Anders Bekeken

Nieuwe Rotterdamse Kuip als Duurzaamste Stadion ter Wereld: Groen Licht voor Feyenoord City

Geschreven op 17-1-2010 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam, Sport Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

4 april 2018: Het College van Rotterdam heeft op 3 april 2018 de Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City (mobiliteitscontract) en de intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City vastgesteld.

Twee belangrijke overeenkomsten in de voortgang van Feyenoord City. Met de twee contracten wordt uitvoering gegeven aan een aantal voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan de gemeentelijke bijdrage aan Feyenoord City zoals beschreven in de Position Paper.

Feyenoord (club en stadion) heeft samen met de gemeente gewerkt aan een mobiliteitscontract. De doelstelling is dat bezoekers op een prettige manier het stadion kunnen bereiken en daarbij een minimale druk leggen op de omgeving. Dit wordt aangepakt door; het spreiden van bezoekers over verschillende types van vervoer; verschillende tijdstippen van reizen en gebruik van diverse routes. Voorbeelden zijn de verkoop van all-in tickets voor een stadionbezoek inclusief ov-reis en of parkeerkaart, meer bewaakte fietsenstallingen en parkeerplaatsen op afstand. Deze parkeerplaatsen worden gekoppeld aan pendelvervoer van en naar het stadion met vervoer over water en tram- en busvervoer. Het contract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van Feyenoord en de gemeente worden nageleefd, zoals vastgesteld in de Position Paper en het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitscontract wordt voor de zomer door Stadion Feijenoord/Nieuw Stadion BV en de gemeente ondertekend nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld het contract te bespreken.

In de komende jaren zal blijken welke maatregelen goed werken en welke maatregelen vragen om bijsturing. In het contract, met een looptijd van tien jaar, is daarom afgesproken om ieder jaar een actieplan voor de eerstvolgende twee jaar vast te stellen. Samen met Feyenoord, en in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebiedscommissies, is gewerkt aan een brede participatievisie voor het hele gebied. Participatie is ook tijdens volgende fasen van de mobiliteitsaanpak belangrijk. Onder meer voor regulering van het bezoek van evenementen, bij het opstellen van inrichtingsplannen en het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het parkeren in de omliggende wijken tijdens evenementen en de uitwerking daarvan per wijk, wordt in de komende periode een participatietraject opgestart.

Feyenoord City gaat Rotterdammers op Zuid kansen bieden op werk, onderwijs, sport en een gezonde leefstijl. Deze substantiële maatschappelijke meerwaarde is voor de gemeente een belangrijke reden om te faciliteren bij de uitvoering van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City. De intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City, is de voorloper voor een basisovereenkomst.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt afgesproken dat in Feyenoord City de volgende ambities worden behaald en committeren beide partijen zich aan de voor hen benoemde acties: het realiseren van 15.000 nieuwe sporters wekelijks (jong en oud) in 10 jaar tijd. De realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is eenderde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid. Vanaf 2020 worden structureel 500 stageplaatsen aangeboden, erkend door opleidingen. Op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) over een periode van 10 jaar gemeten buiten de wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400 extra kinderen structureel wekelijks laten sporten, die dit voorheen niet structureel wekelijks deden. Jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en zo 3600 structureel wekelijkse sporters activeren. De multisportclub Feyenoord wordt ontwikkeld. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Sportexperience en de invulling van Sport & Healthstyle Campus.

De basisovereenkomst voor het Sociaal Economisch Programma wordt in de zomer van 2018 ondertekend door Feyenoord en de gemeente. De periode tot aan december 2018 wordt benut om zoveel mogelijk betrokken partners de basisovereenkomst te laten medeondertekenen.

2 februari 2018: Echt vlot gaat het allemaal niet in Rotterdam. Er is een nieuwe hobbel die genomen moet worden. Het waterschap Hollandse Delta heeft zich ook uitgesproken over het ontwerp van de Nieuwe Kuip. Het nieuwe Feyenoord-stadion moet Rotterdam-zuid beschermen tegen overstromingen. Die eis is door het waterschap gesteld aan het ontwerp. Alleen dan kan ze toestemming geven voor de bouw van de voetbaltempel pal aan de Nieuwe Maas.

Het nieuwe onderkomen van Feyenoord staat gepland op een cruciale dijk waar officieel niet op gebouwd mag worden. Waterschap Hollandse Delta is in gesprek met de betrokken partijen over hoe het stadion te bouwen. Het stadion moet hoogwater en storm weerstaan, zodat de achterliggende woningen geen gevaar lopen.

15 juni 2017: In mei 2017 heeft de Rotterdamse gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkeling van Feyenoord City. Het project omvat naast een nieuw stadion ook een grote gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid en een tweede leven voor De Kuip.

Bureau Stedelijke Planning heeft het programma voor (sport)retail, horeca en leisure onderzocht. Door voorzieningen verder te concentreren en zorgvuldig uit te bouwen ontstaat een internationaal uniek concept, waarmee een brede doelgroep geïnteresseerd in sport(beleving) uit alle windstreken wordt bereikt.

Het programma binnen Feyenoord City bestaat in totaal uit 325.000 m² exclusief parkeren en omvat vijf gebieden: het nieuwe stadion, de Urban Bridge, De Strip, De Kuip en het Kuip Park. Ieder deelgebied kent een veelvoud aan functies waarmee een veelzijdig, levendig en aantrekkelijk gebied in Rotterdam-Zuid wordt gerealiseerd. Eén van de eerste projecten is de bouw van het stadion. Daar speelt Feyenoord naar verwachting zijn eerste wedstrijd in het seizoen 2022-2023. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna; de ontwikkeling van de overige functies gaat dan nog circa tien jaar door.

Het huidige voetbalstadion De Kuip en naastgelegen winkelgebied de Veranda vormen reeds een bijzondere combinatie van sport, retail, horeca en leisure. Feyenoord City doet daar nog een schep bovenop. Het commerciële programma kent leisure, retail en horeca en is altijd aan sport gerelateerd waardoor een onderscheidend programma mogelijk is met een groot verzorgingsgebied. Het uitgangspunt van het commerciële programma is om niet te concurreren met andere locaties in Rotterdam maar een toevoeging te zijn voor de stad en regio. Ook zullen innovatieve retail-concepten geïntroduceerd worden die veel meer inspelen op beleving en innovatie.

De locatie en het concept Feyenoord City lenen zich voor een (verdere) concentratie en opwaardering van sportretail en aan sportgerelateerde retail. Zowel voor de mogelijke verplaatsers als nieuwkomer gelden de volgende kwalificaties: uitgebreide try & buy, attractieve programmering, concept- of flagshipstore, daarmee landelijk toonaangevend, en een internationaal pilot- en referentiebeeld. Aanvullend winkelaanbod kan gezocht worden in specialistische sport(- en spel)aanbieders, grab & go (meeneemartikelen) en een bijzonder foodconcept. Voor leisure geldt nog meer dan bij retail dat de thema’s sport, voeding, gezondheid en ontspanning (gezonde levensstijl) een prima kapstok bieden. Er zijn mogelijkheden voor twee hotels, diverse horecagelegenheden, entertainment en spa & wellness op De Strip.

11-mei 2017: Zo, we zijn weer ruim twee jaar verder en er is weer een mooie stap gezet naar een nieuw Feyenoord stadion, sterker nog naar Feyenoord City waar de nieuwe Rotterdamse Kuip onderdeel van gaat uitmaken. De gemeenteraad van Rotterdam nam met een ruime meerderheid een positief besluit over gemeentelijke deelname aan de ontwikkeling van Feyenoord City. Feyenoord City omvat naast een nieuw stadion voor Feyenoord ook een grote gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid en een tweede leven voor De Kuip.

De gemeente gaat voor 135 miljoen euro investeren in het project: 40 miljoen aan aandelen waar de gemeente dividend voor krijgt en 60 miljoen uit gronduitgifte waarvoor de gemeente jaarlijks de erfpachtcanon krijgt. Het dividend en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering een beperkte invloed heeft op de begroting. Ook stelt de gemeente 35 miljoen beschikbaar voor de investeringen in de infrastructuur, waarvan een deel van de projecten passen in het Rotterdamse verkeersplan en ook los van de ontwikkeling van Feyenoord City goed zijn voor de stad.

De bouw van het nieuwe Feyenoord stadion kan als alles meezit in 2019 starten. Dat heeft te maken met allerlei voorbereidingen, waaronder het verplaatsen van bestaande bedrijven en het bouw- en woonrijp maken van de gronden. Eén van de eerste projecten is dan de bouw van het stadion. Daar speelt Feyenoord zijn eerste wedstrijd naar verwachting in het seizoen 2022-2023. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna; de ontwikkeling van de rest van het gebied gaat dan nog circa tien jaar door.

Met een nieuw stadion kan Feyenoord op meerdere vlakken een sprong voorwaarts maken: sportief, financieel, commercieel en organisatorisch. Het stadion komt op een markante plek, aan de Nieuwe Maas, en krijgt 63.000 plaatsen. Het voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en regels van de KNVB en de UEFA.

In het Masterplan voor Feyenoord City is het gelukt om De Kuip te behouden op basis van nieuwe, bij het gebouw passende, rendabele functies. Er komen onder andere woningen, een sporthotel, atletiekbanen en een gezondheidscentrum. Het huidige parkeerterrein voor De Kuip verandert in een groene omgeving. In het Kuip Park is ruimte voor recreëren en vrij sporten. Daarnaast zijn er woningen gepland. Het Kuip Park komt tussen De Kuip en de Stadionweg: een groene publieke ruimte gecombineerd met woningen.

11 maart 2015: Mooi, alle opties zijn weer open. Betekent volgens mij dat men bij Feyenoord weer terug bij af is. De komende maanden gaat men dus weer naar de plannen van Red de Kuip kijken, maar ook naar die van eventuele andere verbouw- of nieuwbouwinitiatieven. Wordt ongetwijfeld vervolgd want de huidige Kuip heeft nou eenmaal niet het eeuwige leven en bij Feyenoord blijft de ambitie om de spelersbegroting van Feyenoord omhoog te krijgen door meer inkomsten uit De Kuip te genereren.

9 maart 2015: Zo, dat weten we nu ook weer. Bij Feyenoord is het toch een kwestie van Geen Daden maar Woorden als het over De Kuip gaat. Het vernieuwbouwplan gaat niet door. De directies en raden van commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord en Feyenoord Founders Consortium (FFC), bestaande uit BAM, AM en Siemens, hebben geen overeenstemming bereikt over de vernieuwbouw van De Kuip. Na een uiterst zorgvuldig proces zijn beide partijen tot deze conclusie gekomen. Ben benieuwd hoe het nu verder gaat met De Kuip soap. We houden u op de hoogte.

1 mei 2014: Zo, het besluit is gevallen. Bouwbedrijf BAM mag De Kuip gaan vernieuwen en vergroenen. De verbouwing zal ongeveer drie seizoenen duren. Iedereen bij Feyenoord staat achter het besluit. De gemeente Rotterdam wordt nog wel gevraagd om voor 35 miljoen euro aandelen te nemen, zodat de financieringskosten wat lager zullen uitvallen, maar de BAM kan de hele operatie De Kuip Groeit ook alleen financieren. De verbouwing kost 200 miljoen euro.

De BAM variant De Kuip Groeit, komt van het Feyenoord Founders Consortium dat de komende zes maanden in nauwe samenwerking met alle belanghebbende partijen het ontwerp, de financiering en de exploitatie nader gaat uitwerken. Het Feyenoord Founders Consortium (FFC) bestaat uit BAM, AM en Siemens.

Ook treedt het consortium in overleg met de gemeente over het vergunningentraject en de eisen ten aanzien van onder meer de infrastructuur en de parkeervoorzieningen rond het stadion. Bron: Feyenoord

In het plan van BAM krijgt De Nieuwe Kuip 70.000 plaatsen doordat de tweede ring verlengd wordt. Ook komt er een dak op het stadion. Wat er nu allemaal duurzaam wordt, blijft geheel onduidelijk en waarom De Nieuwe Kuip het Duurzaamste Stadion ter Wereld zal worden is mij dan ook geheel een raadsel. We blijven de ontwikkelingen en met name de duurzame ontwikkelingen, met belangstelling volgen.

25 april 2014. Nou het wordt ietsje later. Op donderdag 1 mei 2014 maakt Feyenoord bekend voor welk plan men gaat kiezen. Tenminste als alles volgens plan verloopt. Beide partijen hebben de financiering rond. Feyenoord krijgt na het komende weekend de berekeningen van KPMG en kan dan gaan beslissen, tenzij er natuurlijk nog vragen zijn die eerst aan de betrokken partijen moeten worden voorgelegd.

3 april 2014: Zo we zijn weer een stuk verder in de Rotterdamse soap met de Kuip als middelpunt. Een ding is zeker: de oude Kuip blijft. Stichting Red-de-Kuip en bouwbedrijf BAM gaan strijden om de bouw van de vernieuwde Kuip. Vorig jaar stemde de gemeenteraad na veel geharrewar uiteindelijk toch tegen een heel nieuw stadion voor Feyenoord. Op 25 april 2014 wordt bekend wie de Kuip op mag gaan opknappen.

De Kuip blijft behouden! Met dit plan van stichting Red-de-Kuip komt Feyenoord weer te staan waar het hoort te staan: Structureel aan de top! Het ontwerp is gemaakt door het Rotterdamse bureau Molenaar & Co en borduurt voort op de kerneigenschappen van De Kuip: Een intimiderend stadion dat licht van binnen is.

Door het toevoegen van een derde ring kunnen er tot 70.000 bezoekers in, de omlopen achter de ringen zorgen voor goede horeca en faciliteiten en het nieuwe Maasgebouw zorgt ervoor dat de inkomsten uit zakelijk bezoek immens zullen toenemen!

Het andere plan, de BAM variant, komt van het Feyenoord Founders Consortium (FFC) en biedt Rotterdam en Feyenoord De Nieuwe Kuip. Een zeer modern stadion op de huidige historisch gewortelde locatie, rond de ‘heilige’ grond. Dit alles zonder financieel risico voor de gemeente en voor de belastingbetaler. Het Feyenoord Founders Consortium bestaat uit BAM, AM en Siemens.

Dit plan kan slim worden gebouwd met minimale verstoring van het voetbal. Al het nieuwe wordt rondom het bestaande gebouw aangelegd. Qua techniek zal De Kuip toonaangevend en duurzaam zijn met smart-stadium technieken en een opvallende mediagevel. Klinkt uiteraard mooi, maar helaas kan ik geen verdere informatie vinden over wat er dan duurzaam wordt.

Zie ook: Geen  Woorden Maar Daden of Geen Daden Maar Woorden: Duurzame Ideeën in Rotterdam en Willem Van Hanegem over De Kuip

8 februari 2013: Zo, dat is een snelle reactie. Feyenoord voelt niets voor renovatie van stadion De Kuip. Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk zijn de plannen te duur. De stichting Red de Kuip, die het stadion graag wil behouden, kwam met een plan dat 117 miljoen euro kost, maar dat wordt volgens directeur Jan van Merwijk al gauw 143 miljoen euro als alle kosten worden meegerekend

En als De Kuip helemaal naar de wensen van de directie wordt aangepast, inclusief trainingscomplex lopen de kosten zelfs op tot 259 miljoen euro. Feyenoord heeft nog twee plannen doorgerekend, maar ook die zijn niet kostendekkend. Dus houden Feyenoord en de stadiondirectie vast aan de bouw van een nieuwe stadion vlakbij De Kuip op Varkenoord, want de kosten daarvoor bedragen slechts 300 miljoen euro.

7 februari 2013: Stadion De Kuip heeft 75 jaar na de ingebruikname nog weinig aan waarde ingeboet. Het heeft een geweldige sfeer en intimiteit en heeft een iconische betekenis voor Rotterdam. Nu een nieuw stadion in of aan de Maas niet haalbaar is gebleken, heeft de stadiondirectie verschillende alternatieven bekeken. De keuze is gevallen op nieuwbouw op Varkenoord, een dure oplossing waarbij De Kuip achterblijft als een onbruikbare hoeveelheid staal.

Stichting Red De Kuip ziet dat niet zitten en heeft nu een plan gelanceerd om de huidige Kuip grondig te renoveren en uit te bouwen tot De Kuip Versie 3.0. Het concept voor De Kuip 3.0 gaat uit van het principe van een vrijstaande ombouwing rond en boven de bestaande monumentale tribune. Zie ook: Willem Van Hanegem over De Kuip

6 september 2012: Feyenoord wil in 2016 beginnen met de bouw van een nieuw stadion op Varkenoord, vlakbij de huidige Kuip. Dat hebben de Rotterdamse club en de stadiondirectie bekendgemaakt.

27 augustus 2010: Geweldig. Een kleine toevoeging aan de al eerder bekend gemaakte plannen. De nieuwe Kuip in Rotterdam moet het eerste klimaatneutrale voetbalstadion ter wereld worden. De plannen voor het nieuwe Feyenoordstadion zijn in een vergevorderd stadium. Alleen is nog niet duidelijk wie dat gaat betalen. De milieuvriendelijke voetbaltempel is ook een belangrijke troef om het WK van 2018 of 2022 binnen te halen. Op zich mooi dat de Nieuwe Kuip gaat voor een energie-neutrale aanpak, maar Klimaatneutraal is een illusie.

De nieuwe Kuip Rotterdam17 januari 2010: Tja, daar kon je gewoon op wachten. Kan natuurlijk niet dat men in Groningen zomaar ineens het duurzaamste stadion van Europa, dus ook van Nederland gaat realiseren. Zie: Euroborg Groningen wordt meest duurzame stadion van Europa

Een stad als Rotterdam kan dat natuurlijk niet op zich laten zitten en we kennen het van de Rotterdammers, met lef. Dus gaat men voor de overtreffende trap, het duurzaamste stadion ter wereld.

D66 Rotterdam neemt een definitief standpunt in over de nieuwe Kuip en het gebied eromheen als aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan. De nieuwe Kuip, die plaats moet bieden aan 80.000 toeschouwers en plek kan zijn voor een eventuele WK-finale in 2018, dient het meest duurzame stadion ter wereld te worden. Bron: D66

Nou, eerst zien en dan geloven of Rotterdam de slogan Geen Woorden maar Daden gaat waarmaken. Bovendien wordt het nog een hele klus om echt het meest duurzame stadion ter wereld te realiseren. Elders in de wereld is men al net een ietsje, pietsje verder. We gaan dit natuurlijk even goed volgen en we houden u op de hoogte.

Zie ook: The University of Minnesota: New Sustainable Football Stadium ! – Het Solar Powered Kaohsiung Stadium voor de World Games 2009 – Portsmouth Stadium – Een juweel van een stadion en nog duurzaam ook ! – Camp Nou Stadium Barcelona op de schop ! – Water Cube en Bird’s Nest at night ! – Ajax en het Stadion van de Toekomst: Smart Stadium Concept

8 Reacties

 1. Bas zegt:

  21 januari 2010 om 15:34 | Permalink

  Van wie was de slogan ‘Alles begint met ambitie’ ook alweer?

 2. isabella zegt:

  1 oktober 2010 om 17:55 | Permalink

  hoezo nieuw stadion dan? hun stadion is mooi en groot genoeg,, het is nie zo dat die elke wedstrijd is uitverkocht ofzo….

 3. dirk hengstmengel zegt:

  18 januari 2011 om 09:25 | Permalink

  waar zijn we in gods naam mee bezig de Kuip moet gehandhaafd worden dat moet worden gebruikt voor voetballen en concerten het is en blijft het mooiste stadion van NEDERLAND vriendelijke groet een bezorgde FEYENOORD fan

 4. CQ zegt:

  21 mei 2012 om 12:58 | Permalink

  Vindt de tweede filmpje wel vette stadion maar vraag me af wat er onder de gras zit. Zoiesow is de trein in de Kuip HEILIG. ik ben voord de ene uitbreiding van 2 jaar en er kan nogsteeds gevoeldbald worden met 40.000 mensen.zo moeilijk is het niet en kost even veel!Op de andere grond bouw maar huizen, genoeg mensen wachten jaren op een huis!

 5. Marcelinho zegt:

  6 september 2012 om 21:30 | Permalink

  @CQ: Dat is denk het probleem bij de mensen die wachten op een huis. Je moet niet wachten, maar naar een makelaar gaan. Huizen komen niet naar jou toe.

 6. Willempie zegt:

  16 februari 2013 om 07:20 | Permalink

  Willem Van Hanegem over De Kuip

 7. Erik van Erne zegt:

  2 maart 2018 om 14:45 | Permalink

  Michel van Egmond over De Kuip by DWDD

 8. Erik van Erne zegt:

  10 maart 2018 om 14:30 | Permalink

  De Kuip in Rotterdam Is Overgestapt Op 100% Groene Energie by Qurrent

  Ook De Kuip is overgestapt op knalgroene energie van Qurrent. Dat betekent minder CO2 uitstoot, dus een betere luchtkwaliteit en een beter klimaat.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (553)
 • Agenda (2.922)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (710)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle – Circulair (442)
 • Design (229)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.161)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.951)
 • Europa (29)
 • Evenementen (125)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (298)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (13)
 • Greenwashing (113)
 • Hergebruik-Kringloop (293)
 • Iets anders (347)
 • Int. Samenwerking (187)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.609)
 • Licht (368)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (166)
 • Milieu (739)
 • MVO (106)
 • Natuur (684)
 • Nederland (16)
 • Olympische Spelen (66)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (210)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (1.021)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (291)
 • Welzijnswerk (29)
 • Recente berichten

 • Wind2Heat: Van Windpark Tot Electrode Boilers, Warmtepompen en Electrolysers by Eneco
 • European Sustainability Award: Empowering People And Ensuring Inclusiveness And Equality
 • Terugleversubsidieregeling Vervangt in 2020 De Salderingsregeling Voor Duurzame Energie
 • De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM
 • EU-Landen en Europese Commissie Verhogen Doelstelling Duurzame Energie: 32 Procent In 2030
 • Verkeersborden van Bamboe Bij Europaweg in Coevorden by Provincie Drenthe
 • MKB-Ondernemers Zien Elektrische Bestelauto Wel Zitten by Evofenedex
 • ActiveWarmth: Elektrische Wandverwarming by Saint-Gobain Gyproc
 • Project DUELL: Ontwikkeling Elektrische Last-Mile Bestelauto (Urban E-Truck) by VDL en Picnic
 • Negen Windturbines bij Kop Afsluitdijk in Eeuwenoud Fries Cultuurlandschap by Nuon
 • Subsidie Restauratie Rijksmonumenten, Monumenten, Molens, Kerken en Mobiel Erfgoed
 • Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets
 • Groninger Overheden Gaan Gezamenlijk Duurzame Energie Inkopen by Eneco en Energie VanOns
 • Verhuurbedrijven Ameland en Terschelling Kiezen Voor Elektrische Scooters by Emco
 • Windmolens In Natuurgebieden: Vier Windmolens in het Robbenoordbos by Nieuwsuur
 • Schoon Schip Maken: Wat Kunnen We Zelf Doen Tegen de Plastic Soep by Rijkswaterstaat
 • Opgewekt Wonen in Schilderskwartier Woerden: Nul Op De Meter Woningen by BAM Wonen
 • Energieslag Basisscholen: Rotterdamse Basisscholen Halen 16% Energiebesparing
 • Chemiesite Chemelot Gaat Aardgas en Nafta Vergroenen en CO2-Uitstoot Reduceren
 • Plusleven: Smart Energy Wijk Hooghkamer in Voorhout Met Energieleverende Woningen by 4YEF
 • Links

  Milieunet op..