Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Prijzen
Onder de inzendingen met juiste oplossing worden door loting de prijswinnaars bepaald.
Het prijzenpakket bestaat uit:Vier mooie hoofdprijzen, beschikbaar gesteld door More Than Hip. Winnaars, klik hier.


25 duurzame boodschappentassen beschikbaar
gesteld door GoedInvesteren. Winnaars, klik hier.
20 setjes oranje Eco-glazen beschikbaar gesteld
door Dutch Cups. Winnaars, klik hier.
20 boekjes Gevonden Voorwerpen beschikbaar
gesteld door TE Producties
. Winnaars, klik hier.
25 boekjes Secundaire bouwmaterialen beschikbaar
gesteld door stichting Milieunet. Winnaars, klik hier.

Wilt u prijzen voor de Afvalquiz 2008 beschikbaar stellen, neem dan contact met ons op.


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet