Anders Bekeken

Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDE

Geschreven op 10-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing
Pin It

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten.

Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting de realisatie van een schone energievoorziening in 2050. Met 49% CO2-reductie in 2030 zitten we op de lijn naar 95% CO2-reductie in 2050. Dit biedt een goede basis, waarbij het voor het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nodig is om dit CO2-doel te overtreffen. Het is daarom goed dat het kabinet inzet op 55% CO2-reductie in Europa. ‘Met het energieakkoord zijn we op een drafje gaan verduurzamen – met dit regeerakkoord moeten we gaan rennen – en voor Parijs is er een (langdurige) sprint nodig’, zegt Olof van der Gaag, directeur van NVDE.

shell-ad.jpgDe gekozen indicatieve toedeling van de CO2-reductie is opmerkelijk. Door de keuze om te focussen op CO2-reductie in de industrie, met name op CO2-afvang en -opslag (CCS), komt het aandeel duurzame energie in 2030 slechts beperkt hoger uit ten opzichte van het Energieakkoord in 2023. CCS is een technologie die ingezet wordt wanneer er geen andere optie is om te verduurzamen. Dat is in de industrie zeker niet het geval. NVDE heeft grote twijfels over de haalbaarheid van de genoemde 18 megaton emissiereductie door CCS in de industrie.

Nou die twijfels heb ik ook. Dat er voor CCS wordt gekozen in dit Regeerakkoord verbaast mij in het geheel niet. CCS is een mooi excuus om door te kunnen blijven gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen. Al eerder deed toenmalig minister Jacqueline Cramer van alles en nog wat om CCS in Nederland mogelijk te maken. Heeft heel veel geld gekost en niets opgeleverd, behalve dan voor bedrijven als Shell, de NAM en de Gasunie.

Zie ook: CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen – CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl  – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende

Het geld dat er voor deze nieuwe plannen voor CCS wordt uitgetrokken kan veel beter worden besteed aan het opwekken van duurzame, hernieuwbare energie in Nederland of voor het heel snel sluiten van alle kolencentrales.

Duurzaam-2010De doorgroei van hernieuwbare energie weinig aandacht. De NVDE is van mening dat de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) ingezet moet te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame energie en niet om emissiereductie in het algemeen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het Regeerakkoord. Beter is het om een separaat instrument in te richten voor emissiereductie anders dan via hernieuwbare energie. Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.

Helemaal eens met de NVDE. De reden dat er voor deze variant wordt gekozen, is ongetwijfeld geld. In de SDE+ subsidiepot zit veel geld en met dat geld kan het CCS plan worden gefinancierd. Niet dat dat ooit de bedoeling is geweest toen Nederlanders een extra heffing voor de kiezen kregen op de energieprijs. Toen werd gesteld: dat geld gaan we allemaal gebruiken om duurzame energie opwekking in Nederland te stimuleren.

De NVDE is blij met het streven naar een Klimaatwet, ooit een idee van Jesse Klaver en Diederik Samson. Het kabinet-in-wording kondigt tevens aan te willen werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Na het eerste Energieakkoord, waarin zo veel verschillende partijen zich wisten te verenigen, ziet de NVDE ernaar uit om samen met dit kabinet te werken aan een nieuw Energieakkoord. Dit betekent voor NVDE wel dat de omslag naar een schone economie voorop dient te staan. Het belang van een schone energievoorziening in 2050 mag niet uit het oog worden verloren met kortetermijnoplossingen. Zie: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE): Een Volledig Hernieuwbare Energievoorziening

Zie ook: Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – International Year of Sustainable Energy for All: Duurzame Energie Voor Iedereen – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Burgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050 –2050 – An Energetic Odyssey: 25.000 Mega Windmolens Goed Voor 1.200 TW op de Noordzee

Op enkele andere punten ziet NVDE positieve ontwikkelingen. De nadruk op fiscale vergroening, de kilometerbeprijzing voor vrachtverkeer en het beprijzen van CO2 zijn instrumenten die de verduurzaming kunnen bevorderen. Voor energiebesparing is NVDE van mening dat hier nog fors beleid nodig is, bij huur- en koopwoningen en ook in andere sectoren. Hier dienen voldoende middelen voor beschikbaar te zijn.

Het kabinet kondigt aan dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten. NVDE pleit ervoor om met de twee oudere centrales maatwerkoplossingen te bespreken over sluiting of ombouw in uiterlijk 2020. Daarnaast wil NVDE dat de norm voor CO2-uitstoot van kolencentrales op gelijk niveau komt met de uitstoot van gascentrales. De drie nieuwe kolencentrales kunnen per 1-1-2020 aanvullende maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen tot het niveau van moderne gascentrales. Als zij die kosten zelf dragen, ontstaat een gelijk speelveld tussen kolen- en gascentrales en zullen economische afwegingen bepalen welke centrales sluiten. Snelle duidelijkheid over de toekomst van de kolencentrales is van belang.

De sluiting van alle kolencentrales in Nederland kan en moet veel sneller volgens mij. Niet in 2030 maar in 2020. Dan hebben we CCS ook helemaal niet nodig.

Zie ook: Toch nieuwe kolencentrales ! – Kolencentrales onder vuur ! – Kolencentrale Essent van de baan ! – Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! – Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet – Nuon Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: Nuon Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Wij Stoppen Steenkool: Alle Kolencentrales in Nederland Dicht, niet Investeren in de Kolenindustrie – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  19 oktober 2017 om 15:04 | Permalink

  Energieakkoord Niet voldoende Blijkt uit Nationale Energieverkenning 2017 by NVDE

  De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar te worden (13%, zegt de NEV) en is er nog een gat bij energiebesparing: geen 100 pètajoule maar 75.

  Het is tijd voor een groot gevoel van urgentie met extra maatregelen en middelen om alle doelen te realiseren. Er is immers nog maar drie jaar te gaan. Daarom bepleit de NVDE: Zorg dat de subsidies voor duurzame energie (SDE+) realistisch zijn: te lage vergoedingen en beperkende randvoorwaarden maken de doelen onhaalbaar. Benut het gehele budget van de SDE+ voor duurzame energie. Er is geen enkele ruimte om dit geld de komende 4 jaar te benutten voor andere doelen, zoals CCS. Voor de Kerst is er een pakket extra maatregelen nodig voor een eindsprint richting 2020. Het gaat om een combinatie van ‘verleiding’ en verplichtende maatregelen; zowel voor duurzame energie als voor energiebesparing in het MKB.

  Urgenda-rechtszaak: 25 procent minder CO2 in 2020 wordt nog niet gehaald. Nederland moet in 2020 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990, zo bepaalde de rechter in de Urgenda-zaak. Volgens de NEV wordt dit doel nu nog niet gehaald. Uit een studie van CE Delft iov de NVDE bleek deze zomer al dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Nederland voldoet aan deze verplichting. Het bereiken van de doelen van het Energie-akkoord is hiervoor noodzakelijk maar ook dan blijft de onzekerheid groot: de bandbreedte is volgens PBL en ECN 19% tot 27%. Daarom zijn er extra acties nodig om op korte termijn te zorgen voor extra CO2-reductie, zoals afspraken over sluiting van kolencentrales.

  Regeerakkoord: Nederland koerst volgens NVDE af op schamele 22% duurzame energie in 2030. De zojuist verschenen NEV 2017 rekent op 23,9 % duurzame energie in 2030 bij voortzetting van het bestaande beleid. Dankzij de dalende kosten van duurzame energie en extra mogelijkheden voor wind op zee is dit beduidend hoger dan de 20,7% uit de vorige NEV.

  De NVDE verwacht helaas dat dit percentage door het kersverse regeerakkoord niet omhoog maar omlaag gaat. Het regeerakkoord bevat enkele goede aanzetten, zoals een voorzichtige vergroening van de belastingen; steun voor energiecoöperaties en een klimaatwet. Maar de stimulering van CO2-opslag (CCS) kost zo één miljard euro per jaar en gaat rechtstreeks ten koste van duurzame energie wanneer dit wordt betaald uit de SDE+ – op kosten van de burger.

  Zonder extra maatregelen komt Nederland daarmee volgens de NVDE op zo’n 22% duurzame energie in 2030. Op deze manier blijft Nederland in 2030 onderaan de Europese lijstjes bungelen en blijven we ver achter de Europese doelstelling van 27% a 35% duurzame energie die nu wordt besproken in de EU. 22% in 2030 is ook in de verste verte niet in lijn met de 100% duurzame energie in 2050, die volgens de NVDE nodig is voor het klimaatakkoord van Parijs.

  Een nieuw energieakkoord zal dus stevige extra maatregelen moeten bevatten en CCS op een andere manier moeten stimuleren. Alle kansen zijn er om de energietransitie wél te versnellen en zo bij te dragen aan een welvarend land dat draait op een schone en moderne energievoorziening.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (519)
 • Agenda (2.770)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (113)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (674)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle (411)
 • Design (225)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.108)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (2.771)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (293)
 • Goed Doel (113)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (287)
 • Iets anders (343)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (154)
 • Klimaat (1.590)
 • Licht (357)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (163)
 • Milieu (733)
 • MVO (106)
 • Natuur (660)
 • Nederland (12)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (113)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (32)
 • Sport (205)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (906)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (276)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • Towards A Pollution-Free Planet: Pledge to #BeatPollution by Dia Mirza
 • De Elektrische Fiat e-Ducato Taxibus by Tribus
 • Haarlemse Wijkje Hof van Egmond: Renovatie Naar Nul-Op-De-Meter Woningen by Pré Wonen
 • Qbuzz Rijdt Met Tien Elektrische Ebusco e-Bussen op Lijn 1 in Utrecht
 • Zonnepark Welschap met 12.000 Zonnepanelen op Militaire Vliegbasis Eindhoven
 • Stedin Gaat Alle 2100 Bedrijfwagens Vervangen Door Elektrische Bedrijfswagens
 • Nationaal Warmte Congres 2017: De Duurzame Warmtevoorziening in Nederland
 • Greenhost, Duurzame Webhosting: Verhuisd naar Energieneutraal Patch22 in Amsterdam
 • Week van Ons Water: Extreem Weer en Wateroverlast
 • Delseni: Nieuwe Screeningsmethode Voor Opsporen Borstkanker by Mito Medical Products
 • Friese Elfwegentocht 2018: Twee Weken Zonder een Druppel Benzine – It Giet Oan
 • De Duurzame 100 van 2017 by Trouw: Volkert Engelsman (1), Jaap Korteweg (2) en Boyan Slat (3)
 • Week van de Circulaire Economie 2018: Uitreiking Circular Award
 • Nieuw Sorteercentrum DHL Parcel Amsterdam: 3800 Zonnepanelen en BREEAM Excellent
 • 10 New Electric Car Concepts that Should Hit the Production by Automotive Territory
 • Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDE
 • Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Geen Aandacht Voor Natuur by Natuurorganisaties
 • Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Kilometerheffing Vrachtvervoer (Maut) by TLN
 • Pink Ribbon: Mannen Met Borstkanker Website Online
 • Dutchfiets: De Fiets van Recyclebaar Kunststof met Statiegeld
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com