Anders Bekeken

EnergieTransitie: Een baanbrekende visie voor het totale energiesysteem van Nederland?

Geschreven op 2-6-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing
Pin It

energietransitie-duurzaam-doorgaan.bmpEen houdbaar energiesysteem belast het milieu minimaal. Tegelijk kan de samenleving er zeker van zijn dat er altijd voldoende energie beschikbaar is: dag en nacht, nu en op lange termijn. Daarbij maakt de prijs van energie een eerlijke internationale concurrentie mogelijk. Dat zijn de randvoorwaarden waar het energiesysteem van de toekomst aan moet en kan voldoen. De zeven platforms EnergieTransitie hebben de onderdelen van zo’n systeem uitgewerkt.

Tja, wie wil dat nou niet? Dat maakt nieuwsgierig naar die baanbrekende visie voor een nieuw energiesysteem voor Nederland. Maar wat blijkt? Niets nieuws onder de zon. Allemaal ouwe koek en van een baanbrekende visie is niets terug te vinden. Gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Duurzaam doorgaan is het devies.

We nemen de brochure ‘Duurzaam Doorgaan’ even met u door. Het begint met energiebesparing en daar zijn wij het helemaal mee eens. Daarna komt de duurzame energieopwekking aan de beurt en daar gaat het ook gelijk goed mis. Men ziet veel in windenergie, maar dat wil niet echt vlotten in Nederland. Ook zon en bio zijn trekpaarden, maar daar is de subsidie telkens weer op. De ongelofelijke en onbegrensde mogelijkheden van Marine Energy mis ik volledig. Inzetten op decentrale duurzame energieopwekking lijkt mij het Ei van Columbus. Echt grootste plannen ontbreken volledig, zie ook: Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit.

Daarna gaat de visie echt volledig de verkeerde kant uit door in te zetten op CO2 afvang en opslag (CCS) en een schonere inzet van fossiele brandstoffen. Het bijmengen van biobrandstof is zoals minister Wouter Bos het al eens aangaf, een misdaad tegen de mensheid en de Cramer Criteria voor biobrandstof zijn leuk op papier, maar werken in de praktijk niet echt.

Zo, dat zijn dan de vier hoofdpunten van het baanbrekende plan voor het energiesysteem van de toekomst. Nou, daar kan ik niet echt vrolijk van worden gezien de tot nu toe behaalde resultaten en niets wijst erop dat er een verbetering aanstaande is. Met pilot-projecten komen we er niet. Telkens maar nieuwe mogelijkheden onderzoeken is mooi, maar schiet ook niet op. Waar het echt op aankomt, is het toepassen van al die oplossingen, waarvan we al lang weten dat die wel werken.

Helemaal aan het eind kom ik nog een mooi stukje visie tegen: Als de overheid daarvoor de juiste kaders schept, worden investeringen uitgelokt. Tja, zo is het maar net. Waar blijft het National Sustainability Fund? Zie ook: Kernenergie inzet Verkiezingen 2010: Schone, Veilige en Betaalbare stroom met Kernafval

De brochure ‘Duurzaam Doorgaan’ in het kort:

Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt met EnergieTransitie? Wat zijn aansprekende voorbeelden? En waar wil het RegieOrgaan EnergieTransitie naartoe zodat Nederland in 2050 kan voorzien in schone, beschikbare en betaalbare energie? De antwoorden op deze vragen geeft het RegieOrgaan EnergieTransitie in haar nieuwe brochure ‘Duurzaam doorgaan’ (PDF).

Een houdbaar energiesysteem begint bij energiebesparing. Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden geproduceerd. Verschillende platforms hebben de mogelijkheden aangegeven: woningen beter isoleren, efficiëntere apparaten gebruiken, verdere innovaties in de glastuinbouw en slimmere productieketens in de industrie. Ook op het gebied van mobiliteit zijn forse besparingen te halen. De technologie is voor het grootste deel voorhanden en veel maatregelen leveren direct geld op. Het is slechts een kwestie van samenwerken en doen.

Tegelijk moeten we versneld overstappen op natuurlijke bronnen. Belangrijke trekpaarden zijn offshore-windenergie, biobrandstoffen en zonnestroom. De platforms hebben laten zien dat 20 procent van de energievoorziening in 2020 hiermee kan worden gedekt en in 2050 is 50 procent haalbaar. De fossiele grondstoffen voor de chemische industrie kunnen bovendien worden vervangen door plantaardig materiaal. Het begin is er, maar we moeten we nog veel leren en opschalen. Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen en willen bij die ontwikkeling op verschillende terreinen een internationale sleutelrol vervullen.

Een ruimere toepassing van hernieuwbare energie vergt veel van de energie-infrastructuur. Hernieuwbare energie wordt voor een groot deel decentraal gewonnen, bijvoorbeeld met windturbines, zonnepanelen, HRe-ketels of kleinschalige warmtekrachtinstallaties. Energienetten krijgen daarmee meer functies. Meer partijen leveren energie aan de netten en er ontstaan dwarsverbanden tussen de aansluitpunten. De markten voor gas, elektriciteit en warmte raken met elkaar verweven. In het elektriciteitsnet zijn voorzieningen nodig om de vraag en het variabele aanbod van hernieuwbare energie op elkaar af te stemmen. Dat kan door het resterende niet-hernieuwbare productievermogen meer flexibel te maken. Traditionele poederkoolcentrales zijn niet flexibel. Gasgestookte warmtekrachtcentrales zijn dat wel. Op langere termijn zijn eventueel opslagsystemen nodig.

Er gaat tijd overheen om energiebesparing, hernieuwbare energie, elektrisch vervoer en het gebruik van groene grondstoffen tot volle ontwikkeling te brengen. Maar het milieu duldt geen uitstel meer. Daarom is in de transitieperiode een schonere inzet van de resterende fossiele brandstoffen nodig. Bijvoorbeeld door CO2 af te vangen en op te slaan, door meer gebruik te maken van aardgas als transportbrandstof en door fossiele brandstof bij te mengen met biobrandstof.

Deze vier hoofdpunten vormen de contouren van het energiesysteem van de toekomst, inclusief het transitiepad dat daartoe leidt. De rijksoverheid geeft een belangrijke impuls aan de voorgestelde transities en aan de innovaties die nodig zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Voor een periode van vier jaar stelt het kabinet € 438 miljoen beschikbaar voor energie-innovatie. De besteding hiervan is uitgewerkt in de Innovatieagenda Energie van juli 2008 waarmee het kabinet de lijnen volgt die de platforms hebben uitgezet. De helft van het budget gaat naar de zeven transitiethema’s. De andere helft is beschikbaar voor overstijgende programma’s zoals een programma voor benutting van restwarmte en marktintroductie van nieuwe technieken voor duurzame warmte en koude. Verwacht wordt, dat uit de Innovatieagenda Energie in totaal circa 30 concrete programma’s voortkomen.

Veel onderdelen van de energietransitie zijn al in gang gezet. Ook zijn er ambitieuze afspraken gemaakt tussen overheid en specifieke sectoren. Er loopt er een uitgebreid programma voor energiebesparing in de woningbouw en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Voor uitbreiding van windenergie op zee hebben marktpartijen concrete initiatieven genomen. Het gebruik van groene grondstoffen breidt zich snel uit net als de toepassing van warmtekrachtkoppeling en warmtepompen. De meeste autofabrikanten brengen hybride aangedreven voertuigen op de markt. Dat is een eerste stap naar volledig elektrisch vervoer. Er lopen veelbelovende programma’s op het gebied van zonnestroom. Er zijn pilotprojecten van energieproducerende kassen en steeds meer bedrijven produceren biogas op basis van co-vergisting van mest en biologische reststoffen.

Het begin is er. Het is nu essentieel om de energietransitie te regisseren en te versnellen. Er zijn nieuwe allianties nodig tussen marktpartijen onderling en tussen marktpartijen en overheid. Door samen te werken en kennis te delen ontstaan nieuwe perspectieven. Bedrijven kunnen veel doen. Als de overheid daarvoor de juiste kaders schept, worden investeringen uitgelokt. Soms is nieuwe wetgeving nodig of moeten bestaande regels juist worden opgeruimd. Voor enkele transities is subsidie nodig. Vaak kan de overheid een doorbraak forceren door mee te investeren. Met een breed gedragen en goed onderbouwde totaalvisie, een wenkend perspectief voor de lange termijn en een krachtige regie blijft iedereen dezelfde koers varen. EnergieTransitie is het kader dat overheid en marktpartijen helpt om een vliegwiel op gang te brengen.

Bron: SenterNovem EnergieTransitie

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

*

Categorieën

 • Afval (516)
 • Agenda (2.692)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (113)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (657)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle (402)
 • Design (220)
 • Dieren (169)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.084)
 • Educatie (338)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (2.719)
 • English Channel (1)
 • Europa (29)
 • Evenementen (120)
 • Geluid (21)
 • Gezondheid (276)
 • Goed Doel (110)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (279)
 • Iets anders (331)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (154)
 • Klimaat (1.581)
 • Licht (357)
 • Lucht (31)
 • Mensenrechten (160)
 • Milieu (729)
 • MVO (105)
 • Natuur (650)
 • Nederland (11)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (107)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (32)
 • Sport (200)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (842)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (273)
 • Welzijnswerk (28)
 • Schrijvers

  Recente berichten

 • Nuon-Heijmans Combinatie Plaatst Eerste van 1.250 Slimme Laadpalen in Limburg en Brabant
 • Gelderland Koploper in Nederland in de Biobased Economy (BBE)
 • Solar Solutions International 2018: Het Grootste Zonne-energie Platform in de Benelux
 • De Marktgids Zonne-energie 2018 by Solar Magazine
 • The eVolo 2018 Skyscraper Competition: Registration Open
 • Zonne-energie by Het Klokhuis
 • Norway is Banning the Use of Oil to Heat Homes and Buildings After 2020 by WEF
 • Dag van de Duurzaamheid 2017: Rondleiding Roetz Fietsfabriek in Amsterdam – OV-Fiets Recycle
 • Dag van de Duurzaamheid 2017: Weekend van de Duurzaamheid in Zoetermeer
 • Land Art Generator Initiative – LAGI 2018 Melbourne: Help Victoria Become Net-Zero by 2020
 • De Boskalis Beach Cleanup Tour 2017: Help Mee en Maak de Nederlandse Stranden Schoon
 • De Duurzame Jonge 100 van 2017: Een Selectie van Jonge Mensen die Laten Zien dat het Kan
 • Energysense Bevolkingsonderzoek – Het Begrijpen van Energieverbruik by RUG
 • Dag van de Binnenlucht 2017: Een Gezonde Woning is een Goed Geventileerde Woning
 • Sunday 2017: Hét Congres voor de Zonne-Energiesector in Nederland en Vlaanderen
 • Nature Is Speaking by Conservation International: Ian Somerhalder is Coral Reef
 • De Nieuwe Bergen in Eindhoven by MVRDV: Groene Daken en Zonnepanelen
 • London Taxi Company Rebrands Itself As London EV Company (LEVC): The Electric TX Taxi
 • Tata Electric Bus Lineup: The Electric Hydrogen Fuell Cell Starbus by Tata
 • The eLion Zero-Emission Electric School Bus by La Compagnie Electrique Lion
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com