijna 700.000 huishoudens op jaarbasis, meer dan alle huishoudens van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht samen.

Begin dit jaar is Eneco in Rotterdam de mijlpaal van 10 miljoen Gigajoule warmtelevering gepasseerd. Dit komt overeen met de levering van warmte aan 330.000 huishoudens per jaar.

Eneco heeft ook meer dan 100 MW aan zonne-energie liggen waarmee ze op jaarbasis meer dan 90 Gigawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor nog eens ongeveer 30.000 huishoudens op jaarbasis. Deze duurzame elektriciteit wordt onder andere geleverd aan PostNL, nog zo’n grote Nederlandse naam.

Op het gebied van zonne-energie heeft Eneco ook zwaar ingezet op het versneld uitrollen van zonnepanelenprojecten ‘op daken van anderen’ voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen (of willen) plaatsen. Hiervoor heeft Eneco ZonneHub ontwikkeld, een landelijk opererende energiecoöperatie die gebruik maakt van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling. ZonneHub heeft inmiddels vier projecten die gebouwd worden en er komen er nog veel meer aan.

Naast de investering in wind- en zonne-energie investeert Eneco ook in innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de EnspireMe batterij die Eneco samen met Mitsubishi gaat bouwen; dit wordt meteen de grootste van Europa. Of wat dacht je van de lancering van Jedlix waarmee slim en duurzaam de accu van je auto geladen kan worden. Denk aan de ontwikkeling van de Warmtewinner waarmee een huishouden makkelijk 30% van het gasverbruik kan besparen. En wat te denken van Crowdnett? Gebruik maken van de thuisbatterij om het net te balanceren.

15 Reacties

 1. Bertje zegt:

  23 augustus 2017 om 15:09 | Permalink

  Hoogleraar Hans Schenk: Voorkom dat Eneco overgenomen wordt door groot concern

  Hans Schenk doet onderzoek naar overheidsbedrijven in Nederland die sinds de jaren 90 in rap tempo privatiseerden. “De dienstverlening is achteruitgegaan, terwijl de prijzen en kosten omhoog zijn gegaan”, licht het kroonlid van de Sociaal-Economische Raad toe in een uitzending van Nieuwsuur op woensdag 16 augustus, “dat zijn voornamelijk kosten in het managementdeel. Dat betekent dat topbestuurders zichzelf drie, vier en sommige gevallen wel tien keer meer zijn gaan uitbetalen dan toen het een overheidsbedrijf was.”

  Kijk naar de Postbank, zegt Schenk: ooit een zeer succesvol overheidsbedrijf, nu beter bekend als de ING. “Van die excellente prestaties is weinig meer over.” Uit het praktijkonderzoek ‘Banken ondermijnen de toekomst’ van de Eerlijke Bankwijzer bleek dat ING eind 2015 inmiddels de onbetwiste koploper was qua investeringen in klimaatschadelijke energievormen. Daarnaast zou het bedrijf niet transparant zijn over de bedrijven waar het in investeert en veel zaken doen met kernwapenbedrijven die ook civiele activiteiten ontplooien.

  Ook bij Nuon en Essen was na de verkoop aan het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE Essent weinig aandacht voor innovatie en duurzaamheid, bleek eerder al uit onderzoek van de Consumentenbond. Onderzoekers van Greenpeace, de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE gaven Essent een duurzaamheidsscore van 3,0, Nuon een 4,2 en Eneco een 7,0. Koplopers op de ranking waren de relatief kleine leveranciers als DE Unie, Pure Energie en Qurrent, allen met een 10. Ook Vandebron en GreenChoice deden het naar verhouding goed, met scores van 9.6 en 8.4.

  Schenk waarschuwt dat ook Eneco haar duurzaamheidsambities kan zien verdampen als het wordt overgenomen door een groot energieconcern.

 2. Erik van Erne zegt:

  24 augustus 2017 om 12:46 | Permalink

  Sterk resultaat voor zelfstandig Eneco Groep in eerste helft 2017

  Eneco Groep heeft sterke resultaten geboekt in het eerste half jaar van 2017. Mede dankzij autonome groei in België en een acquisitie in Duitsland steeg het bedrijfsresultaat met 34 procent. Ook groeide het totale aantal klanten en zette het bedrijf nieuwe stappen op het gebied van innovatie en nieuwe energiediensten. Daarmee kijkt Eneco Groep terug op een goede eerste periode na de afsplitsing van het netwerkbedrijf per 1 februari jl.

  Guido Dubbeld, CFO van Eneco Groep: ‘Onze langjarige inzet op duurzame energie loont en vormt nu een stabiel groeiende kern van het bedrijfsresultaat. In maart bereikten we een belangrijke mijlpaal, toen we een opwekcapaciteit van 100 megawatt, ofwel 420.000 zonnepanelen, bereikten. Dankzij de overname van de activiteiten van ENI België en ons belang in energie- en IT-bedrijf LichtBlick kunnen we dit grotere aanbod aan duurzame energie en onze innovatieve producten ook aan veel meer nieuwe klanten aanbieden. De groei van de omzet en het bedrijfsresultaat is met name het effect van kostenbesparende maatregelen en ons belang in LichtBlick, ondanks de tegenvallende windopbrengsten.’

  In het eerste halfjaar heeft Eneco Groep € 269 miljoen (H1 2016: € 51 miljoen) geïnvesteerd in duurzameproductie, bedrijfsmiddelen en cquisities. We gaven € 30 miljoen uit aan de uitbreiding van onze duurzame activiteiten op het gebied van zon en biomassa, onder meer door de overname van enkele grote zonneparken en de verbouwing van onze biomassacentrale Bio Golden Raand ten behoeve van biostoomlevering aan AkzoNobel. De investeringen in windparken zijn in vergelijking met vorig jaar op een gelijk niveau (€14 miljoen).

  Wel investeerden we fors meer in de uitbreiding en vervanging van warmtenetten (€ 22 miljoen t.o.v. € 14 miljoen in H1 2016). En starten we in de tweede helft van 2017 met de bouw van de BioWarmte Installatie Lage Weide, die vanaf begin 2019 duurzame warmte zal gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Tot slot kregen we in maart groen licht voor de bouw van een park met 50.000 zonnepanelen in het Zeeuwse Tholen.

  In de eerste helft van 2017 heeft Eneco ook aanzienlijke stappen gezet om het energiesysteem verder klaar te stomen voor het groeiende aanbod van duurzame energie. Windmolens en zonnepanelen nemen in toenemende mate de stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales over. Deze centrales hebben echter nog een rol: ze houden het stroomnet in balans door reservecapaciteit aan te bieden. Daarom bouwen Eneco en partner Mitsubishi Corporation een superbatterij EnspireMe. Deze batterij, de grootste van Europa, kan straks overproductie van lokale windstroom opslaan en reservecapaciteit aan het Europese elektriciteitsnet leveren en is daarmee een duurzaam alternatief voor de back-up van kolen- en gascentrales.

  Ook kondigden we een minderheidsbelang aan in het bedrijf Next Kraftwerke, de exploitant van één van de grootste virtuele energiecentrales van Europa. Next Kraftwerke is in staat om meer dan 4000 aangesloten decentrale energiebronnen aan te sturen om fluctuaties op het elektriciteitsnet op te vangen. Digitalisering en technologieën zoals Virtual Power Plants dragen bij aan de transitie naar decentrale en duurzame energieopwekking en verbruik. De ervaring en specifieke expertise van een innovatief bedrijf als Next Kraftwerke voegt op dit gebied veel toe en is daarom van grote waarde voor Eneco Groep. Dat geldt ook voor de overeenkomst die we met de Delftse startup Peeeks sloten om met behulp van hun digitale energieplatform de opwek van onze windparken beter af te stemmen op de vraag naar windenergie.

  De opmars van Toon zet onverminderd door, waardoor Eneco’s slimme thermostaat en smart home platform nu in 320.000 Nederlandse huiskamers is geïnstalleerd. Ook internationaal groeit het platform: naast Nederland en België kunnen ook Spaanse huishoudens vanaf het najaar energie besparen met Toon.

  De totale particuliere klantenportefeuille van Eneco Groep groeide in de eerste helft van 2017, in het bijzonder dankzij een groeiend aantal klanten in België en Duitsland. Met de overname van de activiteiten van ENI België komt daar in de tweede helft van het jaar nog een fors
  aantal klanten bij, waardoor Eneco in België de op twee na grootste energieleverancier wordt.

  Recent sloot Eneco een groot duurzaam contract met Royal Schiphol Groep voor de levering van Nederlandse windenergie aan de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Het gaat om 200 gigawattuur aan groene stroom van nieuwe windparken per jaar voor een periode van 15 jaar, vergelijkbaar met verbruik van zo’n 60.000 huishoudens.

  In januari zette Minister Kamp van Economische Zaken samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking. Eneco heeft hiervoor haar biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert aan ‘buurman’ AkzoNobel. Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid
  biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

  Eind 2016 sloten Eneco en Unilever al een overeenkomst voor de levering van Hollandse windenergie aan alle Nederlandse locaties van Unilever. In mei kwam daar een groene overeenkomst bij voor alle Unilever-locaties in het Verenigd Koninkrijk. De 23 windturbines van Eneco’s windpark Lochluichart in de Schotse Hooglanden leveren ongeveer 165 gigawattuur groene stroom aan 15 productielocaties van Unilever.

  Op het terrein van de TU Delft zet Eneco met Sustainder, Huawei, Bouwfonds en Luminext een proeftuin op met als doel om steden mooier, veiliger, comfortabeler en gezonder te maken. Deze proeftuin, die onder meer gebruik maakt van sensoren op lantaarnpalen voor het meten van luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidoverlast, wordt onderdeel van The Green Village op de TU Delft

  Bron: Eneco Halfjaarcijfers 2017 (PDF)

 3. henkz zegt:

  25 augustus 2017 om 14:27 | Permalink

  Jullie schetsen een veel te positief beeld over de daden van Eneco.
   
  Op de website van CE Delft zijn interessante dingen te vinden over Eneco die dat beeld in een iets ander daglicht zetten:
  – Het fossiele en hernieuwbare vermogen zijn allebei ongeveer even groot (ca. 1 GW), echter 4,1 TWh is fossiel en 2,5 TWh is hernieuwbaar geproduceerd. Het fossiele aandeel is veel groter!
  – In 2011 is Enecogen in bedrijf gekomen met maar liefst 435 MW.
  – In 2012 is Harnaschpolder in bedrijf gekomen 2MW.
  – In 2015 zijn Lage Weide en Merwedekanaal overgenomen: 576 MW. 101 MW is echter weer ontmanteld.
   
  Maar er is meer: ten behoeve van Enecogen is in Duitsland gasopslag gebouwd met compressoren van meer dan 6 MW. Comprimeren van gas kost enorm veel energie. Deze opslag is enkel gebouwd om met gas te speculeren. Gasunie is namelijk verantwoordelijk voor voldoende aardgascapaciteit.


   
  Enecogen is een solo E centrale Deze staat midden tussen de industrie in de Europoort maar loost alle restwarmte, vanuit energetisch punt gezien, zeer onlogisch en weinig duurzaam. Het rendement is weliswaar hoog (59%), echter het vermogen is ook hoog (435 MW). Het betekent dat als de installatie vol in bedrijf is, Eneco maar liefst (435/59)*(100-59) = 302 MW aan restwarmte loost! Dat is het vermogen van 2,5 maal het offshore Prinses Amalia windpark! De koelwaterleidingen waarmee alle warmte verloren gaat zijn te zien in deze PDF


   
  Eneco voedt het het stadverwarmingsnet in Utrecht met restwarmte (ook wel aftapwarmte) van elektriciteitsproductie en warmte van ketels. In het verleden is de belofte om het EOR 177% (het milieurendement, gebaseerd op de hoeveelheid warmte afkomstig van elektriciteitsproductie) te laten zijn niet na. De WKK die de aftapwarmte produceert is niet of veel minder in bedrijf waardoor de warmte met ketels wordt geleverd.

  Eneco beweert dat het economisch niet uit kan om meer gecombineerd elektriciteit en warmte te produceren met de Utrechtse centrales. Als alternatief stellen ze voor om een biomassa warmte installatie (BWI) te bouwen. De BWI zou een vermogen moeten krijgen van 30 MW. Vergelijk dit eens met de hoeveelheid restwarmte die bij Enecogen verloren gaat! De duurzaamheid van deze BWI is echter zeer twijfelachtig.

  Eneco refereert alleen aan het Energie Opwek Rendement van stadswarmte. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat is echter reductie van CO2 uitstoot. De BWI zal ervoor zorgen dat de huidige WKK minder draaiuren maken. De elektriciteit die de WKK nu produceren zal echter toch opgewekt moeten worden. Als deze elektriciteit van een kolencentrale komt, schiet je natuurlijk niets op met de BWI. Bovendien wordt het hout per vrachtwagen aangevoerd. Een berekening laat zien dat dit kan oplopen tot 184 kton CO2 emissie per jaar.

  Dit wordt in het geheel niet meegenomen bij de berekeningen van de EOR. Het is eigenlijk een suboptimalisatie. Eneco heeft duurzaamheid helemaal niet als prioriteit nummer 1. Eneco denkt alleen maar aan het maximaliseren van subsidies.
   
  Over de groene stroom voor Schiphol het volgende. Wat niet wordt gemeld, is wie nu eigenlijk de meerkosten voor die groene stroom betaalt.
   
  Eneco investeert in windmolenparken, aangezien windstroom duurder is dan fossiele stroom krijgt Eneco hier een exploitatiesubsidie voor, de SDE+. Deze subsidie overbrugt het verschil tussen de marktprijs per kWh en de kosten per kWh. Wanneer Eneco de windstroom niet aan Schiphol kan verkopen, kunnen ze deze aan andere verbruikers tegen de marktprijs verkopen. Aangezien de SDE+ een ruime subsidie is, waarvoor elk jaar meer aanvragen dan subsidie zijn, kan Eneco nog steeds hiermee goed verdienen.
   
  Deze SDE+ wordt door alle kleinverbruikers betaalt middels de ODE, Opslag Duurzame Energie. Schiphol is grootverbruiker en betaalt niet of nauwelijks energiebelasting, daarnaast is alle kerosine die op Schiphol wordt getankt door de vliegtuigen, vrijgesteld van belasting. Eneco bezorgt Schiphol een groen imago, dat grotendeels door kleinverbruikers wordt betaald.

  De SDE+ heeft elk jaar een vast budget. Aangezien veel partijen een graantje mee willen pikken, en de regeling blijkbaar erg aantrekkelijk is, wordt elk jaar het budget overschreden. Zonder de subsidie worden geen projecten gerealiseerd. Dat betekent dat het verbruik van groene stroom door Schiphol, niet leidt tot meer opgesteld vermogen. Kortom het is goed voor de PR, maar leidt niet tot minder CO2 uitstoot.
   
  Ook over de salarissen van de RvB staat niets vermeld. 

 4. Erik van Erne zegt:

  25 augustus 2017 om 15:12 | Permalink

  @Henk
  Ik ben inderdaad zeer positief over Eneco. Dat wil overigens niet zeggen dat alles bij Eneco 100% optimaal duurzaam verloopt. Bedankt voor jouw kritische reactie.

 5. Erik van Erne zegt:

  25 oktober 2017 om 14:36 | Permalink

  OR Eneco Vraagt Gemeenten Om Harde Verkoopvoorwaarden bij Verkoop Aandelen Eneco

  Heroverweeg verkoop, of stel in ieder geval harde voorwaarden op rond duurzaamheid en werkgelegenheid. Dat vragen 3.500 Eneco-medewerkers in een brief aan de betrokken wethouders en raadsleden van de gemeenten die nog moeten stemmen over verkoop van de aandelen.

  Toekomstige aandeelhouders zouden de duurzame strategie voor het bedrijf moeten onderschrijven en een langetermijnhorizon moeten hebben, vindt de OR. Daarnaast moet de werkgelegenheid van de huidige medewerkers gegarandeerd worden.

  Voor 31 oktober 2017 moeten alle gemeentelijke aandeelhouders stemmen over verkoop van de aandelen. De gemeenteraad van Rotterdam besloot onlangs haar 32 procent aandelen te verkopen. De gemeenteraad van Den Haag besloot juist om de 16 procent aandelen te behouden.

 6. Erik van Erne zegt:

  1 november 2017 om 12:21 | Permalink

  om | nieuwe energie heeft gisteren samen met Greencrowd en RescoopNL de EneCoöperatie opgericht

  De EneCoöperatie, bestaande uit om | nieuwe energie, Greencrowd, en RescoopNL, is een coöperatie die zal werken aan de democratisering van de energietransitie. De Nederlandse burger staat bij deze organisaties centraal binnen de uitvoering van een succesvolle energietransitie. om | nieuwe energie draagt hierin direct bij doordat zij haar klanten mede-eigenaar maakt en laat meebeslissen in de toekomstplannen. Als coöperatie zonder winstoogmerk delen de klanten bovendien mee in de winst en stimuleren zij hun eigen lokale economie.

  Met de oprichting van EneCoöperatie willen de samenwerkende organisaties Eneco in handen van de Nederlandse burger houden. Met de verkoop van Eneco door de Nederlandse gemeenten wordt namelijk gevreesd dat een groot deel van de aandelen in handen valt van een buitenlands energiebedrijf of een private equity party en dat Eneco daarmee haar duurzame karakter verliest. Eneco is momenteel nog indirect in handen van de Nederlandse burger doordat verschillende Nederlandse gemeentes in bezit zijn van de aandelen. Bij verkoop is er dus sprake van een gedeeld belang. om | nieuwe energie wil via de EneCoöperatie, Eneco weer in handen van de burger krijgen. In Europa is een bredere tendens te zien waarbij burgers de zeggenschap over hun energie weer op zich nemen om te voorkomen dat dit soort voorzieningen in internationale handen vallen.

  Op dit moment is bekend dat meer dan 25% van de aandeelhoudende gemeentes hun aandeel niet wil verkopen. Het merendeel heeft echter het voornemen om dit juist wel te doen. om vraagt aan de gemeentes die geloven in het publieke belang van het bedrijf om hun keuze te heroverwegen en met de EneCoöperatie samen te werken. De gemeente Den Haag maakt zich dan ook sterk door haar aandelen niet te verkopen. Gemeentes die dat niet willen, kunnen hun aandelen aan EneCoöperatie verkopen om daarmee Eneco in handen van de burger te geven. Eneco kan daarmee een cruciale rol gaan spelen voor burgerparticipatie binnen de energietransitie.

  De EneCoöperatie stelt burgers en ook ondernemingen in staat om zelf mee te beslissen over de toekomst van Eneco. Op de website kan men daarom voor €15,- lid worden van de coöperatie. Met dit geld worden de vervolgstappen bepaald om voldoende fondsen en partners te werven die ervoor moeten zorgen dat Eneco in handen van de Nederlandse burger blijft. Lid worden kan nu.

 7. Erik van Erne zegt:

  2 november 2017 om 12:49 | Permalink

  Eneco Neemt Windactiviteiten De Wolff Over

  De Wolff Verenigde Bedrijven en Eneco Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de windactiviteiten van De Wolff aan Eneco. Dankzij deze overeenkomst neemt Eneco 17 windmolenparken en verschillende windprojecten in ontwikkeling over. Daarmee groeit ook Eneco’s totale pijplijn aan nieuwe windprojecten, zodat zij kan blijven voorzien in de toenemende vraag van haar klanten naar duurzame energie.

  De windmolenparken en projecten in ontwikkeling van De Wolff bevinden zich met name in de provincie Friesland en in de regio Rotterdam. De betrokken medewerkers van De Wolff treden in dienst bij Eneco. Na de recente overnames van de windactiviteiten van Prodeon en Delta voegt Eneco dankzij deze overeenkomst nu 53 windmolens toe aan de bestaande Nederlandse windportefeuille. In totaal wekt Eneco Groep nu met 363 windmolens op land en 103 windmolens op zee groene stroom op voor particuliere en zakelijke klanten.

 8. Erik van Erne zegt:

  7 november 2017 om 13:38 | Permalink

  Eneco Neemt Minderheidsbelang in Thermondo

  Eneco Groep heeft een minderheidsbelang verworven in Thermondo, een Duitse start-up die gespecialiseerd is in de verkoop en installatie van particuliere verwarmingsinstallaties.

  Het in Berlijn gevestigde Thermondo pioniert sinds haar start in 2012 het gebied van digitaal klantcontact, klantprocessen en slimme energiediensten. Zo heeft Thermondo software ontwikkeld om het energieverbruik van individuele huishoudens te optimaliseren, waardoor zij zowel hun CO2 uitstoot verlagen als geld besparen. Thermondo staat bekend als een innovatieve en disruptieve speler in de relatief traditionele markt voor verwarmingsinstallaties.

  Joeri Kamp, directeur Smart Energy bij Eneco Group: ‘Thermondo is succesvol in de manier waarop ze haar klanten centraal stelt en de slimme energiediensten die ze ontwikkelt. We willen graag leren van hun specifieke aanpak en zien in de nabije toekomst ook mogelijkheden voor samenwerking op het smart home domein waarop wij met Toon actief zijn.’

  Philipp Pausder, CEO en mede-oprichter van Thermondo: ‘De snelle groei sinds onze oprichting in 2012 heeft ertoe geleid dat wij in Duitsland nu 50 installatieteams hebben. We zijn echter nog maar net gestart met de ontwikkeling van een digitaal Energy Services Platform voor woningen. Om de benodigde groei te realiseren hebben we sterke partners nodig. Deels op grond van de gedeelde visie van beide bedrijven is Eneco in dit stadium voor ons de juiste partner om ons model mee op te schalen.’

  Het in Berlijn gevestigde Thermondo is in 2012 opgericht door Philipp Pausder, Florian Tetzlaff en Kristofer Fichtner (foto). Thermondo is in Duitsland marktleider op het gebied van de vernieuwing van verwarmingsinstallaties in woningen. Het bedrijf heeft meer dan 300 medewerkers, onder wie 150 verwarmingsinstallateurs. Thermondo heeft zichzelf ten doel gesteld om actief bij te dragen aan de energietransitie door het leveren van klantgerichte, innovatieve en milieuvriendelijke energieoplossingen.

  Thermondo is lid van zowel de overkoepelende Duitse organisatie voor sanitair, verwarming en air conditioning (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, ZVSHK) als de Berlijnse Kamer van Ambachten. In 2015 en 2016 is Thermondo door Gründerszene, een toonaangevend tijdschrift voor startups, uitgeroepen tot een van de 10 snelst groeiende bedrijven in Duitsland. Thermondo is ook benoemd tot een van de 100 meest invloedrijke Cleantech bedrijven ter wereld.

 9. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 14:23 | Permalink

  Eneco Richt Zich Op Gezamenlijk Vervolgproces Over Toekomstig Aandeelhouderschap

  Eneco heeft kennis genomen van de uitkomsten van het consultatieproces over het toekomstig aandeelhouderschap van Eneco. De aandeelhouders van Eneco hebben in deze consultatie een principe-keuze gemaakt over de aan hen voorgelegde vraag naar behoud of afbouw van hun aandelenbelang in Eneco. 34.10% van het aandelenkapitaal kiest voor afbouw, 40.44% kiest voor afbouw met aanvullende voorwaarden, 24.78% kiest voor behoud en 0.68% heeft geen keuze gemaakt. Aandeelhouders die geen keuze hebben gemaakt, worden volgens het consultatiedocument van de aandeelhouderscommissie beschouwd als te willen behouden.

  Eneco en haar aandeelhouders komen nu in een volgende en nieuwe fase. Ten tijde van de splitsing van Eneco zijn hierover al afspraken tussen de onderneming en haar aandeelhouders gemaakt. Die houden in dat verkoop niet ter discretie van een van hen is en dat de Aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen samenwerking zullen zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het oogmerk van deze samenwerking is om te komen tot draagvlak voor een mogelijke transactie die met dit proces wordt beoogd, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van zowel aandeelhouders als de onderneming.

  Eneco waardeert het huidige aandeelhouderschap van de gemeenten. Zij hebben de succesvolle duurzame koers van de onderneming mede mogelijk gemaakt en beantwoorden ook vandaag nog aan de behoefte van Eneco aan verantwoordelijke aandeelhouders. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat er andere, nieuwe aandeelhouders komen die continuering van de duurzame strategie zullen steunen. Als de privatisering zorgvuldig en goed wordt uitgevoerd met aandacht voor de betrokken belangen, dan kan dat een geweldige stap voorwaarts vormen in de verdere ontwikkeling van Eneco, haar klanten en haar medewerkers. Eneco is daarom voorstander van een goede vorm van privatisering. Daarover zijn al eind 2016 (in de aanloop naar de splitsing), in de vorm van het aandeelhoudersconvenant, afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders en de onderneming. Eneco wil niet publiekelijk vooruitlopen op mogelijke uitkomsten of speculeren over toekomstige scenario’s en richt zich op de gezamenlijk vorm te geven vervolgstappen.

 10. henkz zegt:

  10 november 2017 om 11:48 | Permalink

  Het overnemen van de windactiviteiten van De Wolff heeft geen enkel effect op duurzaamheid van Nederland. Eneco wordt groter en wellicht vallen er ontslagen bij De Wolff.

  Het aankopen van een belang in een Duits installatiebedrijf is zeer vreemd in het licht van dit bericht: Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

 11. Erik van Erne zegt:

  6 december 2017 om 12:56 | Permalink

  Eneco over stand van zaken privatisering

  Naar aanleiding van de publicatie van een inventarisatierapport over het consultatieproces van de Aandeelhouderscommissie (AHC) over de privatisering van Eneco, geeft de onderneming hierbij een korte reactie:

  Ongeveer 75% van de aandeelhouders heeft in de consultatie aangegeven haar belang in Eneco in principe te willen afbouwen, een aantal heeft aanvullende voorwaarden gesteld. En ongeveer 25% wil haar belang in principe behouden. Eneco aanvaardt deze uitslag zondermeer.

  De AHC heeft een inventarisatierapport rondgestuurd waarbij Eneco slechts beperkt gelegenheid heeft gekregen om op te reageren. Eneco is op dit moment in overleg met de AHC om te onderzoeken hoe een verkoopproces dat recht doet aan de uitslag van de consultatie kan worden vormgegeven. Eneco heeft hierbij aandacht voor zowel de belangen van alle aandeelhouders als die van de onderneming en haar duurzame strategie.

 12. henkz zegt:

  7 december 2017 om 22:31 | Permalink

  Zie ook: Strijdbijl tussen Eneco en aandeelhouders nog niet begraven

 13. Erik van Erne zegt:

  2 januari 2018 om 21:28 | Permalink

  Eneco Innovation Day 2017

  Eneco Groep organiseerde op 16 november 2017 Innovation Day. Met topsprekers, workshops en Innovation Market waar te zien was we doen om de energietransitie te versnellen. Met de nieuwste innovaties zoals de nieuwste thuisbatterijen, de Eneco WarmteWinner, slimme lantaarnpalen en actuele toepassingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 14. Erik van Erne zegt:

  17 februari 2018 om 12:44 | Permalink

  Strijdbijl Tussen Eneco en Aandeelhouders Begraven

  De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een gezamenlijk proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Dat zijn de uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC.

  De mediation onder leiding van mr. Eva Schutte, heeft geleid tot concrete afspraken over het belang van de continuering van de duurzame strategie van Eneco en over investeringen, beloningsbeleid, communicatie en het transactieproces waaronder beoordelingscriteria voor potentiële kopers en de timing.

  De AHC en Eneco gaan nu in gezamenlijkheid op korte termijn vervolgstappen zetten in de privatisering van Eneco Groep. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van zowel de houdende als de verkopende aandeelhouders en de overige stakeholders. Zo wordt er over onderdelen van de afspraken nog advies gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van Eneco.

 15. Erik van Erne zegt:

  21 februari 2018 om 13:07 | Permalink

  Eneco Groep Neemt Nederlandse Verkoop- en Leveringsactiviteiten E.ON Benelux Over Van Uniper

  Eneco Groep neemt de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van Uniper Benelux over. Daartoe hebben beide energiebedrijven een overeenkomst ondertekend. Uniper is op de Nederlandse energiemarkt actief onder de merknaam E.ON.

  Dankzij de overeenkomst verwelkomt Eneco ongeveer 200.000 particuliere en zakelijke energieklanten van E.ON in Nederland. De overname geeft Eneco mogelijkheden om te groeien op het gebied van duurzame energie en innovatieve energiediensten.

  Voor de klanten van E.ON verandert er voorlopig niets: de contractvoorwaarden en tarieven blijven ongewijzigd. Wel worden zij op termijn klant van Eneco. Daardoor kunnen zij straks verder verduurzamen of besparen via energiediensten- en producten van Eneco zoals Hollandse Wind, de slimme thermostaat Toon of een thuisbatterij.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (533)
 • Agenda (2.830)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (687)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (424)
 • Design (226)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.122)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.833)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (288)
 • Iets anders (348)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.594)
 • Licht (366)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (734)
 • MVO (106)
 • Natuur (665)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (944)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (281)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • Groen Licht Voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Met 45 Windmolens
 • Edge Olympic: Smart Building aan Amsterdamse Zuidas Met Well Gold Certificering by OVG
 • Tapijtfabrikant Rinos Produceert Elektrisch: Duurzame Biobased Kokosmatten
 • Marker Wadden Congres by KIMA: Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden
 • De Brainport Industries Campus (BIS) in Eindhoven
 • Refresco Benelux Gaat 8.720 Zonnepanelen Plaatsen Op Drie Daken by KiesZon
 • VeggieWorld 2018 in Jaarbeurs Utrecht: Sportief, Gezond en Actief Leven
 • Dubai’s Million Dollar Islands Documentary 2018 by National Geographic
 • Video 200 Jaar Normaal Amsterdams Peil: 200 Jaar Nederlands Watermanagement
 • TED Talks: The Thrilling Potential For Off-Grid Solar Energy by Amar Inamdar
 • De Opmars Van De Elektrische Taxi in Amsterdam: 550 Elektrische Taxi’s in Amsterdam
 • De Prins Friso Ingenieursprijs: Wie Wordt De Ingenieur Van Het Jaar 2018 by KIVI
 • Rijkswaterstaat Neemt 100 Exemplaren Van De Elektrische Renault ZOE In Gebruik
 • Waste-to-Chemistry Installatie: Groene Methanol Uit Plastic en Gemengd Afval by AkzoNobel
 • Pathways To Sustainability: Creating A Sustainable Future by Utrecht University
 • TED Talks: The Surprising Solution To Ocean Plastic by David Katz
 • De Milieuvriendelijkste Zorgverzekeraars Van 2018
 • Statiegeld Op Kleine PET-Flessen En Blikjes by De Statiegeld Alliantie
 • Het Einde van Plastic Wattenstaafjes: Switch the Stick by City to Sea
 • Black Snake Killaz Documentary: The Fight Against The Dakota Access Pipeline
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com