Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan
Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan is een project voor de kinderen uit de verschillende groepen van het basisonderwijs. Ze leren via een mix van leuke, goed te begrijpen spellen zoals het Afvalspel, een Waterpuzzel, het Energie Kwartetspel of een waarden en normen spel hoe we in Nederland omgaan met ons afval, energie, water en aan welke waarden en normen we in Nederland gehecht zijn.

De spellen zijn geen complete lespakketen maar kunnen door de kinderen zelf worden gespeeld, zowel op school als thuis. Al spelende leren kinderen al op heel vroege leeftijd over duurzaam consumeren en hoe we in ons land op een duurzame wijze met respect voor mens en natuur graag willen leven. Het project Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan gaat uit van het feit dat de zaken die we op jonge leeftijd goed aanleren ons meestal levenslang bijblijven en we blijven er ook naar handelen.

Doe de Afvalquiz, test je afvalkennis en maak kans op één van de vele prijzen. De Afvalquiz is gesloten, u kunt nu niet meer inzenden. De oplossing vindt u hieronder. Alle prijswinnaars kunt u hier vinden.
De gewonnen prijzen worden voor Sinterklaas verzonden.

1. Waar laat u een gebroken glazen koffiepot?
A. Inleveren bij de winkelier als u een nieuwe pot koopt
V. Bij het restafval, in de grijze bak
G. Bij het witte glas, in de glasbak
Antwoord: V

2. Bij welk afval hoort nagellak en bij welk afval hoort een leeg nagellakflesje?
U. Nagellak hoort bij het restafval en een leeg nagellakflesje hoort in de glasbak
F. Nagellak hoort bij het Klein Chemisch Afval en een leeg nagellakflesje hoort in de glasbak
L. Nagellak hoort bij het Klein Chemisch Afval en een leeg nagellakflesje hoort bij het restafval
Antwoord: U
3. Bij welk afval hoort een kwikthermometer?
V. Restafval, in de grijze bak
I. Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het afvalscheidingsstation
A. Witglas, in de glasbak
Antwoord: I
4. Waar laat u een kapotte rookmelder?
L. Bij de winkelier bij aankoop nieuw apparaat of bij het afvalscheidingsstation
A. Bij het restafval, in de grijze bak
S. Bij het Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het afvalscheidingsstation
Antwoord: L
5. Bij welk afval horen kattenbakkorrels?
L. Alle kattenbakkorrels horen bij het restafval
B. Alle kattenbakkorrels horen bij het GFT-afval
N. Kattenbakkorrels met Milieukeur horen bij het GFT-afval, kattenbakkorrels zonder Milieukeur horen bij het restafval
Antwoord: N
6. Waar laat u een kapotte elektrische tandenborstel?
I. Bij de winkelier bij aankoop nieuw apparaat of bij het afvalscheidingsstation
P. Bij het restafval, in de grijze bak
A. Bij het Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het afvalscheidingsstation
Antwoord: I
7. Bij welk afval hoort bleekwater?
R. GFT-afval, in de groene bak
S. Restafval, in de grijze bak
K. Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het afvalscheidingsstation
Antwoord: S
8. Waar laat u een lege fles van blauw glas?
B. In de glasbak, bij het groene glas
W. In de glasbak, bij het witte glas
Z. Bij het restafval, in de grijze bak
Antwoord: B
9. Bij welk afval hoort een papieren broodzak?
A. Restafval, in de grijze bak
O. Bij het oud papier
U. GFT-afval, in de groene bak
Antwoord: A
10. Waar laat u een kapot wijnglas?
G. In de glasbak, bij het witte glas
L. In de glasbak, bij het groene glas
K. Bij het restafval, in de grijze bak
Antwoord: K
11. Wat voor soort afval zijn achtereenvolgens: Halogeenlampen, TL-lampen, gloeilampen en spaarlampen?
E. Klein Chemisch Afval, Klein Chemisch Afval, restafval en Klein Chemisch Afval
K. Restafval, Klein Chemisch Afval, restafval en Klein Chemisch Afval
I. Klein Chemisch Afval, Klein Chemisch Afval, wit glas en Klein Chemisch Afval
Antwoord: K
12. Bij welk afval hoort zaagsel?
N. Restafval, in de grijze bak
E. GFT-afval, in de groene bak
O. Bouw- en sloopafval, bij het afvalscheidingsstation
Antwoord: E
13. Bij welk afval horen kippenbotjes?
S. Restafval, in de grijze bak
N. GFT-afval, in de groene bak
G. Zwerfafval, op straat
Antwoord: N

OPLOSSING: VUILNISBAKKEN


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet